Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumus Nr. 459 "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nolikums".
Ministru kabineta noteikumi Nr.733

Rīgā 2003.gada 16.decembrī (prot. Nr.64 82.§)
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nolikums
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 8.panta trešo daļu
I. Vispārīgais jautājums

1.Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (turpmāk — aģentūra) ir labklājības ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas izveidota, lai īstenotu valsts politiku sociālās apdrošināšanas un valsts sociālo pabalstu jomā. Ministrs aģentūras pārraudzību īsteno ar Labklājības ministrijas starpniecību.

(MK 28.02.2006. noteikumu Nr.164 redakcijā)

II. Aģentūras funkcijas, uzdevumi un kompetence

2. Aģentūra sniedz pakalpojumus valsts sociālās apdrošināšanas un valsts sociālo pabalstu jomā.

3. Aģentūrai ir šādi uzdevumi:

3.1. piešķirt valsts sociālās apdrošināšanas pensijas, pabalstus, atlīdzības (turpmāk — sociālās apdrošināšanas pakalpojumi) un valsts sociālos pabalstus, kā arī nodrošināt to izmaksu;

3.2. veikt sociāli apdrošināto personu un sociālās apdrošināšanas iemaksu reģistrāciju un uzskaiti, veidot un sistemātiski atjaunot attiecīgo datu bāzi;

3.3. konsultēt iedzīvotājus valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumu un valsts sociālo pabalstu jautājumos;

3.4. administrēt valsts fondēto pensiju shēmu;

3.5. administrēt valsts sociālās apdrošināšanas speciālos budžetus;

3.6. pieņemt lēmumus par personu tiesībām uz sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem un valsts sociālajiem pabalstiem;

3.7. organizēt un vadīt sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas darbību;

3.8. īstenot valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto valsts kapitāla daļu turētāja tiesības un pienākumus;

3.9. administrēt sociālās drošības jomā noslēgtos starpvalstu līgumus atbilstoši tajos noteiktajai kompetencei;

3.10. nodrošināt Eiropas Savienības sociālās drošības shēmu koordināciju atbilstoši kompetencei;

3.11. sniegt Labklājības ministrijai priekšlikumus par valsts politiku sociālās apdrošināšanas pakalpojumu un valsts sociālo pabalstu jomā;

3.12. sniegt labklājības ministram un ministrijas atbildīgajai amatpersonai nepieciešamo informāciju un priekšlikumus aģentūras darbības jautājumos;

3.13. atbilstoši normatīvajiem aktiem par datu aizsardzību nodrošināt aģentūras rīcībā esošo personas datu un citas informācijas aizsardzību;

3.14. sniegt juridiskajām un fiziskajām personām informāciju par aģentūras kompetencē esošajiem jautājumiem;

3.15. analizēt nelaimes gadījumu darbā un arodslimību izmaksas un, pamatojoties uz analīzi, kā arī uz valsts institūciju un sociālo partneru ieteikumiem, izstrādāt un apstiprināt arodslimību un nelaimes gadījumu darbā novēršanas plānu un īstenot plānā iekļautos pasākumus;

3.16. veikt citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

4. Aģentūrai ir šādas tiesības:

4.1. pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām, (normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos — arī no fiziskām un privāto tiesību juridiskām personām) aģentūras funkciju izpildei nepieciešamo informāciju;

4.2. atbilstoši kompetencei sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, fiziskām un juridiskām personām, kā arī ārvalstu institūcijām;

4.3. organizēt un vadīt seminārus, konferences un citus pasākumus, kā arī sadarboties ar ārvalstu un starptautiskajām institūcijām, lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar sociālās apdrošināšanas pakalpojumu un valsts sociālo pabalstu sniegšanu;

4.4. iesaistīties to starptautisko institūciju darbībā, kas saistītas ar sociālo drošību;

4.5. pēc saskaņošanas ar labklājības ministru un pēc finanšu ministra atļaujas saņemšanas atvērt kontu kredītiestādē, ņemt aizdevumus un slēgt līzinga līgumus;

4.6. sagatavot un izplatīt specializētus informatīvos izdevumus;

4.7. veikt izglītošanas darbu sociālās apdrošināšanas pakalpojumu un valsts sociālo pabalstu jomā;

4.8. saskaņā ar normatīvajiem aktiem rīkoties ar aģentūras valdījumā esošo valsts mantu un mantu, kuru aģentūra iegādājusies darbības nodrošināšanai;

4.9. slēgt sadarbības līgumus un citus līgumus ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī ārvalstu institūcijām;

4.9.1 iekasēt maksu par aģentūras sniegtajiem publiskajiem pakalpo­jumiem;

4.10. īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

(Grozīts ar MK 28.02.2006. noteikumiem Nr.164)

III. Aģentūras pārvalde

5. Aģentūras darbu vada direktors. Aģentūras direktors veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas. Aģentūras direktora pienākumus nosaka Publisko aģentūru likums, šie noteikumi, aģentūras pārvaldes līgums un darba līgums. Aģentūras direktoru pieņem darbā un atlaiž no darba labklājības ministrs.

6. Aģentūras direktoram var būt vietnieki.

7. Aģentūras teritoriālās struktūrvienības ir aģentūras nodaļas. Aģentūras nodaļas vada nodaļu vadītāji.

8. Aģentūras darbību pārrauga labklājības ministra iecelts Labklājības ministrijas civildienesta ierēdnis. Minētā amatpersona atbilstoši likumā noteiktajai atbildīgās amatpersonas kompetencei uzrauga aģentūras darbību un informē par to ministru.

9. Aģentūra ne retāk kā reizi gadā iesniedz Labklājības ministrijā pārskatu par aģentūras funkciju izpildi un budžeta līdzekļu izlietojumu.

IV. Aģentūras konsultatīvā padome

10. Lai veicinātu valsts politikas īstenošanu, analizētu problēmas un izstrādātu priekšlikumus sociālās apdrošināšanas pakalpojumu un valsts sociālo pabalstu sniegšanas jautājumos, labklājības ministrs izveido aģentūras konsultatīvo padomi.

11. Konsultatīvā padome darbojas saskaņā ar labklājības ministra apstiprinātu nolikumu.

12. Konsultatīvajai padomei ir šādi galvenie uzdevumi:

12.1. analizēt aģentūras darbības rezultātus un sniegt labklājības ministram atzinumus un priekšlikumus par aģentūras vidējā termiņa darbības un attīstības stratēģijas (turpmāk — stratēģija) īstenošanu un aģentūras darbības pilnveidošanu;

12.2. veicināt aģentūras sadarbību ar stratēģijas īstenošanā iesaistītajām institūcijām;

12.3. veicināt efektīvu stratēģijas īstenošanu;

12.4. sniegt aģentūras direktoram ieteikumus aģentūras darbības uzlabošanai.

13. Konsultatīvās padomes skaitlisko sastāvu nosaka un tās personālsastāvu apstiprina labklājības ministrs.

14. Konsultatīvas padomes sastāvā labklājības ministrs iekļauj nozaru speciālistus, valsts un pašvaldību institūciju, sociālo partneru, kā arī nevalstisko organizāciju pilnvarotos pārstāvjus.

V. Aģentūras manta un finanšu līdzekļi

15. Aģentūras darbību finansē no sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem — no īpašiem mērķiem paredzētiem ieņēmumiem —, no ziedojumiem un dāvinājumiem, no ārvalstu finanšu palīdzības, kā arī no pašu ieņēmumiem.

16. Aģentūra normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var atsavināt aģentūras valdījumā esošo kustamo mantu.

VI. Aģentūras amatpersonu administratīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība

17. Aģentūras direktors pieņem lēmumu par apstrīdētajiem aģentūras amatpersonu izdotajiem administratīvajiem aktiem un amatpersonas vai darbinieka faktisko rīcību. Aģentūras direktora lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu un faktisko rīcību var pārsūdzēt tiesā, ja ārējos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

18. Aģentūras direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Labklājības ministrijā, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

VII. Noslēguma jautājums

19. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents E.Repše

Labklājības ministre D.Staķe
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nolikums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 733Pieņemts: 16.12.2003.Stājas spēkā: 01.01.2004.Zaudē spēku: 01.07.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 182, 24.12.2003.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
82452
{"selected":{"value":"04.03.2006","content":"<font class='s-1'>04.03.2006.-30.06.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"04.03.2006","iso_value":"2006\/03\/04","content":"<font class='s-1'>04.03.2006.-30.06.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2004","iso_value":"2004\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2004.-03.03.2006.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
04.03.2006
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)