Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.674

Rīgā 2003.gada 2.decembrī (prot. Nr.62 8.§)
Noteikumi par cilvēku meklēšanu un glābšanu aviācijas un jūras avārijas gadījumā
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (MRCC) un citu institūciju sadarbības kārtību;

1.2. Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (MRCC) un tā apakšcentru darbību;

1.3. Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (ARCC) darbību;

1.4. Latvijas meklēšanas un glābšanas atbildības rajonu (1.pielikums).

2. Ar šiem noteikumiem tiek apstiprinātas:

2.1. Starptautiskās aviācijas un jūras meklēšanas un glābšanas rokasgrāmatas (IAMSAR) vadlīnijas;

2.2. 1944.gada 7.decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 12.pielikumā noteiktā (turpmāk — Konvencijas 12.pielikums) ieteicamā prakse.

3. Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs (MRCC) un Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs (ARCC) atbilstoši kompetencei, savstarpēji sadarbojoties, nodrošina saskaņotu un efektīvu cilvēku meklēšanas un glābšanas pasākumu vadīšanu Latvijas meklēšanas un glābšanas atbildības rajonā (turpmāk — Latvijas atbildības rajons) saskaņā ar šiem noteikumiem.

4. Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs (MRCC) sadarbībā ar operatīvās rīcības plānā iekļautajām institūcijām izziņo un vada cilvēku meklēšanas un glābšanas operācijas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča Latvijas atbildības rajonā (turpmāk — MRCC atbildības rajons).

5. Ja notikusi aviācijas vai jūras avārija (angļu val. — distress), cilvēku meklēšanu un glābšanu Latvijas atbildības rajonā uzsāk, vada un izbeidz saskaņā ar operatīvās rīcības plānu.

6. Operatīvās rīcības plāns atbilst Starptautiskās konvencijas par meklēšanu un glābšanu uz jūras (SAR 1979; grozīta ar Starptautiskās jūrniecības organizācijas rezolūciju MSC.70(69)) 4.1.punktam, kā arī Konvencijas 12.pielikuma 4.2.punktam. Lai izpildītu šajā punktā minētās prasības, operatīvās rīcības plānā ieteicams norādīt šo noteikumu 2.pielikumā minēto informāciju, kā arī citu informāciju, kas nepieciešama efektīvai cilvēku meklēšanas un glābšanas operāciju veikšanai.

7. Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs (MRCC) sadarbībā ar šo noteikumu 22.punktā minētajām institūcijām atbilstoši kompetencei nodrošina operatīvās rīcības plāna izstrādi un norādīto datu pareizību.

8. Ja Latvijas Republikas attiecīgās valsts institūcijas uzskata, ka Latvijas Republikas gaisa telpā ielidojušam cilvēku meklēšanas un glābšanas operācijā iesaistītam gaisa kuģim ir nepieciešams veikt valsts robežas šķērsošanas, muitas, imigrācijas un citas kontroles procedūras, tās veic vietā, kur minētais gaisa kuģis ir nolaidies.

9. Izpildot Latvijas Republikas valsts robežas šķērsošanas, muitas, imigrācijas un citas kontroles procedūras, atbildīgās institūcijas neveic pasākumus, kas aizkavē meklēšanas un glābšanas vienību vai atsevišķu tehnisko līdzekļu operatīvo darbu Latvijas atbildības rajonā.

10. Aizsardzības ministrija sagatavo priekšlikumus un nodrošina finansējumu cilvēku meklēšanas un glābšanas operāciju veikšanai.

II. Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs (MRCC)

11. Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (MRCC) funkcijas veic normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izveidota Latvijas Republikas Jūras spēku struktūrvienība — Krasta apsardzes kuģu flotile.

12. Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (MRCC) un tā apakšcentra atbildīgā amatpersona iesaista cilvēku meklēšanas un glābšanas operācijā operatīvās rīcības plānā iekļautās institūcijas un to rīcībā esošos operatīvās rīcības plānā norādītos tehniskos līdzekļus.

13. Lēmumu par cilvēku meklēšanas un glābšanas operācijas izbeigšanu MRCC atbildības rajonā pieņem Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (MRCC) atbildīgā amatpersona.

14. Ja avārija notikusi MRCC atbildības rajonā, Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centram (MRCC) ir tiesības:

14.1. iesaistīt cilvēku meklēšanas un glābšanas operācijā Latvijas Republikas meklēšanas un glābšanas dežurējošos gaisa kuģus (turpmāk — SAR gaisa kuģi), par to nekavējoties informējot Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centru (ARCC). SAR gaisa kuģa un apkalpes gatavība lidojumam ir līdz četrdesmit minūtēm darbalaikā un līdz stundai trīsdesmit minūtēm pārējā laikā no brīža, kad Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs (MRCC) pirmo reizi sazinājies ar tiem;

14.2. iesaistīt cilvēku meklēšanas un glābšanas operācijā ārvalstu meklēšanas un glābšanas vienības un Latvijas Republikas vai ārvalstu kuģus un gaisa kuģus, kuri var sniegt neatliekamu palīdzību cilvēku meklēšanas un glābšanas operācijā. Par gaisa kuģu iesaistīšanu Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs (MRCC) nekavējoties informē Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centru (ARCC);

14.3. atļaut ārvalstu kuģiem un karakuģiem ienākt un uzturēties Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos, lai piedalītos cilvēku meklēšanas un glābšanas operācijā. Par šādas atļaujas piešķiršanu Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs (MRCC) nekavējoties informē Aizsardzības ministrijas, Ārlietu ministrijas un Valsts robežsardzes amatpersonu, kura ir noteikta operatīvās rīcības plānā.

15. Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs (MRCC) publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” ziņas par tā rīcībā esošajiem operatīvajiem sakaru līdzekļiem, kā arī šādas ziņas:

15.1. adresi;

15.2. tālruņa numuru;

15.3. faksa numuru;

15.4. e-pasta adresi;

15.5. INMARSAT-C numuru;

15.6. radiosakaru izsaukuma signālus, diapazonus, frekvences un kanālus.

16. Jebkurai personai, kuras rīcībā ir ziņas par avāriju MRCC atbildības rajonā, ir pienākums par to ziņot Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centram (MRCC), policijai vai zvanīt uz vienoto ārkārtējo situāciju tālruni (112).

17. Ja ir nepieciešama glābšana, pēc kapteiņa pieprasījuma Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs (MRCC) sniedz ziņas par juridiskām vai fiziskām personām, kas ir gatavas nekavējoties veikt glābšanas darbus (piemēram, ostā pastāvīgi strādājoši velkoņi). Sniedzot minētās ziņas, norāda tālruņa numuru, e-pasta adresi vai citus operatīvās saziņas līdzekļus.

III. Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs (ARCC)

18. Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (ARCC) funkcijas veic Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un gaisa satiksmes organizēšanas valsts uzņēmuma (dienesta) operatīvās vadības struktūrvienība. Savu darbību Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs (ARCC) veic saskaņā ar Civilās aviācijas administrācijas (CAA) izstrādātajiem pasākumiem gaisa kuģu lidojumu un civilās aviācijas drošības garantēšanai. Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs (ARCC) darbojas Civilās aviācijas administrācijas (CAA) uzraudzībā.

19. Latvijas atbildības rajonā gaisa telpas izmantošanas kārtību cilvēku meklēšanas un glābšanas operācijas laikā un vietā nosaka (koordinē) Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs (ARCC) atbilstoši faktiskajiem apstākļiem un šiem noteikumiem.

20. Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs (ARCC) publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” ziņas par tā rīcībā esošajiem operatīvajiem sakaru līdzekļiem, kā arī šādas ziņas:

20.1. adresi;

20.2. tālruņa numuru;

20.3. faksa numuru;

20.4. radiosakaru izsaukuma signālu un frekvences.

IV. Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (MRCC), Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (ARCC) un citu institūciju sadarbība

21. Ja avārija notikusi MRCC atbildības rajonā, Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs (MRCC) sadarbībā ar Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centru (ARCC) atbilstoši kompetencei vada cilvēku meklēšanas un glābšanas operācijas saskaņā ar šiem noteikumiem.

22. Cilvēku meklēšanas un glābšanas operācijas laikā Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs (MRCC) un Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs (ARCC) atbilstoši kompetencei sadarbojas ar:

22.1. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu;

22.2. Nacionālo bruņoto spēku vienībām;

22.3. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu;

22.4. Valsts un pašvaldības policiju;

22.5. Valsts robežsardzi;

22.6. Galveno muitas pārvaldi;

22.7. Krīzes kontroles centru;

22.8. neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādēm;

22.9. ostas dienestiem;

22.10. aviosabiedrībām;

22.11. citām Latvijas un ārvalstu institūcijām.

(Grozīts ar MK 20.10.2009. noteikumiem Nr.1202)

23. Operatīvās rīcības plānā norādītajām institūcijām, kā arī juridiskajām un fiziskajām personām, ar kurām ir saskaņots operatīvās rīcības plāns, ir pienākums pēc Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (MRCC) vai Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (ARCC) amatpersonu rīkojuma nekavējoties iesaistīties cilvēku meklēšanas un glābšanas operācijā un sniegt palīdzību avārijā nonākušiem cilvēkiem.

24. Juridiskās un fiziskās personas, kuras nav minētas operatīvās rīcības plānā, bet ir iesaistījušās cilvēku meklēšanas un glābšanas operācijā MRCC atbildības rajonā, darbojas Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (MRCC) atbildīgās amatpersonas vadībā.

V. Aviācijas un jūras meklēšanas un glābšanas dienestu sanāksmes

25. Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (MRCC) un Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (ARCC) darbības saskaņošanai rīko sanāksmes, kurās piedalās Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (MRCC) un Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (ARCC) pārstāvji.

26. Uz sanāksmi uzaicināmi arī pārstāvji no:

26.1. Satiksmes ministrijas;

26.2. Aizsardzības ministrijas;

26.3. Ārlietu ministrijas;

26.4. Iekšlietu ministrijas;

26.5. Veselības ministrijas;

26.6. Civilās aviācijas administrācijas (CAA);

26.7. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta;

26.8. ostu pārvaldēm.

(Grozīts ar MK 20.10.2009. noteikumiem Nr.1202)

27. Šo noteikumu 26.punktā minēto pārstāvju atteikums ierasties vai neierašanās neietekmē sanāksmes darbību. Uz sanāksmi var uzaicināt pārstāvjus no valsts un pašvaldību institūcijām, kas nav minētas šo noteikumu 26.punktā, kā arī privātpersonas.

28. Satiksmes ministrijas valsts sekretārs vada sanāksmi un nosaka tās darba kārtību.

29. Sanāksmi sasauc pēc vajadzības Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs (MRCC), Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs (ARCC) vai kāda no šo noteikumu 26.punktā minētajām institūcijām.

30. Sanāksmes dalībnieku kompetence:

30.1. vienoties par Ministru kabinetā iesniedzamajiem priekšlikumiem par finansēšanas avotiem zaudējumu segšanai, kas radušies cilvēku meklēšanas un glābšanas operācijas laikā;

30.2. pieņemt lēmumus, sagatavot atzinumus un priekšlikumus par jautājumiem, kurus nevar izlemt atsevišķi Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs (MRCC) vai Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs (ARCC), vai cita meklēšanas un glābšanas operācijā iesaistīta institūcija;

30.3. atbilstoši starptautisko organizāciju un starptautisko nolīgumu prasībām un ieteikumiem risināt jautājumus, kas saistīti ar aviācijas un jūras meklēšanas un glābšanas dienestu attīstību un organizāciju, un iesniegt attiecīgus priekšlikumus.

VI. Noslēguma jautājumi

31. Ja rodas pretruna starp šo noteikumu 2.punktā minētajiem tiesību aktiem un šo noteikumu prasībām, piemēro šo noteikumu 2.punktā minētos tiesību aktus.

32. Šo noteikumu 15. un 20.punktā noteiktās ziņas publicē 10 darbdienu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas un turpmāk piecu darbdienu laikā no dienas, kad ir radušās izmaiņas jau publicētajos datos.

33. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2000.gada 15.februāra noteikumus Nr.58 “Noteikumi par meklēšanu un glābšanu aviācijas un jūras avārijas gadījumos” (Latvijas Vēstnesis, 2000, 55./57.nr.).

Ministru prezidenta vietā — tieslietu ministrs A.Aksenoks

Satiksmes ministrs R.Zīle
1.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 2.decembra noteikumiem Nr.674
Latvijas meklēšanas un glābšanas atbildības rajons

1. Latvijas meklēšanas un glābšanas atbildības rajona koordinātas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ūdeņos.

1.PIEL.NOT.674 COPY.GIF (15112 bytes)

Koordinātas numurs kartē

  

1.

57° 52' N

24° 21' E

2.

57° 55' N

24° 16' E

3.

57° 54' N

24° 13' E

4.

57° 54' N

23° 36' E

5.

57° 47' N

23° 39' E

6.

57° 40' N

23° 35' E

7.

57° 36' N

23° 24' E

8.

57° 35' N

23° 11' E

9.

57° 42' N

23° 00' E

10.

57° 47' N

22° 54' E

11.

57° 56' N

22° 42' E

12.

57° 56' N

22° 35' E

13.

57° 47' N

22° 09' E

14.

57° 45' N

21° 55' E

15.

57° 46' N

21° 51' E

16.

57° 47' N

21° 43' E

17.

57° 51' N

21° 39' E

18.

57° 54' N

21° 37' E

19.

58° 07' N

21° 29' E

20.

58° 25' N

20° 38' E

21.

57° 00' N

19° 50' E

22.

56° 21' N

18° 28' E

23.

56° 04' N

20° 40' E

24.

56° 04' N

21° 03' E

2. Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (MRCC) atbildības rajona daļu veido Latvijas meklēšanas un glābšanas atbildības rajona koordinātas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ūdeņos un krasta līnija no 24. līdz 1.koordinātu punktam.

Satiksmes ministrs R.Zīle
2.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 2.decembra noteikumiem Nr.674
Operatīvās rīcības plānā norādāmā informācija

1. Ziņas par institūcijām, kuras piedalās cilvēku meklēšanas un glābšanas operācijās.

2. Šī pielikuma 1.punktā minēto institūciju un to operatīvo centru un komandpunktu rīcība visu veidu avārijas situācijās.

3. Informācija par amatpersonām, ar kurām jāsazinās attiecīgas avārijas gadījumā, šo personu tālruņu numuri un citas ziņas par tām pieejamiem sakaru līdzekļiem.

4. Norādījumi par cilvēku meklēšanas un glābšanas operācijās iesaistīto kuģu, gaisa kuģu un citu transportlīdzekļu apgādi, operatīvo apkalpošanu, degvielas uzpildes vietu, tehnisko nodrošinājumu un raksturu, kā arī to pastāvīgās atrašanās vietu.

5. Detalizēts to pasākumu apraksts, kurus veic cilvēku meklēšanas un glābšanas operācijā iesaistītās vienības to atbildības rajonā, iekļaujot šādas ziņas:

5.1. cilvēku meklēšanas un glābšanas operācijas veids;

5.2. sakaru sistēmu un aprīkojuma izmantošana;

5.3. pasākumi, kas veicami sadarbībā ar citiem koordinēšanas centriem vai attiecīgi — apakšcentriem;

5.4. metodes, kas izmantojamas, lai nodotu brīdinājumus kuģiem un gaisa kuģiem;

5.5. meklēšanas un glābšanas operācijai norīkotā personāla pienākumi un pilnvaras;

5.6. iespējamais aprīkojuma pārgrupējums, kas var būt nepieciešams meteoroloģisko apstākļu vai citu apstākļu dēļ;

5.7. cilvēku meklēšanai un glābšanai aktuālas informācijas (piemēram, paziņojumi jūrniekiem, laika prognozes un jūras virsmas stāvoklis) saņemšanas veidi;

5.8. veidi, kā tiek saņemta palīdzība no citiem koordinēšanas centriem vai attiecīgi — apakšcentriem, ieskaitot kuģi, gaisa kuģi, personālu un aprīkojumu;

5.9. atbalsts, kas sniedzams meklēšanas un glābšanas kuģiem vai citiem kuģiem, kuri satiekas ar avārijas situācijā esošu kuģi.

Satiksmes ministrs R.Zīle
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par cilvēku meklēšanu un glābšanu aviācijas un jūras avārijas gadījumā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 674Pieņemts: 02.12.2003.Stājas spēkā: 06.12.2003.Zaudē spēku: 01.12.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 172, 05.12.2003.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
81805
{"selected":{"value":"24.10.2009","content":"<font class='s-1'>24.10.2009.-30.11.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"24.10.2009","iso_value":"2009\/10\/24","content":"<font class='s-1'>24.10.2009.-30.11.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.12.2003","iso_value":"2003\/12\/06","content":"<font class='s-1'>06.12.2003.-23.10.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
24.10.2009
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)