Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 11. marta noteikumus Nr. 162 "Latvijas Tūrisma konsultatīvās padomes nolikums".
Ministru kabineta noteikumi Nr.666

Rīgā 2003.gada 25.novembrī (prot. Nr.61 28.§)
Latvijas Tūrisma konsultatīvās padomes nolikums
I. Vispārīgais jautājums

1. Latvijas Tūrisma konsultatīvā padome (turpmāk - padome) ir koleģiāla, konsultatīva un koordinējoša valsts institūcija, kura veicina tūrisma valsts politikas izstrādāšanā un īstenošanā iesaistīto valsts pārvaldes institūciju, tai skaitā pašvaldību un plānošanas reģionu, un privātpersonu, tai skaitā biedrību un nodibinājumu, sadarbību. Padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

(Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.66)

II. Padomes funkcijas, uzdevumi un tiesības

2. Padomes funkcijas ir:

2.1. saskaņot tūrisma valsts politikas izstrādāšanā un īstenošanā iesaistīto valsts pārvaldes institūciju un privātpersonu intereses un darbību;

2.2. veicināt tūrisma nozares integrāciju valsts sociāli ekonomiskās attīstības procesā;

2.3. atbalstīt Latvijas tūrisma iespēju un pakalpojumu popularizēšanu un reklāmas pasākumus Latvijā un ārvalstīs;

2.4. koordinēt tūrisma valsts politikas dokumentu īstenošanu.

(Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.66)

3. Padomes uzdevumi ir:

3.1. piedalīties tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektu izstrādē tūrisma jomā un sekmēt to ieviešanu, kā arī atbilstoši kompetencei izvērtēt Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un starptautisko tiesību aktu projektus, kas skar tūrisma jomu. Padome atzinumus iesniedz Ekonomikas ministrijā;

3.2. sniegt priekšlikumus ekonomikas ministram tūrisma attīstības jomā;

3.3. izvērtēt priekšlikumus par nozarei nepieciešamo kvalificēto speciālistu profesionālās sagatavošanas stratēģiju, kā arī piedalīties kvalifikācijas celšanas un pārkvalifikācijas programmu izstrādē un profesionālās sagatavotības kritēriju noteikšanā;

3.4. sagatavot priekšlikumus Latvijas tūrisma informācijas un tūrisma tirgvedības plānu izstrādei un tūrisma nozares izpētei;

3.5. veicināt sadarbību tūrisma jomā ar ārvalstu un starptautiskām organizācijām.

(Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.66)

4. Padomei ir tiesības:

4.1. pieprasīt un saņemt no valsts pārvaldes institūci­jām un privātpersonām tās darbībai nepieciešamo informāciju. Ja šī informācija satur komercnoslēpumu, padome to nedrīkst izpaust;

4.2. sadarboties ar plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem;

4.3. ierosināt izveidot darba grupas un komisijas tūrisma attīstības jautā­jumu risināšanai, kā arī izskatīt jebkuru tūrisma nozarei svarīgu jautājumu, ja nepieciešams, pieaicinot padomes sēdēs atzinumu sniegšanai un lēmumu pie­ņemšanai valsts pārvaldes institūciju amatpersonas, speciālistus, konsultantus, privātpersonas un citas personas;

4.4. sniegt priekšlikumus ekonomikas ministram par Tūrisma nozares ekspertu padomes izveidi un sastāvu.

(Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.66)

III. Padomes sastāvs un darbība

5. Padomē ir pa vienam pilnvarotam pārstāvim no šādām valsts pārvaldes institūcijām un privātpersonām:

5.1. Ārlietu ministrijas;

5.2. Ekonomikas ministrijas;

5.3. Iekšlietu ministrijas;

5.4. Izglītības un zinātnes ministrijas;

5.5. Kultūras ministrijas;

5.6. (svītrots ar MK 18.09.2012. noteikumiem Nr.630);

5.7. Satiksmes ministrijas;

5.8. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas;

5.9. Zemkopības ministrijas;

5.10. Latvijas Pašvaldību savienības;

5.11. E-tūrisma asociācijas;

5.12. Kurzemes tūrisma asociācijas;

5.13. Latgales reģiona tūrisma asociācijas "Ezerzeme";

5.14. Latvijas Ekotūrisma savienības;

5.15. Latvijas Jaunatnes tūrisma mītņu asociācijas "Apceļo Latviju";

5.16. Latvijas Kempingu asociācijas;

5.17. Latvijas Kurortoloģijas asociācijas;

5.18. Latvijas Lauku tūrisma asociācijas "Lauku ceļotājs";

5.19. Latvijas muzeju biedrības;

5.20. Latvijas Piļu un muižu asociācijas;

5.21. Latvijas Profesionālo gidu asociācijas;

5.22. Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācijas;

5.23. Latvijas Tūrisma gidu asociācijas;

5.24. Latvijas Tūrisma informācijas organizāciju asociācijas "LATTŪRINFO";

5.25. Latvijas Tūrisma izglītības asociācijas;

5.26. Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas;

5.27. (svītrots ar MK 18.09.2012. noteikumiem Nr.630);

5.28. Vidzemes tūrisma asociācijas;

5.29. Kurzemes plānošanas reģiona;

5.30. Latgales plānošanas reģiona;

5.31. Rīgas plānošanas reģiona;

5.32. Vidzemes plānošanas reģiona;

5.33. Zemgales plānošanas reģiona;

5.34. Zemgales tūrisma asociācijas;

5.35. Latvijas Lielo pilsētu asociācijas;

5.36. Rīgas domes.

(MK 05.02.2008. noteikumu Nr.66 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.09.2009. noteikumiem Nr.978; MK 18.09.2012. noteikumiem Nr.630)

6. Padomes personālsastāvu apstiprina un padomes priekšsēdētāju ieceļ ekonomikas ministrs.

7. Ja nepieciešams, šo noteikumu 5.punktā minētās valsts pārvaldes institūcijas un privātpersonas pilnvaro citu pārstāvi bez balsstiesībām piedalīties padomes sēdē.

(MK 05.02.2008. noteikumu Nr.66 redakcijā)

8. Padomes priekšsēdētājs vai - viņa prombūtnes laikā - priekšsēdētāja biedrs:

8.1. plāno un organizē padomes darbu;

8.2. apstiprina padomes kārtējā gada darba plānu;

8.3. sasauc un vada padomes sēdes, paraksta padomes lēmumus un citus dokumentus;

8.4. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv padomi.

9. Padomes sekretārs ir Ekonomikas ministrijas norīkota amatpersona. Padomes sekretārs:

9.1. kārto padomes lietvedību;

9.2. pēc padomes priekšsēdētāja norādījuma sagatavo padomes sēžu darba kārtību un ievieto to Ekonomikas ministrijas mājaslapā internetā;

9.3. nosūta visiem padomes locekļiem informāciju par padomes sēdē izskatāmajiem dokumentiem un pēc pieprasījuma nodrošina iespēju ar tiem iepazīties;

9.4. protokolē padomes sēdes un noformē protokolus;

9.5. reizi gadā sagatavo pārskatu par padomes darbību un ievieto to Ekonomikas ministrijas mājaslapā internetā.

(MK 05.02.2008. noteikumu Nr.66 redakcijā)

10. Padomes sēdes sasauc pēc padomes priekšsēdētāja ierosinājuma vai vismaz 10 padomes locekļu pieprasījuma.

11. Padomes sēdes ir atklātas un notiek ne retāk kā reizi ceturksnī.

12. Padomes lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

13. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no padomes locekļiem.

14. Padomes sēdes protokolē. Protokolā norāda darba kārtības jautājumus, sēdes dalībniekus, personas, kuras ir paudušas viedokli par attiecīgo jautājumu, un pieņemtos lēmumus. Protokolu paraksta padomes priekšsēdētājs un padomes sekretārs. Protokolu ievieto Ekonomikas ministrijas mājas lapā internetā.

IV. Noslēguma jautājums

15. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1999.gada 10.augusta noteikumus Nr.278 "Latvijas Tūrisma konsultatīvās padomes nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 255.nr.; 2001, 27.nr.; 2002, 94.nr.; 2003, 63.nr.).

Ministru prezidenta vietā - tieslietu ministrs A.Aksenoks

Ekonomikas ministrs J.Lujāns
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Tūrisma konsultatīvās padomes nolikums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 666Pieņemts: 25.11.2003.Stājas spēkā: 29.11.2003.Zaudē spēku: 17.03.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 168, 28.11.2003.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
81544
{"selected":{"value":"22.09.2012","content":"<font class='s-1'>22.09.2012.-16.03.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"22.09.2012","iso_value":"2012\/09\/22","content":"<font class='s-1'>22.09.2012.-16.03.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.09.2009","iso_value":"2009\/09\/05","content":"<font class='s-1'>05.09.2009.-21.09.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.02.2008","iso_value":"2008\/02\/09","content":"<font class='s-1'>09.02.2008.-04.09.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.11.2003","iso_value":"2003\/11\/29","content":"<font class='s-1'>29.11.2003.-08.02.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
22.09.2012
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)