Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2004. gada 30. marta noteikumus Nr. 209 "Noteikumi par dzīvnieku veselības prasībām tirdzniecībā ar svaigu putnu gaļu".

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.482

Rīgā 2003.gada 2.septembrī (prot. Nr.47, 10.§)

Prasības svaigas gaļas, blakusproduktu un gaļas produkcijas ievešanai Latvijā, izvešanai no tās un tranzīta pārvadājumiem

Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma 42.panta 8.punktu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka prasības, kādas ir Latvijā ievedamai, no tās izvedamai un tranzītā pārvadājamai svaigai (saldētai) gaļai (turpmāk - gaļa), mēlēm, aknām, sirdīm, cūku galvu gaļai, cūku ādām, kas paredzētas lietošanai cilvēku uzturā (turpmāk - blakusprodukti), gaļas produktiem, gaļas izstrādājumiem, gaļu saturošiem produktiem, sagatavotiem gaļas ēdieniem, grībām (dradžiem), gaļas ekstraktiem, želatīnam, gaļas un ādu pulverim un kausētiem dzīvnieku taukiem, kas paredzēti lietošanai cilvēku uzturā, cūku, aitu un kazu zarnām (turpmāk - gaļas produkcija), ja attiecīgā gaļa, blakusprodukti un gaļas produkcija iegūta no nokautiem liellopiem, aitām, kazām, cūkām, viennadžiem, trušiem, putniem (vistām, tītariem, pīlēm, zosīm, pērļu vistiņām, paipalām, baložiem, fazāniem, strausiem, irbēm), fermā audzētiem savvaļas dzīvniekiem vai nomedītiem savvaļas dzīvniekiem (turpmāk - dzīvnieki).

2. Pasta sūtījuma veidā un personiskās bagāžas veidā (ja persona šķērso robežu) Latvijā ir atļauts ievest gaļas produkciju, ja:

2.1. tās svars nepārsniedz vienu kilogramu;

2.2. tā atrodas hermētiski noslēgtā iesaiņojumā;

2.3. tā nav paredzēta tirdzniecībai;

2.4. tā ir ražota valstī vai tās administratīvi teritoriālajā vienībā, kas ir iekļauta šo noteikumu 4.punktā minētajā sarakstā;

2.5. tā ir ražota valstī vai tās administratīvi teritoriālajā vienībā, kurai nav piemēroti liegumi dzīvnieku infekcijas slimību uzliesmojumu dēļ.

3. Šo noteikumu II un III nodaļā noteiktās prasības (izņemot prasības par liegumiem, kas piemērojami dzīvnieku infekcijas slimību uzliesmojumu dēļ) neattiecas uz gaļu, blakusproduktiem un gaļas produkciju, ja tā:

3.1. saskaņā ar pavaddokumentiem ir paredzēta izstādēm un īpašiem pētījumiem, nevis izmantošanai cilvēku uzturā;

3.2. paredzēta starptautisko kuģu, lidmašīnu vai vilcienu pasažieru un apkalpes ēdināšanai;

3.3. paredzēta dzīvnieku barības ražošanai.

 

II. Eksportētājvalstis un uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kuriem atļauts eksportēt uz Latviju gaļu, blakusproduktus un gaļas produkciju

4. Latvijā atļauts ievest gaļu, blakusproduktus un gaļas produkciju no tām valstīm vai to administratīvi teritoriālajām vienībām, kas ir iekļautas gaļas eksportētājvalstu sarakstā. Gaļas eksportētājvalstu sarakstu izveido un uztur Pārtikas un veterinārais dienests, un to apstiprina zemkopības ministrs.

5. Pārtikas un veterinārais dienests iesniedz Zemkopības ministrijā priekšlikumus par valsts iekļaušanu šo noteikumu 4.punktā minētajā eksportētājvalstu sarakstā, ja:

5.1. tā ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai valsts, kas iekļauta attiecīgajā Eiropas Savienības sarakstā ar tiesībām eksportēt produkciju uz Eiropas Savienību;

5.2. attiecīgā valsts nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai valsts, kas nav iekļauta Eiropas Savienības attiecīgajā sarakstā ar tiesībām eksportēt produkciju uz Eiropas Savienību, bet Pārtikas un veterinārais dienests izvērtējis tās atbilstību šo noteikumu 8.punktā minētajām prasībām.

6. Latvijā atļauts ievest gaļu, blakusproduktus un gaļas produkciju, kas ražota šo noteikumu 4.punktā minētajā sarakstā ietverto eksportētājvalstu vai to administratīvi teritoriālo vienību uzņēmumos (kautuvēs, gaļas sadalīšanas uzņēmumos, gaļas pārstrādes uzņēmumos un saldētavās, kuras atrodas ārpus kautuvēm vai sadalīšanas uzņēmumiem vai gaļas pārstrādes uzņēmumiem), kuri ir iekļauti gaļas eksportētājuzņēmumu sarakstā. Gaļas eksportētājuzņēmumu sarakstu izveido un uztur Pārtikas un veterinārais dienests, un to apstiprina zemkopības ministrs.

7. Pārtikas un veterinārais dienests iesniedz Zemkopības ministrijā priekšlikumus par ārvalsts uzņēmuma iekļaušanu šo noteikumu 6.punktā minētajā eksportētājuzņēmumu sarakstā, ja:

7.1. Eiropas Komisija ir piešķīrusi Eiropas Savienības dalībvalsts uzņēmumam tiesības eksportēt produkciju uz Eiropas Savienības dalībvalstīm;

7.2. Eiropas Komisija ir piešķīrusi uzņēmumam, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts uzņēmums, tiesības eksportēt produkciju uz Eiropas Savienības dalībvalstīm;

7.3. Lietuvas un Igaunijas pārtikas aprites valsts uzraudzības un kontroles institūcija ir piešķīrusi tiesības uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) eksportēt gaļu, blakusproduktus un gaļas produkciju uz Latviju.

8. Ja valsts, tās administratīvi teritoriālā vienība vai uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) nav iekļauts šo noteikumu 4. vai 6.punktā minētajā sarakstā, Pārtikas un veterinārais dienests pēc attiecīgās valsts, tās administratīvi teritoriālās vienības vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pieprasījuma veic inspekciju zemkopības ministra noteiktajā kārtībā. Pārtikas un veterinārais dienests, ņemot vērā Starptautiskā epizootiskā biroja izstrādātās valsts veterināro dienestu novērtēšanas vadlīnijas un Pasaules tirdzniecības organizācijas Sanitārā un fitosanitārā līguma principus, novērtē:

8.1. valsts uzraudzības un kontroles iestādes struktūru un pilnvaras;

8.2. dzīvnieku veselības stāvokli, īpašu uzmanību pievēršot epizootiskajām dzīvnieku slimībām un vides veselības situācijai (piesārņojumam), kas varētu apdraudēt cilvēku un dzīvnieku veselību Latvijā;

8.3. kārtību, kādā valsts sniedz informāciju par dzīvnieku slimību parādīšanos, īpaši par Starptautiskā epizootiju biroja A un B grupas sarakstā noteiktajām slimībām (regularitāte un operativitāte);

8.4. normatīvos aktus, kas reglamentē dzīvnieku infekcijas un parazītisko slimību uzraudzību (profilaksi, apkarošanu un kontroli);

8.5. normatīvos aktus par ierobežojumiem un aizliegumiem dažādu vielu lietošanā, to izplatīšanas kārtību, uzraudzību un kontroli;

8.6. dzīvnieku atliekvielu kontroles programmu;

8.7. valsts sniegtās garantijas, lai nodrošinātu šo noteikumu izpildi;

8.8. attiecīgā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) atbilstību higiēnas prasībām, tā paškontroles sistēmu un ražotās eksporta produkcijas atbilstību Latvijas normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām nekaitīguma prasībām.

9. Izdevumus, kas saistīti ar šo noteikumu 8.punktā minēto inspekciju, sedz tās pieprasītājs.

10. Pārtikas un veterinārā dienesta priekšlikumus par valsts vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) iekļaušanu gaļas eksportētājvalstu vai gaļas eksportētājuzņēmumu sarakstā vai svītrošanu no tā izskata zemkopības ministra izveidota komisija (turpmāk - komisija).

11. Ja šo noteikumu 4. vai 6.punktā minētajā sarakstā iekļautās valstis, to administratīvi teritoriālās vienības vai uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) neievēro šo noteikumu prasības, zemkopības ministrs pēc Pārtikas un veterinārā dienesta priekšlikuma izskatīšanas komisijā ir tiesīgs svītrot valsti, tās administratīvi teritoriālo vienību vai uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) no attiecīgā saraksta.

 

III. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas drīkst Latvijā ievest (saņemt) gaļu, blakusproduktus un gaļas produkciju

12. Latvijā gaļu, blakusproduktus un gaļas produkciju drīkst ievest (saņemt) uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas iekļauts zemkopības ministra apstiprinātajā sarakstā.

13. Pārtikas un veterinārais dienests pēc uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītāja vai tā pilnvarotas personas pieprasījuma zemkopības ministra noteiktajā kārtībā izvērtē uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) atbilstību normatīvajos aktos par pārtikas apriti noteiktajām prasībām.

14. Pārtikas un veterinārais dienests pēc uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) izvērtēšanas iesniedz Zemkopības ministrijā priekšlikumu par attiecīgā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) iekļaušanu gaļas, blakusproduktu un gaļas produkcijas ievedēju (saņēmēju) sarakstā, ja tas:

14.1. reģistrēts Uzņēmumu reģistrā;

14.2. atrodas Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībā un kontrolē;

14.3. noslēdzis līgumu ar Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībā esošu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) par gaļas, blakusproduktu un gaļas produkcijas uzglabāšanu, ja gaļas, blakusproduktu un gaļas produkcijas ievedēja (saņēmēja) uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) nevar nodrošināt gaļas, blakusproduktu un gaļas produkcijas uzglabāšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

14.4. ievēro normatīvajos aktos par pārtikas apriti noteiktās prasības.

15. Komisija izskata priekšlikumu par izvērtētā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) iekļaušanu gaļas, blakusproduktu un gaļas produkcijas ievedēju (saņēmēju) sarakstā.

16. Ja gaļas, blakusproduktu un gaļas produkcijas ievedēja (saņēmēja) uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) izdara grozījumus šo noteikumu 14.3.apakšpunktā minētajā līgumā, uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) piecu darbdienu laikā par to informē Pārtikas un veterināro dienestu.

17. Ja gaļas, blakusproduktu un gaļas produkcijas ievedēja (saņēmēja) uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) neievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības vai ir sniedzis nepatiesu informāciju valsts uzraudzības un kontroles institūcijām, zemkopības ministrs pēc Pārtikas un veterinārā dienesta vai citu valsts uzraudzības un kontroles institūciju priekšlikuma izskatīšanas komisijā svītro uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) no gaļas, blakusproduktu un gaļas produkcijas ievedēju (saņēmēju) saraksta vai uz laiku aptur gaļas, blakusproduktu un gaļas produkcijas ievešanu līdz apstākļu noskaidrošanai.

18. Pārtikas un veterinārais dienests zemkopības ministra noteiktajā kārtībā reizi gadā atjauno gaļas, blakusproduktu un gaļas produkcijas ievedēju (saņēmēju) uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) sarakstu. Gaļas, blakusproduktu un gaļas produkcijas ievedēju (saņēmēju) uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) sarakstu pēc tā izskatīšanas komisijā apstiprina zemkopības ministrs.

19. Pārtikas un veterinārais dienests ir atbildīgs par šo noteikumu 4., 6. un 12.punktā minēto sarakstu un attiecīgo grozījumu publicēšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" triju darbdienu laikā pēc to apstiprināšanas.

 

IV. Prasības gaļas, blakusproduktu un gaļas produkcijas ievešanai

20. Gaļu un blakusproduktus Latvijā atļauts ievest:

20.1. ja tie iegūti no dzīvniekiem, kuri:

20.1.1. ir bijuši iezīmēti un nākuši no reģistrētiem ganāmpulkiem, kas nodrošina gaļas un blakusproduktu izsekojamību;

20.1.2. turēti valsts kompetentas iestādes uzraudzībā esošās novietnēs, kurām nav noteikti ierobežojumi dzīvnieku infekcijas slimību dēļ;

20.1.3. nosūtīšanas dienā uz kautuvi ir klīniski izmeklēti, un tiem nav konstatētas infekcijas slimības pazīmes;

20.1.4. nav nosūtīti uz kautuvi saskaņā ar dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas programmu;

20.1.5. saskaņā ar valsts pilnvarota veterinārārsta dzīvnieku pirmskaušanas pārbaudes atzinumu ir piemēroti kaušanai;

20.2. ja tie atbilst šādām prasībām:

20.2.1. iegūti no dzīvniekiem, kas atbilst Pārtikas un veterinārā dienesta noteiktajām veselības prasībām;

20.2.2. iegūti pastāvīgā valsts kompetentas institūcijas uzraudzībā esošā kautuvē, kura ir iekļauta zemkopības ministra apstiprinātajā eksportētājuzņēmumu sarakstā;

20.2.3. saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par veterināro ekspertīzi ir veikta to pēckaušanas veterinārā ekspertīze un tie ir atzīti par derīgiem izmantošanai cilvēku uzturā;

20.2.4. uzglabāti un transportēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām par gaļas un gaļas produktu uzglabāšanu un transportēšanu;

20.2.5. uz pusēm sadalīti cūku liemeņi un uz pusēm vai četrās daļās sadalīti liellopu un nepārnadžu svaigi (saldēti) liemeņi ir rekonstruējami (ir iespējams no daļām salikt katra dzīvnieka veselu liemeni) un marķēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

21. Gaļas produkciju atļauts ievest Latvijā, ja tā:

21.1. ražota uzņēmumā, kas atbilst normatīvo aktu prasībām par maltas gaļas un gaļas izstrādājumu ražošanu un izplatīšanu un gaļas produktu ražošanu;

21.2. ražota no gaļas un blakusproduktiem, kas atbilst šo noteikumu 20.punkta prasībām;

21.3. uzglabāta un transportēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām par gaļas un gaļas produktu uzglabāšanu un transportēšanu;

21.4. marķēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

 

V. Gaļas, blakusproduktu un gaļas produkcijas ievešanas ierobežojumi

22. Valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors ir tiesīgs aizliegt ievest gaļu, blakusproduktus un gaļas produkciju no valstīm vai to administratīvi teritoriālajām vienībām, kas iekļautas šo noteikumu 4.punktā minētajā sarakstā, ja:

22.1. attiecīgajā valstī vai tās administratīvi teritoriālajā vienībā dzīvniekus vakcinē pret slimībām, kuras Latvijā netiek reģistrētas un pret kurām Latvijā dzīvniekus nevakcinē;

22.2. valsts, tās administratīvi teritoriālā vienība vai tajā esošais ganāmpulks saskaņā ar Starptautiskā epizootiskā biroja izstrādāto Starptautisko dzīvnieku veselības kodeksu ir bijis vai ir uzskatāms par infekcijas slimību skartu un pastāv risks ievest ar attiecīgo slimību inficētu gaļu, blakusproduktus un gaļas produkciju. Pārtikas un veterinārais dienests riska faktoru novērtē, pamatojoties uz Pasaules tirdzniecības organizācijas Sanitāro un fitosanitāro līgumu, Starptautiskā epizootiskā biroja rekomendācijām, kā arī Eiropas Savienības un Latvijas normatīvajos aktos noteiktajām veterinārajām prasībām.

23. Pārtikas un veterinārais dienests pēc iespējamā riska izvērtēšanas var atļaut ievest Latvijā kravas, ja tās izvestas no eksportētājvalsts vai tās administratīvi teritoriālās vienības līdz dienai, kad valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors izdevis rīkojumu par gaļas, blakusproduktu un gaļas produkcijas ievešanas aizliegumu.

24. Latvijā nav atļauts ievest:

24.1. gaļu un blakusproduktus, kas iegūti no dzīvniekiem, kuri:

24.1.1. neatbilst šo noteikumu 20.1.apakšpunktā minētajām prasībām;

24.1.2. neatbilst Latvijas normatīvajos aktos noteiktajām dzīvnieku veselības prasībām;

24.1.3. baroti ar dzīvnieku izcelsmes proteīnus saturošu barību, izņemot olu, piena un zivju proteīnus;

24.1.4. baroti, izmantojot gaļu mīkstinošus līdzekļus vai citus produktus, kas var mainīt gaļas īpašības;

24.1.5. nokauti pirms atļautā vecuma;

24.1.6. nav dzimuši eksportētājvalstī vai pirms kaušanas uzturējušies tajā mazāk par trim mēnešiem;

24.2. putnu gaļu un blakusproduktus, ja attiecīgie putni eksportētājvalstī ir ievesti kā cāļi, kas vecāki par diennakti;

24.3. gaļu, kas sadalīta gabalos, kuru masa ir mazāka par 100 gramiem (izņemot putnu gaļas liemeņu izcirtņus), maltu vai līdzīgā veidā sasmalcinātu gaļu un mehāniski atdalītu gaļu;

24.4. liellopu galvas un to gaļu (liellopu galvas, daļas no galvas muskuļiem un citiem audiem);

24.5. kaušanas blakusproduktus (izņemot šo noteikumu 1.punktā minētos blakusproduktus);

24.6. dzīvnieku audus un orgānus, kas var saturēt govju spongiozās encefalopātijas ierosinātājus;

24.7. asinis;

24.8. gaļu, blakusproduktus un gaļas produkciju, kas:

24.8.1. iegūta no kuiļiem vai kriptorhīdām cūkām;

24.8.2. nav iesaiņota, iepakota un marķēta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

24.8.3. marķēta ar pārtikā neatļautām krāsvielām;

24.8.4. apstrādāta ar jonizējošu vai ultravioletu starojumu;

24.8.5. satur hormonus, pesticīdus, antibiotikas un citas vielas, ja šīs vielas pārsniedz pieļaujamo līmeni;

24.8.6. neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes, obligātajām nekaitīguma un radioaktīvā piesārņojuma prasībām.

25. Ja gaļa, blakusprodukti un gaļas produkcija paredzēta izstādēm un īpašiem pētījumiem, nevis izmantošanai cilvēku uzturā, kravas saņēmējs vai tā pilnvarota persona saņem Pārtikas un veterinārā dienesta ievešanas atļauju un nodrošina gaļas, blakusproduktu un gaļas produkcijas uzglabāšanu, tās atlieku iznīcināšanu vai nosūtīšanu atpakaļ uz eksportētājvalsti. Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgās teritoriālās struktūrvienības valsts inspektors kontrolē, lai gaļa, blakusprodukti un gaļas produkcija netiktu izlietota citiem mērķiem.

26. Ja gaļa, blakusprodukti un gaļas produkcija paredzēta starptautisko kuģu, lidmašīnu vai vilcienu pasažieru un apkalpes ēdināšanai, tad to pārpalikumu un šo produktu virtuves atkritumus iznīcina. Gaļas, blakusproduktu un gaļas produkcijas pārpalikumu vai šo produktu virtuves atkritumus neiznīcina, ja tos muitas atbildīgās amatpersonas un Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārās robežinspekcijas inspektora uzraudzībā pārkrauj citā transportlīdzeklī.

27. Ja gaļa, blakusprodukti un gaļas produkcija paredzēta dzīvnieku barības ražošanai, kravas saņēmējs vai tā pilnvarota persona saņem Pārtikas un veterinārā dienesta ievešanas atļauju. Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgās teritoriālās struktūrvienības valsts inspektors kontrolē, lai gaļa, blakusprodukti un gaļas produkcija netiktu izlietota citiem mērķiem.

28. Visus izdevumus, kas saistīti ar kravas pārvietošanu atpakaļ uz eksportētājvalsti šajos noteikumos minēto aizliegumu dēļ, sedz kravas ievedējs (saņēmējs).

 

VI. Gaļas, blakusproduktu un gaļas produkcijas veterinārā kontrole

29. Kravas ievedējs (saņēmējs) 24 stundas pirms gaļas, blakusproduktu un gaļas produkcijas ievešanas paziņo Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārās robežinspekcijas kontroles punktam par kravas nogādāšanas vietu, robežas šķērsošanas paredzamo datumu un laiku. Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārā robežinspekcija informē kravas ievedēju (saņēmēju) par ievešanas kārtību.

30. Valsts robežas kontroles punktos, brīvajās muitas zonās, brīvajās noliktavās un muitas noliktavās valsts sanitārais robežinspektors - veterinārārsts - atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām veic kravas veterināro pārbaudi.

31. Gaļas, blakusproduktu un gaļas produkcijas ievešanai ir nepieciešams Pārtikas un veterinārā dienesta apstiprināts veterinārais (veselības) sertifikāts (oriģināls). Sertifikātu izraksta eksportētājvalsts pilnvarots veterinārārsts. Kravas transportēšanas laikā sertifikātam jābūt kopā ar kravu.

32. Veterinārais (veselības) sertifikāts apliecina, ka gaļa, blakusprodukti un gaļas produkcija atbilst šo noteikumu un citām normatīvajos aktos noteiktajām veterinārajām un obligātajām nekaitīguma prasībām, kā arī gaļa, blakusprodukti un gaļas produkcija ir iegūta no dzīvniekiem, kas atbilst normatīvo aktu prasībām par dzīvnieku veselību.

33. Veterinārais (veselības) sertifikāts ir derīgs, ja tas:

33.1. aizpildīts latviešu un angļu, vācu vai krievu valodā;

33.2. noformēts uz vienas lapas vai vairākām lapām. Ja sertifikāts noformēts uz vairākām lapām, tās sastiprina tā, lai nebūtu iespējams atdalīt lapas, nebojājot sastiprinājumu;

33.3. noformēts dienā, kad gaļu, blakusproduktus un gaļas produkciju iekrauj transportlīdzeklī (izņemot kuģus) nosūtīšanai uz saņēmējvalsti;

33.4. noformēts katrai kravai un katram kravas ievedējam (saņēmējam), un tajā ir norādīts nosūtītājs;

33.5. ir eksportētājvalsts pilnvarota veterinārārsta parakstīts un apzīmogots. Ja sertifikātā ir labojumi vai svītrojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar parakstu un zīmogu.

34. Pārtikas un veterinārais dienests uzrauga ievedamās gaļas, blakusproduktu un gaļas produkcijas atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām. Visām ievedamajām kravām:

34.1. veic laboratoriskos izmeklējumus par sintētisko hormonu un salmonelozes mikroorganismu klātbūtni;

34.2. izvērtējot risku, veic laboratoriskos izmeklējumus par citu uztura toksikoinfekciju izraisītāju klātbūtni;

34.3. izvērtējot risku, nosaka papildu izmeklējumus par atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām par gaļas, blakusproduktu un gaļas produkcijas nekaitīgumu.

35. Izdevumus, kas saistīti ar paraugu ņemšanu un laboratoriskajiem izmeklējumiem, sedz kravas ievedējs (saņēmējs) vai tā pilnvarota persona.

36. Ja konstatē neatbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, valsts sanitārais robežinspektors - veterinārārsts - vai pārtikas inspektors ir tiesīgs aizliegt gaļas, blakusproduktu un gaļas produkcijas ievešanu un:

36.1. aizturēt kravu iznīcināšanai, kā arī uzraudzīt to līdz brīdim, kad tās uzraudzību pārņem Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgā teritoriālā struktūrvienība, ja pastāv draudi cilvēku un dzīvnieku veselībai, dzīvībai vai videi;

36.2. nosūtīt kravu atpakaļ uz eksportētājvalsti, ja tā nav bīstama cilvēku un dzīvnieku veselībai, dzīvībai vai videi;

36.3. pēc gaļas ievedēja (saņēmēja) vai tā pilnvarotās personas pieprasījuma lemt par kravas pārstrādi, iznīcināšanu, izmantošanu citiem mērķiem (nevis izmantošanai cilvēku uzturā) vai nosūtīšanu atpakaļ saskaņā ar Pārtikas un veterinārā dienesta norādījumiem, ja risks nav liels.

37. Kravu iznīcina atbilstoši normatīvo aktu prasībām par nederīgas pārtikas iznīcināšanu ar Pārtikas un veterināro dienestu saskaņotā vietā.

38. Gaļu, blakusproduktus un gaļas produkciju atļauts pārvadāt ar transportlīdzekļiem, kas atbilst normatīvajos aktos par gaļas un gaļas produktu uzglabāšanu un transportēšanu noteiktajām prasībām.

39. Vedot šo noteikumu prasībām atbilstošu gaļu, blakusproduktus un gaļas produkciju tranzītā vai pārtrauktā tranzītā, tos drīkst pārkraut vai veikt citas darbības, iepriekš par to paziņojot Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārajai robežinspekcijai, tikai Sanitārās robežinspekcijas valsts sanitāro robežinspektoru - veterinārārstu - uzraudzībā.

40. Gaļu, blakusproduktus un gaļas produkciju, kas neatbilst šo noteikumu prasībām, bet ir atpazīstama, drīkst vest tranzītā tikai tādā gadījumā, ja tā saskaņā ar veterināro (veselības) sertifikātu atbilst saņēmējvalsts prasībām.

41. Gaļu, blakusproduktus un gaļas produkciju, kas neatbilst šo noteikumu prasībām, bet ir atpazīstama, ir aizliegts vest pārtrauktajā tranzītā, taču šādas kravas, iepriekš par to paziņojot Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārajai robežinspekcijai, Sanitārās robežinspekcijas valsts sanitāro robežinspektoru - veterinārārstu - uzraudzībā drīkst pārkraut vai īslaicīgi uzglabāt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas, Rīgas brīvostas un Ventspils brīvostas teritorijā.

42. Pārtikas un veterinārais dienests, izvērtējot riskus un sniedzot argumentētu pamatojumu, drīkst aizliegt vest tranzītā vai pārtrauktajā tranzītā gaļu, blakusproduktus un gaļas produkciju.

43. Latvijā ražotās gaļas, blakusproduktu un gaļas produkcijas izvešanai no Latvijas ir nepieciešams Pārtikas un veterinārā dienesta apstiprināts veterinārais (veselības) sertifikāts. Veterināro (veselības) sertifikātu izsniedz Pārtikas un veterinārā dienesta pilnvarots inspektors.

 

VII. Noslēguma jautājumi

44. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1999.gada 11.maija noteikumus Nr.174 "Kārtība, kādā Latvijā ievedama gaļa" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 159./160.nr.).

45. Noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 1.oktobri.

 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 72/462/EEC, 91/494/EEC, 91/495/EEC, 95/45/EEC un lēmumiem 2000/766/EC, 94/984/EC, 2000/418/EC.

Ministru prezidents E.Repše

Zemkopības ministrs M.Roze

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 1.oktobri.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Prasības svaigas gaļas, blakusproduktu un gaļas produkcijas ievešanai Latvijā, izvešanai no tās .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 482Pieņemts: 02.09.2003.Stājas spēkā: 01.10.2003.Zaudē spēku: 01.05.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 121, 05.09.2003.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
78633
01.10.2003
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)