Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2005. gada 8. marta noteikumus Nr. 166 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā bērna piedzimšanas pabalstu".

 Ministru kabineta noteikumi Nr.381

Rīgā 2003.gada 8.jūlijā (prot. Nr.39, 48.§)

Noteikumi par bērna piedzimšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību

Izdoti saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 15.panta pirmo daļu,
6.panta pirmo daļu un 17.panta pirmo un otro daļu

I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka bērna piedzimšanas pabalsta (turpmāk - pabalsts) apmēru, tā pārskatīšanas kārtību, pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību. 

II. Pabalsta apmērs un tā pārskatīšanas kārtība

2. Pabalsta apmērs ir 98 lati - 33 % no zīdaiņa pūriņa (pielikums) vērtības naudas izteiksmē.

3. Pabalsta apmēru pārskata Ministru kabinets pēc labklājības ministra ierosinājuma atbilstoši valsts budžeta iespējām, izvērtējot ekonomisko situāciju valstī un ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes noteikto vidējo faktisko patēriņa cenu indeksu.

4. Pabalstu divkāršā apmērā piešķir vienam no bērna vecākiem, ja:

4.1. mātei medicīniskā aprūpe sakarā ar grūtniecību ārstniecības iestādē uzsākta līdz divpadsmitajai grūtniecības nedēļai un veikta saskaņā ar veselības ministra noteikto grūtnieču apskašu programmu;

4.2. mātei, kura grūtniecības periodā bijusi ārvalstī, medicīniskā aprūpe sakarā ar grūtniecību ārvalsts ārstniecības iestādē ir uzsākta līdz divpadsmitajai grūtniecības nedēļai un viņai ir veikta visa nepieciešamā klīniski laboratoriskā izmeklēšana atbilstoši attiecīgajā ārvalstī noteiktajai grūtnieces novērošanas kārtībai. Pabalstu piešķir, pamatojoties uz attiecīgajā ārvalstī izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka sieviete ir stājusies uzskaitē līdz divpadsmitajai grūtniecības nedēļai.

5. Ārvalstī izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka māte ir stājusies uzskaitē līdz divpadsmitajai grūtniecības nedēļai, pielīdzina Latvijā izsniegtam attiecīgajam dokumentam, ja tas atbilst šādām prasībām:

5.1. minētais dokuments satur informāciju, kas ļauj secināt, ka māte, kurai tas izsniegts, ir stājusies uzskaitē ārstniecības iestādē līdz divpadsmitajai grūtniecības nedēļai;

5.2. ārvalstī izsniegtajam dokumentam ir pievienots Valsts valodas likuma 10.panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums valsts valodā, izņemot gadījumus, kuros atbilstoši Valsts valodas likuma 10.panta ceturtajai daļai dokumentu var pieņemt un izskatīt bez tulkojuma valsts valodā;

5.3. persona, kurai dokuments izsniegts, ir ievērojusi normatīvajos aktos un starptautiskajos līgumos noteikto kārtību attiecīgajā ārvalstī izsniegto dokumentu īstuma apliecināšanai. 

III. Pabalsta pieprasīšana, piešķiršana un izmaksa

6. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs vai viņa pilnvarota persona:

6.1. iesniedz šādus dokumentus:

6.1.1. rakstisku pieprasījumu par pabalsta piešķiršanu;

6.1.2. tieslietu ministra noteiktajā kārtībā izdotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas iestādes izziņu par bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju vai, ja bērns piedzimis ārvalstī, ārvalsts noteiktajā kārtībā kompetentas institūcijas izdotu izziņu par bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju;

6.1.3. lai saņemtu pabalstu divkāršā apmērā, - veselības ministra noteiktajā kārtībā izdotu izziņu vai šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minēto ārvalstī izsniegto dokumentu, ja sieviete ir stājusies uzskaitē līdz divpadsmitajai grūtniecības nedēļai;

6.2. uzrāda šādus dokumentus:

6.2.1. personu apliecinošu dokumentu (pasi, personas apliecību);

6.2.2. bērna dzimšanas apliecību;

6.2.3. pilnvaru, ja pabalstu pieprasa ar pilnvarotas personas starpniecību.

7. Ārvalstī izsniegtu dokumentu, kas apliecina bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju, pielīdzina Latvijā izsniegtam attiecīgajam dokumentam, ja tas atbilst šādām prasībām:

7.1. minētais dokuments satur informāciju, kas ļauj secināt, ka bērna piedzimšanas fakts reģistrēts norādītajā laikā;

7.2. ārvalstī izsniegtajam dokumentam ir pievienots Valsts valodas likuma 10.panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums valsts valodā, izņemot gadījumus, kuros atbilstoši Valsts valodas likuma 10.panta ceturtajai daļai dokumentu var pieņemt un izskatīt bez tulkojuma valsts valodā;

7.3. persona, kurai dokuments izsniegts, ir ievērojusi normatīvajos aktos un starptautiskajos līgumos noteikto kārtību attiecīgajā ārvalstī izsniegto dokumentu īstuma apliecināšanai.

8. Ja pabalstu pieprasa aizbildnis, viņš papildus šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minētajiem dokumentiem uzrāda dokumentu par aizbildnības nodibināšanu.

9. Ja pabalstu pieprasa bērna faktiskais audzinātājs, viņš papildus šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minētajiem dokumentiem uzrāda bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmumu, kas pieņemts bērna personisko interešu aizsardzībai atbilstoši likuma "Par bāriņtiesām un pagasttiesām" 15.panta devītajai daļai.

10. Ja pabalstu pieprasa adoptētājs, viņš papildus šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minētajiem dokumentiem uzrāda dokumentu, kas apliecina, ka bērna adopcija ir notikusi 12 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.

11. Pabalsta pieprasītājs šo noteikumu 6., 8., 9. un 10.punktā minētos dokumentus pēc savas izvēles iesniedz (uzrāda) vienā no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiālēm.

12. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiāle atbilstoši pabalsta pieprasītāja deklarētajai dzīvesvietai.

13. Ja visi pabalsta piešķiršanai nepieciešamie dokumenti ir iesniegti Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiālē atbilstoši pabalsta pieprasītāja dzīvesvietai, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiāle šos dokumentus izskata vienas darbdienas laikā pēc to iesniegšanas.

14. Ja visi pabalsta piešķiršanai nepieciešamie dokumenti ir iesniegti citā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiālē, nevis atbilstoši pabalsta pieprasītāja dzīvesvietai, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiāle šos dokumentus izskata 10 dienu laikā pēc to iesniegšanas.

15. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai motivētu atteikumu piešķirt pabalstu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiāle pabalsta pieprasītājam paziņo rakstiski, norādot lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

16. Pabalsta saņēmēja vainas dēļ nepamatoti saņemto pabalsta summu pabalsta saņēmējs atmaksā labprātīgi.

17. Ja pabalsta saņēmējs savas vainas dēļ nepamatoti saņemto pabalstu neatmaksā labprātīgi, attiecīgo summu piedzen, ceļot prasību tiesā.

18. Nepamatoti izmaksātās pabalsta summas saskaņā ar pabalsta saņēmēja iesniegumu var ieturēt no cita Valsts sociālo pabalstu likumā noteiktā izmaksājamā pabalsta, no kura atļauts izdarīt ieturējumus.

19. Ja pabalsta saņēmējs tam piešķirto pabalstu laikus nav saņēmis Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiāles vainas dēļ, attiecīgo summu pabalsta saņēmējam izmaksā bez termiņa ierobežojuma.

IV. Noslēguma jautājums

20. Noteikumi piemērojami ar 2003.gada 1.jūliju.

Ministru prezidents E.Repše

Labklājības ministre D.Staķe

 

Pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 8.jūlija
noteikumiem Nr.381

Zīdaiņa pūriņš

(vērtība norādīta faktiskajās cenās 2003.gada janvārī)

Nr.
p.k.

Priekšmets

Viena priekšmeta vidējā cena (Ls)

Vienam bērnam paredzētais daudzums (gab.)

Vērtība (Ls)

1.

Kokvilnas cepurīte

0,71

4

2,84

2.

Flaneļa cepurīte

1,19

4

4,76

3.

Adīta cepurīte

2,55

1

2,55

4.

Kokvilnas krekliņš

1,28

4

5,12

5.

Flaneļa krekliņš

1,80

4

7,20

6.

Jaciņa

1,99

4

7,96

7.

Rāpulītis

2,15

4

8,60

8.

Vilnas kostīms

8,36

1

8,36

9.

Vilnas zeķītes

1,34

2

2,68

10.

Vienreizējās lietošanas autiņbiksītes (paka)

6,62

3 pakas (56 gab./pakā)

19,86

11.

Gultas veļas komplekts

10,36

2

20,72

12.

Dvielis (lielais)

6,24

1

6,24

13.

Spilvens

4,16

1

4,16

14.

Sega

6,73

1

6,73

15.

Matracis

23,35

1

23,35

16.

Vanna zīdaiņa mazgāšanai

6,69

1

6,69

17.

Zīdaiņa gultiņa

53,78

1

53,78

18.

Ratiņi

104,42

1

104,42

 

Kopā (Ls)

243,72

 

296,02

Labklājības ministre D.Staķe

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par bērna piedzimšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 381Pieņemts: 08.07.2003.Stājas spēkā: 17.07.2003.Zaudē spēku: 16.03.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 105, 16.07.2003.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
77208
17.07.2003
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)