Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumus Nr. 727 "Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu programmu un apakšprogrammu rezultatīvie rādītāji 2004.gadam".

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.290

Rīgā 2003.gada 3.jūnijā (prot. Nr.32, 16.§)

Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu programmu un apakšprogrammu rezultatīvie rādītāji 2003.gadam

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2003.gadam" 8.pantu

1. Noteikumi nosaka ministriju un citu centrālo valsts iestāžu programmu un apakšprogrammu rezultatīvos rādītājus 2003.gadam (1. un 2.pielikums), kā arī kārtību, kādā nosaka un groza rezultatīvos rādītājus un sniedz pārskatus par to izpildi.

2. Rezultatīvos rādītājus nosaka likuma "Par valsts budžetu 2003.gadam" 4. un 5.pielikumā minēto ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžeta programmām un apakšprogrammām. Rezultatīvie rādītāji paredz veicamā darba (pasākumu) apjomu un raksturo valsts budžeta līdzekļu izlietojuma efektivitāti un mērķtiecīgumu.

3. Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu vadītāji vai viņu pilnvarotas amatpersonas apstiprina attiecīgās valsts budžeta finansētās institūcijas plānotos budžeta programmu un apakšprogrammu rezultatīvos rādītājus un ir tiesīgi minētajām institūcijām papildus noteikt arī citus budžeta programmu un apakšprogrammu rezultatīvos rādītājus.

4. Budžeta finansētās institūcijas vadītājs ir atbildīgs par attiecīgo rezultatīvo rādītāju izpildi un ar to saistīto paskaidrojumu sniegšanu.

5. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes vienlaikus ar pusgada un gada grāmatvedības pārskatu iesniedz Finanšu ministrijā pārskatu par attiecīgās budžeta programmas un apakšprogrammas rezultatīvo rādītāju izpildi.

6. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes izvērtē rezultatīvo rādītāju izpildi un vienlaikus ar priekšlikumiem par grozījumiem likumā "Par valsts budžetu 2003.gadam" iesniedz Finanšu ministrijā priekšlikumus par grozījumiem attiecīgās budžeta programmas un apakšprogrammas rezultatīvajos rādītājos (arī attiecībā uz to skaitlisko lielumu).

7. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes, kā arī to padotībā esošās valsts budžeta finansētās institūcijas saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 11.jūnija noteikumiem Nr.231 "Noteikumi par gada publisko pārskatu saturu un sagatavošanas kārtību" sagatavo informāciju par plānotajiem rezultatīvajiem rādītājiem un to faktisko izpildi.

Ministru prezidents E.Repše

Finanšu ministra vietā - ekonomikas ministrs J.Lujāns

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 7.jūniju.

 

1.pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 3.jūnija noteikumiem Nr.290

Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu programmu un apakšprogrammu rezultatīvie rādītāji 2003.gadam

Programmas vai apakšprogrammas kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Skaitliskie rādītāji

pirmajā

pusgadā

gadā

1

2

3

4

 

01 Valsts prezidenta Kanceleja

   

 

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

 

 

 

Iestāžu skaits - kopā

1

1

 

Štata vienību skaits - kopā

104

104

03.00.00

Vēsturnieku komisijas darbības nodrošināšana

   
 

Štata vienību skaits

2

2

 

Starptautiskās konferences

X

2

 

Sagatavotie un izdotie rakstu krājumi

X

3

 

Pētījumi par aktuālām Latvijas vēstures tēmām

X

32

 

Vēsturnieku komisijas kopsēdes ar ārzemju

   
 

pārstāvju piedalīšanos

X

2

04.00.00

Valsts prezidenta darbības nodrošināšana

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

101

101

 

Ārvalstu pārstāvju valsts vizītes

2

2

 

Ārvalstu pārstāvju darba vizītes

3

3

 

Ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju

   
 

darba vizītes

5

5

 

Vietējas nozīmes vizītes

4

4

05.00.00

Valsts valodas komisijas darbības nodrošināšana

 

 

 

Štata vienību skaits

1

1

 

Starptautiskā konference

X

1

 

Valodnieku komisijas kopsēdes ar ārzemju

   
 

pārstāvju piedalīšanos

X

2

 

Semināri

X

5

 

02 Saeima

   

 

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

 

 

 

Iestāžu skaits - kopā

2

2

 

Štata vienību skaits - kopā

763

763

01.00.00

Saeimas darbības nodrošināšana

 

 

 

Iestāžu skaits

2

2

 

Štata vienību skaits

763

763

       
 

03 Ministru kabinets

   
 

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

 

 

 

Iestāžu skaits - kopā

5

5

 

Štata vienību skaits - kopā

347

347

01.00.00

Vispārējā vadība

   

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

223

223

02.00.00

Civildienests

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

20

20

 

Informatīvie ziņojumi

1

2

 

Analītiskie ziņojumi

1

2

 

Informatīvais biļetens "Jaunā Pārvalde"

6

11

 

Gada publiskais pārskats

X

1

 

Lēmumi un ieteikumi, veicot valsts civildienesta

   
 

kontroli, t.sk. lēmumi

50

100

03.00.00

Ierēdņu apmācības politikas nodrošināšana

 

 

03.01.00

Ierēdņu apmācība

 

 

 

Ierēdņu mācībās apmācāmo vidējais nosacītais

   
 

ierēdņu skaits

6380

9450

03.02.00

Valsts administrācijas skola

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

16

16

 

Vidējais nosacītais ierēdņu mācību grupu skaits

322

473

 

Vidējais klausītāju skaits grupā

20

20

 

Darba vizītes un dalība starptautiskajos forumos

5

11

 

Starptautisko projektu koordinācija un

   
 

administrēšana (projektu skaits)

3

7

 

Gada publiskie pārskati

1

1

04.00.00

Latvijas integrācija Eiropas Savienībā

 

 

 

Iestāžu skaits

2

2

 

Štata vienību skaits

76

76

04.01.00

Eiropas integrācijas birojs

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

36

36

 

Eiropas integrācijas padomes organizētās sēdes

4

8

 

Vecāko amatpersonu sanāksmes par Eiropas

   
 

integrācijas jautājumiem koordinācija (sanāksmju skaits)

10

20

 

Eiropas Savienības PHARE gadskārtējās nacionālās

   
 

programmas Eiropas Savienības dalībvalstu un

   
 

kandidātvalstu administrāciju sadarbības (Twinning

   
 

un Twinning-Light) projektu koordinācija (projektu skaits)

47

75

 

Eiropas Savienības PHARE tehniskās palīdzības

   
 

programmu koordinācija (programmu skaits)

7

7

 

Eiropas Komisijas Tehniskās palīdzības informācijas

   
 

apmaiņas biroja (TAIEX) rīkoto semināru

   
 

koordinācija (semināru skaits)

30

45

 

Eiropas Savienības acquis communataire

   
 

pārņemšanas kompetences sadale starp

   
 

ministrijām (aktu skaits)

4600

5200

 

Divpusējās tehniskās palīdzības koordinācija -

   
 

projektu administrēšana (projektu skaits)

71

74

 

Atzinumi par tiesību aktu un politikas

   
 

īstenošanas dokumentu atbilstību Eiropas līguma

   
 

un Eiropas Komisijas tiesību kopuma prasībām

200

450

 

Sagatavotās un nosūtītās preses relīzes

30

60

 

Organizētie informatīvie semināri

30

60

 

Līdzdalība informatīvo semināru organizēšanā

   
 

(semināru skaits)

20

40

 

Laikrakstiem un žurnāliem sagatavotie raksti

5

10

 

Informatīvo uzziņu sniegšana par Eiropas

   
 

Savienību (uzziņu skaits)

4000

8000

 

Informēšanai par Eiropas Savienību sagatavotie lektori

55

55

 

TAIEX progresa datu bāzes atjaunošanas koordinācija

2

5

 

Organizētās starpministriju darba grupas sanāksmes

   
 

sabiedrības informēšanā par Eiropas Savienību

6

12

 

Politikas dokumenta sagatavošana par Eiropas

   
 

Savienības tiesību ieviešanas plānošanu

1

1

 

Informatīvo ceturkšņa ziņojumu sagatavošana

   
 

Ministru kabinetam par Latvijas Nacionālās

   
 

programmas integrācijai Eiropas Savienībā

2

4

04.03.00

Tulkošanas un terminoloģijas centrs

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

39

39

 

Tulkoto lapaspušu skaits

6000

12000

 

Terminoloģijas komisijas apstiprinājumam

   
 

iesniegto terminu skaits

2500

5500

 

Organizētās Terminoloģijas komisijas sēdes

20

40

04.04.00

Specializētais atašejs Briselē

 

 

 

Štata vienību skaits

1

1

 

Dienesta pārskati par Eiropas Komisijas aktivitātēm

15

30

05.00.00

Informēšanas pasākumi pirms tautas nobalsošanas

   
 

par Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā

 

 

 

Štata vienību skaits

12

12

 

Organizētās vadības grupas sēdes

66

102

 

Izstrādātā informēšanas pasākumu stratēģija un plāns

1

1

 

Ikmēneša komunikācijas plāni

4

7

 

Izsludinātie konkursi

7

7

 

Veiktās cenu aptaujas

12

15

 

Sagatavotie iespieddarbi

10

14

 

Sniegtās intervijas

50

70

 

Sagatavotās preses relīzes

35

50

 

Sagatavotie raksti presei

3

5

 

Organizētās preses konferences

3

5

 

Organizētie informatīvie semināri

14

16

 

Līdzdalība citu organizāciju rīkotajos pasākumos

   
 

(pasākumu skaits)

40

100

 

Organizētā Eiropas nedēļa

1

1

 

Izveidoto informatīvo un reklāmas pasākumu kopums

1

1

 

Pieredzes apmaiņa par referenduma rīkošanu

   
 

ārvalstīs (semināru skaits)

8

10

 

Speciālas informācijas sadaļas izveidošana

   
 

izvietošanai interneta mājas lapās (MK, EIB u.c.)

1

1

 

Organizētās sabiedriski konsultatīvās padomes sēdes

4

7

       
 

10 Aizsardzības ministrija

   

 

Valsts pamatbudžeta programmas un

   
 

apakšprogrammas

 

 

 

Iestāžu skaits - kopā

65

55

 

Štata vienību skaits - kopā,

6570

6745

 

t.sk. pedagoģiskās likmes

50

50

 

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no

   
 

vispārējiem ieņēmumiem

5946

6121

 

Štata vienības, kuras finansē no maksas

   
 

pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem

624

624

01.00.00

Valsts aizsardzības vadība un administrācija

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no

   
 

vispārējiem ieņēmumiem

224

224

01.01.00

Centrālais aparāts

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no

   
 

vispārējiem ieņēmumiem

196

196

01.05.00

Militārie atašeji un pārstāvji

 

 

 

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no

   
 

vispārējiem ieņēmumiem

28

28

04.00.00

Valsts militārā dienesta uzskaites un iesaukšanas

   
 

nodrošināšana

 

 

 

Iestāžu skaits

6

6

 

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no

   
 

vispārējiem ieņēmumiem

323

323

 

Pilsoņu pirmreizējā reģistrācija

6700

13400

 

Pilsoņi, kurus iesauc obligātajā militārajā dienestā

665

1328

 

Iesaucamie, kurus pārbauda Militārā dienesta

   
 

iesaukšanas centrs

15000

30000

06.00.00

Valsts drošības aizsardzība

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

12.00.00

Latvijas Kara muzejs

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no

   
 

vispārējiem ieņēmumiem

81

81

 

Apmeklētāji

10000

25000

 

Izstādes

2

2

16.00.00

Remonti un celtniecība

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no

   
 

vispārējiem ieņēmumiem

50

50

22.00.00

Nacionālie bruņotie spēki

 

 

 

Iestāžu skaits

55

45

 

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no

   
 

vispārējiem ieņēmumiem,

5268

5443

 

t.sk. profesionālā dienesta karavīru štata vienības,

4925

5043

 

t.sk. pedagoģiskās likmes

50

50

 

Štata vienības, kuras finansē no maksas

   
 

pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem

624

624

 

Obligātā militārā dienesta karavīri

1675

1675

22.01.00

Nacionālo bruņoto spēku vadība

 

 

 

Iestāžu skaits

2

2

 

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no

   
 

vispārējiem ieņēmumiem,

372

402

 

t.sk. profesionālā dienesta karavīru štata vienības

360

390

 

Obligātā militārā dienesta karavīri

300

300

22.02.00

Vispārējās vienības

 

 

 

Iestāžu skaits

8

7

 

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no

   
 

vispārējiem ieņēmumiem,

965

1037

 

t.sk. profesionālā dienesta karavīru štata vienības

932

992

 

Štata vienības, kuras finansē no maksas

   
 

pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem

83

83

22.03.00

Gaisa spēki

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no

   
 

vispārējiem ieņēmumiem,

270

280

 

t.sk. profesionālā dienesta karavīru štata vienības

270

280

 

Obligātā militārā dienesta karavīri

53

53

22.04.00

Jūras spēki

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no

   
 

vispārējiem ieņēmumiem,

457

522

 

t.sk. profesionālā dienesta karavīru štata vienības

412

477

 

Obligātā militārā dienesta karavīri

242

242

22.05.00

Sauszemes spēki

 

 

 

Iestāžu skaits

35

26

 

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no

   
 

vispārējiem ieņēmumiem,

1236

1002

 

t.sk. profesionālā dienesta karavīru štata vienības

1215

987

 

Štata vienības, kuras finansē no maksas

   
 

pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem

516

516

 

Augstskolu studenti, kuri apgūst militāro

   
 

pamatapmācību

800

800

 

Ārrindas zemessargi

13713

13713

 

Apmācāmie jaunsargi

7500

7500

22.08.00

Nodrošinājuma spēki

 

 

 

Iestāžu skaits

3

3

 

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no

   
 

vispārējiem ieņēmumiem,

530

572

 

t.sk. profesionālā dienesta karavīru štata vienības

412

454

 

Štata vienības, kuras finansē no maksas

   
 

pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem

25

25

 

Obligātā militārā dienesta karavīri

50

50

22.09.00

Mācību vadības spēki

 

 

 

Iestāžu skaits

5

5

 

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no

   
 

vispārējiem ieņēmumiem,

1438

1628

 

t.sk. profesionālā dienesta karavīru štata vienības,

1324

1463

 

t.sk. pedagoģiskās likmes

50

50

 

Obligātā militārā dienesta karavīri

1030

1030

 

Ārvalstīs apmācāmo grupas

64

64

 

Vidējais nosacītais kadetu (klausītāju) skaits gadā

232

232

 

Uzņemtie kadeti

164

164

 

Kadeti - absolventi

76

76

 

Stipendiju fonds (Ls)

33534

67068

 

Transporta izdevumu kompensācija kadetiem (Ls)

3881

7762

 

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu kadetu gadā (Ls)

8156

8156

 

Kadetu (klausītāju) skaits uz vienu pedagoģisko likmi

4

4

 

 

 

 

 

11 Ārlietu ministrija

   
 

Valsts pamatbudžeta programmas un

   
 

apakšprogrammas

 

 

 

Iestāžu skaits - kopā

37

37

 

Štata vienību skaits - kopā

535

566

01.00.00

Ārlietu pārvalde

 

 

 

Iestāžu skaits

37

37

 

Štata vienību skaits

535

566

 

Izsniegtās vīzas

46695

93390

 

Konsulārie pakalpojumi

14150

28300

01.01.00

Centrālais aparāts

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

282

303

 

Izsniegtās vīzas

195

390

 

Konsulārie pakalpojumi

3150

6300

01.04.00

Diplomātiskās misijas ārvalstīs

 

 

 

Iestāžu skaits

36

36

 

Štata vienību skaits

253

263

 

Izsniegtās vīzas

46500

93000

 

Konsulārie pakalpojumi

11000

22000

 

 

 

 

 

12 Ekonomikas ministrija

   

 

Valsts pamatbudžeta programmas un

   
 

apakšprogrammas

 

 

 

Iestāžu skaits - kopā

34

29

 

Štata vienību skaits - kopā

931

931

01.00.00

Nozares vadība

   

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Pārstāvniecību skaits

2

2

 

Štata vienību skaits

177

177

01.01.00

Centrālais aparāts

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

175

175

 

Organizētās starpvaldību komisijas par

   
 

tirdzniecības un ekonomisko sadarbību

3

4

 

Dalība apvienotajās komisijās (komisiju skaits)

1

1

 

Apvienoto komisiju brīvās tirdzniecības līgumu

   
 

īstenošana (līgumu skaits)

3

6

 

Latvijas Kvalitātes balvas organizēšana un pasniegšana

X

1

 

Biļetens "Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības

   
 

attīstību" (izdevumu skaits)

1

2

 

Biļetens "Latvijas tautsaimniecība:

   
 

Makroekonomiskais apskats" (skaits)

2

4

01.03.00

Latvijas pārstāvniecība Briselē un Ženēvā

 

 

 

Pārstāvniecību skaits

2

2

 

Štata vienību skaits

2

2

03.00.00

Centrālā statistikas pārvalde

 

 

 

Iestāžu skaits

26

20

 

Štata vienību skaits

460

460

 

Maksimālais līgumdarbinieku skaits

200

200

 

Publicētie statistiskie izdevumi un klasifikācijas,

42

67

 

t.sk jaunie izdevumi

11

17

 

Publicētās statistiskās informācijas lapaspuses

4300

8600

 

Publicētās statistiskās informācijas lapaspuses,

   
 

ņemot vērā tirāžu (tūkst.)

1600

3200

 

Statistikas mājas lapas internetā apmeklējumi (tūkst.)

135

270

 

Abonentiem nosūtīto statistikas izdevumu

   
 

eksemplāru skaits

9000

18500

 

Uz informācijas pieprasījumiem sniegtas atbildes

700

1400

 

Informatīvie preses izlaidumi

75

140

 

CSP Informācijas centrā apkalpotie klienti

5000

9000

04.00.00

Metroloģija

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

8

8

04.02.00

Valsts metroloģiskā uzraudzība

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

8

8

 

Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļautie

   
 

mērīšanas līdzekļi (tūkst. gab.)

20

39

 

Fasēto preču valsts metroloģiskā kontrole

   
 

(uzņēmumu skaits)

15

30

04.04.00

Latvijas standarts

 

 

 

Adaptētie Eiropas Savienības standarti

1500

1500

04.06.00

Nacionālais metroloģijas centrs

 

 

 

Verificētie mērlīdzekļi

270000

550000

 

Kalibrētie mērlīdzekļi

3000

6000

06.00.00

Laboratoriju, sertificēšanas un inspicēšanas

   
 

institūciju akreditācija

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

14

14

 

Latvijas nacionālajā akreditācijas sistēmā

   
 

novērtēto institūciju uzturēšana (institūciju skaits)

136

140

07.00.00

Konkurences padome

   

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

46

46

 

Sagatavotie normatīvo aktu projekti

4

8

 

Konkurences un Eiropas Savienības līguma

   
 

aspektā izvērtētie tiesību aktu projekti

6

12

 

Konkurences likuma uzraudzības jomā veiktās

   
 

izmeklēšanas un apsekojumi

25

50

 

Likuma piemērošanai sniegtās konsultācijas

50

100

 

Plašsaziņas līdzekļiem sniegtie informatīvie ziņojumi

100

200

08.00.00

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

51

51

 

Tirdzniecības un pakalpojumu uzņēmumos

   
 

veiktās pārbaudes

1800

4000

12.00.00

Mazo un vidējo uzņēmumu attīstības programma

 

 

 

Seminārus un konsultācijas apmeklējušie

   
 

uzņēmējdarbības uzsācēji

X

1000

13.00.00

Iekšējā tirgus aizsardzība

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

9

9

 

Maksimālais izskatāmo lietu skaits

3

5

 

Maksimālais sagatavoto normatīvo aktu projektu skaits

8

10

14.00.00

Investīciju piesaistes un eksporta atbalsta programma

 

 

 

Investīciju projektu identificēšana (projektu skaits)

3

16

 

Lielo ārvalstu investoru vizīšu organizēšana (vizīšu skaits)

1

4

 

Eksporta apjoma pieaugums (milj. Ls)

10

30

 

Ārvalstīs atvērtās Latvijas Attīstības aģentūras

   
 

pārstāvniecības

X

5

 

Latvijas uzņēmumi, kuri izmantojuši nozaru

   
 

ekspertu konsultācijas

20

150

 

Uzsāktie un īstenotie eksporta projekti

11

40

 

Eksporta pieaugums uz Kazahstānu (milj. Ls)

0,3

0,6

 

Eiropas informācijas centrā apkalpotie apmeklētāji

X

2000

 

Reģionos organizētie semināri

4

12

 

Latvijas eksporta mārketinga atbalsta programmas

   
 

atbalstītie projekti

10

30

 

Nozaru eksporta apjoma pieaugums gadā (%)

5

10

 

Latvijas nacionālie stendi starptautiskajās izstādēs

1

3

 

Latvijas dalībnieku skaits nacionālajos stendos

6

20

 

Tirdzniecības misijas

2

5

 

Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas plāna sagatavošana

X

1

15.00.00

Valsts energoinspekcija

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

13

13

 

Energoapgādes uzņēmumu objektu un enerģijas

   
 

lietošanas iekārtu un ietaišu pārbaužu atbilstības

   
 

un to savlaicīgas veikšanas kontroles

50

120

 

Elektroenerģijas, siltumenerģijas un gāzes

   
 

kvalitātes prasību izpildes un atbilstības kontroles

20

50

17.00.00

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

93

93

 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem saistošie

   
 

izstrādātie normatīvie akti

7

15

 

Sabiedrisko pakalpojumu licences un vispārējās

   
 

atļaujas nosacījumu izpildes un atbilstības licences

   
 

un vispārējās atļaujas nosacījumiem uzraudzība

   
 

(izsniegto licenču un vispārējo atļauju skaits)

135

280

19.00.00

Tūrisma attīstība

 

 

 

Štata vienību skaits

17

17

 

Sagatavotie normatīvo aktu projekti

1

3

 

Sagatavotā programma - stratēģija

X

1

 

Piedalīšanās starptautiskajās tūrisma izstādēs

   
 

(izstāžu skaits)

13

15

 

Izdotie tūrisma reklāmas materiāli

10

15

19.01.00

Tūrisma politikas izstrādāšana

 

 

 

Štata vienību skaits

3

3

 

Sagatavotie normatīvo aktu projekti

1

3

 

Sagatavotā programma - stratēģija

X

1

19.02.00

Tūrisma politikas īstenošana

 

 

 

Štata vienību skaits

14

14

 

Piedalīšanās starptautiskajās tūrisma izstādēs

   
 

(izstāžu skaits)

13

15

 

Izdotie tūrisma reklāmas materiāli

10

15

20.00.00

Būvniecība

   

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

43

43

20.01.00

Būvniecības stratēģijas īstenošana

 

 

 

Štata vienību skaits

11

11

 

Izstrādātās programmas un koncepcijas

 

4

 

Sagatavotie normatīvie akti

2

5

 

Izstrādātās metodikas un ieteikumi

X

2

 

Organizētie semināri un informatīvās dienas

5

12

 

Būvuzņēmumiem piešķirtās/pārreģistrētās licences

500

1300

20.02.00

Valsts būvinspekcija

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

32

32

 

Pārbaudītas būves (būvobjekti)

800

1600

 

Sagatavotie atzinumi par būvprojektiem

250

500

 

Izskatītās sūdzības un sagatavotās atsauksmes

50

100

 

 

 

 

 

Valsts speciālā budžeta programmas un

   
 

apakšprogrammas

 

 

02.00.00

Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

75

75

 

Privatizācijai piedāvātie dzīvokļi

1000

2000

 

Noslēgtie pirkuma līgumi

3000

6000

 

Dzīvojamo māju nodošana dzīvokļu īpašniekiem

   
 

pārvaldīšanā un apsaimniekošanā

100

3000

 

Valsts īpašumā esošo dzīvojamo māju

   
 

neprivatizēto daļu (dzīvokļu) nodošana attiecīgo

   
 

pašvaldību īpašumā

2000

4000

 

Dzīvojamo māju apzināšana, kuras ir piekritīgas

   
 

valstij kā bezsaimnieka, bezmantinieka manta

   
 

un attiecīgu prasību sniegšana tiesā

50

100

 

Īpašumu tiesību reģistrēšana (Ministru kabineta

   
 

rīkojumos iekļauto dzīvojamo māju reģistrācija

   
 

valsts īpašumā uz Centrālo dzīvojamo māju

   
 

privatizācijas komisijas vārda)

150

300

 

 

 

 

 

13 Finanšu ministrija

   
 

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

 

 

 

Iestāžu skaits - kopā

14

14

 

Štata vienību skaits - kopā

5748

5792

01.00.00

Finansiālās un fiskālās politikas izstrāde un

   
 

valsts budžeta pārvalde

 

 

 

Iestāžu skaits

2

2

 

Štata vienību skaits

509

533

01.01.00

Centrālais aparāts

   

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits,

253

265

 

t.sk. specializētie atašeji Briselē

2

2

 

Izskatītās sabiedrisko un reliģisko organizāciju lietas

   
 

ziedojumu un humānās palīdzības atļaujas saņemšanai

500

1000

 

Nodokļu likumu piemērošanas jautājumos

   
 

sniegtās konsultācijas

900

1700

 

Par tiesību aktu projektiem sniegtie atzinumi

1000

2030

 

Sagatavotie tiesību aktu projekti

52

86

 

Sagatavots gada pārskats par komercdarbības

   
 

atbalstu rūpniecībai un citām nozarēm

X

1

 

Atbalsta programmu un individuālo atbalsta

   
 

projektu izskatīšana, atzinumu sagatavošana

   
 

(programmu/projektu skaits)

15

30

 

Bilaterālās palīdzības piesaiste Finanšu ministrijas

   
 

vajadzībām (izstrādāto pieteikumu skaits)

2

3

 

2003.gadā sagatavotie projektu pieteikumi PHARE

   
 

finansējumam

2

2

 

PHARE 2003.gada Nacionālās programmas sagatavošana

1

1

 

Materiālu sagatavošana un piedalīšanās SVF,

   
 

Pasaules bankas un Eiropas Rekonstrukcijas un

   
 

attīstības bankas sanāksmēs (sanāksmju skaits)

10

13

 

Sagatavošanās Eiropas līguma ietvaros

   
 

organizētajās sanāksmēs (sanāksmju skaits)

5

6

 

Muitas normatīvo aktu piemērošanas jautājumos

   
 

sniegtās konstultācijas

50

100

 

Informācijas sagatavošana muitas nodokļu jomā

   
 

EUROSTAT un PTO datu bāzēm

1

2

 

Iekšējie auditi ministrijā, pakļautības un

   
 

pārraudzības iestādēs, apvienotie auditi

14

35

 

Iekšējā audita struktūrvienību salīdzinošā pārbaude

X

1

 

Sagatavotie valsts budžeta apskati

12

12

 

Ministru kabinetam sagatavotie ziņojumi par valsts

   
 

budžeta izpildi

1

3

 

Sagatavotie ziņojumi par tautsaimniecības

   
 

attīstības un kopbudžeta izpildes gaitu

4

4

 

Makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas

   
 

vidēja termiņa scenārijs

1

1

 

Sagatavotās divpusējās un daudzpusējās ārvalstu

   
 

palīdzības programmas

4

6

 

Iesniegtie atzinumi par ārvalstu palīdzības projektu

   
 

atbrīvošanu no muitas un pievienotās vērtības

   
 

nodokļa maksājumiem

500

1000

 

Eiropas Savienības finansēto programmu

   
 

uzraudzības ziņojumi

15

30

 

Eiropas Savienības finansēto programmu

   
 

Apvienotās uzraudzības komitejas sēde

X

1

 

Eiropas Savienības finansēto programmu

   
 

uzraudzības apakškomiteju sēdes

15

30

 

Eiropas Komisijai sagatavotie un iesniegtie ISPA projekti

6

6

 

ISPA uzraudzības komitejas sanāksmes

1

2

 

Latvijas Bankai sagatavotie pārskati par

   
 

reģistrētajiem ārvalstu projektiem

6

12

 

Reģistrētie divpusējie ārvalstu finanšu palīdzības projekti

45

90

 

Pirmsiestāšanās ekonomiskās programmas sagatavošana

X

1

 

Sagatavotās un pilnveidotās iekšējā audita metodikas

1

3

 

Attīstības plāna (Vienotā programmdokumenta

   
 

projekta) sagatavošana

1

1

 

Attīstības plāna programmas papildinājuma sagatavošana

1

1

 

Iestāšanās Eiropas Savienībā procesa uzņemto

   
 

saistību izpildes kontrole (sagatavoto uzraudzības

   
 

ziņojumu skaits)

X

1

 

Iestāšanās Eiropas Savienībā līguma projekta

   
 

sagatavošana (projektu skaits atbilstoši sarunu sadaļām)

11

11

 

Eiropas Komisijas elektroniskās datu bāzes

   
 

uzturēšana par Eiropas Savienības tiesību ieviešanu

   
 

(sagatavoto pārskatu skaits)

3

5

 

Dalības nodrošināšana augstākā līmeņa

   
 

sanāksmēs Eiropas Savienības ekonomiskās

   
 

politikas koordinācijas ietvaros (sanāksmju skaits)

1

3

01.02.00

Valsts kase

   

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

256

268

 

Valsts kases izdevumi uz valsts budžeta piešķirto

   
 

asignējumu vienu latu (Ls)

0,002

0,002

 

Valsts kases izdevumi uz apkalpojamā valsts

   
 

parāda vienu latu (Ls)

0,004

0,004

02.00.00

Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana

 

 

 

Iestāžu skaits

7

7

 

Štata vienību skaits

5092

5092

 

Valsts ieņēmumu dienesta administrējamie valsts

   
 

un pašvaldību budžetu kopējie ieņēmumi (milj. Ls)

X

1749,0

 

Valsts ieņēmumu dienesta kopējie izdevumi uz

   
 

iekasēto nodokļu vienu latu (Ls)

X

0,03

02.01.00

Valsts nodokļu administrēšanas un muitas

   
 

politikas nodrošināšana

   

 

Iestāžu skaits

7

7

 

Štata vienību skaits

5079

5079

 

Valsts ieņēmumu dienesta administrējamie valsts

   
 

un pašvaldību budžetu kopējie ieņēmumi (milj. Ls)

X

1749,0

02.05.00

Muitas kontroles punktu būvniecība

   

 

Uz dzelzceļa uzstādītie automātiskie dzelzceļa svari

3

3

 

Ekspluatācijā pieņemto Sanitārās robežinspekcijas

   
 

kontroles ēku kompleksi

1

2

 

Uzstādītie autotransporta platformu svari

1

1

02.08.00

Valsts ieņēmumu dienesta modernizācijas projekts

   

 

Štata vienību skaits

13

13

 

Nodokļu maksātāju zāļu izveide (zāļu skaits)

1

6

03.00.00

Uzraudzība un kontrole

 

 

 

Iestāžu skaits

3

3

 

Štata vienību skaits

59

64

03.03.00

Dārgmetālu proves uzraudzība

   

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

25

25

 

Provētie dārgmetālu izstrādājumi

300000

750000

 

Izsniegtās dārgakmeņu un to izstrādājumu

   
 

kvalitātes apliecības

4000

9500

 

Vidējās testēšanas (dārgmetālu izstrādājumu

   
 

zīmogošana un dārgakmeņu testēšana) izmaksas

   
 

vienam dārgmetāla izstrādājumam (Ls/gab.)

0,33

0,29

 

Saimnieciskās darbības vietu pārbaudes

75

150

03.07.00

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija

   

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

14

14

 

Izsniegtas azartspēļu iekārtu marķējuma zīmes

22000

44000

 

Ieņēmumi no azartspēļu iekārtu marķēšanas (Ls)

110000

220000

 

Pārbaudes izložu un azartspēļu organizēšanas vietās

750

1500

03.11.00

Iepirkumu uzraudzības birojs

   

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

20

25

 

Izskatītās sūdzības

40

100

 

Internetā publicētie sludinājumi

900

1700

 

Apmācītie pasūtītāja darbinieki

600

1000

 

Apkopotie pārskati par iepirkumiem

800

800

07.00.00

Satiksmes biroja darbība

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

50

50

 

Sagatavotie ziņojumi par sauszemes transportlīdzekļu

   
 

īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās

   
 

apdrošināšanas rezultātiem ceturksnī un gadā

4

7

 

Izskatītās sūdzības

100

220

 

Par zaudējumu atlīdzināšanu saņemtie pieteikumi

800

1800

 

Par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu

   
 

sagatavotie lēmumi

600

1200

 

Par zaudējumu atlīdzību noslēgtās vienošanās

110

220

 

Iesniegtās regresa prasības tiesā

700

1350

 

Ārvalstu apdrošināšanas sabiedrībām nosūtīto

   
 

regresa prasību skaits

95

210

12.00.00

Centrālā finanšu un kontraktu vienība

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

38

53

 

Administrētās Eiropas Savienības PHARE programmas

10

12

 

Administrētie Eiropas Savienības PHARE projekti

70

80

 

Administrēto Eiropas Savienības PHARE

   
 

projektu ietvaros veiktās iepirkuma procedūras

20

30

 

Uzraudzītie ISPA projekti

20

20

 

 

 

 

 

14 Iekšlietu ministrija

   

 

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

 

 

 

Iestāžu skaits - kopā

83

83

 

Štata vienību skaits - kopā,

20301

20301

 

t.sk.: pedagoģiskās likmes

157

157

 

štata vienības, kuras finansē no dotācijas no

   
 

vispārējiem ieņēmumiem,

18434

18434

 

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

15274

15274

 

štata vienības, kuras finansē no maksas

   
 

pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem,

1867

1867

 

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

998

998

01.00.00

Ministrijas vadība

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits,

168

168

 

t.sk. štata vienības, kuras finansē no dotācijas no

   
 

vispārējiem ieņēmumiem,

168

168

 

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

11

11

 

Sagatavotie likumprojekti, Ministru kabineta

   
 

noteikumu, rīkojumu, koncepciju un citu tiesību

   
 

aktu projekti

68

136

 

Par tiesību aktu projektiem sniegtie atzinumi

216

432

 

Sagatavoti Iekšlietu ministrijas rīkojumu projekti

420

850

 

Dalība Eiropas Savienības organizētajās

   
 

apspriedēs (apspriežu skaits)

3

5

 

Dalība semināros par Eiropas Savienības

   
 

jautājumiem (semināru skaits)

12

24

 

Informatīvie biļeteni (pārskati) par noziedzības

   
 

stāvokli, operatīvo darbu, plānu (programmu)

   
 

izpildes gaitu

15

35

 

Sagatavotās preses konferences

20

40

 

Sagatavotās preses relīzes

60

120

 

Plānotie auditi

10

19

 

Dienesta izmeklēšanas un pēcpārbaudes

60

120

 

Dalība vecāko amatpersonu un Eiropas

   
 

integrācijas padomes sēdēs (sanāksmju skaits)

4

8

 

Noorganizētās vizītes

25

50

 

Starptautisko tehniskās palīdzības projektu

   
 

sagatavošana un koordinēšana (projektu skaits)

16

16

 

Tikšanās ar citu starptautisko organizāciju

   
 

pārstāvjiem un dalība to organizētajos

   
 

pasākumos (tikšanos skaits)

20

40

02.00.00

Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un

   
 

informācijas sistēma

 

 

 

Iestāžu skaits

2

2

 

Štata vienību skaits,

186

186

 

t.sk. štata vienības, kuras finansē no dotācijas

   
 

no vispārējiem ieņēmumiem,

186

186

 

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

64

64

02.01.00

Sakaru centrs

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas

   
 

no vispārējiem ieņēmumiem,

45

45

 

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

23

23

02.02.00

Informācijas centrs

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas

   
 

no vispārējiem ieņēmumiem,

141

141

 

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

41

41

 

Sniegtie maksas pakalpojumu (izziņu) veidi

3

3

 

Izsniegtās izziņas

4000

6000

03.00.00

Iekšlietu ministrijas materiāltehniskā apgāde

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits,

196

196

 

t.sk.: štata vienības, kuras finansē no dotācijas

   
 

no vispārējiem ieņēmumiem

192

192

 

štata vienības, kuras finansē no maksas

   
 

pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem

4

4

 

Darbiniekiem izsniegto formas tērpa

   
 

priekšmetu vidējās izmaksas gadā (Ls)

X

82,5

06.00.00

Valsts policija

 

 

 

Iestāžu skaits

39

39

 

Štata vienību skaits,

11474

11474

 

t.sk.: štata vienības, kuras finansē no

   
 

dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem,

9723

9723

 

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

8807

8807

 

štata vienības, kuras finansē no maksas

   
 

pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem,

1751

1751

 

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

989

989

 

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

   
 

finansēto valsts policijas darbinieku skaits uz

   
 

1000 iedzīvotājiem

3,8

3,8

 

Apsargājamo objektu skaits

11600

11600

 

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu policijas

   
 

darbinieku gadā (Ls)

X

3569

06.01.00

Valsts policijas pārvaldes

 

 

 

Iestāžu skaits

33

33

 

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas

   
 

no vispārējiem ieņēmumiem,

8879

8879

 

t.sk.: specializētais atašejs

1

1

 

darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

7970

7970

 

Dalība Eiropas Savienības organizētajās sanāksmēs

   
 

tieslietu un iekšlietu jomā (sanāksmju skaits)

X

10

 

Dalība semināros par Eiropas Kopienas tiesību

   
 

kopuma - acquis - pārņemšanu (semināru skaits)

X

7

 

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu policijas

   
 

darbinieku gadā (Ls)

X

3621

 

Valsts policijas Policijas skola

 

 

 

Nosacītais izglītojamo skaits gadā, t.sk. finansēti

   
 

no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

150

150

 

Uzņemto izglītojamo skaits gadā, t.sk. finansēti

   
 

no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

150

150

 

Absolventu skaits gadā, t.sk. finansēti no

   
 

dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

150

150

 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (bez

   
 

investīcijām) uz vienu no dotācijas no vispārējiem

   
 

ieņēmumiem finansēto izglītojamo gadā (latos)

X

2298

 

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā,

57

57

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

21

21

 

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

   
 

finansētais vidējais štata vienību un pedagoģisko

   
 

likmju skaits gadā,

57

57

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

21

21

 

Nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu

   
 

pedagoģisko likmi un pedagogu štata vienību

7

7

 

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

   
 

finansētais nosacītais izglītojamo skaits gadā uz

   
 

vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

   
 

finansēto pedagoģisko likmi un pedagogu štata

   
 

vienību

7

7

 

Ekspertīzes

13000

25000

 

Ekspertīžu veidi

41

41

06.02.00

Valsts apsardzes dienests

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas

   
 

no vispārējiem ieņēmumiem,

844

844

 

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

837

837

 

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu policijas

   
 

darbinieku gadā (Ls)

X

2604

06.03.00

Apvienība "Apsardze" un pārējie pakalpojumi

 

 

 

Iestāžu skaits

5

5

 

Štata vienību skaits, kuras finansē no maksas

   
 

pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem,

1751

1751

 

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

989

989

 

Apsargājamo objektu skaits kopā

11600

11600

 

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu policijas

   
 

darbinieku gadā (Ls)

X

3531

06.07.00

Alkohola, narkotikisko, psihotropo vielu un

   
 

citu ekspertīžu apmaksa

 

 

 

Alkohola ekspertīzes

X

2000

 

Vienas alkohola ekspertīzes izmaksas (Ls)

X

15

 

Narkotisko vielu ietekmes ekspertīzes

X

3000

 

Vienas narkotisko vielu ietekmes ekspertīzes

   
 

vidējās izmaksas (Ls)

X

35

 

Ekspertīzes, kurās pārbaudāmās personas

   
 

atteikušās no ekspertīzes veikšanas

X

250

 

Izmaksas ekspertīzei, kurā pārbaudāmā

   
 

persona atteikusies no ekspertīzes veikšanas (Ls)

X

3

07.00.00

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

 

 

 

Iestāžu skaits

24

24

 

Štata vienību skaits,

3243

3243

 

t.sk.: štata vienības, kuras finansē no

   
 

dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem,

3213

3213

 

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

2923

2923

 

štata vienības, kuras finansē no maksas

   
 

pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem

30

30

07.01.00

Ugunsdzēsība

 

 

 

Iestāžu skaits

22

22

 

Štata vienību skaits,

3154

3154

 

t.sk.: štata vienības, kuras finansē no

   
 

dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem,

3124

3124

 

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

2864

2864

 

štata vienības, kuras finansē no maksas

   
 

pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem

30

30

 

Viena darbinieka uzturēšanas vidējās izmaksas gadā (Ls)

X

3142

 

Ugunsdzēsības depo un posteņi

89

89

07.02.00

Ugunsdrošības dienesta darbinieku apmācība

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no

   
 

vispārējiem ieņēmumiem

69

69

 

Nosacītais izglītojamo skaits gadā, t.sk. finansēti

   
 

no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

148

 

Uzņemto izglītojamo skaits gadā, t.sk. finansēti

   
 

no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

595

 

Absolventu skaits gadā, t.sk. finansēti no

   
 

dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

557

 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (bez

   
 

investīcijām) uz vienu no dotācijas no

   
 

vispārējiem ieņēmumiem finansēto izglītojamo gadā (Ls)

X

1620

 

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits

   
 

gadā,

69

69

 

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

59

59

 

pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

18

18

 

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētais

   
 

vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā,

69

69

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

18

18

 

Nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu

   
 

pedagoģisko likmi un pedagogu štata vienību

X

8

 

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētais

   
 

nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu no

   
 

dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto

   
 

pedagoģisko likmi un pedagogu štata vienību

X

8

 

Viena darbinieka uzturēšanas vidējās izmaksas gadā (Ls)

X

3474

07.03.00

Ugunsdrošības propaganda

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits,

20

20

 

t.sk. štata vienības, kuras finansē no

   
 

dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem,

20

20

 

Muzeja apmeklētāji (pārdoto biļešu skaits)

5750

11500

09.00.00

Drošības policija

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

10.00.00

Robežsardze

 

 

 

Iestāžu skaits

11

11

 

Štata vienību skaits,

3312

3312

 

t.sk. štata vienības, kuras finansē no

   
 

dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem,

3312

3312

 

t.sk: darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

3126

3126

 

specializētais atašejs

X

1

 

Vidējie izdevumi (bez investīcijām) uz vienu

   
 

robežsargu gadā (Ls)

X

3883

 

Vidējais sauszemes robežas garums (km), ko

   
 

apsargā viens robežsargs

X

5,08

 

Vidējais robežšķērsojošo personu skaits, kuru

   
 

robežkontroli veic viens robežsargs

X

6988

 

Robežkontroles nodrošināšana:

 

 

 

lidostu robežkontroles punkti

4

4

 

ostu robežkontroles punkti

9

9

 

robežpārejas punkti

38

38

 

ceļu robežkontroles punkti

16

16

 

dzelzceļu robežkontroles punkti

12

12

 

Robežu apsardzības pierobežas režīma

   
 

nodrošināšanas nodaļas

30

30

 

Robežšķērsojošās personas un

   
 

transportlīdzekļi robežkontrolē:

   

 

personu robežkontrole

4150000

8900000

 

automašīnu robežkontrole

1400000

3040000

 

vilcienu robežkontrole

9300

18500

 

lidmašīnu robežkontrole

8880

18500

 

peldošo transportlīdzekļu robežkontrole

8200

17200

 

Radiācijas kontrole uz valsts robežas:

 

 

 

stacionārās iekārtas

17

17

 

pārnēsājamās iekārtas

66

66

 

Dienesta suņi

162

162

 

Valsts robežsardzes koledža:

 

 

 

Nosacītais izglītojamo skaits gadā, t.sk. finansēti

   
 

no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

125

 

Uzņemto izglītojamo skaits gadā, t.sk. finansēti

   
 

no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

130

 

Absolventu skaits gadā, t.sk. finansēti no

   
 

dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

87

 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (bez

   
 

investīcijām) uz vienu no dotācijas no vispārējiem

   
 

ieņēmumiem finansēto izglītojamo gadā (Ls)

X

1348

 

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā,

X

17

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

17

 

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētais

   
 

vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā,

X

17

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

17

 

Nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu

   
 

pedagoģisko likmi un pedagogu štata vienību

X

7

 

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

   
 

finansētais nosacītais izglītojamo skaits gadā uz

   
 

vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

   
 

finansēto pedagoģisko likmi un pedagogu štata vienību

X

7

 

Atskaitīto audzēkņu skaits gadā, t.sk. finansēti

   
 

no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

2

11.00.00

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits,

921

921

 

t.sk. štata vienības, kuras finansē no dotācijas

   
 

no vispārējiem ieņēmumiem,

921

921

 

t.sk. specializētais atašejs

X

1

 

Izsniedzamās Latvijas Republikas pilsoņa pases

90000

180000

 

Izsniedzamās Latvijas nepilsoņa pases

20000

40000

 

Izsniedzamās vīzas

2000

4500

 

Izsniedzamās uzturēšanās (termiņuzturēšanās

   
 

un pastāvīgās uzturēšanās) atļaujas

4500

10500

 

Naturalizācijas pārvaldei sniegtie atzinumi

5000

10000

 

Apstiprinātie ielūgumi

37000

72500

 

Paredzamās izskatāmās repatriācijas lietas

144

287

 

Iedzīvotāju reģistra apkopotās, uzkrātās un

   
 

sniegtās informācijas vienības

2500000

5000000

 

Paredzamie izskatāmie patvēruma meklētāju

   
 

pieteikumi

25

50

 

Plānotie bēgļu pabalsta saņēmēji

9

12

13.00.00

Veselības aprūpe

 

 

 

Iekšlietu ministrijas poliklīnikas Centrālās medicīniskās

   
 

ekspertīzes komisijā pārbaudītās personas

1900

3800

 

Iekšlietu ministrijas poliklīnikā regulārajās

   
 

profilaktiskajās veselības pārbaudēs izmeklētās

   
 

personas

4600

9200

 

Stacionārā ārstētie Iekšlietu ministrijas darbinieki,

1000

2000

 

t.sk. poliklīnikas profesionālās rehabilitācijas

   
 

nodaļā ārstētie slimnieki

375

750

 

Stacionāra gultasdienu skaits,

9000

18000

 

t.sk. Iekšlietu ministrijas poliklīnikas

   
 

profesionālās rehabilitācijas nodaļā

4500

9000

 

Vidējais ārstēšanās ilgums (dienas)

12

12

 

Iekšlietu ministrijas poliklīnikas profesionālās

   
 

rehabilitācijas nodaļas gultu skaits

30

30

 

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu Iekšlietu

   
 

ministrijas poliklīnikas profesionālās

   
 

rehabilitācijas nodaļā ārstēto slimnieku dienā (Ls)

10,5

10,5

14.00.00

Latvijas Policijas akadēmija

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits,

422

422

 

t.sk. štata vienības, kuras finansē no

   
 

dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem,

340

340

 

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

108

108

 

pedagoģiskās likmes

121

121

 

t.sk. štata vienības, kuras finansē no maksas

   
 

pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem,

82

82

 

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

9

9

 

pedagoģiskās likmes

36

36

 

Vidējais nosacītais studējošo skaits gadā,

X

3252

 

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

1320

 

Uzņemto studentu skaits,

X

1105

 

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

575

 

Absolventu skaits

X

726

 

Stipendiju fonds (Ls)

X

281367

 

Transporta izdevumu kompensācija (Ls)

X

44829

 

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu studējošo

   
 

gadā no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem(Ls)

X

1228

16.00.00

Starptautiskā sadarbība

 

 

 

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas

   
 

no vispārējiem ieņēmumiem,

1

1

 

t.sk. specializētais atašejs

1

1

 

Tieslietu ministrijas un Iekšlietu ministrijas

   
 

padomnieku sarīkotās tikšanās

6

12

 

Tikšanās ar Eiropas Savienības institūciju pārstāvjiem

3

6

 

Dalība Eiropas Savienības institūciju darba

   
 

grupās un komitejās (pasākumu skaits)

10

25

 

Dalība Eiropas Savienības institūciju

   
 

organizētajās konsultācijās, sanāksmēs un

   
 

konferencēs (pasākumu skaits)

8

15

 

Ikmēneša aktualitāšu sagatavošana par

   
 

notikumiem tieslietās un iekšlietās

6

12

 

Kārtējo ziņojumu sagatavošana

12

24

 

Gada pārskata sagatavošana

X

1

17.00.00

Izdienas pensijas, pabalsti un kompensācijas

 

 

 

Saņēmēju skaits - kopā,

1502

1715

 

t.sk. plānotais saņēmēju skaita pieaugums

180

393

 

pensijas apmērs vidēji mēnesī (Ls)

118

120

 

Apbedīšanas pabalsti:

 

 

 

vidējais pabalsta apmērs (Ls)

236

240

19.00.00

Dotācija sportam

 

 

 

Pasaules Policijas čempionāti

X

2

 

Eiropas Policijas čempionāti

3

5

 

Starptautiskie turnīri

4

10

 

Latvijas čempionāti

X

10

 

Iekšlietu ministrijas darbinieku spartakiādes

7

11

 

Iekšlietu ministrijas darbinieku sporta svētki

1

1

 

Iekšlietu ministrijas čempionāti

3

5

 

Mācību metodiskie semināri

X

1

22.00.00

Sardzes pulks

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

246

246

 

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas

   
 

no vispārējiem ieņēmumiem,

246

246

 

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

235

235

 

Vidējais obligātā militārā dienesta karavīru

   
 

skaits periodā

555

381

 

Dienesta apmaksas fonds (Ls)

104337

158227

 

Apsargājamie objekti

4

0

 

Viena karavīra uzturēšanas izmaksas gadā (Ls)

X

1462

 

Konvojēšanas etapi

1130

2260

 

Konvojētās apcietinātās un notiesātās personas

12000

24000

23.00.00

Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs

 

 

 

Iestāžu skaits

 

 

 

Štata vienību skaits

17

17

 

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas

   
 

no vispārējiem ieņēmumiem,

17

17

 

t.sk. vidējais nokomplektējamo štata vienību skaits

10

10

 

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu patvēruma

   
 

meklētāju dienā (Ls)

9,3

9,3

 

Vidējais patvēruma meklētāju skaits gadā

X

22

24.00.00

Valsts robežas izbūve

 

 

 

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no

   
 

vispārējiem ieņēmumiem

13

13

 

Ekspluatācijā nododamie būvējamie objekti

X

5

28.00.00

Dotācija laikrakstam "Likuma Vārdā"

 

 

 

Sagatavotie laikraksta "Likuma Vārdā" numuri

6

12

 

Sagatavotie laikraksta "Likuma Vārdā" eksemplāri

450750

901500

 

Sagatavotie laikraksta "Fakts" numuri

75

150

 

Sagatavotie laikraksta "Fakts" eksemplāri

6988250

1396500

29.00.00

Valsts materiālās rezerves

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

102

102

29.01.00

Valsts materiālo rezervju administrēšana

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

102

102

 

 

 

 

 

15 Izglītības un zinātnes ministrija

 

 

 

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

 

 

 

Iestāžu skaits - kopā,

142

142

 

t.sk. sporta federāciju skaits

60

60

 

Štata vienību skaits - kopā

400

408

 

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju

   
 

skaits izglītības iestādēs gadā,

X

15128,2

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

7668,3

01.00.00

Vispārējā izglītība

 

 

 

Iestāžu skaits

4

4

 

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju

   
 

skaits izglītības iestādēs gadā,

X

294

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

131

01.02.00

Sanatorijas tipa internātskola

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā,

X

136

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

71

 

Vidējais audzēkņu skaits gadā

X

350

 

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu audzēkni gadā (Ls),

X

1405

 

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem

   
 

ieņēmumiem (Ls)

X

1402

01.03.00

Mācību un pāraudzināšanas iestādes

 

 

 

Iestāžu skaits

3

3

 

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā,

X

158

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

60

 

Vidējais audzēkņu skaits gadā

X

114

 

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu audzēkni gadā (Ls),

X

7430

 

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem

   
 

ieņēmumiem (Ls)

X

7321

01.04.00

Bērnu ar fiziskās un garīgās attīstības

   
 

traucējumiem integrācija vispārizglītojošās skolās

 

 

 

Organizētie semināri, konferences u.c. pasākumi

4

9

 

Skolas, kuras tiks daļēji inženiertehniski

   
 

piemērotas bērnu invalīdu integrēšanai

   
 

vispārizglītojošās skolās

1

2

01.14.00

Mācību literatūras iegāde

 

 

 

Izdevumi mācību grāmatu iegādei uz vienu

   
 

audzēkni gadā (Ls)

X

1,74

01.15.00

Pirmsskolas izglītība

 

 

 

Organizētie semināri, konferences u.c. pasākumi

15

20

 

Izdoto mācību grāmatu nosaukumu skaits

6

13

02.00.00

Profesionālā izglītība

 

 

 

Iestāžu skaits

46

46

 

Štata vienību skaits

23

23

 

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju

   
 

skaits izglītības iestādēs gadā,

X

5450

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

3125

02.04.00

Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi

 

 

 

Iestāžu skaits

45

45

 

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā,

X

5450

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

3125

 

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētais

   
 

vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā,

X

5020

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

2900

 

Nosacītais izglītojamo skaits gadā,

X

23896

 

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

21160

 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (bez

   
 

investīcijām) uz vienu no dotācijas no vispārējiem

   
 

ieņēmumiem finansēto nosacīto izglītojamo gadā (Ls)

X

683

 

Uzņemto izglītojamo skaits gadā,

1427

13056

 

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

8900

 

Absolventu skaits gadā,

9163

10467

 

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem

   
 

ieņēmumiem

6617

6653

 

Atskaitīto izglītojamo skaits gadā,

2140

3240

 

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem

   
 

ieņēmumiem

1900

2845

 

Nosacīto izglītojamo skaits gadā uz vienu

   
 

pedagoģisko likmi un pedagogu štata vienību

X

7,6

 

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

   
 

finansēto nosacīto izglītojamo skaits gadā uz vienu

   
 

no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto

   
 

pedagoģisko likmi un pedagogu štata vienību

X

7,3

 

Organizētie semināri, konferences, konkursi u.c.

   
 

pasākumi

3

7

 

Direktoru atestācijas un pedagogu sertifikācijas

50

120

02.05.00

Profesionālās izglītības centrs

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

23

23

 

Izstrādātie metodiskie materiāli

20

35

 

Vadītie un izstrādātie projekti

12

20

 

Akreditētās izglītības programmas un iestādes

90

180

 

Izstrādātie profesiju standarti

12

20

 

Organizēti semināri, konkursi u.c. pasākumi

20

30

03.00.00

Augstākā izglītība

 

 

 

Iestāžu skaits

11

11

 

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju

   
 

skaits izglītības iestādēs gadā,

X

8697

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

4084

03.01.00

Augstskolas

 

 

 

Iestāžu skaits

11

11

 

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju

   
 

skaits izglītības iestādēs gadā,

X

8697

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

4084

 

Vidējais nosacītais studējošo skaits gadā,

X

51017

 

t.sk. studiju vietu skaits no dotācijas no

   
 

vispārējiem ieņēmumiem

X

19170

 

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu nosacīto

   
 

studējošo gadā (Ls)

X

827,5

 

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu no

   
 

dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto

   
 

studiju vietu gadā (Ls)

X

979,1

 

Uzņemto studentu, maģistrantu un doktorantu skaits,

X

21630

 

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

5641

 

Absolventu skaits gadā,

X

13653

 

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

4956

 

Vidējais nosacītais studējošo skaits uz vienu

   
 

pedagoģisko likmi

X

16,57

05.00.00

Zinātne

 

 

05.01.00

Zinātniskās darbības nodrošināšana

 

 

 

Zinātniskie projekti

685

685

 

Valsts emeritētie zinātnieki

166

195

 

Latvijas Zinātnes padomes doktoranti

87

87

05.05.00

Tirgus orientētie pētījumi

 

 

 

Jaunie un iepriekšējos gados noslēgtie līgumi,

165

180

 

t.sk. jaunie līgumdarbi

45

90

05.06.00

Valsts pārvaldes institūciju pasūtītie pētījumi

 

 

 

Zinātniskie projekti

40

40

06.00.00

Nozares vadība

 

 

 

Iestāžu skaits

2

2

 

Štata vienību skaits

196

198

06.02.00

Izglītības valsts inspekcija

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

52

52

06.08.00

Centrālais aparāts

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

144

146

06.16.00

Izglītības sistēmas vadības nodrošināšana

 

 

 

Organizētie semināri, konferences u.c. pasākumi

11

25

 

Atestētie vispārizglītojošo iestāžu direktori

X

80

 

Akreditētās izglītības iestādes un programmas

X

250

 

Mazākumtautību izglītības programmu ieviešanas

   
 

nodrošināšanai izstrādātie metodiskie materiāli

X

3

 

Pasākumi mazākumtautību izglītības programmu

   
 

ieviešanas nodrošināšanai

X

4

07.00.00

Pedagogu tālākizglītība

 

 

07.01.00

Pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošana

 

 

 

Klausītāji

1000

3700

07.02.00

Skolotāju tālākizglītības fonds

 

 

 

Mācību programmas

X

47

 

Skolotāji, kuriem daļēji sedz mācību maksu par

   
 

tālākizglītošanos

1000

2100

09.00.00

Sports

 

 

 

Iestāžu skaits,

75

75

 

t.sk. nacionālo sporta federāciju skaits

60

60

 

Štata vienību skaits

45

45

 

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju

   
 

skaits izglītības iestādēs gadā,

X

687,2

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

328,3

09.01.00

Sporta pārvalde

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

26

26

09.02.00

Sportistu sagatavošanas centri

 

 

 

Iestāžu skaits

9

9

 

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā,

X

129

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

111

 

Vidējais audzēkņu skaits gadā

X

1970

 

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu audzēkni gadā (Ls)

X

165

 

Audzēkņu skaits uz vienu pedagoģisko likmi

X

20

 

Metodiskajos centros gadā apmācāmie sportisti

X

4500

09.03.00

Nacionālās sporta skolas

 

 

 

Iestāžu skaits

2

2

 

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā,

X

311

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

116

 

Vidējais audzēkņu skaits gadā

X

630

 

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu audzēkni gadā (Ls)

X

1056

 

Audzēkņu skaits uz vienu pedagoģisko likmi

X

6,3

09.05.00

Nacionālās sporta federācijas

 

 

 

Iestāžu skaits,

60

60

 

t.sk. sporta federāciju skaits

60

60

 

Sporta pasākumi (sacensības, semināri u.c.)

250

500

 

Tālākizglītības semināri

X

10

09.07.00

Sporta pasākumi

 

 

 

Štata vienību skaits

5

5

 

Sporta pasākumi (sacensības, semināri u.c.)

160

315

 

Tālākizglītības semināri

9

18

09.10.00

Murjāņu sporta ģimnāzija

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā,

X

209,2

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

83,3

 

Vidējais audzēkņu skaits gadā

X

223

 

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu audzēkni gadā (Ls)

X

2952

 

Audzēkņu skaits uz vienu pedagoģisko likmi

X

2,5

09.11.00

Latvijas Jaunatnes sporta centrs

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā,

X

38

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

18

 

Sporta pasākumi

33

66

 

Sacensības

X

10

09.12.00

Latvijas Sporta muzejs

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

14

14

 

Apmeklētāji

1500

3000

 

Izstādes

2

4

11.00.00

Augstākās izglītības padome

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

5

5

13.00.00

Sadarbības nodrošināšana ar ārvalstu un

   
 

starptautiskajām organizācijām

 

 

 

Štata vienību skaits

1

1

13.01.00

Integrācija Eiropā un starptautisko līgumu

   
 

nosacījumu izpilde

 

 

 

Noslēgtie starptautiskie līgumi, kuru nosacījumus

   
 

izpilda kārtējā gadā

37

39

 

Normatīvie akti, kas saistīti ar profesionālās

   
 

kvalifikācijas atzīšanu reglamentētajās profesijās

   
 

un kuru izstrādei pieaicina ekspertus

6

10

 

Ārvalstu piedāvāto stipendiju programmas, kurām

   
 

tiek organizēta pretendentu atlase

14

22

 

Īstenotie Eiropas Padomes projekti

4

4

 

Īstenotie Eiropas Savienības projekti

3

6

 

Izsniegtās izziņas par ārvalstīs iegūtajiem

   
 

diplomiem un profesionālajām kvalifikācijām

320

500

 

Ārvalstu finanšu palīdzības projekti, kuru

   
 

uzraudzību veic kārtējā gadā

3

6

 

Līdzdalības nodrošināšana Eiropas Komisijas un

   
 

Eiropas Savienības prezidējošās valsts rīkotajos

   
 

Eiropas integrācijas pasākumos (pasākumu skaits)

26

42

 

Tulkotie Eiropas Savienības dokumenti

5

11

 

Organizētie informatīvie semināri par struktūrfondu

   
 

izmantošanu un profesionālo kvalifikāciju atzīšanu

   
 

reglamentētajās profesijās

1

3

13.02.00

Latvijas atašeja Eiropas Savienībā (Briselē)

   
 

darbības nodrošināšana

 

 

 

Štata vienību skaits

1

1

13.03.00

Līdzdalība Eiropas Savienības programmās

   
 

"Leonardo da Vinci", "Socrates", "Youth for Europe"

 

 

 

"Leonardo da Vinci" programmas ietvaros

   
 

realizētie projekti:

 

 

 

viengadīgie un divgadīgie pilotprojekti

5

5

 

apmaiņā iesaistītie profesionālo mācību iestāžu

   
 

studenti un pasniedzēji

450

450

 

"Socrates" programmas ietvaros realizētie projekti:

 

 

 

apmaiņā iesaistītās studentu un mācību spēku iestādes

23

23

 

"Comenius" (skolas izglītība) projekti

100

100

 

"Erasmus" (augstākā izglītība) projekti

24

24

 

Pieaugušo izglītība - valodu mācīšana, apguve

   
 

un tālmācība, ICT projektu skaits

23

23

 

Inovāciju, informācijas un apvienoto akciju skaits

4

4

 

"Youth for Europe" programmas ietvaros

   
 

realizētie projekti:

50

106

 

"Eurodesk" informatīvie pasākumi

6

12

 

Līdzdalības nodrošināšana Eiropas Komisijas rīkotajās

   
 

programmu uzraudzības komitejās (sanāksmju skaits)

6

9

 

EURYDICE vienības sagatavotie analītiski

   
 

informatīvie materiāli Eiropas Komisijas un

   
 

programmas dalībvalstu vajadzībām (materiālu skaits)

10

46

14.00.00

Izglītības sistēmas informatizācija

 

 

 

Realizējamie projekti

1

1

18.00.00

Vispārējās izglītības saturs

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

77

77

18.01.00

Izglītības satura reforma

 

 

 

Izstrādātie standarti

2

5

 

Izstrādātās paraugprogrammas

16

31

18.02.00

Izglītības kvalitātes kontrole

 

 

 

Izstrādātie diagnosticējošie darbi

1

1

 

Izstrādātie valsts pārbaudes darbi

38

38

 

Organizētie semināri, konferences u.c. pasākumi

3

4

18.03.00

Mācību literatūras izdošana

 

 

 

Izdoto mācību grāmatu nosaukumu skaits

X

28

18.04.00

Izglītības satura un eksaminācijas centrs

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

77

77

18.06.00

Mācību priekšmetu olimpiādes un balvas

   
 

par sasniegumiem starptautiskajās olimpiādēs

 

 

 

Organizētās mācību priekšmetu olimpiādes

19

19

 

Organizētās starptautiskās olimpiādes

1

2

 

Starptautiskās olimpiādes, kurās piedalās

   
 

Latvijas pārstāvji

4

10

19.00.00

Investīcijas izglītības infrastruktūras attīstībai

 

 

 

Pārbaudes darbu statistiskās analīzes

   
 

rokasgrāmatas izstrādāšana un izdošana

1

X

 

Ieteikumu izstrādāšana projektam "Skolu

   
 

renovācijas ekonomiskā analīze"

X

1

20.00.00

Atbalsts latviešu valodas apguves valsts programmai

 

 

 

LAT2 metodikas kursu beigušo skolotāju skaits

230

240

 

Bilingvālās metodikas kursu beigušie skolotāji

650

950

 

Sākumskolas metodikas kursu beigušie skolotāji

200

200

 

Izdotie mācību līdzekļi skolām

4

22

 

Izdotie mācību līdzekļi pieaugušajiem

2

12

 

LAT2 kursanti

200

4445

 

Integrācijas pasākumi

30

78

26.00.00

Interešu izglītība un jaunatnes lietas

   

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

47

47

26.01.00

Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

47

47

 

Organizētie metodiskie semināri u.c. pasākumi

17

27

26.02.00

Jaunatnes politikas valsts programma

 

 

 

Organizētie semināri u.c. pasākumi

5

10

26.03.00

Interešu izglītības pasākumi

 

 

 

Organizētie pasākumi

20

23

 

Pasākumu dalībnieki

45000

50000

 

Interešu izglītības organizēto programmu

   
 

pedagogu semināri

2

4

27.00.00

Valsts valodas attīstība

 

 

27.01.00

Valsts valodas aģentūras darbības uzsākšana

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

6

12

27.02.00

Valsts valodas attīstības projektu īstenošana

 

 

 

Projektu skaits

X

20

 

 

 

 

 

Valsts speciālā budžeta programmas un

   
 

apakšprogrammas

   

03.00.00

Augstas klases sasniegumu sports

 

 

03.01.00

Organizatoriskā un tehniskā nodrošinājuma programma

   

 

Štata vienību skaits,

8

8

 

t.sk. Latvijas Olimpiskajā vienībā (LOV)

8

8

 

LOV sporta veidi

10

10

 

LOV audzēkņi

35

35

03.02.00

Dotācija Latvijas Olimpiskās komitejas programmām

 

 

 

Olimpisko sporta centru darbības atbalstam:

 

 

 

olimpiskie sporta centri

9

9

 

sporta veidi

15

15

 

Jaunatnes sporta sacensību programmu atbalstam:

 

 

 

sacensības

5

6

 

dalībnieki

6500

7000

04.00.00

Studējošo un studiju kreditēšana

 

 

04.01.00

Studējošo kreditēšana

 

 

 

Studenti - kredīta saņēmēji

6074

6074

 

Studenti - kredīta saņēmēji no kredītiestādēm

6332

6332

04.02.00

Studiju kreditēšana

 

 

 

Studenti - kredīta saņēmēji

8598

8598

 

Studenti - kredīta saņēmēji no kredītiestādēm

13143

21143

04.03.00

Studējošo un studiju kreditēšanas no valsts

   
 

budžeta līdzekļiem un kreditēšanas ar

   
 

valsts galvojumu administrēšana

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

8

8

 

 

 

 

 

17 Satiksmes ministrija

   
 

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

 

 

 

Iestāžu skaits - kopā

3

3

 

Štata vienību skaits - kopā

201

201

03.00.00

Nozares vadība

 

 

 

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

 

Maksimālais štata vienību skaits,

167

167

 

t.sk. atašeji satiksmes jautājumos

2

2

 

specializētais atašejs Briselē

 

 

 

Dalība Eiropas Savienības-Latvijas Inovācijas

   
 

apakškomitejas un Transporta, vides un enerģētikas

   
 

apakškomiteju sanāksmēs (sanāksmju skaits)

2

2

 

Dalība Eiropas Savienības Padomes darba grupās

   
 

(transports un sakari)

40

100

 

Dienesta ziņojumi

50

140

 

Dalība starptautiskajās konferencēs:

 

 

 

"Trans-Russia" (Maskavā)

1

1

 

"Trans Tek" (Sanktpēterburgā )

X

1

 

"Trans Baltika" (Rīgā)

1

1

 

Dalība IRU pārstāvniecības Krievijā organizējamā

   
 

seminārā "Kontroles pār preču piegādi pēc

   
 

TIR Carnet sistēmas"

2

3

 

Dalība divpusējās sarunās:

 

 

 

satiksmes ministra vizītes ietvaros Maskavā

1

1

 

Krievijas Federācijas Transporta ministrijas

   
 

darba grupas atbildes vizītes Rīgā ietvaros

1

1

 

Dienesta ziņojumi

30

106

11.00.00

Dzelzceļa tehniskās inspekcijas darbības nodrošināšana

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

22

22

 

Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumu

   
 

ievērošana uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās

   
 

(pārbaužu skaits)

45

90

12.00.00

Dzelzceļa administrācijas darbības nodrošināšana

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

12

12

 

Kontrolējamie valsts pasūtījuma līgumi

2

2

 

Izsniegtās dzelzceļa infrastruktūras reģistrācijas apliecības

40

80

 

Izsniegtās ritošā sastāva reģistrācijas apliecības

500

1000

14.00.00

Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma

   
 

koordinācija

 

 

 

Sagatavotie ISPA projektu pieteikumi

2

2

 

Noslēgtie darbu un piegāžu līgumi ISPA projektiem

X

8

 

Noslēgtie pakalpojumu līgumi ISPA projektiem

X

9

 

Projektu īstenošanas nodrošināšana atbilstoši EK

   
 

prasībām un līgumu nosacījumiem

X

4

 

 

 

 

 

Valsts speciālā budžeta programmas un

   
 

apakšprogrammas

 

 

02.00.00

Valsts autoceļu fonds

 

 

02.02.00

Autoceļi

 

 

 

Ceļu tīkla uzturēšana ziemā:

 

 

 

sniega tīrīšana (km)

16000

16500

 

kaisīšana (km)

4000

4000

 

Ceļu tīkla uzturēšana vasarā:

 

 

 

melnā seguma bedrīšu remonts (m2)

160000

260000

 

grants ceļu planēšana (km)

12000

12000

 

melnā seguma atjaunošana (km)

 

300

04.04.00

Starptautiskās lidostas "Rīga" pasažieru

   
 

termināļa paplašināšanai

 

 

 

Pasažieru termināļa rekonstrukcija (%)

X

17

 

 

 

 

 

18 Labklājības ministrija

   

 

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

 

 

 

Iestāžu skaits - kopā

37

37

 

Štata vienību skaits - kopā,

4814

4814

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

231

231

01.00.00

Nozares vadība

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits,

121

121

 

t.sk. atašejs labklājības jautājumos

   
 

pārstāvniecībā Eiropas Savienībā

1

2

01.01.00

Labklājības lietu pārvalde

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits,

119

119

 

t.sk. atašejs labklājības jautājumos

   
 

pārstāvniecībā Eiropas Savienībā

1

2

01.03.00

Sociālā dialoga mehānisma efektīvas darbības

   
 

nodrošināšana

 

 

 

Štata vienību skaits

2

2

04.00.00

Sociālā apdrošināšana

 

 

04.01.00

Valsts iemaksas sociālajai apdrošināšanai

 

 

 

Valsts iemaksas pensiju apdrošināšanai par

   
 

personām, kuras kopj bērnu līdz 1,5 gadu

   
 

vecumam (skaits vidēji mēnesī)

27671

27671

 

Valsts iemaksas bezdarba apdrošināšanai par

   
 

personām, kuras kopj bērnu līdz 1,5 gadu

   
 

vecumam (skaits vidēji mēnesī)

27671

27671

04.04.00

Valsts dotācija

 

 

 

Pamatbudžeta dotācija apgādnieka

   
 

zaudējuma pensiju izmaksai:

 

 

 

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

950

950

 

piemaksas apmērs vidēji mēnesī (Ls)

18,6

18,6

 

Valsts budžeta dotācija Augstākās padomes

   
 

deputātu pensiju izmaksai:

 

 

 

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

58

60

 

piemaksas apmērs vidēji mēnesī (Ls)

450,56

450,56

05.00.00

Sociālā palīdzība

 

 

 

Iestāžu skaits

36

36

 

Štata vienību skaits,

4507

4507

 

t.sk. maksimālais pedagoģisko likmju un

   
 

pedagoģisko darbinieku štata vienību skaits

231

231

 

Maksimālais vietu skaits sociālās aprūpes iestādēs

5623

5623

05.01.00

Sociālā un profesionālā rehabilitācija

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits,

90

90

 

t.sk. pedagoģisko likmju un pedagoģisko

   
 

darbinieku štata vienību skaits

26

26

 

Maksimālais vietu skaits arodapmācības un

   
 

rehabilitācijas centros

96

96

 

Maksimālais audzēkņu skaits invalīdu

   
 

arodapmācības un rehabilitācijas centros

288

288

 

Maksimālais vietu skaits dienas aprūpes

   
 

centros personām ar garīgiem traucējumiem

273

273

 

Nosacītais izglītojamo skaits gadā,

X

81

 

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

81

 

Uzņemto izglītojamo skaits gadā,

X

111

 

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

111

 

Absolventu skaits gadā,

X

141

 

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

141

 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (bez

   
 

investīcijām) uz vienu no dotācijas no vispārējiem

   
 

ieņēmumiem finansēto izglītojamo gadā (Ls)

X

2417

 

Nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu

   
 

pedagoģisko likmi un pedagogu štata vienību

X

3,12

 

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

   
 

finansētais nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu

   
 

no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto

   
 

pedagoģisko likmi un pedagogu štata vienību

X

3,12

 

Minimālais sociāli rehabilitēto personu skaits

   
 

sociālās rehabilitācijas institūcijās, ja rehabilitācijas

   
 

kurss ilgst maksimāli pieļaujamo laiku - 21 dienu

X

3940

 

Sociāli rehabilitēto personu skaits sociālās

   
 

rehabilitācijas institūcijās:

 

 

 

saņemtās personiskās pārvietošanās palīgierīces

X

3800

 

saņemtās protēzes

X

890

 

saņemtās ortozes

X

6700

 

saņemtie ortopēdiskie apavu pāri

X

690

 

saņemtās personiskās aprūpes palīgierīces

X

800

 

saņemtās komunikācijas palīgierīces

X

6600

05.03.00

Aprūpe iestādēs

 

 

 

Iestāžu skaits

33

33

 

Štata vienību skaits,

4170

4170

 

t.sk. pedagoģisko likmju un pedagoģisko

   
 

darbinieku štata vienību skaits

205

205

 

Maksimālais vietu skaits institūcijās

5527

5527

 

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu vietu gadā (Ls)

X

2222

05.04.00

Sociālās palīdzības administrēšana

 

 

 

Iestāžu skaits

2

2

 

Štata vienību skaits atbilstoši apstiprinātajam

   
 

štatu sarakstam

247

247

 

Minimālais komisionēto personu skaits

24500

50500

07.00.00

Darba tirgus administrēšana

 

 

 

Štata vienību skaits

186

186

07.01.00

Nodarbinātības valsts dienesta uzturēšana

 

 

 

Apkalpotie darba meklētāji (vidēji mēnesī)

180000

180000

 

Darbā iekārtotie bezdarbnieki

19000

38000

 

Aktīvajos pasākumos nosūtītie bezdarbnieki

18000

45020

 

Piešķirts bezdarbnieka statuss

50000

100000

 

Noņemts bezdarbnieka statuss

52000

104000

07.02.00

Darba aizsardzības un darba likumdošanas aktu

   
 

piemērošanas valsts kontrole un uzraudzība

 

 

 

Štata vienību skaits

186

186

 

Uzņēmumu pārbaudes

4600

9200

 

Uzņēmumos novērstie pārkāpumi attiecībā

   
 

pret novēršamajiem pārkāpumiem (procentos)

96

96

 

Konsultatīvie pasākumi darba devējiem un darbiniekiem

75

150

 

Informācijas sagatavošana plašsaziņas līdzekļiem

200

408

07.03.00

Pagaidu sabiedriskie darbi

 

 

 

Nodarbināto bezdarbnieku skaits vidēji mēnesī,

3800

3800

 

t.sk. pirmspensijas vecuma bezdarbnieki

550

550

 

Pagaidu sabiedriskos darbos nosūtītie bezdarbnieki,

8000

15000

 

t.sk. pirmspensijas vecuma bezdarbnieki

1200

2500

07.04.00

Bezdarbnieku darbspēju uzlabošana

 

 

 

Iesaistīto bezdarbnieku skaits

X

520

19.00.00

Valsts sociālie pabalsti

 

 

 

Regulāri izmaksājamie pabalsti

 

 

 

Atlīdzība aizbildnim par pienākumu pildīšanu:

 

 

 

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

7050

7050

 

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

42,05

42,05

 

Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu:

 

 

 

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

7000

7000

 

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

27,01

27,01

 

Atlīdzība audžuģimenei:

 

 

 

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

10

10

 

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

50

50

 

Transporta kompensācija invalīdiem, kuriem ir

   
 

pārvietošanās grūtības (Ls):

 

 

 

saņēmēju skaits vidēji pusgadā

8200

8200

 

vidējais pabalsta apmērs pusgadā (Ls)

27,7

27,7

 

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts (Ls):

 

 

 

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

12900

12900

 

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

34,27

34,27

 

Bērna kopšanas pabalsts:

 

 

 

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

47000

47000

 

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

20,28

20,28

 

Ģimenes valsts pabalsts:

 

 

 

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

468000

468000

 

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

6,93

6,93

 

Piemaksas par bērnu invalīdu:

 

 

 

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

9010

9010

 

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

36,66

36,66

 

Vienreizēji izmaksājamie pabalsti

 

 

 

Bērna piedzimšanas pabalsts:

 

 

 

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

1730

1730

 

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

183,38

183,38

 

Apbedīšanas pabalsts:

 

 

 

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

32

32

 

vidējais pabalsta apmērs (Ls)

68,05

68,05

 

Citi pabalsti

 

 

 

Valsts sociālais pabalsts Černobiļas AES

   
 

avārijas seku likvidācijas dalībniekam vai

   
 

mirušā dalībnieka ģimenei:

 

 

 

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

2870

2870

 

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

12,71

12,71

 

Kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijas

   
 

seku likvidācijas dalībniekam, kuram noteikta

   
 

darbspēju zaudējuma pakāpe 10-12 % apmērā

   
 

un tās cēloņsakarība ar minētās avārijas

   
 

seku likvidācijas darbu veikšanu:

 

 

 

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

350

350

 

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

28,39

28,39

 

Speciālais pabalsts Latvijas neatkarības

   
 

atgūšanas procesā bojā gājušo personu bērniem:

 

 

 

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

10

10

 

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

60,15

60,15

04.00.00

Sociālā apdrošināšana

 

 

04.01.00

Valsts pensiju speciālais budžets

 

 

 

Vecuma pensija:

 

 

 

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

508500

508500

 

vidējais pensijas apmērs mēnesī (Ls)

64,10

64,65

 

Pensija apgādnieka zaudējuma gadījumā:

 

 

 

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

28402

28402

 

vidējais pensijas apmērs mēnesī (Ls)

49,21

49,66

 

Izdienas pensija:

 

 

 

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

9285

9285

 

vidējais pensijas apmērs mēnesī (Ls)

87,55

88,34

 

Apbedīšanas pabalsts:

 

 

 

izmaksāto pabalstu skaits vidēji mēnesī

2198

2198

 

vidējais pabalsta apmērs (Ls)

127,28

128,43

04.02.00

Nodarbinātības speciālais budžets

 

 

 

Bezdarbnieka pabalsts:

 

 

 

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

42000

42000

 

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

49,60

50

 

Bezdarbnieka stipendija:

 

 

 

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

700

2000

 

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

25,00

25,00

 

Bezdarbnieku apmācība un pārkvalificēšana:

 

 

 

uz apmācībām un pārkvalifikāciju nosūtīto

   
 

bezdarbnieku skaits vidēji mēnesī

X

375

 

apmācības un pārkvalifikācijas kursus beigušie

1500

2500

 

mācību kursus beigušie darbā iekārtotie bezdarbnieki

1000

2000

 

pasākumos konkurētspējas paaugstināšanai

   
 

iesaistītie bezdarbnieki

10000

25000

 

pēc iesaistīšanas pasākumos konkurētspējas

   
 

paaugstināšanai darbā iekārtotie bezdarbnieki

2000

7500

 

profesionālās karjeras izvēles centrā apkalpotie cilvēki

15000

30000

 

Apbedīšanas pabalsts:

 

 

 

izmaksāto pabalstu skaits vidēji mēnesī

33

33

 

vidējais pabalsta apmērs (Ls)

90,00

90,00

04.03.00

Darba negadījumu speciālais budžets

 

 

 

Slimības pabalsts:

 

 

 

apmaksāto slimības dienu skaits vidēji mēnesī

5829

5829

 

vidējais pabalsta apmērs dienā (Ls)

4,26

4,26

 

Atlīdzība par darbspēju zaudējumu:

 

 

 

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

1370

1370

 

vidējais atlīdzības apmērs mēnesī (Ls)

56,84

57,27

 

Atlīdzība par apgādnieka zaudējumu:

 

 

 

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

36

36

 

vidējais atlīdzības apmērs mēnesī (Ls)

76,51

77,09

 

Apbedīšanas pabalsts:

 

 

 

izmaksāto pabalstu skaits vidēji mēnesī

2

2

 

vidējais pabalsta apmērs (Ls)

150,00

150,00

04.04.00

Invaliditātes, maternitātes un slimības

   
 

speciālais budžets

   

 

Invaliditātes pensija:

 

 

 

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

81850

81850

 

vidējais pensijas apmērs mēnesī (Ls)

56,17

56,68

 

Maternitātes pabalsts:

 

 

 

apmaksāto slimības dienu skaits vidēji mēnesī

114970

114970

 

vidējais pabalsta apmērs dienā (Ls)

5,15

5,15

 

Slimības pabalsts:

 

 

 

apmaksāto slimības dienu skaits vidēji mēnesī

248900

248900

 

vidējais pabalsta apmērs dienā (Ls)

3,90

3,90

 

izmaksāto pabalstu skaits vidēji mēnesī

10

13

 

pabalsta apmērs vidēji (Ls)

4

6

 

Apbedīšanas pabalsts:

 

 

 

izmaksāto pabalstu skaits vidēji mēnesī

176

176

 

vidējais pabalsta apmērs (Ls)

313,00

313,00

 

 

 

 

 

19 Tieslietu ministrija

   
 

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

 

 

 

Iestāžu skaits - kopā

98

105

 

Štata vienību skaits - kopā,

5965

6021

 

t.sk. pedagoģiskās likmes

14

14

01.00.00

Centrālais aparāts

 

 

 

Iestāžu skaits

 

 

 

Štata vienību skaits

143

143

 

Informatīvie ziņojumi Valsts kancelejai,

   
 

ministrijām un ārvalstu institūcijām

10

23

 

Dalība vecāko amatpersonu sanāksmēs

   
 

(sanāksmju skaits)

12

12

 

Dalība Eiropas integrācijas padomē (sanāksmju skaits)

4

8

 

Koncepciju un likumprojektu izstrādes darba grupas

30

43

 

Dalība Eiropas Padomes organizētajās apspriedēs

   
 

(apspriežu skaits)

2

4

 

Semināri tiesību sistēmas jautājumos

9

19

 

Ratifikācijai sagatavotie starptautiskie dokumenti

5

10

 

Uz iedzīvotāju iesniegumiem un sūdzībām

   
 

sniegtās atbildes

691

1379

 

Kompleksās pārbaudes tiesās

1

3

 

Starptautiski tiesiskās palīdzības sniegšana

   
 

(gadījumu skaits)

700

1600

 

Izstrādātie tiesību aktu projekti un koncepcijas

20

30

 

Sniegtās konsultācijas juridiskajos un organizatoriskajos

   
 

jautājumos, kas saistītas ar tiesu darbu

565

1130

 

Sniegtie atzinumi par tiesību aktu projektiem

1048

2174

 

Iekšējie auditi

2

5

 

Pārbaudes ieslodzījuma vietās,

12

25

 

t.sk. tematiskās

2

4

 

Noslēgtie saimnieciskie līgumi

150

250

 

Tieslietu ministrijas pārstāvība tiesās (lietu skaits)

15

30

02.00.00

Uzņēmumu reģistra attīstība

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

138

138

 

Likvidētie uzņēmumi

1500

3000

 

Veicamās reģistrācijas,

17300

34600

 

t.sk.: jaunie reģistrētie uzņēmumi

2500

5000

 

grozījumi Uzņēmumu reģistrā

5500

11000

 

uzņēmumu pārreģistrācija komercreģistrā

2500

5000

 

komercķīlas reģistrācija, pārjaunošana, grozījumi

6500

13000

 

laulāto mantisko attiecību reģistrācija

300

600

 

Reģistrētie plašsaziņas līdzekļi

30

60

 

Reģistrētās ārvalstu pārstāvniecības

25

50

 

Reģistrētās sabiedriskās organizācijas

300

600

 

Izsniegtās informācijas vienības

80000

180000

03.00.00

Valsts dzimtsaraksti

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

22

22

 

Civilstāvokļa aktu reģistru apstrāde (ierakstu skaits)

39000

78000

 

Veiktie labojumi un papildinājumi reģistros

12500

25000

 

Iesniegumi atkārtotu civilstāvokļa reģistrāciju

   
 

apliecinošu dokumentu saņemšanai

1400

2800

 

Par uzvārda un/vai vārda maiņu izskatītās lietas

425

850

 

Izskatītās tautības ieraksta maiņas lietas

60

120

 

Noformētie paziņojumi par represēto personu

   
 

miršanas reģistrēšanu

50

100

 

Civilstāvokļa reģistru labošanas un

   
 

atjaunošanas lietu izskatīšanas konsultācijas

60

120

 

Lietu skaits bērnu adopcijai uz ārvalstīm

65

130

04.00.00

Totalitāro režīmu noziegumu izvērtēšanas komisija

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

3

3

 

Saskaņā ar likumu "Par politiski represētās

   
 

personas statusa noteikšanu komunistiskajā un

   
 

nacistiskajā režīmā cietušajiem" izsniegtās

   
 

informācijas vienības

500

950

 

Saskaņā ar likuma "Par politiski represētās

   
 

personas statusa noteikšanu komunistiskajā un

   
 

nacistiskajā režīmā cietušajiem" grozījumiem

   
 

izsniegtās informācijas vienības

700

1200

 

Saskaņā ar likumu "Par nacionālās pretošanās

   
 

kustības dalībnieka statusu" izsniegtās

   
 

informācijas vienības

500

950

05.00.00

Naturalizācija

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

182

182

 

Plānotie pilsonības pretendentu iesniegumi

4900

10100

 

Piešķirtās pilsonības

4500

9500

 

Latviešu valodas prasmes pārbaudes grupas

550

1140

 

Pilsonības likumā noteikto zināšanu pārbaudes

   
 

pretendentu grupas

530

1090

 

Pilsonības reģistrācija (iesniegumu skaits)

320

650

 

Pilsonības piešķiršana Latvijā dzimušiem bērniem

125

270

 

Pilsonības atņemšanas prasību pieteikumi tiesā

60

120

08.00.00

Valsts valodas funkciju atjaunošana un saglabāšana

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

22

22

 

Izstrādātie tiesību akti

1

2

 

Pārbaudāmie uzņēmumi

1400

2700

 

Sniegtās konsultācijas

6000

11000

 

Izskatītās sūdzības

350

700

 

Sagatavotie TV un radio raidījumi

2

2

 

Profesionālās sagatavotības semināri

6

10

 

Normatīvo un informatīvi metodisko materiālu

   
 

sagatavošana un izdošana

1

2

11.00.00

Tiesu ekspertīžu zinātniskā pētniecība

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

58

58

 

Veiktās ekspertīzes

600

1300

 

Dalība tiesu sēdēs (sēžu skaits)

35

60

 

Apmācāmie eksperti

2

5

 

Zinātniski pētnieciskās tēmas

X

2

 

Sagatavotie metodiskie materiāli

X

5

12.00.00

Patentu tehniskā bibliotēka

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

71

61

 

Lasītāji

5350

7350

 

Apmeklējumi

28000

56000

 

Iepirktā literatūra (milj. eks.)

0,5

1,1

 

Saglabājamais literatūras fonds (milj. eks.)

26,9

27,5

13.00.00

Nacionālās kultūras biedrības

 

 

 

Līdzdalība nacionālo minoritāšu organizētajos

   
 

pasākumos (finansiāli atbalstīto pasākumu skaits)

32

32

 

Konsultācijas nacionālo minoritāšu jautājumos

113

113

 

Nacionālo kultūras biedrību iesniegto projektu

   
 

analīze un izvērtēšana (projektu skaits)

15

15

 

Vispārējās minoritāšu aizsardzības konvencijas

   
 

ratifikācijas priekšdarbi (dokumentu skaits)

1

1

 

Mērķprogramma "Lībieši Latvijā"

1

1

15.00.00

Bēgļu lietu apelācijas padome

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

10

10

 

Dalība Eiropas Savienības un citās starptautiskās

   
 

organizācijās un forumos (pasākumu skaits)

1

2

 

Izskatītās patvēruma meklētāju apelācijas un

   
 

sūdzības par bēgļa statusa piešķiršanu

10

20

 

Pārbaudītie Bēgļu lietu centra lēmumi par bēgļa

   
 

statusa piešķiršanas saīsinātā kārtībā pamatotību

9

18

 

Patvēruma meklētāji Latvijā

10

20

16.00.00

Patentu valde

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

40

40

 

Preču zīmju pieteikumi

1025

2050

 

Izgudrojuma patenta pieteikumi

100

200

 

Dizainparaugu pieteikumi

40

80

18.00.00

Zaudējumu atlīdzība nepamatoti aizturētajām,

   
 

arestētajām un notiesātajām personām un tās

   
 

administrēšana

 

 

 

Štata vienību skaits

4

4

 

Iesniegtie pieteikumi

50

100

 

Apmierinātie pieteikumi

20

40

 

Daļēji apmierinātie pieteikumi

20

40

 

Noraidītie pieteikumi

10

20

24.00.00

Ieslodzījuma vietas

 

 

 

Iestāžu skaits

17

17

 

Štata vienību skaits,

3286

3286

 

t.sk. pedagoģiskās likmes

14

14

 

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no

   
 

vispārējiem ieņēmumiem

3126

3126

 

Štata vienības, kuras finansē no maksas

   
 

pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem

160

160

 

Vietu limits cietumos

9922

9922

 

Izdevumi (bez investīcijām un ieņēmumiem no

   
 

maksas pakalpojumiem) uz vienu ieslodzīto dienā (Ls)

4,1

4,1

 

Speciālais kontingents, kas nodarbināts

   
 

ieslodzījuma vietās saimnieciskajos darbos

802

802

25.00.00

Kriminoloģiskie pētījumi

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

10

10

 

Bērnu tiesību aizsardzības stāvoklis

 

 

 

Pētījumu izstrādes jomas:

1

3

 

narkotiku kontrole un narkomānijas profilakse

   
 

(t.sk. ieteikumu sagatavošana)

X

1

 

noziedzīgo nodarījumu upuru aizsardzība

X

1

 

noziedzības novēršanas valsts programmas izstrāde

1

1

27.00.00

Datu aizsardzība

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

23

23

 

Reģistrētās personas datu apstrādes sistēmas

2500

5000

 

Personas datu apstrādes sistēmas pārbaudes

60

120

 

Akreditētie uzticamu sertifikācijas pakalpojumu sniedzēji

2

4

28.00.00

Reliģiskās lietas

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

9

9

 

Reliģisko organizāciju pārreģistrācija (organizāciju skaits)

35

71

 

Jaunizveidoto reliģisko organizāciju un iestāžu

   
 

reģistrācija (organizāciju skaits)

12

21

30.00.00

Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

23

23

 

Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas

   
 

informācijas pieprasītāju skaits izplatīšanas sistēmā

1000

2000

 

Internetā apskatītie zemesgrāmatu nodalījumi

43000

86000

32.00.00

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

100

120

 

Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts

   
 

programmas izstrāde

1

1

 

Valsts amatpersonu deklarāciju pārbaudes

20542

42300

 

Izstrādājamie tiesību aktu projekti

10

20

 

Sniegtie atzinumi par tiesību aktu projektiem

10

25

 

Dalība starpvalstu darba grupās un sanāksmēs

   
 

(pasākumu skaits)

5

15

 

Izskatītie un pārbaudītie iesniegumi, vēstules un

   
 

sūdzības

100

220

 

Organizētie pasākumi sabiedrisko attiecību jomā

12

24

 

Starptautiskajām institūcijām un

   
 

starptautiskajiem pasākumiem sagatavotie materiāli

10

25

 

Dalība mācību vizītēs, semināros un konferencēs

   
 

(pasākumu skaits)

14

22

34.00.00

Probācijas dienests

 

 

 

Iestāžu skaits

X

7

 

Štata vienību skaits

X

17

35.00.00

Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku

   
 

prasījumu apmierināšana

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

50

50

35.01.00

Maksātnespējas administrācija

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

50

50

 

Personu apmācība administratoru amatam

50

100

 

Administratoru sertifikācija

100

200

 

Maksātnespējīgie uzņēmumi

350

700

35.02.00

Darbinieku pieprasījuma garantiju fonds

 

 

 

Darbinieku prasījumu pieteikumi

3900

7857

36.00.00

Tiesas

 

 

 

Iestāžu skaits,

67

67

 

t.sk. apgabaltiesas

5

5

 

zemesgrāmatas

28

28

 

rajonu (pilsētu) tiesas

34

34

 

Štata vienību skaits,

1771

1800

 

t.sk. tiesnešu štata vienību skaits

424

454

 

Apgabaltiesās izskatītās lietas

4000

8400

 

Rajonu (pilsētu) tiesās izskatītās lietas

38000

76400

 

Apgabaltiesās neizskatītās lietas

6100

6000

 

Rajonu (pilsētu) tiesās neizskatītās lietas

20000

20000

 

Apgabaltiesās vienas izskatītās lietas vidējā

   
 

izmaksa (Ls)

255

255

 

Rajonu (pilsētu) tiesās vienas izskatītās lietas

   
 

vidējā izmaksa (Ls)

44

44

 

Zemesgrāmatu nodaļās iesniegtie

   
 

nostiprinājumu lūgumi

75000

150000

 

 

 

 

 

21 Vides ministrija

   

 

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

 

 

 

Iestāžu skaits - kopā

22

22

 

Štata vienību skaits - kopā

1381

1382

01.00.00

Nozaru vadība

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits,

118

118

 

t.sk. atašejs vides un reģionālās attīstības

   
 

jautājumos pārstāvniecībā Eiropas Savienībā

1

1

 

Sagatavoto vides investīciju projektu apraksti

   
 

ISPA līdzfinansējumam

2

4

02.00.00

Vides politikas līdzekļu attīstība un ieviešana

 

 

 

Iestāžu skaits

18

18

 

Štata vienību skaits

731

732

02.01.00

Vides politikas līdzekļu pilnveidošana

 

 

 

Sagatavotie tiesību akti un stratēģiskie dokumenti

X

3

 

Metodiskie materiāli, informatīvie un izglītojošie semināri

X

1

02.02.00

Vides valsts inspekcija

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

71

71

 

Inspekcijas reidi

42

84

 

Organizētās apmācības, informatīvie un

   
 

izglītojošie semināri

4

9

02.03.00

Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

25

25

 

Ietekmes uz vidi novērtējumi

7

8

02.04.00

Vides politikas īstenošana reģionos

 

 

 

Iestāžu skaits

9

9

 

Štata vienību skaits

430

430

 

Reģionālo vides pārvalžu inspektoru veiktās

   
 

pārbaudes

8800

18568

 

Izvērtētās projektu dokumentācijas un izsniegtie

   
 

tehniskie noteikumi, ietekmes uz vidi novērtējumu

   
 

veiktie sākotnējie izvērtējumi, izsniegtie C

   
 

kategorijas piesārņojošo darbību apliecinājumi

1407

3228

 

Izsniegtās un pagarinātās atļaujas

453

1066

 

Jūras vides pārvaldes inspektoru reidi

4500

9000

02.05.00

Dabas aizsardzība

 

 

 

Iestāžu skaits

6

6

 

Štata vienību skaits

174

175

 

Sagatavotie tiesību akti

2

6

 

Vides inspektoru veiktās pārbaudes

1890

3715

 

Meža kopšana (ha)

55

140

 

Meža stādīšana (ha)

10

10

 

Labiekārtoto taku kopšanas darbi (km)

106,6

112,0

 

Dabas ekosistēmu monitorings (programmas)

7

7

 

Lekcijas vides izglītības jautājumos

31

61

 

Ūdenstūristu un autotūristu apmetņu kopšana

   
 

(apmetņu skaits)

36

36

 

Augsnes sagatavošana meža atjaunošanai (ha)

10

58

 

Izsniegtās atļaujas nemedījamo dzīvnieku iegūšanai

   
 

un atļaujas starptautiskajai tirdzniecībai ar

   
 

apdraudētajām augu un dzīvnieku sugām

32

78

 

Sagatavotie īpaši aizsargājamo dabas teritoriju

   
 

dabas aizsardzības plāni

X

10

 

Sagatavotie īpaši aizsargājamo sugu aizsardzības plāni

X

2

 

Īstenotie īpaši aizsargājamo dabas teritoriju

   
 

apsaimniekošanas pasākumi:

 

 

 

pļavu kopšana (ha)

175

340

 

informācijas stendu izveidošana dabā, uzturēšana

   
 

un atjaunošana

6

12

02.08.00

Radiācijas drošības centrs

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

31

31

 

Kontrolējamie uzņēmumi

200

430

 

Inspektoru reidi

200

400

 

Darbinieki, kuriem veic individuālo dozimetriju

800

1700

 

Laboratorijā veiktās analīzes

200

400

05.00.00

Hidrometeoroloģiskais nodrošinājums

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

308

308

 

Prognozes

54000

108000

07.00.00

Zemes dzīļu racionāla izmantošana

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

109

109

 

Izdotās ģeoloģiskās kartes

1

1

 

Ģeoloģiskās informācijas publikācijas

1

2

 

Sagatavota derīgo izrakteņu krājumu bilance

1

1

 

Sagatavotais normatīvo aktu projekts

X

1

12.00.00

Radioaktīvo vielu un bīstamo atkritumu

   
 

apsaimniekošana

 

 

12.05.00

Radioaktīvo vielu apsaimniekošana

   
 

Radioaktīvo vielu apsaimniekošana (kiriji)

3000

6000

 

Spectērpu dezaktivācija (kg)

1500

3000

12.06.00

Bīstamo atkritumu apsaimniekošana

 

 

 

Bīstamo atkritumu novietņu apsaimniekošana

2

2

 

Sagatavotie projekti

2

3

12.07.00

Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas projektu

   
 

sagatavošana

 

 

 

Bīstamo atkritumu novietņu izveide

1

1

 

Izstrādātie projekti

X

3

14.00.00

Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma

   
 

koordinācija

 

 

14.01.00

Phare, ISPA un kohēzijas fondu programmēšana

 

 

 

Izdots investīciju ziņojums latviešu un angļu valodā

X

1

 

Sagatavoto projektu apraksti iesniegšanai

   
 

bilaterālajiem donoriem

1

2

 

Sagatavoto projektu apraksti iesniegšanai

   
 

starptautiskajām finanšu institūcijām

1

3

 

ISPA Nacionālā koordinatora apstiprinātie

   
 

projektu pieteikumi

2

3

 

Izdots katalogs par vides investīciju projektiem

X

1

14.04.00

ISPA investīciju projektu sagatavošana un

   
 

līdzfinansējums

 

 

 

Pabeigtie tehniski ekonomiskie pamatojumi

X

1

 

Iesāktie tehniski ekonomiskie pamatojumi

X

9

 

Tehniski ekonomisko pamatojumu izvērtējumi

12

23

 

Sagatavotās finansiāli ekonomiskās analīzes

12

24

 

Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras uzsākšana

X

1

16.00.00

Vides aizsardzības informatīvais nodrošinājums

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

115

115

 

Valsts mēroga informatīva materiāla sagatavošana

1

1

 

Organizētās starptautiskās konferences

1

2

 

Statistikas kopsavilkumi

4

4

 

Laboratoriju nacionālās interkalibrācijas

2

5

 

 

 

 

 

Valsts speciālā budžeta programmas un

   
 

apakšprogrammas

 

 

 

Iestāžu skaits - kopā

2

2

 

Štata vienību skaits - kopā

98

98

02.00.00

Vides aizsardzības fonds

 

 

 

Iestāžu skaits

2

2

 

Štata vienību skaits

98

98

02.01.00

Fonda darbības nodrošināšana

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

16

16

02.02.00

Vides aizsardzības projekti

 

 

 

Valsts subsīdiju programmas ietvaros noslēgtie

   
 

līgumi par videi kaitīgu preču un produktu

   
 

atlikumu pārstrādi

10

10

02.03.00

Dabas muzejs

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

82

82

 

Apmeklētāji

35000

80000

 

Izstādes

15

25

 

 

 

 

 

22 Kultūras ministrija

   

 

Valsts pamatbudžeta programmas un

   
 

apakšprogrammas

 

 

 

Iestāžu skaits - kopā

79

79

 

Štata vienību skaits - kopā

3246

3246

01.00.00

Kultūra

 

 

 

Iestāžu skaits,

31

31

 

t.sk. teātri un koncertorganizācijas

13

13

 

Štata vienību skaits

2428

2428

01.01.00

Muzeju valsts pārvalde un muzeji

   

 

Iestāžu skaits

14

14

 

Štata vienību skaits

1070

1070

 

Apmeklējumi

306100

684000

 

Izstādes

92

209

01.02.00

Latvijas Neredzīgo bibliotēka

 

 

 

Iestādes

1

1

 

Štata vienību skaits

64

64

 

Lasītāji

2500

2900

 

Apmeklējumi

23000

47000

01.03.00

Teātru darbība

 

 

 

Iestāžu skaits

8

8

 

Pirmizrādes

36

69

 

Kopējais izrāžu un koncertu skaits

1218

2276

 

Kopējais skatītāju un klausītāju skaits

348300

620700

 

Vienas biļetes vidējā cena (Ls)

2

2

01.04.00

Kultūras pasākumi un programmas

 

 

 

Kultūras pasākumi

10

25

01.05.00

Koncertorganizāciju darbība

 

 

 

Iestāžu skaits

4

4

 

Koncertu skaits

197

453

 

Kopējais klausītāju skaits

43000

102000

 

Vienas biļetes vidējā cena (Ls)

2,3

2,3

01.08.00

Latvijas Nacionālā bibliotēka

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

520

520

 

Lasītāji

15000

35400

 

Apmeklējumi

200000

401000

01.09.00

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības

   
 

inspekcija un Kultūras pieminekļu

   
 

glābšanas programma

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

117

117

 

Kultūrvēsturiskie objekti,

22800

22800

 

t.sk. kultūras pieminekļi

8800

8800

01.16.00

V/a "Tautas mākslas centrs" un UNESCO

   
 

Latvijas nacionālā komisija

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

23

23

 

Organizētie svētki, festivāli un citi pasākumi

34

49

01.17.00

Latvijas Nacionālā opera

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

634

634

 

Pirmizrādes

1

4

 

Kopējais izrāžu un koncertu skaits

125

197

 

Kopējais skatītāju un klausītāju skaits

75250

158450

 

Vienas biļetes vidējā cena (Ls)

4,5

4,5

02.00.00

Izglītība

 

 

 

Iestāžu skaits

28

28

 

Štata vienību skaits

13

13

 

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā,

X

2542,5

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

1804

02.01.00

Profesionālā izglītība

 

 

 

Iestāžu skaits

15

15

 

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā,

X

1553

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

1014

 

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētais

   
 

vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits

   
 

gadā,

X

1549

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

1014

 

Nosacītais izglītojamo skaits gadā,

X

2398

 

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

2277

 

Uzņemto izglītojamo skaits gadā,

X

852

 

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

732

 

Absolventu skaits gadā,

X

557

 

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

499

 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (bez

   
 

investīcijām) uz vienu no dotācijas no vispārējiem

   
 

ieņēmumiem finansēto izglītojamo gadā (Ls)

X

1620

 

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu nosacīto

   
 

izglītojamo gadā (Ls)

X

1614

 

Nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu

   
 

pedagoģisko likmi un pedagogu štata vienību

X

2,4

 

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

   
 

finansētais nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu

   
 

no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto

   
 

pedagoģisko likmi un pedagogu štata vienību

X

2,2

 

Atskaitīto izglītojamo skaits gadā,

X

190

 

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

170

02.02.00

Augstākā izglītība

 

 

 

Iestāžu skaits

3

3

 

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā,

X

673,5

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

474

 

Vidējais nosacītais studējošo skaits gadā,

X

1754

 

t.sk. studiju vietu skaits no dotācijas no vispārējiem

   
 

ieņēmumiem

X

1170

 

Uzņemto studentu, maģistrantu, doktorantu skaits,

X

647

 

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

400

 

Absolventu skaits gadā,

X

522

 

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

358

 

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu nosacīto

   
 

studējošo gadā (Ls)

X

1191

 

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu no dotācijas

   
 

no vispārējiem ieņēmumiem finansēto studiju vietu

   
 

gadā (Ls)

X

1448

 

Vidējais nosacītais studējošo skaits uz vienu

   
 

pedagoģisko likmi

X

4,4

02.03.00

Profesionālās ievirzes izglītības programmas

 

 

 

Iestāžu skaits

9

9

 

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits

   
 

gadā,

X

316

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

316

 

Vidējais audzēkņu skaits gadā

X

2180

 

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu izglītojamo

   
 

gadā (Ls)

X

292

 

Izglītojamo skaits uz vienu pedagoģisko likmi

X

6,9

02.05.00

Kultūrizglītības nozares pārvalde

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

13

13

 

Organizētie pasākumi

14

32

03.00.00

Filmu nozare

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

10

10

03.01.00

Hronikālo īsfilmu uzņemšana

 

 

 

Hronikālās īsfilmas

2

4

 

Uzņemtais hronikālo īsfilmu apjoms (minūtes)

30

60

03.02.00

Pilnmetrāžas spēlfilmu uzņemšana

 

 

 

Pilnmetrāžas spēlfilmas

X

2

 

Uzņemtais pilnmetrāžas spēlfilmu apjoms (minūtes)

X

170

03.03.00

Filmu nozares pārvaldes iestāde, filmu uzņemšana

   
 

un pasākumi

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

10

10

 

Dokumentālās filmas

X

4

 

Dokumentālo filmu apjoms (minūtes)

X

160

 

Animācijas filmas

X

3

 

Animācijas filmu apjoms (minūtes)

X

18

 

Īsmetrāžas spēlfilmas

X

2

 

Īsmetrāžas spēlfilmu apjoms (minūtes)

X

30

 

Projektu sagatavošana (spēlfilmu skaits)

X

5

04.00.00

Kultūras lietu pārvalde un vadība

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

97,5

97,5

04.01.00

Centrālais aparāts

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

65,5

65,5

04.02.00

Valsts kultūras inspektori

 

 

 

Štata vienību skaits

32

32

 

Valsts inspektoru pārraudzībā esošās iestādes

1943

1943

06.00.00

Valsts arhīvu sistēma

 

 

 

Iestāžu skaits

18

18

 

Štata vienību skaits

697

697

 

Visu arhīvu fondu fiziski glabājamo vienību skaits (milj.)

15,85

15,9

 

Izpildītie juridisko un fizisko personu pieprasījumi

11000

22000

 

Vienas glabājamās vienības uzturēšanas izdevumi (Ls)

0,16

0,16

 

Drošības un izmantošanas fonda veidošana

   
 

(kadru skaits)

130000

260000

 

Glabājamo vienību skaits uz vienu strādājošo

22740

22812

 

LNAF pārvaldība juridisko personu arhīvos

   
 

(juridisko personu skaits)

4533

4533

 

 

 

 

 

23 Valsts zemes dienests

   
 

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

 

 

 

Iestāžu skaits - kopā

9

9

 

Štata vienību skaits - kopā

2925

2925

01.00.00

Vispārējā vadība

 

 

 

Iestāžu skaits

9

9

 

Štata vienību skaits

298

298

02.00.00

Valsts finansējamie Nekustamā īpašuma valsts

   
 

kadastra reģistra (grafiskās un teksta daļas),

   
 

zemes uzmērīšanas, nekustamā īpašuma

   
 

formēšanas, valsts ģeodēzijas un kartogrāfijas darbi

 

 

 

Iestāžu skaits

9

9

 

Štata vienību skaits

1046

1046

 

Nekustamā īpašuma, tiesisko valdījumu (zemes,

   
 

būvju, dzīvokļu plānveida privatizācijā), nomas,

   
 

zemes vienību un to daļu reģistrācija un

   
 

uzturēšana Nekustamā īpašuma valsts kadastra

   
 

reģistra teksta daļā (fizisko objektu skaits)

1890000

1934000

 

Kadastra objektu reģistrācija, aktualizācija un

   
 

uzturēšana Nekustamā īpašuma valsts kadastra

   
 

reģistra grafiskajā daļā (fizisko objektu skaits)

1857190

2008310

 

Adrešu datu reģistrācija, aktualizācija un

   
 

uzturēšana (adrešu vietu skaits)

1023700

1050000

 

Arhīvu uzturēšana (glabājamās vienības)

2270100

2363500

 

Dokumentu aprite arhīvā (glabājamās vienības)

161000

322000

 

Lauku reģistra grafiskās daļas datu

   
 

sagatavošana (kadastrālās teritorijas)

431

431

 

Ierādītas un uzmērītas zemes īpašumu

   
 

robežas bijušajiem īpašniekiem, mantiniekiem,

   
 

represētiem, invalīdiem (personu skaits)

768

938

 

Valsts ģeodēziskā atbalsta tīkla ierīkošana

   
 

(punktu skaits)

50

162

 

Valsts ģeodēziskā atbalsta tīkla uzturēšana

   
 

(punktu skaits)

395

1196

 

Gravimetriskā tīkla veidošana (punktu skaits)

300

750

 

Nivelēšanas (augstuma) atbalsta tīkla ierīkošana (km)

25

155

 

Latvijas Republikas topogrāfiskās un satelītkartes

   
 

mērogā 1:50000 uzturēšana (objektu pasu skaits)

1503

3101

 

Latvijas Republikas topogrāfiskās kartes mērogā

   
 

1:50000 sastādīšana (NATO standarts - lapas)

10

21

 

Kadastrālās kartēšanas pamatmateriāla (ortofoto

   
 

plānu) izgatavošana republikas pilsētām un

   
 

rajoniem 1:2000 (lapas) (ortofoto plāns)

160

160

 

Kadastrālās kartēšanas pamatmateriāla (ortofoto

   
 

plānu) izgatavošana Latvijas pilsētām un rajoniem

   
 

mērogā 1:10000 (lapas) (ortofoto plāns)

0

360

 

Pilnā topogrāfisko karšu izgatavošana mērogā

   
 

1:10000 (lapas)

13

35

 

Vienkāršoto topogrāfisko karšu izgatavošana

   
 

mērogā 1:10000 valsts nekustamā īpašuma

   
 

reģistrēšanas, lauku reģistra un Aizsargjoslu

   
 

likuma izpildes vajadzībām (lapas)

232

465

04.00.00

Nekustamā īpašuma masveida kadastrālā

   
 

vērtēšana, nekustamā īpašuma nodokļa objektu

   
 

un maksātāju datu aktualizācija

 

 

 

Iestāžu skaits

9

9

 

Štata vienību skaits

412

412

 

Nekustamā īpašuma kadastrālās vērtēšanas

   
 

procesa pārraudzība (reģistrēto nodaļu skaits)

X

8

 

Nekustamā īpašuma tirgus datu vākšana

   
 

(darījumu skaits)

14000

28000

 

Nekustamā īpašuma tirgus datu analīzes

   
 

informatīvā pārskata veidošana (pārskatu skaits)

X

1

 

Nekustamā īpašuma kadastrālās vērtību bāzes

   
 

aktualizācija, t.sk. zemes un ēku bāzes vērtības,

   
 

vērtību korekcijas koeficienti, tirgus datu analīze

   
 

(objektu skaits)

X

529000

 

Nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību

   
 

aktualizācija (īpašumu skaits)

555800

1191700

 

Zemes vienību kadastrālo vērtību aktualizācija

   
 

(zemes vienību skaits)

759500

1615900

 

Ēku kadastrālo vērtību aktualizācija (ēku skaits)

1180400

2524800

 

Nekustamā īpašuma nodokļa objektu un

   
 

maksātāju sarakstu, pārskata sarakstu

   
 

sagatavošana pašvaldībām (sarakstu skaits)

1404

2562

 

Nekustamā īpašuma prognozēto kadastrālo

   
 

vērtību kopsummu sagatavošana nākamajam

   
 

taksācijas periodam (kopsummu skaits)

555

555

 

Plašai vērtēšanai nepieciešamās būvju

   
 

papildu informācijas sagatavošana, veicot

   
 

būvju pārbaudi dabā (ēku skaits)

59240

118480

 

Būves (ēku), telpu grupu, dzīvokļu reģistrācija

   
 

un uzturēšana Nekustamā īpašuma valsts

   
 

kadastra reģistra teksta daļā līdz plānveida

   
 

privatizācijai

2748600

2770000

05.00.00

Pasūtītāju finansētie uzmērīšanas, īpašuma

   
 

formēšanas, vērtēšanas, informācijas

   
 

apmaiņas, ģeodēzijas un kartogrāfijas darbi

 

 

 

Iestāžu skaits

9

9

 

Štata vienību skaits

1169

1169

 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra

   
 

informācijas izsniegšana (izziņu skaits)

40000

95000

 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā

   
 

no jauna reģistrēti darījumi un transakcijas

50000

110000

 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā

   
 

paātrināti reģistrētie dzīvokļi

2800

6065

 

Zemes īpašumu robežu ierādīšana/uzmērīšana (ha)

76250

180000

 

Zemes īpašumu sadalīšana (lauka un kamerālie

   
 

darbi) transakciju realizācijai (objektu skaits)

1250

2750

 

Zemes īpašumu formēšanas dokumentu

   
 

(lēmumi par zemes piešķiršanu, īpašuma tiesību

   
 

atjaunošanu, robežu un platības apstiprināšanu)

   
 

sagatavošana (dokumentu skaits)

10180

21380

 

Tehniskā inventarizācijā izpildāmie darbi

60000

140000

 

Nekustamo īpašumu kadastrālo vērtību

   
 

noteikšana individuāli (īpašumu, lietojumu skaits)

10000

20000

 

Valsts ģeodēziskā atbalsta tīkla ierīkošana

   
 

(punktu skaits)

50

131

 

Valsts ģeodēziskā atbalsta tīkla uzturēšana

   
 

(punktu skaits)

200

400

 

Uzmērīšanas tīkla ierīkošana (punktu skaits)

300

1000

 

Topogrāfiskā uzmērīšana (ha)

2545

6000

 

Valsts robežas karšu izgatavošana (lapas)

0

10

 

Topogrāfisko karšu mērogā 1:25000 un

   
 

1:50000 iespiešana (civilie varianti - lapas)

11

22

 

 

 

 

 

24 Valsts kontrole

   

 

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

 

 

 

Iestāžu skaits - kopā

1

1

 

Štata vienību skaits - kopā

220

220

01.00.00

Valsts kontrole

 

 

 

Iestāžu skaits - kopā

1

1

 

Štatu vienību skaits - kopā

220

220

 

 

 

 

 

28 Augstākā tiesa

   

 

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

 

 

 

Iestāžu skaits - kopā

1

1

 

Štata vienību skaits - kopā

161

161

01.00.00

Tiesa

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits,

161

161

 

t.sk. tiesnešu štata vienības

47

47

 

Augstākās tiesas Senāta kasācijas kārtībā

   
 

izskatītās lietas

1000

2000

 

Augstākās tiesas Palātu apelācijas kārtībā

   
 

izskatītās lietas

1000

2000

 

Augstākās tiesas plēnumu un tiesu prakses

   
 

vispārinājumi

10

10

 

Atzinumi represēto personu krimināllietās

250

500

 

 

 

 

 

29 Veselības ministrija

   
 

Valsts pamatbudžeta programmas un

   
 

apakšprogrammas

 

 

 

Iestāžu skaits - kopā

13

13

 

Štata vienību skaits - kopā,

4261,75

4261,75

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata

   
 

vienības

868

868

01.00.00

Nozares vadība

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

83

83

01.01.00

Veselības lietu pārvalde

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

83

83

02.00.00

Izglītība

 

 

 

Iestāžu skaits

9

9

 

Štata vienību un pedagoģisko likmju skaits,

1893

1893

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

868

868

02.01.00

Profesionālā izglītība

   

 

Iestāžu skaits

6

6

 

Štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā,

685

685

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

396,5

396,5

 

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētais

   
 

štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā,

685

685

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

396,5

396,5

 

Nosacītais izglītojamo skaits gadā,

X

2042

 

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

2042

 

Uzņemto izglītojamo skaits gadā,

X

1040

 

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

1040

 

Absolventu skaits gadā,

X

843

 

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

843

 

Atskaitīto audzēkņu skaits gadā,

X

217

 

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

217

 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (bez

   
 

investīcijām) uz vienu no dotācijas no vispārējiem

   
 

ieņēmumiem finansēto izglītojamo gadā (Ls)

X

968,1

 

Nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu

   
 

pedagoģisko likmi un pedagogu štata vienību

X

5,15

 

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

   
 

finansētais nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu

   
 

no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto

   
 

pedagoģisko likmi un pedagogu štata vienību

X

5,15

02.03.00

Augstākā izglītība

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits,

1149

1149

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

452

452

 

Vidējais nosacītais studējošo skaits gadā,

X

3026

 

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

1446

 

Uzņemto studentu, maģistrantu, rezidentu,

   
 

doktorantu skaits,

X

1040

 

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

510

 

Absolventu skaits

X

487

 

Izmaksas (bez investīcijām) uz vienu studējošo gadā (Ls),

X

1489,0

 

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

2114

 

Studējošo skaits uz vienu pedagoģisko likmi

X

6,7

02.04.00

Tālākizglītība

 

 

 

Iestāžu skaits

2

2

 

Štata vienību un pedagoģisko likmju skaits,

59

59

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

19,5

19,5

03.00.00

Veselības aprūpe

 

 

 

Štata vienību skaits

1653,25

1653,25

 

Iestāžu skaits

1

1

03.10.00

Katastrofu medicīnas programma

 

 

 

Štata vienību skaits

708,25

708,25

 

Operatīvā medicīniskā dienesta konsultantu

   
 

dežūru stundas

104530

193000

 

Apmācītās vai eksaminētās personas (instruktori,

   
 

pasniedzēji u.c.) pirmās palīdzības, neatliekamās

   
 

palīdzības un katastrofu medicīnas kursos

415

800

 

Operatīvo medicīnisko materiālu rezervju

   
 

komplektu uzturēšana (iespējamais cietušo skaits)

100

100

 

Izsaukumi uz ārstniecības iestādēm

1733

3200

 

Sagatavotas asinis ar konservantu (litros)

9120

16887

03.27.00

Psihiatrija (piespiedu ārstēšana)

 

 

 

Plānoto gultasdienu skaits

10500

19320

 

Gultasdienas izmaksas (Ls)

29,03

29,08

03.32.00

HIV infekcijas izplatības ierobežošana

 

 

 

Štata vienību skaits

18

18

 

Nozares politiku veidojošo stratēģisko un

   
 

normatīvo dokumentu projekti

1

1

 

HIV/AIDS epidemioloģiskās uzraudzības

   
 

organizācija un nodrošināšana (HIV testu skaits)

41000

81000

 

HIV/AIDS reģistra veidošana un uzturēšana

1

1

 

Organizētie semināri un konferences

2

4

 

Izdotie informatīvie materiāli

2

6

 

Organizētās informatīvās kampaņas un pasākumi

3

7

 

Izstrādātās un realizētās kompleksās profilakses

   
 

programmas (projekti) iedzīvotāju riska grupām

2

3

03.33.00

Valsts higiēniskā un epidemioloģiskā uzraudzība

 

 

 

Štata vienību skaits

927

927

 

Nozares attīstībai izstrādātās programmas un

   
 

stratēģiskie projekti

9

12

 

Izstrādātie priekšlikumi normatīvo aktu

   
 

pilnveidošanai

5

10

 

Izsniegtās vai pagarinātās licences

80

160

 

Pārbaudītie epidēmiskie perēkļi

15526

31052

 

Epidēmiskajos perēkļos veiktie dezinfekcijas

   
 

pasākumi

4965

9930

 

Laboratoriskie izmeklējumi

268600

528300

03.34.00

Veselības veicināšana

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Organizētie semināri

6

11

 

Izdotie informatīvie materiāli

6

15

 

Radio raidījumi

23

46

 

TV raidījumi

2

2

 

Uzņemtās filmas

1

1

06.00.00

Kultūra

 

 

 

Iestāžu skaits

2

2

 

Štata vienību skaits

187

187

06.01.00

Bibliotēka

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

63

63

 

Lasītāji

7945

7950

 

Apmeklējumi

35000

62050

 

Izsniegtās grāmatas un izdrukas

202000

351000

06.02.00

Muzejs

 

 

 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

124

124

 

Apmeklējumi

17050

38500

 

Izstādes

7

16

09.00.00

Valsts uzraudzības organizācija un kontrole

 

 

 

Štata vienību skaits

280,5

280,5

10.00.00

Vides veselība

 

 

 

Štata vienību skaits

165

165

10.04.00

Valsts sanitārā uzraudzība

 

 

 

Štata vienību skaits

147

147

 

Higiēniskās un epidemioloģiskās drošības

   
 

kontrole un uzraudzība objektos un

   
 

struktūrvienībās (kontroļu skaits)

7000

15430

10.20.00

Pārtikas nekaitīguma nodrošināšana

 

 

 

Štata vienību skaits

18

18

 

Izstrādātie normatīvo dokumentu projekti

2

6

 

Piedalīšanās starptautiskos projektos

5

5

 

Rīcības plāna "Veselīgs uzturs 2003-2013" izstrāde

X

1

 

Veselīga uztura dienu organizēšana

X

1

 

Veselīgu uztura ieteikumu izstrāde

1

2

 

Jauni pārtikas izcelsmes riski (informatīvs materiāls)

X

1

 

Organizētie mācību semināri

4

12

 

Starptautiska vai valsts mēroga pārtikas

   
 

konkursa organizēšana

X

1

 

 

 

 

 

Valsts speciālais veselības aprūpes budžets

 

 

 

Kopējās plānotās veselības aprūpes

   
 

pakalpojumu, centralizēto pasākumu un

   
 

administrēšanas izdevumu izmaksas uz vienu

   
 

slimokases dalībnieku vidēji gadā (Ls)

70,69

70,69

 

Slimokasu dalībnieki

2135210

2135210

01.00.00

Veselības aprūpes pakalpojumu samaksa

 

 

 

Kopējās plānotās veselības aprūpes

   
 

pakalpojumu izmaksas uz vienu slimokases

   
 

dalībnieku vidēji gadā (Ls)

65,96

65,96

01.01.00

Medikamentu samaksa

 

 

 

Plānotie medikamenti ar diferencētu samaksu

   
 

uz vienu slimokases dalībnieku vidēji gadā (Ls)

6,88

6,88

01.02.00

Pakalpojumu samaksa

 

 

 

Kopējās plānotās medicīniskās palīdzības izmaksas

   
 

uz vienu slimokases dalībnieku vidēji gadā (Ls)

59,08

59,08

 

Neatliekamās palīdzības izmaksas uz vienu

   
 

slimokases dalībnieku vidēji gadā (Ls) 5,3 %

3,13

3,13

 

Ambulatoras palīdzības izmaksas uz vienu

   
 

slimokases dalībnieku vidēji gadā (Ls) 29 %

17,13

17,13

 

Stacionārās palīdzības izmaksas uz vienu

   
 

slimokases dalībnieku vidēji gadā (Ls) 65,7 %

38,82

38,82

02.00.00

Centralizētie pasākumi

 

 

 

Kopējais plānotais centralizēto pasākumu

   
 

apjoms uz vienu slimokases dalībnieku vidēji

   
 

gadā (Ls)

3,47

3,47

02.01.00

Medikamentu iegāde

 

 

 

Centralizēti iepirktie ārstniecības līdzekļi uz

   
 

vienu slimokases dalībnieku vidēji gadā (Ls)

2,89

2,89

02.02.00

Terciārās aprūpes medicīnas pakalpojumu samaksa

 

 

 

Specializēta un augsti kvalificēta medicīniskā

   
 

palīdzība uz vienu slimokases dalībnieku vidēji

   
 

gadā (Ls)

0,58

0,58

05.00.00

Administrēšanas izdevumi

 

 

 

Kopējie administrēšanas izdevumi uz vienu

   
 

slimokases dalībnieku vidēji gadā (Ls)

1,26

1,26

05.01.00

Administrēšanas izdevumi slimokasēs

 

 

 

Administrēšanas izdevumi slimokasēs uz vienu

   
 

slimokases dalībnieku vidēji gadā (Ls)

0,31

0,31

05.02.00

Uzraudzības, kontroles un veselības

   
 

informācijas izdevumi

 

 

 

Analītisko materiālu, publikāciju sagatavošana

   
 

un izdošana (grāmatu skaits)

1

1

 

Izdarītās pārbaudes

238

238

 

Izskatītās sūdzības un iesniegumi

180

180

 

Pārbaudāmo objektu atbilstība normatīvajiem aktiem (%)

85

85

 

Izdevumi uzraudzības un kontroles administrēšanai

   
 

uz vienu slimokases dalībnieku vidēji gadā (Ls)

0,16

0,16

05.03.00

Reģistru uzturēšana

 

 

 

Reģistru skaits

18

18

 

Reģistru administrēšanas izdevumi uz vienu

   
 

slimokases dalībnieku vidēji gadā (Ls)

0,16

0,16

05.04.00

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts

   
 

aģentūras uzturēšana

 

 

 

Štata vienību skaits

249

249

 

Veselības obligātas apdrošināšanas valsts

   
 

aģentūras uzturēšanas izdevumi uz vienu

   
 

slimokases dalībnieku vidēji gadā (Ls)