Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumus Nr. 727 "Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu programmu un apakšprogrammu rezultatīvie rādītāji 2004.gadam".
 Ministru kabineta noteikumi Nr.290

Rīgā 2003.gada 3.jūnijā (prot. Nr.32, 16.§)
Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu programmu un apakšprogrammu rezultatīvie rādītāji 2003.gadam
Izdoti saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2003.gadam” 8.pantu

1. Noteikumi nosaka ministriju un citu centrālo valsts iestāžu programmu un apakšprogrammu rezultatīvos rādītājus 2003.gadam (1. un 2.pielikums), kā arī kārtību, kādā nosaka un groza rezultatīvos rādītājus un sniedz pārskatus par to izpildi.

2. Rezultatīvos rādītājus nosaka likuma “Par valsts budžetu 2003.gadam” 4. un 5.pielikumā minēto ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžeta programmām un apakšprogrammām. Rezultatīvie rādītāji paredz veicamā darba (pasākumu) apjomu un raksturo valsts budžeta līdzekļu izlietojuma efektivitāti un mērķtiecīgumu.

3. Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu vadītāji vai viņu pilnvarotas amatpersonas apstiprina attiecīgās valsts budžeta finansētās institūcijas plānotos budžeta programmu un apakšprogrammu rezultatīvos rādītājus un ir tiesīgi minētajām institūcijām papildus noteikt arī citus budžeta programmu un apakšprogrammu rezultatīvos rādītājus.

4. Budžeta finansētās institūcijas vadītājs ir atbildīgs par attiecīgo rezultatīvo rādītāju izpildi un ar to saistīto paskaidrojumu sniegšanu.

5. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes vienlaikus ar pusgada un gada grāmatvedības pārskatu iesniedz Finanšu ministrijā pārskatu par attiecīgās budžeta programmas un apakšprogrammas rezultatīvo rādītāju izpildi.

6. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes izvērtē rezultatīvo rādītāju izpildi un vienlaikus ar priekšlikumiem par grozījumiem likumā “Par valsts budžetu 2003.gadam” iesniedz Finanšu ministrijā priekšlikumus par grozījumiem attiecīgās budžeta programmas un apakšprogrammas rezultatīvajos rādītājos (arī attiecībā uz to skaitlisko lielumu).

7. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes, kā arī to padotībā esošās valsts budžeta finansētās institūcijas saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 11.jūnija noteikumiem Nr.231 “Noteikumi par gada publisko pārskatu saturu un sagatavošanas kārtību” sagatavo informāciju par plānotajiem rezultatīvajiem rādītājiem un to faktisko izpildi.

Ministru prezidents E.Repše

Finanšu ministra vietā —
ekonomikas ministrs J.Lujāns
1.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 3.jūnija
noteikumiem Nr.290
Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu programmu un apakšprogrammu rezultatīvie rādītāji 2003.gadam

(Pielikums MK 23.12.2003. noteikumu Nr. 740 redakcijā)

Programmas vai apakšprogrammas kods

Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Skaitliskie rādītāji
pirmajā pusgadāgadā

1

2

34
 

01 Valsts prezidenta Kanceleja

  
 

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

  
 

Iestāžu skaits - kopā

1

1

 

Štata vienību skaits - kopā

104

104

03.00.00

Vēsturnieku komisijas darbības nodrošināšana

  
 

Štata vienību skaits

2

2

 

Starptautiskās konferences

X

2

 

Sagatavotie un izdotie rakstu krājumi

X

3

 

Pētījumi par aktuālām Latvijas vēstures tēmām

X

32

 

Vēsturnieku komisijas kopsēdes ar ārzemju pārstāvju piedalīšanos

X

2

04.00.00

Valsts prezidenta darbības nodrošināšana

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

101

101

 

Ārvalstu pārstāvju valsts un oficiālās vizītes

2

3

 

Ārvalstu pārstāvju darba vizītes

3

5

 

Ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju darba vizītes

5

38

 

Vietējas nozīmes vizītes

4

9

05.00.00

Valsts valodas komisijas darbības nodrošināšana

  
 

Štata vienību skaits

1

1

 

Starptautiskās konferences

X

3

 

Valodnieku komisijas kopsēdes ar ārzemju pārstāvju piedalīšanos

X

2

 

Semināri

X

5

 

02 Saeima

  
 

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

  
 

Iestāžu skaits - kopā

2

2

 

Štata vienību skaits - kopā

763

763

01.00.00

Saeimas darbības nodrošināšana

  
 

Iestāžu skaits

2

2

 

Štata vienību skaits

763

763

 

03 Ministru kabinets

  
 

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

  
 

Iestāžu skaits - kopā

5

6

 

Štata vienību skaits - kopā

347

485,5

01.00.00

Vispārējā vadība

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

223

240

02.00.00

Civildienests

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

20

21,5

 

Informatīvie ziņojumi

1

2

 

Analītiskie ziņojumi

1

2

 

Informatīvais biļetens “Jaunā Pārvalde”

6

11

 

Gada publiskais pārskats

X

1

 

Lēmumi un ieteikumi, veicot valsts civildienesta kontroli, t.sk. lēmumi saistībā ar ierēdņu pārcelšanu

X

120

 

lēmumi, veicot valsts civildienesta kontroli

X

150

03.00.00

Ierēdņu apmācības politikas nodrošināšana

  

03.01.00

Ierēdņu apmācība

  
 

Ierēdņu mācībās apmācāmo vidējais nosacītais ierēdņu skaits

6380

9450

03.02.00

Valsts administrācijas skola

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

16

16

 

Vidējais nosacītais ierēdņu mācību grupu skaits

322

473

 

Vidējais klausītāju skaits grupā

20

20

 

Darba vizītes un dalība starptautiskajos forumos

5

11

 

Starptautisko projektu koordinācija un administrēšana (projektu skaits)

3

7

 

Gada publiskie pārskati

1

1

04.00.00

Latvijas integrācija Eiropas Savienībā

  
 

Iestāžu skaits

2

2

 

Štata vienību skaits

76

76

04.01.00

Eiropas integrācijas birojs

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

36

36

 

Eiropas integrācijas padomes organizētās sēdes

4

4

 

Vecāko amatpersonu sanāksmes par Eiropas integrācijas jautājumiem koordinācija (sanāksmju skaits)

10

20

 

Eiropas Savienības PHARE gadskārtējās nacionālās programmas Eiropas Savienības dalībvalstu un kandidātvalstu administrāciju sadarbības (Twinning un Twinning-Light) projektu koordinācija (projektu skaits)

47

75

 

Eiropas Savienības PHARE tehniskās palīdzības programmu koordinācija (programmu skaits)

7

7

 

Eiropas Komisijas Tehniskās palīdzības informācijas apmaiņas biroja (TAIEX) rīkoto semināru koordinācija (semināru skaits)

30

45

 

Eiropas Savienības acquis communautaire pārņemšanas kompetences sadale starp ministrijām (aktu skaits)

4600

4600

 

Divpusējās tehniskās palīdzības koordinācija - projektu administrēšana (projektu skaits)

71

74

 

Atzinumi par tiesību aktu un politikas īstenošanas dokumentu atbilstību Eiropas līguma un Eiropas Komisijas tiesību kopuma prasībām

200

450

 

Sagatavotās un nosūtītās preses relīzes

30

60

 

Organizētie informatīvie semināri

30

100

 

Līdzdalība informatīvo semināru organizēšanā (semināru skaits)

20

80

 

Laikrakstiem un žurnāliem sagatavotie raksti

5

18

 

Informatīvo uzziņu sniegšana par Eiropas Savienību (uzziņu skaits)

4000

8000

 

Informēšanai par Eiropas Savienību sagatavotie lektori

55

55

 

TAIEX progresa datu bāzes atjaunošanas koordinācija

2

5

 

Organizētās starpministriju darba grupas sanāksmes sabiedrības informēšanā par Eiropas Savienību

6

12

 

Politikas dokumenta sagatavošana par Eiropas Savienības tiesību ieviešanas plānošanu

1

1

 

Informatīvo ceturkšņa ziņojumu sagatavošana Ministru kabinetam par Latvijas Nacionālo programmu integrācijai Eiropas Savienībā

2

2

04.03.00

Tulkošanas un terminoloģijas centrs

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

39

39

 

Tulkoto lapaspušu skaits

6000

12000

 

Terminoloģijas komisijas apstiprinājumam iesniegto terminu skaits

2500

5500

 

Organizētās Terminoloģijas komisijas sēdes

20

40

04.04.00

Specializētais atašejs Briselē

  
 

Štata vienību skaits

1

1

 

Dienesta pārskati par Eiropas Komisijas aktivitātēm

15

30

05.00.00

Informēšanas pasākumi pirms tautas nobalsošanas par Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā

  
 

Štata vienību skaits

12

12

 

Organizētās vadības grupas sēdes

66

102

 

Izstrādātā informēšanas pasākumu stratēģija un plāns

1

1

 

Ikmēneša komunikācijas plāni

4

7

 

Izsludinātie konkursi

7

7

 

Veiktās cenu aptaujas

12

15

 

Sagatavotie iespieddarbi

10

14

 

Sniegtās intervijas

50

70

 

Sagatavotās preses relīzes

35

50

 

Sagatavotie raksti presei

3

5

 

Organizētās preses konferences

3

5

 

Organizētie informatīvie semināri

14

16

 

Līdzdalība citu organizāciju rīkotajos pasākumos (pasākumu skaits)

40

100

 

Organizētā Eiropas nedēļa

1

1

 

Izveidoto informatīvo un reklāmas pasākumu kopums

1

1

 

Pieredzes apmaiņa par referenduma rīkošanu ārvalstīs (semināru skaits)

8

10

 

Speciālas informācijas sadaļas izveidošana izvietošanai interneta mājas lapās (MK, EIB u.c.)

1

1

 

Organizētās sabiedriski konsultatīvās padomes sēdes

4

7

06.00.00

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

  
 

Iestāžu skaits

X

1

 

Štata vienību skaits

X

120

 

Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programmas izstrāde

X

1

 

Valsts amatpersonu deklarāciju pārbaude

X

1500

 

Izstrādājamie tiesību aktu projekti

X

20

 

Sniegtie atzinumi par tiesību aktu projektiem

X

25

 

Dalība starpvalstu darba grupās un sanāksmēs (pasākumu skaits)

X

15

 

Izskatītie un pārbaudītie iesniegumi, vēstules un sūdzības

X

1100

 

Organizētie pasākumi sabiedrisko attiecību jomā

X

24

 

Starptautiskajām institūcijām un starptautiskajiem pasākumiem sagatavotie materiāli

X

25

 

Dalība mācību vizītēs, semināros un konferencēs (pasākumu skaits)

X

22

07.00.00

Uzraudzības nodrošināšana Valsts ieņēmumu dienesta un citu valsts projektu īstenošanai informātikas jomā

  
 

Valsts ieņēmumu dienesta projekta finanšu auditu skaits

X

1

 

Valsts ieņēmumu dienesta projekta funkcionālo auditu skaits

X

1

 

Rekomendāciju sagatavošana un to ieviešanas kontrole

X

1

 

10 Aizsardzības ministrija

  
 

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

  
 

Iestāžu skaits - kopā

65

46

 

Štata vienību skaits - kopā,

6570

6889

 

t.sk. pedagoģiskās likmes

50

50

 

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

5946

6265

 

Štata vienības, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem

624

624

01.00.00

Valsts aizsardzības vadība un administrācija

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

224

218

01.01.00

Centrālais aparāts

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

196

196

01.05.00

Militārie atašeji un pārstāvji

  
 

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

28

22

04.00.00

Valsts militārā dienesta uzskaites un iesaukšanas nodrošināšana

  
 

Iestāžu skaits

6

6

 

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

323

323

 

Pilsoņu pirmreizējā reģistrācija

6700

13400

 

Pilsoņi, kurus iesauc obligātajā militārajā dienestā

665

1328

 

Iesaucamie, kurus pārbauda Militārā dienesta iesaukšanas centrs

15000

30000

06.00.00

Valsts drošības aizsardzība

  
 

Iestāžu skaits

1

1

12.00.00

Kara muzejs

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

81

81

 

Apmeklētāji

10000

23000

 

Izstādes

2

5

16.00.00

Remonti un celtniecība

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

50

50

22.00.00

Nacionālie bruņotie spēki

  
 

Iestāžu skaits

55

36

 

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem,

5268

5593

 

t.sk. profesionālā dienesta karavīru štata vienības,

4925

5170

 

t.sk. pedagoģiskās likmes

50

50

 

militārie pārstāvji ārvalstīs

X

23

 

Štata vienības, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem

624

624

 

Obligātā militārā dienesta karavīri

1675

1675

22.01.00

Nacionālo bruņoto spēku vadība

  
 

Iestāžu skaits

2

2

 

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem,

372

402

 

t.sk. profesionālā dienesta karavīru štata vienības,

360

367

 

t.sk. militārie pārstāvji ārvalstīs

X

23

 

Obligātā militārā dienesta karavīri

300

300

22.02.00

Vispārējās vienības

  
 

Iestāžu skaits

8

7

 

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem,

965

1037

 

t.sk. profesionālā dienesta karavīru štata vienības

932

992

 

Štata vienības, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem

83

83

22.03.00

Gaisa spēki

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem,

270

280

 

t.sk. profesionālā dienesta karavīru štata vienības

270

280

 

Obligātā militārā dienesta karavīri

53

53

22.04.00

Jūras spēki

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem,

457

522

 

t.sk. profesionālā dienesta karavīru štata vienības

412

477

 

Obligātā militārā dienesta karavīri

242

242

22.05.00

Sauszemes spēki

  
 

Iestāžu skaits

35

20

 

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem,

1236

1002

 

t.sk. profesionālā dienesta karavīru štata vienības

1215

987

 

Štata vienības, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem

516

516

 

Augstskolu studenti, kuri apgūst militāro pamatapmācību

800

800

 

Ārrindas zemessargi

13713

13713

 

Apmācāmie jaunsargi

7500

7500

22.08.00

Nodrošinājuma spēki

  
 

Iestāžu skaits

3

2

 

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem,

530

572

 

t.sk. profesionālā dienesta karavīru štata vienības

412

454

 

Štata vienības, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem

25

25

 

Obligātā militārā dienesta karavīri

50

50

22.09.00

Mācību vadības spēki

  
 

Iestāžu skaits

5

3

 

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem,

1438

1778

 

t.sk. profesionālā dienesta karavīru štata vienības,

1324

1613

 

t.sk. pedagoģiskās likmes

50

50

 

Obligātā militārā dienesta karavīri

1030

1030

 

Ārvalstīs apmācāmo grupas

64

64

 

Vidējais nosacītais kadetu (klausītāju) skaits gadā

232

232

 

Uzņemtie kadeti

164

164

 

Kadeti - absolventi

76

76

 

Stipendiju fonds (Ls)

33534

67068

 

Transporta izdevumu kompensācija kadetiem (Ls)

3881

7762

 

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu kadetu gadā (Ls)

8156

8156

 

Kadetu (klausītāju) skaits uz vienu pedagoģisko likmi

4

4

 

11 Ārlietu ministrija

  
 

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

  
 

Iestāžu skaits - kopā

37

38

 

Štata vienību skaits - kopā

535

568

01.00.00

Ārlietu pārvalde

  
 

Iestāžu skaits

37

38

 

Štata vienību skaits

535

568

 

Izsniegtās vīzas

46695

105600

 

Konsulārie pakalpojumi

14150

21100

01.01.00

Centrālais aparāts

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

282

303

 

Izsniegtās vīzas

195

600

 

Konsulārie pakalpojumi

3150

7500

01.04.00

Diplomātiskās misijas ārvalstīs

  
 

Iestāžu skaits

36

37

 

Štata vienību skaits

253

265

 

Izsniegtās vīzas

46500

105000

 

Konsulārie pakalpojumi

11000

13600

 

12 Ekonomikas ministrija

  
 

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

  
 

Iestāžu skaits - kopā

34

30

 

Štata vienību skaits - kopā

931

933

01.00.00

Nozares vadība

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Pārstāvniecību skaits

2

2

 

Štata vienību skaits

177

177

01.01.00

Centrālais aparāts

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

175

175

 

Organizētās starpvaldību komisijas par tirdzniecības un ekonomisko sadarbību

3

4

 

Dalība apvienotajās komisijās (komisiju skaits)

1

1

 

Apvienoto komisiju brīvās tirdzniecības līgumu īstenošana (līgumu skaits)

3

6

 

Latvijas Kvalitātes balvas organizēšana un pasniegšana

X

1

 

Biļetens “Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību” (izdevumu skaits)

1

2

 

Biļetens “Latvijas tautsaimniecība:

  
 

Makroekonomiskais apskats” (skaits)

2

4

01.03.00

Latvijas pārstāvniecība Briselē un Ženēvā

  
 

Pārstāvniecību skaits

2

2

 

Štata vienību skaits

2

3

03.00.00

Centrālā statistikas pārvalde

  
 

Iestāžu skaits

26

20

 

Štata vienību skaits

460

460

 

Maksimālais līgumdarbinieku skaits

200

200

 

Publicētie statistiskie izdevumi un klasifikācijas,

42

67

 

t.sk jaunie izdevumi

11

17

 

Publicētās statistiskās informācijas lapaspuses

4300

8600

 

Publicētās statistiskās informācijas lapaspuses, ņemot vērā tirāžu (tūkst.)

1600

3200

 

Statistikas mājas lapas internetā apmeklējumi (tūkst.)

135

270

 

Abonentiem nosūtīto statistikas izdevumu eksemplāru skaits

9000

18500

 

Uz informācijas pieprasījumiem sniegtas atbildes

700

1400

 

Informatīvie preses izlaidumi

75

140

 

CSP Informācijas centrā apkalpotie klienti

5000

9000

 

Interneta datu bāzēs pieejamo tabulu skaits

X

1200

04.00.00

Metroloģija

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

8

8

04.02.00

Valsts metroloģiskā uzraudzība

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

8

8

 

Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļautie mērīšanas līdzekļi (tūkst. gab.)

20

39

 

Fasēto preču valsts metroloģiskā kontrole (uzņēmumu skaits)

15

30

04.04.00

Latvijas standarts

  
 

Adaptētie Eiropas Savienības standarti

1500

1500

04.06.00

Nacionālais metroloģijas centrs

  
 

Verificētie mērlīdzekļi

270000

550000

 

Kalibrētie mērlīdzekļi

3000

6000

06.00.00

Laboratoriju, sertificēšanas un inspicēšanas institūciju akreditācija

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

14

14

 

Latvijas nacionālajā akreditācijas sistēmā novērtēto institūciju uzturēšana (institūciju skaits)

136

154

07.00.00

Konkurences padome

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

46

46

 

Sagatavotie normatīvo aktu projekti

4

8

 

Konkurences un Eiropas Savienības līguma aspektā izvērtētie tiesību aktu projekti

6

12

 

Konkurences likuma uzraudzības jomā veiktās izmeklēšanas un apsekojumi

25

50

 

Likuma piemērošanā sniegtās konsultācijas

50

100

 

Plašsaziņas līdzekļiem sniegtie informatīvie ziņojumi

100

200

08.00.00

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

51

51

 

Tirdzniecības un pakalpojumu uzņēmumos veiktās pārbaudes

1800

4000

12.00.00

Mazo un vidējo uzņēmumu attīstības programma

  
 

Seminārus un konsultācijas apmeklējušie uzņēmējdarbības uzsācēji

X

1000

13.00.00

Iekšējā tirgus aizsardzība

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

9

9

 

Maksimālais izskatāmo lietu skaits

3

5

 

Maksimālais sagatavoto normatīvo aktu projektu skaits

8

10

14.00.00

Investīciju piesaistes un eksporta atbalsta programma

  
 

Investīciju projektu identificēšana (projektu skaits)

3

16

 

Lielo ārvalstu investoru vizīšu organizēšana (vizīšu skaits)

1

4

 

Eksporta apjoma pieaugums (milj. Ls)

10

30

 

Ārvalstīs atvērtās Latvijas Attīstības aģentūras pārstāvniecības

X

5

 

Latvijas uzņēmumi, kuri izmantojuši nozaru ekspertu konsultācijas

20

150

 

Uzsāktie un īstenotie eksporta projekti

11

40

 

Eksporta pieaugums uz Kazahstānu (milj. Ls)

0,3

0,6

 

Eiropas informācijas centrā apkalpotie apmeklētāji

X

2000

 

Piedalīšanās un semināru organizēšana reģionos

4

12

 

Latvijas eksporta mārketinga atbalsta programmas atbalstītie projekti

10

30

 

Nozaru eksporta apjoma pieaugums gadā (%)

5

10

 

Latvijas nacionālie stendi starptautiskajās izstādēs

1

3

 

Latvijas dalībnieku skaits nacionālajos stendos

6

20

 

Tirdzniecības misijas

2

5

 

Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas plāna sagatavošana

X

1

15.00.00

Valsts energoinspekcija

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

13

13

 

Energoapgādes uzņēmumu objektu un enerģijas lietošanas iekārtu un ietaišu pārbaužu atbilstības un to savlaicīgas veikšanas kontroles

50

120

 

Elektroenerģijas, siltumenerģijas un gāzes kvalitātes prasību izpildes un atbilstības kontroles

20

50

17.00.00

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

93

93

 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem saistošie izstrādātie normatīvie akti

7

28

 

Sabiedrisko pakalpojumu licences un vispārējās atļaujas nosacījumu izpildes un atbilstības licences un vispārējās atļaujas nosacījumiem uzraudzība (izsniegto licenču un vispārējo atļauju skaits)

135

280

 

Licenču nosacījumu grozīšana

X

50

19.00.00

Tūrisma attīstība

  
 

Iestāžu skaits

X

1

 

Štata vienību skaits

17

18

 

Sagatavotie normatīvo aktu projekti

1

9

 

Piedalīšanās starptautiskajās tūrisma izstādēs (izstāžu skaits)

13

15

 

Izdotie tūrisma reklāmas materiāli

10

15

19.01.00

Tūrisma politikas izstrādāšana

  
 

Štata vienību skaits

3

3

 

Sagatavotie normatīvo aktu projekti

1

9

19.02.00

Tūrisma politikas īstenošana

  
 

Iestāžu skaits

X

1

 

Štata vienību skaits

14

15

 

Piedalīšanās starptautiskajās tūrisma izstādēs (izstāžu skaits)

13

15

 

Izdotie tūrisma reklāmas materiāli

10

15

20.00.00

Būvniecība

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

43

43

20.01.00

Būvniecības stratēģijas īstenošana

  
 

Štata vienību skaits

11

11

 

Izstrādātās programmas un koncepcijas

X

2

 

Sagatavotie normatīvo aktu projekti

2

10

 

Izstrādātās metodikas un ieteikumi

X

2

 

Organizētie semināri un informatīvās dienas

5

10

 

Būvuzņēmumiem piešķirtās/pārreģistrētās licences

500

1400

20.02.00

Valsts būvinspekcija

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

32

32

 

Pārbaudītas būves (būvobjekti)

800

1600

 

Sagatavotie atzinumi par būvprojektiem

250

500

 

Izskatītās sūdzības un sagatavotās atsauksmes

50

100

 

Valsts speciālā budžeta programmas un apakšprogrammas

  

02.00.00

Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

75

75

 

Privatizācijai piedāvātie dzīvokļi

1000

2000

 

Noslēgtie pirkuma līgumi

3000

6000

 

Dzīvojamo māju nodošana dzīvokļu īpašniekiem pārvaldīšanā un apsaimniekošanā

100

3000

 

Valsts īpašumā esošo dzīvojamo māju neprivatizēto daļu (dzīvokļu) nodošana attiecīgo pašvaldību īpašumā

2000

4000

 

Dzīvojamo māju apzināšana, kuras ir piekritīgas valstij kā bezsaimnieka, bezmantinieka manta un attiecīgu prasību sniegšana tiesā

50

100

 

Īpašumu tiesību reģistrēšana (Ministru kabineta rīkojumos iekļauto dzīvojamo māju reģistrācija valsts īpašumā uz Centrālo dzīvojamo māju privatizācijas komisijas vārda)

150

300

 

13 Finanšu ministrija

  
 

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

  
 

Iestāžu skaits - kopā

14

14

 

Štata vienību skaits - kopā

5748

5795

01.00.00

Finansiālās un fiskālās politikas izstrāde un valsts budžeta pārvalde

  
 

Iestāžu skaits

2

2

 

Štata vienību skaits

509

533

01.01.00

Centrālais aparāts

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits,

253

265

 

t.sk. specializētie atašeji Briselē

2

2

 

Izskatītās sabiedrisko un reliģisko organizāciju lietas ziedojumu un humānās palīdzības atļaujas saņemšanai

500

1000

 

Sniegtās konsultācijas par nodokļu likumu piemērošanu

900

1700

 

Par tiesību aktu projektiem sniegtie atzinumi

1000

2030

 

Sagatavotie tiesību aktu projekti

52

86

 

Finanšu kontroles metodikas sagatavošana un pilnveidošana

X

1

 

Eiropas Kopienu pašu resursu koordinācijas jomā sagatavotie normatīvo aktu projekti

X

2

 

Sagatavotie un pilnveidotie metodikas projekti par valsts budžeta plānošanu

X

5

 

Sagatavots gada pārskats par komercdarbības atbalstu rūpniecībai un citām nozarēm

X

1

 

Atbalsta programmu un individuālo atbalsta projektu izskatīšana, atzinumu sagatavošana (programmu/projektu skaits)

15

30

 

Bilaterālās palīdzības piesaiste Finanšu ministrijas vajadzībām (izstrādāto pieteikumu skaits)

2

10

 

2003.gadā sagatavotie projektu pieteikumi PHARE finansējumam

2

2

 

PHARE 2003.gada Nacionālās programmas sagatavošana un apstiprināšana

1

1

 

Materiālu sagatavošana un piedalīšanās SVF, Pasaules bankas un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas sanāksmēs (sanāksmju skaits)

10

13

 

Sagatavošanās Eiropas līguma ietvaros organizētajām sanāksmēm (sanāksmju skaits)

5

6

 

Sniegtās konsultācijas par muitas normatīvo aktu piemērošanu

50

100

 

Informācijas sagatavošana par muitas nodokļiem EUROSTAT un PTO datu bāzēm

1

2

 

Iekšējie auditi ministrijā, pakļautības un pārraudzības iestādēs, apvienotie auditi

14

35

 

Iekšējā audita struktūrvienību salīdzinošā pārbaude

X

1

 

Sagatavotie valsts budžeta apskati

12

12

 

Ministru kabinetam sagatavotie ziņojumi par valsts budžeta izpildi

1

3

 

Sagatavotie ziņojumi par tautsaimniecības attīstības un kopbudžeta izpildes gaitu

4

4

 

Makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas vidēja termiņa scenārijs

1

1

 

Sagatavotās divpusējās un daudzpusējās ārvalstu palīdzības programmas un apstiprināto projektu skaits

4

6

 

Iesniegtie atzinumi par ārvalstu palīdzības projektu atbrīvošanu no muitas un pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem

500

1000

 

Eiropas Savienības finansēto programmu uzraudzības ziņojumi

15

32

 

Eiropas Savienības finansēto programmu Apvienotās uzraudzības komitejas sēde

X

1

 

Eiropas Savienības finansēto programmu uzraudzības apakškomiteju sēdes

15

32

 

Eiropas Komisijai sagatavotie un iesniegtie ISPA projekti

6

6

 

ISPA uzraudzības komitejas sanāksmes

1

2

 

Izskatītie ISPA projektu pieteikumi (projektu skaits)

X

9

 

Izskatītie Kohēzijas fonda projektu pieteikumi (projektu skaits)

X

4

 

Kohēzijas fonda ietvardokumenta sagatavošana

X

1

 

ISPA projektu uzraudzība, finanšu plānošana (projektu skaits)

X

21

 

ISPA projektu uzraudzības ziņojumu pārbaude (ziņojumu skaits)

X

42

 

Izskatītie Valsts investīciju programmas projektu pieteikumi (projektu skaits)

X

345

 

Valsts investīciju programmas projektu uzraudzība, finanšu plānošana (projektu skaits)

X

192

 

ISPA EDIS projekta ietvaros sagatavoto pārskatu un ziņojumu skaits

X

35

 

PHARE EDIS projekta ietvaros sagatavoto pārskatu skaits

X

12

 

Sagatavotie un Eiropas Komisijai Delegācijai Latvijā iesniegtie pārskati par PHARE programmu ieviešanas gaitu

X

12

 

Sagatavotie un Ministru kabinetā iesniegtie pārskati par Nacionālā fonda darbību

X

1

 

Latvijas Bankai sagatavotie pārskati par reģistrētajiem ārvalstu projektiem

6

12

 

Reģistrētie divpusējie ārvalstu finanšu palīdzības projekti

45

90

 

Pirmsiestāšanās ekonomiskās programmas sagatavošana

X

1

 

Sagatavotās un pilnveidotās iekšējā audita metodikas

1

3

 

Attīstības plāna (Vienotā programmdokumenta projekta) sagatavošana

1

1

 

Attīstības plāna programmas papildinājuma sagatavošana

1

1

 

Eiropas Savienības pārejas līdzekļu administratīvās spējas stiprināšana (Transition Facility) (Ministru kabinetā apstiprināto prioritāšu skaits)

X

15

 

Iestāšanās Eiropas Savienībā procesa uzņemto saistību izpildes kontrole (sagatavoto uzraudzības ziņojumu skaits)

X

1

 

Iestāšanās Eiropas Savienībā līguma projekta sagatavošana (projektu skaits atbilstoši sarunu sadaļām)

11

11

 

Eiropas Komisijas elektroniskās datu bāzes uzturēšana par Eiropas Savienības tiesību ieviešanu (sagatavoto pārskatu skaits)

3

3

 

Dalības nodrošināšana augstākā līmeņa sanāksmēs Eiropas Savienības ekonomiskās politikas koordinācijas ietvaros (sanāksmju skaits)

1

7

 

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas, valstiskās uzraudzības pasākumi (LZRA sēžu skaits)

X

14

 

Grāmatvedības padomes darbības nodrošināšanas pasākumi (organizēto GP sēžu skaits)

X

8

 

Pieņemtie lēmumi par nokavēto nodokļu maksājumiem iepriekš aprēķinātās pamatparāda palielinājuma naudas, nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu tiem nodokļu maksātājiem, kuri finanšu ministra lēmumā noteiktajā termiņā nomaksā nokavēto nodokļu maksājumu pamatparādus

X

480

01.02.00

Valsts kase

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

256

268

 

Valsts kases izdevumi uz valsts budžeta piešķirto asignējumu vienu latu (Ls)

0,002

0,002

 

Valsts kases izdevumi uz apkalpojamā valsts parāda vienu latu (Ls)

0,004

0,004

 

Sagatavots saimnieciskā gada pārskats par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem (to finansiālo stāvokli)

X

1

 

Sagatavotie Valsts kases oficiālie mēneša pārskati “Valsts konsolidētā kopbudžeta izpilde”

X

12

 

Sagatavotie Valsts kases oficiālie mēneša pārskati “Valsts parāds”, “Valsts ārējais parāds”, Valsts izsniegtie galvojumi”

X

12

 

Sagatavotie Valsts kases operatīvie mēneša pārskati “Valsts parāds (operatīvā informācija)”, “Valsts ārējais parāds (operatīvā informācija)”, “Valsts izsniegtie galvojumi (operatīvā informācija)”

X

36

 

Sagatavotie Valsts kases operatīvie nedēļas pārskati “Valsts kases operatīvais nedēļas pārskats par valsts parādu un tā izmaiņām”

X

52

 

Sagatavotie Valsts kases operatīvie dienas pārskati “Valsts kases operatīvais dienas pārskats par valsts pamatbudžeta izpildi”, “Valsts kases operatīvais dienas pārskats par valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izpildi”

X

252

 

Izpildīto klientu maksājumu dokumentu skaits (miljonos)

X

5,2

 

Pēc Valsts kases apstrādātajiem datiem sagatavotie un elektroniski nosūtītie mēneša pārskati attiecīgajām ministrijām

X

12

 

Sagatavotie un ar ministrijām saskaņotie ceturkšņu pārskati

X

4

 

Sagatavots un iesniegts pārskats par valsts budžeta un pašvaldību budžetu izpildi saimnieciskajā gadā publicēšanai SVF valsts finanšu statistikas gadagrāmatā

X

1

 

Sagatavots un iesniegts gada pārskats Pasaules bankai par valsts ārējo parādu un izsniegtajām garantijām

X

1

 

Sagatavotie un iesniegtie ceturkšņa ziņojumi par valsts jaunajiem aizņēmumiem un izsniegtajām garantijām Pasaules bankai

X

4

 

Sagatavotie un Latvijas Bankai iesniegtie pārskati par valsts finanšu statistiku publicēšanai SVF izdevumā “Starptautiskā finanšu statistika”

X

12

 

Sagatavotie un Latvijas Bankai iesniegtie pārskati par ārvalstu dāvinājumiem

X

12

 

Sagatavotie un Latvijas Bankai iesniegtie pārskati iekļaušanai pārskatā par ārējām rezervēm un ārvalstu valūtas likviditāti

X

12

 

Sagatavotie un Latvijas Bankai iesniegtie pārskati par valdības ārvalstu aizņēmumu sadalījumu starp to saņēmējiem, valdības ārējā parāda prognozi, parakstītiem un plānotiem aizņēmuma un garantiju līgumiem

X

4

 

Sagatavots un Statistikas institūtam iesniegts pārskats par pašvaldību pamatbudžetu izpildes rādītājiem (detalizēti par katru pašvaldību)

X

1

 

Iekšējie auditi Valsts kasē (auditu skaits)

X

14

 

Dalība SVF, Pasaules bankas un Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas sanāksmēs, attiecīgo materiālu sagatavošana

X

2

 

Latvijas valsts parāda stratēģijas sagatavošana, Valsts kases resursu piesaistīšanas plāna sagatavošana un realizēšana

X

2

 

Resursu piesaistīšanas plāna izpildes prognozes un Nacionālā fonda naudas plūsmas prognozes sagatavošana

X

24

 

Valsts budžeta izpildes nedēļas prognozes sagatavošana

X

52

 

Ikdienas naudas plūsmas un likviditātes prognozes sagatavošana

X

252

 

Sagatavotie Valsts kases ieguldījumu plāna valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas mēneša pārskati

X

12

 

Sagatavots Valsts kases ieguldījumu plāna valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas gada pārskats

X

1

 

Sagatavotie paziņojumi par Valsts kases ieguldījumu plāna daļas vērtību

X

365

 

Sagatavotie Valsts kases ieguldījumu plāna daļu reģistra salīdzināšanas akti

X

24

 

Sagatavotā informācija publicēšanai oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” par veiktajiem pārskaitījumiem pašvaldībām no Valsts kases sadales kontiem

X

4

 

Sagatavotā un Latvijas Pašvaldību savienībai un Finanšu ministrijai iesniegtā informācija par veiktajiem pārskaitījumiem pašvaldībām no Valsts kases sadales kontiem, par akcīzes nodokļa daļas pārskaitījumu Valsts autoceļu fondā

X

12

 

Izstrādāts valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru emisijas grafiks

X

1

 

Izstrādāts atvasināto finanšu instrumentu lietošanas plāns attiecīgajam gadam

X

1

 

Organizētās starptautisko kredītreitinga aģentūru ekspertu vizītes Latvijā

X

3

 

Izsniegtie aizdevumi pašvaldībām

X

240

 

Izsniegtie aizdevumi speciālajiem budžetiem

X

5

 

Izsniegtie aizdevumi uzņēmējsabiedrībām

X

10

 

Izsniegtie valsts galvojumi (sagatavoti valsts galvojuma, galvojuma apkalpošanas un nodrošinājuma līgumi)

X

5

 

Organizētās valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru izsoles, tajā skaitā konkurējošās izsoles

X

26

 

Emitētās eiroobligācijas (emisiju skaits)

X

1

02.00.00

Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana

  
 

Iestāžu skaits

7

7

 

Štata vienību skaits

5092

5092

 

Valsts ieņēmumu dienesta administrējamie valsts budžeta un pašvaldību budžetu kopējie ieņēmumi (milj. Ls)

X

1759,85

 

Valsts ieņēmumu dienesta kopējie izdevumi uz iekasēto nodokļu vienu latu (Ls)

X

0,03

02.01.00

Valsts nodokļu administrēšanas un muitas politikas nodrošināšana

  
 

Iestāžu skaits

7

7

 

Štata vienību skaits

5079

5079

 

Valsts ieņēmumu dienesta administrējamie valsts budžeta un pašvaldību budžetu kopējie ieņēmumi (milj. Ls)

X

1759,85

02.05.00

Muitas kontroles punktu būvniecība

  
 

Uz dzelzceļa uzstādītie automātiskie dzelzceļa svari

3

3

 

Ekspluatācijā pieņemto Sanitārās robežinspekcijas kontroles ēku kompleksi

1

2

 

Uzstādītie autotransporta platformu svari

1

3

02.08.00

Valsts ieņēmumu dienesta modernizācijas projekts

  
 

Štata vienību skaits

13

13

 

Nodokļu maksātāju zāļu izveide (zāļu skaits)

1

6

03.00.00

Uzraudzība un kontrole

  
 

Iestāžu skaits

3

3

 

Štata vienību skaits

59

67

03.03.00

Dārgmetālu proves uzraudzība

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

25

25

 

Provētie dārgmetālu izstrādājumi

300000

825000

 

Izsniegtās dārgakmeņu un to izstrādājumu kvalitātes apliecības

4000

10500

 

Vidējās testēšanas (dārgmetālu izstrādājumu zīmogošana un dārgakmeņu testēšana) izmaksas vienam dārgmetāla izstrādājumam (Ls)

0,33

0,29

 

Saimnieciskās darbības vietu pārbaudes

75

150

03.07.00

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

14

14

 

Izsniegtas azartspēļu iekārtu marķējuma zīmes

22000

44000

 

Ieņēmumi no azartspēļu iekārtu marķēšanas (Ls)

110000

220000

 

Pārbaudes izložu un azartspēļu organizēšanas vietās

750

1500

03.11.00

Iepirkumu uzraudzības birojs

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

20

28

 

Izskatītās sūdzības

40

200

 

Internetā publicētie sludinājumi

900

4300

 

Apmācītie pasūtītāja darbinieki

600

2000

 

Apkopotie pārskati par iepirkumiem

800

2200

07.00.00

Satiksmes biroja darbība

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

50

50

 

Sagatavotie ziņojumi par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas rezultātiem ceturksnī un gadā

4

7

 

Izskatītās sūdzības

100

250

 

Par zaudējumu atlīdzināšanu saņemtie pieteikumi

800

2540

 

Par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu sagatavotie lēmumi

600

1940

 

Par zaudējumu atlīdzību noslēgtās vienošanās

110

220

 

Iesniegtās regresa prasības tiesā

700

700

 

Ārvalstu apdrošināšanas sabiedrībām nosūtīto regresa prasību skaits

95

225

12.00.00

Centrālā finanšu un kontraktu vienība

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

38

53

 

Administrētās Eiropas Savienības PHARE programmas

10

12

 

Administrētie Eiropas Savienības PHARE projekti

70

80

 

Administrēto Eiropas Savienības PHARE projektu ietvaros veiktās iepirkuma procedūras

20

30

 

Uzraudzītie ISPA projekti

20

20

 

14 Iekšlietu ministrija

  
 

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

  
 

Iestāžu skaits - kopā

83

81

 

Štata vienību skaits - kopā,

20301

20284

 

t.sk.: pedagoģiskās likmes

157

157

 

štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem,

18434

18412

 

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

15274

15274

 

štata vienības, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem,

1867

1872

 

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

998

998

01.00.00

Ministrijas vadība

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits,

168

150

 

t.sk. štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem,

168

150

 

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

11

11

 

Sagatavotie likumprojekti, Ministru kabineta noteikumu, rīkojumu, koncepciju un citu tiesību aktu projekti

68

136

 

Par tiesību aktu projektiem sniegtie atzinumi

216

432

 

Sagatavoti Iekšlietu ministrijas rīkojumu projekti

420

850

 

Dalība Eiropas Savienības organizētajās apspriedēs (apspriežu skaits)

3

5

 

Dalība semināros par Eiropas Savienības jautājumiem (semināru skaits)

12

24

 

Informatīvie biļeteni (pārskati) par noziedzības stāvokli, operatīvo darbu, plānu (programmu) izpildes gaitu

15

35

 

Sagatavotās preses konferences

20

40

 

Sagatavotās preses relīzes

60

120

 

Plānotie auditi

10

19

 

Dienesta izmeklēšanas un pēcpārbaudes

60

120

 

Dalība vecāko amatpersonu un Eiropas integrācijas padomes sēdēs (sanāksmju skaits)

4

8

 

Organizētās vizītes

25

50

 

Starptautisko tehniskās palīdzības projektu sagatavošana un koordinēšana (projektu skaits)

16

16

 

Tikšanās ar citu starptautisko organizāciju pārstāvjiem un dalība to organizētajos pasākumos (tikšanos skaits)

20

40

02.00.00

Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma

  
 

Iestāžu skaits

2

2

 

Štata vienību skaits,

186

181

 

t.sk. štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem,

186

181

 

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

64

64

02.01.00

Sakaru centrs

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem,

45

45

 

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

23

23

02.02.00

Informācijas centrs

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem,

141

136

 

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

41

41

 

Sniegto maksas pakalpojumu (izziņu) veidi

3

3

 

Izsniegtās izziņas

4000

6000

03.00.00

Iekšlietu ministrijas materiāltehniskā apgāde

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits,

196

196

 

t.sk. štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

192

192

 

štata vienības, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem

4

4

 

Darbiniekiem izsniegto formas tērpa priekšmetu vidējās izmaksas gadā (Ls)

X

82,5

06.00.00

Valsts policija

  
 

Iestāžu skaits

39

38

 

Štata vienību skaits,

11474

11474

 

t.sk.: štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem,

9723

9723

 

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

8807

8807

 

štata vienības, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem,

1751

1751

 

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

989

989

 

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto valsts policijas darbinieku skaits uz 1000 iedzīvotājiem

3,8

3,8

 

Apsargājamo objektu skaits

11600

11600

 

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu policijas darbinieku gadā (Ls)

X

4296

06.01.00

Valsts policijas pārvaldes

  
 

Iestāžu skaits

33

33

 

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem,

8879

9723

 

t.sk.: specializētais atašejs

1

1

 

darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

7970

8807

 

Dalība Eiropas Savienības organizētajās sanāksmēs tieslietu un iekšlietu jomā (sanāksmju skaits)

X

10

 

Dalība semināros par Eiropas Kopienas tiesību kopuma (acquis) - pārņemšanu (semināru skaits)

X

7

 

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu policijas darbinieku gadā (Ls)

X

4283

 

Valsts policijas Policijas skola

  
 

Nosacītais izglītojamo skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

150

150

 

Uzņemto izglītojamo skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

150

150

 

Absolventu skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

150

150

 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (bez investīcijām) uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto izglītojamo gadā (latos)

X

2795

 

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā,

57

57

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

21

21

 

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētais vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā,

57

57

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

21

21

 

Nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu pedagoģisko likmi un pedagogu štata vienību

7

7

 

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētais nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto pedagoģisko likmi un pedagogu štata vienību

7

7

 

Ekspertīzes

13000

25000

 

Ekspertīžu veidi

41

41

06.02.00

Valsts apsardzes dienests

  
 

Iestāžu skaits

1

X

 

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem,

844

X

 

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

837

X

06.03.00

Apvienība “Apsardze” un pārējie pakalpojumi

  
 

Iestāžu skaits

5

5

 

Štata vienību skaits, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem,

1751

1751

 

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

989

989

 

Apsargājamo objektu skaits kopā

11600

11600

 

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu policijas darbinieku gadā (Ls)

X

3531

06.07.00

Alkohola, narkotiku, psihotropo vielu un citas ekspertīzes

  
 

Alkohola ekspertīzes

X

2000

 

Vienas alkohola ekspertīzes izmaksas (Ls)

X

15

 

Narkotisko vielu ietekmes ekspertīzes

X

3000

 

Vienas narkotisko vielu ietekmes ekspertīzes vidējās izmaksas (Ls)

X

35

 

Ekspertīzes, kurās pārbaudāmās personas atteikušās no ekspertīzes veikšanas

X

250

 

Izmaksas ekspertīzei, kurā pārbaudāmā persona atteikusies no ekspertīzes veikšanas (Ls)

X

3

07.00.00

Ugunsdzēsības un glābšanas dienests

  
 

Iestāžu skaits

24

23

 

Štata vienību skaits,

3243

3248

 

t.sk.: štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem,

3213

3213

 

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

2923

2923

 

štata vienības, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem

30

35

07.01.00

Ugunsdzēsība

  
 

Iestāžu skaits

22

21

 

Štata vienību skaits,

3154

3159

 

t.sk.: štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem,

3124

3124

 

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

2864

2864

 

štata vienības, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem

30

35

 

Viena darbinieka uzturēšanas vidējās izmaksas gadā (Ls)

X

3694

 

Ugunsdzēsības depo un posteņi

89

89

07.02.00

Ugunsdrošības dienesta darbinieku apmācība

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

69

69

 

Nosacītais izglītojamo skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

148

 

Uzņemto kadetu skaits

X

25

 

Uzņemto izglītojamo skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

595

 

Absolventu skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

557

 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (bez investīcijām) uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto izglītojamo gadā (Ls)

X

2022

 

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā,

69

69

 

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

59

59

 

pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

18

18

 

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētais vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā,

69

69

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

18

18

 

Nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu pedagoģisko likmi un pedagogu štata vienību

X

8

 

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētais nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto pedagoģisko likmi un pedagogu štata vienību

X

8

 

Viena darbinieka uzturēšanas vidējās izmaksas gadā (Ls)

X

4338

07.03.00

Ugunsdrošības propaganda

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits,

20

20

 

t.sk. štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem,

20

20

 

Muzeja apmeklētāji (pārdoto biļešu skaits)

5750

11500

09.00.00

Drošības policija

  
 

Iestāžu skaits

1

1

10.00.00

Robežsardze

  
 

Iestāžu skaits

11

11

 

Štata vienību skaits,

3312

3313

 

t.sk. štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem,

3312

3313

 

t.sk: darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

3126

3126

 

specializētais atašejs

X

1

 

Vidējie izdevumi (bez investīcijām) uz vienu robežsargu gadā (Ls)

X

4624

 

Vidējais sauszemes robežas garums (km), ko apsargā viens robežsargs

X

5,08

 

Vidējais robežšķērsojošo personu skaits, kuru robežkontroli veic viens robežsargs

X

6988

 

Robežkontroles nodrošināšana:

  
 

lidostu robežkontroles punkti

4

4

 

ostu robežkontroles punkti

9

9

 

robežpārejas punkti

38

38

 

ceļu robežkontroles punkti

16

16

 

dzelzceļu robežkontroles punkti

12

12

 

Robežu apsardzības pierobežas režīma nodrošināšanas nodaļas

30

30

 

Robežšķērsojošās personas un transportlīdzekļi robežkontrolē:

  
 

personu robežkontrole

4150000

8900000

 

automašīnu robežkontrole

1400000

3040000

 

vilcienu robežkontrole

9300

18500

 

lidmašīnu robežkontrole

8880

18500

 

peldošo transportlīdzekļu robežkontrole

8200

17200

 

Radiācijas kontrole uz valsts robežas:

  
 

stacionārās iekārtas

17

17

 

pārnēsājamās iekārtas

66

66

 

Dienesta suņi

162

162

 

Valsts robežsardzes koledža:

  
 

Nosacītais izglītojamo skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

83

 

Uzņemto izglītojamo skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

130

 

Absolventu skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

87

 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (bez investīcijām) uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto izglītojamo gadā (Ls)

X

2030

 

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā,

X

17

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

17

 

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētais vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā,

X

17

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

17

 

Nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu pedagoģisko likmi un pedagogu štata vienību

X

7

 

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētais nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto pedagoģisko likmi un pedagogu štata vienību

X

7

 

Atskaitīto audzēkņu skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

2

11.00.00

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits,

921

921

 

t.sk. štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem,

921

921

 

t.sk. specializētais atašejs

X

1

 

Izsniedzamās Latvijas Republikas pilsoņa pases

90000

300620

 

Izsniedzamās Latvijas nepilsoņa pases

20000

40000

 

Izsniedzamās vīzas

2000

4500

 

Izsniedzamās uzturēšanās (termiņuzturēšanās un pastāvīgās uzturēšanās) atļaujas

4500

10500

 

Naturalizācijas pārvaldei sniegtie atzinumi

5000

10000

 

Apstiprinātie ielūgumi

37000

72500

 

Paredzamās izskatāmās repatriācijas lietas

144

287

 

Iedzīvotāju reģistra apkopotās, uzkrātās un sniegtās informācijas vienības

2500000

5000000

 

Paredzamie izskatāmie patvēruma meklētāju pieteikumi

25

50

 

Plānotie bēgļu pabalsta saņēmēji

9

12

13.00.00

Veselības aprūpe

  
 

Iekšlietu ministrijas poliklīnikas Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijā pārbaudītās personas

1900

3800

 

Iekšlietu ministrijas poliklīnikā regulārajās profilaktiskajās veselības pārbaudēs izmeklētās personas

4600

9200

 

Stacionārā ārstētie Iekšlietu ministrijas darbinieki,

1000

2000

 

t.sk. poliklīnikas profesionālās rehabilitācijas nodaļā ārstētie slimnieki

375

750

 

Stacionāra gultasdienu skaits,

9000

18000

 

t.sk. Iekšlietu ministrijas poliklīnikas profesionālās rehabilitācijas nodaļā

4500

9000

 

Vidējais ārstēšanās ilgums (dienas)

12

12

 

Iekšlietu ministrijas poliklīnikas profesionālās rehabilitācijas nodaļas gultu skaits

30

30

 

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu Iekšlietu ministrijas poliklīnikas profesionālās rehabilitācijas nodaļā ārstēto slimnieku dienā (Ls)

10,5

10,5

14.00.00

Latvijas Policijas akadēmija

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits,

422

422

 

t.sk. štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem,

340

340

 

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

108

108

 

pedagoģiskās likmes

121

121

 

t.sk. štata vienības, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem,

82

82

 

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

9

9

 

pedagoģiskās likmes

36

36

 

Vidējais nosacītais studējošo skaits gadā,

X

3122

 

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

1185

 

Uzņemto studentu skaits,

X

812

 

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

232

 

Absolventu skaits

X

572

 

Stipendiju fonds (Ls)

X

281367

 

Transporta izdevumu kompensācija (Ls)

X

44829

 

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu studējošo gadā no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (Ls)

X

1437

16.00.00

Starptautiskā sadarbība

  
 

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem,

1

1

 

t.sk. specializētais atašejs

1

1

 

Tieslietu ministrijas un Iekšlietu ministrijas padomnieku sarīkotās tikšanās

6

12

 

Tikšanās ar Eiropas Savienības institūciju pārstāvjiem

3

6

 

Dalība Eiropas Savienības institūciju darba grupās un komitejās (pasākumu skaits)

10

25

 

Dalība Eiropas Savienības institūciju organizētajās konsultācijās, sanāksmēs un konferencēs (pasākumu skaits)

8

15

 

Ikmēneša aktualitāšu sagatavošana par notikumiem tieslietās un iekšlietās

6

12

 

Kārtējo ziņojumu sagatavošana

12

24

 

Gada pārskata sagatavošana

X

1

17.00.00

Izdienas pensijas, pabalsti un kompensācijas

  
 

Saņēmēju skaits - kopā,

1502

1640

 

t.sk. plānotais saņēmēju skaita pieaugums

180

318

 

pensijas apmērs vidēji mēnesī (Ls)

118

120

 

Apbedīšanas pabalsti:

  
 

vidējais pabalsta apmērs (Ls)

236

240

19.00.00

Dotācija sportam

  
 

Pasaules policijas čempionāti

X

2

 

Eiropas policijas čempionāti

3

5

 

Starptautiskie turnīri

4

10

 

Latvijas čempionāti

X

10

 

Iekšlietu ministrijas darbinieku spartakiādes

7

11

 

Iekšlietu ministrijas darbinieku sporta svētki

1

X

 

Iekšlietu ministrijas čempionāti

3

5

 

Mācību metodiskie semināri

X

1

22.00.00

Sardzes pulks

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

246

246

 

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem,

246

246

 

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

235

235

 

Vidējais obligātā militārā dienesta karavīru skaits periodā

555

381

 

Dienesta apmaksas fonds (Ls)

104337

158227

 

Apsargājamie objekti

4

0

 

Viena karavīra uzturēšanas izmaksas gadā (Ls)

X

1462

 

Konvojēšanas etapi

1130

2260

 

Konvojētās apcietinātās un notiesātās personas

12000

24000

23.00.00

Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs

  
 

Iestāžu skaits

  
 

Štata vienību skaits

17

17

 

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem,

17

17

 

t.sk. vidējais nokomplektējamo štata vienību skaits

10

10

 

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu patvēruma meklētāju dienā (Ls)

9,3

9,3

 

Vidējais patvēruma meklētāju skaits gadā

X

22

24.00.00

Valsts robežas izbūve

  
 

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

13

13

 

Ekspluatācijā nododamie būvējamie objekti

X

7

28.00.00

Dotācija laikrakstam “Likuma Vārdā”

  
 

Sagatavotie laikraksta “Likuma Vārdā” numuri

6

12

 

Sagatavotie laikraksta “Likuma Vārdā” eksemplāri

450750

85005

 

Sagatavotie laikraksta “Fakts” numuri

75

150

 

Sagatavotie laikraksta “Fakts” eksemplāri

698825

1284680

29.00.00

Valsts materiālās rezerves

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

102

102

29.01.00

Valsts materiālo rezervju administrēšana

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

102

102

 

15 Izglītības un zinātnes ministrija

  
 

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

  
 

Iestāžu skaits - kopā,

142

139

 

t.sk. sporta federāciju skaits

60

60

 

Štata vienību skaits - kopā

400

408

 

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits izglītības iestādēs gadā,

X

15085,2

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu

  
 

štata vienības

X

7648,3

01.00.00

Vispārējā izglītība

  
 

Iestāžu skaits

4

4

 

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits izglītības iestādēs gadā,

X

293

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

131

01.02.00

Sanatorijas tipa internātskola

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā,

X

136

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

71

 

Vidējais audzēkņu skaits gadā

X

350

 

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu audzēkni gadā (Ls),

X

1422

 

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (Ls)

X

1419

01.03.00

Mācību un pāraudzināšanas iestādes

  
 

Iestāžu skaits

3

3

 

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā,

X

157

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

60

 

Vidējais audzēkņu skaits gadā

X

114

 

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu audzēkni gadā (Ls),

X

7543

 

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (Ls)

X

7433

01.04.00

Bērnu ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem integrācija vispārizglītojošajās skolās

  
 

Organizētie semināri, konferences u.c. pasākumi

4

9

 

Skolas, kuras tiks daļēji inženiertehniski piemērotas bērnu invalīdu integrēšanai vispārizglītojošajās skolās

1

2

01.14.00

Mācību literatūras iegāde

  
 

Izdevumi mācību grāmatu iegādei uz vienu audzēkni gadā (Ls)

X

1,74

01.15.00

Pirmsskolas izglītība

  
 

Organizētie semināri, konferences u.c. pasākumi

15

20

 

Izdoto mācību grāmatu nosaukumu skaits

6

13

02.00.00

Profesionālā izglītība

  
 

Iestāžu skaits

46

43

 

Štata vienību skaits

23

23

 

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits izglītības iestādēs gadā,

X

5408

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

3105

02.04.00

Profesionālās izglītības mācību iestādes

  
 

Iestāžu skaits

45

42

 

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā,

X

5408

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

3105

 

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētais vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā,

X

4989

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

2880

 

Nosacītais izglītojamo skaits gadā,

X

23896

 

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

21160

 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (bez investīcijām) uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto nosacīto izglītojamo gadā (Ls)

X

692

 

Uzņemto izglītojamo skaits gadā,

1427

13056

 

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

8900

 

Absolventu skaits gadā,

9163

10467

 

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

6617

6653

 

Atskaitīto izglītojamo skaits gadā,

2140

3240

 

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

1900

2845

 

Nosacīto izglītojamo skaits gadā uz vienu pedagoģisko likmi un pedagogu štata vienību

X

7,7

 

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto nosacīto izglītojamo skaits gadā uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto pedagoģisko likmi un pedagogu štata vienību

X

7,3

 

Organizētie semināri, konferences, konkursi u.c. pasākumi

3

7

 

Direktoru atestācijas un pedagogu sertifikācijas

50

120

02.05.00

Profesionālās izglītības centrs

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

23

23

 

Izstrādātie metodiskie materiāli

20

35

 

Vadītie un izstrādātie projekti

12

20

 

Akreditētās izglītības programmas un iestādes

90

223

 

Izstrādātie profesiju standarti

12

20

 

Organizēti semināri, konkursi u.c. pasākumi

20

30

03.00.00

Augstākā izglītība

  
 

Iestāžu skaits

11

11

 

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits izglītības iestādēs gadā,

X

8697

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

4084

03.01.00

Augstskolas

  
 

Iestāžu skaits

11

11

 

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits izglītības iestādēs gadā,

X

8697

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

4084

 

Vidējais nosacītais studējošo skaits gadā,

X

51021

 

t.sk. studiju vietu skaits no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

19174

 

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu nosacīto studējošo gadā (Ls)

X

849,8

 

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto studiju vietu gadā (Ls)

X

977,7

 

Uzņemto studentu, maģistrantu un doktorantu skaits,

X

21938

 

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

5949

 

Absolventu skaits gadā,

X

13474

 

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

4783

 

Vidējais nosacītais studējošo skaits uz vienu pedagoģisko likmi

X

16,57

05.00.00

Zinātne

  

05.01.00

Zinātniskās darbības nodrošināšana

  
 

Zinātniskie projekti

685

685

 

Valsts emeritētie zinātnieki

166

195

 

Latvijas Zinātnes padomes doktoranti

87

87

05.05.00

Tirgus orientētie pētījumi

  
 

Jaunie un iepriekšējos gados noslēgtie līgumi,

165

180

 

t.sk. jaunie līgumdarbi

45

90

05.06.00

Valsts pārvaldes institūciju pasūtītie pētījumi

  
 

Zinātniskie projekti

40

40

06.00.00

Nozares vadība

  
 

Iestāžu skaits

2

2

 

Štata vienību skaits

196

198

06.02.00

Izglītības valsts inspekcija

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

52

52

06.08.00

Centrālais aparāts

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

144

146

06.16.00

Izglītības sistēmas vadības nodrošināšana

  
 

Organizētie semināri, konferences u.c. pasākumi

11

25

 

Atestētie vispārizglītojošo iestāžu direktori

X

80

 

Akreditētās izglītības iestādes un programmas

X

250

 

Mazākumtautību izglītības programmu ieviešanas nodrošināšanai izstrādātie metodiskie materiāli

X

3

 

Pasākumi mazākumtautību izglītības programmu ieviešanas nodrošināšanai

X

4

07.00.00

Pedagogu tālākizglītība

  

07.01.00

Pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošana

  
 

Klausītāji

1000

3700

07.02.00

Skolotāju tālākizglītības fonds

  
 

Mācību programmas

X

47

 

Skolotāji, kuriem daļēji sedz mācību maksu par tālākizglītošanos

1000

2100

09.00.00

Sports

  
 

Iestāžu skaits,

75

75

 

t.sk. nacionālo sporta federāciju skaits

60

60

 

Štata vienību skaits

45

45

 

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits izglītības iestādēs gadā,

X

687,2

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

328,3

09.01.00

Sporta pārvalde

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

26

26

09.02.00

Sportistu sagatavošanas centri

  
 

Iestāžu skaits

9

9

 

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā,

X

129

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

111

 

Vidējais audzēkņu skaits gadā

X

1970

 

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu audzēkni gadā (Ls)

X

171

 

Audzēkņu skaits uz vienu pedagoģisko likmi

X

20

 

Metodiskajos centros gadā apmācāmie sportisti

X

4500

09.03.00

Nacionālās sporta skolas

  
 

Iestāžu skaits

2

2

 

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā,

X

311

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

116

 

Vidējais audzēkņu skaits gadā

X

630

 

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu audzēkni gadā (Ls)

X

1102

 

Audzēkņu skaits uz vienu pedagoģisko likmi

X

6,3

09.05.00

Nacionālās sporta federācijas

  
 

Iestāžu skaits,

60

60

 

t.sk. sporta federāciju skaits

60

60

 

Sporta pasākumi (sacensības, semināri u.c.)

250

500

 

Tālākizglītības semināri

X

10

09.07.00

Sporta pasākumi

  
 

Štata vienību skaits

5

5

 

Sporta pasākumi (sacensības, semināri u.c.)

160

315

 

Tālākizglītības semināri

9

18

09.10.00

Murjāņu sporta ģimnāzija

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā,

X

209,2

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

83,3

 

Vidējais audzēkņu skaits gadā

X

223

 

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu audzēkni gadā (Ls)

X

2979

 

Audzēkņu skaits uz vienu pedagoģisko likmi

X

2,5

09.11.00

Latvijas jaunatnes sporta centrs

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā,

X

38

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

18

 

Sporta pasākumi

33

66

 

Sacensības

X

10

09.12.00

Latvijas sporta muzejs

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

14

14

 

Apmeklētāji

1500

3000

 

Izstādes

2

4

11.00.00

Augstākās izglītības padome

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

5

5

13.00.00

Sadarbības nodrošināšana ar ārvalstu un starptautiskajām organizācijām

  
 

Štata vienību skaits

1

1

13.01.00

Integrācija Eiropā un starptautisko līgumu nosacījumu izpilde

  
 

Noslēgtie starptautiskie līgumi, kuru nosacījumus izpilda kārtējā gadā

37

39

 

Normatīvie akti, kas saistīti ar profesionālās kvalifikācijas atzīšanu reglamentētajās profesijās un kuru izstrādei pieaicina ekspertus

6

10

 

Ārvalstu piedāvāto stipendiju programmas, kurām tiek organizēta pretendentu atlase

14

22

 

Īstenotie Eiropas Padomes projekti

4

4

 

Īstenotie Eiropas Savienības projekti

3

6

 

Izsniegtās izziņas par ārvalstīs iegūtajiem diplomiem un profesionālajām kvalifikācijām

320

500

 

Ārvalstu finanšu palīdzības projekti, kuru uzraudzību veic kārtējā gadā

3

6

 

Līdzdalības nodrošināšana Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības prezidējošās valsts rīkotajos Eiropas integrācijas pasākumos (pasākumu skaits)

26

42

 

Tulkotie Eiropas Savienības dokumenti

5

11

 

Organizētie informatīvie semināri par struktūrfondu izmantošanu un profesionālo kvalifikāciju atzīšanu reglamentētajās profesijās

1

3

13.02.00

Latvijas atašeja Eiropas Savienībā (Briselē) darbības nodrošināšana

  
 

Štata vienību skaits

1

1

13.03.00

Līdzdalība Eiropas Savienības programmās “Leonardo da Vinci”, “Socrates”, “Youth for Europe

  
 

Leonardo da Vinci” programmas ietvaros realizētie projekti:

  
 

viengadīgie un divgadīgie izmēģinājumprojekti

5

5

 

apmaiņā iesaistītie profesionālo mācību iestāžu studenti un pasniedzēji

450

450

 

Socrates” programmas ietvaros realizētie projekti:

  
 

apmaiņā iesaistītās studentu un mācību spēku iestādes

23

23

 

Comenius” (skolas izglītība) projekti

100

100

 

Erasmus” (augstākā izglītība) projekti

24

24

 

Pieaugušo izglītība - valodu mācīšana, apguve un tālmācība, ICT projektu skaits

23

23

 

Inovāciju, informācijas un apvienoto akciju skaits

4

4

 

Youth for Europe” programmas ietvaros realizētie projekti:

50

106

 

Eurodesk” informatīvie pasākumi

6

12

 

Līdzdalības nodrošināšana Eiropas Komisijas rīkotajās programmu uzraudzības komitejās (sanāksmju skaits)

6

9

 

EURYDICE vienības sagatavotie analītiski informatīvie materiāli Eiropas Komisijas un programmas dalībvalstu vajadzībām (materiālu skaits)

10

46

14.00.00

Izglītības sistēmas informatizācija

  
 

Realizējamie projekti

1

1

18.00.00

Vispārējās izglītības saturs

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

77

77

18.01.00

Izglītības satura reforma

  
 

Izstrādātie standarti

2

5

 

Izstrādātās paraugprogrammas

16

31

18.02.00

Izglītības kvalitātes kontrole

  
 

Izstrādātie diagnosticējošie darbi

1

1

 

Izstrādātie valsts pārbaudes darbi

38

38

 

Organizētie semināri, konferences u.c. pasākumi

3

4

18.03.00

Mācību līdzekļu izdošana

  
 

Izdoto mācību grāmatu nosaukumu skaits

X

28

 

Izdoto mācību līdzekļu skaits

X

1

18.04.00

Izglītības satura un eksaminācijas centrs

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

77

77

18.06.00

Mācību priekšmetu olimpiādes un balvas par sasniegumiem starptautiskajās olimpiādēs

  
 

Organizētās mācību priekšmetu olimpiādes

19

19

 

Organizētās starptautiskās olimpiādes

1

2

 

Starptautiskās olimpiādes, kurās piedalās Latvijas pārstāvji

4

10

19.00.00

Investīcijas izglītības infrastruktūras attīstībai

  
 

Pārbaudes darbu statistiskās analīzes rokasgrāmatas izstrādāšana un izdošana

1

X

 

Ieteikumu izstrādāšana projektam “Skolu renovācijas ekonomiskā analīze”

X

1

20.00.00

Atbalsts latviešu valodas apguves valsts programmai

  
 

LAT2 metodikas kursu beigušo skolotāju skaits

230

240

 

Bilingvālās metodikas kursu beigušie skolotāji

650

950

 

Sākumskolas metodikas kursu beigušie skolotāji

200

200

 

Izdotie mācību līdzekļi skolām

4

22

 

Izdotie mācību līdzekļi pieaugušajiem

2

12

 

LAT2 kursanti

200

4445

 

Integrācijas pasākumi

30

78

26.00.00

Interešu izglītība un jaunatnes lietas

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

47

47

26.01.00

Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

47

47

 

Organizētie metodiskie semināri u.c. pasākumi

17

27

26.02.00

Jaunatnes politikas valsts programma

  
 

Organizētie semināri u.c. pasākumi

5

10

26.03.00

Interešu izglītības pasākumi

  
 

Organizētie pasākumi

20

23

 

Pasākumu dalībnieki

45000

50000

 

Interešu izglītības organizēto programmu

  
 

pedagogu semināri

2

4

27.00.00

Valsts valodas attīstība

  

27.01.00

Valsts valodas aģentūras darbības nodrošināšana

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

6

12

27.02.00

Valsts valodas attīstības projektu īstenošana

  
 

Projektu skaits

X

20

 

Valsts speciālā budžeta programmas un apakšprogrammas

  

03.00.00

Augstas klases sasniegumu sports

  

03.01.00

Organizatoriskā un tehniskā nodrošinājuma programma

  
 

Štata vienību skaits,

8

8

 

t.sk. Latvijas Olimpiskajā vienībā (LOV)

8

8

 

LOV sporta veidi

10

8

 

LOV audzēkņi

35

26

03.02.00

Dotācija Latvijas Olimpiskās komitejas programmām

  
 

Olimpisko sporta centru darbības atbalstam:

  
 

olimpiskie sporta centri

9

9

 

sporta veidi

15

15

 

Jaunatnes sporta sacensību programmu atbalstam:

  
 

sacensības

5

6

 

dalībnieki

6500

7000

04.00.00

Studējošo un studiju kreditēšana

  

04.01.00

Studējošo kreditēšana

  
 

Studenti - kredīta saņēmēji

6074

4098

 

Studenti - kredīta saņēmēji no kredītiestādēm

6332

8341

04.02.00

Studiju kreditēšana

  
 

Studenti - kredīta saņēmēji

8598

4842

 

Studenti - kredīta saņēmēji no kredītiestādēm

13143

16275

04.03.00

Studējošo un studiju kreditēšanas no valsts budžeta līdzekļiem un kreditēšanas ar valsts galvojumu administrēšana

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

8

8

 

17 Satiksmes ministrija

  
 

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

  
 

Iestāžu skaits - kopā

3

3

 

Štata vienību skaits - kopā

201

201

03.00.00

Nozares vadība

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits,

167

167

 

t.sk. atašeji satiksmes jautājumos

2

2

 

specializētais atašejs Briselē

1

1

 

Dalība Eiropas Savienības-Latvijas Inovācijas apakškomitejas un Transporta, vides un enerģētikas apakškomiteju sanāksmēs (sanāksmju skaits)

2

2

 

Dalība Eiropas Savienības Padomes darba grupās (transports un sakari)

40

100

 

Dienesta ziņojumi

50

140

 

Dalība starptautiskajās konferencēs:

  
 

Trans-Russia” (Maskavā)

1

1

 

Trans Tek” (Sanktpēterburgā)

X

1

 

Trans Baltika” (Rīgā)

1

1

 

Dalība IRU pārstāvniecības Krievijā organizējamā seminārā “Kontroles pār preču piegādi pēc TIR Carnet sistēmas”

2

3

 

Dalība divpusējās sarunās:

  
 

satiksmes ministra vizītes ietvaros Maskavā

1

1

 

Krievijas Federācijas Transporta ministrijas darba grupas atbildes vizītes Rīgā ietvaros

1

1

 

Dienesta ziņojumi

30

106

11.00.00

Dzelzceļa tehniskās inspekcijas darbības nodrošināšana

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

22

22

 

Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumu ievērošana uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās (pārbaužu skaits)

45

90

12.00.00

Dzelzceļa administrācijas darbības nodrošināšana

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

12

12

 

Kontrolējamie valsts pasūtījuma līgumi

2

2

 

Izsniegtās dzelzceļa infrastruktūras reģistrācijas apliecības

40

80

 

Izsniegtās ritošā sastāva reģistrācijas apliecības

500

1000

14.00.00

Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija

  
 

Sagatavotie ISPA projektu pieteikumi

2

2

 

Noslēgtie darbu un piegāžu līgumi ISPA projektiem

X

8

 

Noslēgtie pakalpojumu līgumi ISPA projektiem

X

9

 

Projektu īstenošanas nodrošināšana atbilstoši EK prasībām un līgumu nosacījumiem

X

4

 

Valsts speciālā budžeta programmas un apakšprogrammas

  

02.00.00

Valsts autoceļu fonds

  

02.02.00

Autoceļi

  
 

Ceļu tīkla uzturēšana ziemā:

  
 

sniega tīrīšana (km)

16000

16500

 

kaisīšana (km)

4000

4000

 

Ceļu tīkla uzturēšana vasarā:

  
 

melnā seguma bedrīšu remonts (m2)

160000

320000

 

grants ceļu planēšana (km)

12000

12000

 

melnā seguma atjaunošana (km)

 

210

04.00.00

Starptautiskās lidostas “Rīga” infrastruktūras attīstība

  

04.04.00

Starptautiskās lidostas “Rīga” pasažieru termināļa paplašināšana

  
 

Pasažieru termināļa rekonstrukcija (%)

X

7

 

18 Labklājības ministrija

  
 

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

  
 

Iestāžu skaits - kopā

37

37

 

Štata vienību skaits - kopā,

4814

4835,5

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

231

231

01.00.00

Nozares vadība

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits,

121

121

 

t.sk. atašejs labklājības jautājumos pārstāvniecībā Eiropas Savienībā

1

2

01.01.00

Labklājības lietu pārvalde

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits,

119

119

 

t.sk. atašejs labklājības jautājumos pārstāvniecībā Eiropas Savienībā

1

2

01.03.00

Sociālā dialoga mehānisma efektīvas darbības nodrošināšana

  
 

Štata vienību skaits

2

2

04.00.00

Sociālā apdrošināšana

  

04.01.00

Valsts iemaksas sociālajai apdrošināšanai

  
 

Valsts iemaksas pensiju apdrošināšanai par personām, kuras kopj bērnu līdz 1,5 gadu vecumam (skaits vidēji mēnesī)

27671

27671

 

Valsts iemaksas bezdarba apdrošināšanai par personām, kuras kopj bērnu līdz 1,5 gadu vecumam (skaits vidēji mēnesī)

27671

27671

04.04.00

Valsts dotācija

  
 

Pamatbudžeta dotācija apgādnieka zaudējuma pensiju izmaksai:

  
 

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

950

950

 

piemaksas apmērs vidēji mēnesī (Ls)

18,6

18,6

 

Valsts budžeta dotācija Augstākās padomes deputātu pensiju izmaksai:

  
 

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

58

58

 

piemaksas apmērs vidēji mēnesī (Ls)

450,56

512

05.00.00

Sociālā palīdzība

  
 

Iestāžu skaits

36

36

 

Štata vienību skaits,

4507

4528,5

 

t.sk. maksimālais pedagoģisko likmju un pedagoģisko darbinieku štata vienību skaits

231

231

 

Maksimālais vietu skaits sociālās aprūpes iestādēs

5623

5623

05.01.00

Sociālā un profesionālā rehabilitācija

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits,

90

90

 

t.sk. pedagoģisko likmju un pedagoģisko darbinieku štata vienību skaits

26

26

 

Maksimālais vietu skaits arodapmācības un rehabilitācijas centros

96

96

 

Maksimālais audzēkņu skaits invalīdu arodapmācības un rehabilitācijas centros

288

288

 

Maksimālais vietu skaits dienas aprūpes centros personām ar garīgiem traucējumiem

273

273

 

Nosacītais izglītojamo skaits gadā,

X

81

 

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

81

 

Uzņemto izglītojamo skaits gadā,

X

125

 

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

125

 

Absolventu skaits gadā,

X

134

 

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

134

 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (bez investīcijām) uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto izglītojamo gadā (Ls)

X

2455

 

Nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu pedagoģisko likmi un pedagogu štata vienību

X

3,12

 

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētais nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto pedagoģisko likmi un pedagogu štata vienību

X

3,12

 

Minimālais sociāli rehabilitēto personu skaits sociālās rehabilitācijas institūcijās, ja rehabilitācijas kurss ilgst maksimāli pieļaujamo laiku - 21 dienu

X

3940

 

Sociāli rehabilitēto personu skaits sociālās rehabilitācijas institūcijās:

  
 

saņemtās personiskās pārvietošanās palīgierīces

X

6050

 

saņemtās protēzes

X

2813

 

saņemtās ortozes

X

6700

 

saņemtie ortopēdiskie apavu pāri

X

4700

 

saņemtās personiskās aprūpes palīgierīces

X

4330

 

saņemtās komunikācijas palīgierīces

X

6600

05.03.00

Aprūpe iestādēs

  
 

Iestāžu skaits

33

33

 

Štata vienību skaits,

4170

4170

 

t.sk. pedagoģisko likmju un pedagoģisko darbinieku štata vienību skaits

205

205

 

Maksimālais vietu skaits institūcijās

5527

5527

 

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu vietu gadā (Ls)

X

2226

05.04.00

Sociālās palīdzības administrēšana

  
 

Iestāžu skaits

2

2

 

Štata vienību skaits atbilstoši apstiprinātajam štatu sarakstam

247

268,5

 

Minimālais komisionēto personu skaits

24500

50500

07.00.00

Darba tirgus administrēšana

  
 

Štata vienību skaits

186

186

07.01.00

Nodarbinātības valsts dienesta uzturēšana un aktīvo nodarbinātības pasākumu attīstība

  
 

Apkalpotie apmeklētāji (cilvēku skaits)

180000

180000

 

Darbā iekārtotie bezdarbnieki

19000

38000

 

Aktīvajos nodarbinātības pasākumos nosūtītie bezdarbnieki

18000

46050

 

Piešķirts bezdarbnieka statuss

50000

100000

 

Noņemts bezdarbnieka statuss

52000

104000

07.02.00

Darba aizsardzības un darba likumdošanas aktu piemērošanas valsts kontrole un uzraudzība

  
 

Štata vienību skaits

186

186

 

Uzņēmumu pārbaudes

4600

9200

 

Uzņēmumos novērstie pārkāpumi attiecībā pret novēršamajiem pārkāpumiem (procentos)

96

96

 

Konsultatīvie pasākumi darba devējiem un darbiniekiem

75

150

 

Informācijas sagatavošana plašsaziņas līdzekļiem

200

408

07.03.00

Pagaidu sabiedriskie darbi

  
 

Nodarbināto bezdarbnieku skaits (ieskaitot pasākumos noteiktām personu grupām) vidēji mēnesī,

3800

3800

 

t.sk. pirmspensijas vecuma bezdarbnieki

550

550

 

Pagaidu sabiedriskos darbos (ieskaitot pasākumos noteiktām personu grupām) nosūtītie bezdarbnieki,

8000

15000

 

t.sk. pirmspensijas vecuma bezdarbnieki

1200

2500

07.04.00

Bezdarbnieku darbspējas uzlabošana

  
 

Iesaistīto bezdarbnieku skaits

X

650

20.00.00

Valsts sociālie pabalsti

  
 

Regulāri izmaksājamie pabalsti

  
 

Atlīdzība aizbildnim par pienākumu pildīšanu:

  
 

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

7050

7202

 

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

42,05

38,31

 

Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu:

  
 

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

7000

7179

 

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

27,01

22,67

 

Atlīdzība audžuģimenei:

  
 

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

10

5

 

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

50

38,62

 

Transporta kompensācija invalīdiem, kuriem ir pārvietošanās grūtības (Ls):

  
 

saņēmēju skaits vidēji pusgadā

8200

9070

 

vidējais pabalsta apmērs pusgadā (Ls)

27,7

28,10

 

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts (Ls):

  
 

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

12900

13215

 

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

34,27

34,83

 

Bērna kopšanas pabalsts:

  
 

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

47000

46005

 

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

20,28

20,66

 

Ģimenes valsts pabalsts:

  
 

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

468000

451200

 

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

6,93

7,20

 

Piemaksas par bērnu invalīdu:

  
 

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

9010

9676

 

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

36,66

41,86

 

Vienreizēji izmaksājamie pabalsti

  
 

Bērna piedzimšanas pabalsts:

  
 

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

1730

1741

 

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

183,38

187,95

 

Apbedīšanas pabalsts:

  
 

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

32

28

 

vidējais pabalsta apmērs (Ls)

68,05

71,12

 

Citi pabalsti

  
 

Valsts sociālais pabalsts Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekam vai mirušā dalībnieka ģimenei:

  
 

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

2870

2893

 

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

12,71

12,37

 

Kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekam, kuram noteikta darbspēju zaudējuma pakāpe 10-12 % apmērā un tās cēloņsakarība ar minētās avārijas seku likvidācijas darbu veikšanu:

  
 

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

350

433

 

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

28,39

26,80

 

Speciālais pabalsts Latvijas neatkarības atgūšanas procesā bojā gājušo personu bērniem:

  
 

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

10

9

 

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

60,15

48,46

04.00.00

Sociālā apdrošināšana

  

04.01.00

Valsts pensiju speciālais budžets

  
 

Vecuma pensija:

  
 

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

508500

494000

 

vidējais pensijas apmērs mēnesī (Ls)

64,10

65,70

 

Pensija apgādnieka zaudējuma gadījumā:

  
 

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

28402

28000

 

vidējais pensijas apmērs mēnesī (Ls)

49,21

48,88

 

Izdienas pensija:

  
 

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

9285

9000

 

vidējais pensijas apmērs mēnesī (Ls)

87,55

90,21

 

Apbedīšanas pabalsts:

  
 

izmaksāto pabalstu skaits vidēji mēnesī

2198

2198

 

vidējais pabalsta apmērs (Ls)

127,28

128,43

04.02.00

Nodarbinātības speciālais budžets

  
 

Bezdarbnieka pabalsts:

  
 

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

42000

40000

 

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

49,60

50,45

 

Bezdarbnieka stipendija:

  
 

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

700

1440

 

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

25

25

 

Bezdarbnieku apmācība un pārkvalificēšana:

  
 

uz apmācībām un pārkvalifikāciju nosūtīto bezdarbnieku skaits vidēji mēnesī

X

450

 

apmācības un pārkvalifikācijas kursus beigušie

1500

4500

 

mācību kursus beigušie darbā iekārtotie bezdarbnieki

1000

2250

 

pasākumos konkurētspējas paaugstināšanai iesaistītie bezdarbnieki

10000

25000

 

pēc iesaistīšanas pasākumos konkurētspējas paaugstināšanai darbā iekārtotie bezdarbnieki profesionālās karjeras izvēles

  
 

centrā apkalpotie cilvēki

15000

30000

 

Apbedīšanas pabalsts:

  
 

izmaksāto pabalstu skaits vidēji mēnesī

33

24

 

vidējais pabalsta apmērs (Ls)

90

90

04.03.00

Darba negadījumu speciālais budžets

  
 

Slimības pabalsts:

  
 

apmaksāto slimības dienu skaits vidēji mēnesī

5829

6750

 

vidējais pabalsta apmērs dienā (Ls)

4,26

4,00

 

Atlīdzība par darbspēju zaudējumu:

  
 

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

1370

1796

 

vidējais atlīdzības apmērs mēnesī (Ls)

56,84

54,13

 

Atlīdzība par apgādnieka zaudējumu:

  
 

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

36

33

 

vidējais atlīdzības apmērs mēnesī (Ls)

76,51

84,10

 

Apbedīšanas pabalsts:

  
 

izmaksāto pabalstu skaits vidēji mēnesī

2

2

 

vidējais pabalsta apmērs (Ls)

150

150

04.04.00

Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets

  
 

Invaliditātes pensija:

  
 

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

81850

79300

 

vidējais pensijas apmērs mēnesī (Ls)

56,17

56,71

 

Maternitātes pabalsts:

  
 

apmaksāto slimības dienu skaits vidēji mēnesī

114970

123900

 

vidējais pabalsta apmērs dienā (Ls)

5,15

5,47

 

Slimības pabalsts:

  
 

apmaksāto slimības dienu skaits vidēji mēnesī

248900

298800

 

vidējais pabalsta apmērs dienā (Ls)

3,90

3,91

 

Apbedīšanas pabalsts:

  
 

izmaksāto pabalstu skaits vidēji mēnesī

176

174

 

vidējais pabalsta apmērs (Ls)

313,00

283,05

 

19 Tieslietu ministrija

  
 

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

  
 

Iestāžu skaits - kopā

98

104

 

Štata vienību skaits - kopā,

5865

5846

 

t.sk. pedagoģiskās likmes

14

14

01.00.00

Centrālais aparāts

  
 

Iestāžu skaits

  
 

Štata vienību skaits

143

160

 

Informatīvie ziņojumi Valsts kancelejai, ministrijām un ārvalstu institūcijām

10

20

 

Dalība vecāko amatpersonu sanāksmēs (sanāksmju skaits)

12

12

 

Dalība Eiropas integrācijas padomē (sanāksmju skaits)

4

8

 

Līdzdalība citu ministriju koncepciju un likumprojektu izstrādes darba grupās

30

45

 

Dalība Eiropas Padomes organizētajās apspriedēs (apspriežu skaits)

2

7

 

Semināri tiesību sistēmas jautājumos

9

19

 

Ratifikācijai sagatavotie starptautiskie dokumenti

5

10

 

Uz iedzīvotāju iesniegumiem un sūdzībām sniegtās atbildes

691

1549

 

Kompleksās pārbaudes tiesās

1

3

 

Starptautiski tiesiskās palīdzības sniegšana (gadījumu skaits)

700

1600

 

Izstrādātie tiesību aktu projekti un koncepcijas

20

66

 

Sniegtās konsultācijas juridiskajos un organizatoriskajos jautājumos, kas saistītas ar tiesu darbu

565

1130

 

Sniegtie atzinumi par tiesību aktu projektiem

1048

2074

 

Iekšējie auditi

2

5

 

Pārbaudes ieslodzījuma vietās,

12

25

 

t.sk. tematiskās

2

4

 

Noslēgtie saimnieciskie līgumi

150

470

 

Tieslietu ministrijas pārstāvība tiesās (lietu skaits)

15

45

 

Saskaņā ar likumu “Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” izsniegtās informācijas vienības

X

500

 

Saskaņā ar likuma “Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” grozījumiem izsniegtās informācijas vienības

X

700

 

Saskaņā ar likumu “Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu” izsniegtās informācijas vienības

X

450

02.00.00

Uzņēmumu reģistra attīstība

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

138

138

 

Likvidētie uzņēmumi

1500

3000

 

Veicamās reģistrācijas,

17300

43100

 

t.sk.: jaunie reģistrētie uzņēmumi

2500

7000

 

grozījumi Uzņēmumu reģistrā

5500

15500

 

uzņēmumu pārreģistrācija komercreģistrā

2500

7000

 

komercķīlas reģistrācija, pārjaunošana, grozījumi

6500

13000

 

laulāto mantisko attiecību reģistrācija

300

600

 

Reģistrētie plašsaziņas līdzekļi

30

60

 

Reģistrētās ārvalstu pārstāvniecības

25

50

 

Reģistrētās sabiedriskās organizācijas

300

600

 

Izsniegtās informācijas vienības

80000

65000

03.00.00

Valsts dzimtsaraksti

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

22

19

 

Civilstāvokļa aktu reģistru apstrāde (ierakstu skaits)

39000

78000

 

Veiktie labojumi un papildinājumi reģistros

12500

25000

 

Iesniegumi atkārtotu civilstāvokļa reģistrāciju apliecinošu dokumentu saņemšanai

1400

2800

 

Par uzvārda un/vai vārda maiņu izskatītās lietas

425

850

 

Izskatītās tautības ieraksta maiņas lietas

60

120

 

Noformētie paziņojumi par represēto personu miršanas reģistrēšanu

50

100

 

Civilstāvokļa reģistru labošanas un atjaunošanas lietu izskatīšanas konsultācijas

60

120

 

Lietu skaits bērnu adopcijai uz ārvalstīm

65

130

04.00.00

Totalitāro režīmu noziegumu izvērtēšanas komisija

  
 

Iestāžu skaits

1

X

 

Štata vienību skaits

3

X

 

Saskaņā ar likumu “Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” izsniegtās informācijas vienības

500

500

 

Saskaņā ar likuma “Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” grozījumiem izsniegtās informācijas vienības

700

500

 

Saskaņā ar likumu “Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu” izsniegtās informācijas vienības

500

450

05.00.00

Naturalizācija

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

182

182

 

Plānotie pilsonības pretendentu iesniegumi

4900

9700

 

Piešķirtās pilsonības

4500

9500

 

Latviešu valodas prasmes pārbaudes grupas

550

1140

 

Pilsonības likumā noteikto zināšanu pārbaudes pretendentu grupas

530

1090

 

Pilsonības reģistrācija (iesniegumu skaits)

320

700

 

Pilsonības piešķiršana Latvijā dzimušiem bērniem

125

330

 

Pilsonības atņemšanas prasību pieteikumi tiesā

60

120

08.00.00

Valsts valodas funkciju atjaunošana un saglabāšana

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

22

22

 

Izstrādātie tiesību akti

1

2

 

Pārbaudāmie uzņēmumi

1400

X

 

Valsts valodas lietošanas izpildes kontrole iestādēs un uzņēmumos (pārbaužu skaits)

X

2700

 

Sniegtās konsultācijas

6000

11000

 

Izskatītās sūdzības

350

X

 

Sagatavotie TV un radio raidījumi

2

2

 

Profesionālās sagatavotības semināri

6

10

 

Normatīvo un informatīvi metodisko materiālu sagatavošana un izdošana

1

2

11.00.00

Tiesu ekspertīžu zinātniskā pētniecība

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

58

58

 

Veiktās ekspertīzes

600

1300

 

Dalība tiesu sēdēs (sēžu skaits)

35

60

 

Apmācāmie eksperti

2

5

 

Sagatavotie metodiskie materiāli

X

5

12.00.00

Patentu tehniskā bibliotēka

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

71

53

 

Lasītāji

5350

7350

 

Apmeklējumi

28000

56000

 

Iepirktā literatūra (milj. eks.)

0,5

1,1

 

Saglabājamais literatūras fonds (milj. eks.)

26,9

27,5

13.00.00

Nacionālās kultūras biedrības

  
 

Līdzdalība nacionālo minoritāšu organizētajos pasākumos (finansiāli atbalstīto pasākumu skaits)

32

32

 

Konsultācijas nacionālo minoritāšu jautājumos

113

113

 

Nacionālo kultūras biedrību iesniegto projektu analīze un izvērtēšana (projektu skaits)

15

15

 

Vispārējās minoritāšu aizsardzības konvencijas ratifikācijas priekšdarbi (dokumentu skaits)

1

1

 

Mērķprogramma “Lībieši Latvijā”

1

1

15.00.00

Bēgļu lietu apelācijas padome

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

10

10

 

Dalība Eiropas Savienības un citās starptautiskās organizācijās un forumos (pasākumu skaits)

1

2

 

Izskatītās patvēruma meklētāju apelācijas un sūdzības par bēgļa statusa piešķiršanu

10

20

 

Pārbaudītie Bēgļu lietu centra lēmumi par bēgļa statusa piešķiršanas saīsinātā kārtībā pamatotību

9

18

 

Patvēruma meklētāji Latvijā

10

20

16.00.00

Patentu valde

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

40

41

 

Preču zīmju pieteikumi

1025

2050

 

Izgudrojuma patenta pieteikumi

100

160

 

Dizainparaugu pieteikumi

40

80

18.00.00

Zaudējumu atlīdzība nepamatoti aizturētajām, arestētajām un notiesātajām personām un tās administrēšana

  
 

Štata vienību skaits

4

4

 

Iesniegtie pieteikumi

50

100

 

Apmierinātie pieteikumi

20

40

 

Daļēji apmierinātie pieteikumi

20

40

 

Noraidītie pieteikumi

10

20

24.00.00

Ieslodzījuma vietas

  
 

Iestāžu skaits

17

17

 

Štata vienību skaits,

3286

3226

 

t.sk. pedagoģiskās likmes

14

14

 

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

3126

3126

 

Štata vienības, kuras finansē no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem

160

100

 

Vietu limits cietumos

9922

9096

 

Izdevumi (bez investīcijām un ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem) uz vienu ieslodzīto dienā (Ls)

4,1

4,11

 

Speciālais kontingents, kas nodarbināts ieslodzījuma vietās saimnieciskajos darbos

802

802

25.00.00

Kriminoloģiskie pētījumi

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

10

10

 

Pētījumu izstrādes jomas:

1

3

 

narkotiku kontrole un narkomānijas profilakse (t.sk. ieteikumu sagatavošana)

X

1

 

noziedzīgo nodarījumu upuru aizsardzība

X

1

 

noziedzības novēršanas valsts programmas izstrāde

1

1

27.00.00

Datu aizsardzība

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

23

23

 

Reģistrētās personas datu apstrādes sistēmas

2500

2500

 

Personas datu apstrādes sistēmas pārbaudes

60

120

 

Akreditētie uzticamu sertifikācijas pakalpojumu sniedzēji

2

2

28.00.00

Reliģiskās lietas

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

9

6

 

Reliģisko organizāciju pārreģistrācija (organizāciju skaits)

35

80

 

Jaunizveidoto reliģisko organizāciju un iestāžu reģistrācija (organizāciju skaits)

12

21

30.00.00

Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

23

23

 

Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas informācijas pieprasītāju skaits izplatīšanas sistēmā

1000

2000

 

Internetā apskatītie zemesgrāmatu nodalījumi

43000

185000

34.00.00

Probācijas dienests

  
 

Iestāžu skaits

X

7

 

Štata vienību skaits

X

17

35.00.00

Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšana

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

50

50

35.01.00

Maksātnespējas administrācija

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

50

50

 

Personu apmācība administratoru amatam

50

85

 

Administratoru sertifikācija

100

204

 

Maksātnespējīgie uzņēmumi

350

513

35.02.00

Darbinieku prasījuma garantiju fonds

  
 

Darbinieku prasījumu pieteikumi

3900

7857

36.00.00

Tiesas

  
 

Iestāžu skaits,

67

67

 

t.sk. apgabaltiesas

5

5

 

zemesgrāmatas

28

28

 

rajonu (pilsētu) tiesas

34

34

 

Štata vienību skaits,

1771

1804

 

t.sk. tiesnešu štata vienību skaits

424

454

 

Apgabaltiesās izskatītās lietas

4000

8400

 

Rajonu (pilsētu) tiesās izskatītās lietas

38000

76400

 

Apgabaltiesās neizskatītās lietas

6100

6000

 

Rajonu (pilsētu) tiesās neizskatītās lietas

20000

20000

 

Apgabaltiesās vienas izskatītās lietas vidējā izmaksa (Ls)

255

255

 

Rajonu (pilsētu) tiesās vienas izskatītās lietas vidējā izmaksa (Ls)

44

44

 

Zemesgrāmatu nodaļās iesniegtie nostiprinājumu lūgumi

75000

220000

 

21 Vides ministrija

  
 

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

  
 

Iestāžu skaits - kopā

22

22

 

Štata vienību skaits - kopā

1381

1394

01.00.00

Nozaru vadība

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits,

118

129

 

t.sk. atašejs vides un reģionālās attīstības jautājumos pārstāvniecībā Eiropas Savienībā

1

1

 

Sagatavoto vides investīciju projektu apraksti ISPA līdzfinansējumam

2

4

02.00.00

Vides politikas līdzekļu attīstība un ieviešana

  
 

Iestāžu skaits

18

18

 

Štata vienību skaits

731

731

02.01.00

Vides politikas līdzekļu pilnveidošana

  
 

Sagatavotie tiesību akti un stratēģiskie dokumenti

X

3

 

Metodiskie materiāli, informatīvie un izglītojošie semināri

X

1

02.02.00

Vides valsts inspekcija

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

71

71

 

Inspekcijas reidi

42

84

 

Organizētās apmācības, informatīvie un izglītojošie semināri

4

9

02.03.00

Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

25

25

 

Ietekmes uz vidi novērtējumi

7

8

02.04.00

Vides politikas īstenošana reģionos

  
 

Iestāžu skaits

9

9

 

Štata vienību skaits

430

429

 

Reģionālo vides pārvalžu inspektoru veiktās pārbaudes

8800

19695

 

Izvērtētās projektu dokumentācijas un izsniegtie tehniskie noteikumi, ietekmes uz vidi novērtējumu veiktie sākotnējie izvērtējumi, izsniegtie C kategorijas piesārņojošo darbību apliecinājumi

1407

3813

 

Izsniegtās un pagarinātās atļaujas

453

1200

 

Jūras vides pārvaldes reidi

4500

9000

02.05.00

Dabas aizsardzība

  
 

Iestāžu skaits

6

6

 

Štata vienību skaits

174

175

 

Sagatavotie tiesību akti

2

6

 

Vides inspektoru veiktās pārbaudes

1890

3715

 

Meža kopšana (ha)

55

140

 

Meža stādīšana (ha)

10

10

 

Labiekārtoto taku kopšanas darbi (km)

106,6

112,0

 

Dabas ekosistēmu monitorings (programmas)

7

7

 

Lekcijas vides izglītības jautājumos

31

61

 

Ūdenstūristu un autotūristu apmetņu kopšana (apmetņu skaits)

36

36

 

Augsnes sagatavošana meža atjaunošanai (ha)

10

58

 

Izsniegtās atļaujas nemedījamo dzīvnieku iegūšanai un atļaujas starptautiskajai tirdzniecībai ar apdraudētajām augu un dzīvnieku sugām

32

78

 

Sagatavotie īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāni

X

10

 

Sagatavotie īpaši aizsargājamo sugu aizsardzības plāni

X

2

 

Īstenotie īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanas pasākumi:

  
 

pļavu kopšana (ha)

175

340

 

informācijas stendu izveidošana dabā, uzturēšana un atjaunošana

6

12

02.08.00

Radiācijas drošības centrs

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

31

31

 

Kontrolējamie uzņēmumi

200

430

 

Inspektoru reidi

200

400

 

Darbinieki, kuriem veic individuālo dozimetriju

800

1700

 

Laboratorijā veiktās analīzes

200

400

05.00.00

Hidrometeoroloģiskais nodrošinājums

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

308

308

 

Prognozes

54000

108000

07.00.00

Zemes dzīļu racionāla izmantošana

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

109

109

 

Izdotās ģeoloģiskās kartes

1

1

 

Ģeoloģiskās informācijas publikācijas

1

2

 

Sagatavota derīgo izrakteņu krājumu bilance

1

1

 

Sagatavotais normatīvo aktu projekts

X

1

12.00.00

Radioaktīvo vielu un bīstamo atkritumu apsaimniekošana

  

12.05.00

Radioaktīvo vielu apsaimniekošana

  
 

Radioaktīvo vielu apsaimniekošana (kiriji)

3000

6000

 

Spectērpu dezaktivācija (kg)

1500

3000

12.06.00

Bīstamo atkritumu apsaimniekošana

  
 

Bīstamo atkritumu novietņu apsaimniekošana

2

2

 

Sagatavotie projekti

2

3

12.07.00

Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas projektu sagatavošana

  
 

Bīstamo atkritumu novietņu izveide

1

1

 

Izstrādātie projekti

X

1

14.00.00

Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija

  

14.01.00

Starptautisko investīciju, PHARE, ISPA un Kohēzijas fonda programmēšana

  
 

Izdots investīciju ziņojums latviešu un angļu valodā

X

1

 

Sagatavoto projektu apraksti iesniegšanai bilaterālajiem donoriem

1

2

 

Sagatavoto projektu apraksti iesniegšanai starptautiskajām finanšu institūcijām

1

3

 

ISPA Nacionālā koordinatora apstiprinātie projektu pieteikumi

2

3

 

Izdots katalogs par vides investīciju projektiem

X

1

14.04.00

ISPA investīciju projektu sagatavošana un līdzfinansējums

  
 

Pabeigtie tehniski ekonomiskie pamatojumi

X

1

 

Iesāktie tehniski ekonomiskie pamatojumi

X

9

 

Tehniski ekonomisko pamatojumu izvērtējumi

12

23

 

Sagatavotās finansiāli ekonomiskās analīzes

12

24

16.00.00

Vides aizsardzības informatīvais nodrošinājums

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

115

118

 

Valsts mēroga informatīva materiāla sagatavošana

1

1

 

Organizētās starptautiskās konferences

1

2

 

Statistikas kopsavilkumi

4

4

 

Laboratoriju nacionālās interkalibrācijas

2

5

 

Valsts speciālā budžeta programmas un apakšprogrammas

  
 

Iestāžu skaits - kopā

2

2

 

Štata vienību skaits - kopā

98

100

02.00.00

Vides aizsardzības fonds

  
 

Iestāžu skaits

2

2

 

Štata vienību skaits

98

100

02.01.00

Fonda darbības nodrošināšana

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

16

18

02.02.00

Vides aizsardzības projekti

  
 

Valsts subsīdiju programmas ietvaros noslēgtie līgumi par videi kaitīgu preču un produktu atlikumu pārstrādi

10

10

02.03.00

Dabas muzejs

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

82

82

 

Apmeklētāji

35000

80000

 

Izstādes

15

25

 

22 Kultūras ministrija

  
 

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

  
 

Iestāžu skaits - kopā

79

79

 

Štata vienību skaits - kopā

3246

3246

01.00.00

Kultūra

  
 

Iestāžu skaits,

31

31

 

t.sk. teātri un koncertorganizācijas

13

13

 

Štata vienību skaits

2428

2428

01.01.00

Muzeju valsts pārvalde un muzeji

  
 

Iestāžu skaits

14

14

 

Štata vienību skaits

1070

1070

 

Apmeklējumi

306100

684000

 

Izstādes

92

209

01.02.00

Latvijas Neredzīgo bibliotēka

  
 

Iestādes

1

1

 

Štata vienību skaits

64

64

 

Lasītāji

2500

2900

 

Apmeklējumi

23000

47000

01.03.00

Teātru darbība

  
 

Iestāžu skaits

8

8

 

Pirmizrādes

36

69

 

Kopējais izrāžu un koncertu skaits

1218

2276

 

Kopējais skatītāju un klausītāju skaits

348300

620700

 

Vienas biļetes vidējā cena (Ls)

2

2

01.04.00

Kultūras pasākumi un programmas

  
 

Kultūras pasākumi

10

25

01.05.00

Koncertorganizāciju darbība

  
 

Iestāžu skaits

4

4

 

Koncertu skaits

197

453

 

Kopējais klausītāju skaits

43000

102000

 

Vienas biļetes vidējā cena (Ls)

2,3

2,3

01.08.00

Latvijas Nacionālā bibliotēka

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

520

520

 

Lasītāji

15000

35400

 

Apmeklējumi

200000

401000

01.09.00

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija un Kultūras pieminekļu glābšanas programma

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

117

117

 

Kultūrvēsturiskie objekti,

22800

22800

 

t.sk. kultūras pieminekļi

8800

8800

01.16.00

Valsts aģentūra “Tautas mākslas centrs” un UNESCO Latvijas nacionālā komisija

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

23

23

 

Organizētie svētki, festivāli un citi pasākumi

34

49

01.17.00

Latvijas Nacionālā opera

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

634

634

 

Pirmizrādes

1

4

 

Kopējais izrāžu un koncertu skaits

125

197

 

Kopējais skatītāju un klausītāju skaits

75250

158450

 

Vienas biļetes vidējā cena (Ls)

4,5

4,5

02.00.00

Izglītība

  
 

Iestāžu skaits

28

28

 

Štata vienību skaits

13

13

 

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā,

X

2542,5

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

1804

02.01.00

Profesionālā izglītība

  
 

Iestāžu skaits

15

15

 

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā,

X

1553

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

1014

 

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētais vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā,

X

1549

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

1014

 

Nosacītais izglītojamo skaits gadā,

X

2398

 

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

2277

 

Uzņemto izglītojamo skaits gadā,

X

852

 

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

732

 

Absolventu skaits gadā,

X

557

 

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

499

 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (bez investīcijām) uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto izglītojamo gadā (Ls)

X

1655

 

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu nosacīto izglītojamo gadā (Ls)

X

1657

 

Nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu pedagoģisko likmi un pedagogu štata vienību

X

2,4

 

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētais nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto pedagoģisko likmi un pedagogu štata vienību

X

2,2

 

Atskaitīto izglītojamo skaits gadā,

X

190

 

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

170

02.02.00

Augstākā izglītība

  
 

Iestāžu skaits

3

3

 

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā,

X

673,5

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

474

 

Vidējais nosacītais studējošo skaits gadā,

X

1754

 

t.sk. studiju vietu skaits no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

1170

 

Uzņemto studentu, maģistrantu, doktorantu skaits,

X

647

 

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

400

 

Absolventu skaits gadā,

X

522

 

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

358

 

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu nosacīto studējošo gadā (Ls)

X

1201

 

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto studiju vietu gadā (Ls)

X

1448

 

Vidējais nosacītais studējošo skaits uz vienu pedagoģisko likmi

X

4,4

02.03.00

Profesionālās ievirzes izglītības programmas

  
 

Iestāžu skaits

9

9

 

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā,

X

316

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

316

 

Vidējais audzēkņu skaits gadā

X

2180

 

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu izglītojamo gadā (Ls)

X

302

 

Izglītojamo skaits uz vienu pedagoģisko likmi

X

6,9

02.05.00

Kultūrizglītības nozares pārvalde

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

13

13

 

Organizētie pasākumi

14

32

03.00.00

Filmu nozare

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

10

10

03.01.00

Hronikālo īsfilmu uzņemšana

  
 

Hronikālās īsfilmas

2

4

 

Uzņemtais hronikālo īsfilmu apjoms (minūtes)

30

60

03.02.00

Pilnmetrāžas spēlfilmu uzņemšana

  
 

Pilnmetrāžas spēlfilmas

X

2

 

Uzņemtais pilnmetrāžas spēlfilmu apjoms (minūtes)

X

170

03.03.00

Filmu nozares pārvaldes iestāde, filmu uzņemšana un pasākumi

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

10

10

 

Dokumentālās filmas

X

4

 

Dokumentālo filmu apjoms (minūtes)

X

160

 

Animācijas filmas

X

3

 

Animācijas filmu apjoms (minūtes)

X

18

 

Īsmetrāžas spēlfilmas

X

2

 

Īsmetrāžas spēlfilmu apjoms (minūtes)

X

30

 

Projektu sagatavošana (spēlfilmu skaits)

X

5

04.00.00

Kultūras lietu pārvalde un vadība

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

97,5

97,5

04.01.00

Centrālais aparāts

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

65,5

65,5

04.02.00

Valsts kultūras inspektori

  
 

Štata vienību skaits

32

32

 

Valsts inspektoru pārraudzībā esošās iestādes

1943

1943

06.00.00

Valsts arhīvu sistēma

  
 

Iestāžu skaits

18

18

 

Štata vienību skaits

697

697

 

Visu arhīvu fondu fiziski glabājamo vienību skaits (milj.)

15,85

16,0

 

Izpildītie juridisko un fizisko personu pieprasījumi

11000

29000

 

Vienas glabājamās vienības uzturēšanas izdevumi (Ls)

0,16

0,16

 

Drošības un izmantošanas fonda veidošana (kadru skaits)

130000

260000

 

Glabājamo vienību skaits uz vienu strādājošo

22740

22955

 

LNAF pārvaldība juridisko personu arhīvos (juridisko personu skaits)

4533

4533

 

23 Valsts zemes dienests

  
 

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

  
 

Iestāžu skaits - kopā

9

9

 

Štata vienību skaits - kopā

2925

3285

01.00.00

Vispārējā vadība

  
 

Iestāžu skaits

9

9

 

Štata vienību skaits

298

321

02.00.00

Valsts finansējamie nekustamā īpašuma valsts kadastra (grafiskās un teksta daļas), zemes uzmērīšanas, nekustamā īpašuma formēšanas, valsts ģeodēzijas un kartogrāfijas darbi

  
 

Iestāžu skaits

9

9

 

Štata vienību skaits

1046

1046

 

Nekustamā īpašuma, tiesisko valdījumu (zemes, būvju, dzīvokļu plānveida privatizācijā), nomas, zemes vienību un to daļu reģistrācija un uzturēšana Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra teksta daļā (fizisko objektu skaits)

1890000

1934000

 

Kadastra objektu reģistrācija, aktualizācija un uzturēšana Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra grafiskajā daļā (fizisko objektu skaits)

1857190

2008310

 

Adrešu datu reģistrācija, aktualizācija un uzturēšana (adrešu vietu skaits)

1023700

1050000

 

Arhīvu uzturēšana (glabājamās vienības)

2270100

2363500

 

Dokumentu aprite arhīvā (glabājamās vienības)

161000

322000

 

Lauku reģistra grafiskās daļas datu sagatavošana (kadastrālās teritorijas)

431

431

 

Ierādītas un uzmērītas zemes īpašumu robežas bijušajiem īpašniekiem, mantiniekiem, represētiem, invalīdiem (personu skaits)

768

938

 

Valsts ģeodēziskā atbalsta tīkla ierīkošana (punktu skaits)

50

162

 

Valsts ģeodēziskā atbalsta tīkla uzturēšana (punktu skaits)

395

1196

 

Gravimetriskā tīkla veidošana (punktu skaits)

300

750

 

Nivelēšanas (augstuma) atbalsta tīkla ierīkošana (km)

25

155

 

Latvijas Republikas topogrāfiskās un satelītkartes mērogā 1:50000 uzturēšana (objektu pasu skaits)

1503

3101

 

Latvijas Republikas topogrāfiskās kartes mērogā 1:50000 sastādīšana (NATO standarts - lapas)

10

21

 

Kadastrālās kartēšanas pamatmateriāla (ortofoto plānu) izgatavošana republikas pilsētām un rajoniem 1:2000 (lapas) (ortofoto plāns)

160

160

 

Kadastrālās kartēšanas pamatmateriāla (ortofoto plānu) izgatavošana Latvijas pilsētām un rajoniem mērogā 1:10000 (lapas) (ortofoto plāns)

0

360

 

Pilnā topogrāfisko karšu izgatavošana mērogā 1:10000 (lapas)

13

35

 

Vienkāršoto topogrāfisko karšu izgatavošana mērogā 1:10000 valsts nekustamā īpašuma reģistrēšanas, lauku reģistra un Aizsargjoslu likuma izpildes vajadzībām (lapas)

232

465

04.00.00

Nekustamā īpašuma masveida kadastrālā vērtēšana, nekustamā īpašuma nodokļa objektu un maksātāju datu aktualizācija

  
 

Iestāžu skaits

9

9

 

Štata vienību skaits

412

412

 

Nekustamā īpašuma kadastrālās vērtēšanas procesa pārraudzība (reģistrēto nodaļu skaits)

X

8

 

Nekustamā īpašuma tirgus datu vākšana (darījumu skaits)

14000

28000

 

Nekustamā īpašuma tirgus datu analīzes informatīvā pārskata veidošana (pārskatu skaits)

X

1

 

Nekustamā īpašuma kadastrālās vērtību bāzes aktualizācija, t.sk. zemes un ēku bāzes vērtības, vērtību korekcijas koeficienti, tirgus datu analīze (objektu skaits)

X

529000

 

Nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību aktualizācija (īpašumu skaits)

555800

1191700

 

Zemes vienību kadastrālo vērtību aktualizācija (zemes vienību skaits)

759500

1615900

 

Ēku kadastrālo vērtību aktualizācija (ēku skaits)

1180400

2524800

 

Nekustamā īpašuma nodokļa objektu un maksātāju sarakstu, pārskata sarakstu sagatavošana pašvaldībām (sarakstu skaits)

1404

2562

 

Nekustamā īpašuma prognozēto kadastrālo vērtību kopsummu sagatavošana nākamajam taksācijas periodam (kopsummu skaits)

555

555

 

Plašai vērtēšanai nepieciešamās būvju papildu informācijas sagatavošana, veicot būvju pārbaudi dabā (ēku skaits)

59240

118480

 

Būves (ēku), telpu grupu, dzīvokļu reģistrācija un uzturēšana Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra teksta daļā līdz plānveida privatizācijai

2748600

2770000

05.00.00

Pasūtītāju finansētie zemes uzmērīšanas, īpašuma formēšanas, vērtēšanas, informācijas apmaiņas, ģeodēzijas un kartogrāfijas darbi

  
 

Iestāžu skaits

9

9

 

Štata vienību skaits

1169

1506

 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra informācijas izsniegšana (izziņu skaits)

40000

95000

 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā no jauna reģistrēti darījumi un transakcijas

50000

110000

 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā paātrināti reģistrētie dzīvokļi

2800

6065

 

Zemes īpašumu robežu ierādīšana/uzmērīšana (ha)

76250

180000

 

Zemes īpašumu sadalīšana (lauka un kamerālie darbi) transakciju realizācijai (objektu skaits)

1250

2750

 

Zemes īpašumu formēšanas dokumentu (lēmumi par zemes piešķiršanu, īpašuma tiesību atjaunošanu, robežu un platības apstiprināšanu) sagatavošana (dokumentu skaits)

10180

21380

 

Tehniskā inventarizācijā izpildāmie darbi

60000

140000

 

Nekustamo īpašumu kadastrālo vērtību noteikšana individuāli (īpašumu, lietojumu skaits)

10000

20000

 

Valsts ģeodēziskā atbalsta tīkla ierīkošana (punktu skaits)

50

131

 

Valsts ģeodēziskā atbalsta tīkla uzturēšana (punktu skaits)

200

400

 

Uzmērīšanas tīkla ierīkošana (punktu skaits)

300

1000

 

Topogrāfiskā uzmērīšana (ha)

2545

6000

 

Valsts robežas karšu izgatavošana (lapas)

0

10

 

Topogrāfisko karšu mērogā 1:25000 un 1:50000 iespiešana (civilie varianti - lapas)

11

22

 

24 Valsts kontrole

  
 

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

  
 

Iestāžu skaits - kopā

1

1

 

Štata vienību skaits - kopā

220

220

01.00.00

Valsts kontrole

  
 

Iestāžu skaits - kopā

1

1

 

Štatu vienību skaits - kopā

220

220

 

28 Augstākā tiesa

  
 

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

  
 

Iestāžu skaits - kopā

1

1

 

Štata vienību skaits - kopā

161

161

01.00.00

Tiesa

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits,

161

161

 

t.sk. tiesnešu štata vienības

47

47

 

Augstākās tiesas Senāta kasācijas kārtībā izskatītās lietas

1000

2000

 

Augstākās tiesas Palātu apelācijas kārtībā izskatītās lietas

1000

2000

 

Augstākās tiesas plēnumu un tiesu prakses vispārinājumi

10

10

 

Atzinumi represēto personu krimināllietās

250

500

 

29 Veselības ministrija

  
 

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

  
 

Iestāžu skaits - kopā

13

13

 

Štata vienību skaits - kopā,

4261,75

4261,75

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

868

868

01.00.00

Nozares vadība

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

83

86

01.01.00

Veselības lietu pārvalde

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

83

86

02.00.00

Izglītība

  
 

Iestāžu skaits

9

9

 

Štata vienību un pedagoģisko likmju skaits,

1893

1893

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

868

868

02.01.00

Profesionālā izglītība

  
 

Iestāžu skaits

6

6

 

Štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā,

685

685

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

396,5

396,5

 

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā,

685

685

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

396,5

396,5

 

Nosacītais izglītojamo skaits gadā,

X

2042

 

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

2042

 

Uzņemto izglītojamo skaits gadā,

X

1040

 

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

1040

 

Absolventu skaits gadā,

X

843

 

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

843

 

Atskaitīto audzēkņu skaits gadā,

X

217

 

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

217

 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (bez investīcijām) uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto izglītojamo gadā (Ls)

X

982,2

 

Nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu pedagoģisko likmi un pedagogu štata vienību

X

5,15

 

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētais nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto pedagoģisko likmi un pedagogu štata vienību

X

5,15

02.03.00

Augstākā izglītība

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits,

1149

1149

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

452

452

 

Vidējais nosacītais studējošo skaits gadā,

X

3026

 

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

1446

 

Uzņemto studentu, maģistrantu, rezidentu, doktorantu skaits,

X

1040

 

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

510

 

Absolventu skaits

X

487

 

Izmaksas (bez investīcijām) uz vienu studējošo gadā (Ls),

X

1580

 

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

2183

 

Studējošo skaits uz vienu pedagoģisko likmi

X

6,7

02.04.00

Tālākizglītība

  
 

Iestāžu skaits

2

2

 

Štata vienību un pedagoģisko likmju skaits,

59

59

 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

19,5

19,5

03.00.00

Veselības aprūpe

  
 

Štata vienību skaits

1653,25

1653,25

 

Iestāžu skaits

1

1

03.10.00

Katastrofu medicīnas programma

  
 

Štata vienību skaits

708,25

708,25

 

Operatīvā medicīniskā dienesta konsultantu dežūru stundas

104530

193000

 

Apmācītās vai eksaminētās personas (instruktori, pasniedzēji u.c.) pirmās palīdzības, neatliekamās palīdzības un katastrofu medicīnas kursos

415

800

 

Operatīvo medicīnisko materiālu rezervju komplektu uzturēšana (iespējamais cietušo skaits)

100

100

 

Izsaukumi uz ārstniecības iestādēm

1733

3200

 

Sagatavotas asinis ar konservantu (litros)

9120

16887

03.27.00

Psihiatrija (piespiedu ārstēšana)

  
 

Plānoto gultasdienu skaits

10500

19320

 

Gultasdienas izmaksas (Ls)

29,03

29,08

03.32.00

HIV infekcijas izplatības ierobežošana

  
 

Štata vienību skaits

18

18

 

Nozares politiku veidojošo stratēģisko un normatīvo dokumentu projekti

1

1

 

HIV/AIDS epidemioloģiskās uzraudzības organizācija un nodrošināšana (HIV testu skaits)

41000

81000

 

HIV/AIDS reģistra veidošana un uzturēšana

1

1

 

Organizētie semināri un konferences

2

4

 

Izdotie informatīvie materiāli

2

6

 

Organizētās informatīvās kampaņas un pasākumi

3

7

 

Izstrādātās un realizētās kompleksās profilakses programmas (projekti) iedzīvotāju riska grupām

2

3

03.33.00

Valsts higiēniskā un epidemioloģiskā uzraudzība

  
 

Štata vienību skaits

927

928

 

Nozares attīstībai izstrādātās programmas un stratēģiskie projekti

9

11

 

Izstrādātie priekšlikumi normatīvo aktu pilnveidošanai

5

10

 

Izsniegtās vai pagarinātās licences

80

160

 

Pārbaudītie epidēmiskie perēkļi

15526

32750

 

Epidēmiskajos perēkļos veiktie dezinfekcijas pasākumi

4965

10155

 

Laboratoriskie izmeklējumi

268600

528300

03.34.00

Veselības veicināšana

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Organizētie semināri

6

11

 

Izdotie informatīvie materiāli

6

15

 

Radio raidījumi

23

46

 

TV raidījumi

2

2

 

Uzņemtās filmas

1

1

06.00.00

Kultūra

  
 

Iestāžu skaits

2

2

 

Štata vienību skaits

187

187

06.01.00

Bibliotēka

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

63

63

 

Lasītāji

7945

7950

 

Apmeklējumi

35000

62050

 

Izsniegtās grāmatas un izdrukas

202000

351000

06.02.00

Muzejs

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

124

124

 

Apmeklējumi

17050

38500

 

Izstādes

7

16

09.00.00

Valsts uzraudzības organizācija un kontrole

  
 

Štata vienību skaits

280,5

280,5

10.00.00

Vides veselība

  
 

Štata vienību skaits

165

165

10.04.00

Valsts sanitārā uzraudzība

  
 

Štata vienību skaits

147

147

 

Higiēniskās un epidemioloģiskās drošības kontrole un uzraudzība objektos un struktūrvienībās (kontroļu skaits)

7000

15430

10.20.00

Pārtikas nekaitīguma nodrošināšana

  
 

Štata vienību skaits

18

18

 

Izstrādātie normatīvo dokumentu projekti

2

6

 

Piedalīšanās starptautiskos projektos

5

5

 

Rīcības plāna “Veselīgs uzturs 2003-2013” izstrāde

X

1

 

Veselīga uztura dienu organizēšana

X

1

 

Veselīgu uztura ieteikumu izstrāde

1

2

 

Jauni pārtikas izcelsmes riski (informatīvs materiāls)

X

1

 

Organizētie mācību semināri

4

12

 

Starptautiska vai valsts mēroga pārtikas konkursa organizēšana

X

1

 

Valsts speciālais veselības aprūpes budžets

  
 

Kopējās plānotās veselības aprūpes pakalpojumu, centralizēto pasākumu un administrēšanas izdevumu izmaksas uz vienu slimokases dalībnieku vidēji gadā (Ls)

70,69

69,57

 

Slimokasu dalībnieki

2135210

2343673

01.00.00

Veselības aprūpes pakalpojumu samaksa

  
 

Kopējās plānotās veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas uz vienu slimokases dalībnieku vidēji gadā (Ls)

65,96

65,07

01.01.00

Medikamentu apmaksa

  
 

Plānotie medikamenti ar diferencētu samaksu uz vienu slimokases dalībnieku vidēji gadā (Ls)

6,88

6,75

01.02.00

Pakalpojumu apmaksa

  
 

Kopējās plānotās medicīniskās palīdzības izmaksas uz vienu slimokases dalībnieku idēji gadā (Ls)

59,08

58,32

 

Neatliekamās palīdzības izmaksas uz vienu slimokases dalībnieku vidēji gadā (Ls) 5,3 %

3,13

3,09

 

Ambulatoras palīdzības izmaksas uz vienu slimokases dalībnieku vidēji gadā (Ls) 30 %

17,13

17,50

 

Stacionārās palīdzības izmaksas uz vienu slimokases dalībnieku vidēji gadā (Ls) 64,7 %

38,82

37,73

02.00.00

Centralizētie pasākumi

  
 

Kopējais plānotais centralizēto pasākumu apjoms uz vienu slimokases dalībnieku vidēji gadā (Ls)

3,47

3,36

02.01.00

Medikamentu iegāde

  
 

Centralizēti iepirktie ārstniecības līdzekļi uz vienu slimokases dalībnieku vidēji gadā (Ls)

2,89

2,76

02.02.00

Terciārās aprūpes medicīnas pakalpojumu apmaksa

  
 

Specializēta un augsti kvalificēta medicīniskā palīdzība uz vienu slimokases dalībnieku vidēji gadā (Ls)

0,58

0,60

05.00.00

Administrēšanas izdevumi

  
 

Kopējie administrēšanas izdevumi uz vienu slimokases dalībnieku vidēji gadā (Ls)

1,26

1,14

05.01.00

Administrēšanas izdevumi slimokasēs

  
 

Administrēšanas izdevumi slimokasēs uz vienu slimokases dalībnieku vidēji gadā (Ls)

0,31

0,28

05.02.00

Uzraudzības, kontroles un veselības informācijas izdevumi

  
 

Analītisko materiālu, publikāciju sagatavošana un izdošana (grāmatu skaits)

1

1

 

Izdarītās plāna pārbaudes

238

90

 

Veiktās pēcpārbaudes, konstatēto trūkumu novēršanai

X

25

 

Izskatītās sūdzības un iesniegumi

180

450

 

Pārbaudāmo atbilstība normatīvajiem aktiem (%)

85

85

 

Izdevumi uzraudzības un kontroles administrēšanai uz vienu slimokases dalībnieku vidēji gadā (Ls)

0,16

0,14

05.03.00

Reģistru uzturēšana

  
 

Reģistru skaits

18

15

 

Reģistru administrēšanas izdevumi uz vienu slimokases dalībnieku vidēji gadā (Ls)

0,16

0,14

05.04.00

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras uzturēšana

  
 

Štata vienību skaits

249

249

 

Veselības obligātas apdrošināšanas valsts aģentūras uzturēšanas izdevumi uz vienu slimokases dalībnieku vidēji gadā (Ls)

0,63

0,58

09.00.00

Rezidentu apmācība

  
 

Rezidentu skaits

339

339

 

30 Satversmes tiesa

  
 

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

  
 

Iestāžu skaits - kopā

1

1

 

Štata vienību skaits - kopā

48

48

 

32 Prokuratūra

  
 

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

  
 

Iestāžu skaits - kopā

52

52

 

Štata vienību skaits - kopā

1124

1130

01.00.00

Prokuratūras iestāžu uzturēšana

  
 

Iestāžu skaits

51

51

 

Štata vienību skaits,

1106

1106

 

t.sk. prokuroru štata vienības

654

654

 

Uz tiesu nosūtītās krimināllietas

X

10500

 

Izbeigtās krimināllietas, nosacīti atbrīvojot personu no kriminālatbildības

X

400

02.00.00

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršana

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

16

22

 

Ziņojumi

X

10000

03.00.00

Prokuroru izdienas pensija

  
 

Štata vienību skaits

2

2

 

35 Centrālā vēlēšanu komisija

  
 

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

  
 

Iestāžu skaits - kopā

1

1

 

Štata vienību skaits - kopā

14

14

01.00.00

Vispārējā vadība

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

14

14

04.00.00

Tautas nobalsošana par Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā

  
 

Izstrādātās instrukcijas

X

2

 

Likumi un instrukcijas (iespiesto eksemplāru skaits)

X

7000

 

Nobalsošanas rezultātu aprēķinu datorprogrammu izstrāde

X

2

 

Nepieciešamās dokumentācijas veidlapu izstrāde

X

20

 

Nepieciešamās dokumentācijas veidlapu izgatavošana (eksemplāru skaits )

X

100000

 

Nobalsošanas zīmju izgatavošana

X

1600000

 

Vēlēšanu komisiju locekļiem organizētie semināri

X

65

 

Vēlēšanu komisiju darbības nodrošināšana (skaits)

X

1038

 

Nobalsošanas rezultātu apkopojuma sagatavošana

X

1

 

36 Īpašu uzdevumu ministra bērnu un ģimenes lietās sekretariāts

  
 

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

  
 

Iestāžu skaits - kopā

1

1

 

Štata vienību skaits - kopā

43

43

01.00.00

Bērnu un ģimenes tiesību aizsardzība

  

01.01.00

Bērnu un ģimenes tiesību aizsardzības vadība (sekretariāts)

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

43

43

 

Organizētie semināri, lekcijas u.c. pasākumi

8

16

 

Izskatītās sūdzības

90

180

 

Pārbaudītās bāriņtiesu lietas

50

100

 

Pārbaudītās bērnu lietas bērnunamos

100

200

 

Adoptētājiem izsniegtie norīkojumi

30

150

 

Sniegtās konsultācijas bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem

330

660

01.02.00

Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai

  
 

Semināri, lekcijas, konferences u.c. pasākumi

30

60

 

Projekti

10

20

 

37 Centrālā zemes komisija

  
 

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

  
 

Iestāžu skaits - kopā

1

1

 

Štata vienību skaits - kopā

12

12

01.00.00

Zemes reformas īstenošana Latvijas Republikā

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

12

12

 

Izšķirtie zemes strīdi un atjaunotās īpašuma tiesības

110

250

 

Rakstiskās atbildes un nosūtītie dokumenti

500

1500

 

Pieņemtie lēmumi un sniegtie atzinumi, kas regulē reformu

6

40

 

45 Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

  
 

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

  
 

Iestāžu skaits - kopā

2

2

 

Štata vienību skaits - kopā

34

37

01.00.00

Sabiedrības integrācijas vadība (sekretariāts)

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

21

24

 

Dalība Eiropas integrācijas padomē (pasākumu skaits)

3

9

 

Dalība vecāko amatpersonu sanāksmēs (sanāksmju skaits)

4

10

 

Darba grupas koncepciju un tiesību aktu izstrādei

1

5

 

Dalība Eiropas Padomes ekspertu sanāksmēs (sanāksmju skaits)

1

2

 

Semināri par sekretariāta kompetencē esošajiem jautājumiem

4

10

 

Konferences par sekretariāta kompetencē esošajiem jautājumiem

2

4

 

Konsultatīvo padomju sanāksmes

4

6

 

Uz iedzīvotāju un sabiedrisko organizāciju iesniegumiem sniegtās atbildes

120

350

 

Īstenoti Eiropas Savienības tehniskās palīdzības projekti

2

2

 

Noslēgti saimnieciskie līgumi

8

15

 

Dalība Eiropas Savienības darba grupās

X

3

02.00.00

Sabiedrības integrācijas fonds

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

13

13

 

Sabiedrības integrācijas projektu konkursi

15

15

 

Informācija par iesniegtajiem un īstenotajiem projektiem

15

15

 

Sabiedrības integrācijas fonda padomes sēdes

4

4

 

47 Radio un televīzija

  
 

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

  
 

Iestāžu skaits - kopā

1

1

 

Štata vienību skaits - kopā

30

30

01.00.00

Nozares vadība

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

27

27

 

Raidorganizāciju pārbaudes

20

40

 

Pārreģistrētās raidorganizācijas

45

91

 

Izsniegtās speciālās atļaujas kabeļtelevīzijām

2

5

 

Izsniegtās apraides atļaujas kabeļtelevīzijām

1

3

 

Izstrādātie un iesniegtie grozījumi Radio un televīzijas likuma pilnveidošanai

2

4

02.00.00

Radio programmu veidošana un izplatīšana

  
 

Radio programmu raidapjoms (stundās)

21720

43800

 

vidēji stundas diennaktī,

120

120

 

t.sk.: informatīvi analītiskie raidījumi - vidēji

5185

10455

 

kultūras, izglītojošie un izklaidējošie raidījumi - vidēji

4977

10037

 

mūzika - vidēji

11558

23308

03.00.00

Televīzija

  

03.01.00

Programmu sagatavošana un realizācija

  
 

Televīzijas 1. un 7.programmas raidapjoms (stundas),

5055

8816

 

t.sk.: ziņas

267

536

 

informatīvi dokumentālās programmas

387

589

 

vērtīborientējošās, kultūras un izglītojošās programmas

960

1629

 

izklaidējošās programmas

508

787

 

programmas bērniem un pusaudžiem

235

469

 

ekranizējumi

1392

2609

 

sports

237

468

 

citi

445

734

 

pašreklāma, reklāma, rezerve

627

995

03.03.00

Reģionālās televīzijas

  
 

Novadu informatīvā televīzijas programma (stundas)

23

46

03.05.00

Eirovīzijas dziesmu konkurss 2003

  
 

Eirovīzijas dziesmu konkurss 2003 - 2003.gada 24.maijā

1

1

04.00.00

Elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu sistēmas izveide

  
 

Štata vienību skaits

3

3

 

Radio un televīziju darbinieku profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi

2

4

 

Raidījumu konkurss

1

1

 

Informatīvie semināri

1

2

 

Konkursi apraides atļaujas (licences) saņemšanai

1

3

 

Starptautiskās konferences

1

2

 

Pastāvīgi ierakstīto programmu skaits:

  
 

TV programmas

3

3

 

Radio programmas

4

4

 

Analizēto vienas dienas programmu skaits:

  
 

TV programmas

18

18

 

Radio programmas

12

12

 

48 Valsts cilvēktiesību birojs

  
 

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

  
 

Iestāžu skaits - kopā

1

1

 

Štata vienību skaits - kopā

23

23

01.00.00

Valsts cilvēktiesību birojs

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

23

23

 

Saņemtās sūdzības

2500

5000

 

Organizētie semināri, lekcijas u.c. pasākumi

88

176

 

Biroja izbraukumi uz pašvaldībām

30

60

 

Izdotie informatīvie bukleti (materiāli)

1

3

 58 Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

 

 
 

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

  
 

Iestāžu skaits - kopā

1

1

 

Štata vienību skaits - kopā

95

92

01.00.00

Centrālais aparāts

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

85

92

 

Reģionālās sanāksmes (semināri) par pašvaldības interesējošiem jautājumiem

2

4

 

Pašvaldību vadītāju informatīvās sanāksmes

2

4

 

Pašvaldību saistošo noteikumu atbilstības likuma prasībām izvērtēšana (skaits)

200

450

 

Publicētie raksti un rakstu krājumi

2

4

 

Precizētais novadu izveidošanas projekts

1

1

 

Pašvaldību apvienošanās projektu metodiskā vadība (projektu skaits)

X

20

 

Izstrādātie Ministru kabineta noteikumu projekti

4

X

 

Izstrādāti normatīvo aktu projekti

X

42

 

Izstrādāts Reģionālās politikas pamatnostādņu projekts

1

1

 

Sagatavotie ieteikumi Plānošanas reģionu attīstības programmu izstrādei

X

1

 

padomes sanāksmes

1

3

 

Organizētās Nacionālās reģionālās attīstības Sagatavotais projekta pieteikums PHARE 2003 Ekonomiskās un sociālās kohēzijas programmai

X

1

 

Organizētais projektu konkurss atbalsta saņemšanai no PPHARE 2001.gada Ekonomiskās un sociālās kohēzijas programmas

1

1

 

Organizētais projektu konkurss atbalsta saņemšanai no PHARE 2001.gada Pārrobežu sadarbības programmas

1

1

 

Sagatavotie uzraudzības ziņojumi par Phare nacionālās programmas projektu ieviešanu reģionālās attīstības jomā

1

2

 

Sagatavotie uzraudzības ziņojumi par Phare Pārrobežu sadarbības programmu

1

2

 

Organizētās Phare 2000 Pārrobežu sadarbības Vadības komitejas sēdes

1

2

 

Organizētās Phare 2001 Pārrobežu sadarbības Vadības komitejas sēdes

1

2

 

Organizētās Phare 2000 Ekonomiskās un sociālās kohēzijas uzraudzības komitejas sēdes

1

2

 

Organizētās Phare 2001 Ekonomiskās un sociālās kohēzijas uzraudzības komitejas sēdes

2

5

 

Sagatavotais projekta pieteikums PHARE 2003 Institucionālās kapacitātes stiprināšanai reģionos

X

1

 

Sagatavotais projekta pieteikums PHARE 2003 ārējo robežu iniciatīvai

X

1

 

Izstrādātas Kopienas Iniciatīvas Interreg IIIA pārrobežu sadarbības prioritātes

X

2

 

Daudzdzīvokļu māju renovācijas veicināšanas programmas izstrādāšana

X

1

 

Novadu veidošanas sabiedrisko attiecību kampaņa

X

1

 

Sagatavotie pašvaldību apvienošanās procesam paredzētie metodiskie materiāli

X

1

 

Izstrādātie apvienošanās projekti

X

3

 

Organizētās konferences par novadu veidošanas jautājumiem

X

1

03.00.00

Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas izveide

  
 

Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas datu pārraides pieslēguma ierīkošana pašvaldībās (pieslēgumu skaits)

X

150

 

Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas reģionālo informācijas centru izveide (skaits)

X

8

 

Datu apmaiņas nodrošināšana tiešsaites režīmā starp pašvaldību un Iedzīvotāju reģistru, Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistru un Valsts adrešu reģistru (reģistru skaits)

X

3

04.00.00

Īpaši atbalstāmo reģionu attīstība

  
 

Reģionālā fonda finansētie projekti

630

700

 

Vidējās izmaksas vienam projektam no Reģionālā fonda (Ls)

2500

2400

 

Piesaistītie līdzekļi (uzņēmēju un pašvaldību) uz vienu Reģionālā fonda līdzfinansējuma latu (Ls)

30

30

 

Jaunradītās un saglabātās darba vietas Reģionālā fonda atbalstītajos projektos:

  
 

jaunas

400

740

 

sezonas

250

350

 

saglabātās

350

600

 

Reģionālā fonda ieguldījums jaunas darba vietas radīšanai (Ls)

1300

1300

 

Projektu īstenošanas laikā uzņēmēju un pašvaldību samaksātie nodokļi valstij (Ls)

2500000

5000000

 

Valsts speciālā budžeta programmas un apakšprogrammas

  
 

Iestāžu skaits - kopā

2

2

 

Štata vienību skaits - kopā

65,5

60

01.00.00

Tehniskās vienības projektu vadība

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

10,5

5

 

Mājokļu projekta ietvaros izsniegtie galvojumi (milj. Ls)

0,4

X

 

Japānas valdības dāvinājuma vadība (milj. USD)

0,1

0,2

02.00.00

Mājokļu aģentūra

  
 

Iestāžu skaits

1

1

 

Štata vienību skaits

55

55

 

Reģionālo centru izveidošana (centru skaits)

6

6

 

Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces

200

1000

 

Dzīvokļu īpašnieku apvienību un pilnvaroto personu apsaimniekošanai pārņemtās dzīvojamās mājas

200

500

 

Daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto pārstāvju apmācība (cilvēku skaits)

100

240

 

Daudzdzīvokļu māju dzīvokļu energoauditi

20

50

 

V/a “Mājokļu aģentūra” interneta mājas lapas reģistrētie apmeklējumi

1000

25000

 

Mājokļu valsts atbalsta programmas vadība

X

1

 

Sagatavotie priekšlikumi par tiesību aktu projektiem

X

5

 

Organizēto semināru un konferenču skaits

X

4

 

Konsultācijas mājokļu attīstības jautājumos

X

600

2.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 3.jūnija
noteikumiem Nr.290
Zemkopības ministrijas programmu un apakšprogrammu rezultatīvie rādītāji 2003.gadam saskaņā ar rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēmas pamatnostādnēm

(Pielikums MK 23.12.2003. noteikumu Nr. 740 redakcijā)

Programmas vai apakšprogrammas kods

Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās programmu un apakšprogrammu, rezultātu un rezultatīvo rādītāju nosaukums

Skaits/ apjoms gadā

1

2

3

   
 

16 Zemkopības ministrija

 
   
 

Politikas mērķis:

 
 

Zemkopības ministrijai atbilstoši savai kompetencei izstrādāt un īstenot valsts politikas instrumentus ilgtspējīgai lauku attīstībai, kas ir priekšnoteikums lauksaimniecības, zivsaimniecības un meža nozaru konkurētspējai, veicināt Latvijas iedzīvotāju veselību, pārtikas drošumu un ministrijas kompetencē nodoto dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu

 
 

Makroekonomiskās ietekmes rezultāti:

 
 

Lauksaimniecības, mežsaimniecības, medniecības un zvejniecības apjoms IKP (milj. Ls) (NACE A un B kodi),

185

 

t.sk.: zvejniecība

10,6

 

lauksaimniecība un medniecība

120

 

Izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo gadu (%),

 
 

t.sk.: lauksaimniecība un medniecība

2,1

 

mežsaimniecība un kokmateriālu sagatavošana

7

 

zvejniecība

-11,7

 

Sektora apstrādes rūpniecības apjoms IKP (milj. Ls),

 
 

t.sk.: kokrūpniecība (ieskaitot papīra un mēbeļu ražošanu)

187

 

pārtikas produktu un dzērienu ražošana

423,3

 

zivju apstrāde

81,4

 

Lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, medniecībā un zvejniecībā nodarbināto skaits (% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita),

12,5

 

t.sk.: lauksaimniecība un medniecība

10,5

 

mežsaimniecība un kokmateriālu sagatavošana

1,5