Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Zemkopības ministrijas instrukcija Nr. 2

Rīgā 2003. gada 24. februārī

Fitosanitārie pasākumi kartupeļu gaišās gredzenpuves izplatības ierobežošanai un apkarošanai

Izdota saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 6.panta 1.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Instrukcija nosaka fitosanitāros pasākumus, kurus piemēro Valsts augu aizsardzības dienesta (turpmāk - dienests) inspektors, lai ierobežotu augu karantīnas organisma - kartupeļu gaišās gredzenpuves Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus(turpmāk - gaišā gredzenpuve) - izplatīšanos un apkarotu to.

2. Lai noteiktu gaišās gredzenpuves izplatību, dienesta inspektors veic regulāras kartupeļu Solanum tuberosum L. bumbuļu, ja iespējams, arī to augu pārbaudes un paraugu noņemšanu saskaņā ar dienesta apstiprinātajām instrukcijām:

2.1. sēklas kartupeļiem un citiem mērķiem paredzētiem kartupeļiem (pārtikai, pārstrādei, lopbarībai u.c.) to uzglabāšanas vietās;

2.2. paraugu vizuālās pārbaudes, bumbuļus pārgriežot.

3. Gaišo gredzenpuvi konstatē un identificē dienesta Augu karantīnas organismu diagnostikas daļa (turpmāk - diagnostikas daļa) un par to izsniedz testēšanas pārskatu.

4. Par fitosanitāro pasākumu piemērošanu vai atcelšanu dienesta inspektors pieņem lēmumu.

 

II. Fitosanitārie pasākumi aizdomu gadījumā

5. Ja ir aizdomas par gaišās gredzenpuves klātbūtni kartupeļos (vizuāli simptomi vai vienā laboratorijas testā iegūts pozitīvs analīzes rezultāts -- imunofluorescences vai jebkuras citas piemērotas laboratoriskās analīzes rezultāts), dienesta inspektors nosaka šādus fitosanitāros pasākumus:

5.1. atļauj kartupeļu partiju vai kravu pārvietošanu tikai dienesta uzraudzībā, novēršot gaišās gredzenpuves izplatīšanās risku;

5.2. aizliedz jebkuru citu nakteņu dzimtas augu (turpmāk - gaišās gredzenpuves saimniekaugi) pārvietošanu no iespējami inficētām vietām;

5.3. veic papildu pārbaudes, lai noteiktu infekcijas izcelšanās vietu.

 

III. Fitosanitārie pasākumi gaišās gredzenpuves atklāšanas gadījumā

6. Ja dienesta diagnostikas daļa apstiprina gaišo gredzenpuvi (divos dažādos laboratoriskos testos iegūti pozitīvi analīžu rezultāti), dienesta inspektors:

6.1. nosaka kā inficētus:

6.1.1. kartupeļu bumbuļus un to augus, to kravas un/vai partijas, no kurām noņemts paraugs;

6.1.2. noliktavas un jebkuru tehniku, kas ir bijusi saskarē ar inficētajiem kartupeļiem, no kuriem noņemts paraugs;

6.1.3. jebkurus citus objektus, ieskaitot iepakojumu, kas ir bijuši saskarē ar inficētajiem kartupeļiem, no kuriem noņemts paraugs;

6.1.4. laukus un audzēšanas vietas, no kurām tika iegūta kartupeļu raža un noņemti paraugi, atzīmējot laukus un audzēšanas vietas saimniecības zemes plānā;

6.1.5. laukus un audzēšanas vietas, kur paraugi tika noņemti veģetācijas periodā, atzīmējot laukus un audzēšanas vietas saimniecības zemes plānā;

6.2. papildus pārbauda kartupeļu bumbuļus un to augus, lai noteiktu gaišās gredzenpuves izplatības zonu un sākotnējo infekcijas izcelšanās vietu un vismaz ar inficētās sēklas kartupeļu partijas izcelsmi saistītos sēklas kartupeļus.

7. Ja dienesta diagnostikas daļa apstiprina gaišo gredzenpuvi selekcijas materiālā, bāzes vai augstāka ataudzējuma sēklas kartupeļos, veicama visu to sēklas kartupeļu paraugu laboratoriskā testēšana, kuru izcelsme saistīta ar inficēto partiju.

8. Lai noteiktu un atzīmētu zemes plānā inficēto zonu (lauku, audzēšanas vietu un saimniecības kopumu, kas jebkādā veidā ir saistīts ar inficētajiem kartupeļiem), dienesta inspektors kā iespējami inficētus nosaka:

8.1. visus kartupeļu bumbuļus un to augus, kas tiek audzēti vai atradās saimniecībā, kas noteikta kā inficēta;

8.2. citas saimniecības, kas jebkurā veidā saistītas ar kartupeļu bumbuļiem un to augiem, kas ir noteikti kā inficēti, lauksaimniecības tehniku, ierīces un telpas, kas kopīgi tiek izmantotas šajās saimniecībās;

8.3. noliktavas, kurās glabājas kartupeļu bumbuļi, kas pārvietoti no šīs instrukcijas 8.1. un 8.2. apakšpunktā minētajām vietām;

8.4. jebkuru lauksaimniecības tehniku, transporta līdzekļus, noliktavas un citas telpas un objektus, ieskaitot iepakojumu, kas, iespējams, bijis saskarē ar inficētajiem kartupeļu bumbuļiem un to augiem;

8.5. jebkurus kartupeļu bumbuļus, kas uzglabāti noliktavās vai ir bijuši saskarē ar citiem objektiem, kas minēti šīs instrukcijas 8.4. apakšpunktā, pirms to tīrīšanas un dezinfekcijas;

8.6. kartupeļu bumbuļus vai to augus, kuri ir saistīti ar inficētās sēklas kartupeļu partijas izcelsmi vai kuri iegūti vienā vietā ar inficētajiem kartupeļiem, jo iespējama infekcijas izplatība, augus pavairojot.

9. Kartupeļu bumbuļus un to augus, kuri noteikti kā inficēti vai iespējami inficēti, vai arī izaudzēti vietās, kas noteiktas kā iespējami inficētas, aizliegts stādīt.

10. Inficētajiem kartupeļu bumbuļiem gaišās gredzenpuves izplatīšanās riska novēršanai dienesta inspektors piemēro šādus dienesta uzraudzībā veicamos fitosanitāros pasākumus:

10.1. iznīcināšanu;

10.2. izmantošanu rūpnieciskai pārstrādei, nekavējoties nogādājot inficēto materiālu tieši pārstrādes uzņēmumam ar piemērotām atkritumu pārstrādes iekārtām, noliktavu un transporta līdzekļu dezinficēšanas sistēmām, iepriekš ziņojot pārstrādes uzņēmumam par inficēto partiju;

10.3. citus fitosanitāros pasākumus, ja ir novērsts gaišās gredzenpuves izplatīšanās risks.

11. Kartupeļu bumbuļiem, kas noteikti kā iespējami inficēti vai arī izaudzēti vietās, kas noteiktas kā iespējami inficētas, dienesta inspektors, lai novērstu gaišās gredzenpuves izplatīšanās risku, piemēro šādus dienesta uzraudzībā veicamus fitosanitāros pasākumus:

11.1. izlieto pārtikai; kartupeļu bumbuļiem jābūt iesaiņotiem; iesaiņotos kartupeļus nosūta uz realizācijas vietu;

11.2. izlieto rūpnieciskai pārstrādei, nekavējoties nogādājot kartupeļus tieši pārstrādes uzņēmumam, kur iespējama piemērota atkritumu pārstrāde un iznīcināšana, iepriekš ziņojot pārstrādes uzņēmumam par iespējami inficēto partiju;

11.3. vai veic citus fitosanitāros pasākumus, novēršot gaišās gredzenpuves izplatīšanās risku.

12. Ja lauksaimniecības tehnika, transporta līdzekļi, noliktavas un jebkuras citas telpas un objekti noteikti kā inficēti vai iespējami inficēti, tos attīra un/vai dezinficē, iepakojumu - dezinficē vai iznīcina.

13. Tīrīšanu vai dezinfekciju veic dienesta uzraudzībā, novēršot gaišās gredzenpuves izplatīšanās risku.

14. Pēc dezinfekcijas šie objekti nav vairs uzskatāmi par inficētiem vai iespējami inficētiem.

15. Laukos, kas noteikti kā inficēti, atkarībā no to izmantošanas intensitātes dienesta inspektors, vienojoties ar kartupeļu audzētāju par veicamo pasākumu kopumu, nosaka fitosanitāro pasākumu piemērošanas ilgumu.

16. Ja fitosanitārie pasākumi piemērojami trīs gadus, dienesta inspektors nosaka šādus fitosanitāros pasākumus:

16.1. periodā pēc infekcijas noteikšanas:

16.1.1. veikt pārziemojušo kartupeļu, kā arī citu gaišās gredzenpuves saimniekaugu iznīcināšanu:

16.1.2. nestādīt kartupeļu bumbuļus, augus, nesēt to sēklas vai citus gaišās gredzenpuves saimniekaugus un bietes, kas varētu izplatīt gaišo gredzenpuvi, līdz lauks ir pilnīgi brīvs no pārziemojušiem kartupeļiem vismaz divus nākamos veģetācijas periodus;

16.2. trešajā audzēšanas gadā, ja vismaz divos iepriekšējos veģetācijas periodos nav atrasti pārziemojuši kartupeļu augi:

16.2.1. stādīt tikai sertificētus sēklas kartupeļus citiem mērķiem paredzētu kartupeļu (pārtikai, pārstrādei, lopbarībai u.c.) ieguvei;

16.2.2. veikt šīs instrukcijas 2. punktā minētās pārbaudes.

17. Ja pēc šīs instrukcijas 16.2.2.apakšpunktā noteiktām pārbaudēm gaišā gredzenpuve netiek konstatēta, kārtējā kartupeļu audzēšanas sezonā, ievērojot augu maiņu, dienesta inspektors atļauj stādīt sertificētus sēklas kartupeļus sēklas vai citiem mērķiem paredzētu kartupeļu (pārtikai, pārstrādei, lopbarībai u.c.) ieguvei un veic šīs instrukcijas 2.punktā noteiktās pārbaudes.

18. Ja fitosanitārie pasākumi piemērojami četrus gadus, dienesta inspektors nosaka šādus fitosanitāros pasākumus:

18.1. šajā periodā pēc infekcijas noteikšanas:

18.1.1. veikt pārziemojušo kartupeļu, kā arī citu gaišās gredzenpuves saimniekaugu iznīcināšanu;

18.1.2. pirmajos trīs veģetācijas periodos laukā ierīkot un uzturēt melno papuvi, ierīkot ganības ar biežu un zemu nopļaušanu vai intensīvu noganīšanu;

18.2. ceturtajā kartupeļu audzēšanas sezonā, kas seko pēc šīs instrukcijas 18.1.2. apakšpunktā minētā perioda:

18.2.1. stādīt sertificētus sēklas kartupeļus sēklas vai citiem mērķiem paredzētu kartupeļu (pārtikai, pārstrādei, lopbarībai u.c.) ieguvei;

18.2.2. veikt šīs instrukcijas 2. punktā noteiktās pārbaudes.

19. Pārējos laukos inficētajā zonā, ievērojot augu maiņu, dienesta inspektors nosaka šādus fitosanitāros pasākumus:

19.1. pirmajā veģetācijas periodā pēc infekcijas noteikšanas:

19.1.1. aizliedz stādīt kartupeļu bumbuļus, to augus, sēt to sēklas vai citus gaišās gredzenpuves saimniekaugus un veic pārziemojušo kartupeļu iznīcināšanu;

19.1.2. vai stāda tikai sertificētus sēklas kartupeļus citiem mērķiem paredzētu kartupeļu (pārtikai, pārstrādei, lopbarībai u.c.) ieguvei, ja ir iznīcināti visi pārziemojušie kartupeļi un citi gaišās gredzenpuves saimniekaugi un iepriekšējā gadā nav audzētas bietes;

19.2. otrajā veģetācijas periodā pēc infekcijas noteikšanas atļauj stādīt tikai sertificētus sēklas kartupeļus citiem mērķiem paredzētu kartupeļu (pārtikai, pārstrādei, lopbarībai u.c.) ieguvei;

19.3. katru veģetācijas periodu, kas noteikts šīs instrukcijas 19.1. un 19.2. apakšpunktā, veikt pārziemojušo kartupeļu un gaišās gredzenpuves saimniekaugu iznīcināšanu un veikt kartupeļu pārbaudes;

19.4. vietās, kur sertificēti sēklas kartupeļi tiek audzēti citiem mērķiem paredzētu kartupeļu (pārtikai, pārstrādei, lopbarībai u.c.) ieguvei, veģetācijas periodā, kas seko pēc infekcijas noteikšanas, pēc ražas novākšanas veikt kartupeļu pārbaudes.

20. Tūlīt pēc infekcijas noteikšanas un katrā nākamajā veģetācijas periodā līdz pat pirmajam atļautajam kartupeļu audzēšanas gadam laukos, kuri bija noteikti kā inficēti, dienesta inspektors nosaka veikt visas ar kartupeļu audzēšanu saistītās lauksaimniecības tehnikas un glabātavu, segto platību tīrīšanu un, kur iespējams, arī dezinfekciju.

21. Segtajās platībās inficētajā zonā dienesta inspektors aizliedz stādīt kartupeļu bumbuļus un to augus, kā arī citus gaišās gredzenpuves saimniekaugus, izņemot gadījumus, kad veikti šādi fitosanitārie pasākumi, kartupeļu audzēšanai izmantojot sertificētus sēklas kartupeļus, sīkbumbuļus vai meristēmaugus, kuri ir pārbaudīti dienestā:

21.1. pilnīga augšanas substrāta nomaiņa;

21.2. segto platību un iekārtu tīrīšana;

21.3. kur iespējams, arī dezinfekcija.

22. Inficētajā zonā tūlīt un vismaz trīs nākamos veģetācijas periodus pēc infekcijas noteikšanas dienesta inspektors:

22.1. veic saimniecību, glabātavu un ar kartupeļu bumbuļu pārvietošanu saistīto uzņēmumu, kā arī to saimniecību uzraudzību, kuras izmanto lauksaimniecības tehniku uz līguma pamata;

22.2. uzdod veikt lauksaimniecības tehnikas, glabātavu un segto platību tīrīšanu un, kur iespējams, arī dezinfekciju;

22.3. uzdod visās saimniecībās izmantot tikai sertificētus sēklas kartupeļus, kas ir pārbaudīti dienestā;

22.4. visiem kartupeļu stādījumiem inficētajā zonā un visiem iegūtajiem sēklas kartupeļiem veic paraugu noņemšanu un testēšanu dienesta diagnostikas daļā;

22.5. nosaka inficētajā zonā sēklas kartupeļu un citiem mērķiem paredzēto kartupeļu (pārtikai, pārstrādei, lopbarībai u.c.) novākšanu, uzglabāšanu un pārvietošanu atsevišķi;

22.6. veic šīs instrukcijas 2.punktā noteiktās pārbaudes.

23. Dienests sagatavo programmu sēklas kartupeļu nomaiņai inficētajā zonā noteiktam laika periodam.

Zemkopības ministrs M.Roze

Lauksaimniecības nozaru un pārstrādes attīstības departamenta direktore Z.Bērziņa

"Latvijas Vēstneša" redakcijā saņemts 12.03.2003.

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Fitosanitārie pasākumi kartupeļu gaišās gredzenpuves izplatības ierobežošanai un apkarošanai Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Zemkopības ministrija Veids: instrukcija Numurs: 2Pieņemts: 24.02.2003.Stājas spēkā: 15.03.2003.Zaudē spēku: 01.01.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 41, 14.03.2003.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
72510
15.03.2003
86
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)