Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta instrukcija Nr.2

Rīgā 2003.gada 11.februārī (prot. Nr.8, 13.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 28.maija instrukcijā Nr.3 "Ministru kabineta kārtības rullī noteikto dokumentu elektroniskās aprites kārtība"

Izdota saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumu
Nr.111 "Ministru kabineta kārtības rullis" 12.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2002.gada 28.maija instrukcijā Nr.3 "Ministru kabineta kārtības rullī noteikto dokumentu elektroniskās aprites kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 82.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt instrukciju ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Ministrija nosaka un Valsts kanceleja reģistrē vienu ministrijas lietotāju grupu Ministru kabineta un Ministru kabineta komitejas sēžu e-mapēm un otru ministrijas lietotāju grupu Valsts sekretāru sanāksmes sēžu e-mapēm, katrā grupā piešķirot lietotāju tiesības "Sēdes dalībnieks", "Grupas dalībnieks" un "Viesis" (turpmāk - e-mapes lietotāji). Ministrija rakstiski informē Valsts kanceleju par personām, kuras iekļauj minētajās lietotāju grupās, norādot vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un nepieciešamās tiesības. Valsts kanceleja slēgtā aploksnē nosūta katram lietotājam lietotāja identifikatoru un paroli. Ministrija rakstiski informē Valsts kanceleju par nepieciešamajām izmaiņām lietotāju grupās."

2. Izteikt 8.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"8. Sagatavojot politikas dokumenta projektu, tiesību akta projektu, starptautiskā līguma projektu, informatīvo ziņojumu, anotāciju, paskaidrojuma rakstu, pavadvēstuli, izziņu, atzinumu, starpministriju protokolu, kā arī iebildumus par Valsts sekretāru sanāksmes, Ministru kabineta komitejas un Ministru kabineta sēdes protokolu (turpmāk - dokuments), ievēro šādas prasības:".

3. Svītrot 8.11.apakšpunktā vārdus "un turpmākā".

4. Aizstāt 12.punktā vārdus un skaitli "ar atkāpi 1,25 cm" ar vārdiem un skaitli "ar atkāpi 1,27 cm".

5. Izteikt 16.punktā minēto piemēru šādā redakcijā:

"Piemērs: Mkinstr_230502_elaprite; Ministru kabineta kārtības rullī noteikto dokumentu elektroniskās aprites kārtība".

6. Svītrot 17.punktā vārdus "Valsts kancelejā".

7. Papildināt II nodaļu ar 21.1 punktu šādā redakcijā:

"21.1 Sagatavojot citus kārtības rullī minētos dokumentus elektroniskā formā, ievēro šādas prasības:

21.11. to dokumentu skenēšanai, kuri pieejami tikai papīra formā, izmanto melnbalto režīmu ar 150 dpi izšķiršanas spēju, saglabājot attiecīgo dokumentu TIF vai PDF formātā;

21.12. krāsainu grafisko pielikumu skenēšanai izmanto 256 krāsu režīmu ar izšķiršanas spēju, kas nepārsniedz 200 dpi, saglabājot attiecīgo dokumentu TIF vai PDF formātā;

21.13. izņēmuma gadījumā, ja nav iespējams ievērot šīs instrukcijas 8.punktā noteiktās prasības, pēc saskaņošanas ar Valsts kancelejas atbildīgajām amatpersonām pieļaujama citu formātu (piemēram, EXCEL, PowerPoint) izmantošana."

8. Izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

"22. Pieteikumu, pieteikumā minēto politikas dokumentu un/vai tiesību aktu projektus (turpmāk arī - projekti) un anotācijas vai paskaidrojuma rakstus (kārtības ruļļa 59.punkts) ministrija elektroniskā formā nosūta Valsts kancelejai divas darbdienas pirms Valsts sekretāru sanāksmes līdz plkst.12.00 (parasti otrdienās). Minētos dokumentus nosūta, e-pasta ziņojumam pievienojot projektu, anotāciju vai paskaidrojuma raksta un pieteikuma teksta datnes un ailē Subject norādot "VSS dd.mm.gggg", kur "dd.mm.gggg" ir Valsts sekretāru sanāksmes datums, "VSS" - atslēgas vārds."

9. Papildināt instrukciju ar 31.1 punktu šādā redakcijā:

"31.1 Ja Valsts sekretāru sanāksmes dalībnieka pārstāvētajai ministrijai vai institūcijai nav priekšlikumu vai iebildumu par izsludināto projektu, tā atzinumu (kārtības ruļļa 72.punkts) neraksta, bet nosūta iesniedzējai ministrijai e-pasta ziņojumu, norādot:

31.11. ailē Subject - "TAP VSS-xxxx atzinums", kur "VSS-xxxx" - projekta reģistrācijas numurs LIS un "TAP", "atzinums" - atslēgas vārdi;

31.12. e-pasta ziņojuma tekstā - vārdus "Atzinums par projektu (nosaukums) netiks sniegts", kā arī šīs instrukcijas 3.5.apakšpunktā noteiktās ziņas."

10. Papildināt IV nodaļu ar 36.1, 36.2, 36.3 un 36.4 punktu šādā redakcijā:

"36.1 Ja par projektu atbildīgā ministrija sasauc atkārtotu starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi (kārtības ruļļa 87.punkts), kārtības rullī noteiktie dokumenti un informācija nosūtāma atbilstoši šīs instrukcijas 33., 34., 35. un 36.punktam, bet, aizpildot e-pasta ziņojuma aili Subject, to papildina ar atslēgas vārdu "atkartoti".

36.2 Iesniedzēja ministrija tiesību akta projektu vai politikas dokumenta projektu, kas tiek gatavots iesniegšanai Ministru kabinetā kā Ministru kabineta lieta vai steidzams jautājums (turpmāk - Ministru kabineta lietas projekts) (kārtības ruļļa 150.punkts), rakstiski un elektroniskā formā nosūta kārtības rullī noteiktajām ministrijām un institūcijām atzinumu sniegšanai. Tiesību akta projektu vai politikas dokumenta projektu nosūta, e-pasta ziņojumam pievienojot pavadvēstules un projekta teksta datni un ailē Subject norādot "MK lieta Nr.xxxx dd.mm.gggg", kur "Nr.xxxx dd.mm.gggg" - iesniedzēja pavadvēstules numurs un datums un "MK lieta" - atslēgas vārds. Pirms minēto dokumentu nosūtīšanas pavadvēstules teksta datnē ieraksta pavadvēstules datumu un numuru.

36.3 Atzinumu par Ministru kabineta lietas projektu (kārtības ruļļa 150.punkts) kārtības rullī noteiktā ministrija vai institūcija rakstiski un elektroniskā formā nosūta iesniedzējai ministrijai. Atzinumu par projektu nosūta, e-pasta ziņojumam pievienojot atzinuma teksta datni un norādot:

36.31. ailē Subject - "MK lieta atzinums Nr.xxxx dd.mm.gggg", kur "Nr.xxxx dd.mm.gggg" - atzinuma vēstules numurs un datums un "MK lieta atzinums" - atslēgas vārds;

36.32. e-pasta ziņojuma tekstā - šīs instrukcijas 3.5.apakšpunktā noteiktās ziņas, kā arī tā projekta nosaukumu, par kuru tiek sniegts atzinums.

36.4 Valsts kancelejas Juridiskā departamenta atzinumu par Ministru kabinetā iesniegto tiesību akta vai politikas dokumenta projektu Valsts kanceleja elektroniskā formā nosūta iesniedzējai ministrijai. Atzinumu par projektu nosūta, e-pasta ziņojumam pievienojot atzinuma teksta datni un ailē Subject norādot "Atzinums TA-xxxx", kur "TA-xxxx" - tiesību akta vai politikas dokumenta reģistrācijas numurs LIS un "Atzinums" - atslēgas vārds."

11. Izteikt 39.punkta ievaddaļā tekstu iekavās šādā redakcijā:

"(kārtības ruļļa 96., 97., 98., 99., 102., 104. un 105.1 punkts)".

12. Izteikt 39.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"39.2. anotācija vai paskaidrojuma raksts;".

13. Papildināt instrukciju ar 39.15.apakšpunktu šādā redakcijā:

"39.15. lēmums par personas izdošanas pieļaujamību (kopā ar pārbaudes materiāliem (Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 501.pants))."

14. Papildināt instrukciju ar 40.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"40.5. īss projekta satura izklāsts."

15. Izteikt 44.punktu šādā redakcijā:

"44. Valsts sekretāru sanāksmes darba kārtību, kā arī sanāksmes darba kārtībā iekļautos projektus kopā ar attiecīgajiem materiāliem (kārtības ruļļa 112.punkts) ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms sanāksmes līdz plkst.12.00 (parasti pirmdienās) ievieto sēdes elektroniskajā mapē (turpmāk - e-mape). Pēc minēto dokumentu ievietošanas e-mapē Valsts kanceleja e-mapes lietotājiem nosūta e-pasta ziņojumu, ailē Subject norādot "VSS darba kartiba dd.mm.gggg", kur "dd.mm.gggg" - sanāksmes datums un "VSS darba kartiba" - atslēgas vārdi."

16. Papildināt 45.punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Informāciju, kas saistīta ar Valsts sekretāru sanāksmju organizāciju, Valsts kanceleja elektroniskā formā nosūta saskaņā ar Valsts kancelejas direktora apstiprinātu sarakstu (kārtības ruļļa 112.punkts), ailē Subject norādot "VSS informacija", kur "VSS informacija" - atslēgas vārdi."

17. Izteikt 51.punktu šādā redakcijā:

"51. Ministru kabineta komitejas sēdes darba kārtību, kā arī sēdes darba kārtībā iekļautos projektus kopā ar attiecīgajiem materiāliem (kārtības ruļļa 128.punkts) ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms sanāksmes līdz plkst.9.00 (parasti trešdienās) ievieto sēdes e-mapē. Pēc minēto dokumentu ievietošanas e-mapē Valsts kanceleja e-mapes lietotājiem nosūta e-pasta ziņojumu, ailē Subject norādot "MKK darba kartiba dd.mm.gggg", kur "dd.mm.gggg" - sanāksmes datums un "MKK darba kartiba" - atslēgas vārdi."

18. Izteikt 52.punktu šādā redakcijā:

"52. Ministru kabineta komitejas sēdes darba kārtību Valsts kanceleja elektroniskā formā nosūta saskaņā ar Valsts kancelejas direktora apstiprinātu sarakstu (kārtības ruļļa 128.punkts) ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms komitejas sēdes līdz plkst.12.00 (parasti otrdienās). Ministru kabineta komitejas sēdes darba kārtību nosūta, e-pasta ziņojumam pievienojot darba kārtības teksta datni un ailē Subject norādot "MKK darba kartiba dd.mm.gggg", kur "dd.mm.gggg" - komitejas sēdes datums un "MKK darba kartiba" - atslēgas vārdi. Informāciju, kas saistīta ar Ministru kabineta komitejas sēžu organizāciju, Valsts kanceleja elektroniskā formā nosūta Ministru kabineta locekļiem un citām personām, ailē Subject norādot "MKK informacija", kur "MKK informacija" - atslēgas vārdi."

19. Izteikt 54.punktu šādā redakcijā:

"54. Ministru kabineta komitejas sēdes precizēto darba kārtību, kā arī sēdes darba kārtībā papildus iekļautos projektus kopā ar attiecīgajiem materiāliem (kārtības ruļļa 129.punkts) ne vēlāk kā dienu pirms komitejas sēdes līdz plkst.17.00 (parasti piektdienās) ievieto e-mapē. Pēc minēto dokumentu ievietošanas e-mapē Valsts kanceleja e-mapes lietotājiem nosūta e-pasta ziņojumu, norādot:

54.1. ailē Subject - "MKK darba kartiba dd.mm.gggg precizeta", kur "dd.mm.gggg" - komitejas sēdes datums un "MKK darba kartiba", "precizeta" - atslēgas vārdi;

54.2. e-pasta ziņojuma tekstā - apstiprināšanas un precizēšanas laiku, kā arī informāciju par grozījumiem iepriekš izsūtītajā darba kārtībā."

20. Papildināt 61.punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Informāciju, kas saistīta ar Ministru kabineta sēdes organizāciju, Valsts kanceleja elektroniskā formā nosūta Ministru kabineta locekļiem un citām attiecīgajām personām, ailē Subject norādot "MK informacija", kur "MK informacija" - atslēgas vārdi."

21. Izteikt 62.punktu šādā redakcijā:

"62. Ministru kabineta sēdes darba kārtību, kā arī sēdes darba kārtībā iekļautos projektus kopā ar attiecīgajiem materiāliem (kārtības ruļļa 157.punkts) ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms sanāksmes līdz plkst.9.00 (parasti piektdienās) ievieto sēdes e-mapē. Pēc minēto dokumentu ievietošanas e-mapē Valsts kanceleja e-mapes lietotājiem nosūta e-pasta ziņojumu, ailē Subject norādot "MK darba kartiba dd.mm.gggg", kur "dd.mm.gggg" - sanāksmes datums un "MK darba kartiba" - atslēgas vārdi."

22. Izteikt 64.punktu šādā redakcijā:

"64. Ministru kabineta sēdes precizēto darba kārtību, kā arī sēdes darba kārtībā papildus iekļautos projektus kopā ar attiecīgajiem materiāliem (kārtības ruļļa 162.punkts) Ministru kabineta sēdes dienā līdz plkst.10.00 (parasti otrdienās) ievieto sēdes e-mapē. Pēc minēto dokumentu ievietošanas e-mapē Valsts kanceleja e-mapes lietotājiem nosūta e-pasta ziņojumu, norādot:

64.1. ailē Subject - "MK darba kartiba dd.mm.gggg precizeta", kur "dd.mm.gggg" - Ministru kabineta sēdes datums un "MK darba kartiba", "precizeta" - atslēgas vārdi;

64.2. e-pasta ziņojuma tekstā - apstiprināšanas un precizēšanas laiku, kā arī informāciju par grozījumiem iepriekš izsūtītajā darba kārtībā."

23. Papildināt instrukciju ar 64.1 punktu šādā redakcijā:

"64.1 Ministru kabineta sēdes precizēto darba kārtību Valsts kanceleja Ministru kabineta sēdes dienā līdz plkst.10.00 (parasti otrdienās) elektroniskā formā nosūta saskaņā ar Valsts kancelejas direktora apstiprinātu sarakstu (kārtības ruļļa 162.punkts). Ministru kabineta sēdes precizēto darba kārtību nosūta, e-pasta ziņojumam pievienojot darba kārtības teksta datni un norādot:

64.11. ailē Subject - "MK darba kartiba dd.mm.gggg precizeta", kur "dd.mm.gggg" - Ministru kabineta sēdes datums un "MK darba kartiba", "precizeta" - atslēgas vārdi;

64.12. e-pasta ziņojuma tekstā - apstiprināšanas un precizēšanas laiku."

24. Papildināt instrukciju ar VIII 1 nodaļu šādā redakcijā:

"VIII.1 Starptautisko līgumu nosūtīšana pēc to parakstīšanas

69.1 Starptautisko līgumu sagatavo parakstīšanai, neņemot vērā šīs instrukcijas 16., 17. un 18.punktā noteiktās prasības. Pēc starptautiskā līguma parakstīšanas iesniedzēja ministrija starptautisko līgumu un tā tulkojumu (ja līgums nav parakstīts latviešu valodā) rakstiski un elektroniskā formā nosūta Ārlietu ministrijai (kārtības ruļļa 35.1 punkts), e-pasta ziņojumam pievienojot pavadvēstuli, starptautiskā līguma un tā tulkojuma (ja līgums nav parakstīts latviešu valodā) teksta datnes un ailē Subject norādot "PARAKSTITAIS LIGUMS Nr.xxxx dd.mm.gggg", kur "Nr.xxxx dd.mm.gggg" - pavadvēstules numurs un datums un "PARAKSTITAIS LIGUMS" - atslēgas vārdi. Pirms minēto dokumentu nosūtīšanas pavadvēstules teksta datnē ieraksta pavadvēstules datumu un numuru.

69.2 Pēc starptautiskā līguma parakstīšanas (kārtības ruļļa 32.punkts) atbildīgā ministrija minētos dokumentus rakstiski un elektroniskā formā nosūta Valsts kancelejai, e-pasta ziņojumam pievienojot likumprojektu, anotāciju, pavadvēstuli, starptautisko līgumu un tā tulkojumu (ja līgums nav parakstīts latviešu valodā) teksta datnes un ailē Subject norādot "TAP Nr.xxxx dd.mm.gggg", kur "Nr.xxxx dd.mm.gggg" - pavadvēstules numurs un datums un "TAP" - atslēgas vārds. Pirms minēto dokumentu nosūtīšanas pavadvēstules teksta datnē ieraksta pavadvēstules datumu un numuru. Rakstiski nosūtītajam parakstītajam līgumam pievieno izdrukātu līguma elektroniskās versijas pēdējo lapu, kas noformēta atbilstoši šīs instrukcijas II nodaļā noteiktajām prasībām."

25. Aizstāt 70.punktā vārdus "2003.gada" ar vārdiem "2004.gada".

26. Izteikt instrukcijas 2.pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).

Ministru prezidents E.Repše

Satiksmes ministrs R.Zīle

 

Pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 11.februāra instrukcijai Nr.2

"2.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 28.maija instrukcijai Nr.3

Dokumenta datnes nosaukuma veidošanas kārtība

1. Dokumenta datnes nosaukums nedrīkst būt garāks par 24 simboliem, un to veido pēc šāda parauga:

 OOOvvv_ddmmgg_xxxx, kur

OOO - iestādes nosaukuma saīsinājums saskaņā ar šī pielikuma 1.tabulu;

vvv - dokumenta veida apzīmējums saskaņā ar šī pielikuma 2.tabulu. Ja projekts vai iesniegtie dokumenti ir sadalīti vairākās datnēs, datnes nosaukumā aiz veida apzīmējuma "vvv" liek apakšsvītras simbolu "_" un latīņu alfabēta simbolus alfabēta secībā (piemēram, OOOrik_A_ddmmgg);

ddmmgg - projekta pēdējās korekcijas un izdrukāšanas datums:

xxxx - cits papildu apzīmējums (piemēram, saraksta "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā" kārtas numurs).

2. Tiesību akta projekta pielikuma datnes nosaukumu veido pēc šāda parauga:

OOOvvvpyy_ddmmgg, kur

OOO - iestādes nosaukuma saīsinājums saskaņā ar šī pielikuma 1.tabulu;

vvv - dokumenta veida apzīmējums saskaņā ar šī pielikuma 2.tabulu. Ja pielikums ir sadalīts vairākās datnēs, datnes nosaukumā aiz apzīmējuma "vvvpyy" liek apakšsvītras simbolu "_" un latīņu alfabēta simbolus alfabētiskā secībā (piemēram, OOOrikp1_A_ddmmgg);

p - pielikuma apzīmējums saskaņā ar šī pielikuma 2.tabulu;

yy - pielikuma numurs;

ddmmgg - projekta pēdējās korekcijas un izdrukāšanas datums.

 

1.tabula

Valsts institūciju nosaukumu saīsinājumi

Nr. p.k.

Valsts institūcija

Nosaukuma saīsinājums

1

2

3

1.

Aizsardzības ministrija

AIM

2.

Ārlietu ministrija

AM

3.

Ekonomikas ministrija

EM

4.

Finanšu ministrija

FM

5.

Iekšlietu ministrija

IEM

6.

Izglītības un zinātnes ministrija

IZM

7.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

RAPLM

8.

Kultūras ministrija

KM

9.

Labklājības ministrija

LM

10.

Satiksmes ministrija

SAM

11.

Tieslietu ministrija

TM

12.

Veselības ministrija

VM

13.

Vides ministrija

VIDM

14.

Zemkopības ministrija

ZM

15.

Īpašu uzdevumu ministrs bērnu un ģimenes lietās

IUMBGL

16.

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās

IUMSIL

17.

Eiropas integrācijas birojs

EIB

18.

Ministru prezidents

MP

19.

Ministru prezidenta biedra birojs

MPBB

20.

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

MK

21.

Valsts kontrole

VK

22.

Ģenerālprokuratūra

GP

23.

Latvijas Pašvaldību savienība

LPS

24.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

SPRK

25.

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NTSP

26.

Reģionālās attīstības padome

RAP

27.

Tautsaimniecības padome

TSP

28.

Nevalstiskās organizācijas

NVO

2.tabula

Dokumentu veidu apzīmējumi

Nr.
p.k.

Dokumenta veids

Dokumenta veida apzīmējums

1

2

3

1.

Ieteikumu projekts

Iet

2.

Informatīvais ziņojums

Zino

3.

Instrukcijas projekts

Instr

4.

Koncepcijas projekts

Konc

5.

Likumprojekts

Lik

6.

Ministru prezidenta rīkojuma projekts

Mpr

7.

Noteikumu projekts

Not

8.

Pamatnostādņu projekts

Pamn

9.

Plāna projekts

Pl

10.

Programmas projekts

Prog

11.

Protokollēmuma projekts

Prot

12.

Rīkojuma projekts

Rik

13.

Starptautiska līguma projekts latviešu valodā

Sl

14.

Starptautiska līguma projekts svešvalodā

Ss

15.

Konkursa komisijas lēmums

Konkl

16.

Ministru kabineta Apbalvošanas padomes lēmums

mkapl

17.

Paskaidrojuma raksts

Pask

18.

Personas dzīves apraksts

Cv

19.

Pilnvarojums

Pilnv

20.

Politikas dokumenta satura rādītājs un kopsavilkums

Pdsat

21.

Projekta anotācija

Anot

22.

Pavadvēstule

Pav

23.

Atzinums par tiesību akta vai politikas dokumenta projektu

Atz

24.

Informācija par konsultācijām ar nevalstiskajām

Neval

 

organizācijām

 

25.

Jebkura cita šajā tabulā nestrukturēta informācija

Inf

26.

Izziņa par vērā ņemtajiem un noraidītajiem iebildumiem

Izz

27.

Jebkura cita izziņa

Izif

28.

Starpinstitūciju sanāksmes protokols

Stp

29.

Eiropas Savienības direktīva vai tās tulkojums

Esd

30.

Normatīvo aktu informatīvās sistēmas izdrukas

NAISy (y - numurs pēc kārtas)

31.

Pielikums

pyy (yy - numurs pēc kārtas)

32.

Ministru prezidenta rezolūcijas

Mprez

33.

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta atzinums

Jd

34.

Ministru kabineta komitejas sēdes protokola izraksts

pmkk

35.

Ministru kabineta sēdes protokola izraksts

pmk

36.

Valsts sekretāru sanāksmes protokola izraksts

pvss ".

Satiksmes ministrs R.Zīle

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 28.maija instrukcijā Nr.3 "Ministru kabineta kārtības rullī .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: instrukcija Numurs: 2Pieņemts: 11.02.2003.Stājas spēkā: 15.02.2003.Zaudē spēku: 01.07.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 25, 14.02.2003.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
71297
15.02.2003
86
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)