Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Veselības ministra rīkojums Nr.3

Rīgā 2003. gada 27. janvārī

Par izziņu pieprasīšanas kārtību no Narkoloģisko slimnieku un atkarību izraisošo vielu lietotāju valsts reģistra un Psihisko traucējumu un psihisko slimību valsts reģistra

Izdots saskaņā ar Ārstniecības likuma 59.pantu un Ministru kabineta 2002.gada 17.septembra noteikumu Nr.422 "Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju" 11.3.apakšpunktu

1. Apstiprināt:

1.1. Izziņu pieprasīšanas kārtību no Narkoloģisko slimnieku un atkarību izraisošo vielu lietotāju valsts reģistra un Psihisko traucējumu un psihisko slimību valsts reģistra (1.pielikums);

1.2. Pieprasījumu izziņas izsniegšanai no Narkoloģisko slimnieku un atkarību izraisošo vielu lietotāju valsts reģistra un Psihisko traucējumu un psihisko slimību valsts reģistra (2.pielikums);

1.3. Pieprasījuma izziņas izsniegšanai no Narkoloģisko slimnieku un atkarību izraisošo vielu lietotāju valsts reģistra un Psihisko traucējumu un psihisko slimību valsts reģistra aizpildīšanas noteikumus (3.pielikums);

1.4. Izziņu par personas datu pārbaudi Narkoloģisko slimnieku un atkarību izraisošo vielu lietotāju valsts reģistrā (4.pielikums);

1.5. Izziņas par personas datu pārbaudi Narkoloģisko slimnieku un atkarību izraisošo vielu lietotāju valsts reģistrā aizpildīšanas noteikumus (5.pielikums);

1.6. Izziņu par personas datu pārbaudi Psihisko traucējumu un psihisko slimību valsts reģistrā (6.pielikums);

1.7. Izziņas par personas datu pārbaudi Psihisko traucējumu un psihisko slimību valsts reģistrā aizpildīšanas noteikumus (7.pielikums);

1.8. Pieprasījumu un izziņu reģistrācijas žurnālu (8.pielikums);

1.9. Datu subjekta piekrišanas veidlapu (9.pielikums).

2. Ar šī rīkojuma 1.2., 1.4., 1.6. un 1.8.apakšpunktu apstiprināto medicīnisko dokumentāciju ieviest ārstniecības iestādēs ne vēlāk kā 2003.gada 1.martā.

3. Rīkojums stājas spēkā ar 2003.gada 1.februāri.

Veselības ministrs Ā.Auders

 

1. pielikums

Izziņu pieprasīšanas kārtība no Narkoloģisko slimnieku un atkarību izraisošo vielu lietotāju valsts reģistra un Psihisko traucējumu un psihisko slimību valsts reģistra

1. Šī kārtība nosaka to, kā ārstniecības iestāde pieprasa izziņas par fiziskās personas datiem no Narkoloģisko slimnieku un atkarību izraisošo vielu lietotāju valsts reģistra un Psihisko traucējumu un psihisko slimību valsts reģistra.

2. Ārstniecības iestāde pieprasa izziņas par fiziskās personas datiem, aizpildot pieprasījuma veidlapu izziņas izsniegšanai no Narkoloģisko slimnieku un atkarību izraisošo vielu lietotāju valsts reģistra un Psihisko traucējumu un psihisko slimību valsts reģistra (rīkojuma 2.pielikums) (turpmāk - pieprasījums) un pasvītrojot tajā attiecīgā reģistra nosaukumu. Minētās izziņas var pieprasīt, ja fiziskā persona aizpildījusi datu subjekta piekrišanas veidlapu (9.pielikums).

3. Pamatojoties uz rakstisko pieprasījumu, Narkoloģisko slimnieku un atkarību izraisošo vielu lietotāju valsts reģistrs un Psihisko traucējumu un psihisko slimību valsts reģistrs veic pārbaudi datu bāzēs un izsniedz ārstniecības iestādei atbilstošu izziņu:

3.1. par personas datu pārbaudi Narkoloģisko slimnieku un atkarību izraisošo vielu lietotāju valsts reģistrā (rīkojuma 4.pielikums) vai

3.2. par personas datu pārbaudi Psihisko traucējumu un psihisko slimību valsts reģistrā (rīkojuma 6.pielikums).

Izziņu izsniedz ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

4. Narkoloģisko slimnieku un atkarību izraisošo vielu lietotāju valsts reģistra un Psihisko traucējumu un psihisko slimību valsts reģistra atbildīgās personas, kas veic uzskaiti par katru ārstniecības iestādes pieprasījumu un izziņu nosūtīšanu, aizpildot pieprasījumu un izziņu reģistrācijas žurnālu (rīkojuma 8.pielikums), norāda tajā pieprasījuma pamatojumu, izziņas sniegšanas (nosūtīšanas) datumu un apliecina to ar savu parakstu, kā arī piešķir izsniegtajām izziņām atbilstošu kārtas numuru.

5. Informācijas apmaiņas veidu starp ārstniecības iestādi, kurā veic veselības pārbaudes, un Narkoloģisko slimnieku un atkarību izraisošo vielu lietotāju valsts reģistru un Psihisko traucējumu un psihisko slimību valsts reģistru un citus ar šo apmaiņu saistītos jautājumus nosaka normatīvie akti, kas regulē fizisko personu datu aizsardzību, un savstarpēja vienošanās.

6. Iespēju iegādāties pieprasījuma un datu subjekta piekrišanas veidlapu ārstniecības iestādēm nodrošina bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju aģentūra".

Veselības departamenta direktore R.Pupele

2. pielikums

2-3V COPY.GIF (59716 bytes)

3. pielikums

Pieprasījuma izziņas izsniegšanai no Narkoloģisko slimnieku un atkarību izraisošo vielu lietotāju valsts reģistra un Psihisko traucējumu un psihisko slimību valsts reģistra aizpildīšanas noteikumi

1. Pieprasījumu izziņas izsniegšanai no Narkoloģisko slimnieku un atkarību izraisošo vielu lietotāju valsts reģistra un Psihisko traucējumu un psihisko slimību valsts reģistra (turpmāk - pieprasījums) ārstniecības iestādē aizpilda par katru personu, kurai nepieciešama izziņa no minētajiem reģistriem.

2. Ierakstus pieprasījumā veic skaidri un salasāmi.

3. Ziņas par personu pieprasa katram reģistram atsevišķi, pieprasījumā pasvītrojot attiecīgā reģistra nosaukumu.

4. Pieprasījuma kreisā augšējā stūrī sadaļā "Izziņas pieprasītājs" norāda informāciju par izziņas pieprasītāju:

4.1. ārstniecības iestādes nosaukumu (var lietot spiedogu) un iestādes deviņzīmju kodu atbilstoši Veselības aprūpes iestāžu, uzņēmumu un prakšu reģistram;

4.2. konkrēto izziņas pieprasītāju (veselības pārbaudes veicēju): ģimenes ārstu (primārās veselības aprūpes internists, primārās veselības aprūpes pediatrs), ārstu komisiju vai specializēto medicīnisko komisiju.

5. Ailē "Pieprasījuma pamatojums" norāda iemeslu, kā dēļ pieprasa ziņas no Narkoloģisko slimnieku un atkarību izraisošo vielu lietotāju valsts reģistra vai Psihisko traucējumu un psihisko slimību valsts reģistra (piem., transportlīdzekļa vadītāja pirmstermiņa veselības pārbaude).

6. Pieprasījuma sadaļā "Persona, par kuru pieprasa ziņas" norāda šādu informāciju:

6.1. ailē "Uzvārds, vārds" - ieraksta personas uzvārdu, vārdu drukātiem burtiem atbilstoši ierakstam personu apliecinošā dokumentā;

6.2. ailē "Personas kods" - ieraksta vienpadsmit zīmju personas kodu atbilstoši ierakstam personu apliecinošā dokumentā;

6.3. ailē "Dzimums" - norāda atbilstošo personas dzimumu: 1 -vīrietis, 2 - sieviete;

6.4. ailē "Dzīvesvietas adrese" - ieraksta personas dzīvesvietu.

7. Atbildīgā ārstniecības persona paraksta pieprasījumu, apstiprinot ar iestādes zīmogu un savu spiedogu.

Veselības departamenta direktore R.Pupele

4. pielikums

4-3V COPY.GIF (79706 bytes)

 

5. pielikums

Izziņas par personas datu pārbaudi Narkoloģisko slimnieku un atkarību izraisošo vielu lietotāju valsts reģistrā aizpildīšanas noteikumi

1. Izziņu par personas datu pārbaudi Narkoloģisko slimnieku un atkarību izraisošo vielu lietotāju valsts reģistrā aizpilda par katru personu (turpmāk - izziņa), par kuru saņemts ārstniecības iestādes pieprasījums izziņas izsniegšanai no Narkoloģisko slimnieku un atkarību izraisošo vielu lietotāju valsts reģistra (turpmāk - pieprasījums).

2. Izziņu aizpilda pēc veiktās datu pārbaudes Narkoloģisko slimnieku un atkarību izraisošo vielu lietotāju valsts reģistra (turpmāk - Reģistrs) datu bāzēs.

3. Izziņu aizpilda skaidri un salasāmi. Labojumi nav pieļaujami, bet ja tādi ir, tie apstiprināmi ar izziņas aizpildītāja parakstu.

4. Izziņas kreisā augšējā stūrī raksta iestādes nosaukumu (atbilstoši pieprasījumā norādītajam), kurai izsniedz izziņu, un deviņzīmju kodu atbilstoši Veselības aprūpes iestāžu, uzņēmumu un prakšu reģistram.

5. Izziņas 1.-4. punktu aizpilda atbilstoši pieprasījuma attiecīgajās ailēs norādītajiem personas datiem.

6. 5.aili "Ziņas nav" aizpilda, ja Reģistra datu bāzēs nav ziņas par attiecīgo personu: rūtiņu aizpilda ar "X", apstiprina ar spiedogu "Valsts reģistrā ziņu nav" un 6.1., 6.2. un 6.3. aili neaizpilda.

7. 6.aili "Ziņas ir" aizpilda, ja Reģistra datu bāzēs ir ziņas par attiecīgo personu: rūtiņu aizpilda ar "X". Šajā gadījumā jābūt aizpildītai vismaz vienai no 6.1.-6.3. ailei, vai arī visām šīm ailēm.

8. 6.1.ailē "Narkoloģisko slimnieku un atkarību izraisošo vielu lietotāju valsts reģistrā" norāda personas pašreizējās diagnozes kodu (atbilstoši Starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10.redakcijas (SSK-10) kodiem) un diagnozes noteikšanas datumu.

9. 6.2.ailē "Ārstējies stacionārā" norāda diagnozi un datumu, no kura līdz kuram persona ārstējusies narkoloģiskajā stacionārā. Ja persona ārstējusies vairākas reizes, norāda informāciju par pēdējo ārstēšanās gadījumu stacionārā.

10. 6.3.ailē "Ziņas arhīvā" ieraksta ārstniecības iestādes nosaukumu, kurā atrodas dati par personu.

11. Izziņu paraksta atbildīgā persona, apstiprina ar iestādes zīmogu un personīgo spiedogu.

Veselības departamenta direktore R.Pupele

6.pielikums

6-3V COPY.GIF (74832 bytes)

 

7.pielikums

Izziņas par personas datu pārbaudi Psihisko traucējumu un psihisko slimību valsts reģistrā aizpildīšanas noteikumi

1. Izziņu par personas datu pārbaudi Psihisko traucējumu un psihisko slimību valsts reģistrā (turpmāk - izziņa) aizpilda par katru personu, par kuru saņemts ārstniecības iestādes pieprasījums izziņas izsniegšanai no Psihisko traucējumu un psihisko slimību valsts reģistra (turpmāk - pieprasījums).

2. Izziņu aizpilda pēc veiktās datu pārbaudes Psihisko traucējumu un psihisko slimību valsts reģistra (turpmāk - Reģistrs) datu bāzēs.

3. Izziņu aizpilda skaidri un salasāmi. Labojumi nav pieļaujami, bet, ja tādi ir, tie apstiprināmi ar izziņas aizpildītāja parakstu.

4. Izziņas kreisajā augšējā stūrī raksta ārstniecības iestādes nosaukumu (atbilstoši pieprasījumā norādītajam), kurai izsniedz izziņu, un iestādes deviņzīmju kodu atbilstoši Veselības aprūpes iestāžu, uzņēmumu un prakšu reģistram.

5. Izziņas 1.-4. punktu aizpilda atbilstoši pieprasījuma attiecīgajās ailēs norādītajiem personas datiem.

6. 5.aili "Ziņas nav" aizpilda, ja Reģistra datu bāzēs nav ziņas par attiecīgo personu: rūtiņu aizpilda ar "X" un 6.1., 6.2. un 6.3. aili neaizpilda.

7. 6.aili "Ziņas ir" aizpilda, ja Reģistra datu bāzēs ir ziņas par attiecīgo personu: rūtiņu aizpilda ar "X". Šajā gadījumā jābūt aizpildītai vismaz vienai no 6.1.-6.3. ailei.

8. 6.1.ailē "Psihisko traucējumu un psihisko slimību valsts reģistrā" norāda personas pašreizējās diagnozes kodu (saskaņā ar Starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10.redakcijas (SSK-10)) un diagnozes noteikšanas datumu vai vismaz mēnesi un gadu.

9. 6.2.ailē "Ārstējies stacionārā" norāda diagnozes kodu un laiku, no kura līdz kuram persona ārstējusies psihoneiroloģiskajā stacionārā. Ja persona ārstējusies vairākas reizes, norāda informāciju par pēdējo ārstēšanās gadījumu stacionārā.

10. 6.3.ailē "Ziņas arhīvā" ieraksta tās ārstniecības iestādes nosaukumu, kurā atrodas dati par personu.

11. Izziņu paraksta atbildīgā persona, apstiprina ar iestādes zīmogu un personīgo spiedogu.

Veselības departamenta direktore R.Pupele

8.pielikums

8-3V COPY.GIF (51084 bytes)

9.pielikums

9-3V COPY.GIF (53591 bytes)

Veselības departamenta direktore R.Pupele

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par izziņu pieprasīšanas kārtību no Narkoloģisko slimnieku un atkarību izraisošo vielu lietotāju .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Veselības ministrija Veids: rīkojums Numurs: 3Pieņemts: 27.01.2003.Stājas spēkā: 01.03.2003.Zaudē spēku: 01.01.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 17, 31.01.2003.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
70786
01.03.2003
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)