Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.610

Rīgā 2002.gada 27.decembrī (prot. Nr.60 67.§)
Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas

(Noteikumu nosaukums MK 11.08.2015. noteikumu Nr.469 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma
38.1 panta pirmo daļu
(MK 11.08.2015. noteikumu Nr.469 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas (turpmāk – iestāde), un iestāžu internātiem.

(MK 11.08.2015. noteikumu Nr.469 redakcijā)

2. Noteikumi neregulē konkrētu profesiju apguves nodrošināšanai nepieciešamās higiēnas prasības iestādēs. To izglītības iestāžu dienesta viesnīcās, kas īsteno profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas, ievēro normatīvajos aktos par higiēnas prasībām dienesta viesnīcām noteiktās prasības.

(Grozīts ar MK 11.08.2015. noteikumiem Nr.469)

3. Par noteikumu ievērošanu ir atbildīgs iestādes vadītājs.

4. Noteikumu izpildi kontrolē Veselības inspekcija.

(Grozīts ar MK 03.03.2008. noteikumiem Nr.147)

5. Higiēnas prasību ievērošanu iestādes ēdināšanas blokā kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests.

6. Iestādi neapmeklē izglītojamie:

6.1. vecumā līdz 12 gadiem, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 20 °C;

6.2. vecumā no 13 gadiem, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 25 °C.

7. Iestāde veicina iespēju izglītojamajiem glabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē, lai netiktu pārsniegts izglītojamā somas piepildījuma svars, kas atbilst maksimālajām pārnēsājamo priekšmetu smaguma normām attiecīgajā vecuma grupā:

7.1. izglītojamajiem, kas ir jaunāki par 9 gadiem, — 2,5-3,5 kg;

7.2. 9-11 gadus veciem izglītojamajiem — 3,5-4 kg;

7.3. 12-13 gadus veciem izglītojamajiem — 4-4,5 kg;

7.4. 14-15 gadus veciem izglītojamajiem — 4,5-5 kg;

7.5. 16 gadus veciem un vecākiem izglītojamajiem — 5 kg un vairāk.

8. (Svītrots ar MK 11.08.2015. noteikumiem Nr.469)

II. Iestādes ēkas un teritorija

9. Iestādi izvieto atbilstoši tās darbībai projektētā vai pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas daļā.

(MK 08.07.2003. noteikumu Nr.384 redakcijā)

10. Iestādes ēkā var atrasties citas institūcijas, kurām ir atsevišķa ieeja un kuru darbība:

10.1. neapdraud bērnu drošību un nerada kaitējumu bērnu veselībai;

10.2. netraucē pedagoģisko procesu.

11. Iestādes teritorijā ir vismaz šādas funkcionālās zonas:

11.1. iestādes specifikai atbilstoša sporta zona (sporta laukums vai stadions, telpas vai būves sporta inventāra glabāšanai);

11.2. saimniecības zona (kurināmā un izdedžu novietne, atkritumu konteineru novietne).

12. Ja iestādē nav iespējas izveidot šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minēto sporta zonu, iestāde nodrošina, lai izglītojamajiem būtu iespēja apgūt sporta mācību priekšmeta programmu.

(Grozīts ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr.384)

13. Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem. Ja teritorijas nepietiekamas platības dēļ sporta zona atrodas tuvāk, to norobežo ar metāla sietu, trokšņu aizsegu, apstādījumiem vai citu estētisku aizsegu, kas aizsargā no trokšņiem un garantē izglītojamo drošību pārējā teritorijā.

14. Sporta laukums ir klāts ar noblīvētu grunts segumu vai sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu.

(Grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.765)

15. Saimniecības zonā ierīko blīva seguma laukumu sadzīves atkritumu konteineru novietošanai. Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros, lai tiem nevarētu piekļūt kaitēkļi un grauzēji, kā arī lai nepieļautu pārtikas, iekārtu, teritorijas, dzeramā ūdens un vides piesārņošanu.

(MK 10.09.2013. noteikumu Nr.765 redakcijā)

16. (Svītrots ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.765)

17. Iestādes teritorija tiek uzkopta, lai nepieļautu infekcijas slimību perēkļa rašanos.

18. Iestādēs un to teritorijā nodrošina būvniecības normatīvajos aktos noteiktās vides pieejamības prasības.

III. Iestādes telpas un to iekārtojums

19. Atbilstoši izglītības programmai, ko īsteno iestādē, ir šādas telpu grupas:

19.1. administrācijas un darbinieku (skolotāju, pasniedzēju, meistaru) telpas;

19.2. mācību telpas (klases, kabineti, auditorijas, laboratorijas);

19.3. telpas praktisko profesionālo iemaņu iegūšanai (darbnīcas);

19.4. bibliotēka ar lasītavu;

19.5. rekreācijas un atpūtas telpas;

19.6. aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām;

19.7. sporta zāle;

19.8. tualetes (zēnu, meiteņu un darbinieku);

19.9. garderobe;

19.10. saimniecības telpas;

19.11. iestādes veselības punkts;

19.12. ēdināšanas bloks (ēdamtelpa ar virtuvi un palīgtelpām);

19.13. universāla zāle (vai telpa) ar palīgtelpām, ja iestādē nav šo noteikumu 19.6. un 19.7.apakšpunktā minēto telpu grupu.

(Grozīts ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr.384; MK 11.08.2015. noteikumiem Nr.469)

20. Ja iestādes darbībai paredzētajā ēkā nevar izvietot šo noteikumu 19.4., 19.5., 19.6., 19.7., 19.11., 19.12. un 19.13. apakšpunktā minētās telpu grupas, tad iestāde nodrošina, lai izglītojamiem būtu pieejami attiecīgie pakalpojumi.

(MK 11.08.2015. noteikumu Nr.469 redakcijā)

21. Mācību telpas (izņemot telpas praktisko profesionālo iemaņu iegūšanai) aizliegts iekārtot zemāk par puspagraba (cokola) stāvu.

22. Mācību telpas (izņemot mācību telpas profesionālās izglītības iestādēs) aprīko ar mēbelēm saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu.

(MK 08.07.2003. noteikumu Nr.384 redakcijā)

23. Attālums no tāfeles līdz solu rindas pirmajam solam ir ne mazāks par 2 m, līdz pēdējam solam — ne lielāks par 10 m. Attālums no tāfeles apakšējās malas līdz grīdai sākumskolas klašu mācību telpās ir līdz 0,8 m, bet pārējo klašu mācību telpās — līdz 0,9 m.

23.1 Izmantojot interaktīvo tāfeli, nodrošina tās projektora novietojumu tā, lai izvairītos no projektora staru kūļa tiešas iespīdēšanas acīs.

(MK 11.08.2015. noteikumu Nr.469 redakcijā)

24. Minimālā platība viena izglītojamā vietai:

24.1. mācību telpā — 2 m2;

24.2. ķīmijas un fizikas kabinetā — 2,4 m2;

24.3. mājturības un tehnoloģiju kabinetā — 4,65 m2;

24.4. sporta zālē — 8 m2;

24.5. datorklasē – 3 m2.

(Grozīts ar MK 11.08.2015. noteikumiem Nr.469)

25. Ķīmijas, fizikas, mājturības un tehnoloģiju kabineta, darbnīcas, datorklases un datorizētas darba vietas iekārtošanā ievēro mācību specifiku un darba drošības prasības.

(Grozīts ar MK 11.08.2015. noteikumiem Nr.469)

26. Telpu apdarei un aprīkojumam izmanto viegli tīrāmus un dezinficējamus materiālus.

(MK 10.09.2013. noteikumu Nr.765 redakcijā)

27. Pie sporta zāles ir ģērbtuves, dušas telpas un tualetes atsevišķi zēniem un meitenēm:

27.1. nodarbībā iesaistītās izglītojamo grupas vienam izglītojamajam paredzētā minimālā platība ģērbtuvē ir 1 m2;

27.2. vienai nodarbībā iesaistīto izglītojamo grupai paredzētais dušu skaits – viena dušas ierīce uz 10 izglītojamiem. Starp dušas ierīcēm ierīko gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas;

27.3. klozetpodus un izlietnes ierīko atbilstoši Latvijas būvnormatīvā LBN 208-15 "Publiskas būves" noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.765; MK 11.08.2015. noteikumiem Nr.469)

28. Tualeti iestādē ierīko atbilstoši Latvijas būvnormatīvā LBN 208-15 "Publiskas būves" noteiktajām prasībām.

(MK 10.09.2013. noteikumu Nr.765 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.08.2015. noteikumiem Nr.469)

29. Tualetē ir tualetes papīrs vai salvetes, ziepes un roku žāvēšanas vai susināšanas ierīce vai līdzeklis.

IV. Datorklase

(Nodaļa svītrota ar MK 11.08.2015. noteikumiem Nr.469)

30. (Svītrots ar MK 11.08.2015. noteikumiem Nr.469)

31. (Svītrots ar MK 11.08.2015. noteikumiem Nr.469)

32. (Svītrots ar MK 11.08.2015. noteikumiem Nr.469)

33. (Svītrots ar MK 11.08.2015. noteikumiem Nr.469)

34. (Svītrots ar MK 11.08.2015. noteikumiem Nr.469)

35. (Svītrots ar MK 11.08.2015. noteikumiem Nr.469)

V. Ūdensapgāde un kanalizācija

36. Dzeramais ūdens iestādē atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām.

37. Iestādes ēkā ir aukstā un karstā ūdens apgāde, kanalizācijas sistēma.

(MK 10.09.2013. noteikumu Nr.765 redakcijā)

VI. Apkure un ventilācija

38. Pieļaujamā minimālā gaisa temperatūra iestādes telpā noteikta šo noteikumu 2.pielikumā.

39. Mehānisko pieplūdes un vilkmes ventilāciju ierīko mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas. Tualetē un dušas telpā ierīko mehānisko vilkmes ventilāciju. Mehāniskās pieplūdes ventilāciju ierīko tā, lai tualetē un dušas telpā nodrošinātu pietiekamu gaisa apmaiņu. Telpu, kur nav ierīkota mehāniskā ventilācija, regulāri vēdina. Mācību telpu pēc katras mācību stundas vēdina vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes). Gaiteni, atpūtas un rekreācijas telpu pēc katra starpbrīža vēdina vismaz 10–20 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes).

(MK 10.09.2013. noteikumu Nr.765 redakcijā)

40. Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, papildus šo noteikumu 39.punktā minētajām prasībām ierīko velkmes skapi. Telpās, kur nav velkmes skapja, aizliegts veikt laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām.

(MK 10.09.2013. noteikumu Nr.765 redakcijā)

VII. Apgaismojums

41. Mācību telpās dabisko apgaismojumu nodrošina logi. Logu stiklotās virsmas laukuma attiecība pret grīdas laukumu nepārsniedz 20 %. Dabiskā apgaismojuma minimālais koeficients mācību telpā ir 1,5, datorklasē — 1,2.

42. Mācību telpā nodrošina mākslīgo apgaismojumu. Mākslīgā apgaismojuma minimālais līmenis noteikts šo noteikumu 3.pielikumā.

43. Telpā, kurā nav dabiskā apgaismojuma, var ierīkot noliktavu, tehniskā personāla palīgtelpu, tualeti, dušas telpu vai garderobi.

44. Apgaismes armatūru ierīko tā, lai nodrošinātu gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, kā arī tāfeles apgaismojumu bez atstarošanās.

45. Mācību telpā, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, tos aprīko ar saules aizsargierīcēm (piemēram, aizkariem, žalūzijām). Laikā, kad aizsargierīces nav nepieciešams izmantot, tās nedrīkst aizklāt loga stikloto daļu.

(Grozīts ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr.384)

VIII. Telpu uzkopšana

46. Katra iestādes telpa (arī šo telpu iekārta) tiek uzturēta tīra un darba kārtībā. Lai nodrošinātu telpu tīrību un kārtību, iestādē izstrādā telpu uzkopšanas plānu.

47. Telpu mitro uzkopšanu veic ne retāk kā reizi dienā, izņemot šādas telpas:

47.1. dušas telpu uzkopj divreiz dienā;

47.2. ēdamzāli uzkopj pēc katras ēdienreizes;

47.3. mācību telpu uzkopj pēc katras mācību maiņas pēdējās stundas;

47.4. garderobi uzkopj pēc katras mācību maiņas sākuma;

47.5. tualeti uzkopj pēc katra starpbrīža, izmantojot atbilstošus dezinfekcijas līdzekļus.

48. Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, un to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai.

(MK 10.09.2013. noteikumu Nr.765 redakcijā)

49. Dezinfekcijas līdzekļus un inventāru, kas paredzēts telpu uzkopšanai, uzglabā īpaši tam paredzētā vietā. Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši to lietošanas instrukcijai.

(MK 11.08.2015. noteikumu Nr.469 redakcijā)

49.1 Ēku būvniecības un telpu renovācijas darbus aizliegts veikt izglītojamo klātbūtnē, un minētie darbi nedrīkst ietekmēt izglītojamo drošību un veselību.

(MK 11.08.2015. noteikumu Nr.469 redakcijā)

IX. Ēdināšanas bloks

50. Ēdināšanas blokā tiek ievērotas pārtikas aprites uzņēmumam noteiktās higiēnas prasības.

51. Ēdināšanas bloka vadītājs, saskaņojot ar iestādes ārstniecības personu (ja tāda ir) vai ar iestādes vadītāju vai viņa pilnvarotu personu, izstrādā ēdienkarti vienai līdz divām nedēļām. Ēdināšanu organizē saskaņā ar ēdienkarti atbilstoši veselīga uztura principiem.

(Grozīts ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr.384)

51.1 Izglītības iestādē izglītojamo ēdināšanu nodrošina atbilstoši pārtikas aprites normatīvajiem aktiem un normatīvajiem aktiem par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem.

(MK 11.08.2015. noteikumu Nr.469 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2016., sk. grozījumu 2.punktu)

52. Izglītojamo ēdināšanai izmanto pārtikas produktus, ievērojot to derīguma termiņu, uzglabāšanas režīmu un pagatavošanas noteikumus.

(Grozīts ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr.384)

53. Trauki, galda piederumi un virtuves inventārs atbilst obligātajām nekaitīguma prasībām, kas noteiktas materiāliem un priekšmetiem, kuri nonāk saskarē ar pārtiku. Aizliegts lietot alumīnija galda piederumus un alumīnija traukus ēdiena pagatavošanai. Trauku, galda piederumu, virtuves trauku un inventāra mazgāšanai izmanto atbilstošus mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus, ievērojot to lietošanas instrukciju.

(MK 08.07.2003. noteikumu Nr.384 redakcijā)

54. Pirms ēdiena sadales izglītojamajiem ēdināšanas bloka vadītājs vai viņa pilnvarota persona paņem pagatavoto ēdienu paraugus. Ēdienu paraugus marķē, norādot parauga ņemšanas laiku (stundu, minūti). Paraugus uzglabā ledusskapī 24 stundas 2-6 °C temperatūrā. Pēc 24 stundām ēdienu paraugus iznīcina.

55. Gatavā produkcija tiek ražota, uzglabāta un realizēta saskaņā ar ēdināšanas tehnoloģisko dokumentāciju. Izglītojamajiem pagatavotais ēdiens nav paredzēts atkārtotai uzsildīšanai nākamajā dienā.

56. (Svītrots ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr.384.)

57. Ēdināšanas bloka darbinieki darba procesā ievēro personīgo higiēnu, izmanto un maina darba apģērbu atbilstoši veicamā darba specifikai. Darba apģērbu uzglabā atsevišķi no personīgā apģērba.

58. Darbinieks ēdienu sadala tikai šim nolūkam paredzētā darba apģērbā.

59. Izglītojamam ir iespēja vismaz reizi dienā saņemt siltu ēdienu. Pusdienas organizē ne agrāk kā pulksten 11.00, un tām paredz vismaz 30 minūšu starpbrīdi.

(MK 10.09.2013. noteikumu Nr.765 redakcijā)

60. (Svītrots ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr.384.)

61. Ēdināšanas blokā drīkst strādāt darbinieki, kas ir apmācīti higiēnas jautājumos.

62. (Svītrots ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr.384.)

63. (Svītrots ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr.384.)

64. (Svītrots ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr.384.)

X. Iestādes internātu iekārtošana

65. Iestādes internātā nepieciešamas šādas telpas:

65.1. guļamtelpas;

65.2. sadzīves telpas (piemēram, virtuve, veļas mazgāšanas un gludināšanas telpa);

65.3. dušas telpas un tualetes;

65.4. mācību telpa, kas paredzēta iestādē uzdotās mācību vielas apguvei un mājas darbu pildīšanai;

65.5. atpūtas un rotaļu telpas.

66. Ja iestādes internātā nevar izvietot šo noteikumu 65.2., 65.4. un 65.5. apakšpunktā minētās telpas, iestāde nodrošina, lai izglītojamie attiecīgās darbības varētu veikt citur.

(MK 08.07.2003. noteikumu Nr.384 redakcijā)

67. Guļamtelpā izvieto gultas, kā arī nodrošina iespēju glabāt virsdrēbes, veļu, personīgos higiēnas līdzekļus un citas personīgās lietas.

(MK 08.07.2003. noteikumu Nr.384 redakcijā)

68. Zēniem un meitenēm iekārto atsevišķas guļamtelpas. Vienam izglītojamajam nepieciešama vismaz 4 m2 liela platība.

69. Internātā iekārto vismaz vienu tualeti sešām meitenēm un vismaz vienu tualeti sešiem zēniem. Tualetē ierīko vienu roku mazgātni ar aukstā un karstā ūdens padevi un vienu dušas ierīci. Ja internātā ir vairāk par sešām meitenēm un sešiem zēniem, tualetes iekārto atbilstoši Latvijas būvnormatīvā LBN 208-15 "Publiskas būves" noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.765; MK 11.08.2015. noteikumiem Nr.469)

XI. Noslēguma jautājumi

70. Noteikumu 22.punktā noteiktās prasības ir obligātas, iegādājoties iestādei jaunas mēbeles.

(MK 08.07.2003. noteikumu Nr.384 redakcijā)

71. (Svītrots ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr.384.)

72. Šo noteikumu 18. punktā noteiktās prasības, 39. punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetes un dušas telpās un 41. punktā noteiktās prasības par stiklotās virsmas laukuma attiecības pret grīdas virsmas laukumu ievērošanu ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm.

(MK 11.08.2015. noteikumu Nr.469 redakcijā)

73. Šo noteikumu 26. punktā noteiktā prasība, 39. punktā noteiktā prasība attiecībā uz mehāniskās pieplūdes un vilkmes ventilācijas ierīkošanu mācību telpās, kurās uzglabā ķīmiskas vielas vai veic darbus ar tām, un 37. un 69. punktā noteiktās prasības attiecībā uz karstā ūdens apgādi vai padevi ir obligātas no 2016. gada 1. septembra. Šo noteikumu 11., 13., 14., 19. (izņemot šo noteikumu 12. un 20. punktā paredzētos gadījumus), 23., 24., 27., 44. un 65. punktā noteiktās prasības, kā arī 68. punktā noteiktās prasības attiecībā uz telpu platību ir obligātas no 2020. gada 1. septembra.

(MK 11.08.2015. noteikumu Nr.469 redakcijā)

74. Noteikumu 53.punktā minētais aizliegums lietot alumīnija galda piederumus un alumīnija traukus ēdiena pagatavošanai ir jāievēro, iegādājoties iestādei jaunus galda piederumus un traukus.

(MK 08.07.2003. noteikumu Nr.384 redakcijā)

Ministru prezidents E.Repše

Īpašu uzdevumu ministrs veselības aprūpes lietās Ā.Auders
1.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 27.decembra noteikumiem Nr.610
Iestādes mēbeļu augstuma atbilstība izglītojamā augumam

Mēbeles izmērs

Izglītojamā augums (cm)

Galda augstums (cm)

Krēsla augstums (cm)

1.

līdz 115

46-50

26-30

2.

116-130

51-56

31-34

3.

131-145

57-62

35-38

4.

146-160

63-68

39-42

5.

161-174

69-74

43-44

6.

virs 174

virs 74

virs 44

Piezīme.

Izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām galda un krēsla augstums var atšķirties no tabulā noteiktā, ņemot vērā viņu individuālās vajadzības.

Īpašu uzdevumu ministrs veselības aprūpes lietās Ā.Auders
2.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 27.decembra noteikumiem Nr. 610
Minimālā gaisa temperatūra iestādes telpās

(Pielikums grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.765)

Nr.p.k.

Telpas nosaukums

Gaisa temperatūra (°C)

1.

Mācību telpa

18

2.

Aktu zāle

18

3.

Sporta zāle vai sporta zālei pielāgojama aktu zāle

16

4.

Dušas telpa

20

5.

Tualete

18

6.

Garderobe

18

7.

Internāta guļamtelpa

18

8.

Internāta sadzīves telpa

18

Īpašu uzdevumu ministrs veselības aprūpes lietās Ā.Auders
3.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 27.decembra noteikumiem Nr.610
Minimālais mākslīgā apgaismojuma līmenis iestādes telpās

(Pielikums grozīts ar MK 11.08.2015. noteikumiem Nr.469)

Nr. p.k.

Telpa vai teritorija

Apgaismojamā virsma, uz kuras tiek normēts apgaismojums

Mākslīgā apgaismojuma līmenis (lx)

1.

Iestādes teritorija

zeme

20

2.

Mācību telpa

galda virsma

300

tāfeles vidus (vertikāli), izņemot interaktīvās tāfeles

500

3.

Rasēšanas un zīmēšanas kabinets

tāfeles vidus (vertikāli), izņemot interaktīvās tāfeles

500

4.

Aktu zāle

grīda

200

5.

Sporta zāle vai sporta zālei pielāgojama aktu zāle

grīda

200

6.

Garderobe

grīda

150

7.

Tualete un dušas telpa

grīda

150

8.

Internāta guļamtelpa

grīda

150

9.

Internāta sadzīves telpa

darba galda virsma

300

10.

Internāta mācību telpa

galda virsma

300

Īpašu uzdevumu ministrs veselības aprūpes lietās Ā.Auders
PIEZĪME:

MK 11.08.2015. noteikumu Nr.469 "Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 27. decembra noteikumos Nr. 610 "Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm"" 3.punkts:

"3. Šo noteikumu 1.9. un 1.21. apakšpunkts stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī."

(22. punkta jaunā redakcija un grozījums par 1. pielikuma svītrošanu iekļauts noteikumu redakcijā uz 01.01.2020.)

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 610Pieņemts: 27.12.2002.Stājas spēkā: 08.01.2003.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 2, 07.01.2003.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
69952
{"selected":{"value":"01.01.2016","content":"<font class='s-1'>01.01.2016.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"01.01.2016","iso_value":"2016\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2016.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"21.08.2015","iso_value":"2015\/08\/21","content":"<font class='s-1'>21.08.2015.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-20.08.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.09.2013","iso_value":"2013\/09\/13","content":"<font class='s-1'>13.09.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.03.2008","iso_value":"2008\/03\/06","content":"<font class='s-1'>06.03.2008.-12.09.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.11.2006","iso_value":"2006\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2006.-05.03.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.07.2003","iso_value":"2003\/07\/19","content":"<font class='s-1'>19.07.2003.-31.10.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.01.2003","iso_value":"2003\/01\/08","content":"<font class='s-1'>08.01.2003.-18.07.2003.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2016
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva