Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumus Nr. 1149 "Veselības norēķinu centra nolikums".
Ministru kabineta noteikumi Nr.583

Rīgā 2002.gada 27.decembrī (prot. Nr.60 77.§)
Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras nolikums
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 8.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra (turpmāk — aģentūra) ir Veselības ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas izveidota, lai īstenotu valsts politiku veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā un administrētu valsts obligātās veselības apdrošināšanas finanšu līdzekļus.

(Grozīts ar MK 15.07.2003. noteikumiem Nr.400)

2. Aģentūrai ir zīmogs ar papildinātā mazā Latvijas valsts ģerboņa attēlu un aģentūras pilnu nosaukumu. Aģentūrai ir konts Valsts kasē.

3. Aģentūrai ir teritoriālās struktūrvienības, kas darbojas saskaņā ar nolikumu. Nolikumu apstiprina aģentūras direktors.

II. Aģentūras funkcijas un kompetence

4. Aģentūras funkcijas ir:

4.1. administrēt valsts obligātās veselības apdrošināšanas finanšu līdzekļus;

4.2. slēgt līgumus par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu;

4.3. informēt sabiedrību par tai pieejamiem veselības aprūpes pakalpojumiem un to saņemšanas kārtību, kā arī sniegt nepieciešamo palīdzību iedzīvotājiem, lai tiktu īstenotas sociālās tiesības, saņemot veselības aprūpes pakalpojumus;

4.4. nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību;

4.5. pārvaldīt aģentūras valdījumā esošo valsts kustamo un nekustamo mantu;

4.6. uzraudzīt veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespējas un to sniegšanas atbilstību normatīvajiem aktiem un līgumiem ar veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem;

4.7. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt samaksu par veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī ambulatorajai ārstniecībai paredzētajām zālēm, medicīniskajām ierīcēm un precēm;

4.8. (svītrots ar MK 15.07.2003. noteikumiem Nr.400);

4.9. (svītrots ar MK 08.02.2005. noteikumiem Nr.110);

4.10. uzraudzīt valsts budžeta līdzekļu izlietojumu saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem;

4.11. analizēt veselības aprūpes pakalpojumu finanšu un apjoma rādītājus, prognozēt veselības aprūpes pakalpojumu apjomu un izvērtēt šo pakalpojumu nepieciešamību;

4.12. veidot, uzturēt un papildināt slimokases dalībnieku reģistru un datu informācijas sistēmas, kas nodrošina veselības aprūpes norēķinus;

4.13. nodrošināt starptautisko līgumu izpildi veselības aprūpes jomā;

4.14. sadarboties ar ārvalstu un starptautiskajām institūcijām, kā arī nodrošināt savstarpēju informācijas apmaiņu aģentūras kompetences jautājumos;

4.15. nodrošināt centralizētu valsts iepirkumu organizēšanu un veikšanu veselības aprūpes vajadzībām atbilstoši veselības aprūpes politikai;

4.16. izstrādāt metodiskos norādījumus par veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanas organizēšanu;

4.17. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā aprēķināt veselības aprūpes pakalpojumu cenas;

4.18. izstrādāt priekšlikumus un finanšu aprēķinus jaunu veselības aprūpes pakalpojumu ieviešanai;

4.19. veidot plānveida veselības aprūpes pakalpojumu pieprasītāju rindas;

4.20. regresa kārtībā atgūt līdzekļus par tādu personu ārstēšanu, kuru ārstēšana ir prettiesiskas darbības, bezdarbības vai noziedzīga nodarījuma sekas;

4.21. sniegt pakalpojumus valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī publiskos pakalpojumus fiziskajām un juridiskajām personām jautājumos, kas saistīti ar valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

(Grozīts ar MK 15.07.2003. noteikumiem Nr.400; MK 29.06.2004. noteikumiem Nr.562)

5. Aģentūras kompetencē ir visu nepieciešamo darbību veikšana, lai nodrošinātu šo noteikumu 4.punktā minēto funkciju izpildi, izņemot jautājumus, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem ir citu institūciju kompetencē.

III. Aģentūras tiesības

6. Aģentūrai atbilstoši tās kompetencei ir tiesības:

6.1. pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā no fiziskajām un juridiskajām personām funkciju izpildei nepieciešamo informāciju;

6.2. par sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem iekasēt maksu atbilstoši veselības ministra apstiprinātiem (saskaņā ar aģentūras direktora priekšlikumu) publisko pakalpojumu izcenojumiem.

(Grozīts ar MK 15.07.2003. noteikumiem Nr.400)

IV. Aģentūras pārvalde

7. Aģentūru vada aģentūras direktors. Aģentūras direktoru pieņem darbā un atlaiž no darba veselības ministrs. Aģentūras direktoram var būt vietnieki. Vietniekus ieceļ amatā un atbrīvo no amata, un viņu kompetenci un atbildību nosaka aģentūras direktors.

(Grozīts ar MK 15.07.2003. noteikumiem Nr.400)

8. Aģentūras teritoriālās struktūrvienības vada vadītājs. Teritoriālās struktūrvienības vadītāju pieņem darbā un atlaiž no darba aģentūras direktors. Teritoriālās struktūrvienības vadītāja pienākumi, tiesības un atbildība noteikta teritoriālās struktūrvienības nolikumā.

V. Konsultatīvā padome

9. Lai veicinātu valsts politikas īstenošanu, starpnozaru sadarbību un izstrādātu priekšlikumus ar valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu saistītajos jautājumos, veselības ministrs izveido aģentūras konsultatīvo padomi. Konsultatīvajai padomei ir padomdevēja tiesības aģentūras darbības jautājumos.

(Grozīts ar MK 15.07.2003. noteikumiem Nr.400)

10. Konsultatīvā padome darbojas saskaņā ar veselības ministra apstiprinātu nolikumu.

(Grozīts ar MK 15.07.2003. noteikumiem Nr.400)

11. Konsultatīvās padomes uzdevumi ir:

11.1. veicināt un atbalstīt sadarbību starp valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām un sabiedriskajām organizācijām, fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī ārvalstu institūcijām aģentūras kompetencē esošo jautājumu īstenošanā;

11.2. veicināt aģentūras attīstības stratēģijas efektīvu īstenošanu;

11.3. pēc aģentūras direktora pieprasījuma sniegt aģentūrai konsultācijas un ieteikumus aģentūras darbības jautājumos.

12. Konsultatīvās padomes sastāvā veselības ministrs iekļauj nozaru speciālistus, kā arī valsts institūciju un nevalstisko organizāciju pilnvarotos pārstāvjus.

(Grozīts ar MK 15.07.2003. noteikumiem Nr.400)

13. Konsultatīvās padomes darbu materiāltehniski nodrošina aģentūra.

VI. Aģentūras finanšu līdzekļi un manta

14. Aģentūra tiek finansēta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

15. Aģentūra normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pēc saskaņošanas ar veselības ministru un finanšu ministra atļaujas saņemšanas ir tiesīga ņemt aizdevumus un slēgt līzinga līgumus.

(Grozīts ar MK 15.07.2003. noteikumiem Nr.400)

16. Tiesiskajās attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām aģentūra ir atbildīga ar tās valdījumā nodoto valsts mantu un mantu, kuru aģentūra iegādājusies savas darbības nodrošināšanai.

VII. Aģentūras darbības tiesiskuma nodrošināšanas kārtība

17. Aģentūras darbības tiesiskumu nodrošina aģentūras direktors. Direktors ir atbildīgs par pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

18. Direktoram ir tiesības atcelt aģentūras pārvaldes amatpersonu prettiesiskos lēmumus un iekšējos normatīvos aktus.

19. Direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Veselības ministrijā.

(Grozīts ar MK 15.07.2003. noteikumiem Nr.400)

VIII. Noslēguma jautājums

20. Noteikumi piemērojami ar 2003.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents E.Repše

Īpašu uzdevumu ministrs veselības aprūpes lietās Ā.Auders
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras nolikums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 583Pieņemts: 27.12.2002.Stājas spēkā: 08.01.2003.Zaudē spēku: 10.10.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 2, 07.01.2003.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
69950
{"selected":{"value":"12.02.2005","content":"<font class='s-1'>12.02.2005.-09.10.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"12.02.2005","iso_value":"2005\/02\/12","content":"<font class='s-1'>12.02.2005.-09.10.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.07.2004","iso_value":"2004\/07\/02","content":"<font class='s-1'>02.07.2004.-11.02.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.07.2003","iso_value":"2003\/07\/19","content":"<font class='s-1'>19.07.2003.-01.07.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.01.2003","iso_value":"2003\/01\/08","content":"<font class='s-1'>08.01.2003.-18.07.2003.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
12.02.2005
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)