Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU PADOMES LĒMUMS Nr. 195

Par Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo Latvijas Republikas iedzīvotāju sociālā stāvokļa uzlabošanu

Lai uzlabotu Černobiļas atomelektrostacijas (AES) avārijas rezultātā cietušo Latvijas Republikas iedzīvotāju sociālo stāvokli, Latvijas Republikas Ministru Padome nolemj:

1. Uzdot Veselības aizsardzības ministrijai nodrošināt pastāvīgu veselības stāvokļa dispanseruzraudzību, kā arī medicīnisko rehabilitāciju visiem Latvijas Republikas iedzīvotājiem, kuri piedalījušies Černobiļas atomelektrostacijā notikušās avārijas seku likvidācijas darbos AES zonā vai kuri pēcavārijas periodā tikuši nodarbināti AES ekspluatācijas darbos un citos darbos; karaspēka daļu karavīriem un rezervē ieskaitītajiem karaklausībai pakļautajiem Latvijas Republikas iedzīvotājiem, kuri bija iesaukti uz speciālajām mācībām un iesaistīti minētās avārijas seku likvidācijas darbos (neatkarīgi no dislokācijas vietas un veiktajiem darbiem); bērniem līdz 18 gadu vecumam, kas evakuēti no Černobiļas AES zonas; bērniem, kas evakuācijas brīdī atradās intrauterīnā attīstības stadijā; bērniem, kas pēc Černobiļas AES avārijas dzimuši tās seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēs, kā arī ģimenēs, kas tika evakuētas no Černobiļas AES zonas un zonas, no kuras iedzīvotājus pārvietoja uz citu apvidu.

2. Lai precizētu un papildinātu Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušo Latvijas Republikas iedzīvotāju uzskaiti (reģistru, Iekšlietu ministrijai un pilsētu (republikas pilsētu) Tautas deputātu padomju priekšsēdētājiem un rajonu izpildkomitejām līdz 1991. gada 1. septembrim iesniegt Veselības aizsardzības ministrijai nepieciešamās ziņas arī par tiem iedzīvotājiem, kas piedalījušies Černobiļas AES avārijas seku likvidācijā 1989. un 1990. gadā, kā arī par citiem Latvijas iedzīvotājiem, tai skaitā par bērniem, kas cietuši no radioaktīvā piesārņojuma Černobiļas AES avārijas rezultātā.

3. Latvijas Republikas iedzīvotājiem, kuri piedalījušies Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas darbos AES zonas robežās vai kuri pēcavārijas periodā tikuši nodarbināti AES ekspluatācijas darbos vai citos darbos, kā arī iekšlietu iestāžu komandējošā vai ierindas sastāva personām, kuras ir republikas iedzīvotāji un kuras dienējušas AES zonas robežās laikposmā no 1986. gada līdz 1990.gadam, karaspēka daļu karavīriem un rezervē ieskaitītajiem karaklausībai pakļautajiem republikas iedzīvotājiem, kas bija iesaukti uz speciālajām mācībām un iesaistīti minētās avārijas seku likvidācijas darbos (neatkarīgi no dislokācijas vietas un veiktajiem darbiem), piešķirt šādus atvieglojumus:

3.1. brīvu ārstniecības iestādes un ārsta izvēli;

3.2. ārpusrindas apkalpošanu ārstniecības un profilakses iestādēs un aptiekās;

3.3. pēc ārstu receptēm bez maksas saņemt medikamentus;

3.4. zobu protēžu (izņemot dārgmetāla protēzes) bezmaksas izgatavošanu un labošanu;

3.5. pārejošas darba nespējas pabalstu izmaksu strādājošiem pilnā darba algas apmērā neatkarīgi no nepārtrauktā darba stāža;

3.6. pārejošas darba nespējas pabalstu izmaksu strādājošiem invalīdiem pilnā darba algas apmērā līdz 4 mēnešiem pēc kārtas vai līdz 5 mēnešiem kalendārajā gadā;

3.7. ik gadu atbilstoši medicīniskajām indikācijām tikt nodrošinātiem ar bezmaksas ārstēšanos Latvijas Republikas sanatorijās, rehabilitācijas centros vai specializētās sanatorijās ārpus republikas, bet izņēmuma gadījumos, ja šādas iespējas nav, saņemt naudas kompensāciju uzturzīmju vidējās cenas vērtībā.

Par braukšanu sabiedriskā transporta līdzekļos (izņemot taksometru) no dzīvesvietas līdz ārstniecības iestādei un atpakaļ, ja ir ārsta nosūtījums, tiek apmaksāta biļešu vērtība pēc vispārējā tarifa;

3.8. izmantot kārtējo ikgadējo atvaļinājumu sev izdevīgā laikā, kā arī saņemt papildatvaļinājumu uz laiku līdz divām nedēļām gadā;

3.9. priekšrocības tikt neatlaistiem no darba, ja tiek samazināti štati vai darbinieku skaits;

3. 10. saņemt algas starpības izmaksu, ja medicīnisko indikāciju dēļ tiek pārcelti mazāk atalgotā darbā. Šo starpību izmaksā darbavieta līdz iepriekšējo darbspēju atgūšanai vai invaliditātes piešķiršanai;

3.11. saņemt kompensāciju no sociālās nodrošināšanas iestādēm par aprūpi mājās, ja invalīdi nedzīvo kopā ar tuviem radiniekiem;

3.12. uzstādīt telefonu ārpus rindas;

3.13. tikt ārpus kārtas ievietotiem sociālās nodrošināšanas pansionātos;

3. 14. pēc medicīniskajām indikācijām tikt bez maksas apgādātiem ar rokvadības vieglo automašīnu;

3. 15. I un II grupas invalīdiem un I grupas invalīdu pavadītājam braukt bez maksas pilsētas sabiedriskajā transportā, bet lauku apvidū - satiksmes autobusos administratīvā rajona (pēc dzīvesvietas) robežās, kā arī ar 50% atlaidi no braukšanas maksas - starppilsētu un starprepubliku autobusos laikposmā no 1. oktobra līdz 15. maijam.

Pārējie Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki saņem sabiedriskā transporta izdevumu segšanai ikmēneša naudas kompensāciju no sociālās apdrošināšanas budžeta.

Atvieglojumi tiek piešķirti, ja uzrāda Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecību.

4. Bērniem līdz 18 gadu vecumam, kas evakuēti no Černobiļas AES zonas, bērniem, kas evakuācijas brīdī atradušies intrauterīnā attīstības stadijā, kā arī bērniem, kas dzimuši Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēs pēc avārijas, piešķirt šādus atvieglojumus;

4.1. pēc ārstu receptēm saņemt bez maksas medikamentus;

4.2. bez maksas ārstēties Latvijas Republikas sanatorijās vai rehabilitācijas centros atbilstoši medicīniskajām indikācijām.

Šajā gadījumā bērniem par braukšanu sabiedriskā transporta līdzekļos (izņemot taksometru) uz ārstēšanās vietu un atpakaļ (ja brauc bērni, kas jaunāki par 14 gadiem, - arī vienam pavadonim) tiek apmaksāta biļešu vērtība pēc vispārējā tarifa;

4.3. ik gadu ārpus rindas saņemt uzturzīmes uz veselības uzlabošanai un nostiprināšanai paredzētajām bērnu atpūtas nometnēm (vispārējā vai sanatorijas tipa nometnes) un citām līdzīgām iestādēm;

4.4. ārpusrindas kārtībā tikt ievietotiem pirmsskolas bērnu iestādēs.

5. Šī lēmuma 4. punktā minēto bērnu vecākiem, ja bērni ir jaunāki par 14 gadiem, tiek piešķirti šādi atvieglojumi:

5.1. viens no vecākiem neatkarīgi no darba stāža saņem darba nespējas pabalstu pilnas darba algas apmērā par bērna kopšanu slimības gadījumā;

5.2. viens no vecākiem vai cits ģimenes loceklis pēc ārsta ieteikuma var būt kopā ar bērnu medicīnas iestādē visu bērna ārstēšanas laiku un saņemt apmaksātu darba nespējas lapu.

6. Personām, kas evakuētas no Černobiļas AES zonas, ka arī personām, kas evakuētas no zonas, no kuras iedzīvotāji pārvietoti uz citu apvidu, ir tiesības uz ārpuskārtas medicīnisko aprūpi ārstnieciski profilaktiskajās iestādēs un aptiekās un pēc ārstu receptēm bez maksas saņemt medikamentus.

7. Černobiļas AES seku likvidācijas rezultātā bojāgājušo, kā arī no slimībām, kurām noteikta cēloņsakarība ar Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas darbu veikšanu, mirušo Latvijas Republikas iedzīvotāju ģimenēm tiek kompensēta 50 procentu apmērā maksa par ūdeni, gāzi, elektroenerģiju, telefonu un apkuri (vai kurināmo) saskaņā ar spēkā esošajām patēriņa normām uz vienu iedzīvotāju.

8. Veselības aizsardzības ministrijas Republikāniskajam arodslimību centram dot atzinumu par saslimšanas un invaliditātes cēloņsakarību ar Černobiļas atomelektrostacijā notikušās avārijas seku likvidācijas darbu veikšanu, ņemot par pamatu Veselības aizsardzības ministrijas un Sociālās nodrošināšanas ministrijas apstiprināto slimību sarakstu.

Veselības aizsardzības un sociālās nodrošināšanas iestādēm, nosakot darbspējas un to zuduma pakāpi personām, kas piedalījušās avārijas seku likvidācijas darbos, par pamatu ņemt Republikāniskā arodslimību centra atzinumu.

9. Uzdot Sociālās nodrošināšanas ministrijai:

9.1. atbilstoši Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmumam «Par pasākumiem, kas veicami, lai uzlabotu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo Latvijas Republikas iedzīvotāju sociālo stāvokli» desmit dienu laikā izstrādāt kārtību, kādā no sociālās apdrošināšanas budžeta ar pašvaldības iestāžu starpniecību Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībnieku invalīdu ģimenēm, kā arī šī lēmuma 7. punktā minētajām ģimenēm izmaksājama ikgadējā naudas kompensācija attiecībā uz maksu par apkuri, elektroenerģiju, gāzi, ūdeni un telefonu;

9.2. kopīgi ar Satiksmes ministriju, Finansu ministriju un Veselības aizsardzības ministriju mēneša laikā noteikt, kādā apmērā kompensējami izdevumi par sabiedriskā transporta izmantošanu un maksa par uzturzīmēm uz sanatorijām, kūrvietām vai bērnu atpūtas nometnēm un kādā kārtībā šīs kompensācijas izmaksājamas.

10. Ieteikt pagastu, pilsētu (republikas pilsētu) Tautas deputātu padomju priekšsēdētājiem un rajonu izpildkomitejām, kā arī uzņēmumu vadītājiem noteikt papildu atvieglojumus Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām un viņu ģimenēm, arī apgādē ar pārtiku un rūpniecības precēm un attiecībā uz dzīves apstākļu uzlabošanu, zemes gabalu iedalīšanu individuālajai celtniecībai, kā arī attiecībā uz sadzīves un komunālajiem pakalpojumiem, ievērojot konkrētas sociālās vajadzības un reālās iespējas tās apmierināt.

11. Atzīt par spēku zaudējušu Latvijas Republikas Ministru Padomes 1990. gada 12. jūlija lēmumu Nr. 61 «Par medicīnisko un sociālo palīdzību personām, kas piedalījušās Černobiļas atomelektrostacijā notikušās avārijas seku likvidācijas darbos».

Latvijas Republikas Ministru Padomes priekšsēdētājs I. GODMANIS

Latvijas Republikas valdības lietu ministrs K. LĪCIS

Rīgā 1991. gada 30. jūlijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo Latvijas Republikas iedzīvotāju .. Izdevējs: Ministru Padome Veids: lēmums Numurs: 195Pieņemts: 30.07.1991.Stājas spēkā: 30.07.1991.Zaudē spēku: 01.01.2000.Publicēts: Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 43, 31.10.1991.; Diena, 151, 09.08.1991.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
69917
30.07.1991
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)