Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu
:

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem"

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.; 1999, 17.nr.; 2002, 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.panta otro daļu ar 5., 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"5) maksimālā mazumtirdzniecības cena - cigarešu cena (ieskaitot visus nodokļus), kuru norāda uz akcīzes nodokļa markas un kuru konkrētām cigaretēm nosaka licencēts importētājs vai noliktavas turētājs, pasūtot akcīzes nodokļa markas šīm cigaretēm;

6) vispieprasītākā mazumtirdzniecības cena - licencēta importētāja vai noliktavas turētāja visbiežāk noteiktā maksimālā mazumtirdzniecības cena noteiktā laikposmā;

7) atliktā nodokļa maksāšana - akcīzes nodokļa samaksas atlikšana, ievērojot šā likuma nosacījumus attiecībā uz tabakas izstrādājumu ražošanu, pārstrādi, uzglabāšanu un pārvadāšanu."

2. Izteikt 2.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Konkrēta veida komercdarbībai ar tabakas izstrādājumiem nepieciešama speciāla atļauja (licence) vai izziņa. Speciālas atļaujas (licences) vai izziņas veidus, tās izsniegšanas, anulēšanas un izmantošanas nosacījumus, kā arī tabakas izstrādājumu aprites kārtību nosaka Ministru kabinets."

3. 3.pantā:

izslēgt pirmās daļas 3.punkta "a" apakšpunktā vārdus "kas paredzēta";

izslēgt otro daļu;

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Par smalki sagrieztu tabaku cigarešu uztīšanai uzskatāmi tādi tabakas izstrādājumi, kuros vismaz 25 procenti no svara ir sagrieztas vai citādi sasmalcinātas tabakas lapas vai tabakas aizstājēju daļiņas, kas ir šaurākas par vienu milimetru.";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Par citu smēķējamo tabaku uzskatāmi produkti, kuri nav minēti šā panta trešajā, ceturtajā vai piektajā daļā un kuri pilnīgi vai daļēji sastāv no sagrieztām, citādi sasmalcinātām, satītām vai gabalos sapresētām tabakas lapām vai tabakas aizstājējiem."

4. Papildināt 4.pantu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) citas personas saskaņā ar šā likuma 17.pantu."

5. Papildināt 5.panta ceturto daļu pēc vārdiem "nodokļa markām" ar vārdiem "(tajā skaitā nosacījumus par pasūtāmo akcīzes nodokļa marku daudzumu, izsniegšanas termiņus un saņemšanas nosacījumus)".

6. Papildināt likumu ar 5.1 un 5.2 pantu šādā redakcijā:

"5.1 pants. Maksimālā mazumtirdzniecības cena

(1) Licencēts importētājs vai noliktavas turētājs Latvijas Republikas muitas teritorijā realizējamām cigaretēm nosaka maksimālo mazumtirdzniecības cenu un informē par to Valsts ieņēmumu dienestu, pasūtot akcīzes nodokļa markas.

(2) Maksimālo mazumtirdzniecības cenu nenosaka cigaretēm, kurām piemēro atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar šā likuma 14. un 14.1 pantu.

(3) Informāciju par maksimālo mazumtirdzniecības cenu, kā arī cigarešu daudzumu vienā cigarešu paciņā norāda uz akcīzes nodokļa markas.

(4) Latvijas Republikas muitas teritorijā aizliegts realizēt cigaretes par cenu, kas ir augstāka par cigarešu maksimālo mazumtirdzniecības cenu. Realizējot cigaretes, to daudzumam paciņā jāatbilst daudzumam, kas norādīts uz akcīzes nodokļa markas. 

5.2 pants. Vispieprasītākā mazumtirdzniecības cena

(1) Valsts ieņēmumu dienests katru gadu līdz 1.februārim nosaka un nosūta publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu iepriekšējā kalendāra gadā, izmantojot datus par izsniegtajām akcīzes nodokļa markām ar informāciju par mazumtirdzniecības cenu un cigarešu daudzumu paciņā.

(2) Nosakot vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu, neņem vērā tās akcīzes nodokļa markas, kuras licencēts importētājs vai noliktavas turētājs attiecīgajā laikposmā ir atdevis atpakaļ Valsts ieņēmumu dienestam saskaņā ar šo likumu.

(3) Vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu nosaka latos par 1000 cigaretēm.

(4) Nosakot vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu, visas licencētu importētāju un noliktavas turētāju noteiktās maksimālās mazumtirdzniecības cenas izsaka latos par 1000 cigaretēm.

7. 6.pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Visiem tabakas izstrādājumiem, kuri atrodas akcīzes preču noliktavā, piemēro atlikto nodokļa maksāšanu līdz brīdim, kad par tiem samaksā nodokli saskaņā ar šo likumu.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Lai izveidotu un turētu akcīzes preču noliktavu, iesniedzams šā likuma 13.pantā noteiktais vispārējais nodrošinājums."

8. Izteikt 7.panta pirmās daļas 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"2) cigaretēm:

a) 17,8 lati par 1000 cigaretēm,

b) 32,2 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

3) smēķējamai tabakai (par 1000 gramiem tabakas):

a) smalki sagrieztai tabakai cigarešu uztīšanai - 18,3 lati,

b) citai smēķējamai tabakai - 11,4 lati."

9. Izteikt 8.panta 2.punkta "d" apakšpunktu šādā redakcijā:

"d) šā punkta "a", "b" un "c" apakšpunktā minētos tabakas izstrādājumus, proporcionāli nepārsniedzot iepriekšminēto atļauto daudzumu."

10. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

"9.pants. Nodokļa aprēķināšana

(1) Nodokli aprēķina pēc šā likuma 7.pantā noteiktajām likmēm:

1) tabakas izstrādājumiem, kurus ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā;

2) tabakas izstrādājumiem, kurus izved no akcīzes preču noliktavas;

3) cigaretēm, kuras marķējamas ar akcīzes nodokļa markām, pasūtot šīs markas;

4) tabakas izstrādājumiem, kuriem piemēro atlikto nodokļa maksāšanu;

5) tabakas izstrādājumiem, kurus patērē akcīzes preču noliktavā (tajā skaitā prezentācijās, izstādēs, degustācijās, izņemot tabakas izstrādājumu ražošanu);

6) tabakas izstrādājumiem, kurus konstatē kā pārpalikumu vai iztrūkumu akcīzes preču noliktavā saskaņā ar šā likuma 16.pantu;

7) tabakas izstrādājumiem, kurus konstatē kā pārpalikumu vai iztrūkumu (izlaupījumu, zaudējumu, zudumu u.c.), pārvietojot tabakas izstrādājumus saskaņā ar šā likuma 14.pantu;

8) tabakas izstrādājumiem, kuriem piemēro nodokli saskaņā ar Muitas likumu vai citiem attiecīgiem normatīvajiem aktiem;

9) tabakas izstrādājumiem, kurus apliek ar nodokli saskaņā ar šā likuma 17.pantu.

(2) Cigaretēm nodokli aprēķina, summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot šā likuma 7.panta pirmās daļas 2.punkta "a" un "b" apakšpunktā noteiktās nodokļa likmes.

(3) Ja nav zināma cigarešu maksimālā mazumtirdzniecības cena, nodokli šā likuma 13., 14., 14.1, 17.pantā minētajos gadījumos vai citos šajā likumā noteiktajos gadījumos aprēķina, summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot šā likuma 7.panta pirmās daļas 2.punkta "a" un "b" apakšpunktā noteiktās nodokļa likmes, un nodokļa aprēķināšanai izmanto vienu no šādām cenām:

1) iepriekšējā taksācijas periodā licencēta importētāja vai noliktavas turētāja visbiežāk noteikto maksimālo mazumtirdzniecības cenu, bet ne mazāku par vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu iepriekšējā kalendāra gadā, ja nodokli maksā licencēts importētājs vai noliktavas turētājs;

2) cigarešu faktisko pārdošanas cenu, bet ne mazāku par vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu iepriekšējā kalendāra gadā, ja nodokli maksā citas personas, nevis licencēti importētāji vai noliktavas turētāji;

3) vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu iepriekšējā kalendāra gadā, ja nevar noteikt šīs daļas 1. vai 2.punktā minēto cenu."

11. 10.pantā:

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "Licencēts importētājs" ar vārdiem "Nodokļa maksātājs";

papildināt pantu ar sesto, septīto, astoto, devīto, desmito un vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(6) Noliktavas turētājs nodokli par taksācijas periodā konstatēto tabakas izstrādājumu pārpalikumu vai iztrūkumu akcīzes preču noliktavā iemaksā valsts budžetā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(7) Noliktavas turētājs nodokli par tabakas izstrādājumiem, kas taksācijas periodā patērēti akcīzes preču noliktavā (tajā skaitā prezentācijās, izstādēs, degustācijās, izņemot tabakas izstrādājumu ražošanu), iemaksā valsts budžetā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(8) Noliktavas turētājs nodokli par tabakas izstrādājumu iztrūkumu (izlaupījumu, zaudējumu, zudumu u.c.), kas radies, taksācijas periodā pārvietojot tabakas izstrādājumus saskaņā ar šā likuma 14.pantu, iemaksā valsts budžetā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(9) Licencēts importētājs nodokli par tabakas izstrādājumu iztrūkumu (izlaupījumu, zaudējumu, zudumu u.c.), kas radies, ievedot tabakas izstrādājumus Latvijas Republikas muitas teritorijā to pārvietošanai uz akcīzes preču noliktavu saskaņā ar šā likuma 14.pantu, iemaksā valsts budžetā divu darbdienu laikā no dienas, kad tabakas izstrādājumi tika ievesti Latvijas Republikas muitas teritorijā, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(10) Šā likuma 9.panta pirmās daļas 8.punktā minētajos gadījumos nodokli maksā atbilstoši Muitas likumam un citiem attiecīgiem normatīvajiem aktiem.

(11) Šā likuma 9.panta pirmās daļas 9.punktā minētajos gadījumos nodokli maksā atbilstoši šā likuma 17.pantam."

12. Aizstāt 11.panta pirmajā daļā vārdus "nodokļa maksātājs" ar vārdiem "licencēts importētājs un noliktavas turētājs".

13.  12.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Akcīzes nodokļa markas Valsts ieņēmumu dienestā pasūta un saņem:

1) licencēti importētāji;

2) noliktavas turētāji.";

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Cigaretēm, par kurām ir izsniegtas akcīzes nodokļa markas, piemēro atlikto nodokļa maksāšanu līdz brīdim, kad par tām samaksā nodokli saskaņā ar šo likumu.";

izteikt ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja licencēts importētājs vai noliktavas turētājs atdod saņemtās, bet neizmantotās vai bojātās akcīzes nodokļa markas Valsts ieņēmumu dienestam, to iegādes izdevumus sedz licencēts importētājs vai noliktavas turētājs, kas saņēmis attiecīgās akcīzes nodokļa markas, izņemot šā panta sestajā daļā minēto gadījumu. Ja licencēts importētājs vai noliktavas turētājs pasūta akcīzes nodokļa markas, bet neizņem tās Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā termiņā, to iegādes izdevumus sedz licencēts importētājs vai noliktavas turētājs, kas pasūtījis attiecīgās akcīzes nodokļa markas.

(5) Atdotās vai pasūtītās, bet neizņemtās akcīzes nodokļa markas finanšu ministra noteiktajā kārtībā tiek iznīcinātas. Izdevumus, kas saistīti ar atdoto akcīzes nodokļa marku iznīcināšanu, sedz licencēts importētājs vai noliktavas turētājs, kas atdevis akcīzes nodokļa markas, izņemot šā panta sestajā daļā minēto gadījumu. Izdevumus, kas saistīti ar pasūtīto, bet neizņemto akcīzes nodokļa marku iznīcināšanu, sedz licencēts importētājs vai noliktavas turētājs, kas pasūtījis attiecīgās akcīzes nodokļa markas.";

izslēgt devīto daļu.

14. 13.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "uzņēmējdarbību" ar vārdu "darbības";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Nodrošinājums nedrīkst būt mazāks par nodokli, kas aprēķināts par attiecīgajiem tabakas izstrādājumiem, ar kuriem tiks veiktas darbības, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu, izņemot šā panta ceturtajā daļā minētos gadījumus.";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Nodrošinājumu nodoklim, kas aprēķināts atbilstoši šā likuma 7.panta pirmajā daļā noteiktajām nodokļa likmēm, iesniedz par tabakas izstrādājumiem:

1) par kuriem maksā nodokli saskaņā ar šā likuma 10.panta trešās daļas 2.punktu un 10.panta piekto daļu;

2) kuri atrodas akcīzes preču noliktavā un kuriem piemēro atlikto nodokļa maksāšanu (izņemot šīs daļas 1.punktā minētos tabakas izstrādājumus);

3) kuriem piemēro atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar šā likuma 14.pantu.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Nodrošinājumu iesniedz neatkarīgi no tā, vai nodoklis netiks samaksāts tāpēc, ka minētos tabakas izstrādājumus atbrīvos no nodokļa vai tos izmantos citu tabakas izstrādājumu ražošanā, vai arī nodoklis netiks maksāts citu iemeslu dēļ."

15. 14.pantā:

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Šā panta otrās daļas 1.punktā minētajā gadījumā nodrošinājumu atbilstoši šā likuma 13.pantam iesniedz akcīzes preču noliktavas turētājs - tabakas izstrādājumu nosūtītājs. Akcīzes preču noliktavas turētājs - tabakas izstrādājumu nosūtītājs - var neiesniegt nodrošinājumu, ja to iesniedz akcīzes preču noliktavas turētājs - tabakas izstrādājumu saņēmējs.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Licencēts importētājs par tabakas izstrādājumiem, kurus pārvieto saskaņā ar šā panta pirmo daļu, divu darbdienu laikā pēc tabakas izstrādājumu ievešanas Latvijas Republikas muitas teritorijā iesniedz šā panta trešajā daļā minētos dokumentus vai samaksā aprēķināto nodokli atbilstoši šā likuma 7.pantā noteiktajai likmei.";

papildināt pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Noliktavas turētājs, kas saskaņā ar šā panta 2.1 daļu iesniedzis nodrošinājumu par tabakas izstrādājumiem, kurus taksācijas periodā pārvieto saskaņā ar šā panta otro daļu, 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām iesniedz šā panta trešajā daļā minētos dokumentus vai samaksā aprēķināto nodokli atbilstoši šā likuma 7.pantā noteiktajai likmei.

(6) Ja licencēts importētājs vai noliktavas turētājs par šā panta pirmajā vai otrajā daļā minētajām darbībām neiesniedz nodrošinājumu atbilstoši šā likuma prasībām, atlikto nodokļa maksāšanu nepiemēro un licencēts importētājs vai noliktavas turētājs maksā aprēķināto nodokli atbilstoši šā likuma 7.pantā noteiktajai likmei."

16. Papildināt likumu ar 14.1 pantu šādā redakcijā:

"14.1 pants. Atliktās nodokļa maksāšanas piemērošana Muitas likumā un citos attiecīgos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos

(1) Atliktā nodokļa maksāšana attiecas arī uz tabakas izstrādājumiem, kuriem piemēro attiecīgu muitas procedūru (izņemot izlaišanu brīvam apgrozījumam) tajos gadījumos, kad nodokli nemaksā saskaņā ar Muitas likumu vai citu attiecīgu normatīvo aktu.

(2) Ja šā panta pirmajā daļā minētās muitas procedūras netiek izpildītas, atbildīgā persona samaksā nodokli atbilstoši šā likuma 7.pantā noteiktajai likmei.

(3) Šā panta pirmajā daļā minētajā gadījumā par attiecīgajiem tabakas izstrādājumiem šā likuma 13.pantā noteikto nodrošinājumu neiesniedz."

17. 17.pantā:

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Latvijas Republikas muitas teritorijā aizliegts ražot, pārstrādāt, uzglabāt, pārvietot un realizēt tabakas izstrādājumus, par kuriem nav samaksāts akcīzes nodoklis vai kuri nav marķēti ar akcīzes nodokļa markām, izņemot šajā likumā noteiktos gadījumus.

(3) Attiecīgajām valsts uzraudzības un kontroles iestādēm ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā konfiscēt tabakas izstrādājumus, kuri:

1) ievesti Latvijas Republikas muitas teritorijā vai izvesti no akcīzes preču noliktavas, nesamaksājot par tiem nodokli un neiesniedzot šā likuma 13.pantā noteikto nodrošinājumu par minēto darbību izpildi, izņemot 14.1 pantā noteiktos gadījumus;

2) tiek uzglabāti, pārvietoti un realizēti Latvijas Republikas muitas teritorijā bez akcīzes nodokļa markām, izņemot šajā likumā noteiktos gadījumus.";

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Tabakas izstrādājumu konfiskācija par šā likuma vai citu normatīvo aktu pārkāpumiem vai citu normatīvo aktu piemērošana attiecībā uz pārkāpumiem tabakas izstrādājumu aprites jomā neatbrīvo attiecīgo personu no saistībām samaksāt nodokli saskaņā ar šo likumu un soda naudu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja persona veic jebkuras darbības ar tabakas izstrādājumiem, neievērojot šā likuma nosacījumus (tajā skaitā veic tabakas izstrādājumu nedeklarētu vai citādu ievešanu valstī, neievērojot normatīvajos aktos noteikto ievešanas kārtību vai neizpildot attiecīgas muitas procedūras; veic tabakas izstrādājumu nereģistrētu vai citādu ražošanu, neievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, kādā atļauts ražot tabakas izstrādājumus; realizē cigaretes par cenu, kas ir lielāka par attiecīgo cigarešu maksimālo mazumtirdzniecības cenu; realizē cigaretes paciņā tādā daudzumā, kas atšķiras no daudzuma, kāds norādīts uz akcīzes nodokļa markas; veic jebkuras citas darbības ar tabakas izstrādājumiem, par kuriem nav samaksāts nodoklis vai nav iesniegts šā likuma 13.pantā noteiktais nodrošinājums vai kuri nav marķēti ar akcīzes nodokļa markām saskaņā ar šo likumu; izved tabakas izstrādājumus no Latvijas Republikas muitas teritorijas vai realizē beznodokļu tirdzniecības veikaliem, nenodrošinot šā likuma 15.pantā minēto prasību izpildi), Valsts ieņēmumu dienests bezstrīdus kārtībā piedzen nodokli un soda naudu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".";

papildināt pantu ar sesto, septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

"(6) Šā panta piektajā daļā minētajos gadījumos nodokli un soda naudu Valsts ieņēmumu dienests aprēķina pēc likmēm, kas bija spēkā brīdī, kad minētās darbības tika veiktas. Ja nevar noteikt, kad minētās darbības veiktas, nodokli aprēķina pēc likmes, kas ir spēkā brīdī, kad minētās darbības konstatētas.

(7) Ja cita valsts iestāde, nevis Valsts ieņēmumu dienests atbilstoši savai kompetencei konstatē, ka persona ir veikusi šā panta piektajā daļā minētās darbības, attiecīgā valsts iestāde ne vēlāk kā triju darbdienu laikā par to rakstveidā informē Valsts ieņēmumu dienestu. Arī šajos gadījumos Valsts ieņēmumu dienests piedzen nodokli un soda naudu saskaņā ar šā panta piekto un sesto daļu.

(8) Nodokli un soda naudu šā panta piektajā daļā minētajos gadījumos piedzen no personas, kuras valdījumā ir tabakas izstrādājumi, ar kuriem veiktas šā panta piektajā daļā minētās darbības, vai no personas, kura veikusi šā panta piektajā daļā minētās darbības, ja netiek konstatēts minēto tabakas izstrādājumu valdītājs."

18. Izslēgt 19.pantu.

19. Papildināt pārejas noteikumus ar 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. un 17.punktu šādā redakcijā:

"5. Šā likuma 1.panta otrās daļas 5. un 6.punkts, 5.1 un 5.2 pants, 9.panta otrā un trešā daļa un 13.panta 2.1 daļa stājas spēkā 2003.gada 1.jūlijā.

6. Līdz 2004.gada 31.decembrim ar šā likuma 2.panta otrajā daļā minēto terminu "komercdarbība" saprot arī terminu "uzņēmējdarbība".

7. Sākot ar 2003.gada 1.jūliju, Valsts ieņēmumu dienests izsniedz akcīzes nodokļa markas, uz kurām ir šā likuma 5.1 panta trešajā daļā minētā informācija.

8. Līdz 2003.gada 31.decembrim Latvijas Republikas muitas teritorijā atļauts realizēt arī cigaretes ar akcīzes nodokļa markām, kuras izsniegtas līdz 2003.gada 30.jūnijam.

9. 2003.gada vispieprasītākā mazumtirdzniecības cena tiek noteikta par laikposmu no 2003.gada 1.jūlija līdz 2003.gada 31.decembrim. Laikposmam no 2003.gada 1.jūlija līdz 2003.gada 31.decembrim nodokļa aprēķināšanai saskaņā ar šā likuma 9.panta trešo daļu par vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu izmanto cenu - 16,50 latu par 1000 cigaretēm.

10. Šā likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktā nodokļa likme cigaretēm stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

11. Līdz dienai, kad stājas spēkā šā likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktā nodokļa likme cigaretēm, cigaretes apliek ar nodokli pēc šādām likmēm:

1) līdz 2003.gada 30.jūnijam:

a) cigaretes ar filtru - 5,8 lati par 1000 cigaretēm,

b) cigaretes bez filtra - 6,1 lats par 1000 cigaretēm;

2) no 2003.gada 1.jūlija līdz 2003.gada 31.decembrim - summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot "a" un "b" apakšpunktā minētās nodokļa likmes:

a) 5,8 lati par 1000 cigaretēm,

b) 1,8 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

3) no 2004.gada 1.janvāra līdz 2004.gada 31.decembrim - summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot "a" un "b" apakšpunktā minētās nodokļa likmes:

a) 6,3 lati par 1000 cigaretēm,

b) 6,1 procents no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

4) no 2005.gada 1.janvāra līdz 2005.gada 31.decembrim - summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot "a" un "b" apakšpunktā minētās nodokļa likmes:

a) 6,9 lati par 1000 cigaretēm,

b) 10,5 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

5) no 2006.gada 1.janvāra līdz 2006.gada 31.decembrim - summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot "a" un "b" apakšpunktā minētās nodokļa likmes:

a) 7,6 lati par 1000 cigaretēm,

b) 14,8 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

6) no 2007.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim - summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot "a" un "b" apakšpunktā minētās nodokļa likmes:

a) 8,4 lati par 1000 cigaretēm,

b) 19,2 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

7) no 2008.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 31.decembrim -summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot "a" un "b" apakšpunktā minētās nodokļa likmes:

a) 9,3 lati par 1000 cigaretēm,

b) 23,5 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

8) no 2009.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 31.decembrim - summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot "a" un "b" apakšpunktā minētās nodokļa likmes:

a) 10,5 lati par 1000 cigaretēm,

b) 27,9 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas.

12. Ņemot vērā šo pārejas noteikumu 10. un 11.punktā noteikto nodokļa likmju maiņu, licencēts importētājs vai noliktavas turētājs 15 darbdienu laikā pēc nodokļa likmju maiņas samaksā nodokli, kura apmēru nosaka kā starpību starp jauno nodokļa likmi un iepriekšējo nodokļa likmi par tām akcīzes nodokļa markām, kuras saņemtas, bet nav izmantotas pirms šajos pārejas noteikumos paredzēto nodokļa likmju maiņas (attiecīgās cigaretes vēl nav ievestas Latvijas Republikas muitas teritorijā izlaišanai brīvam apgrozījumam vai nav izvestas no akcīzes preču noliktavas), kā arī iesniedz par to pārskatu Valsts ieņēmumu dienestam. Pārskatā, ko paraksta atbildīgā persona, ietver ziņas par nodokļa maksātāju (nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas kods), ziņas par akcīzes nodokļa markām (maksimālā mazumtirdzniecības cena, cigarešu daudzums, neizmantoto akcīzes nodokļa marku daudzums) un maksājamo nodokli, kā arī atbildīgās amatpersonas paraksta atšifrējumu.

13. Šā likuma 7.panta pirmās daļas 3.punkta "a" apakšpunktā noteiktā nodokļa likme smalki sagrieztai tabakai cigarešu uztīšanai stājas spēkā 2004.gada 1.jūlijā.

14. Līdz dienai, kad stājas spēkā šā likuma 7.panta pirmās daļas 3.punkta "a" apakšpunktā noteiktā nodokļa likme smalki sagrieztai tabakai cigarešu uztīšanai, to apliek ar nodokli atbilstoši šādām likmēm (par 1000 gramiem tabakas):

1) līdz 2003.gada 30.jūnijam - 12,2 lati;

2) no 2003.gada 1.jūlija līdz 2004.gada 30.jūnijam - 16,6 lati.

15. Šā likuma 7.panta pirmās daļas 3.punkta "b" apakšpunktā noteiktā nodokļa likme citai smēķējamai tabakai stājas spēkā 2003.gada 1.jūlijā.

16. Līdz dienai, kad spēkā stāsies šā likuma 7.panta pirmās daļas 3.punkta "b" apakšpunktā noteiktā nodokļa likme citai smēķējamai tabakai, to apliek ar šādu nodokli - 9,7 lati par 1000 gramiem tabakas.

17. Ministru kabinets līdz 2003.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 2.panta otrajā daļā un 5.panta ceturtajā daļā minētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2003.gada 1.jūlijam piemēro Ministru kabineta 2000.gada 29.augusta noteikumus nr.298 "Tabakas izstrādājumu aprites noteikumi"."

20. Izslēgt pielikumu.

21. Papildināt likumu ar atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 92/12/EEC, 92/79/EEC, 92/80/EEC un 95/59/EC."

 

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2002.gada 12.decembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2002.gada 20.decembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 12.12.2002.Stājas spēkā: 01.01.2003.Zaudē spēku: 01.05.2004.Tēma: Nodokļi un nodevasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 187, 20.12.2002.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2, 23.01.2003.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
69559
01.01.2003
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)