Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par papildinājumiem un grozījumiem Latvijas PSR administratīvo pārkāpumu kodeksā un dažos citos Latvijas PSR likumdošanas aktos

Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

Izdarīt papildinājumus un grozījumus šādos Latvijas PSR likumdošanas aktos:

I. Latvijas PSR administratīvo pārkāpumu kodeksā:

1. Papildināt kodeksu ar šāda satura 137.1, 158.1 un 164.1 pantu:

«137.l pants. Taksometru lietošanas noteikumu pārkāpšana

Personai, kas taksometru izsaukusi, par atteikšanos apmaksāt taksometra izsaukumu, ja izpildīti pasūtījuma nosacījumi, -

uzliek naudas sodu trīsdesmit rubļu apmērā.

Taksometru vadītājiem par atteikšanos apkalpot pasažierus vai par pasažieru komplektēšanu stāvvietās, nosakot maršruta virzienu (izņemot maršruta taksometrus), kā arī par pasažieru pārvadāšanu ar taksometru, kura speciālais aprīkojums neatbilst noteiktajām prasībām, -

uzliek naudas sodu no simt līdz piecsimt rubļiem.

Taksometru vadītājiem par valsts kontroles iestāžu kompetencē esošajos jautājumos doto norādījumu nepildīšanu, kā arī par kavēšanu realizēt šo iestāžu amatpersonu likumīgās tiesības -

uzliek naudas sodu no simt rubļiem līdz vienam tūkstotim rubļu.»

«158.1 pants. Vienotās braukšanas maksas (tarifu) patvaļīga pārsniegšana taksometros

Taksometru vadītājiem par vienoto taksometru tarifu patvaļīgu pārsniegšanu, paaugstinātas braukšanas maksas pieprasīšanu un saņemšanu -

uzliek naudas sodu viena tūkstoša rubļu apmērā.

Par tām pašām darbībām, ja tās izdarījusi persona, kura gada laikā jau administratīvi sodīta par vienu no šā panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, -

uzliek naudas sodu divu tūkstošu rubļu apmērā, uz trim gadiem atņemot tiesības nodarboties ar pasažieru pārvadāšanu.»

«164.1 pants. Preču vai pakalpojumu talonu, kartīšu vai citu zīmju nelikumīga izsniegšana

Speciāli pilnvarotām personām, kuras nelikumīgi izsniegušas vai realizējušas talonus, kartītes vai citas zīmes, kas dod tiesības pārvaldes vai pašvaldības institūciju noteiktajā kārtībā iegādāties preces vai saņemt pakalpojumus, ja nav izlaupīšanas vai amatnozieguma pazīmju, -

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt rubļiem.

Par tām pašām darbībām, ja tās izdarījusi persona, kura gada laikā jau administratīvi sodīta par vienu no šā panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, -

uzliek naudas sodu no divsimt līdz piecsimt rubļiem.»

2. Papildināt kodeksu ar šāda satura četrpadsmito «a» nodaļu:

Četrpadsmitā «a» nodaļa

ADMINISTRATĪVIE PĀRKĀPUMI PRESES UN CITU MASU INFORMĀCIJAS LĪDZEKĻU JOMĀ

201.2pants. Atteikšanās pildīt izdevumu tiražēšanas pasūtījumu

Par atteikšanos politisku iemeslu dēļ pieņemt un pildīt izdevumu tiražēšanas pasūtījumus to uzņēmumu, iestāžu vai organizāciju amatpersonām, kuru saimnieciskā darbība saistīta ar periodisko izdevumu pavairošanu,

uzliek naudas sodu līdz vienam tūkstotim rubļu.

201.3 pants. Pārkāpumi informācijas sniegšanā

Valsts vai sabiedrisko organizāciju amatpersonām, kas atteikušās sniegt informāciju presei vai citiem masu informācijas līdzekļiem, ja šī informācija ar likumu nav atzīta par nepublicējamu,

uzliek naudas sodu līdz piecsimt rubļiem.

Par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu presei vai citiem masu informācijas līdzekļiem -

uzliek naudas sodu amatpersonām līdz vienam tūkstotim rubļu.

201.4 pants. Masu informācijas līdzekļu izmantošana, lai iejauktos pilsoņu personiskajā dzīvē

Par masu informācijas līdzekļu izmantošanu, lai iejauktos pilsoņu personiskajā dzīvē, -

uzliek naudas sodu līdz vienam tūkstotim rubļu.

201.5 pants. Masu informācijas līdzekļu izgatavošana un izplatīšana bez reģistrācijas vai pēc to darbības izbeigšanas

Par masu informācijas līdzekļu izgatavošanu un izplatīšanu bez reģistrācijas Latvijas Republikas Tieslietu ministrijā vai pēc to darbības izbeigšanas -

uzliek naudas sodu līdz diviem tūkstošiem rubļu.

201.6 pants. Izlaidumdatu nepublicēšana

Par likumā noteikto izlaidumdatu nepublicēšanu -

uzliek naudas sodu līdz diviem tūkstošiem rubļu.

201.7 pants. Tiesas noteiktā nepatieso ziņu atsaukuma termiņa neievērošana

Preses vai cita masu informācijas līdzekļa redaktoram (galvenajam redaktoram), ja viņš tiesas noteiktajā termiņā nav izplatījis (publicējis) nepatieso ziņu atsaukumu,

- uzliek naudas sodu līdz vienam tūkstotim rubļu.

201.8 pants. Informācijas avota noslēpuma izpaušana

Preses vai cita masu informācijas līdzekļa redaktoram (galvenajam redaktoram), ja viņš masu informācijas līdzeklī izpauž informācijas avotu, kuru tas rakstveidā apņēmies neizpaust,

uzliek naudas sodu līdz vienam tūkstotim rubļu.

201.9 pants. Žurnālista pienākumu izpildes traucēšana

Par tādu apstākļu radīšanu, kas žurnālistam traucē vai pilnīgi atņem iespēju veikt likumā paredzētos žurnālista pienākumus, - uzliek naudas sodu līdz piecsimt rubļiem.»

3. Izteikt 204., 221. un 269. pantu šādā redakcijā:

«204. pants. Reliģisko rituālu, ceremoniju, sapulču un gājienu organizēšanas vai norises kārtības neievērošana

Reliģisko organizāciju vadītājiem, kuri neievēro likumā noteikto kārtību reliģisko rituālu, ceremoniju, sapulču, gājienu vai citu reliģiska rakstura darbību organizēšanā vai norisē, -

uzliek naudas sodu līdz trīssimt rubļiem.»

«221. pants. Transporta valsts kontroles iestādes

Transporta valsts kontroles iestādes izskata to administratīvo pārkāpumu lietas, kuri paredzēti šā kodeksa 134. panta trešajā daļā, 135. panta otrajā un trešajā daļā, 136. panta ceturtajā, piektajā, sestajā un astotajā daļā, 137. pantā un 137.' panta pirmajā un otrajā daļā.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus šā panta pirmajā daļā minēto iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) transporta valsts kontroles iestādes priekšnieks, viņa vietnieki, transporta valsts kontroles iestādes rajonu un republikas pilsētu nodaļu priekšnieki, viņu vietnieki, pašvaldības kontroles iestāžu priekšnieki un viņu vietnieki - naudas sodu līdz piecsimt rubļiem;

2) transporta valsts kontroles iestāžu un pašvaldības kontroles iestāžu kontrolieri - naudas sodu līdz trīsdesmit rubļiem;

3) valsts transporta uzņēmumu, pašvaldības transporta uzņēmumu direktori, viņu vietnieki, daļu priekšnieki, viņu vietnieki, kustības kontroles dienesta priekšnieks, viņa vietnieki un kontrolieri - naudas sodu līdz trīsdesmit rubļiem;

4) Satiksmes ministrijas un pašvaldības iestāžu noteiktās amatpersonas - naudas sodu līdz trīsdesmit rubļiem.

Šajā pantā minētās amatpersonas ir tiesīgas iekasēt naudas sodu līdz trīsdesmit rubļiem pārkāpuma izdarīšanas vietā, nesastādot protokolu, ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto administratīvo sodu.»

«269. pants. Administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanas vieta

Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pēc pārkāpuma izdarīšanas vietas.

Lietas par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 118., 121.-128., 130. un 131. pantā, var izskatīt arī pēc transporta līdzekļu reģistrācijas vietas.

Administratīvās komisijas un nepilngadīgo lietu komisijas administratīvo pārkāpumu lietas var nosūtīt izskatīšanai pēc pārkāpēja dzīvesvietas.»

4. 39. pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem «mantisks zaudējums» ar vārdiem «vai morāls kaitējums (ko nodarījis preses vai cits masu informācijas līdzeklis)», pēc vārdiem «mantisko zaudējumu» - ar vārdiem «vai morālo kaitējumu», bet pēc vārda «zaudējuma» - ar vārdiem «vai kaitējuma»;

papildināt otro daļu pēc vārdiem «mantiskā zaudējuma» ar vārdiem «vai morālā kaitējuma».

5. 50.1 pantā:

papildināt panta nosaukumu pēc vārdiem «mantiska zaudējuma» ar vārdiem «vai morāla kaitējuma»;

papildināt panta dispozīciju pēc vārdiem «mantiskais zaudējums» ar vārdiem «vai morālais kaitējums (ko nodarījis preses vai cits masu informācijas līdzeklis)», bet pēc vārda «zaudējuma» - ar vārdiem «vai kaitējuma».

6. 136. pantā:

izteikt ceturto, piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

«Pasažieriem par braukšanu bez biļetes, kā arī par desmit līdz sešpadsmit gadu vecu bērnu vešanu bez biļetes:

1) trolejbusā, tramvajā, pilsētas, piepilsētas maršruta autobusā, maršruta taksometrā vai taksobusā -

uzliek naudas sodu desmit rubļu apmērā;

2) starppilsētu vai starprepubliku maršruta autobusā -

uzliek naudas sodu trīsdesmit rubļu apmērā.

Par septiņu līdz desmit gadu vecu bērnu vešanu bez biļetes trolejbusā, tramvajā, pilsētas, piepilsētas autobusā, maršruta taksometrā vai taksobusā -

uzliek naudas sodu piecu rubļu apmērā.

Par piecu līdz desmit gadu vecu bērnu vešanu bez biļetes starppilsētu vai starprepubliku maršruta autobusā -

uzliek naudas sodu desmit rubļu apmērā.»;

papildināt pantu ar šāda satura astoto daļu:

«Par pasažieru pārvadāšanu bez biļetes vai noteikta tarifa neievērošanu pilsētas, piepilsētas, starppilsētu vai starprepubliku maršruta autobusos, taksometros vai taksobusos, ko izdara satiksmes līdzekļu vadītāji-konduktori, taksometru vadītāji vai ko pieļauj konduktori, -

uzliek naudas sodu no simt līdz piecsimt rubļiem.»

7. Papildināt 137. pantu pēc skaitļiem «134.-136.» ar skaitli «137.1».

8. Papildināt 156. panta pirmo daļu pēc vārdiem «par preču slēpšanu no pircējiem» ar vārdiem «vai no pārcenošanas».

9. 202. pantā:

izslēgt panta nosaukumā vārdus «un taksometra», bet dispozīcijā vārdus «vai taksometra»;

izteikt sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu simt rubļu apmērā.»

10. Papildināt 213. pantu pēc skaitļa «50.1» ar skaitli un vārdiem «137.1 panta trešajā daļā», pēc skaitļa «158.» - ar skaitli «158.1», bet pēc skaitļa «201.1» - ar skaitļiem «201.2 -201.9».

11. Papildināt 214. panta pirmo daļu pēc skaitļa «164.» ar skaitli «164.1».

12. Papildināt 287. pantu pēc skaitļa «50.1» ar skaitli un vārdiem 137.1 panta trešajā daļā», pēc skaitļa «158.» - ar skaitli «158.1», bet

pēc skaitļa «201.1- ar skaitļiem «201.2-203. 9».

II. Latvijas PSR kriminālkodeksā:

1. Papildināt kodeksu ar šāda satura 150.5 un 190.1 pantu:

«150.5 pants. Preču vai pakalpojumu talonu, kartīšu vai citu zīmju nelikumīga izsniegšana

Par talonu, kartīšu vai citu zīmju, kas dod tiesības pārvaldes vai pašvaldības institūciju noteiktajā kārtībā iegādāties preces vai saņemt pakalpojumus, nelikumīgu izsniegšanu vai realizēšanu lielos apmēros, ja to izdarījusi speciāli pilnvarota persona, trūkstot izlaupīšanas vai amatnozieguma pazīmēm, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku, vai ar naudas sodu līdz diviem tūkstošiem rubļu.»

«190.1 pants. Preču vai pakalpojumu viltotu talonu, kartīšu vai citu zīmju izgatavošana un izplatīšana

Par viltotu talonu, kartīšu vai citu zīmju, kas dod tiesības pārvaldes vai pašvaldības institūciju noteiktajā kārtībā iegādāties preces vai saņemt pakalpojumus, izgatavošanu vai par šo talonu, kartīšu vai citu zīmju izgatavošanu, pārkāpjot pasūtījuma apmērus, kā arī par šo viltojumu izplatīšanu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem, vai ar naudas sodu līdz desmit tūkstošiem rubļu.»

2. Izteikt 137. un 150.4 pantu šādā redakcijā:

«137. pants. Iedzīvotāju līdztiesības pārkāpšana viņu attieksme pret reliģiju

Par iedzīvotāju tiesību tiešu vai netiešu ierobežošanu, jebkuru priekšrocību radīšanu iedzīvotājiem atkarībā no viņu attieksmes pret reliģiju, kā arī par iedzīvotāju jūtu aizskaršanu vai naida celšanu sakarā ar viņu attieksmi pret reliģiju vai ateismu -

soda ar labošanas darbiem uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu līdz trīssimt rubļiem.

Par tām pašām darbībām, ja tās izdarījusi persona, kas jau agrāk sodīta par tādu pašu noziegumu, kā arī par organizatorisko darbību, kas vērsta uz šo nodarījumu izdarīšanu, -

soda ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu līdz piecsimt rubļiem.»

«150.4 pants. Benzīna vai citu degvielu un eļļošanas materiālu nelikumīga izsniegšana

Par valsts vai sabiedriskajiem uzņēmumiem, iestādēm vai organizācijām piederoša benzīna, kā arī citu degvielu vai eļļošanas materiālu nelikumīgu izsniegšanu, trūkstot izlaupīšanas vai amatnozieguma pazīmēm un ja to izdarījusi persona, kas par tādu pašu pārkāpumu administratīvi sodīta, -

soda ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu līdz piecsimt rubļiem, atņemot tiesības ieņemt noteiktus amatus vai atņemot tiesības uz zināmu nodarbošanos vai bez tā.

Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas lielos apmēros vai ja tās izdarījusi persona, kas jau agrāk sodīta par tādu pašu noziegumu, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku, vai ar naudas sodu līdz vienam tūkstotim rubļu, atņemot tiesības ieņemt noteiktus amatus vai atņemot tiesības uz zināmu nodarbošanos.»

3. Izslēgt 212. pantu.

III. Latvijas PSR kriminālprocesa kodeksā:

Aizstāt 127. panta pirmajā daļā vārdus un skaitli «un 150.4 pantā» ar vārdiem un skaitli «150.4 un 150.5 pantā», papildināt šo daļu pēc skaitļa «189.» ar skaitli «190.l» un izslēgt trešajā daļā skaitli «212.».

IV. Atzīt par spēku zaudējušu Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija 1966. gada 24. jūnija lēmumu «Par Latvijas PSR kriminālkodeksa 137. panta piemērošanu» (Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1966, Nr. 27).

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1991. gada 6. augustā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par papildinājumiem un grozījumiem Latvijas PSR administratīvo pārkāpumu kodeksā un dažos citos .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Augstākā Padome Veids: likums Pieņemts: 06.08.1991.Stājas spēkā: 03.09.1991.Zaudē spēku: 01.07.2020.Tēma: Tiesu vara; Krimināltiesības; Covid-19; Administratīvais process; KriminālprocessPublicēts: Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 33/34, 29.08.1991.; Diena, 168, 30.08.1991.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Citi saistītie dokumenti
68674
03.09.1991
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)