Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.499

Rīgā 2002.gada 4.novembrī (prot. Nr.48 10.§)
Latvijas Republikas pierobežas režīma un pierobežas joslas režīma noteikumi
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 19.panta pirmo un otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Latvijas Republikas pierobežas režīmu un pierobežas joslas režīmu.

2. Pierobežas režīms un pierobežas joslas režīms ir:

2.1. tādu pasākumu komplekss, kas vērsti pret fizisko personu nelikumīgu valsts robežas šķērsošanu jebkurā veidā un ar jebkuriem līdzekļiem, kā arī pret fizisko personu rīcībā esošo preču un citu priekšmetu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai ārpus Ministru kabineta noteiktajām valsts robežas šķērsošanas vietām;

2.2. kārtība, kas ietver valsts robežas drošības interesēs noteiktus personu pienākumus un tiesības.

3. Pierobežas režīmu un pierobežas joslas režīmu nosaka, lai radītu Latvijas Republikas valsts robežas apsardzībai nepieciešamos apstākļus.

II. Pierobežas režīms

4. Pierobežas režīms ir spēkā šādās pierobežas administratīvajās teritorijās un teritoriālajās vienībās gar Latvijas Republikas valsts sauszemes robežu:

4.1. Aknīstes novadā: Aknīstes pilsētā ar lauku teritoriju un Gārsenes pagastā;

4.2. Alojas novadā: Staiceles pilsētā ar lauku teritoriju;

4.3. Apes novadā: Apes pilsētā ar lauku teritoriju, Gaujienas un Trapenes pagastā;

4.4. Alūksnes novadā: Jaun­laicenes, Liepnas, Mārkalnes, Pededzes, Veclaicenes un Ziemera pagastā;

4.5. Auces novadā: Auces pilsētā ar lauku teritoriju, Bēnes, Ukru un Vītiņu pagastā;

4.6. Balvu novadā: Briežuciema pagastā;

4.7. Baltinavas novadā;

4.8. Bauskas novadā: Brunavas, Ceraukstes, Gailīšu un Īslīces pagastā;

4.9. Ciblas novadā: Ciblas, Pušmucovas, Blontu un Līdum­nieku pagastā;

4.10. Daugavpils novadā: Demenes, Kalkūnes, Laucesas, Medumu, Salienas, Skrudalienas, Sventes un Vecsalienas pagastā;

4.11. Dagdas novadā: Asūnes, Bērziņu, Ķepovas, Svariņu un Šķaunes pagastā;

4.12. Grobiņas novadā: Bārtas pagastā;

4.13. Ilūkstes novadā: Ilūkstes pilsētā, Subates pilsētā ar lauku teritoriju, Bebrenes, Eglaines, Pilskalnes un Šēderes pagastā;

4.14. Jelgavas novadā: Elejas, Lielplatones, Sesavas un Vilces pagastā;

4.15. Kārsavas novadā: Kārsavas pilsētā, Goliševas, Malnavas, Mežvidu, Mērdzenes un Salnavas pagastā;

4.16. Krāslavas novadā: Krāslavas pilsētā, Krāslavas, Indras, Kalniešu, Kaplavas, Piedrujas un Robežnieku pagastā;

4.17. Ludzas novadā: Briģu, Istras un Nirzas pagastā;

4.18. Priekules novadā: Priekules pilsētā, Priekules, Gramzdas, Kalētu un Virgas pagastā;

4.19. Neretas novadā: Neretas, Pilskalnes, Zalves un Mazzalves pagastā;

4.20. Naukšēnu novadā: Naukšēnu un Ķoņu pagastā;

4.21. Mazsalacas novadā: Ramatas pagastā;

4.22. Rēzeknes novadā: Nautrēnu pagastā;

4.23. Rundāles novadā: Rundāles un Svitenes pagastā;

4.24. Rucavas novadā: Rucavas un Dunikas pagastā;

4.25. Rūjienas novadā: Rūjienas pilsētā, Ipiķu, Lodes un Vilpulkas pagastā;

4.26. Saldus novadā: Ezeres, Jaunauces, Kursīšu, Nīgrandes, Pampāļu, Rubas, Vadakstes un Zaņas pagastā;

4.27. Salacgrīvas novadā: Ainažu pilsētā ar lauku teritoriju;

4.28. Tērvetes novadā: Augstkalnes un Bukaišu pagastā;

4.29. Vaiņodes novadā: Vaiņodes un Embūtes pagastā;

4.30. Valkas novadā: Valkas pilsētā, Ērģemes, Kārķu, Valkas un Zvārtavas pagastā;

4.31. Vecumnieku novadā: Kurmenes un Skaistkalnes pagastā;

4.32. Viesītes novadā: Elkšņu un Rites pagastā;

4.33. Viļakas novadā: Viļakas pilsētā, Medņevas, Šķilbēnu, Vecumu un Žīguru pagastā;

4.34. Zilupes novadā: Zilupes pilsētā, Lauderu, Pasienes un Zaļesjes pagastā.

(MK 05.05.2009. noteikumu Nr.388 redakcijā)

5. Pierobežu dabā iezīmē ar norādījuma zīmēm.

6. Ar Valsts robežsardzi nepieciešams saskaņot šādas darbības, kuras paredzēts veikt pierobežā:

6.1. brīvības atņemšanas iestāžu un psihoneiroloģisko ārstniecības iestāžu izvietošana;

6.2. robežkontroles un robežapsardzības objektu, kā arī robežkontroles iekārtu un tehniskā aprīkojuma fotografēšana un filmēšana.

7. Par pierobežā paredzētajiem bruņotu formējumu manevriem un mācībām nepieciešams informēt Valsts robežsardzi.

III. Pierobežas joslas režīms

8. Pierobežas joslas režīms nosaka personu un transportlīdzekļu iebraukšanas, uzturēšanās un izbraukšanas kārtību, kā arī darbu veikšanas kārtību un kultūras, sporta un citu sabiedrisko pasākumu norises kārtību pierobežas joslā.

9. Pierobežas joslas režīmu veido vispārīgā kārtība un papildu kārtība.

10. Pierobežas joslas režīma vispārīgā kārtība ir spēkā pierobežas joslā — gar visu valsts sauszemes robežu.

11. Pierobežas joslas režīma papildu kārtība ir spēkā pierobežas joslā gar Latvijas Republikas-Krievijas Federācijas valsts robežu un Latvijas Republikas-Baltkrievijas Republikas valsts robežu.

12. Pierobežas joslu dabā iezīmē ar norādījuma zīmēm un informatīvām norādēm. Informatīvo norāžu paraugus apstiprina Valsts robežsardzes priekšnieks.

IV. Pierobežas joslas režīma vispārīgā kārtība

13. Personām (izņemot šo noteikumu 14.punktā minētās amatpersonas (darbiniekus)), kuras nav deklarējušas dzīvesvietu attiecīgajā šo noteikumu 4.punktā minētajā administratīvajā teritorijā (teritoriālajā vienībā), no 15 gadu vecuma, uzturoties šo noteikumu 10.punktā minētajā teritorijā, jābūt klāt personu apliecinošam dokumentam.

(Grozīts ar MK 05.05.2009. noteikumiem Nr.388)

14. Valsts iestāžu amatpersonām (darbiniekiem), veicot dienesta pienākumus šo noteikumu 10.punktā minētajā teritorijā, jābūt klāt dienesta apliecībai, ja tā paredzēta saskaņā ar attiecīgās iestādes darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, vai personu apliecinošam dokumentam.

15. Ar valsts robežsardzi nepieciešams saskaņot šādas darbības, kuras paredzēts veikt pierobežas joslā:

15.1. sabiedrisko pasākumu organizēšana;

15.2. būvniecība;

15.3. medības;

15.4. uzņēmumu un to filiāļu atvēršana;

15.5. meliorācijas un irigācijas darbi;

15.6. spridzināšanas un pirotehniskie darbi.

16. Šo noteikumu 15.punkts, izņemot 15.2.apakšpunktu, neattiecas uz Ainažu, Subates un Valkas pilsētas teritoriju.

17. Par pierobežas joslā paredzētajiem bruņotu formējumu manevriem un mācībām nepieciešams informēt Valsts robežsardzi.

18. Pierobežas joslā ir aizliegts:

18.1. izvietot brīvības atņemšanas iestādes un psihoneiroloģiskās ārstniecības iestādes;

18.2. lietot signālraķetes un pirotehniskos signalizācijas līdzekļus, ja to lietošana nav saistīta ar stihisku nelaimi, katastrofu vai robežapsardzības pasākumiem.

19. Lai nepieļautu nelikumīgu valsts robežas šķērsošanu, Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu priekšniekiem ir tiesības pierobežas joslā slēgt lauku vai mežu ceļus, stigas, pārejas vietas un tiltus vai radīt uz tiem šķēršļus (arī uzstādīt īpašas ceļa zīmes), informējot par to attiecīgās vietējās pašvaldības un zemes īpašniekus.

(Grozīts ar MK 05.05.2009. noteikumiem Nr.388)

20. Kuģu, kuteru un citu peldlīdzekļu, kā arī ledusbraukšanas līdzekļu izmantošana, zveja, peldēšanās un citas darbības upēs, ezeros un citās ūdenstilpēs, pa kurām noteikta valsts robeža, atļauta tikai gaišajā diennakts laikā. Visi peldlīdzekļi un ledusbraukšanas līdzekļi, kas atrodas minētajās ūdenstilpēs, reģistrējami Valsts robežsardzes teritoriālajā struktūrvienībā. Nereģistrētu peldlīdzekļu un ledusbraukšanas līdzekļu izmantošana robežūdenstilpēs ir aizliegta.

V. Pierobežas joslas režīma papildu kārtība

21. Pierobežas joslas režīma papildu kārtība nosaka, ka personām, kuras ir sasniegušas 15 gadu vecumu (izņemot šo noteikumu 22.punktā minētās personas), uzturoties šo noteikumu 11.punktā minētajā teritorijā, kā arī amatpersonām (darbiniekiem) papildus personu apliecinošam dokumentam ir nepieciešama speciālā caurlaide (atļauja).

22. Speciālā caurlaide (atļauja) nav nepieciešama šādos gadījumos:

22.1. persona ir deklarējusi dzīvesvietu šo noteikumu 11.punktā minētajā teritorijā;

22.2. persona pārvietojas pa valsts autoceļiem, kas šķērso šo noteikumu 11.punktā minēto teritoriju;

22.3. šo noteikumu 14.punktā minētās amatpersonas (darbinieki) veic dienesta pienākumus.

23. Personām ir tiesības bez speciālās caurlaides (atļaujas) pārvietoties pa valsts autoceļiem, kas šķērso šo noteikumu 11.punktā minēto teritoriju, nenogriežoties no tiem.

24. Personām izsniedz šādas speciālās caurlaides (atļaujas):

24.1. pastāvīgās caurlaides (atļaujas);

24.2. terminētās caurlaides (atļaujas).

25. Pastāvīgo caurlaidi (atļauju) ir tiesīga saņemt persona, kurai šo noteikumu 11.punktā minētajā teritorijā pieder nekustamais īpašums.

26. Lai saņemtu pastāvīgo caurlaidi (atļauju), persona mēneša laikā pēc tam, kad tā ir iegādājusies nekustamo īpašumu, kas atrodas šo noteikumu 11.punktā minētajā teritorijā, iesniedz iesniegumu Valsts robežsardzes Galvenajā pārvaldē vai Valsts robežsardzes teritoriālajā struktūrvienībā un uzrāda dokumentu, kas apliecina šīs personas tiesības uz minēto īpašumu.

27. Terminēto caurlaidi (atļauju) ir tiesīga saņemt persona, kurai ir nepieciešams uzturēties šo noteikumu 11.punktā minētajā teritorijā.

28. Lai saņemtu terminēto caurlaidi (atļauju), persona iesniedz iesniegumu Valsts robežsardzes Galvenajā pārvaldē vai Valsts robežsardzes teritoriālajā struktūrvienībā. Iesniegumā persona norāda iemeslu, kādēļ personai ir radusies nepieciešamība uzturēties šo noteikumu 11.punktā minētajā teritorijā. Norādītā iemesla pamatotību izvērtē attiecīgā Valsts robežsardzes amatpersona, kura ir tiesīga pieņemt lēmumu par speciālās caurlaides (atļaujas) izsniegšanu.

29. Speciālo caurlaidi (atļauju) izsniedz bez maksas Valsts robežsardzes Galvenajā pārvaldē vai Valsts robežsardzes teritoriālajā struktūrvienībā triju dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Valsts robežsardzes priekšnieks nosaka Valsts robežsardzes amatpersonas, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumu par speciālās caurlaides (atļaujas) izsniegšanu.

30. Valsts robežsardzes amatpersona, kura ir tiesīga pieņemt lēmumu par speciālās caurlaides (atļaujas) izsniegšanu, ir tiesīga personai atteikt terminētās caurlaides (atļaujas) izsniegšanu šādos gadījumos:

30.1. persona nevar pamatot nepieciešamību uzturēties šo noteikumu 11.punktā minētajā teritorijā;

30.2. attiecīgajā pierobežas joslas teritorijā Valsts robežsardze ir noteikusi pastiprinātu valsts robežas apsardzību;

30.3. attiecīgajā pierobežas joslas teritorijā ir izsludināta ārkārtēja situācija;

30.4. persona ar spēkā stājušos tiesas spriedumu atzīta par vainīgu tāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas ir saistīts ar kontrabandu, narkotikām, ieročiem, radioaktīvajām vielām, kā arī ar valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu vai valsts robežas režīma pārkāpšanu.

31. Šo noteikumu 30.4.apakšpunktu nepiemēro, ja personai sodāmība ir dzēsta vai noņemta likumā noteiktajā kārtībā.

32. Pastāvīgā caurlaide (atļauja) ir derīga, kamēr personai šo noteikumu 11.punktā minētajā teritorijā pieder nekustamais īpašums.

33. Terminētā caurlaide (atļauja) ir derīga līdz tajā noteiktajam datumam.

VI. Noslēguma jautājumi

34. Personām, kurām šo noteikumu spēkā stāšanās dienā pieder nekustamais īpašums, kas atrodas šo noteikumu 11.punktā minētajā teritorijā, speciālā caurlaide (atļauja) jāsaņem triju mēnešu laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā.

34.1 Līdz 2003.gada 1.jūlijam par personas deklarēto dzīvesvietu uzskatāma dzīvesvieta, kurā persona ir reģistrēta saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra noteikumiem Nr.542 "Personu pierakstīšanas un izrakstīšanas pagaidu kārtība".

(MK 07.01.2003. noteikumu Nr.13 redakcijā)

35. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1996.gada 2.jūlija noteikumus Nr.247 "Latvijas Republikas pierobežas režīma un pierobežas joslas režīma noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 116.nr.; 1997, 121.nr.).

36. Noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs — aizsardzības ministrs Ģ.V.Kristovskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Republikas pierobežas režīma un pierobežas joslas režīma noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 499Pieņemts: 04.11.2002.Stājas spēkā: 01.01.2003.Zaudē spēku: 31.07.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 162, 07.11.2002.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
68103
{"selected":{"value":"01.07.2009","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-30.07.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2009","iso_value":"2009\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-30.07.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.01.2003","iso_value":"2003\/01\/11","content":"<font class='s-1'>11.01.2003.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2003","iso_value":"2003\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2003.-10.01.2003.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2009
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)