Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1990. gada 26. septembra likumā «Par uzņēmējdarbību»

Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj izdarīt Latvijas Republikas 1990. gada 26. septembra likumā «Par uzņēmējdarbību» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, Nr. 42) šādus grozījumus un papildinājumus:

1. Izteikt 4. panta otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā: «Visi uzņēmēji (uzņēmumi un uzņēmējsabiedrības) savā darbībā ir līdztiesīgi.»

2. Izteikt 5. panta pirmo daļu šādā redakcijā: «Uzņēmējsabiedrība ir fizisko vai juridisko personu apvienība uzņēmējdarbības veikšanai.»

3. Izteikt 7. panta otro daļu šādā redakcijā: «Uzņēmums šajā likumā paredzētajos gadījumos iegūst juridiskās personas tiesības ar brīdi, kad tas reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.»

4. 8. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā: «Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) var izveidot filiāles un atvērt pārstāvniecības likumā noteiktajā kārtībā»;

izteikt otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā: «Latvijas Republikas uzņēmumu filiālēm un pārstāvniecībām Latvijas teritorijā nav juridiskās personas statusa. Juridiskās personas statuss var būt ārvalstu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) filiālēm un pārstāvniecībām Latvijas Republikā un Latvijas Republikas uzņēmumu filiālēm un pārstāvniecībām ārvalstīs, ja šo valstu likumi paredz šāda statusa filiāles un pārstāvniecības.»

5. Izteikt 10. pantu šādā redakcijā:

«10. pants. Darba koplīgums

Uzņēmējs un uzņēmumā strādājošie savu darba un sociālo vajadzību nodrošināšanai slēdz darba koplīgumu likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā.»

6. Papildināt 13. pantu ar šāda satura otro daļu: «Uzņēmējdarbības formu uzskaitījums šajā nodaļā ir izsmeļošs.»

7. Papildināt 16. pantu ar šāda satura ceturto daļu: «Nav pieļaujama citu uzņēmējdarbības formu pastāvēšana valsts un pašvaldību uzņēmumos, ja tas nav paredzēts šo uzņēmumu statūtos.»

8. Papildināt 25. pantu ar šāda satura otro daļu: «Šo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), kā arī kopuzņēmumu formām jāatbilst šā likuma 14.-24. panta prasībām.»

9. Izteikt 27. panta pirmo daļu šādā redakcijā: «Likumos var noteikt uzņēmējdarbības obligātās apdrošināšanas prasības.»

10. 31. pantā:

izteikt pirmās daļas 5. punktu šādā redakcijā: «uzņēmējdarbības veidiem, kuru veikšanai noteikti ierobežojumi, - attiecīgi Latvijas Bankas, Ministru Padomes vai tās institūciju, profesionālo savienību (korporāciju), rajonu, pilsētu un pilsētas rajonu pašvaldību atļauja (licence) saskaņā ar 32. panta prasībām. Uzsākt uzņēmējdarbību, kuras veikšanai saskaņā ar šo likumu nepieciešama atļauja (licence), ir tiesības tikai pēc šīs atļaujas (licences) iesniegšanas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram;»;

papildināt pantu ar šāda satura trešo daļu: «Šis dokumentu uzskaitījums ir izsmeļošs, un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs nav tiesīgs pieprasīt citus, likumā neparedzētus dokumentus.»

11. Izteikt 32. pantu šādā redakcijā:

«32. pants. Uzņēmējdarbības ierobežojumi

1. Tikai valsts uzņēmumiem ir atļauts:

- izgatavot un realizēt narkotikas;

- izgatavot un realizēt ieročus un sprāgstvielas;

- izgatavot vērtspapīrus, naudaszīmes, monētas un pastmarkas.

2. Tikai ar speciālu atļauju (licenci), ko izsniedz Latvijas Republikas rajonu, pilsētu un pilsētas rajonu pašvaldības, ir atļauti:

- inženierģeoloģiskie, ģeodēziskie un zemes ierīcības darbi;

- derīgo izrakteņu atradņu izstrāde un ekspluatācija;

- sporta, medību vai citu ieroču remonts;

- tirdzniecība ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem;

- pirmsskolas un ārpusskolas audzināšanas un izglītošanas iestāžu atvēršana;

- pirotehnisko uzņēmumu, šautuvju un šaušanas stendu atvēršana.

3. Tikai ar speciālu atļauju (licenci), ko izsniedz Latvijas Republikas Ministru Padome vai tās pilnvarota institūcija, ir atļauta:

- medikamentu izgatavošana un realizācija;

- farmaceitiskā prakse;

- degvīna izgatavošana, liķiera, konjaka, alus un vīna izgatavošana pārdošanai;

- tabakas izstrādājumu izgatavošana pārdošanai;

- mācību iestāžu atvēršana un to statusa un profila maiņa;

- azartspēļu namu izveidošana un uzturēšana, šo spēļu organizēšana;

- gaisa, jūras un dzelzceļa satiksmes pakalpojumi;

- bezvadu sakaru pakalpojumi, radio un televīzijas raidījumi (izņemot kabeļtelevīzijas pakalpojumus);

- detektīvdarbība un apsardzes darbība;

- zvērinātu revidentu prakse;

- auditoru darbība;

- juriskonsultu prakse;

- notāru prakse;

- apdrošināšanas operāciju veikšana;

- visa veida autotransporta līdzekļu vadītāju apmācīšana.

4. Tikai ar speciālu atļauju (licenci), ko izsniedz profesionālās savienības (korporācijas), ir atjauta šāda individuālā privātprakse:

- medicīniskā prakse;

- veterinārmedicīniskā prakse;

- pedagogu prakse;

- ēku un būvju projektēšana;

- būvinženieru prakse;

- advokātu prakse.

5. Licences zvērinātu revidentu praksei, auditoru darbībai, juriskonsultu praksei, notāru praksei un 32. panta ceturtajā daļā minētajiem uzņēmējdarbības veidiem tiek izsniegtas tikai fiziskajām personām.

6. Tikai ar Latvijas Bankas izdotu licenci ir atļauta:

- ārzemju valūtas pirkšana un pārdošana;

- banku iestāžu darbība.

7. Citus uzņēmējdarbības veidus, kurus drīkst veikt tikai valsts uzņēmumi vai kuru veikšanai nepieciešama speciāla atļauja (licence), ir tiesīga noteikt vienīgi Latvijas Republikas Augstākā Padome.

8. Speciālu atļauju (licenci) uzņēmējdarbības veikšanai izsniedz šajā pantā minētās valsts vai pašvaldības institūcijas, kā arī profesionālās savienības (korporācijas) ne vēlāk kā 30 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas ne mazāk kā uz pieciem gadiem.

Atteikumu dot speciālu atļauju (licenci) izsniedz rakstveidā šajā pašā termiņā, un tam jābūt argumentētam. Šo atteikumu var pārsūdzēt tiesā. Speciāla atļauja (licence) ir jāizņem pirms attiecīgā veida uzņēmējdarbības uzsākšanas un jāiesniedz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram.

9. Uzņēmējdarbības uzsākšanai nepieciešamais pamatkapitāls (statūtu fonds) bankām ir ne mazāks nar 5 000 000 rubļu, apdrošināšanas sabiedrībām ne mazāks par 3 000 000 rubļu, lombardiem ne mazāks par 2 000 000 rubļu.»

12. 33. pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā: «Uzņēmuma vadītājam vai, ja tāds nav iecelts, uzņēmējam jāpilda normatīvajos aktos noteiktās prasības šādās jomās»;

izteikt pirmās daļas 5. apakšpunktu šādā redakcijā: «vides aizsardzībā»;

papildināt pirmo daļu ar šāda satura apakšpunktu:

«7) būvniecībā»;

papildināt pantu ar šāda satura jaunu piekto daļu: «Ja šīs prasības tiek pārkāptas, Latvijas Republikas Vides aizsardzības komiteja un Latvijas Republikas Ministru Padomes institūcijas ar savu lēmumu ir tiesīgas apturēt uzņēmuma vai tā daļas darbību likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā.»

13. 34. pantā:

izteikt pirmās daļas 6. apakšpunktu šādā redakcijā: «- pēc tiesas vai arbitrāžas lēmuma likumā noteiktajos gadījumos»;

papildināt pantu ar šāda satura jaunu otro daļu:

«Aizliegts likvidēt uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), lai izdarītu reorganizāciju.»;

uzskatīt panta 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. un 12. daļu attiecīgi par 3., 4., 5., 6., 7,, 8., 9., 10., 11., 12. un 13. daļu;

papildināt piekto daļu ar šāda satura tekstu: «Kreditoru un budžeta iestāžu prasību apmierināšanai nepieciešamo uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) mantas daļu pārdod izsolē vai nodod kreditoriem parāda dzēšanai.»

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1991. gada 14. maijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1990. gada 26. septembra likumā "Par uzņēmējdarbību" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Augstākā Padome Veids: likums Pieņemts: 14.05.1991.Stājas spēkā: 23.07.1991.Zaudē spēku: 19.05.2006.Tēma: KomerctiesībasPublicēts: Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 27/28, 18.07.1991.; Diena, 136, 19.07.1991.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Citi saistītie dokumenti
67916
23.07.1991
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)