Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2011. gada 15. februāra noteikumus Nr. 131 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība".

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.454

Rīgā 2002.gada 8.oktobrī (prot. Nr.43, 3.§)

Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība

Izdoti saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra likuma 16.panta pirmo daļu, likuma "Par civilstāvokļa aktiem" 8.panta pirmo daļu un likuma "Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā" 3.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (turpmāk - pārvalde) tiek sniegtas ziņas par personu Iedzīvotāju reģistrā (turpmāk - reģistrs) iekļautās informācijas aktualizēšanai, kā arī kārtību, kādā persona iesniedz pārvaldei iesniegumu par aizliegumu vai atļauju izmantot savu ķermeni, audus un orgānus pēc nāves.

2. Saeimas Kanceleja sniedz ziņas par uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā.

3. Tiesa sniedz šādas ziņas:

3.1. personas atzīšana par rīcībnespējīgu un aizgādnības nodibināšana, kā arī personas atzīšana par rīcībspējīgu un aizgādnības izbeigšana;

3.2. aizgādnības nodibināšana personai tās izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ, kā arī alkohola vai narkotiku pārmērīgas lietošanas dēļ un šādas aizgādnības izbeigšana;

3.3. laulības šķiršana un laulības neesamība;

3.4. fakta konstatēšana, ka persona atrodas bezvēsts prombūtnē;

3.5. ieraksta anulēšana par bērna māti vai tēvu, pamatojoties uz tiesas spriedumu;

3.6. adopcija un adopcijas atcelšana;

3.7. vecāku varas atņemšana un vecāku varas atjaunošana;

3.8. paternitātes noteikšana un paternitātes atzīšana par neesošu.

4. Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments sniedz ziņas par atkārtoti izsniegtu laulības apliecību, dzimšanas apliecību vai miršanas apliecību.

5. Naturalizācijas pārvalde sniedz šādas ziņas:

5.1. atzīšana par Latvijas pilsoni;

5.2. uzņemšana Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā;

5.3. atteikšanās no Latvijas pilsonības;

5.4. Latvijas pilsonības atņemšana;

5.5. Latvijas pilsonības atjaunošana.

6. Pārvalde sniedz šādas ziņas:

6.1. personas koda maiņa;

6.2. personu apliecinoša dokumenta izsniegšana, tā statusa maiņa un anulēšana;

6.3. uzturēšanās atļaujas izsniegšana, reģistrēšana, pagarināšana un anulēšana;

6.4. dzimtas uzvārda vēsturiskā forma vai citas valodas personvārda oriģinālforma latīņalfabētiskajā transliterācijā;

6.5. Latvijas nepilsoņa statusa zaudēšana.

7. Pašvaldības dzimtsarakstu nodaļa sniedz šādas ziņas:

7.1. laulības reģistrācija;

7.2. miršanas reģistrācija;

7.3. tautības ieraksta maiņa;

7.4. papildinājumi un labojumi civilstāvokļa aktu reģistru ierakstos, kas saistīti ar:

7.4.1. personas, viņas vecāku un laulātā vārda un uzvārda maiņu;

7.4.2. personas vecāku un laulātā tautības maiņu;

7.4.3. personas vecāku un laulātā valstiskās piederības un tās veida maiņu;

7.4.4. personas, viņas vecāku un laulātā dzimuma maiņu;

7.4.5. paternitātes atzīšanu;

7.4.6. leģitimāciju un par agrāk nezināmiem uzskatītu vecāku reģistrāciju;

7.4.7. fiktīvā ieraksta par bērna tēvu svītrošanu;

7.4.8. izmaiņām ziņās par dzimšanu un dzimšanas reģistrāciju;

7.4.9. izmaiņām ziņās par laulību un laulības reģistrāciju, izņemot šo noteikumu 3.3.apakšpunktā minētās ziņas;

7.4.10. izmaiņām ziņās par miršanu un miršanas reģistrāciju;

7.4.11. atkārtoti izsniegtu laulības, dzimšanas un miršanas apliecību;

7.5. civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta anulēšana;

7.6. civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta atjaunošana.

8. Bāriņtiesas un pagasttiesas sniedz šādas ziņas:

8.1. vecāku varas pārtraukšana un vecāku varas atjaunošana;

8.2. aizbildnības nodibināšana un aizbildņa iecelšana;

8.3. aizbildnības izbeigšanās un aizbildņa atcelšana vai atlaišana;

8.4. aizgādņa iecelšana un aizgādņa atcelšana vai atlaišana.

9. Pašvaldības un to iestādes, kuras atbild par personu reģistrāciju dzīvesvietā, šīs reģistrācijas izbeigšanu un atzīšanu par spēku zaudējušu, sniedz pārvaldei minētās ziņas.

10. Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs sniedz šo noteikumu 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5. un 7.6.apakšpunktā minētās ziņas, ja civilstāvokļa akts reģistrēts Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs.

11. Latvijas pilsoņi sniedz ziņas par savas valstiskās piederības maiņu, bet Latvijas nepilsoņi - par kādas citas valsts, izņemot Latviju, pilsonības iegūšanu.

12. Persona, kurai ir Latvijas valstiskā piederība, sniedz šādu informāciju:

12.1. izmaiņas reģistrā iekļautajās ziņās par sevi, saviem bērniem, kas ir jaunāki par 16 gadiem, un par personām, kuras ir viņu aizbildnībā vai aizgādnībā, ja ziņas mainījušās un attiecīgais fakts reģistrēts ārvalsts institūcijās, kā arī par reģistrā neiekļauto laulāto, bērniem, tēvu un māti;

12.2. izceļošana no Latvijas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī;

12.3. uzturēšanās ārpus Latvijas, ja tā ir ilgāka par sešiem mēnešiem.

13. Persona sniedz ziņas par aizliegumu vai atļauju izmantot savu ķermeni, audus un orgānus pēc nāves.

14. Sniedzot šo noteikumu 2. un 5.punktā un 6.5.apakšpunktā minēto informāciju, norāda:

14.1. ziņas par personu:

14.1.1. personas kodu;

14.1.2. vārdu (vārdus);

14.1.3. uzvārdu;

14.1.4. valstisko piederību un tās veidu pirms maiņas;

14.1.5. valstisko piederību un tās veidu pēc maiņas;

14.1.6. ziņu aktualizēšanas iemeslu;

14.2. valstiskās piederības un (vai) tās veida maiņas datumu;

14.3. ziņas par dokumentu, kas pamato valstiskās piederības un (vai) tās veida maiņu:

14.3.1. dokumenta veidu;

14.3.2. numuru;

14.3.3. izdošanas datumu;

14.3.4. izdevējvalsti un izdevējiestādi.

15. Sniedzot šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minēto informāciju, norāda:

15.1. ziņas par personu:

15.1.1. personas kodu;

15.1.2. vārdu (vārdus);

15.1.3. uzvārdu;

15.2. datumu, kad persona atzīta par rīcībnespējīgu vai rīcībspējīgu;

15.3. ziņu aktualizēšanas iemeslu;

15.4. ziņas par tiesas nolēmumu:

15.4.1. civillietas numuru;

15.4.2. tiesas nolēmuma datumu;

15.4.3. tiesas nosaukumu, kurā nolēmums pieņemts;

15.4.4. tiesas nolēmuma izdevējvalsti.

16. Sniedzot šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minēto informāciju, norāda:

16.1. ziņas par personu:

16.1.1. personas kodu;

16.1.2. vārdu (vārdus);

16.1.3. uzvārdu;

16.2. datumu, ar kuru nodibināta vai izbeigta aizgādnība;

16.3. ziņu aktualizēšanas iemeslu;

16.4. ziņas par tiesas nolēmumu:

16.4.1. civillietas numuru;

16.4.2. tiesas nolēmuma datumu;

16.4.3. tiesas nosaukumu, kurā nolēmums pieņemts;

16.4.4. tiesas nolēmuma izdevējvalsti.

17. Sniedzot šo noteikumu 3.3.apakšpunktā minēto informāciju, norāda:

17.1. ziņas par personu:

17.1.1. personas kodu;

17.1.2. vārdu (vārdus);

17.1.3. uzvārdu pirms laulības šķiršanas vai atzīšanas par neesošu;

17.1.4. uzvārdu pēc laulības šķiršanas vai atzīšanas par neesošu;

17.2. ziņas par personas laulāto:

17.2.1. personas kodu;

17.2.2. vārdu (vārdus);

17.2.3. uzvārdu pirms laulības šķiršanas vai atzīšanas par neesošu;

17.2.4. uzvārdu pēc laulības šķiršanas vai atzīšanas par neesošu;

17.3. ziņas par laulības reģistrāciju:

17.3.1. laulības reģistra ieraksta numuru;

17.3.2. laulības reģistra ieraksta datumu;

17.3.3. reģistrācijas valsti un iestādi;

17.4. datumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par neesošu;

17.5. ziņu aktualizēšanas iemeslu;

17.6. ziņas par tiesas nolēmumu:

17.6.1. civillietas numuru;

17.6.2. tiesas nolēmuma datumu;

17.6.3. tiesas nosaukumu, kurā nolēmums pieņemts;

17.6.4. tiesas nolēmuma izdevējvalsti.

18. Sniedzot šo noteikumu 3.4.apakšpunktā minēto informāciju, norāda:

18.1. ziņas par personu:

18.1.1. personas kodu;

18.1.2. vārdu (vārdus);

18.1.3. uzvārdu;

18.2. ziņu aktualizēšanas iemeslu;

18.3. datumu, ar kuru persona atzīta par bezvēsts prombūtnē esošu;

18.4. ziņas par tiesas nolēmumu:

18.4.1. civillietas numuru;

18.4.2. tiesas nolēmuma datumu;

18.4.3. tiesas nosaukumu, kurā nolēmums pieņemts;

18.4.4. tiesas nolēmuma izdevējvalsti.

19. Sniedzot šo noteikumu 4.punktā un 7.4.11.apakšpunktā minēto informāciju, norāda:

19.1. ziņas par personu:

19.1.1. personas kodu;

19.1.2. vārdu (vārdus);

19.1.3. uzvārdu;

19.2. ziņas par civilstāvokļa akta reģistra ierakstu, uz kuru pamatojoties atkārtoti izsniegta laulības apliecība, dzimšanas apliecība vai miršanas apliecība:

19.2.1. reģistra veidu;

19.2.2. reģistra ieraksta numuru;

19.2.3. reģistra ieraksta datumu;

19.2.4. reģistrācijas valsti un iestādi;

19.3. ziņas par atkārtoti izsniegto apliecību:

19.3.1. apliecības veidu;

19.3.2. sēriju un numuru;

19.3.3. izsniegšanas datumu;

19.3.4. izdevējvalsti un izdevējiestādi.

20. Sniedzot šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minēto informāciju, norāda:

20.1. ziņas par personu:

20.1.1. personas kodu;

20.1.2. vārdu (vārdus);

20.1.3. uzvārdu;

20.2. ziņu aktualizēšanas iemeslu;

20.3. personas kodu pēc tā maiņas.

21. Sniedzot šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minēto informāciju, norāda:

21.1. ziņas par personu:

21.1.1. personas kodu;

21.1.2. vārdu (vārdus);

21.1.3. uzvārdu;

21.2. ziņu aktualizēšanas iemeslu;

21.3. ziņas par personu apliecinošo dokumentu:

21.3.1. dokumenta veidu;

21.3.2. sēriju un numuru;

21.3.3. izdošanas datumu;

21.3.4. derīguma termiņu;

21.3.5. izdevējiestādi un izdevējvalsti.

22. Sniedzot šo noteikumu 6.3.apakšpunktā minēto informāciju, norāda:

22.1. ziņas par personu:

22.1.1. personas kodu;

22.1.2. vārdu (vārdus);

22.1.3. uzvārdu;

22.2. ziņu aktualizēšanas iemeslu;

22.3. ziņas par uzturēšanās atļauju:

22.3.1. veidu;

22.3.2. statusu;

22.3.3. numuru;

22.3.4. izdošanas datumu;

22.3.5. derīguma termiņu;

22.3.6. reģistrēšanas datumu;

22.3.7. anulēšanas datumu;

22.3.8. izdevējiestādi un izdevējvalsti;

22.4. ziņas par nodarbinātību (ja nodarbinātība ir personas uzturēšanās atļaujas saņemšanas iemesls):

22.4.1. darba devēja nosaukumu;

22.4.2. personas specialitāti vai profesiju.

23. Sniedzot šo noteikumu 6.4.apakšpunktā minēto informāciju, norāda:

23.1. ziņas par personu:

23.1.1. personas kodu;

23.1.2. vārdu (vārdus);

23.1.3. uzvārdu;

23.2. dzimtas uzvārda vēsturisko formu vai citas valodas personvārda oriģinālformu latīņalfabētiskajā transliterācijā;

23.3. reģistrācijas datumu;

23.4. ziņas par dokumentu, kas apliecina uzvārda vēsturisko formu vai citas valodas personvārda oriģinālformu:

23.4.1. dokumenta veidu;

23.4.2. numuru;

23.4.3. izdošanas datumu;

23.4.4. izdevējiestādi un izdevējvalsti.

24. Sniedzot šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minēto informāciju par personu un viņas laulāto, norāda:

24.1. ziņas par personu:

24.1.1. personas kodu;

24.1.2. vārdu (vārdus);

24.1.3. uzvārdu pirms laulības reģistrācijas;

24.1.4. uzvārdu pēc laulības reģistrācijas;

24.2. ziņas par laulāto:

24.2.1. personas kodu;

24.2.2. vārdu (vārdus);

24.2.3. uzvārdu pirms laulības reģistrācijas;

24.2.4. uzvārdu pēc laulības reģistrācijas;

24.3. ziņas par laulības reģistrāciju:

24.3.1. reģistra ieraksta numuru;

24.3.2. laulības reģistrācijas datumu;

24.3.3. laulības reģistrācijas valsti un iestādi, baznīcu (draudzi);

24.4. ziņas par laulības apliecību:

24.4.1. sēriju un numuru;

24.4.2. izdošanas datumu;

24.4.3. izdevējvalsti un izdevējiestādi.

25. Ja laulība noslēgta baznīcā (draudzē) Latvijas Republikā, tad, sniedzot šo noteikumu 24.punktā minēto informāciju, norāda ziņas gan par laulības reģistrāciju baznīcā (draudzē), gan par laulības reģistrāciju pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā.

26. Sniedzot šo noteikumu 7.2.apakšpunktā minēto informāciju, norāda:

26.1. ziņas par personu:

26.1.1. personas kodu;

26.1.2. vārdu (vārdus);

26.1.3. uzvārdu;

26.2. valsti, kurā persona mirusi;

26.3. rajonu, pilsētu, pagastu, kurā persona mirusi;

26.4. miršanas datumu un laiku;

26.5. ziņu aktualizēšanas iemeslu;

26.6. ziņas par miršanas reģistrāciju:

26.6.1. ieraksta numuru;

26.6.2. ieraksta datumu;

26.6.3. reģistrācijas valsti un iestādi;

26.7. ziņas par miršanas apliecību:

26.7.1. sēriju un numuru;

26.7.2. datumu;

26.7.3. izdevējvalsti un izdevējiestādi.

27. Sniedzot šo noteikumu 7.3.apakšpunktā minēto informāciju, norāda:

27.1. ziņas par personu:

27.1.1. personas kodu;

27.1.2. vārdu (vārdus);

27.1.3. uzvārdu;

27.1.4. tautību pirms maiņas;

27.1.5. tautību pēc maiņas;

27.2. datumu, kad mainīts tautības ieraksts;

27.3. ziņu aktualizēšanas iemeslu;

27.4. ziņas par tautības ieraksta maiņas atļauju:

27.4.1. numuru;

27.4.2. izdošanas datumu;

27.4.3. izdevējvalsti un izdevējiestādi.

28. Sniedzot šo noteikumu 7.4.1.apakšpunktā minēto informāciju, norāda:

28.1. ziņas par personu, par kuru civilstāvokļa aktu reģistrā tiek izdarīti labojumi vai papildinājumi:

28.1.1. personas kodu;

28.1.2. vārdu (vārdus) pirms maiņas;

28.1.3. uzvārdu pirms maiņas;

28.1.4. vārdu (vārdus) pēc maiņas;

28.1.5. uzvārdu pēc maiņas;

28.2. ziņas par personas vecākiem vai laulāto, kuru vārds (vārdi), uzvārds tiek mainīts:

28.2.1. personas kodu;

28.2.2. vārdu (vārdus) pirms maiņas;

28.2.3. uzvārdu pirms maiņas;

28.2.4. vārdu (vārdus) pēc maiņas;

28.2.5. uzvārdu pēc maiņas;

28.3. ziņu aktualizēšanas iemeslu;

28.4. vārda, uzvārda maiņas datumu;

28.5. ziņas par civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu, kurā tiek izdarīts labojums vai papildinājums:

28.5.1. reģistra veidu;

28.5.2. ieraksta numuru;

28.5.3. ieraksta datumu;

28.5.4. reģistrācijas valsti un iestādi.

29. Sniedzot šo noteikumu 7.4.2.apakšpunktā minēto informāciju, norāda:

29.1. ziņas par personu, par kuru civilstāvokļa aktu reģistra ierakstā tiek izdarīti labojumi vai papildinājumi:

29.1.1. personas kodu;

29.1.2. vārdu (vārdus);

29.1.3. uzvārdu;

29.2. ziņas par personas vecākiem vai laulāto, kuru tautība tiek mainīta:

29.2.1. personas kodu;

29.2.2. vārdu (vārdus);

29.2.3. uzvārdu;

29.2.4. tautību pirms maiņas;

29.2.5. tautību pēc maiņas;

29.3. ziņu aktualizēšanas iemeslu;

29.4. tautības maiņas datumu;

29.5. ziņas par civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu, kurā tiek izdarīts labojums vai papildinājums:

29.5.1. reģistra veidu;

29.5.2. ieraksta numuru;

29.5.3. ieraksta datumu;

29.5.4. reģistrācijas valsti un iestādi.

30. Sniedzot šo noteikumu 7.4.3.apakšpunktā minēto informāciju, norāda:

30.1. ziņas par personu, par kuru civilstāvokļa aktu reģistrā tiek izdarīti labojumi vai papildinājumi:

30.1.1. personas kodu;

30.1.2. vārdu (vārdus);

30.1.3. uzvārdu;

30.2. ziņas par personas vecākiem vai laulāto, kuru valstiskā piederība un (vai) tās veids tiek mainīts:

30.2.1. personas kodu;

30.2.2. vārdu (vārdus);

30.2.3. uzvārdu;

30.2.4. valstisko piederību un tās veidu pirms maiņas;

30.2.5. valstisko piederību un tās veidu pēc maiņas;

30.3. ziņu aktualizēšanas iemeslu;

30.4. valstiskās piederības un (vai) tās veida maiņas datumu;

30.5. ziņas par civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu, kurā tiek izdarīts labojums vai papildinājums:

30.5.1. reģistra veidu;

30.5.2. ieraksta numuru;

30.5.3. ieraksta datumu;

30.5.4. reģistrācijas valsti un iestādi.

31. Sniedzot šo noteikumu 7.4.4.apakšpunktā minēto informāciju, norāda:

31.1. ziņas par personu, par kuru civilstāvokļa aktu reģistrā tiek izdarīti labojumi vai papildinājumi:

31.1.1. personas kodu;

31.1.2. vārdu (vārdus);

31.1.3. uzvārdu;

31.1.4. dzimumu pirms maiņas;

31.1.5. dzimumu pēc maiņas;

31.2. ziņas par personas laulāto vai vecākiem, kuru dzimums tiek mainīts:

31.2.1. personas kodu;

31.2.2. vārdu (vārdus);

31.2.3. uzvārdu;

31.2.4. dzimumu pirms maiņas;

31.2.5. dzimumu pēc maiņas;

31.3. ziņu aktualizēšanas iemeslu;

31.4. dzimuma maiņas datumu;

31.5. ziņas par civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu, kurā tiek izdarīts labojums vai papildinājums:

31.5.1. reģistra veidu;

31.5.2. ieraksta numuru;

31.5.3. ieraksta datumu;

31.5.4. reģistrācijas valsti un iestādi.

32. Sniedzot šo noteikumu 3.5., 3.8., 7.4.5., 7.4.6. un 7.4.7.apakšpunktā minēto informāciju, norāda:

32.1. ziņas par personu, par kuru civilstāvokļa aktu reģistrā tiek izdarīti labojumi vai papildinājumi:

32.1.1. personas kodu;

32.1.2. vārdu (vārdus);

32.1.3. uzvārdu;

32.2. ziņas par personas vecākiem, par kuriem civilstāvokļa aktu reģistrā tiek izdarīti labojumi vai papildinājumi:

32.2.1. personas kodu;

32.2.2. vārdu (vārdus);

32.2.3. uzvārdu;

32.3. ziņu aktualizēšanas iemeslu;

32.4. datumu, kurā atzīta vai noteikta paternitāte, paternitāte atzīta par neesošu, notikusi leģitimācija, reģistrēti par nezināmiem uzskatīti vecāki, ar tiesas spriedumu anulēts ieraksts par bērna māti vai tēvu, kā arī svītrots fiktīvais ieraksts par bērna tēvu;

32.5. ziņas par civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu, kurā tiek izdarīts labojums vai papildinājums:

32.5.1. reģistra veidu;

32.5.2. ieraksta numuru;

32.5.3. ieraksta datumu;

32.5.4. reģistrācijas valsti un iestādi;

32.6. šo noteikumu 7.4.5., 7.4.6. un 7.4.7.apakšpunktā minētajos gadījumos - ziņas par jauno dzimšanas apliecību:

32.6.1. sēriju un numuru;

32.6.2. izsniegšanas datumu;

32.6.3. izdevējvalsti un izdevējiestādi;

32.7. šo noteikumu 3.5. un 3.8.apakšpunktā minētajos gadījumos - ziņas par tiesas nolēmumu:

32.7.1. civillietas numuru;

32.7.2. tiesas nolēmuma datumu;

32.7.3. tiesas nosaukumu, kurā nolēmums pieņemts;

32.7.4. tiesas nolēmuma izdevējvalsti.

33. Sniedzot šo noteikumu 3.6.apakšpunktā minēto informāciju, norāda:

33.1. ziņas par personu, kurai apstiprināta vai atcelta adopcija:

33.1.1. personas kodu;

33.1.2. vārdu (vārdus);

33.1.3. uzvārdu;

33.1.4. vārdu pēc adopcijas apstiprināšanas vai atcelšanas;

33.1.5. uzvārdu pēc adopcijas apstiprināšanas vai atcelšanas;

33.2. ziņas par personas vecākiem:

33.2.1. personas kodu;

33.2.2. vārdu (vārdus);

33.2.3. uzvārdu;

33.3. ziņas par adoptētājiem:

33.3.1. personas kodu;

33.3.2. vārdu (vārdus);

33.3.3. uzvārdu;

33.4. ziņu aktualizēšanas iemeslu;

33.5. datumu, kurā notikusi adopcija vai adopcijas atcelšana;

33.6. ziņas par civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu, kurā tiek izdarīts labojums vai papildinājums:

33.6.1. reģistra veidu;

33.6.2. ieraksta numuru;

33.6.3. ieraksta datumu;

33.6.4. reģistrācijas valsti un iestādi;

33.7. ziņas par tiesas nolēmumu:

33.7.1. civillietas numuru;

33.7.2. tiesas nolēmuma datumu;

33.7.3. tiesas nosaukumu, kurā nolēmums pieņemts;

33.7.4. tiesas nolēmuma izdevējvalsti.

34. Sniedzot šo noteikumu 7.4.8., 7.4.9. un 7.4.10.apakšpunktā minēto informāciju, norāda:

34.1. ziņas par personu, par kuru civilstāvokļa aktu reģistrā tiek izdarīti labojumi vai papildinājumi:

34.1.1. personas kodu;

34.1.2. vārdu (vārdus);

34.1.3. uzvārdu;

34.2. papildinājumus un labojumus ziņās par personas laulību, dzimšanu, miršanu, kā arī laulības, dzimšanas un miršanas reģistrāciju;

34.3. ziņu aktualizēšanas iemeslu;

34.4. papildinājumu un labojumu izdarīšanas datumu;

34.5. ziņas par civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu, kurā tiek izdarīts labojums vai papildinājums:

34.5.1. reģistra veidu;

34.5.2. ieraksta numuru;

34.5.3. ieraksta datumu;

34.5.4. reģistrācijas valsti un iestādi.

35. Sniedzot šo noteikumu 7.5.apakšpunktā minēto informāciju, norāda:

35.1. ziņas par personu, kuras civilstāvokļa aktu reģistra ieraksts tiek anulēts:

35.1.1. personas kodu;

35.1.2. vārdu (vārdus);

35.1.3. uzvārdu;

35.2. ziņu aktualizēšanas iemeslu;

35.3. civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta anulēšanas datumu;

35.4. ziņas par civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu, kuru anulē:

35.4.1. reģistra veidu;

35.4.2. reģistra ieraksta numuru;

35.4.3. reģistra ieraksta datumu;

35.4.4. reģistrācijas valsti un iestādi.

36. Ja tiek atjaunots dzimšanas reģistra ieraksts, norāda:

36.1. ziņas par personu, kurai tiek atjaunots dzimšanas reģistra ieraksts:

36.1.1. personas kodu;

36.1.2. vārdu (vārdus);

36.1.3. uzvārdu;

36.1.4. dzimumu;

36.1.5. dzimšanas datumu un laiku;

36.1.6. dzimšanas vietu (valsti, rajonu, novadu, pilsētu, pagastu);

36.2. ziņas par personas vecākiem:

36.2.1. personas kodu;

36.2.2. vārdu (vārdus);

36.2.3. uzvārdu;

36.3. ziņas par civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu, kurš tiek atjaunots:

36.3.1. reģistra veidu;

36.3.2. ieraksta numuru;

36.3.3. ieraksta datumu;

36.3.4. reģistrācijas valsti un iestādi;

36.4. ziņas par jauno dzimšanas apliecību:

36.4.1. sēriju un numuru;

36.4.2. izsniegšanas datumu;

36.4.3. izdevējvalsti un izdevējiestādi.

37. Ja tiek atjaunots laulības reģistra ieraksts, norāda:

37.1. šo noteikumu 24.punktā minētās ziņas;

37.2. datumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par neesošu.

38. Ja tiek atjaunots miršanas reģistra ieraksts, norāda šo noteikumu 26.punktā minētās ziņas.

39. Sniedzot šo noteikumu 3.7. un 8.1.apakšpunktā minēto informāciju, norāda:

39.1. ziņas par personu, kuras vecākiem pārtraukta, atņemta vai atjaunota vecāku vara:

39.1.1. personas kodu;

39.1.2. vārdu (vārdus);

39.1.3. uzvārdu;

39.2. ziņas par vecākiem, kuriem pārtraukta, atņemta vai atjaunota vecāku vara:

39.2.1. vārdu (vārdus);

39.2.2. uzvārdu;

39.2.3. personas kodu;

39.3. ziņu aktualizēšanas iemeslu;

39.4. vecāku varas pārtraukšanas, atņemšanas vai atjaunošanas datumu;

39.5. ziņas par dokumentu, uz kuru pamatojoties pārtraukta, atņemta vai atjaunota vecāku vara:

39.5.1. dokumenta veidu:

39.5.2. numuru;

39.5.3. izdošanas datumu;

39.5.4. izdevējvalsti un izdevējiestādi.

40. Sniedzot šo noteikumu 8.2. un 8.3.apakšpunktā minēto informāciju, norāda:

40.1. ziņas par personu, kurai tiek nodibināta vai izbeigta aizbildnība, iecelts, atcelts vai atlaists aizbildnis:

40.1.1. personas kodu;

40.1.2. vārdu (vārdus);

40.1.3. uzvārdu;

40.2. ziņas par iecelto, atcelto vai atlaisto aizbildni:

40.2.1. personas kodu;

40.2.2. vārdu (vārdus);

40.2.3. uzvārdu;

40.3. datumu, ar kuru nodibināta vai izbeigta aizbildnība;

40.4. datumu, ar kuru iecelts, atcelts vai atlaists aizbildnis;

40.5. ziņas par dokumentu, uz kuru pamatojoties nodibināta vai izbeigta aizbildnība:

40.5.1. dokumenta veidu;

40.5.2. numuru;

40.5.3. izdošanas datumu;

40.5.4. izdevējvalsti un izdevējiestādi;

40.6. ziņas par dokumentu, uz kuru pamatojoties aizbildnis iecelts, atcelts vai atlaists:

40.6.1. dokumenta veidu;

40.6.2. numuru;

40.6.3. izdošanas datumu;

40.6.4. izdevējvalsti un izdevējiestādi.

41. Sniedzot šo noteikumu 8.4.apakšpunktā minēto informāciju, norāda:

41.1. ziņas par personu, kurai tiek iecelts, atcelts vai atlaists aizgādnis:

41.1.1. personas kodu;

41.1.2. vārdu (vārdus);

41.1.3. uzvārdu;

41.2. ziņas par aizgādni:

41.2.1. vārdu (vārdus);

41.2.2. uzvārdu;

41.2.3. personas kodu;

41.3. datumu, ar kuru iecelts, atcelts vai atlaists aizgādnis;

41.4. ziņas par dokumentu, uz kuru pamatojoties aizgādnis iecelts, atcelts vai atlaists:

41.4.1. dokumenta veidu;

41.4.2. numuru;

41.4.3. izdošanas datumu;

41.4.4. izdevējvalsti un izdevējiestādi.

42. Sniedzot šo noteikumu 9.punktā minēto informāciju, norāda:

42.1. ziņas par personu, kura reģistrēta dzīvesvietā, kurai reģistrācija dzīvesvietā izbeigta vai atzīta par spēku zaudējušu vai kuras dzīvesvietas adreses rekvizīti ir mainīti:

42.1.1. personas kodu;

42.1.2. vārdu (vārdus);

42.1.3. uzvārdu;

42.2. ziņas par personas dzīvesvietu:

42.2.1. rajonu;

42.2.2. novadu;

42.2.3. pilsētu;

42.2.4. lauku teritoriju;

42.2.5. pilsētas rajonu vai priekšpilsētu;

42.2.6. pagastu;

42.2.7. ciemu;

42.2.8. ielu (tajā skaitā bulvāri, aleju, prospektu, laukumu);

42.2.9. mājas nosaukumu vai numuru;

42.2.10. viensētu;

42.2.11. mājas korpusa numuru;

42.2.12. dzīvokļa numuru;

42.2.13. pasta indeksu;

42.3. ziņu aktualizēšanas iemeslu;

42.4. datumu, kad persona reģistrēta dzīvesvietā, reģistrācija dzīvesvietā izbeigta vai atzīta par spēku zaudējušu;

42.5. reģistrācijas dzīvesvietā pamata izbeigšanās termiņu;

42.6. pašvaldības iestādes nosaukumu, kas personu reģistrē dzīvesvietā, reģistrāciju dzīvesvietā izbeidz vai atzīst par spēku zaudējušu.

43. Sniedzot šo noteikumu 10.punktā minēto informāciju, norāda šo noteikumu 24., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37. un 38.punktā minētās ziņas.

44. Sniedzot šo noteikumu 3.3., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 7.1., 7.4., 7.5. un 7.6.apakšpunktā un 8.punktā minēto informāciju par personas vecākiem vai laulāto, ja ziņas par viņiem nav iekļautas reģistrā, papildus norāda šādas ziņas:

44.1. dzimumu;

44.2. dzimšanas datumu;

44.3. tautību;

44.4. valstisko piederību un tās veidu;

44.5. miršanas datumu.

45. Valsts zemes dienests sniedz ziņas par izveidoto, likvidēto un pārdēvēto rajonu, pilsētu, novadu, pagastu, novada pilsētu, novada pagastu, pilsētu lauku teritoriju, ciemu un ielu nosaukumiem.

46. Sniedzot šo noteikumu 45.punktā minēto informāciju, norāda:

46.1. ziņas par dokumentu, kas nosaka attiecīgās administratīvās teritorijas nosaukuma izveidošanu, likvidēšanu vai pārdēvēšanu:

46.1.1. veidu;

46.1.2. numuru;

46.1.3. izdošanas datumu;

46.1.4. izdevējiestādi;

46.2. ziņas par izveidoto, likvidēto vai pārdēvēto administratīvo teritoriju un tās nosaukumu:

46.2.1. rajonu;

46.2.2. novadu;

46.2.3. pilsētu;

46.2.5. novada pilsētu;

46.2.6. lauku teritoriju;

46.2.7. pagastu;

46.2.8. novada pagastu;

46.2.9. ciemu;

46.2.10. ielu (tajā skaitā bulvāri, aleju, prospektu, laukumu);

46.3. ziņu aktualizēšanas iemeslu;

46.4. ziņu aktualizēšanas datumu.

47. Informāciju par personu reģistrā aktualizē, pamatojoties uz ziņu aktualizēšanas veidlapām (turpmāk - veidlapas) (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. un 28.pielikums).

48. Ja ziņu sniedzējs ir Saeimas Kanceleja, tiesa, Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments, Naturalizācijas pārvalde, pašvaldības dzimtsarakstu nodaļa, bāriņtiesa un pagasttiesa, pašvaldības un to iestādes, kas atbild par personu reģistrāciju dzīvesvietā, minētās reģistrācijas izbeigšanu un atzīšanu par spēku zaudējušu, Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs un Valsts zemes dienests, veidlapu aizpilda attiecīgās iestādes darbinieks.

49. Ja ziņu sniedzējs ir fiziska persona, veidlapu aizpilda pārvaldes vai Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības darbinieks saskaņā ar personas iesniegumu vai uzrādītajiem dokumentiem.

50. Ja ziņas sniedz pārvalde, veidlapu aizpilda pārvaldes darbinieks.

51. Veidlapā norādīto ziņu patiesumu par ziņu sniegšanu atbildīgais darbinieks apstiprina ar parakstu.

52. Pēc rakstiskas vienošanās ar pārvaldi ziņu sniedzējs var sniegt informāciju, izmantojot elektroniskos datu nesējus vai tiešsaistes datu pārraidi, nosūtot arī veidlapu.

53. Ja ziņu sniedzējs ir valsts nozīmes datu pārraides tīkla abonents, pēc rakstiskas vienošanās ar pārvaldi papildus veidlapu aizpildīšanai un nosūtīšanai tas sniedz ziņas, izmantojot valsts nozīmes datu pārraides tīklu.

54. Saeimas Kanceleja, Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments, Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs un Valsts zemes dienests aizpildītās veidlapas nosūta pārvaldei.

55. Naturalizācijas pārvalde, tiesa, pašvaldības un to iestādes, kuras atbild par personu reģistrāciju dzīvesvietā, minētās reģistrācijas izbeigšanu un atzīšanu par spēku zaudējušu, bāriņtiesas un pagasttiesas aizpildītās veidlapas nosūta pārvaldes teritoriālajai nodaļai pēc personas pēdējās reģistrētās dzīvesvietas.

56. Pašvaldības dzimtsarakstu nodaļa aizpildītās veidlapas nosūta pārvaldes teritoriālajai nodaļai, kura apkalpo attiecīgo pašvaldību.

57. Aizpildītās veidlapas nosūta septiņu darbdienu laikā pēc veidlapās ierakstīto ziņu reģistrēšanas (dokumentēšanas) šo noteikumu 48.punktā minētajās iestādēs, ja ziņu sniedzēji ir attiecīgās iestādes, vai pēc tam, kad fizisko personu sniegtās ziņas Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības darbinieks ierakstījis veidlapās.

58. Tiesa nosūta aizpildītās veidlapas septiņu darbdienu laikā pēc tiesas nolēmuma spēkā stāšanās dienas.

59. Šo noteikumu 11.punktā un 12.1. un 12.3.apakšpunktā minētajos gadījumos persona sniedz ziņas pārvaldes teritoriālajā nodaļā pēc savas pēdējās reģistrētās dzīvesvietas vai Latvijas Republikas diplomātiskajās vai konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs 30 dienu laikā pēc reģistrā iekļauto ziņu maiņas vai pēc tam, kad attiecīgās ziņas viņam ir kļuvušas zināmas.

60. Šo noteikumu 12.2.apakšpunktā minētajā gadījumā persona, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, pārvaldē vai jebkurā pārvaldes teritoriālajā nodaļā, vai Valsts robežsardzes robežkontroles punktā personīgi iesniedz iesniegumu (29.pielikums), kurā norāda savu vārdu (vārdus), uzvārdu, personas kodu, valsti, uz kuru persona izceļo, izceļošanas datumu un ziņas par personu apliecinošo dokumentu, ar kuru persona izceļo. Ja iesniegums iesniegts Valsts robežsardzes robežkontroles punktā, robežsargs pārbauda tajā sniegto ziņu atbilstību personu apliecinošajam dokumentam un piecu darbdienu laikā nosūta personas iesniegumu pārvaldes teritoriālajai nodaļai pēc personas pēdējās reģistrētās dzīvesvietas.

61. Šo noteikumu 13.punktā minētajā gadījumā persona, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, jebkurā pārvaldes teritoriālajā nodaļā personīgi iesniedz iesniegumu (30.pielikums), kurā norāda savu vārdu (vārdus), uzvārdu, personas kodu un aizliegumu vai atļauju izmantot savu ķermeni, audus un orgānus pēc nāves. Ja personas paraksts uz iesnieguma ir notariāli apliecināts, persona iesniegumu var nosūtīt pa pastu vai iesniegt ar pilnvarotās personas starpniecību.

62. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1999.gada 9.novembra noteikumus Nr.384 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 374./377.nr.).

63. Līdz reģistra un Adrešu reģistra informācijas sistēmu apvienošanai vienotajā valsts informatīvajā sistēmā pārvaldei ir tiesības pieprasīt un saņemt no pašvaldībām un šo noteikumu 9.punktā minētajām iestādēm ziņas par ciemu, viensētu, ielu (tajā skaitā bulvāru, aleju, prospektu, laukumu) un ēku nosaukumiem, ēku korpusu un dzīvokļu numuru apstiprināšanu, piešķiršanu vai pārdēvēšanu.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs - aizsardzības ministrs Ģ.V.Kristovskis

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 12.oktobri.

011-454 COPY.GIF (110118 bytes)

012-454 COPY.GIF (26850 bytes)

021-454 COPY.GIF (86791 bytes)

022-454 COPY.GIF (45478 bytes)

03-454 COPY.GIF (89663 bytes)

04-454 COPY.GIF (89442 bytes)

051-454 COPY.GIF (113766 bytes)

052-454 COPY.GIF (28603 bytes)

06-454 COPY.GIF (112536 bytes)

07-454 COPY.GIF (88487 bytes)

08-454 COPY.GIF (91620 bytes)

091-454 COPY.GIF (115940 bytes)

092-454 COPY.GIF (105881 bytes)

093-454 COPY.GIF (27742 bytes)

10-454 COPY.GIF (101104 bytes)

11-454 COPY.GIF (84825 bytes)

121-454 COPY.GIF (121825 bytes)

122-454 COPY.GIF (17499 bytes)

13-454 COPY.GIF (101516 bytes)

141-454 COPY.GIF (121279 bytes)

142-454 COPY.GIF (25994 bytes)

151-454 COPY.GIF (108622 bytes)

152-454 COPY.GIF (51621 bytes)

161-454 COPY.GIF (117342 bytes)

162-454 COPY.GIF (37016 bytes)

171-454 COPY.GIF (99268 bytes)

172-454 COPY.GIF (27567 bytes)

18-454 COPY.GIF (104820 bytes)

191-454 COPY.GIF (108722 bytes)

192-454 COPY.GIF (30306 bytes)

201-454 COPY.GIF (114470 bytes)

202-454 COPY.GIF (19036 bytes)

211-454 COPY.GIF (103755 bytes)

212-454 COPY.GIF (17881 bytes)

221-454 COPY.GIF (85221 bytes)

222-454 COPY.GIF (97348 bytes)

223-454 COPY.GIF (76976 bytes)

231-454 COPY.GIF (83195 bytes)

232-454 COPY.GIF (121233 bytes)

233-454 COPY.GIF (27611 bytes)

241-454 COPY.GIF (100717 bytes)

242-454 COPY.GIF (77139 bytes)

251-454 COPY.GIF (113560 bytes)

252-454 COPY.GIF (27462 bytes)

261-454 COPY.GIF (111483 bytes)

262-454 COPY.GIF (47799 bytes)

271-454 COPY.GIF (90549 bytes)

272-454 COPY.GIF (109258 bytes)

28-454 COPY.GIF (110607 bytes)

291-454 COPY.GIF (45690 bytes)

292-454 COPY.GIF (38294 bytes)

 

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 454Pieņemts: 08.10.2002.Stājas spēkā: 12.10.2002.Zaudē spēku: 01.07.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 147, 11.10.2002.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
67249
12.10.2002
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)