Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumus Nr. 697 "Robežšķērsošanas vietas režīma noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.296

Rīgā 2002.gada 9.jūlijā (prot. Nr.28 5.§)
Noteikumi par robežkontroles punktu režīmu
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka robežkontroles punktu režīmu.

2. Robežkontroles punktu režīms (turpmāk — režīms) ir šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos, kā arī Latvijai saistošajos starptautiskajos līgumos noteiktā kārtība, kādā robežkontroles punktos un robežpārejas punktos (turpmāk — robežkontroles punkti) drīkst uzturēties un pārvietoties personas, kā arī kārtība, kādā Valsts robežsardze, Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādes, Pārtikas un veterinārais dienests, teritoriālais vides veselības centrs (turpmāk — kontroles dienesti) veic citas darbības, kas saistītas ar personu un transportlīdzekļu kustību un preču pārvietošanu pāri valsts robežai.

(Grozīts ar MK 11.08.2009. noteikumiem Nr.900)

3. Personu uzturēšanos robežkontroles punktos reglamentē atbilstoši attiecīgo personu statusam robežkontroles punktā. Šo noteikumu izpratnē personām robežkontroles punktā ir šāds statuss:

3.1. kontroles amatpersonas — robežsargi, Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestāžu amatpersonas (turpmāk — muitas amatpersonas), Pārtikas un veterinārā dienesta un teritoriālā vides veselības centra amatpersonas, kuras dienesta (darba) pienākumus veic robežkontroles punktos;

3.2. uzraudzības amatpersonas — Valsts policijas darbinieki, ostu un lidostu apsardzes darbinieki, kā arī lidostu aviodrošības darbinieki, kuri dienesta (darba) pienākumus veic robežkontroles punktos;

3.3. valsts robežu šķērsojošās personas — personas, kuras robežkontroles punktā ieradušās, lai šķērsotu valsts robežu;

3.4. apkalpojošās personas — komercsabiedrību darbinieki, transporta kustības vadības dienestu darbinieki, kā arī individuālie komersanti, kuri dienesta (darba) pienākumus veic robežkontroles punktos;

3.5. apmeklētāji — personas, kuras ieradušās robežkontroles punktā, lai pavadītu (sagaidītu) valsts robežu šķērsojošās personas, saņemtu (nodotu) kravu, nokārtotu muitas formalitātes vai citus jautājumus.

(Grozīts ar MK 11.08.2009. noteikumiem Nr.900)

II. Režīma piemērošana

4. Režīmu nosaka atbilstoši robežkontroles punkta veidam. Robežkontroles punkta ēkās, būvēs un tā teritorijā režīmu nosaka, ņemot vērā attiecīgās ēkas, būves un teritorijas funkcionālo nozīmi.

5. Režīma iedalījumam ir noteiktas šādas pakāpes:

5.1. robežkontroles zonas režīms;

5.2. robežkontroles punkta slēgtās teritorijas režīms;

5.3. robežkontroles punkta atvērtās teritorijas režīms.

6. Robežkontroles punkta robežkontroles zona saskaņā ar kontroles dienestu prasībām ir pastāvīgi norobežota un apzīmēta vai uz starptautiskās satiksmes transportlīdzekļa pienākšanas un robežkontroles laiku noteikta un norobežota robežkontroles punkta speciāli iekārtota daļa, pa kuru valsts robežu šķērso personas, transportlīdzekļi un preces un kur tās ir pakļautas robežkontroles pārbaudēm.

7. Robežkontroles punkta slēgtā teritorija saskaņā ar lidostas vai ostas administrācijas prasībām ir pastāvīgi norobežota un apzīmēta starptautiskās lidostas vai ostas teritorijas daļa. Personu iekļūšanas un uzturēšanās kārtību robežkontroles punkta slēgtajā teritorijā nosaka attiecīgās lidostas vai ostas administrācija.

8. Robežkontroles punkta atvērtā teritorija ir pārējā ostas, starptautiskās lidostas vai dzelzceļa stacijas teritorijas daļa, izņemot šo noteikumu 6. un 7.punktā minēto tās daļu.

9. Robežkontroles zonas režīms nosaka ierobežota personu loka iekļūšanu, pārvietošanos un uzturēšanos robežkontroles zonā, lai nepieļautu nelikumīgu valsts robežas šķērsošanu. Personām, kuras šķērso valsts robežu, robežkontroles zonā jābūt klāt derīgam ceļošanas dokumentam, un tām atļauts atrasties tikai vietās vai telpās, kur veic robežkontroli un kur šo personu atrašanās ir paredzēta saskaņā ar robežkontroles pārbaudēm. Šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.4. un 3.5.apakšpunktā minētajām personām robežkontroles zonā jābūt klāt pasei vai dienesta apliecībai, identifikācijas kartei vai noteikta parauga caurlaidei.

10. Robežkontroles punkta slēgtās teritorijas režīms nosaka visu personu uzskaiti, kuras uzturas šajā teritorijā, kā arī viņu darbības kontroli, lai novērstu tiešu vai netiešu personu nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas sekmēšanu, transportlīdzekļu un preču nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai no slēgtās teritorijas vai uz to.

11. Robežkontroles punkta atvērtās teritorijas režīms personām nenosaka atsevišķus ierobežojumus, izņemot tos ierobežojumus, kurus noteikusi attiecīgi valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš”, lidostas vai ostas administrācija.

III. Režīma nodrošināšana

12. Režīma ievērošanu nodrošina:

12.1. robežkontroles zonā — robežsargi, bet vietās, kur to nav, — muitas amatpersonas;

12.2. robežkontroles punkta slēgtajā teritorijā — uzraudzības amatpersonas kontroles dienestu noteiktajā kārtībā;

12.3. robežkontroles punkta atvērtajā teritorijā — kontroles vai uzraudzības amatpersonas atbilstoši to uzdevumiem robežkontroles punktā un normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei.

13. Apvienotos un kopīgos robežkontroles punktos, kuru teritorijā darbību veic divu valstu kontroles dienesti, režīmu nosaka un tā ievērošanas kontroli Latvijai saistošajos starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā veic abu valstu kontroles dienestu amatpersonas.

14. Lai nodrošinātu režīma ievērošanu, Valsts robežsardzes teritoriālās struktūrvienības pakļautībā esošā robežkontroles punkta priekšnieks (turpmāk — robežkontroles punkta priekšnieks) pēc saskaņošanas ar kontroles un uzraudzības amatpersonām nosaka kontroles un uzraudzības amatpersonu sadarbību.

15. Lai sniegtu atbalstu režīma ievērošanas nodrošināšanā, apkalpojošām personām, valsts robežu šķērsojošām personām, kā arī apmeklētājiem robežkontroles punktā ir pienākums:

15.1. uzturēties robežkontroles punktā ar šajos noteikumos noteiktajiem dokumentiem;

15.2. pēc kontroles vai uzraudzības amatpersonu pieprasījuma uzrādīt pārbaudei robežkontroles punktā nepieciešamos uzturēšanās dokumentus, savā valdījumā esošos transportlīdzekļus un to dokumentus, personīgās mantas un preces, kā arī preču pavaddokumentus;

15.3. pēc kontroles vai uzraudzības amatpersonu pieprasījuma sniegt mutiskus un rakstiskus paskaidrojumus par darbību robežkontroles punktā, kā arī izpildīt citas kontroles vai uzraudzības amatpersonu likumīgās prasības;

15.4. ievērot un pildīt režīma nosacījumus, ugunsdrošības, drošības tehnikas, caurlaižu režīma prasības un citus saistošos noteikumus, kā arī ievērot sabiedrisko kārtību un sanitāri higiēniskās normas;

15.5. informēt kontroles vai uzraudzības amatpersonas par nepieciešamību ievest teritorijā, kurā noteikts režīms, ieročus, munīciju, speciālos līdzekļus, sprāgstvielas, narkotiskās vai psihotropās vielas, radioaktīvās vielas, citus priekšmetus vai vielas, kuru pārvadāšanai nepieciešama īpaša atļauja;

15.6. informēt kontroles vai uzraudzības amatpersonas par nepieciešamību veikt robežkontroles punktā jebkāda veida darbību, kas var ietekmēt robežkontroli;

15.7. pārvietojoties robežkontroles punktā, ievērot ceļazīmes un informatīvās norādes, kā arī kontroles vai uzraudzības amatpersonu norādījumus.

16. Kontroles un uzraudzības amatpersonām, nodrošinot režīma ievērošanu, ir tiesības pārbaudīt komercsabiedrību un individuālo komersantu telpas, ēkas un teritorijas, ja tie darbojas robežkontroles punktā.

17. Robežkontroles punkta priekšnieks koordinē kontroles un uzraudzības amatpersonu un apkalpojošo personu darbību režīma uzturēšanai.

18. Robežkontroles punkta priekšnieka pienākumi kontroles dienestu darbības koordinācijā un režīma nodrošināšanā ir šādi:

18.1. organizēt kontroles un uzraudzības amatpersonu, kā arī apkalpojošo personu informatīvo sadarbību;

18.2. saskaņot ar kontroles un uzraudzības amatpersonām režīma nodrošināšanas kārtību un atbildību par tā kontroli visā robežkontroles punkta teritorijā;

18.3. informēt kontroles vai uzraudzības amatpersonu vadītājus, ja attiecīgās personas, pildot pienākumus, pārkāpj normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā arī uz laiku apturēt atsevišķu kontroles vai uzraudzības amatpersonu vai apkalpojošo personu pienākumu izpildi, ja tā kaitē valsts robežas drošības interesēm, un nekavējoties ziņot par to attiecīgās personas vadītājam;

18.4. pieprasīt, lai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā robežkontroles punktā tiktu apturēta komercdarbība, ja tā kaitē valsts robežas drošības interesēm;

18.5. šajos noteikumos noteiktajos gadījumos noteikt caurlaižu paraugus un apstiprināt izsniegtās caurlaides personu un transportlīdzekļu iekļūšanai robežkontroles punktā.

IV. Režīma īpatnības autoceļu robežkontroles punktos

19. Autoceļu robežkontroles punktos visā to teritorijā ir pastāvīgi noteikts robežkontroles zonas režīms. Robežkontroles punkta teritorija ir nožogota, un tās uzraudzību un apsardzību veic robežsargi. Autoceļu robežkontroles punktā ar trim un vairāk braukšanas rindām vienā virzienā pretējās kustības joslas ir atdalītas ar nožogojumu.

20. Personu ienākšanu un transportlīdzekļu iebraukšanu autoceļu robežkontroles punktā regulē un kontrolē robežsargi, bet iziešanu vai izbraukšanu no tā — robežsargi vai muitas amatpersonas.

21. Valsts robežu šķērsojošo personu un transportlīdzekļu pārvietošanos autoceļu robežkontroles punktu teritorijā regulē un kontrolē visu kontroles dienestu amatpersonas savās darba vietās.

22. Valsts robežu šķērsojošām personām, atrodoties autoceļu robežkontroles punktā, aizliegts bez kontroles amatpersonu atļaujas atstāt transportlīdzekli, izņemot gadījumus, ja tas atļauts saskaņā ar robežkontroles pārbaužu kārtību vai, atrodoties transportlīdzeklī, ir apdraudēta šo personu veselība vai dzīvība.

23. Kontroles amatpersonas, pildot dienesta pienākumus, ieiet autoceļu robežkontroles punktā un iziet no tā, uzrādot dienesta apliecību. Kontroles amatpersonu valdījumā esošos dienesta un privātos transportlīdzekļus ielaiž robežkontroles punktā un izlaiž no tā ārpus kārtas saskaņā ar robežkontroles punkta priekšnieka apstiprinātu sarakstu un novieto speciāli noteiktās stāvvietās. Kontroles dienestu amatpersonām, kuras veic iekšējās kontroles, korupcijas novēršanas un kontrabandas apkarošanas uzdevumus, atļauts ieiet vai iebraukt robežkontroles punktā bez iepriekšējas saskaņošanas ar robežkontroles punkta priekšnieku.

24. Apkalpojošās personas savā darba laikā ieiet autoceļu robežkontroles punktā un iziet no tā, uzrādot noteikta parauga caurlaidi. Caurlaides paraugu apstiprina robežkontroles punkta priekšnieks, bet caurlaidi izsniedz individuālais komersants vai attiecīgās komercsabiedrības vadītājs, kura darbojas robežkontroles punktā. Apkalpojošo personu valdījumā esošos darba un privātos transportlīdzekļus robežkontroles punktā ielaiž vai izlaiž no tā ārpus kārtas saskaņā ar robežkontroles punkta priekšnieka apstiprinātu sarakstu un novieto speciāli noteiktās stāvvietās.

25. Kontroles amatpersonām un apkalpojošām personām (izņemot individuālos komersantus un kontroles dienestu un komercsabiedrību vadītājus), kuras darbojas autoceļu robežkontroles punktā, ārpus maiņas vai norīkojuma sarakstos noteiktā darba laika uzturēšanās autoceļu robežkontroles punktā nav atļauta, ja tā nav saistīta ar:

25.1. personāla mācībām;

25.2. ārkārtas situācijas novēršanu;

25.3. darbību pastiprinātā režīmā;

25.4. citu uzdevumu izpildi, kas robežkontroles punktā saņemti no individuālajiem komersantiem un kontroles dienestu un komercsabiedrību vadītājiem.

26. Apmeklētājus autoceļu robežkontroles punktā ielaiž pēc tam, kad saņemts attiecīgā kontroles dienesta atbildīgās amatpersonas apstiprinājums un uzrādīta pase.

27. Uzraudzības amatpersonas un to transportlīdzekļus, kā arī ugunsdzēsības vai citu avārijas dienestu transportlīdzekļus autoceļu robežkontroles punktā ielaiž saskaņā ar Valsts robežsardzes priekšnieka noteikto kārtību, ja citos normatīvajos aktos nav noteikta cita kārtība.

28. Ar tās Valsts robežsardzes teritoriālās pārvaldes priekšnieku, kuras pakļautībā ir robežkontroles punkts, saskaņo apkalpojošo personu sarakstus un šādas autoceļu robežkontroles punkta teritorijā veicamas darbības:

28.1. jaunu objektu un komunikāciju celtniecību, kā arī to demontēšanu vai pārbūvi;

28.2. to komercsabiedrību un individuālo komersantu telpu, ēku un teritorijas apsardzes organizēšanu, kuri darbojas robežkontroles punktā;

28.3. sabiedrības saziņas līdzekļu darbību robežkontroles punktā.

V. Režīma īpatnības dzelzceļu robežkontroles punktos

29. Dzelzceļu robežkontroles punktos nosaka divas režīma pakāpes —robežkontroles zonas režīmu un robežkontroles punkta atvērtās teritorijas režīmu.

30. Vilcienu pārvietošanos dzelzceļa robežkontroles punkta teritorijā vada transporta kustības vadības dienesti. Minētie dienesti robežkontrolei pakļauto vilcienu kustību saskaņo ar kontroles dienestiem.

31. Robežkontroles zonā ietilpst dzelzceļa robežkontroles punkta teritorija un telpas, kurās veic vilcienu sastāvu, personu un preču robežkontroli, kā arī vilciena sastāvs, kurā notiek robežkontrole. Robežkontroles zona ir norobežota (nožogota) un apzīmēta ar informācijas zīmēm un uzrakstiem.

32. Robežkontroles zonas režīmu ievieš pirms vilciena pienākšanas un atceļ pēc vilciena atiešanas. Režīma darbības laikā robežkontroles zonā atļauts atrasties tikai valsts robežu šķērsojošām personām, kontroles amatpersonām un apkalpojošām personām.

33. Valsts robežu šķērsojošām personām, atrodoties robežkontroles zonā, aizliegts bez kontroles amatpersonu atļaujas atstāt vilcienu, izņemot gadījumus, ja tas atļauts saskaņā ar robežkontroles pārbaužu kārtību vai, atrodoties vilcienā, ir apdraudēta šo personu veselība vai dzīvība.

34. Kontroles amatpersonas un apkalpojošās personas robežkontroles zonā atrodas, pamatojoties uz maiņas un norīkojuma sarakstiem, kas iesniegti robežkontroles punkta priekšniekam. Kontroles amatpersonām jābūt klāt dienesta apliecībai, bet apkalpojošām personām — attiecīgā vadītāja izsniegtai dienesta apliecībai vai noteikta parauga caurlaidei. Caurlaides paraugu apstiprina robežkontroles punkta priekšnieks.

35. Pēc robežkontroles punkta priekšnieka pieprasījuma individuālie komersanti un komercsabiedrības, kuras darbojas dzelzceļa robežkontroles punktā, iesniedz to darbinieku sarakstus, kuri veic pienākumus attiecīgajā robežkontroles punktā.

36. Laikā, kad dzelzceļa robežkontroles punktā nav valsts robežu šķērsojoša vilciena, dzelzceļa robežkontroles punktā ir noteikts robežkontroles punkta atvērtās teritorijas režīms.

37. Dzelzceļa robežkontroles punkta teritorijas robežas un robežkontroles zonas robežas nosaka un apstiprina robežkontroles punkta priekšnieks kopīgi ar muitas kontroles punkta vadītāju un dzelzceļa stacijas vadītāju.

VI. Režīma īpatnības ostu robežkontroles punktos

38. Ostu robežkontroles punktos nosaka trīs režīma pakāpes — robežkontroles zonas režīmu, robežkontroles punkta slēgtās teritorijas režīmu un robežkontroles punkta atvērtās teritorijas režīmu.

39. Robežkontroles zonā ietilpst ostas (piestātnes) daļa un telpas, kurās tieši veic personu, transportlīdzekļu, kravu, preču, citu priekšmetu un to dokumentu robežkontroli. Robežkontroles zonas teritoriju un telpas nosaka kontroles dienestu vadītāji pēc saskaņošanas ar ostas administrāciju un attiecīgo ostas teritorijas valdītāju. Ostas teritorijas valdītājs robežkontroles zonu apzīmē ar informācijas zīmēm un uzrakstiem un pēc kontroles dienestu pieprasījuma to iežogo. Ja robežkontroli veic tieši uz kuģa, kutera, jahtas vai cita peldlīdzekļa (turpmāk — kuģis) un ja tas ir nepieciešams, kontroles amatpersonas robežkontroles zonu nosaka tieši uz kontrolējamā kuģa.

40. Kuģu kapteiņi vai aģenti informē kontroles dienestus par kuģu pārvietošanos un izvietošanu robežkontroles punkta teritorijā un robežkontroles zonā. Informāciju par jahtu kustību ostā kontroles dienestiem sniedz ostas kontroles dienests vai attiecīgais jahtklubs.

41. Ja kuģis ienāk ostā vai iziet no tās, pirms robežkontroles sākšanas teritorijā, kur tiks veikta kuģa robežkontrole, kontroles amatpersonas, ievērojot šo noteikumu 39.punktā minētos nosacījumus, var ieviest robežkontroles zonas režīmu. Uz laiku noteikto robežkontroles zonas režīmu atceļ pēc robežkontroles pabeigšanas vai pēc kuģa attauvošanās (tam izejot no ostas). Robežkontroles zonā atļauts atrasties tikai valsts robežu šķērsojošām personām (kuģa pasažieriem un kuģa apkalpei), kontroles amatpersonām, kā arī apkalpojošām personām un apmeklētājiem (kravas saņēmējiem).

42. Lai nodrošinātu Latvijas Republikas valsts robežas drošību, kontroles dienesti, ja nepieciešams, uz attiecīgo laiku jebkurā ostas robežkontroles punkta teritorijā nosaka robežkontroles zonas režīmu, nodrošinot tā nosacījumu kontroli.

43. Kontroles amatpersonas un apkalpojošās personas robežkontroles zonā atrodas, pamatojoties uz maiņas un norīkojuma sarakstiem, kas iesniegti robežkontroles punkta priekšniekam. Kontroles amatpersonām jābūt klāt dienesta apliecībai, bet apkalpojošām personām — ostas administrācijas vai attiecīgās ostas teritorijas valdītāja izsniegtai noteikta parauga caurlaidei. Caurlaides paraugu apstiprina robežkontroles punkta priekšnieks.

44. Pēc robežkontroles punkta priekšnieka pieprasījuma individuālie komersanti un komercsabiedrības, kuras darbojas ostas robežkontroles punktā, iesniedz to darbinieku sarakstus, kuri veic pienākumus attiecīgajā robežkontroles punktā.

45. Personu ienākšanu un transportlīdzekļu iebraukšanu robežkontroles zonā un iziešanu vai izbraukšanu no tās kontrolē robežsargi. Preču pārvietošanu šajā zonā kontrolē muitas amatpersonas.

46. Ostas slēgto teritoriju nosaka ostas administrācija un attiecīgo ostas teritoriju valdītāji pēc objektu un robežas saskaņošanas ar kontroles dienestiem. Ostas slēgtajai teritorijai jābūt iežogotai un apsargājamai. Slēgtās teritorijas iežogošanu un apsardzi nodrošina ostas administrācija vai attiecīgās ostas teritorijas valdītājs.

47. Ostas robežkontroles punkta slēgtās teritorijas režīms ir ostas administrācijas vai attiecīgās ostas teritorijas valdītāja noteikts caurlaižu režīms. Caurlaižu režīma nosacījumus saskaņo ar robežkontroles punkta priekšnieku.

48. Kontroles un uzraudzības amatpersonas, pildot dienesta pienākumus, ieiet ostas robežkontroles punkta slēgtajā teritorijā un iziet no tās, uzrādot dienesta apliecību. Kontroles un uzraudzības amatpersonu valdījumā esošos dienesta un privātos transportlīdzekļus robežkontroles punkta slēgtajā teritorijā ielaiž un izlaiž no tās ārpus kārtas saskaņā ar kontroles dienestu iesniegto sarakstu, un novieto speciāli noteiktās stāvvietās. Kontroles dienestu amatpersonām, kuras veic iekšējās kontroles, korupcijas novēršanas un kontrabandas apkarošanas uzdevumus, atļauts ieiet vai iebraukt robežkontroles punkta slēgtajā teritorijā bez iepriekšējas saskaņošanas.

49. Apkalpojošās personas savā darba laikā ieiet ostas robežkontroles punkta slēgtajā teritorijā un iziet no tās, uzrādot ostas administrācijas vai attiecīgās ostas teritorijas valdītāja izsniegtu noteikta parauga caurlaidi. Caurlaides paraugu apstiprina robežkontroles punkta priekšnieks. Apkalpojošo personu valdījumā esošos darba un privātos transportlīdzekļus robežkontroles punkta slēgtajā teritorijā ielaiž un izlaiž no tās ostas administrācijas vai attiecīgās ostas teritorijas valdītāja noteiktajā kārtībā. Minēto kārtību saskaņo ar robežkontroles punkta priekšnieku.

50. Apmeklētāji ostas slēgtajā teritorijā ieiet un iziet no tās, uzrādot ostas administrācijas vai attiecīgās ostas teritorijas valdītāja izsniegtu noteikta parauga caurlaidi. Caurlaides paraugu apstiprina robežkontroles punkta priekšnieks.

VII. Režīma īpatnības lidostu robežkontroles punktos

51. Lidostu robežkontroles punktos nosaka trīs režīma pakāpes — robežkontroles zonas režīmu, robežkontroles punkta slēgtās teritorijas režīmu un robežkontroles punkta atvērtās teritorijas režīmu.

52. Robežkontroles zonā ietilpst teritorija un telpas, kurās veic valsts robežu šķērsojošo personu, bagāžas, gaisakuģu un preču robežkontroli. Robežkontroles zonu nosaka kontroles dienestu vadītāji pēc saskaņošanas ar lidostas administrāciju. Lidostas administrācija robežkontroles zonu apzīmē ar informācijas zīmēm un uzrakstiem un pēc kontroles dienestu pieprasījuma to iežogo. Ja robežkontroli veic tieši uz gaisakuģa, robežkontroles zonu nosaka uz kontrolējamā gaisakuģa un tā tiešā tuvumā.

53. Lai nodrošinātu Latvijas Republikas valsts robežas drošību, kontroles dienesti, ja nepieciešams, uz attiecīgo laiku jebkurā lidostas robežkontroles punkta teritorijā nosaka robežkontroles zonas režīmu, nodrošinot tā nosacījumu kontroli.

54. Gaisakuģu izvietošanu lidostas robežkontroles punkta teritorijā un robežkontroles zonā vada transporta kustības vadības dienesti. Minētie dienesti par gaisakuģu izvietošanu informē kontroles dienestus.

55. Robežkontroles zonā atļauts atrasties tikai valsts robežu šķērsojošām personām, kontroles dienestu amatpersonām un apkalpojošām personām.

56. Pēc robežkontroles punkta priekšnieka pieprasījuma individuālie komersanti un komercsabiedrības, kuras darbojas lidostas robežkontroles punktā, iesniedz to darbinieku sarakstus, kuri veic pienākumus attiecīgajā robežkontroles punktā.

57. Kontroles un uzraudzības amatpersonām un apkalpojošām personām, pildot dienesta pienākumus, atrašanās robežkontroles zonā ir atļauta tikai ar lidostas administrācijas izsniegtām identifikācijas kartēm vai noteikta parauga caurlaidēm. Kontroles amatpersonām identifikācijas karti vai caurlaidi izsniedz bez maksas.

58. Starptautiskajās lidostās slēgto teritoriju nosaka lidostas administrācija pēc objektu un robežas saskaņošanas ar kontroles dienestiem. Lidostas slēgtās teritorijas apsardzi nodrošina lidostas administrācija.

59. Lidostas robežkontroles punkta slēgtās teritorijas režīms ir lidostas administrācijas noteikts caurlaižu režīms. Caurlaižu režīma nosacījumus saskaņo ar robežkontroles punkta priekšnieku.

60. Kontroles un uzraudzības amatpersonas ieiet lidostas slēgtajā teritorijā un iziet no tās, uzrādot lidostas administrācijas izsniegtu identifikācijas karti vai noteikta parauga caurlaidi. Kontroles dienestu amatpersonām, kuras veic iekšējās kontroles, korupcijas novēršanas un kontrabandas apkarošanas uzdevumus, atļauts ieiet vai iebraukt robežkontroles punkta slēgtajā teritorijā bez iepriekšējas saskaņošanas.

61. Apkalpojošās personas un apmeklētāji ieiet lidostas slēgtajā teritorijā un iziet no tās, uzrādot lidostas administrācijas izsniegtu identifikācijas karti vai noteikta parauga caurlaidi.

VIII. Atbildība par režīma pārkāpumiem

62. Par režīma pārkāpumiem personas sauc pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Iekšlietu ministrs M.Segliņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par robežkontroles punktu režīmu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 296Pieņemts: 09.07.2002.Stājas spēkā: 13.07.2002.Zaudē spēku: 05.08.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 105, 12.07.2002.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
64384
{"selected":{"value":"15.08.2009","content":"<font class='s-1'>15.08.2009.-04.08.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"15.08.2009","iso_value":"2009\/08\/15","content":"<font class='s-1'>15.08.2009.-04.08.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.07.2002","iso_value":"2002\/07\/13","content":"<font class='s-1'>13.07.2002.-14.08.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
15.08.2009
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)