Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2002. gada 6. jūnija likumu: Ieroču aprites likums.

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par šaujamieročiem un speciālajiem līdzekļiem pašaizsardzībai

LIKUMĀ LIETOTIE TERMINI

Šaujamierocis ir ierīce, kurā šāviņa (lodes, skrots, renkuļa) izgrūšanu caur stobru izraisa sprāgstvielu sprādziena enerģija.

Munīcija ir šaušanai ar šaujamieroci paredzēta patrona, kas sastāv no čaulas ar kapseli, šaujampulvera (sprāgstvielas) lādiņa un šāviņa (lodes, skrots, renkuļa).

Speciālie līdzekļi šā likuma izpratnē ir gāzes pistoles (revolveri), to patronas (turpmāk - gāzes pistoles (revolveri)) un gāzes baloniņi ar kairinošas iedarbības vielām (turpmāk - gāzes baloniņi):

1) gāzes pistole (revolveris) ir speciāls līdzeklis, kurš paredzēts īslaicīgai iedarbībai uz cilvēka organismu un kurā šaujampulvera (sprāgstvielas) sadegšanas rezultātā caur stobru tiek izgrūstas gāzes mikrodaļiņas ar kairinošas iedarbības vielām;

2) gāzes pistoles (revolvera) patrona paredzēta šaušanai ar gāzes pistoli (revolveri), un tā sastāv no čaulas ar kapseli, šaujampulvera (sprāgstvielas) lādiņa un gāzes mikrodaļiņām ar kairinošas iedarbības vielām;

3) gāzes baloniņš ir speciāls līdzeklis, kurš paredzēts īslaicīgai iedarbībai uz cilvēka organismu un kurā zem spiediena iepildīta sašķidrināta gāze ar kairinošas iedarbības vielām.

Šaujamieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu iegāde ir to iegūšana personiskā īpašumā.

Šaujamieroču un munīcijas glabāšana šā likuma izpratnē ir to turēšana atļaujā norādītajā vietā.

Šaujamieroča nēsāšana ir pielādēta šaujamieroča pārvietošana sev līdzi ārpus glabāšanas vietas pašaizsardzības nolūkā.

Šaujamieroča, munīcijas un speciālo līdzekļu pārvadāšana (pārnēsāšana) ir to pārvietošana sev līdzi nepielādētā vai iesaiņotā veidā bez pielietošanas nolūka.

Speciālo līdzekļu nēsāšana ir to pārvietošana sev līdzi pašaizsardzības nolūkā.

Šaujamieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu realizācija ir to pārdošana vai citāda veida nodošana juridiskajai vai fiziskajai personai.

Šaujamieroča un gāzes pistoles (revolvera) pielietošana ir tēmēts šāviens; gāzes baloniņa pielietošana ir gāzes baloniņa izmantošana, lai ar gāzes palīdzību iedarbotos uz cilvēka organismu.

PIRMĀ NODAĻA

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. pants. Likuma uzdevums

Šis likums nosaka kārtību, kādā Latvijas Republikas pilsoņi un Latvijas Republikā pastāvīgi dzīvojošās personas var izmantot šaujamieročus un speciālos līdzekļus pašaizsardzībai.

2. pants. Valsts policijas pilnvaras attiecībā uz šaujamieročiem un speciālajiem līdzekļiem

Latvijas Republikā jebkuras sistēmas un kalibra šaujamieročus, munīciju, gāzes pistoles (revolverus) un to patronas pašaizsardzībai drīkst iegādāties, glabāt un nēsāt vienīgi tad, ja saņemta valsts policijas rakstveida atļauja.

OTRĀ NODAĻA

ŠAUJAMIEROČU, MUNĪCIJAS UN SPECIĀLO LĪDZEKĻU IEGĀDĀŠANĀS, GLABĀŠANAS, NĒSĀŠANAS UN REALIZĀCIJAS PAMATPRINCIPI

3. pants. Latvijas Republikas pilsoņu tiesības iegādāties, glabāt un nēsāt šaujamieročus un gāzes pistoles (revolverus)

Latvijas Republikas pilsoņiem ir tiesības glabāt un nēsāt pašaizsardzības nolūkā ar valsts policijas atļauju iegādātos šaujamieročus un gāzes pistoles (revolverus).

Latvijas Republikas pilsoņiem, ja uz viņiem neattiecas šā likuma 1. pantā paredzētie ierobežojumi, ir tiesības ar valsts policijas atļauju:

1) iegādāties un nēsāt gāzes pistoles (revolverus) un to patronas - pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas;

2) iegādāties, glabāt un pārnēsāt gludstobru medību bises un to munīciju - pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas;

3) iegādāties un glabāt pistoles (revolverus) līdz 9 mm kalibram ieskaitot (izņemot automātiskās pistoles) un to munīciju - pēc 21 gada vecuma sasniegšanas;

4) iegadāties, glabāt un nēsāt pistoles (revolverus) līdz 9 mm kalibram ieskaitot (izņemot automātiskās pistoles) un to munīciju - pēc 21 gada vecuma sasniegšanas, ja viņu nodarbošanās raksturs rada paaugstinātas uzbrukuma briesmas.

4. pants. Latvijas Republikā pastāvīgi dzīvojošo personu tiesības iegādāties un nēsāt gāzes pistoles (revolverus)

Latvijas Republikā pastāvīgi dzīvojošām personām, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu un uz kurām neattiecas šā likuma 7. pantā paredzētie ierobežojumi, ir tiesības pašaizsardzības nolūkā nēsāt ar valsts policijas atļauju iegādātās gāzes pistoles (revolverus).

5. pants. Tiesības iegādāties, glabāt un nēsāt gāzes baloniņus

Ikvienai personai, kura sasniegusi 16 gadu vecumu, ir tiesības pašaizsardzības nolūkā iegādāties, glabāt un nēsāt gāzes baloniņus.

6. pants. Aizliegumi attiecībā uz šaujamieročiem un speciālajiem līdzekļiem

1) Aizliegts iegādāties, glabāt, nēsāt un realizēt gāzes baloniņus un gāzes pistoļu (revolveru) patronas ar vielām, kuras neietilpst Labklājības ministrijas apstiprinātajā izmantošanai speciālajos līdzekļos atļauto vielu sarakstā, kā arī citus likumā nenorādītus speciālos līdzekļus, kas paredzēti iedarbībai uz cilvēka organismu.

2) Aizliegts šaujamieročus konstruktīvi pārveidot šaušanai kārtām un gludstobru medību bises - slēptai nēsāšanai.

3) Aizliegts iegādāties, glabāt, nēsāt un realizēt tehniskajiem noteikumiem neatbilstošus šaujamieročus un speciālos līdzekļus.

4) Aizliegts iegādāties, glabāt, nēsāt un realizēt gludstobru medību bises, kas pārveidotas slēptai nēsāšanai, kā arī šaujamieročus, kas konstruktīvi pārveidoti šaušanai kārtām.

7. pants. Šaujamieroču un gāzes pistoļu (revolveru) iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas ierobežojumi

(1) Šaujamieroču un gāzes pistoļu (revolveru) iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas atļaujas aizliegts izsniegt personām:

1) kuras sodītas par tīšu noziegumu izdarīšanu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

2) kurām konstatētas psihiskas slimības vai tām pielīdzināmi psihiski traucējumi vai kuras ir medicīnas iestāžu uzskaitē sakarā ar alkoholismu, toksikomāniju vai narkomāniju;

3) kuras fizisku trūkumu dēļ nav spējīgas lietot šaujamieročus un gāzes pistoles (revolverus);

4) kuras administratīvi sodītas par vardarbīgu likumpārkāpumu izdarīšanu vai par kurām valsts policijas rīcībā ir oficiāli materiāli, kas ļauj uzskatīt, ka šaujamierocis vai gāzes pistole (revolveris) var tikt pielietots ļaunprātīgi;

5) par kurām valsts policijas rīcībā ir ziņas, kas apliecina šo personu piederību pie aizliegtiem militarizētiem vai bruņotiem formējumiem, likumā noteiktajā kārtībā nereģistrētām politiskajām partijām vai sabiedriski politiskajām organizācijām, apvienībām vai kustībām.

(2) Iestāžu, uzņēmumu un organizāciju iekšējās kārtības noteikumos var noteikt šaujamieroču un speciālo līdzekļu nēsāšanas ierobežojumus savos objektos, saskaņojot to ar valsts policiju.

TREŠĀ NODAĻA

ŠAUJAMIEROČU, MUNĪCIJAS UN SPECIĀLO LĪDZEKĻU IEGĀDĀŠANĀS, GLABĀŠANAS, NĒSĀŠANAS UN REALIZĀCIJAS KĀRTĪBA

8. pants. Iestādes, kas izsniedz atļaujas iegādāties, glabāt un nēsāt šaujamieročus un gāzes pistoles (revolverus)

Šaujamieroča un gāzes pistoles (revolvera) iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas atļauju uz pieteicēja personiska rakstveida iesnieguma pamata izsniedz rajona (pilsētas) valsts policijas nodaļa (pārvalde, galvenā pārvalde) pēc pieteicēja dzīvesvietas vai Iekšlietu ministrijas Policijas departaments.

9. pants. Iesnieguma izskatīšanas kārtība

(1) Valsts policijas iestādes iesniegumu par šaujamieroča un gāzes pistoles (revolvera) iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas atļauju izskata mēneša laikā no tā saņemšanas dienas, saskaņā ar šo likumu vispusīgi pārbaudot pieteicēja iesniegumā minētos motīvus un pieprasot no medicīnas iestādes atzinumu par pieteicēja veselības stāvokli.

(2) Kārtību, kādā notiek pieteicēja medicīniska izmeklēšana un tiek sastādīts atzinums, nosaka Labklājības ministrijas Veselības departaments.

(3) Atzinumu par pieteicēja veselības stāvokli apstiprina valsts vai pašvaldības pārziņā esošas medicīnas iestādes vadītājs pēc pieteicēja dzīvesvietas, obligāti ņemot vērā psihiatra, narkologa un okulista atzinumus.

(4) Pieteicējs un attiecīgā valsts policijas iestāde šo atzinumu var pārsūdzēt tiesā.

(5) Pirms šaujamieroča un gāzes pistoles (revolvera) iegādāšanās atļaujas saņemšanas pieteicējam valsts policijas iestādē jānokārto eksāmens par šaujamieroču un gāzes pistoļu (revolveru) pielietošanas nosacījumiem un iegādāšanās, reģistrācijas, glabāšanas, nēsāšanas, realizācijas, pārvadāšanas un pielietošanas kārtību, kā arī jāapliecina prasme tos pielietot. Eksāmena pieņemšanas kārtību un tās nokārtošanai nepieciešamo zināšanu apjomu nosaka iekšlietu ministrs.

(6) Pieteicēja medicīnisko izmeklēšanu veic un eksāmenus pieņem par maksu.

Maksas lielumu, kā arī iegūto naudas līdzekļu izlietošanas kartību nosaka Iekšlietu ministrija un Labklājības ministrija.

10. pants. Policijas lēmuma pārsūdzēšana

Policijas iestādes lēmumu par iesnieguma noraidīšanu var mēneša laikā pārsūdzēt augstākā policijas iestādē un pēc tam - tiesā, kuras lēmums ir galīgs.

11. pants. Šaujamieroča un gāzes pistoles (revolvera) iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas atļauja

(1) Šaujamieroča vai gāzes pistoles (revolvera) iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas atļaujā ir jānorāda tās personas vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta, kurai atļauja izsniegta, kā arī tas, kādā veidā šaujamieroci vai gāzes pistoli (revolveri) atļauts iegādāties, glabāt un nēsāt.

(2) Šaujamieroča vai gāzes pistoles (revolvera) iegādāšanās atļauja ir derīga trīs mēnešus no izsniegšanas dienas, un tā nedod tiesības nēsāt šaujamieroci vai gāzes pistoli (revolveri), bet dod tiesības pārvadāt (pārnēsāt) un glabāt ieroci līdz tā reģistrēšanai.

(3) Trīs darbdienu laikā pēc šaujamieroča vai gāzes pistoles (revolvera) iegādes, bet Latvijas Republikā ievedot ārvalstīs iegādātu šaujamieroci vai gāzes pistoli (revolveri) - trīs darbdienu laikā pēc iebraukšanas Latvijas Republikā personai jāreģistrē šaujamierocis vai gāzes pistole (revolveris) valsts policijas iestādē.

(4) Reģistrējot šaujamieroci vai gāzes pistoli (revolveri), valsts policijas iestāde personai izsniedz šaujamieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļauju uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem un gāzes pistoles (revolvera) nēsāšanas atļauju uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem.

(5) Šaujamieroča glabāšanas atļaujā tiek norādīta īpašnieka pastāvīgā dzīvesvieta, kā arī apsargājamā nekustamā īpašuma atrašanās vieta, un tā dod personai tiesības ieroci pārvadāt, pārnēsāt un glabāt īpašnieka dzīvesvietā un apsargājamā nekustamā īpašuma atrašanās vietā.

(6) Šaujamieroča nēsāšanas atļauja dod personai tiesības reģistrēto šaujamieroci glabāt atļaujā norādītajā vietā un pārvietot sev līdzi, ievērojot šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteikto nēsāšanas kārtību.

(7) Gāzes pistoles (revolvera) nēsāšanas atļauja dod personai tiesības Iekšlietu ministrijas noteiktajā kārtībā glabāt reģistrēto gāzes pistoli (revolveri) un pārvietot to sev līdzi, ievērojot noteikto nēsāšanas kārtību.

(8) Šaujamieroča vai gāzes pistoles (revolvera) iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas atļauja dod personai tiesības iegādāties, glabāt un nēsāt arī attiecīgā šaujamieroča munīciju vai gāzes pistoles (revolvera) patronas.

12. pants. Izšauto ložu un čaulu kontrolkolekcija

(1) Tirdzniecības uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas realizē šaujamieročus un gāzes pistoles (revolverus), pirms to realizācijas Iekšlietu ministrijas noteiktajā kārtībā nodrošina kontrolšāvienu izdarīšanu ar realizējamajiem šaujamieročiem un gāzes pistolēm (revolveriem) izšauto ložu un čaulu kontrolkolekcijai.

(2) Trīs darbdienu laikā pēc šaujamieroča vai gāzes pistoles (revolvera ) realizēšanas tirdzniecības uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) nodod valsts policijas iestādei kontrolšāvienos izšautās lodes un čaulas.

(3) Ja šaujamierocis vai gāzes pistole (revolveris) iegādāts ārvalstīs un ievests Latvijas Republikā, kontrolšāvienus izšauto ložu un čaulu kontrolkolekcijai par maksu veic policijas iestāde, kura reģistrē šaujamieroci vai gāzes pistoli (revolveri). Maksas lielumu nosaka Iekšlietu ministrija.

(4) Šaujamieroču un gāzes pistoļu (revolveru) centralizēto uzskaiti veic un izšauto ložu un čaulu kontrolkolekciju glabā Iekšlietu ministrija.

13. pants. Šaujamieroča un gāzes pistoles (revolvera) iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas atļaujas termiņa pagarināšana vai atļaujas anulēšana

(1) Beidzoties šaujamieroča vai gāzes pistoles (revolvera) iegādāšanās, glabāšanas vai nēsāšanas atļaujas termiņam, valsts policijas iestāde pēc ieinteresētās personas iesnieguma izskata jautājumu par atļaujas termiņa pagarināšanu.

(2) Policijas iestāde var nepagarināt šaujamieroča vai gāzes pistoles (revolvera) iegādāšanās, glabāšanas vai nēsāšanas atļaujas termiņu vai anulēt atļauju pirms termiņa, ja:

1) persona pārkāpj šaujamieroču un to munīcijas vai gāzes pistoļu (revolveru) un to patronu iegādāšanās, reģistrācijas, glabāšanas, nēsāšanas, pielietošanas vai pārnēsāšanas (pārvadāšanas) kārtību;

2) konstatēti šā likuma 7. pantā noteiktie ierobežojumi;

3) persona nēsājusi šaujamieroci alkohola, narkotisko vai toksisko vielu reibuma stāvoklī;

4) zuduši šā likuma 3. panta otrās daļas 4. apakšpunktā noteiktie pamati.

(3) Ja šā panta otrajā daļā minētajos gadījumos policijas iestāde nepagarina šaujamieroča iegādāšanās, glabāšanas vai nēsāšanas atļaujas termiņu vai anulē atļauju pirms termiņa, kā arī nepagarina gāzes pistoles (revolvera) iegādāšanās vai nēsāšanas atļaujas termiņu vai anulē atļauju pirms termiņa, šaujamieroci un tā munīciju vai gāzes pistoli (revolveri) un tās patronas personai atsavina par atlīdzību, kas atbilst to tirgus cenai, ja likumos nav noteikts citādi.

14. pants. Šaujamieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu realizācija

(1) Šaujamieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu realizāciju veic valsts pašvaldību un privātie tirdzniecības uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) ar Iekšlietu ministrijas izsniegtu speciālu atļauju (licenci). Visiem šo tirdzniecības uzņēmumu (uzņēmējdarbību) dibinātājiem un dalībniekiem - fiziskajām personām - jābūt Latvijas Republikas pilsoņiem.

(2) Tirdzniecības uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), ievērojot šā likuma 12. panta noteikumus, drīkst realizēt tikai rūpnieciski ražotus, lietošanai derīgus un tehniskajiem noteikumiem atbilstošus šaujamieročus un gāzes pistoles (revolverus), kuriem nav izdarīti šā likuma 6. pantā paredzētie tehniskie pārveidojumi un ir norādīts numurs. Ja šaujamierocim vai gāzes pistolei (revolverim) nav norādīts numurs, tirdzniecības uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) vai īpašniekam saskaņā ar Iekšlietu ministrijas noteikto kārtību jānodrošina to numerācija.

(3) Realizējot speciālos līdzekļus, tirdzniecības uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) jānodrošina to atbilstība šā likuma 6. panta prasībām un, ja nepieciešams, jāizdara attiecīga ekspertīze.

(4) Tirdzniecības uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) jāpaziņo valsts policijas iestādei par katra šaujamieroča un gāzes pistoles (revolvera) pārdošanu un jāsniedz ziņas par pircēju.

(5) Personiskā īpašumā esošos šaujamieročus, munīciju un speciālos līdzekļus īpašnieks drīkst realizēt, ievērojot šā likuma 2.un 6. panta prasības, ar tirdzniecības uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) starpniecību, vienlaikus šaujamieroci vai gāzes pistoli (revolveri) noņemot no uzskaites valsts policijas iestādē.

(6) Iekšlietu ministrijas noteiktajā kārtībā šaujamieročus un speciālos līdzekļus īpašnieks var atsavināt citai šā likuma prasībām atbilstošai personai, pārformējot reģistrācijas dokumentus valsts policijas iestādē.

(7) Tehniskajiem noteikumiem neatbilstoši un neizlabojami šaujamieroči un speciālie līdzekļi tiek atsavināti un iznīcināti Iekšlietu ministrijas noteiktajā kārtībā.

15. pants. Šaujamieroču un speciālo līdzekļu pārdošanas, iegādāšanās, glabāšanas, nēsāšanas un uzskaites kārtība

Iekšlietu ministrija saskaņā ar šo likumu nosaka kārtību, kādā:

1) valsts policijas iestādes izsniedz, pagarina vai anulē šaujamieroču un gāzes pistoļu (revolveru) iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas atļaujas, reģistrē, pārreģistrē un uzskaita šaujamieročus un gāzes pistoles (revolverus), veido izšauto čaulu un ložu kontrolkolekciju, atsavina un iznīcina šaujamieročus un speciālos līdzekļus;

2) personas iegādājas, reģistrē, realizē, glabā, nēsā, pārvadā un pārnēsā šaujamieročus un speciālos līdzekļus un veic treniņšaušanu;

3) tirdzniecības uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) glabā, pārdod un uzskaita šaujamieročus un speciālos līdzekļus un nodrošina šaujamieroču un gāzes pistoļu (revolveru) numerāciju.

CETURTĀ NODAĻA

ŠAUJAMIEROČU UN SPECIĀLO LĪDZEKĻU PIELIETOŠANAS UN IZMANTOŠANAS NOSACĪJUMI UN KĀRTĪBA

16. pants. Šaujamieroču un speciālo līdzekļu pielietošanas un izmantošanas nosacījumi

(1) Saskaņā ar šo likumu šaujamieročus un speciālos līdzekļus drīkst pielietot, lai:

1) aizsargātu sevi vai citas personas no uzbrukuma, kas apdraud dzīvību vai mantu vai var nodarīt kaitējumu veselībai;

2) novērstu nelikumīgu mēģinājumu vardarbīgi atņemt šaujamieroci;

3) aizturētu likumpārkāpēju, kurš pārsteigts ielaušanās vai citādas vardarbīgas iekļūšanas brīdī dzīvojamās vai saimniecības telpās vai izdarot citu noziegumu, ja pārkāpējs izrāda pretošanos;

4) padarītu nekaitīgu vai aizbaidītu dzīvnieku, kas apdraud cilvēka dzīvību, veselību vai mantu.

(2) Šaujamieroci drīkst izmantot arī, lai izsauktu palīdzību, signalizētu vai brīdinātu.

17. pants. Šaujamieroču pielietošanas kārtība

(1) Par nodomu pielietot šaujamieroci brīdina, raidot brīdinājuma šāvienu. Bez brīdinājuma šaujamieroci drīkst pielietot, ja:

1) uzbrukums ir pēkšņs;

2) uzbrukumā tiek pielietoti ieroči vai tiek izmantoti mehāniskie transportlīdzekļi;

3) aizturamā persona pretojas, pielietojot ieročus.

(2) Šaujamieroča pielietošanas gadījumā personai jādara viss iespējamais, lai mazinātu kaitējumu.

(3) Par katru šaujamieroča pielietošanas gadījumu šaujamieroča pielietotājam ir jāziņo valsts policijas iestādei, jāsaglabā notikuma vietas apstākļi, bet, ja ir cietušie, nekavējoties jāsniedz ievainotajiem pirmā palīdzība un jānodrošina medicīniskās palīdzības sniegšana.

(4) Šaujamieroci aizliegts pielietot, ja var ciest personas, pret kurām šaujamierocis nav vērsts.

18. pants. Atbildība par šaujamieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu iegādāšanās, reģistrācijas, glabāšanas, nēsāšanas, realizācijas, pārvadāšanas un pielietošanas kārtības un nosacījumu pārkāpšanu

Par šaujamieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu iegādāšanās, reģistrācijas, glabāšanas, nēsāšanas, realizācijas, pārvadāšanas un pielietošanas kārtības un nosacījumu pārkāpšanu personas sauc pie atbildības likumā noteiktajā kārtībā.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1993. gada 23. februārī

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Augstākā Padome Veids: likums Pieņemts: 23.02.1993.Stājas spēkā: 01.05.1993.Zaudē spēku: 01.01.2003.Tēma:  Valsts drošība un aizsardzībaPublicēts: Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 8/9, 04.03.1993.; Diena, 49, 12.03.1993.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Citi saistītie dokumenti
63056
01.05.1993
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva