Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par papildinājumiem un grozījumiem Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā un dažos citos likumdošanas aktos

Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

Izdarīt papildinājumus un grozījumus šādos likumdošanas aktos:

I. Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā:

1. Papildināt kodeksu ar šāda satura divpadsmito «b» nodaļu:

«Divpadsmitā «b» nodaļa Administratīvie pārkāpumi patērētāju tiesību aizsardzības jomā

166.9 pants. Preču un maksas pakalpojumu kvalitātes nenodrošināšana

Par tādu preču izgatavošanu vai realizāciju vai maksas pakalpojumu sniegšanu, kas neatbilst normatīvtehniskajos dokumentos vai līgumos izvirzītajām kvalitātes prasībām, bet, ja tādu nav, -parasti izvirzāmajām prasībām, izņemot gadījumus kad pārdēvējs vai maksas pakalpojumu sniedzējs informējis patērētāju par zemāku kvalitāti un patērētājs tai ir piekritis, -

uzliek naudas sodu no pieciem tūkstošiem līdz desmit tūkstošiem rubļu.

166.10 pants. Kaitīgo vielu pieļaujamā daudzuma pārsniegšana pārtikas precēs

Par tādu pārtikas preču izgatavošanu vai pārdošanu, kurās ķīmisko vielu vai elementu daudzums vai radiācijas līmenis pārsniedz valsts noteiktās normas, -

uzliek naudas sodu no pieciem tūkstošiem līdz desmit tūkstošiem rubļu.

166.11 pants. Preču un maksas pakalpojumu garantijas saistību neizpildīšana

Par preču vai maksas pakalpojumu garantijas saistību neizpildīšanu, izņemot gadījumus, kad pārdevējs vai maksas pakalpojumu sniedzējs pierāda, ka patērētājs pārkāpis preces lietošanas vai maksas pakalpojuma izmantošanas noteikumus vai ka nelabvēlīgas sekas

stājušās nepārvaramas varas dēļ, -

uzliek naudas sodu no trim tūkstošiem līdz astoņiem tūkstošiem rubļu.

166.12 pants. Informācijas nesniegšana attiecībā uz preci un maksas pakalpojumiem, nepilnīgas un nepatiesas informācijas sniegšana

Par likumā noteiktās informācijas nesniegšanu attiecībā uz preci vai maksas pakalpojumiem, kā arī par tās nepilnīgu sniegšanu vai nepatiesas informācijas sniegšanu -

uzliek naudas sodu no pieciem tūkstošiem līdz desmit tūkstošiem rubļu.

166.13 pants. Reklāmas ierobežojumi

Par reklāmu, kas maldina vai var maldināt patērētāju par izgatavotāju, preču kvalitāti un to sastāvu, līguma noteikumiem, garantijas saistībām vai citiem rādītājiem, kā arī par reklāmu, kas diskreditē, aizskar vai nepamatoti kritizē citu izgatavotāju, -

uzliek naudas sodu no pieciem tūkstošiem līdz desmit tūkstošiem rubļu.

166.14 pants. Preču un maksas pakalpojumu drošuma prasību neievērošana

Par normatīvtehniskajos dokumentos, līgumos vai attiecīgi pilnvarotu valsts iestāžu (tehniskās uzraudzības, medicīnas, sanitārhigiēnisko, apkārtējās vides aizsardzības un citu iestāžu) apstiprinātajos normatīvos noteikto preču vai maksas pakalpojumu drošuma prasību neievērošanu -

uzliek naudas sodu no desmit tūkstošiem līdz trīsdesmit tūkstošiem rubļu.

166.15 pants. Sertifikācijai pakļauto preču nenodrošināšana ar sertifikātiem un to realizēšana bez sertifikātiem

Par sertifikācijai pakļauto preču nenodrošināšanu ar sertifikātiem vai to realizēšanu bez sertifikātiem (izņemot ārstniecības līdzekļu realizēšanu bez kvalitātes sertifikāta katrai noteiktai sērijai) -

uzliek naudas sodu no pieciem tūkstošiem līdz desmit tūkstošiem rubļu.

166.16 pants. Jaunu (modernizētu) preču ekspertīzes nenodrošināšana

Par sertifikācijai pakļautu jaunu (modernizētu) preču kvalitātes drošuma un derīguma ekspertīzes nenodrošināšanu, kā arī jaunas preces izlaidi bez pozitīva ekspertīzes atzinuma -

uzliek naudas sodu no pieciem tūkstošiem līdz desmit tūkstošiem rubļu.

166.17 pants. Preču (pakalpojumu) zīmes izmantošanas noteikumu pārkāpšana

Par noteiktā kārtībā reģistrētās preču (pakalpojumu) zīmes izmantošanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu no viena tūkstoša līdz desmit tūkstošiem rubļu.»

2. Papildināt kodeksu ar šāda satura 45.1, 46.1, 156.1, 175.2,. 228.1 pantu:

«45.1 pants. Medicīniskās aprūpes, medicīnisko atzinumu un darbaspējas ekspertīzes pārkāpumi

Par medicīniskās aprūpes, medicīnisko atzinumu vai darbaspējas ekspertīzes pārkāpumiem -

uzliek naudas sodu līdz pieciem tūkstošiem rubļu.

Par tiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu līdz desmit tūkstošiem rubļu.»

«46.1 pants. Noteiktās kārtības pārkāpšana tirdzniecībā ar ārstniecības līdzekļiem

Par tirdzniecību ar «F» sarakstā ietvertajiem stipri iedarbīgajiem ārstniecības līdzekļiem, pārkāpjot noteikumus par ārstniecības līdzekļu izsniegšanas kārtību iedzīvotājiem, -

uzliek naudas sodu līdz piecpadsmit tūkstošiem rubļu, konfiscējot «F» sarakstā ietvertos ārstniecības līdzekļus.

Par tirdzniecību ar ārstniecības līdzekļiem, kas Latvijas Republikā nav reģistrēti, vai par tirdzniecību ar ārstniecības līdzekļiem bez kvalitātes sertifikāta katrai noteiktajai sērijai -

uzliek naudas sodu līdz desmit tūkstošiem rubļu, konfiscējot šā ārstniecības līdzekļa sēriju.

Par tirdzniecību ar ārstniecības līdzekļiem, kam notecējis derīguma termiņš vai kam bojāts oriģināliepakojums, -

uzliek naudas sodu līdz pieciem tūkstošiem rubļu, konfiscējot šos ārstniecības līdzekļus.»

«156.1 pants. Kases aparāta tīša bojāšana

Par kases aparāta tīšu bojāšanu mazumtirdzniecības, sadzīves pakalpojumu, valūtas maiņas vai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos nolūkā neizsniegt klientiem darījumu apliecinošu dokumentu sodu no desmit tūkstošiem līdz trīsdesmit tūkstošiem rubļu.»

«175.2 pants. Prokurora likumīgo prasību neizpilde

Par prokurora likumīgo prasību neizpildi -

uzliek naudas sodu no trim tūkstošiem līdz trīsdesmit tūkstošiem rubļu.»

«228.1 pants. Latvijas Republikas Medicīniskās aprūpes un darbaspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcija

Latvijas Republikas Medicīniskās aprūpes un darbaspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcija izskata šā kodeksa 45.1 un 46.1 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Latvijas Republikas Medicīniskās aprūpes un darbaspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) par medicīniskās aprūpes, medicīnisko atzinumu un darbaspējas ekspertīzes pārkāpumiem - Latvijas Republikas Medicīniskās aprūpes un darbaspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles valsts galvenais eksperts un viņa vietnieki - naudas sodu līdz desmit tūkstošiem rubļu; rajonu (pilsētu) medicīniskās aprūpes un darbaspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles valsts eksperti - naudas sodu līdz pieciem tūkstošiem rubļu;

2) par noteiktās kārtības pārkāpšanu tirdzniecībā ar ārstniecības līdzekļiem - Latvijas Republikas Medicīniskās aprūpes un darbaspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles valsts galvenais eksperts un viņa vietnieki - naudas sodu līdz piecpadsmit tūkstošiem rubļu; rajonu (pilsētu) medicīniskās aprūpes un darbaspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspektori - provizori - naudas sodu līdz desmit tūkstošiem rubļu.»

3. Izteikt 156., 171. un 194. pantu šādā redakcijā:

«156. pants. Noteiktās kārtības pārkāpšana tirdzniecībā

Par darījumu apliecinoša dokumenta (kvīts) neizsniegšanu klientiem mazumtirdzniecības, sadzīves pakalpojumu, valūtas maiņas vai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos -

uzliek naudas sodu no viena tūkstoša līdz desmit tūkstošiem rubļu.

Par patvaļīgu tirdzniecības atsākšanu mazumtirdzniecības uzņēmumos, kuru darbu noteiktā kārtībā pārtraukušas tam pilnvarotas institūcijas, -

uzliek naudas sodu no desmit tūkstošiem līdz divdesmit tūkstošiem rubļu.

Par šā panta pirmajā un otrajā daļa minētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no divdesmit tūkstošiem līdz trīsdesmit tūkstošiem rubļu, atņemot tiesības ieņemt noteiktus amatus vai atņemot tiesības uz zināma veida uzņēmējdarbību vai bez tā.»

«171. pants. Alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošana sabiedriskās vietās un atrašanās sabiedriskās vietās reibuma stāvokli

Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās, izņemot vietas, kurās alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība, vai par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz trim tūkstošiem rubļu.

Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no trim tūkstošiem līdz pieciem tūkstošiem rubļu, bet izņēmuma gadījumos, ja pēc lietas apstākļiem un ievērojot pārkāpēja personību šā soda piemērošana tiek atzīta par nepietiekamu, - piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm.»

«194. pants. Krasta apmeklēšanas noteikumu pārkāpšana

Par krasta apmeklēšanas noteikumu pārkāpšanu, ko izdara ārvalsts kuģa komandas locekļi vai pieļauj šā kuģa kapteinis, - uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit tūkstošiem rubļu.»

4. 5. pantā:

papildināt pirmo daļu ar šāda satura 4. punktu:

«par rajona simbolikas izmantošanu»;

papildināt otro daļu pēc vārdiem «Pilsētu padomes» ar vārdiem «Un Rīgas Dome»; kā arī ar šāda satura 13. punktu:

«par pilsētas simbolikas izmantošanu»;

papildināt trešo daļu ar šāda satura 11. punktu:

«par pagasta simbolikas izmantošanu»;

papildināt ceturto daļu pēc vārda «padomes» ar vārdiem «un Rīgas Dome».

5. 155. pantā:

izslēgt pirmās daļas dispozīcijā vārdu «vispārējo» un izteikt sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu no viena tūkstoša līdz desmit tūkstošiem rubļu»;

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu no pieciem tūkstošiem līdz divdesmit tūkstošiem rubļu.»

6. Izslēgt 160., 162., 163., 169., 169.1, 169.2, 170., 173.1, 174., 191. un 212.1 pantu.

7 210. pantā:

izslēgt pirmajā daļā skaitļus «163.», 169.1», «170.»;

izslēgt otrajā daļa skaitļus «169.1», «170.».

8. Izslēgt 211. pantā skaitļus «169.1», «170.».

9. Izslēgt 212. pantā skaitli un vārdus «171. panta ceturtajā daļā».

10. Izslēgt 213. panta pirmajā daļa skaitļus «160.», «173.1», «174.»; aizstāt skaitli un vārdus «171. panta trešajā daļā» ar skaitli un vārdiem «171. panta otrajā daļā»; papildināt pantu pēc skaitļa «156» ar skaitli «156.1», pēc skaitļiem «166.7-166.8» - ar skaitļiem «166.9-166.17», pēc skaitļa «175.1» - ar skaitli «175.2», pēc skaitļa un vārdiem «190.9 panta pirmajā daļā» - ar skaitli «194.».

11. Izslēgt 214. panta pirmajā daļā skaitļus «162.», «169.», 169.2», «un 191.»; aizstāt skaitli un vārdu «171. pantā» ar skaitli un vārdiem «171. panta pirmajā daļā».

12. Aizstāt 255. panta ceturtajā daļā vārdus «dzēruma stāvoklī» ar vārdiem «alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā».

13. Izslēgt 270. panta trešajā daļā skaitļus «160.», «162.», «174.»; papildināt daļu pēc skaitļa «174. ar vārdu un skaitli «un 175.2», bet skaitli un vārdus «171. panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā» aizstāt ar skaitli un vārdiem «171. panta pirmajā un otrajā daļā.»

14. Izslēgt 277. pantā skaitļus un vārdu «160.», «169. pantā», bet skaitli un vārdus «171. panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā» aizstāt ar skaitli un vārdiem «171. panta pirmajā un otrajā daļā».

15. Izslēgt 287. panta pirmajā daļā skaitļus un vārdus «160. pantā», «174. pantā»; aizstāt skaitli un vārdus «171. panta trešajā daļā» ar skaitli un vārdiem «171. panta otrajā daļā»; papildināt pantu pēc skaitļa «156.» ar skaitli «156.1», pēc skaitļiem «166.7-166.8» - ar skaitļiem «166.9-166.17», pēc skaitļa «175.» - ar skaitli «175.2», pēc skaitļa un vārdiem «190.9 panta pirmajā daļā» - ar skaitli «194.».

16. 304. pantā:

izslēgt otrajā rindkopā skaitļus un vārdus «160.», «169.'», «173.1 un 174. pantā»;

izslēgt trešajā rindkopā skaitļus «162.», «163.», «169.»;

Papildināt pantu ar šāda satura septīto rindkopu:

«Latvijas Republikas Medicīniskās aprūpes un darbaspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcijas pilnvarotas amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 46.1 pantā»;

uzskatīt septīto, astoto, devīto un desmito rindkopu attiecīgi par astoto, devīto un desmito un vienpadsmito rindkopu.

17. Izslēgt 309. panta trešajā daļā vārdus «bet mazmēra kuģu vadītāja apliecības - Latvijas Mazo kuģu inspekcija».

II. Latvijas kriminālkodeksa:

1. Izteikt 147. pantu šādā redakcijā:

«147. pants. Preču un maksas pakalpojumu kvalitātes nedrošināšana

Par apzinātu tādu preču izgatavošanu vai realizāciju vai maksas pakalpojumu sniegšanu, kas neatbilst normatīvtehniskajos dokumentos vai līgumos izvirzītajām kvalitātes prasībām, kā rezultātā radīti reāli draudi patērētāja dzīvībai vai nodarīts būtisks kaitējums viņa veselībai, mantai vai apkārtējai videi, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu no divdesmit tūkstošiem līdz četrdesmit tūkstošiem rubļu, atņemot tiesības veikt zināma veida uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai bez tā.»

2. Papildināt kodeksu ar šāda satura 147.2 pantu:

«147.2 pants. Preču un maksas pakalpojumu drošuma prasību neievērošana

Par normatīvtehniskajos dokumentos, līgumos vai attiecīgi pilnvarotu valsts iestāžu apstiprinātajos normatīvos noteikto preču vai maksas pakalpojumu drošuma prasību neievērošanu, kā rezultātā radīti reāli draudi patērētāja dzīvībai vai nodarīts būtisks kaitējumi viņa veselībai, mantai vai apkārtējai videi, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem vai ar naudas sodu no trīsdesmit tūkstošiem līdz piecdesmit tūkstošiem rubļu, atņemot tiesības veikt zināma veida uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai bez tā.»

3. Izslēgt 150.4, 152. un 208.1 pantu.

III. Latvijas kriminālprocesa kodeksā:

127. pantā:

izslēgt pirmajā daļā skaitli «150.4»; aizstāt skaitļus «152.-155 ar skaitļiem «153.-155.»;

papildināt trešo daļu pēc skaitļa «147.» ar skaitli «147.2»;

aizstāt ceturtajā daļā skaitļus «205.-210.» ar skaitļiem «205.-208.», «209.-210.».

IV. Latvijas Republikas 1992. gada 3. novembra likumā papildinājumiem un grozījumiem Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā un dažos citos likumdošanas aktos»;

1. Izslēgt 77. pantā otro rindkopu.

2. Izslēgt 98. pantā otro rindkopu.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A.GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I.DAUDIŠS

Rīgā 1993. gada 19. janvārī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par papildinājumiem un grozījumiem Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā un dažos citos likumdošanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Augstākā Padome Veids: likums Pieņemts: 19.01.1993.Stājas spēkā: 10.02.1993.Zaudē spēku: 01.07.2020.Tēma: Tiesu vara; Krimināltiesības; Covid-19; Administratīvais process; KriminālprocessPublicēts: Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 3/4, 28.01.1993.; Diena, 24, 05.02.1993.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Citi saistītie dokumenti
63012
10.02.1993
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)