Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.203

Rīgā 2002.gada 28.maijā (prot. Nr.22, 18.§)
Gaļas un gaļas produktu marķēšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 13.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka prasības svaigas gaļas (liemenis, liemeņa daļas, blakusprodukti), maltas gaļas, gaļas izstrādājumu un gaļas produktu (turpmāk — produkcija) veselības marķējumam, prasības mājas viennadžu svaigas gaļas marķējumam un liellopu un teļu (turpmāk — liellopi) svaigas gaļas un maltas gaļas īpašajam marķējumam.

2. Veselības marķējums apliecina, ka produkcija iegūta vai ražota atzītā, Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībā esošā pārtikas uzņēmumā.

3. Īpašajā marķējumā norāda precīzu informāciju par svaigas, atdzesētas vai saldētas liellopu gaļas (tai skaitā arī par svaigas, atdzesētas vai saldētas diafragmas (muskuļa, kas atdala krūšu daļu no vēdera daļas)) izcelsmi, norādot informāciju par dzīvnieku vai dzīvniekiem, no kuriem tā iegūta.

(MK 13.01.2004. noteikumu Nr.24 redakcijā)

4. Par izplatāmās produkcijas marķēšanu ir atbildīgs pārtikas uzņēmums.

5. Šo noteikumu prasību ievērošanu kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests.

II. Prasības veselības marķējumam

6. Ar veselības marķējumu marķē tikai tādu produkciju, kas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām iegūta vai ražota atzītā, Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībā esošā pārtikas uzņēmumā. Produkciju, kura nav izmantojama cilvēku uzturā, ar veselības marķējumu nemarķē.

7. Ar veselības marķējumu kautproduktus marķē, tos zīmogojot, iededzinot veselības marķējumu uz kautproduktu virsmas, piestiprinot veselības marķējumu kā etiķeti, piestiprinot veselības marķējumu pie iesaiņojuma un iepakojuma vai uzdrukājot veselības marķējumu uz etiķetes, iesaiņojuma un iepakojuma.

8. Visus ar svaigas gaļas veselības marķējumu saistītos piederumus (piemēram, etiķetes, zīmogus, iesaiņošanas un iepakošanas materiālus, uz kuriem uzdrukāts veselības marķējums) glabā Pārtikas un veterinārā dienesta pilnvarots veterinārārsts.

9. Marķējot svaigu gaļu (liemeni un blakusproduktus), Pārtikas un veterinārā dienesta pilnvarots veterinārārsts uzspiež uz tās virsmas attiecīgu zīmogu. Tas vienlaikus ir veselības marķējums.

10. Mājas pārnadžu un viennadžu un savvaļas pārnadžu liemeņus marķē, zīmogojot vai iededzinot veselības marķējumu:

10.1. katrā liemeņa pusē vismaz šādās vietās — uz ciskas, krustu, muguras, krūšu un plecu ārējās virsmas —, ja liemenis sver vairāk par 65 kg;

10.2. katrā liemeņa pusē vismaz divās vietās — uz pleca un ciskas ārējās virsmas —, ja liemenis sver 65 kg un mazāk;

10.3. vismaz divās vietās — katrā liemeņa pusē uz pleca vai ciskas ārējās virsmas — kazlēnu, jēru un sivēnu liemeņiem.

11. Trušu liemeņus marķē ar veselības marķējumu, izmantojot vienu no šādiem marķējuma veidiem:

11.1. zīmogo katrā liemeņa pusē divās vietās - uz pleca un ciskas ārējās virsmas;

11.2. katru liemeni marķē ar gredzena etiķeti ap kāju;

11.3. uzspiež marķējumu uz liemeņa iepakojuma.

(MK 13.01.2004. noteikumu Nr.24 redakcijā)

12. Putnu liemeņus marķē, uzspiežot veselības marķējumu uz liemeņa iepakojuma. Ja liemenis nav iepakots, katru liemeni marķē ar gredzena etiķeti ap kāju.

(MK 13.01.2004. noteikumu Nr.24 redakcijā)

13. Mājas viennadžu, govju un cūku aknas, kuras paredzētas izvešanai uz Eiropas Savienības dalībvalsti vai Eiropas ekonomiskās zonas valsti, marķē, veselības marķējumu iededzinot.

14. Kautproduktus, kas nav minēti šo noteikumu 10., 11., 12. un 13.punktā, marķē tieši uz to virsmas vai, ja tas nav iespējams, veselības marķējumu norāda uz etiķetes, kas piestiprināta iesaiņojumam vai iepakojumam, vai uzdrukā uz iepakojuma.

15. Sadalītu svaigu gaļu, maltu gaļu, gaļas izstrādājumus un gaļas produktus marķē, uzdrukājot veselības marķējumu uz iepakojuma.

16. Veselības marķējums var būt uzdrukāts uz produkcijas iesaiņojuma, ja:

16.1. produkcija netiek iepakota;

16.2. produkcija tiek iepakota, bet to paredzēts pārdot bez iepakojuma;

16.3. iesaiņoti putnu, trušu, zaķu liemeņi vai sadalīta svaiga gaļa tiek uzglabāta vai transportēta vairākkārt lietojamos nekorodējošos konteineros.

17. Ja veselības marķējumu novieto uz iepakojuma vai iesaiņojuma (norāda uz etiķetes vai uzdrukātā veidā), ievēro vienu no šādiem nosacījumiem:

17.1. veselības marķējumu novieto tā, lai, atverot iesaiņojumu vai iepakojumu, marķējums tiktu sabojāts vai iznīcināts;

17.2. iesaiņojumu vai iepakojumu pēc atvēršanas nevar atkārtoti aizvērt.

18. Zīmogojot kautproduktus tieši uz to virsmas, izmanto šādas krāsvielas:

18.1. E 155 brūnais HT;

18.2. E 133 briljantzilais FCF;

18.3. E 129 alūra sarkanais AC;

18.4. E 133 briljantzilā FCF un E 129 alūra sarkanā AC kombinācijas.

19. Atbilstoši attiecīgās produkcijas veidam un pārtikas uzņēmumam, kurā produkcija iegūta vai ražota, veselības marķējumam ir noteikta forma.

20. Ar ovālas formas veselības marķējumu marķē:

20.1. govju (arī bifeļu un bizoņu sugas dzīvniekus), aitu, kazu, cūku, mājas viennadžu, mājputnu, fermās audzētu savvaļas dzīvnieku un trušu svaigu gaļu un no tās iegūtus gaļas produktus un gaļas izstrādājumus (izņemot izstrādājumus, kas iegūti no mājas viennadžu gaļas), ja attiecīgā produkcija iegūta vai ražota pārtikas uzņēmumā, kuram ir atļauts izplatīt tā produkciju ārpus Latvijas;

20.2. no govju, kazu, aitu un cūku gaļas ražotu maltu gaļu, ja attiecīgā produkcija ražota pārtikas uzņēmumā, kuram ir atļauts izplatīt tā produkciju ārpus Latvijas.

21. Ar regulāra piecstūra formas veselības marķējumu marķē svaigu savvaļas medījamo dzīvnieku gaļu, ja attiecīgā produkcija ražota pārtikas uzņēmumā, kuram ir atļauts izplatīt tā produkciju ārpus Latvijas.

22. Ar taisnstūra formas veselības marķējumu marķē:

22.1. svaigu gaļu, maltu gaļu, gaļas izstrādājumus un gaļas produktus, kas iegūti vai ražoti no visu sugu dzīvniekiem, un attiecīgā produkcija iegūta vai ražota pārtikas uzņēmumā, kuram ir atļauts izplatīt tā produkciju tikai Latvijas teritorijā;

22.2. maltu gaļu, ja tā ražota no to dzīvnieku sugu svaigas gaļas, kuras nav minētas šo noteikumu 20.2.apakšpunktā.

23. Ja kāds produkcijas aprites posms notiek pārtikas uzņēmumā, kuram nav tiesību lietot šo noteikumu 20. un 21.punktā minētās formas veselības marķējumu, turpmākajos produkcijas aprites posmos lieto tikai taisnstūra formas veselības marķējumu.

24. Svaigu gaļu, kuras izmantošanai noteikti ar dzīvnieku saslimšanu saistīti ierobežojumi, marķē ar veselības marķējumu, kuru krusto divas svītras, kas veselības marķējuma vidū veido četrus taisnus leņķus.

25. Svaigu cūkas gaļu, kas iegūta no vīriešu kārtas dzīvniekiem, kuru kautsvars pārsniedz 80 kilogramu, marķē ar veselības marķējumu, kuru krusto divas gareniskajai asij paralēlas svītras, kas atrodas vismaz 1 cm attālumā viena no otras un vienādā attālumā no veselības marķējuma viduslīnijas.

26. Veselības marķējumā norāda:

26.1. valsts nosaukumu vai valsts nosaukuma saīsinājumu un pārtikas uzņēmuma atzīšanas numuru;

26.2. saīsinājumu “EEK” (Eiropas Ekonomiskā kopiena) — ovālas un regulāra piecstūra formas veselības marķējumā.

27. Ovālas formas veselības marķējumā informāciju izvieto šādi:

27.1. pirmais variants:

27.1.1. augšdaļā — valsts nosaukums;

27.1.2. vidusdaļā — pārtikas uzņēmuma atzīšanas numurs;

27.1.3. lejasdaļā — saīsinājums “EEK”;

27.2. otrais variants:

27.2.1. augšdaļā — valsts nosaukuma saīsinājums un pārtikas uzņēmuma atzīšanas numurs;

27.2.2. lejasdaļā — saīsinājums “EEK”.

28. Ovālas formas veselības marķējumā, ar ko marķē svaigu mājputnu un fermās audzētu savvaļas putnu gaļu, informāciju izvieto saskaņā ar šo noteikumu 27.1.apakšpunktu.

29. Regulāra piecstūra formas veselības marķējumā informāciju izvieto šādi:

29.1. augšdaļā — valsts nosaukums vai tā saīsinājums;

29.2. vidusdaļā — pārtikas uzņēmuma atzīšanas numurs;

29.3. lejasdaļā — saīsinājums “EEK” vai izcelsmes valsts nosaukums, ja produkcijas izcelsmes vieta nav Eiropas Savienības dalībvalsts.

30. Taisnstūra formas veselības marķējumā informāciju izvieto šādi:

30.1. augšdaļā — valsts nosaukums vai tā saīsinājums;

30.2. lejasdaļā — pārtikas uzņēmuma atzīšanas numurs.

31. Ja produkciju iesaiņo un iepako kautuvē, veselības marķējumā norāda kautuves atzīšanas numuru. Sadalītai svaigai gaļai veselības marķējumā norāda tā pārtikas uzņēmuma atzīšanas numuru, kurā gaļa sadalīta.

32. Ja pārtikas uzņēmums produkciju iepako atkārtoti, uz iepakojuma novieto attiecīgā pārtikas uzņēmuma veselības marķējumu, bet uz iesaiņojuma saglabā tā pārtikas uzņēmuma veselības marķējumu, kurā produkcija iesaiņota.

33. Veselības marķējumā informācija ir skaidri salasāma, saprotama un nenodzēšama.

34. Veselības marķējums uz kautproduktu virsmas vai uz tādas produkcijas iesaiņojuma vai iepakojuma, kura nav paredzēta izplatīšanai mazumtirdzniecībā, ir vismaz 6,5 cm plats un 4,5 cm garš, burtu augstums tajā — vismaz 0,8 cm, ciparu augstums — vismaz 1 cm.

35. Mājas apstākļos iegūtu putnu un trušu gaļu un blakusproduktus marķē ar regulāra trijstūra formas veselības marķējumu, kura lejasdaļā norādīts uzņēmuma reģistrācijas numurs Pārtikas un veterinārā dienesta reģistrā. Trijstūra malu garums ir vismaz 2,5 cm. Svaigas putnu un trušu gaļas un blakusproduktu veselības marķējumā burtu un ciparu augstums ir 0,2 cm.

(MK 13.01.2004. noteikumu Nr.24 redakcijā)

36. Fermās audzētu savvaļas pārnadžu liemeņu, kā arī fermās audzētas savvaļas dzīvnieku sadalītas svaigas gaļas veselības marķējumā (ja tā nav paredzēta izplatīšanai mazumtirdzniecībā) uz iepakojuma vai iesaiņojuma burtu augstums ir vismaz 0,8 cm, bet ciparu — vismaz 1,1 cm.

III. Prasības mājas viennadžu gaļas marķējumam

37. Papildus šo noteikumu II nodaļā noteiktajām prasībām mājas viennadžu kautproduktus marķē ar kvadrāta formas marķējumu, kurā attēlots burts “Z”.

38. Šo noteikumu 37.punktā minētais marķējums uz kautproduktu virsmas vai uz tādas produkcijas iesaiņojuma vai iepakojuma, kura nav paredzēta izplatīšanai mazumtirdzniecībā, ir vismaz 4,5 cm garš un 4,5 cm plats, burta “Z” augstums tajā — vismaz 3 cm.

IV. Prasības īpašajam marķējumam

(Nodaļa zaudējusi spēku ar 01.05.2004.; sk. 50.punktu)

39. (Zaudējis spēku ar 01.05.2004.; sk. 50.punktu)

40. (Zaudējis spēku ar 01.05.2004.; sk. 50.punktu)

41. (Zaudējis spēku ar 01.05.2004.; sk. 50.punktu)

41.1 (Zaudējis spēku ar 01.05.2004.; sk. 50.punktu)

41.2 (Zaudējis spēku ar 01.05.2004.; sk. 50.punktu)

42. (Zaudējis spēku ar 01.05.2004.; sk. 50.punktu)

43. (Zaudējis spēku ar 01.05.2004.; sk. 50.punktu)

44. (Zaudējis spēku ar 01.05.2004.; sk. 50.punktu)

45. (Zaudējis spēku ar 01.05.2004.; sk. 50.punktu)

V. Noslēguma jautājumi

46. Šo noteikumu 26.2., 27.1.3., 27.2. un 29.3.apakšpunkts stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

(MK 13.01.2004. noteikumu Nr.24 redakcijā)

47. Pārtikas uzņēmums produkcijas marķēšanu atbilstoši šo noteikumu prasībām sāk ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc tā atzīšanas.

48. Ar 2004.gada 1.martu aizliegts izplatīt produkciju, kura nav marķēta atbilstoši šo noteikumu prasībām.

(MK 13.01.2004. noteikumu Nr.24 redakcijā)

49. Līdz 2005.gada 31.decembrim uzņēmumi, kuriem ar Līgumu starp Beļģijas Karalisti, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Portugāles Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti (Eiropas Savienības dalībvalstīm) un Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku,Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai piešķirts pārejas periods šo noteikumu prasību ieviešanai, attiecīgo produkciju marķē ar apaļas formas veselības marķējumu, kurā norāda valsts nosaukumu vai tā saīsinājumu un uzņēmuma reģistrācijas numuru Pārtikas un veterinārā dienesta reģistrā.

(MK 13.01.2004. noteikumu Nr.24 redakcijā)

50. Noteikumu IV nodaļa zaudē spēku ar 2004.gada 1.maiju.

(MK 13.01.2004. noteikumu Nr.24 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 13.01.2004. noteikumu Nr.24 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 64/433/EEC, 71/118/EEC, 77/99/EEC, 91/495/EEC un 94/65/EC.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Zemkopības ministrs A.Slakteris
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Gaļas un gaļas produktu marķēšanas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 203Pieņemts: 28.05.2002.Stājas spēkā: 01.06.2002.Zaudē spēku: 01.01.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 82, 31.05.2002.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
62643
{"selected":{"value":"01.05.2004","content":"<font class='s-1'>01.05.2004.-31.12.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.05.2004","iso_value":"2004\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2004.-31.12.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.01.2004","iso_value":"2004\/01\/17","content":"<font class='s-1'>17.01.2004.-30.04.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2002","iso_value":"2002\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2002.-16.01.2004.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.05.2004
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)