Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2006. gada 18. jūlija noteikumus Nr. 588 "Metālmateriālu metinātāju un defektoskopistu sertificēšanas kārtība reglamentētajā sfērā".
Ministru kabineta noteikumi Nr.143

Rīgā 2001.gada 27.martā (prot. Nr.13, 21.§)
Noteikumi par metālmateriālu metinātāju un defektoskopistu profesionālās kvalifikācijas sertifikāciju reglamentētajā sfērā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par atbilstības novērtēšanu7.pantu
(MK 22.04.2004. noteikumu Nr. 385 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka prasības personām, kuras savieno metālmateriālus, izmantojot metināšanu (turpmāk — metinātāji), un personām, kuras veic metināto savienojumu nesagraujošās pārbaudes (turpmāk — defektoskopisti) reglamentētajā sfērā, un metinātāju un defektoskopistu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas kārtību.

2. Metināts metālmateriālu savienojums (turpmāk — metinātais savienojums) ir reglamentētajā sfērā lietoto tērauda, alumīnija, vara, niķeļa, titāna, cirkonija vai to sakausējumu savienojums, kas rodas, izmantojot vienu no šādiem rokas vai daļēji mehanizētiem metināšanas veidiem:

2.1. elektriskā loka metināšanu;

2.2. skābekļa acetilēna metināšanu.

3. Šie noteikumi neattiecas uz metinātājiem un defektoskopistiem, kas metina vai pārbauda uz ārvalstīm (izņemot Eiropas Savienības valstis) eksportējamos metālizstrādājumus vai to metinātos savienojumus.

4. Ja metinātājiem un defektoskopistiem citos normatīvajos aktos noteiktas speciālas un no šiem noteikumiem atšķirīgas profesionālās kvalifikācijas prasības, tiek piemēroti attiecīgie normatīvie akti.

5. Metinātāju vai defektoskopistu kompetences atbilstību saskaņā ar standartā LVS EN 45013 “Personāla sertifikācijas institūciju vispārējie kritēriji” un šajos noteikumos noteiktajām prasībām novērtē (sertificē) akreditētas un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” paziņotas sertifikācijas institūcijas (turpmāk — paziņotā institūcija).

(Grozīts ar MK 28.10.2003. noteikumiem Nr. 596; MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 385)

6. Ārvalstīs izdotie metinātāju un defektoskopistu profesionālās kvalifikācijas sertifikāti tiek atzīti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

II. Prasības metinātājiem

7. Metinātāji drīkst veikt darbus reglamentētajā sfērā, ja to profesionālā kvalifikācija ir sertificēta paziņotajā institūcijā saskaņā ar vienu no šādiem standartiem:

7.1. LVS EN 287-1 “Metinātāju atestācijas pārbaude. Kausēšanas metināšana — 1.daļa: Tēraudi”;

7.2. LVS EN 287-2 “Metinātāju atestācijas pārbaude. Kausēšanas metināšana — 2.daļa: Alumīnijs un alumīnija sakausējumi”;

7.3. LVS EN ISO 9609-3 “Metinātāja atestācijas pārbaude. Kausēšanas metināšana — 3.daļa: Varš un vara sakausējumi”;

7.4. LVS EN ISO 9609-4 “Metinātāja atestācijas pārbaude. Kausēšanas metināšana — 4.daļa: Niķelis un niķeļa sakausējumi”;

7.5. LVS EN ISO 9609-5 “Metinātāja atestācijas pārbaude. Kausēšanas metināšana — 5.daļa: Titāns un titāna sakausējumi, cirkonijs un cirkonija sakausējumi”.

(Grozīts ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 385)

8. Lai iegūtu metinātāja profesionālo kvalifikāciju apliecinošu sertifikātu (turpmāk — metinātāja sertifikāts), pretendents paziņotajā institūcijā iesniedz:

8.1. izglītības dokumentu par teorētiskās un praktiskās sagatavošanas kursu beigšanu saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprinātu profesionālās tālākizglītības apmācību kursu;

8.2. dokumentu, kas apliecina ne mazāk kā sešus mēnešus ilgu praktisko darbību sertifikācijai pieteiktajā jomā (piemēram, izraksts no darba grāmatiņas, darba līguma kopija);

8.3. veselības ministra noteikta parauga izziņu par veicamajam darbam atbilstošu veselības stāvokli.

(Grozīts ar MK 28.10.2003. noteikumiem Nr. 596; MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 385)
 

9. Paziņotā institūcija pēc šo noteikumu 8.punktā minēto dokumentu saņemšanas pretendenta kvalifikācijas atbilstību sertifikācijai pieteiktajā jomā novērtē saskaņā ar šo noteikumu 7.punktā minētajā standartā noteiktajām prasībām, organizējot teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi.

(Grozīts ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 385)

10. Ja personas praktiskās un teorētiskās zināšanas ir sekmīgas un tā ir sasniegusi 18 gadu vecumu, paziņotā institūcija pretendentam izsniedz metinātāja sertifikātu uz diviem gadiem. Sertifikātā norāda metinātāja vārdu, uzvārdu, personas kodu un darbības jomu, kā arī sertifikāta numuru, izdošanas datumu un izmantošanas nosacījumus.

(Grozīts ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 385)

11. Ja paziņotā institūcija atsaka pretendentam izsniegt metinātāja sertifikātu, tā sniedz motivētu atteikumu. Paziņotā institūcija atteikumā norāda lēmuma pārsūdzēšanas kārtību.

(Grozīts ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 385)

12. Paziņotā institūcija anulē izsniegto metinātāja sertifikātu, ja:

12.1. metinātājs pārkāpis sertifikāta izmantošanas nosacījumus;

12.2. beidzies sertifikāta derīguma termiņš;

12.3. metinātājs izteicis vēlēšanos atteikties no sertifikāta;

12.4. metinātāja darbā pārtraukums ir bijis ilgāk nekā sešus mēnešus;

12.5. darba devējs metinātāju ir atstādinājis no veicamā darba par to normatīvtehnisko dokumentu neievērošanu, kuri reglamentē metināšanas darbu veikšanu, un par šo faktu ir paziņojis paziņotajai institūcijai;

12.6. tiek atklāts, ka metinātāja sertifikāts ir izsniegts nepamatoti.

(Grozīts ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 385)

13. Metinātāja atkārtota sertifikācija paziņotajā institūcijā tiek veikta ne retāk kā reizi divos gados.

(Grozīts ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 385)

14. Paziņotā institūcija ne retāk kā reizi sešos mēnešos publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” iepriekšējā pusgadā sertificēto metinātāju sarakstu, kā arī informāciju par anulētajiem metinātāju sertifikātiem.

(Grozīts ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 385)

15. Paziņotā institūcija informē citas paziņotās institūcijas par personām, kurām tā ir atteikusi izsniegt metinātāja sertifikātu, vai metinātājiem, kuriem tā ir anulējusi sertifikātu.

(Grozīts ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 385)

16. Informāciju par metinātāja novērtēšanu un sertifikāciju paziņotā institūcija glabā ne mazāk kā 10 gadu pēc metinātāja sertifikāta izsniegšanas.

(Grozīts ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 385)

III. Prasības defektoskopistiem

17. Defektoskopisti drīkst veikt metināto savienojumu nesagraujošās pārbaudes reglamentētajā sfērā, ja to profesionālā kvalifikācija ir sertificēta paziņotajā institūcijā saskaņā ar standartā LVS EN 473 “Nesagraujošās testēšanas personāla kvalifikācija. Galvenie principi” noteiktajām prasībām. Pārbaudes veicamas, izmantojot šādas metodes:

17.1. pārbaude ar virpuļstrāvu;

17.2. pārbaude ar magnētiskajām daļiņām;

17.3. pārbaude ar radiogrāfiju;

17.4. pārbaude ar ultraskaņu;

17.5. pārbaude ar krāsainajiem šķīdumiem (penetrācija);

17.6. pārbaude ar optiskajām ierīcēm.

(Grozīts ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 385)

18. Lai iegūtu defektoskopista profesionālo kvalifikāciju apliecinošu sertifikātu (turpmāk — defektoskopista sertifikāts), pretendents paziņotajā institūcijā iesniedz:

18.1. izglītības dokumentu par teorētiskās un praktiskās sagatavošanas kursu beigšanu saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprinātu profesionālās tālākizglītības apmācību kursu;

18.2. dokumentu, kas apliecina ne mazāk kā 12 mēnešu ilgu praktisko darbību sertifikācijai pieteiktajā jomā (piemēram, izraksts no darba grāmatiņas, darba līguma kopija);

18.3. veselības ministra noteikta parauga izziņu par veicamajam darbam atbilstošu veselības stāvokli.

(Grozīts ar MK 28.10.2003. noteikumiem Nr. 596; MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 385)

19. Paziņotā institūcija pēc šo noteikumu 18.punktā noteikto dokumentu saņemšanas pretendenta kvalifikācijas atbilstību sertifikācijai pieteiktajā jomā novērtē saskaņā ar standartā LVS EN 473 “Nesagraujošās testēšanas personāla kvalifikācija. Galvenie principi” noteiktajām prasībām, organizējot teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi.

(Grozīts ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 385)

20. Ja personas praktiskās un teorētiskās zināšanas ir sekmīgas un tā ir sasniegusi 18 gadu vecumu, paziņotā institūcija pretendentam izsniedz defektoskopista sertifikātu uz pieciem gadiem. Sertifikātā norāda defektoskopista vārdu, uzvārdu, personas kodu un darbības jomu, kā arī sertifikāta numuru, izdošanas datumu un izmantošanas nosacījumus.

(Grozīts ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 385)

21. Ja paziņotā institūcija atsaka izsniegt pretendentam defektoskopista sertifikātu, tā sniedz motivētu atteikumu. Paziņotā institūcija atteikumā norāda lēmuma pārsūdzēšanas kārtību.

(Grozīts ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 385)

22. Paziņotā institūcija anulē izsniegto defektoskopista sertifikātu, ja:

22.1. defektoskopists pārkāpis sertifikāta izmantošanas nosacījumus;

22.2. beidzies sertifikāta derīguma termiņš;

22.3. defektoskopists izteicis vēlēšanos atteikties no sertifikāta;

22.4. defektoskopista darbā pārtraukums ir bijis ilgāk nekā gadu;

22.5. darba devējs defektoskopistu ir atstādinājis no veicamā darba par to normatīvtehnisko dokumentu neievērošanu, kuri reglamentē nesagraujošo pārbaužu veikšanu, un par šo faktu ir paziņojis paziņotajai institūcijai;

22.6. tiek atklāts, ka defektoskopista sertifikāts ir izsniegts nepamatoti.

(Grozīts ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 385)

23. Defektoskopista atkārtota sertifikācija paziņotajā institūcijā tiek veikta ne retāk kā reizi piecos gados.

(Grozīts ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 385)

24. Paziņotā institūcija ne retāk kā reizi sešos mēnešos publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” iepriekšējā pusgadā sertificēto defektoskopistu sarakstu, kā arī informāciju par anulētajiem defektoskopistu sertifikātiem.

(Grozīts ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 385)

25. Paziņotā institūcija informē citas paziņotās institūcijas par personām, kurām tā ir atteikusi izsniegt defektoskopista sertifikātu, un defektoskopistiem, kuriem tā ir anulējusi sertifikātu.

(Grozīts ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 385)

26. Informāciju par defektoskopista novērtēšanu un sertifikāciju paziņotā institūcija glabā ne mazāk kā 10 gadu pēc defektoskopista sertifikāta izsniegšanas.

(Grozīts ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 385)

IV. Noslēguma jautājumi

27. Noteikumi stājas spēkā ar 2001.gada 1.jūliju.

28. Metinātāja vai defektoskopista kompetenci apliecinošie dokumenti (sertifikāti), kas izsniegti līdz 2001.gada 30.jūnijam, ir derīgi līdz tajos norādītajam datumam, bet ne ilgāk kā līdz 2002.gada 30.jūnijam.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Labklājības ministrs A.Požarnovs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par metālmateriālu metinātāju un defektoskopistu profesionālās kvalifikācijas sertifikāciju .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 143Pieņemts: 27.03.2001.Stājas spēkā: 01.07.2001.Zaudē spēku: 15.09.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 52, 30.03.2001.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
6235
{"selected":{"value":"01.05.2004","content":"<font class='s-1'>01.05.2004.-14.09.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.05.2004","iso_value":"2004\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2004.-14.09.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.11.2003","iso_value":"2003\/11\/28","content":"<font class='s-1'>28.11.2003.-30.04.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2001","iso_value":"2001\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2001.-27.11.2003.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.05.2004
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)