Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas kriminālkodeksā, Latvijas kriminālprocesa kodeksā un Latvijas labošanas darbu kodeksā

Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

Izdarīt grozījumus un papildinājumus Šādos likumdošanas aktos:

I. Latvijas kriminālkodeksā:

1. Aizstāt 7.1 panta otrajā daļā vārdus «milicijas darbinieka vai tautas brīvprātīgā kārtības sarga dzīvības apdraudējums» ar vārdiem «policijas (milicijas) darbinieka vai zemessarga dzīvības apdraudējums».

2. Izslēgt 21. panta pirmās daļas 4. punktu.

3. Aizstāt 24. panta pirmās daļas 1. un 2. punktā, 50.1 panta 3. punktā un 51. panta sestās daļas 2. punktā vārdus «milicijas darbinieka vai tautas brīvprātīgā kārtības sarga» ar vārdiem «policijas (milicijas) darbinieka vai zemessarga».

4. Izslēgt 24.1 un 26. pantu.

5. Izteikt 29. pantu šādā redakcijā:

«29. pants. Naudas sods

Naudas sods ir naudas piedzina, ko tiesa uzliek likumā noteiktajos gadījumos un apmēros kā pamatsodu vai papildsodu.

Naudas sods atbilstoši izdarītā nozieguma smagumam un vainīgā mantas stāvoklim nosakāms vienas līdz simt Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu apmērā (minimālajās mēnešalgās), spriedumā norādot arī Šā naudas soda summu Latvijas Republikas naudas vienībās.

Naudas soda samaksu tiesa var sadalīt terminos vai atlikt uz laiku, kas nav ilgāks par vienu gadu, skaitot no dienas, kad spriedums stājies likumīgā spēkā.

Manta, kas nav izņemama, izpildot spriedumu daļā par konfiskāciju saskaņā ar šā kodeksa 32. pantu, netiek izņemta arī piedzenot naudas sodu.

Ja persona izvairās no naudas soda kā pamatsoda samaksas un šo sodu nevar piedzīt, to aizstāj ar brīvības atņemšanu saskaņā ar šā kodeksa 40.1 pantu.

Nesamaksātu un nepiedzītu naudas sodu kā papildsodu nevar aizstāt ar brīvības atņemšanu.»

6. 31. pantā:

izslēgt panta nosaukumā vārdus «un labošanas darbu aizstāšana ar turēšanu virssardzē»;

izslēgt otro daļu.

7. Papildināt 39. panta otro daļu pēc vārdiem «brīvības atņemšanas sodus» ar vārdiem «izņemot mūža ieslodzījumu».

8. 40. pantā:

izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

«2) saskaitot brīvības atņemšanas sodus un sodus disciplinārajā bataljonā, viena diena brīvības atņemšanas soda atbilst vienai dienai disciplinārajā bataljonā;

saskaitot brīvības atņemšanas sodus un sodus nometinājumā vai izsūtījumā, viena diena brīvības atņemšanas soda atbilst trim dienām nometinājumā vai izsūtījumā;

pamatsods, ja tas ir tiesību atņemšana ieņemt noteiktus amatus vai tiesību atņemšana uz zināmu nodarbošanos, atbrīvošana no amata, naudas sods vai sabiedriskais nopēlums, tiek izpildīts patstāvīgi»;

izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

«4) ja brīvības atņemšanas laiku, atrašanos disciplinārajā bataljonā, nometinājumā un izsūtījumā saskaita vai ja sodus aizstāj, tad laiku skaita dienās, mēnešos un attiecīgos gadījumos - gados.»

9. Papildināt kodeksu ar Šāda satura 40.1 pantu:

«40.1 pants. Naudas soda aizstāšana ar brīvības atņemšanu

Ja naudas sods nav samaksāts mēneša laikā no dienas, kad spriedums stājies likumīgā spēkā, vai arī noteiktā termiņā gadījumos, kad samaksa atlikta vai sadalīta termiņos, un ja notiesātajam nav līdzekļu, no kurieni naudas sodu varētu piedzīt, naudas sodu aizstāj ar brīvības atņemšanu uz laiku, kura ilgumu tiesa nosaka šādā samērā: naudas sods līdz desmit minimālajām mēnešalgām - brīvības atņemšana uz laiku līdz trim mēnešiem, naudas sods no desmit līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām - brīvības atņemšana uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem, naudas sods virs trīsdesmit minimālajām mēnešalgām - brīvības atņemšana uz laiku no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam.

Ja naudas sodu vai tā daļu samaksā tajā laikā, kad notiesātais naudas soda vietā izcieš brīvības atņemšanas sodu, notiesātais atbrīvojams vai brīvības atņemšanas ilgums saīsināms samērā ar samaksāto naudas soda daļu. Saīsinot norādītajā veidā soda laiku, brīvības atņemšanas laiks ieskaitāms atbilstoši tiesas noteiktajam samēram.»

10. Izslēgt 42. panta pirmajā daļā vārdus «vai labošanas darbus».

11. Izteikt 43.1 panta otro daļu šādā redakcijā:

«Sprieduma izpildīšanas atlikšana nav piemērojama:

1) personām, kas notiesātas par noziegumiem pret republiku (59.-66. pants); par noziegumiem pret cilvēci un par genocīdu (68.1 pants), par noziegumiem pret mieru (68.2 pants), kara noziegumiem (68.3 pants), bandītismu (72. pants); par tīšu slepkavību (izņemot slepkavību, kas izdarīta, pārkāpjot nepieciešamās aizstāvēšanās robežas, - 102. pants, vai stipra psihiska uzbudinājuma stāvoklī - 101. pants); par tīšu smagu miesas bojājumu nodarīšanu (izņemot smagu miesas bojājumu, kas izdarīts, pārkāpjot nepieciešamās aizstāvēšanās robežas, - 108. pants, vai stipra psihiska uzbudinājuma stāvoklī - 107, pants); par izvarošanu, ko izdarījusi personu grupa, vai par nepilngadīgās izvarošanu, vai par izvarošanu, kam bijušas sevišķi smagas sekas, kā arī par mazgadīgās izvarošanu (121. panta trešā un ceturtā daļa); par sevišķi ļaunprātīgu huligānismu (204. panta trešā daļa);

2) personām, kas nav izgājušas venēriskās slimības ārstēšanas pilnu kursu.»

12. 44. pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus «labošanas darbiem»;

izslēgt otro daļu;

uzskatīt trešo daļu par otro daļu.

13. 50. pantā:

izslēgt pirmajā daļa vārdus «nosacīti notiesātas ar brīvības atņemšanu, obligāti iesaistot darbā», «labošanas darbiem», «kā arī personām, kas saskaņā ar šī kodeksa 50.2 pantu nosacīti atbrīvotas no brīvības atņemšanas vietām, obligāti iesaistot darbā»;

izslēgt trešajā daļā vārdus «bet personām, kas nosacīti notiesātas ar brīvības atņemšanu, obligāti iesaistot darbā, un nosacīti atbrīvotas no brīvības atņemšanas vietām, obligāti iesaistot darbā, - arī pēc notiesātā darba vietas administrācijas un sabiedrisko organizāciju kopēja iesnieguma»;

izslēgt septītajā daļā vārdus «vai nosacīti, obligāti iesaistot darbā», «vai laikā, kad tās obligāti iesaistītas darbā».

14. Izslēgt 50.2 pantu.

15. 51. pantā: izslēgt pirmajā daļā vārdus «vai labošanas darbiem» izslēgt septīto daļu; uzskatīt astoto un devīto daļu attiecīgi par septīto un astoto daļu.

16. Izslēgt 52. panta otrajā daļā vārdus «labošanas darbu sodu».

17. 54. pantā:

izslēgt pirmās daļas 1. punktā vārdus «kā arī karavīri, kas labošanas darbu vietā izcietuši sodu virssardzē»;

izslēgt pirmās daļas 2.1 punktu;

izslēgt pirmās daļas 3. punktā vārdus «vai kas notiesātas ar labošanas darbiem».

18. 65. pantā: aizstāt pirmajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz

diviem gadiem, vai ar naudas sodu līdz diviem tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām»; aizstāt otrajā daļā vārdus «ar naudas sodu līdz pieciem tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām».

19. 65.1 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku, vai ar naudas sodu līdz diviem tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām»;

aizstāt otrajā daļā vārdus «ar naudas sodu līdz pieciem tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām».

20. 69. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus «ar naudas sodu līdz diviem tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām»;

aizstāt otrajā daļā vārdus «ar naudas sodu līdz pieciem tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām».

21. Aizstāt 71.1 panta pirmajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām».

22. Aizstāt 73. panta pirmajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām».

23. Aizstāt 77. pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām».

24. Aizstāt 79. pantā vārdus «ar naudas sodu līdz vienam tūkstotim rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām»,

25. Aizstāt 80. panta otrajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām».

26. Aizstāt 84. pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām».

27. Aizstāt 101. pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām».

28. Aizstāt 102. pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām»,

29. Aizstāt 103. pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laikus ar vārdiem «ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām».

30. Aizstāt 106. panta pirmajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz Četrdesmit minimālajām mēnešalgām».

31. Aizstāt 107. pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām»,

32. Aizstāt 108, pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku Urdz vienam gadam» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām».

33. 109. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku vai ar naudas sodu līdz divsimt rubļiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām»;

aizstāt otrajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai ar naudas sodu līdz vienam simtam rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz piecām minimālajām mēnešalgām».

34. 110. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz vienam gadam» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām»;

aizstāt otrajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai ar naudas sodu līdz vienam simtam rubļu, vai ar sabiedrisko nopēlumu, vai piemēro sabiedriskās ietekmēšanas līdzekļus» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz piecām minimālajām mēnešalgām vai ar sabiedrisko nopēlumu».

35. Aizstāt 111. panta pirmajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu līdz vienam simtam rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz piecām minimālajām mēnešalgām».

36. 111.1 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus «ar naudas sodu līdz desmit tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām»;

aizstāt otrajā daļā vārdus «ar naudas sodu līdz četrdesmit tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz Četrdesmit minimālajām mēnešalgām».

37. 112. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku, vai ar naudas sodu līdz divsimt rubļiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām»;

aizstāt otrajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku, vai ar naudas sodu līdz divsimt rubļiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām»;

aizstāt trešajā daļa vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku no viena gada līdz diviem gadiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajam mēnešalgām».

38. 113. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu līdz trīssimt rubļiem» ar vārdiem

«ar naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām»;

aizstāt otrajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku no viena gada līdz diviem gadiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām».

39. Aizstāt 114. pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku vai piemēro sabiedriskās ietekmēšanas līdzekļus» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām».

40. 115. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai ar sabiedrisko nopēlumu, vai piemēro sabiedriskas ietekmēšanas līdzekļus» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz piecām minimālajām mēnešalgām vai ar sabiedrisko nopēlumu»;

aizstāt otrajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām».

41. Aizstāt 116. panta pirmajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu līdz vienam simtam rubļu, vai ar sabiedrisko nopēlumu, vai piemēro sabiedriskās ietekmēšanas līdzekļus» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz piecām minimālajām mēnešalgām vai ar sabiedrisko nopēlumu».

42. Aizstāt 117. pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām».

43. Aizstāt 118. panta pirmajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku, vai piemēro sabiedriskās ietekmēšanas līdzekļus» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām».

44. Aizstāt 119. pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku, vai piemēro sabiedriskās ietekmēšanas līdzekļus» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām».

45. Aizstāt 120. pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu līdz trīssimt rubļiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām»,

46. Aizstāt 120.1 pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku, vai ar naudas sodu līdz vienam simtam rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām».

47. Aizstāt 125. pantā pirmajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz sešiem mēnešiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām».

48. Aizstāt 125.2 pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām».

49. Aizstāt 126.1 pantā vārdus «līdz desmit tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «līdz desmit minimālajām mēnešalgām».

50. 127. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu līdz divsimt rubļiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz piecām minimālajām mēnešalgām»;

aizstāt otrajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku, vai ar naudas sodu no simt līdz trīssimt rubļiem, publicējot presē atsaukumu vai bez tā» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām».

51. 128. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai ar naudas sodu līdz simt rubļiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz piecām minimālajām mēnešalgām»;

aizstāt otrajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu līdz divsimt rubļiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām».

52. Aizstāt 129. pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem, vai ar naudas sodu līdz desmit tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām».

53. Aizstāt 129.1 pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku vai ar naudas sodu līdz trīssimt rubļiem» ar vārdiem «naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām».

54. Aizstāt 130. pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu līdz piecpadsmit tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām».

55. Aizstāt 131. pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku, vai ar naudas sodu līdz vienam simtam rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām».

56. Aizstāt 132. pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu līdz vienam simtam rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz piecām minimālajām mēnešalgām».

57. Aizstāt 133. pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz vienam gadam» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām».

58. 134. pantā

aizstāt pirmajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu līdz pieciem tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām»;

aizstāt otrajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām».

59. 134.1 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus «ar naudas sodu līdz trīssimt rubļiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz piecām minimālajām mēnešalgām»;

aizstāt otrajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku no viena gada līdz diviem gadiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām».

60. Aizstāt 135. pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz vienam gadam vai ar atbrīvošanu no amata, vai ar naudas sodu līdz vienam simtam rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām vai ar atbrīvošanu no darba».

61. Aizstāt 136. panta pirmajā un otrajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu līdz trīssimt rubļiem, vai piemēro sabiedriskās ietekmēšanas līdzekļus» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām».

62. 137. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu līdz trīssimt rubļiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām»;

aizstāt otrajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu līdz piecsimt rubļiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām».

63. Aizstāt 138. pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu līdz piecdesmit rubļiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām».

64. Aizstāt 139. panta pirmajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem, vai ar naudas sodu līdz četrdesmit tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām».

65. 142. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem, vai ar naudas sodu līdz trīsdesmit tūkstošiem rubļu ar vārdiem «ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajam mēnešalgām»;

aizstāt otrajā daļā vārdus «līdz četrdesmit tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām»;

aizstāt trešajā daļā vārdus «ar naudas sodu līdz piecdesmit tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām».

66. Aizstāt 144. panta pirmajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu līdz trīsdesmit tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām».

67. 145. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu līdz desmit tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām»;

aizstāt otrajā daļā vārdus «līdz četrdesmit tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām».

68. Aizstāt 145.1 pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu līdz diviem tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām».

69. Aizstāt 146. panta pirmajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem, vai ar naudas sodu līdz divdesmit tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām».

70. 146.1 pantā: aizstāt pirmajā daļa vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem, vai ar naudas sodu līdz diviem tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām»; aizstāt otrajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām».

71. Aizstāt 146.2 panta vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku, vai ar naudas sodu līdz desmit tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām».

72. Aizstāt 147. pantā vārdus «ar naudas sodu no divdesmit tūkstošiem līdz četrdesmit tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām».

73. Aizstāt 147.2 pantā vārdus «ar naudas sodu no trīsdesmit tūkstošiem līdz piecdesmit tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām».

74. Aizstāt 147.3 pantā vārdus «ar naudas sodu līdz piecdesmit tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām».

75. Aizstāt 148.1 panta pirmajā daļā vārdus «ar naudas sodu līdz piecdesmit tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām».

76. Aizstāt 149. panta pirmajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām».

77. Aizstāt 150. panta pirmajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu līdz četrsimt rubļiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām».

78. 150.2 pantā:

aizstāt vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu līdz vienam simtam rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām»;

aizstāt otrajā daļā vārdus «ar naudas sodu no desmit līdz pieciem simtiem rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajam mēnešalgām».

79. 150.3 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus «no pieciem tūkstošiem līdz piecpadsmit tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām»;

aizstāt otrajā daļā vārdus «no desmit tūkstošiem līdz divdesmit tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām».

80. Aizstāt 150.5 pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku vai ar naudas sodu līdz diviem tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām».

81. Aizstāt 153. pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu līdz trīssimt rubļiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām».

82. Aizstāt 155. pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku, vai ar naudas sodu līdz diviem simtiem rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām».

83. 155.1 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku, vai ar naudas sodu līdz piecpadsmit tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām»;

aizstāt otrajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz lādu pašu laiku līdz diviem gadiem, vai ar naudas sodu līdz divdesmit pieciem tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām».

84. Aizstāt 156. pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām».

85. Aizstāt 157. pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu līdz trīssimt rubļiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām».

86. Aizstāt 158. pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu līdz trim simtiem rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām».

87. 159. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku, vai ar naudas sodu līdz trim simtiem rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām»;

aizstāt trešajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu līdz divsimt rubļiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām».

88. 160. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku, vai ar naudas sodu līdz vienam simtam rubļu» ar vārdiem c

aizstāt otrajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku, vai ar naudas sodu līdz pieciem simtiem rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām».

89. 161. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz vienam gadam, vai ar naudas sodu līdz vienam simtam rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām»;

aizstāt otrajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu līdz trīssimt rubļiem, bet, ja mantkārīga ieinteresētība, - ar naudas sodu līdz vienam tūkstotim rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām»;

aizstāt trešajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem, vai ar naudas sodu līdz trīssimt rubļiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām».

90. Aizstāt 161.1 pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu no pieciem tūkstošiem līdz desmit tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām».

91. Aizstāt 161.2 pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku, vai ar naudas sodu no desmit tūkstošiem līdz divdesmit pieciem tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām».

92. Aizstāt 161.3 pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu līdz desmit tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām».

93. 161.4 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku, vai ar naudas sodu līdz desmit tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām»;

aizstāt otrajā daļā vārdus «ar naudas sodu līdz divdesmit pieciem tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām».

94. Aizstāt 161.5 pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu līdz pieciem tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām».

95. 161.6 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku, vai ar naudas sodu līdz pieciem tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām»;

aizstāt otrajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu līdz divdesmit pieciem tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām».

96. 161.7 pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem»;

aizstāt otrajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām»;

aizstāt trešajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku, vai ar naudas sodu līdz pieciem tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām».

97. Aizstāt 161.8 pantā vārdus «līdz piecdesmit tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām».

98. Aizstāt 162. panta pirmajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām».

99. Aizstāt 162.1 panta pirmajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām».

100. Izslēgt 162.2 panta pirmajā daļā, 162.3 panta pirmajā daļā un 162.4 panta pirmajā daļā vārdus «no desmit».

101. Aizstāt 163. pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem, vai ar naudas sodu līdz trīssimt rubļiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām».

102. Aizstāt 166. pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām».

103. Aizstāt 167. pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām».

104. 169.1 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus «no trim tūkstošiem līdz desmit tūkstošiem rubļu» ar vārdiem līdz desmit minimālajām mēnešalgām»;

aizstāt otrajā daļā vārdus «no desmit tūkstošiem līdz trīsdesmit tūkstošiem rubļu» ar vārdiem līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām».

105. Aizstāt 169.2 pantā vārdus «līdz piecdesmit tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām».

106. Aizstāt 169.3 pantā vārdus «līdz desmit tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «līdz desmit minimālajām mēnešalgām».

107. Aizstāt 171. pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām».

108. Aizstāt 172. panta pirmajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām».

109. Aizstāt 173. panta pirmajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām».

110. 174. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām»;

izslēgt otrajā daļā vārdus «sevišķi bīstamu valsts noziegumu vai citādus.

111. Aizstāt 175. pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām».

112. 176. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus «līdz desmit tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «līdz desmit minimālajām mēnešalgām;

aizstāt otrajā daļa vārdus «līdz pieciem tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «līdz piecām minimālajām mēnešalgām».

113. Aizstāt 177. pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai naudas sodu līdz vienam simtam rubļu ar vārdiem «ar naudas sodu līdz piecām minimālajām mēnešalgām».

114. Aizstāt 178. pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku, vai ar naudas sodu līdz piecsimt rubļiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām».

115. Aizstāt 181.2 pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem, vai ar naudas sodu līdz divsimt rubļiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām».

116. 181.3 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus «līdz trīsdesmit tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām»;

aizstāt otrajā daļā vārdus «līdz divdesmit tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām».

117. 182. pantā:

aizstāt pirmajā daļa vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku, vai ar naudas sodu līdz divsimt rubļiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām»;

aizstāt otrajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem, vai ar naudas sodu līdz trim simtiem rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām»; aizstāt trešajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām».

118. 183. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku, vai ar naudas sodu līdz vienam simtam rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām»; izslēgt vārdus «85. panta ceturtajā daļā, 86. panta ceturtajā daļā, 87. pantā, 88. panta trešajā daļā, 89. panta trešajā daļā, 89.1»;

aizstāt otrajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām».

119. Aizstāt 183.2 pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pasu laiku, vai ar naudas sodu līdz pieciem tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām».

120. Aizstāt 183.3 pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem, vai ar naudas sodu līdz trīssimt rubļiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām».

121. Aizstāt 183.4 pantā vārdus «ar naudas sodu līdz diviem tūkstošiem rubļu vai ar labošanas darbiem uz laiku līdz vienam gadam» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz desmit minimālajam mēnešalgām».

122. Aizstāt 184. pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem, vai ar naudas sodu līdz divsimt rubļiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām».

123. I84.1 pantā:

aizstāt pirmajā daļa vārdus «ar labošanas darbiem uz to pašu laiku, vai ar naudas sodu līdz divsimt rubļiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām»;

aizstāt otrajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku no viena līdz diviem gadiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām».

124. Aizstāt 185. pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu līdz vienam simtam rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām».

125. Aizstāt 185.1 pantā vārdus «ar labošanas darbiem līdz vienam gadam, vai ar naudas sodu līdz simt rubļiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām».

126. 186. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz vienam gadam» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām»;

aizstāt otrajā daļa vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām».

127. Aizstāt 187. pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām».

128. Aizstāt 188. pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku, vai ar naudas sodu līdz divdesmit tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām».

129. Aizstāt 188.1 pantā vārdus «ar naudas sodu līdz desmit tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām».

130. Aizstāt 189. pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku, vai ar naudas sodu līdz vienam simtam rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām».

131. Aizstāt 190. pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku, vai ar naudas sodu līdz vienam simtam rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām».

132. Aizstāt 190.1 pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem, vai ar naudas sodu līdz desmit tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām».

133. Aizstāt 191. pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku, vai ar naudas sodu līdz vienam simtam rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām».

134. Aizstāt 192. pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku, vai ar naudas sodu līdz vienam simtam rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām».

135. Aizstāt 193. pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku, vai ar naudas sodu līdz vienam simtam rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām».

136. Aizstāt 194.1 panta pirmajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem, vai ar naudas sodu līdz piecsimt rubļiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajam mēnešalgām».

137. Aizstāt 194.2 panta pirmajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem, vai ar naudas sodu līdz tūkstoš rubļiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām».

138. Aizstāt 195. pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu līdz vienam simtam rubļu, vai ar sabiedrisko nopēlumu, vai piemēro sabiedriskas ietekmēšanas līdzekļus» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz desmit minimālajam mēnešalgām vai ar sabiedrisko nopēlumu».

139. Aizstāt 195.1 pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku vai ar naudas sodu līdz diviem simtiem rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām».

140. 195.2 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem, vai ar naudas sodu līdz trīssimt rubļiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām»;

aizstāt otrajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz vienam gadam» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām».

141. Aizstāt 195.3 pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku, vai ar naudas sodu līdz trīssimt rubļiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām».

142. Aizstāt 196. pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu līdz vienam simtam rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām».

143. 197. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku, vai ar naudas sodu līdz vienam simtam rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām»;

aizstāt otrajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām».

144. Aizstāt 198. pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu līdz vienam simtam riebju» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz piecām minimālajām mēnešalgām».

145. Aizstāt 199. pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām».

146. Aizstāt 201. panta pirmajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku, vai ar naudas sodu līdz trim simtiem rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām»,

147. Aizstāt 202. pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu līdz vienam simtam rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām».

148. Aizstāt 203. pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai ar naudas sodu līdz vienam simtam rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz desmit minimālajam mēnešalgām».

149. Aizstāt 203.1 pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku vai ar naudas sodu līdz vienam simtam rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām».

150. Aizstāt 204. panta pirmajā daļa vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku, vai ar naudas sodu līdz divsimt rubļiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām».

151. Aizstāt 205. pantā vārdus «ar nometinājumu uz laiku līdz trim gadiem, vai ar labošanas darbiem uz laiku līdz vienam gadam» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām».

152. Izteikt 206. pantu šādā redakcijā:

«206. pants. Pieminekļu iznīcināšana

Par valsts aizsardzībā esošo kultūras pieminekļu, kā arī dabas objektu tīšu pilnīgu vai daļēju iznīcināšanu - soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.»

153. 207. pantā:

aizstāt pirmajā daļa vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pasu laiku, vai ar naudas sodu līdz vienam simtam rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām»;

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

«Par šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajām darbībām, kuras izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas norunas, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz septiņiem gadiem.»

154. Aizstāt 207.1 pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz vienam gadam, vai ar naudas sodu līdz simt rubļiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām».

155. 208. pantā:

aizstāt otrajā daļa vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku, vai ar naudas sodu līdz trīssimt rubļiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām»;

aizstāt trešajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku, vai ar naudas sodu līdz trīssimt rubļiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām».

156. Aizstāt 209. pantā vārdus «ar naudas sodu līdz trīssimt rubļiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām».

157. Aizstāt 209.1 pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku, vai ar naudas sodu līdz trīssimt rubļiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām».

158. Aizstāt 210.1 pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku, vai ar naudas sodu no divsimt līdz trīssimt rubļiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām».

159. Izslēgt 211. panta pirmajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku».

160. Aizstāt 213. panta pirmajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem, vai ar naudas sodu līdz desmit tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām».

161. Aizstāt 213.1 panta pirmajā daļa vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem, vai ar naudas sodu no divdesmit līdz trīsdesmit tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām».

162. Aizstāt 213.2 pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem, vai ar naudas sodu līdz desmit tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām».

163. Aizstāt 213.3 pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem, vai ar naudas sodu līdz desmit tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām».

164. Aizstāt 214.1 panta pirmajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku, vai ar naudas sodu līdz trīssimt rubļiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām».

165. 215. pantā: aizstāt pirmajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām»;

aizstāt otrajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām».

166. Aizstāt 216.4 panta pirmajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem, vai ar naudas sodu līdz trīssimt rubļiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām».

167. Aizstāt 217. pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām».

168. 217.1 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku, vai ar naudas sodu līdz simt rubļiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām»;

aizstāt otrajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām».

169. 218. pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus «no Četrdesmit tūkstošiem līdz piecdesmit tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «līdz četrdesmit minimālajam mēnešalgām»;

aizstāt trešajā daļā vārdus «no trīsdesmit tūkstošiem līdz četrdesmit tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām».

170. 218.1 pantā:

aizstāt pirmajā daļa vārdus «no četrdesmit tūkstošiem līdz piecdesmit tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «līdz četrdesmit minimālajam mēneša īgām»;

aizstāt otrajā, trešajā un ceturtajā daļā vārdus «no trīsdesmit tūkstošiem līdz četrdesmit tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām».

171. Aizstāt 220. panta pirmajā daļā vārdus «no četrdesmit tūkstošiem līdz piecdesmit tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām».

172. Izslēgt 220.1 pantu.

173. Aizstāt 220.2 pantā vārdus «no trīsdesmit tūkstošiem līdz četrdesmit tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām.

174. 220.3 pantā:

aizstāt pirmajā daļa vārdus «no četrdesmit tūkstošiem līdz piecdesmit tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām»;

aizstāt otrajā daļā vārdus «no trīsdesmit tūkstošiem līdz četrdesmit tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām».

175. Aizstāt 221. pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām».

176. Aizstāt 221.1 panta pirmajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem, vai ar naudas sodu līdz divsimt rubļiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām».

177. Aizstāt 222. panta pirmajā daļā vārdus «no desmit tūkstošiem līdz trīsdesmit tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām».

178. Aizstāt 222.6 panta pirmajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām».

179. Aizstāt 222.7 pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām».

180. Aizstāt 222.8 panta pirmajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku, vai ar naudas sodu līdz trīssimt rubļiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām».

181. Aizstāt 222.9 panta pirmajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajam mēnešalgām».

182. Aizstāt 224. pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem gadiem, vai ar naudas sodu līdz trīssimt rubļiem» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām».

183. Aizstāt 225. panta pirmajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu līdz trim simtiem rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajam mēnešalgām».

184. Aizstāt 225.1 pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku, vai ar naudas sodu līdz desmit tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām».

185. 225.2 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus «ar labošanas darbiem uz tādu pašu laiku, vai ar naudas sodu līdz piecpadsmit tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām»;

aizstāt otrajā daļā vārdus «ar naudas sodu līdz divdesmit pieciem tūkstošiem rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz septiņdesmit minimālajam mēnešalgām».

186. Aizstāt 225.3 pantā vārdus «ar labošanas darbiem uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu līdz pieciem simtiem rubļu» ar vārdiem «ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām».

II. Latvijas kriminālprocesa kodeksā:

1. Izslēgt 313. panta otrajā daļā vārdus «nosacītās notiesāšanas ar brīvības atņemšanu, notiesāto obligāti iesaistot darbā, piemērošana».

2. 362. pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus «vai labošanas darbi bez brīvības atņemšanas»;

aizstāt trešajā daļā vārdus «sešiem mēnešiem» ar vārdiem «vienam gadam».

3. 364. pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus «vai labošanas darbi bez brīvības atņemšanas»;

izslēgt trešo daļu.

4. Izslēgt 364.1 pantu.

5. Izslēgt 365. panta pirmajā daļā vārdus «bet personām, kas ar brīvības atņemšanu notiesātas nosacīti, obligāti iesaistot darbā, un kas nosacīti atbrīvotas no brīvības atņemšanas vietām, obligāti iesaistot darbā, - arī uz uzņēmuma, kurā notiesātais strādā, administrācijas un sabiedrisko organizāciju kopīga iesnieguma pamata».

6. Izslēgt 365.1 pantu.

7. Izslēgt 368. panta trešo un ceturto apakšpunktu.

III. Latvijas labošanas darbu kodeksā:

1. Izslēgt trešo - A sadaļu.

2. Izslēgt 18. nodaļu.

3. Izslēgt 114. pantu.

4. 115. panta:

izslēgt panta nosaukumā vārdus «un nosacīti atbrīvot no brīvības atņemšanas vietām, notiesāto obligāti iesaistot darbā»;

izslēgt pirmajā daļā skaitļus «50. un vārdus «vai nosacītu atbrīvošanu no brīvības atņemšanas vietām, obligāti iesaistot darbā,»; «vai par notiesātā nosacītu atbrīvošanu no brīvības atņemšanas vietām, obligāti iesaistot darbā»;

izslēgt trešo daļu;

izslēgt ceturtajā daļā vārdus «nosacīti atbrīvot no brīvības atņemšanas vietām, obligāti iesaistot darbā, vai»;

uzskatīt ceturto daļu par trešo daļu;

izslēgt piekto daļu.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1993. gada 25. maijā  

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas kriminālkodeksā, Latvijas kriminālprocesa kodeksā un .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Augstākā Padome Veids: likums Pieņemts: 25.05.1993.Stājas spēkā: 01.07.1993.Zaudē spēku: 01.10.2005.Tēma: Kriminālprocess; KrimināltiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 39, 17.06.1993.; Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 24/25, 25.06.1993.; Diena, 131, 02.07.1993.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Citi saistītie dokumenti
59949
01.07.1993
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)