Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2007. gada 17. aprīļa noteikumus Nr. 260 "Detektīvdarbības licencēšanas un sertifikācijas noteikumi".

Ministru kabineta noteikumi Nr.98

Rīgā 2002.gada 5.martā (prot. Nr.10, 10.§)

Detektīvdarbības licencēšanas un sertifikācijas noteikumi

Izdoti saskaņā ar
Detektīvdarbības likuma 3.panta trešo daļu
 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka speciālas atļaujas (licences) detektīvdarbības veikšanai (turpmāk - licence) un sertifikāta detektīvdarbības veikšanai (turpmāk - sertifikāts) izsniegšanas, darbības laika pagarināšanas, kā arī licences un sertifikāta anulēšanas un darbības apturēšanas kārtību.

2. Iekšlietu ministrija izsniedz noteikta parauga licenci un sertifikātu (1. un 2.pielikums), pagarina licences un sertifikāta darbības laiku, anulē licenci un sertifikātu vai aptur licences un sertifikāta darbību.

3. Iekšlietu ministrija izveido licencēšanas komisiju ne mazāk kā piecu cilvēku sastāvā.

II. Licences un sertifikāta izsniegšana

4. Individuālais komersants vai personālsabiedrība/kapitālsabiedrība, kas vēlas saņemt licenci (turpmāk - licences pretendents), aizpilda pieteikumu licences saņemšanai (3.pielikums) un iesniedz to Iekšlietu ministrijā.

5. Licences pretendents pieteikumam pievieno:

5.1. Komercreģistra izsniegtu reģistrācijas apliecības kopiju;

5.2. statūtu kopiju;

5.3. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē un budžeta saistību izpildi;

5.4. licences pretendenta faktiskās adreses telpu īres līguma kopiju vai dokumenta kopiju, kas apliecina īpašuma tiesības uz šīm telpām, ja faktiskā adrese nesakrīt ar juridisko adresi;

5.5. šādus licences pretendenta vadītāja dokumentus vai dokumentu kopijas:

5.5.1. pases kopiju;

5.5.2. apliecības par valsts valodas prasmes atbilstību trešā līmeņa A pakāpei kopiju vai dokumenta kopiju, kas apliecina, ka izglītība iegūta valsts valodā;

5.5.3. izziņas, ka persona nav uzskaitē ar psihiskajiem traucējumiem un psihiskajām slimībām slimojošo pacientu valsts reģistrā un narkoloģisko slimnieku un atkarību izraisošo vielu lietotāju valsts reģistrā;

5.5.4. dokumenta kopiju, kas apliecina personas iecelšanu (ievēlēšanu) vadītāja amatā;

5.6. šādus licences pretendenta pārvaldes institūciju amatpersonu dokumentus vai dokumentu kopijas:

5.6.1. pases kopiju;

5.6.2. dokumenta kopiju, kas apliecina personas iecelšanu (ievēlēšanu) licences pretendenta pārvaldes institūcijas amatā;

5.7. šādas katra darbā pieņemtā detektīva dokumentu kopijas:

5.7.1. sertifikāta kopiju;

5.7.2. dokumenta kopiju, kas apliecina, ka licences pretendents personu ir pieņēmis darbā par detektīvu.

6. Fiziskā persona, kas vēlas saņemt sertifikātu (turpmāk - sertifikāta pretendents), aizpilda pieteikumu sertifikāta saņemšanai (4.pielikums) un iesniedz to Iekšlietu ministrijā.

7. Sertifikāta pretendents pieteikumam pievieno šādus dokumentus vai dokumentu kopijas:

7.1. pases kopiju;

7.2. izglītības dokumenta kopiju vai Latvijas tiesībaizsardzības iestādes izsniegtu dokumentu, kas apliecina praktiskā juridiskā darba pieredzi attiecīgajā iestādē (ja sertifikāta pretendentam ir šāda darba pieredze) un atbrīvošanas (atlaišanas) no darba iemeslu;

7.3. izziņas, ka persona nav uzskaitē ar psihiskajiem traucējumiem un psihiskajām slimībām slimojošo pacientu valsts reģistrā un narkoloģisko slimnieku un atkarību izraisošo vielu lietotāju valsts reģistrā;

7.4. apliecības par valsts valodas prasmes atbilstību trešā līmeņa A pakāpei kopiju vai dokumenta kopiju, kas apliecina, ka izglītība iegūta valsts valodā.

III. Licences un sertifikāta darbības laika pagarināšana

8. Lai pagarinātu licences darbības laiku, persona, kura saņēmusi licenci (turpmāk - detektīvsabiedrība), aizpilda pieteikumu licences pārreģistrācijai (5.pielikums) un divus mēnešus pirms licences darbības laika beigām iesniedz to Iekšlietu ministrijā.

9. Licences pārreģistrācijas pieteikumam pievieno šādus dokumentus:

9.1. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par detektīvsabiedrības budžeta saistību izpildi;

9.2. izziņas, ka persona nav uzskaitē ar psihiskajiem traucējumiem un psihiskajām slimībām slimojošo pacientu valsts reģistrā un narkoloģisko slimnieku un atkarību izraisošo vielu lietotāju valsts reģistrā;

9.3. citus šo noteikumu 5.punktā minētos dokumentus, ja norādītā informācija ir mainījusies vai beidzies dokumenta derīguma termiņš;

9.4. detektīvdarbības pārskatu, kurā norāda:

9.4.1. līgumu skaitu, kas pārskata periodā noslēgti detektīvdarbības pakalpojumu sniegšanai;

9.4.2. līguma termiņu un detektīvdarbības pakalpojuma veidu;

9.4.3. detektīvu, kas sniedz līgumā minētos pakalpojumus, un informāciju par līguma izpildi.

10. Ja detektīvsabiedrība šo noteikumu 8.punktā noteiktajā termiņā nav iesniegusi pieteikumu licences pārreģistrācijai, kā arī attiecīgos dokumentus un kopijas, iesniedzams pieteikums licences saņemšanai no jauna vispārējā kārtībā.

11. Lai pagarinātu sertifikāta darbības laiku, fiziskā persona, kura saņēmusi sertifikātu (turpmāk - detektīvs), aizpilda pieteikumu sertifikāta pārreģistrācijai (6.pielikums) un divus mēnešus pirms sertifikāta darbības laika beigām iesniedz to Iekšlietu ministrijā.

12. Sertifikāta pārreģistrācijas pieteikumam pievieno šādus dokumentus vai dokumentu kopijas:

12.1. izziņas, ka persona nav uzskaitē ar psihiskajiem traucējumiem un psihiskajām slimībām slimojošo pacientu valsts reģistrā un narkoloģisko slimnieku un atkarību izraisošo vielu lietotāju valsts reģistrā;

12.2. izglītības dokumenta kopiju, ja pēc sertifikāta saņemšanas detektīvs ieguvis papildu izglītību;

12.3. pases kopiju, ja pēc sertifikāta saņemšanas pase ir mainīta;

12.4. ja detektīvs strādā detektīvsabiedrībā, - darba grāmatiņas vai darba līguma kopiju;

12.5. ja detektīvs ir pašnodarbinātā persona:

12.5.1. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par detektīva stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē un budžeta saistību izpildi;

12.5.2. Valsts ieņēmumu dienesta apstiprinātu nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopiju;

12.5.3. detektīva faktiskās adreses telpu īres līguma kopiju vai dokumenta kopiju, kas apliecina īpašuma tiesības uz šīm telpām, ja detektīva faktiskā adrese nesakrīt ar juridisko adresi;

12.6. detektīvdarbības pārskatu, kurā norāda:

12.6.1. līgumu skaitu, kas pārskata periodā noslēgti detektīvdarbības pakalpojumu sniegšanai;

12.6.2. līguma termiņu un detektīvdarbības pakalpojuma veidu;

12.6.3. informāciju par līguma izpildi.

13. Ja detektīvs šo noteikumu 11.punktā noteiktajā termiņā nav iesniedzis pieteikumu sertifikāta pārreģistrācijai, kā arī attiecīgos dokumentus un kopijas, iesniedzams pieteikums sertifikāta saņemšanai no jauna vispārējā kārtībā.  

IV. Pieteikumu iesniegšana un izskatīšana

14. Dokumentus iesniedz valsts valodā. Dokumentu tulkojumu apstiprina notariāli.

15. Iesniedzot dokumenta kopiju, uzrāda tā oriģinālu.

16. Licences pretendents, sertifikāta pretendents, detektīvsabiedrība un detektīvs ir atbildīgs par sniegtās informācijas patiesumu. Ja apzināti sniegta nepatiesa informācija, licencēšanas komisija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt licenci vai sertifikātu vai lēmumu par atteikumu pagarināt licences vai sertifikāta darbības laiku. Šādā gadījumā pieteikumu atkārtoti var iesniegt ne agrāk kā pēc gada.

17. Iekšlietu ministrija pārbauda, vai licences pretendenta (detektīvsabiedrības) vadītājs, personas, kas ieņem amatu licences pretendenta (detektīvsabiedrības) pārvaldes institūcijās, un sertifikāta pretendents (detektīvs) atbilst Detektīvdarbības likuma prasībām. Licencēšanas komisija 30 dienu laikā pēc pieteikuma un pievienoto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par licences vai sertifikāta izsniegšanu, licences vai sertifikāta darbības laika pagarināšanu vai lēmumu par atteikumu izsniegt licenci vai sertifikātu vai atteikumu pagarināt licences vai sertifikāta darbības laiku.

18. Ja nepieciešams pieprasīt no ārvalsts tiesībaizsardzības iestādes informāciju par ārvalsts pilsoni, kas ieņem amatu licences pretendenta (detektīvsabiedrības) pārvaldes institūcijā vai ir sertifikāta pretendents (detektīvs), un informācija nav saņemta noteiktajā pieteikumu izskatīšanas termiņā, licencēšanas komisija var atlikt lēmuma pieņemšanu līdz pieprasītās informācijas saņemšanai.

19. Ja Iekšlietu ministrija šo noteikumu 18.punktā minēto informāciju triju mēnešu laikā no informācijas pieprasīšanas nav saņēmusi, pieteikumu neizskata. Par pieņemto lēmumu rakstiski paziņo licences pretendentam (detektīvsabiedrībai) vai sertifikāta pretendentam (detektīvam). Pieteikumu ar pievienotajiem dokumentiem nosūta licences pretendentam (detektīvsabiedrībai) vai sertifikāta pretendentam (detektīvam), norādot, ka pieteikums no jauna iesniedzams vispārējā kārtībā.

20. Uz licencēšanas komisijas sēdi uzaicina licences pretendenta (detektīvsabiedrības) vadītāju (viņa pilnvarotu personu) vai sertifikāta pretendentu (detektīvu). Ja uzaicinātā persona neierodas uz licencēšanas komisijas sēdi, jautājumu par licences vai sertifikāta izsniegšanu atliek un nosaka jaunu jautājuma izskatīšanas datumu ne vēlāk kā mēnesi pēc lēmuma pieņemšanas. Par to rakstiski paziņo licences pretendentam (detektīvsabiedrībai) vai sertifikāta pretendentam (detektīvam).

21. Ja licences pretendenta (detektīvsabiedrības) vadītājs (viņa pilnvarotā persona) vai sertifikāta pretendents (detektīvs) atkārtoti neierodas uz licencēšanas komisijas sēdi, pieteikumu ar pievienotajiem dokumentiem nosūta licences pretendentam (detektīvsabiedrībai) vai sertifikāta pretendentam (detektīvam), norādot, ka pieteikums no jauna iesniedzams vispārējā kārtībā.

22. Ja iesniegtajos dokumentos norādītā informācija ir nepilnīga vai neprecīza vai nepieciešama papildu pārbaude, lai objektīvi izlemtu jautājumu par licences vai sertifikāta izsniegšanu vai licences vai sertifikāta darbības laika pagarināšanu, licencēšanas komisija atliek jautājuma izskatīšanu un pieprasa, lai licences pretendents (detektīvsabiedrība) vai sertifikāta pretendents (detektīvs) 14 dienu laikā iesniegtu nepieciešamo informāciju, vai veic papildu pārbaudi un par to paziņo licences pretendentam (detektīvsabiedrībai) vai sertifikāta pretendentam (detektīvam). Jautājumu izskata pēc nepieciešamās informācijas vai pārbaudes rezultātu saņemšanas.

23. Ja licencēšanas komisija ir pieņēmusi lēmumu par licences vai sertifikāta izsniegšanu vai lēmumu par licences vai sertifikāta darbības laika pagarināšanu, licences vai sertifikāta anulēšanu, licences vai sertifikāta darbības apturēšanu vai atjaunošanu, tā triju darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas par to rakstiski paziņo licences pretendentam (detektīvsabiedrībai) vai sertifikāta pretendentam (detektīvam).

24. Licences un sertifikāta darbības laiku nosaka ar dienu, kad licencēšanas komisija ir pieņēmusi lēmumu par licences vai sertifikāta izsniegšanu vai lēmumu par licences vai sertifikāta darbības laika pagarināšanu. Licences un sertifikāta darbības laiku pagarina uz pieciem gadiem.  

V. Licences un sertifikāta darbības apturēšana un atjaunošana

25. Licences darbību aptur, ja:

25.1. detektīvsabiedrības vadītājam uzrādīta apsūdzība tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, - uz laiku, līdz krimināllietā pieņemts prokurora lēmums vai stājies spēkā tiesas nolēmums;

25.2. licencēšanas komisijai iesniegts detektīvsabiedrības vadītāja iesniegums par licences darbības apturēšanu sakarā ar visu licencē norādīto detektīvu atbrīvošanu no darba, - uz laiku (bet ne ilgāk kā uz trim mēnešiem no lēmuma par licences darbības apturēšanu pieņemšanas), līdz detektīvdarbības pakalpojumu sniegšanai ir pieņemts darbā vismaz viens sertificēts detektīvs.

26. Lai atjaunotu licences darbību pēc tam, kad pieņemts prokurora lēmums vai stājies spēkā tiesas nolēmums, kas reabilitē detektīvsabiedrības vadītāju krimināllietā, kurā viņam tika uzrādīta apsūdzība tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, detektīvsabiedrības vadītājs iesniedz licencēšanas komisijā šādus dokumentus:

26.1. iesniegumu licences darbības atjaunošanai;

26.2. prokurora lēmuma vai tiesas nolēmuma kopiju, kas pieņemts attiecīgajā krimināllietā.

27. Lai atjaunotu licences darbību, kas pārtraukta sakarā ar visu licencē norādīto detektīvu atbrīvošanu no darba, detektīvsabiedrības vadītājs iesniedz licencēšanas komisijā:

27.1. iesniegumu licences darbības atjaunošanai;

27.2. šo noteikumu 5.7.apakšpunktā minētos dokumentus.

28. Lai atjaunotu sertifikāta darbību pēc tam, kad pieņemts prokurora lēmums vai stājies spēkā tiesas nolēmums, kas reabilitē detektīvu krimināllietā, kurā viņam tika uzrādīta apsūdzība tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, detektīvs iesniedz licencēšanas komisijā šādus dokumentus:

28.1. iesniegumu sertifikāta darbības atjaunošanai;

28.2. prokurora lēmuma vai tiesas nolēmuma kopiju, kas pieņemts attiecīgajā krimināllietā.

29. Iesniegumu licences darbības atjaunošanai un iesniegumu sertifikāta darbības atjaunošanai licencēšanas komisija izskata ne vēlāk kā mēnesi pēc iesnieguma un attiecīgā prokurora lēmuma vai tiesas nolēmuma kopijas saņemšanas.

30. Ja licences vai sertifikāta darbība ir atjaunota attiecīgi pēc šo noteikumu 8. un 11.punktā minētā pieteikuma iesniegšanas termiņa vai pēc licences vai sertifikāta darbības laika beigām ir pieņemts prokurora lēmums vai stājies spēkā tiesas nolēmums, kas reabilitē detektīvsabiedrības vadītāju vai detektīvu krimināllietā, iesniedzams pieteikums licences vai sertifikāta darbības laika pagarināšanai.  

VI. Licences un sertifikāta saņemšana

31. Licences pretendents (detektīvsabiedrība) vai sertifikāta pretendents (detektīvs), saņemot licenci (sertifikātu), licencēšanas komisijā iesniedz kvīts kopiju, kas apliecina noteiktās valsts nodevas samaksu, un nodod iepriekš izsniegto licenci (sertifikātu).

32. Ja mainās informācija, kas iesniegta Iekšlietu ministrijā licences vai sertifikāta saņemšanai vai licences vai sertifikāta darbības laika pagarināšanai, izņemot šo noteikumu 9.4. un 12.6.apakšpunktā minēto informāciju, detektīvsabiedrība (detektīvs) triju darbdienu laikā par to rakstiski paziņo licencēšanas komisijai un iesniedz attiecīgos šo noteikumu 5.punktā vai attiecīgi 7. un 12.punktā minētos dokumentus un kopijas.

33. Ja detektīvs pirms detektīvdarbības pakalpojumu sniegšanas ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā pašnodarbinātā persona, šo noteikumu 12.5.apakšpunktā minētos dokumentus un kopijas viņš iesniedz licencēšanas komisijā triju darbdienu laikā pēc reģistrēšanās Valsts ieņēmumu dienestā.

34. Detektīvsabiedrība un detektīvs reizi pusgadā iesniedz licencēšanas komisijā šo noteikumu 9.4. un 12.6.apakšpunktā minēto pārskatu.

VII. Atkārtota licences un sertifikāta, kā arī dublikāta izsniegšana

35. Iekšlietu ministrija licenci detektīvsabiedrībai izsniedz atkārtoti, ja:

35.1. mainīta detektīvsabiedrības juridiskā adrese vai faktiskā adrese;

35.2. mainīts detektīvdarbības veids vai firma;

35.3. licencē norādītais detektīvs atbrīvots no darba vai darbā pieņemts cits detektīvs.

36. Iekšlietu ministrija sertifikātu detektīvam izsniedz atkārtoti, ja mainīts detektīva vārds vai uzvārds.

37. Ja licence vai sertifikāts ir nozaudēts, detektīvsabiedrība (detektīvs) ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc licences vai sertifikāta nozaudēšanas par to rakstiski paziņo licencēšanas komisijai. Nozaudētās licences vai sertifikāta vietā Iekšlietu ministrija izsniedz licences vai sertifikāta dublikātu.  

VIII. Noslēguma jautājumi

38. Pēc licences vai sertifikāta darbības laika beigām, licences vai sertifikāta anulēšanas, licences vai sertifikāta darbības laika nepagarināšanas, kā arī licences vai sertifikāta darbības apturēšanas vai detektīvdarbības izbeigšanas licenci vai sertifikātu triju darbdienu laikā pēc attiecīgā paziņojuma saņemšanas vai detektīvdarbības izbeigšanas nodod licencēšanas komisijā.

39. Licencēšanas komisijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Iekšlietu ministrs M.Segliņš

 

1. pielikums
Ministru kabineta
2002. gada 5. marta
noteikumiem Nr. 98

/papildinātais mazais valsts ģerbonis/

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija

Speciāla atļauja (licence) detektīvdarbības veikšanai
Nr. _____

Iekšlietu ministrs M.Segliņš

 

2. pielikums
Ministru kabineta
2002. gada 5. marta
noteikumiem Nr. 98

Piezīme. Sertifikāta izmērs ir 100 x 75 mm, fons - gaiši brūnā krāsā, vieta detektīva vārdam, uzvārdam un personas kodam, sertifikāta izsniegšanas datumam un derīguma termiņa beigu datumam - baltā krāsā, teksts - melnā krāsā. Sertifikāts ir ievalcēts.

Iekšlietu ministrs M.Segliņš

 

3. pielikums
Ministru kabineta
2002. gada 5. marta
noteikumiem Nr. 98

Pieteikums speciālas atļaujas (licences) detektīvdarbības veikšanai saņemšanai

Iekšlietu ministrs M.Segliņš

 

4. pielikums
Ministru kabineta
2002. gada 5. marta
noteikumiem Nr. 98

Pieteikums sertifikāta detektīvdarbības veikšanai saņemšanai

Iekšlietu ministrs M.Segliņš

 

5. pielikums
Ministru kabineta
2002. gada 5. marta
noteikumiem Nr. 98

Speciālas atļaujas (licences) detektīvdarbības veikšanai pārreģistrācijas pieteikums

Iekšlietu ministrs M.Segliņš

 

6. pielikums
Ministru kabineta
2002. gada 5. marta
noteikumiem Nr. 98

Sertifikāta detektīvdarbības veikšanai pārreģistrācijas pieteikums

Iekšlietu ministrs M.Segliņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Detektīvdarbības licencēšanas un sertifikācijas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 98Pieņemts: 05.03.2002.Stājas spēkā: 09.03.2002.Zaudē spēku: 21.04.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 38, 08.03.2002.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
59677
09.03.2002
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)