Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.34

Rīgā 2000.gada 25.janvārī (prot. Nr.5, 6.§)

Kārtība, kādā alkoholiskie dzērieni marķējami ar akcīzes nodokļa markām

Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem" 5.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā alkoholiskie dzērieni, kurus ražo, pārstrādā, glabā, realizē, nosūta vai saņem Latvijas Republikas muitas teritorijā, marķējami ar akcīzes nodokļa markām.

2. Akcīzes nodokļa markas pasūta un saņem Finansu ministrija. Akcīzes nodokļa markas akcīzes preču noliktavu turētājiem (turpmāk - noliktavas turētājs) un licencētiem importētājiem izsniedz Valsts ieņēmumu dienests.

II. Latvijas Republikas muitas teritorijā ražoto alkoholisko dzērienu marķēšana

3. Noliktavas turētājs, kurš ražo alkoholiskos dzērienus, ir tiesīgs nodot realizācijai Latvijas Republikas muitas teritorijā tikai tādus pašražotus alkoholiskos dzērienus, kas marķēti ar atbilstošām akcīzes nodokļa markām, kā arī likumā "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem" noteiktajos gadījumos - ar akcīzes nodokļa markām nemarķējamos alkoholiskos dzērienus.

4. Latvijas Republikas muitas teritorijā ražotos alkoholiskos dzērienus pirms to nodošanas realizācijai marķē ar akcīzes nodokļa markām noliktavas turētāja licencē norādītajās akcīzes preču noliktavās.

5. Lai saņemtu akcīzes nodokļa markas, noliktavas turētājs - alkoholisko dzērienu ražotājs - iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pieteikumu, kam pievienots alkoholisko dzērienu partijai atbilstošs nodokļu aprēķins, kuru apliecinājis noliktavas turētāja - alkoholisko dzērienu ražotāja - vadītājs. Pieteikumā norādīts marķējamo alkoholisko dzērienu:

5.1. veids;

5.2. nosaukums;

5.3. vienas taras vienības tilpums;

5.4. faktiskais spirta daudzums dzērienā (tilpumprocentos);

5.5. marķējamo vienību skaits;

5.6. atbilstības sertifikāta numurs un datums.

6. Lai saņemtu akcīzes nodokļa markas vīnam, raudzētiem dzērieniem vai starpproduktiem, noliktavas turētājs - alkoholisko dzērienu ražotājs - papildus šo noteikumu 5.punktā minētajam pieteikumam Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz noliktavas turētāja - alkoholisko dzērienu ražotāja - vadītāja apstiprinātu kvalitātes sertifikātu, kurā norādīts:

6.1. faktiskais spirta daudzums dzērienā (tilpumprocentos);

6.2. cik procentu no faktiskā spirta daudzuma dzērienā iegūts dabīgā rūgšanas procesā vai arī cik procentu no faktiskā spirta daudzuma dzērienā ir pievienotais spirts, kas nav radies dabīgā rūgšanas procesā;

6.3. izejvielas, no kurām dzēriens ir ražots;

6.4. garšas uzlabošanai vai atbilstoši receptūrai pievienoto piedevu daudzums (procentos no dzēriena daudzuma) vai norāde par to, ka dzērienā piedevu daudzums nepārsniedz 0,3 % no dzēriena daudzuma.

7. Noliktavas turētājs ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas saņem no Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu aprēķina apstiprinājumu.

III. Importēto alkoholisko dzērienu marķēšana

8. Licencēts importētājs ir tiesīgs ievest alkoholiskos dzērienus attiecīgajā muitas noliktavā vai akcīzes preču noliktavā.

9. Importētos alkoholiskos dzērienus marķē ar akcīzes nodokļa markām:

9.1. licencē norādītajās muitas noliktavās;

9.2. akcīzes preču noliktavās;

9.3. ārvalstīs.

10. Lai saņemtu akcīzes nodokļa markas importēto alkoholisko dzērienu marķēšanai Latvijas Republikas muitas teritorijā, licencētais importētājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā:

10.1. pieteikumu, kurā norādīts attiecīgajā muitas noliktavā vai akcīzes preču noliktavā ievesto alkoholisko dzērienu:

10.1.1. veids;

10.1.2. nosaukums;

10.1.3. vienas taras vienības tilpums;

10.1.4. faktiskais spirta daudzums dzērienā (tilpumprocentos);

10.1.5. marķējamo vienību skaits (marķējamās alkoholisko dzērienu partijas apjoms nedrīkst pārsniegt muitas deklarācijā norādīto apjomu);

10.2. attiecīgās alkoholisko dzērienu partijas izcelsmes sertifikāta un pavaddokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus;

10.3. attiecīgās alkoholisko dzērienu partijas muitas deklarāciju, kurai ir pievienots licencētā importētāja pilnvarotas amatpersonas apliecināts alkoholisko dzērienu partijai atbilstošs nodokļu aprēķins.

11. Licencētais importētājs:

11.1. ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas saņem no Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu aprēķina apstiprinājumu akcīzes nodokļa samaksai un atļauju sertifikācijas centram sertificēt attiecīgos alkoholiskos dzērienus;

11.2. pēc atbilstības sertifikāta saņemšanas maksā nodokļus atbilstoši likumam "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem".

12. Lai saņemtu akcīzes nodokļa markas vīnam, raudzētiem dzērieniem vai starpproduktiem, licencētais importētājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā vadītāja apstiprinātu kvalitātes sertifikātu, kurā ietvertas ziņas saskaņā ar šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3. un 6.4.apakšpunktu.

13. Lai saņemtu akcīzes nodokļa markas alkoholisko dzērienu marķēšanai ārvalstīs, licencētais importētājs:

13.1. noslēdz ar ārvalsts alkoholisko dzērienu ražotājuzņēmumu sadarbības līgumu, kurā paredz alkoholisko dzērienu marķēšanu tieši ražotnē;

13.2. iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā šo noteikumu 13.1.apakšpunktā minētā līguma kopiju (ja līgums ir svešvalodā, - arī notariāli apliecinātu līguma tulkojumu), uzrādot oriģinālu;

13.3. iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pieteikumu, kurā norādīts ievedamo alkoholisko dzērienu:

13.3.1. veids;

13.3.2. nosaukums;

13.3.3. vienas taras vienības tilpums;

13.3.4. faktiskais spirta daudzums dzērienā (tilpumprocentos);

13.3.5. marķējamo vienību skaits;

13.3.6. alkoholisko dzērienu partijai atbilstošs nodokļu aprēķins;

13.4. ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas saņem no Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu aprēķina apstiprinājumu akcīzes nodokļa samaksai un atļauju sertifikācijas centram sertificēt attiecīgos alkoholiskos dzērienus;

13.5. samaksā (bezskaidras naudas norēķinu veidā) akcīzes nodokli budžeta akcīzes nodokļa subkontā vai izmanto likumā paredzētos atliktos nodokļa maksājumus.

14. Ja alkoholiskos dzērienus marķē ārvalstīs, licencētais importētājs pēc marķēto alkoholisko dzērienu ievešanas Latvijas Republikas muitas teritorijā sertificē attiecīgos alkoholiskos dzērienus un iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā atbilstības sertifikātu.

15. Realizēt ārvalstīs marķētos alkoholiskos dzērienus Latvijas Republikas muitas teritorijā ir atļauts tikai pēc atbilstības sertifikāta saņemšanas un iesniegšanas Valsts ieņēmumu dienestā.

IV. Īpaši nosacījumi

16. Akcīzes nodokļa markas izsniedz tikai pēc tam, kad ir saņemts un iesniegts Valsts ieņēmumu dienestā atbilstības sertifikāts, kurā norādīta sertificētajiem alkoholiskajiem dzērieniem atbilstoša akcīzes nodokļa marku sērija un numuri (izņemot gadījumus, kad alkoholiskie dzērieni tiek marķēti ārvalstīs).

17. Valsts ieņēmumu dienests:

17.1. izveido, uztur un aktualizē akcīzes nodokļa marku kopējo datu bāzi;

17.2. saskaņā ar šiem noteikumiem izsniedz akcīzes nodokļa markas attiecīgajam noliktavas turētājam vai licencētajam importētājam.

18. Vietu uz alkoholiskā dzēriena fasējuma, kur piestiprināma akcīzes nodokļa marka, nosaka Valsts ieņēmumu dienests.

V. Noslēguma jautājumi

19. Atzīt par spēku zaudējušiem:

19.1. Ministru kabineta 1996.gada 17.decembra noteikumus Nr.455 "Alkoholisko dzērienu marķēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 225.nr.; 1997, 33.nr.; 1998, 228./229., 271./272.nr.);

19.2. Ministru kabineta 1997.gada 28.janvāra noteikumus Nr.56 "Grozījums Ministru kabineta 1996.gada 17.decembra noteikumos Nr.455 "Alkoholisko dzērienu marķēšanas noteikumi"" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 33.nr.);

19.3. Ministru kabineta 1998.gada 4.augusta noteikumus Nr.291 "Grozījums Ministru kabineta 1996.gada 17.decembra noteikumos Nr.455 "Alkoholisko dzērienu marķēšanas noteikumi"" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 228./229.nr.);

19.4. Ministru kabineta 1998.gada 15.septembra noteikumus Nr.352 "Grozījums Ministru kabineta 1996.gada 17.decembra noteikumos Nr.455 "Alkoholisko dzērienu marķēšanas noteikumi"" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 271./272.nr.).  

Ministru prezidents A.Šķēle

Finansu ministrs E.Krastiņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā alkoholiskie dzērieni marķējami ar akcīzes nodokļa markām Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 34Pieņemts: 25.01.2000.Stājas spēkā: 29.01.2000.Zaudē spēku: 01.05.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 26/28, 28.01.2000.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
594
29.01.2000
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)