Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 1994. gada 23. decembra likumu: Par valsts budžetu 1995. gadam.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par valstu budžetu 1994. gadam

1. pants. Apstiprināt valsts budžetu 1994. gadam ieņēmumos 600 452 075 lati un sadalījumu pa ieņēmumu veidiem saskaņā ar 1. pielikumu.

(17.11.1994. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.11.1994.)

2. pants. Apstiprināt maksimālo valsts budžeta finansiālo deficītu 40 000 000 latu apmērā.

(17.11.1994. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.11.1994.)

3. pants. Apstiprināt atskaitījumu apmērus no iedzīvotāju ienākuma nodokļa republikas pilsētu un rajonu pašvaldību budžetos un valsts vietējo budžetu izlīdzināšanas fondā saskaņā ar 2. pielikumu.

4. pants. Noteikt valsts vietējo budžetu izlīdzināšanas fonda ienākumus 92 109 971 lats, tajā skaitā:

1) valsts budžeta dotācija — 53 368 979 lati,

2) atskaitījumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 38 740 992 lati.

(17.11.1994. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.11.1994.)

5. pants. Noteikt no valsts vietējo budžetu izlīdzināšanas fonda iedalāmas mērķdotācijas un dotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldību budžetiem saskaņā ar 3. pielikumu.

6. pants. Apstiprināt mērķdotāciju objektu sarakstu republikas pilsētām un rajoniem no valsts vietējo budžetu izlīdzināšanas fonda saskaņa ar 5. pielikumu.

7. pants. Apstiprināt valsts budžeta izdevumus saskaņā ar 4.2. pielikumu.

8. pants. Apstiprināt investīciju objektu sarakstu ministrijām un valsts institūcijām saskaņā ar 6. pielikumu.

9. pants. Apstiprināt valsts budžetu 1994. gadam izdevumos 640 452 075 lati.

(17.11.1994. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.11.1994.)

10. pants. Noteikt maksimālo kopējo valsts parādu 372 507 000 latu apmērā, tajā skaitā iekšējo parādu 121 237 000 latu un ārējo parādu 251 270 000 latu, un valdības sniegto garantiju un galvojumu maksimālo apmēru 21 514 000 latu.

(05.05.1994. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 14.05.1994.)

11. pants. Apstiprināt valsts budžeta kases apgrozības līdzekļus — 5 000 000 latu un Starptautiskā valūtas fonda rezervi — 125 000 latu.

Pārejas noteikumi

1. Atļaut Zemkopības ministrijai pēc saskaņošanas ar Finansu ministriju norakstīt, sadalot pa konkrētiem lauksaimniecības produktu ražotājiem, parādu par 1992. gada pavasara un rudens lauku darbu veikšanai saņemto kredītu dīzeļdegvielas iegādei.

2. Atļaut Zemkopības ministrijai norakstīt graudu rezervju veidošanai izsniegto kredītu un valdības palīdzības fonda aizdevumu — 3 709 000 latu un gaļas un piena produktu rezervju veidošanai izsniegto valdības palīdzības fonda aizdevumu — 754 000 latu.

3. Piešķirt Finansu ministrijai tiesības finansēt budžeta iestādes un pasākumus proporcionāli valsts budžeta ieņēmumiem, taču nepārsniedzot budžetā paredzētās summas un paredzot prioritāti pensiju un pabalstu, darba algas, ēdināšanas un medikamentu iegādes izdevumu segšanai.

4. Ministru kabinetam izvērtēt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atskaitījumus valsts vietējo budžetu izlīdzināšanas fondā 1994. gada pirmajā pusē un, ja nepieciešams, — sagatavot priekšlikumus Saeimai par grozījumiem valsts vietējo budžetu izlīdzināšanas fonda un vietējo budžetu attiecībās.

5. Noteikt, ka gadījumos, ja pasūtījumu apjoms budžeta iestāžu vajadzībām uz vienu darījumu pārsniedz 2000 latu, šāds pasūtījums izdarāms konkursa kārtībā.

6. Ministru kabinetam trīs nedēļu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās nodrošināt ministriju un valsts institūciju pakļautībā un pārraudzībā esošo iestāžu un pasākumu tāmju apstiprināšanu atbilstoši valsts budžeta asignējumiem un tāmju kopsavilkuma iesniegšanu Finansu ministrijai.

7. Ministrijām un valsts institūcijām nodrošināt, lai nosakot algu likmes, darba samaksas izdevumi tiktu aprēķināti, nepārsniedzot apstiprinātā darba samaksas fonda apmērus.

8. Ministru kabinetam pārskatīt kārtību, kādā izmaksājami valsts pabalsti ģimenēm ar bērniem, un līdz galīgā lēmuma pieņemšanai budžeta izpildes gaitā atrast līdzekļu avotus pabalstu izmaksām.

Likums stājas spēkā ar tā izsludināšanas dienu.

Likums Saeimā pieņemts 1994. gada 3. februāri
Valsts prezidents G.ULMANIS
Rīgā 1994. gada 19. februārī
Likuma «Par Valsts budžetu 1994. gadam»
1. PIELIKUMS

(Pielikums ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.05.1994. un 17.11.1994. likumu, kas stājas spēkā 24.11.1994.)

Valsts budžeta ieņēmumi

Ieņēmumi (Ls)

Ieņēmumi kopā 600 452 075
Akcīzes nodoklis 35 000 000
Apgrozījuma nodoklis 163 635 237

Piezīme. Akcīzes nodokļa atmaksa zemes lietotājiem par dīzeļdegvielu

2 200 000
Peļņas nodoklis 109 256 000
Dabas resursu nodoklis 300 000
Ienākumi no mežiem 2 756 000
Nodevas un dažādi nenodokļu ieņēmumi 4 330 000
Ieņēmumi no muitas 28 000 000
Maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu 6 500 000
Valsts nodevas l 200 000
Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva 4 875 000
Sociālais nodoklis 219200000
Latvijas Bankas peļņas atlikuma iemaksas 7 900 000
Ieņēmumi no valsts nekustamā īpašuma pārdošanas 3 000 000
Iemaksas Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas kredīta procentu nomaksai 1360 000
Iemaksas Japānas EXIM bankas kredīta procentu nomaksai 810000
Iemaksas Pasaules bankas kredīta procentu nomaksai l 136000
SIA« Lata International» iemaksas ASV patēriņa preču kredīta aģentūras kviešu iepirkuma kredīta procentu nomaksai 160 000
Latvijas Investīciju bankas iemaksas Eiropas kopienas kredīta procentu nomaksai 202 800
SIA «Lata International» iemaksas Somijas graudu iepirkuma kredīta un kredīta procentu nomaksai 2431000
SIA "Lata Internacional" iemaksas Kanādas sojas pupu iepirkuma kredīta un kredīta procentu nomaksai. 3 394 000
SIA «Lata International» iemaksas Somijas eksporta firmas lauksaimniecības mašīnu iepirkuma kredīta un kredīta procentu nomaksai 1083000
Zemkopības ministrijas iemaksas valsts labības pieņemšanas un pārstrādes uzņēmumiem izsniegtā kredīta nomaksai 6 344 000
No republikas pilsētu un rajonu budžetiem saņemtie līdzekļi 2 656 838
tajā skaitā no:  
Rīgas pilsētas budžeta 2 096 000
Ventspils pilsētas budžeta

244 000

Ogres rajona budžeta

112 838

Rīgas rajona budžeta

204 000

Saeimas sekretārs I. DAUDIŠS
Likuma «Par valsts budžetu 1994. gadam
2. PIELIKUMS
Atskaitījumu apmēri no iedzīvotāju ienākuma nodokļa republikas pilsētu un rajonu pašvaldību budžetos un valsts vietējo budžetu izlīdzināšanas fondā

Pilsētas un rajoni

Atskaitījumu apmēri (procentos)

Pašvaldību budžetos Izlīdzināšanas fondā
1 2 3
Pilsētas:

Daugavpils

Jelgava

Jūrmala

Liepāja

Rēzekne

Rīga

Ventspils

Rajoni:

Aizkraukles

Alūksnes

Balvu

Bauskas

Cēsu

Daugavpils

Dobeles

Gulbenes

Jēkabpils

Jelgavas

Krāslavas

Kuldīgas

Liepājas

Limbažu

Ludzas

Madonas

Ogres

Preiļu

Rēzeknes

 

40

40

40

40

40

40

4085

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

 

60

60

60

60

60

60

6015

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

 
Rīgas

Saldus

Talsu

Tukuma

Valkas

Valmieras

Ventspils

40

85

85

85

85

85

85

60

15

15

15

15

15

15

Saeimas sekretārs I. DAUDIŠS
Likuma «Par valsts budžetu 1994. gadam»
3. PIELIKUMS

(Pielikums 17.11.1994. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.11.1994.)

No valsts vietējo budžetu izlīdzināšanas fonda iedalāmās mērķdotācijas un dotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldību budžetiem

Likuma «Par valsts budžetu 1994. gadam»
4.1. PIELIKUMS

(Pielikums 17.11.1994. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.11.1994.)

Tīrie aizdevumi
Tīrie aizdevumi — kopā  2 483 000
Zemkopības ministrijai valsts graudu rezerves veidošanai -4 200 000
Zemkopības ministrijai graudu rezerves veidošanas valdības palīdzības fonda aizdevuma, kredītu un procentu nomaksai 4 200 000
Zemkopības ministrijai gaļas un piena produktu rezervju veidošanas valdības palīdzības fonda aizdevuma atmaksai 2 483 000
Finansu ministrijai materiālo rezervju veidošanai -191 281
Finansu ministrijai lauku darbiem izsniegtās dīzeļdegvielas kredīta atmaksai 191 281
Likuma «Par valsts budžetu 1994. gadam»
4.2. PIELIKUMS

(Pielikums 17.11.1994. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.11.1994.)

Valsts budžeta izdevumi

Likuma «Par valsts budžetu 1994. gadam»
5. PIELIKUMS

(Pielikums 17.11.1994. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.11.1994.)

Mērķdotāciju objektu saraksts republikas pilsētām un rajoniem no valsts vietējo budžetu izlīdzināšanas fonda

Likuma «Par valsts budžetu 1994. gadam»
6. PIELIKUMS

(Pielikums 17.11.1994. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.11.1994.)

Investīcijas objektu saraksts ministrijām un valsts institūcijām

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par valstu budžetu 1994. gadam Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 03.02.1994.Stājas spēkā: 19.02.1994.Zaudē spēku: 01.01.1995.Tēma: Bankas, finanses, budžetsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 22, 19.02.1994.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Citi saistītie dokumenti
57949
{"selected":{"value":"24.11.1994","content":"<font class='s-1'>24.11.1994.-31.12.1994.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"24.11.1994","iso_value":"1994\/11\/24","content":"<font class='s-1'>24.11.1994.-31.12.1994.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.05.1994","iso_value":"1994\/05\/14","content":"<font class='s-1'>14.05.1994.-23.11.1994.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.02.1994","iso_value":"1994\/02\/19","content":"<font class='s-1'>19.02.1994.-13.05.1994.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
24.11.1994
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)