Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2002. gada 23. decembra noteikumus Nr. 551 "Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu programmu un apakšprogrammu rezultatīvie rādītāji 2002.gadam".

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.553

Rīgā 2001.gada 27.decembrī (prot. Nr.62, 18.§)

Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu programmu

un apakšprogrammu rezultatīvie rādītāji 2001.gadam

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2001.gadam" 9.pantu

1. Noteikumi nosaka ministriju un citu centrālo valsts iestāžu programmu un apakšprogrammu rezultatīvos rādītājus 2001.gadam (pielikums), kā arī kārtību, kādā nosaka un groza rezultatīvos rādītājus un sniedz pārskatu par to izpildi.

2. Rezultatīvos rādītājus nosaka likuma "Par valsts budžetu 2001.gadam" 4. un 5.pielikumā minēto ministriju un citu centrālo valsts iestāžu programmām un apakšprogrammām. Rezultatīvie rādītāji paredz veicamā darba (pasākumu) apjomu un raksturo valsts budžeta līdzekļu izlietojuma efektivitāti un mērķtiecīgumu.

3. Valsts sekretārs vai viņa pilnvarota amatpersona un citas centrālās valsts iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona plāno attiecīgās ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes pakļautībā un pārziņā esošo valsts budžeta finansēto institūciju programmu un apakšprogrammu rezultatīvos rādītājus. Valsts sekretārs vai citas centrālās valsts iestādes vadītājs ir tiesīgs papildus noteikt pakļautībā un pārziņā esošajām valsts budžeta finansētajām institūcijām arī citus programmu un apakšprogrammu rezultatīvos rādītājus.

4. Valsts budžeta finansēto institūciju vadītāji plāno štata vienību (likmju) skaitu atbilstoši noteiktajam atalgojuma apmēram.

5. Valsts budžeta finansēto institūciju vadītāji ir atbildīgi par attiecīgo rezultatīvo rādītāju izpildi un ar to saistīto paskaidrojumu sniegšanu.

6. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes kopā ar pusgada un gada grāmatvedības pārskatu iesniedz Finansu ministrijā pārskatu par attiecīgās programmas un apakšprogrammas rezultatīvo rādītāju izpildi.

7. Ja ministrija vai cita centrālā valsts iestāde nav izpildījusi rezultatīvos rādītājus un tam nav objektīva pamatojuma, finansu ministrs ir tiesīgs ierosināt Ministru kabinetam samazināt asignējumus attiecībā uz konkrētās ministrijas vai centrālās valsts iestādes programmai vai apakšprogrammai apstiprināto apropriāciju līdz grozījumu izdarīšanai likumā "Par valsts budžetu 2001.gadam".

8. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes izvērtē rezultatīvos rādītājus un iesniedz Finansu ministrijā priekšlikumus par grozījumiem attiecīgajos programmas un apakšprogrammas rezultatīvajos rādītājos un to skaitlisko lielumu vienlaikus ar priekšlikumiem par grozījumiem likumā "Par valsts budžetu 2001.gadam".

9. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj informāciju par plānotajiem rezultatīvajiem rādītājiem un to faktisko izpildi, kā arī attiecīgus paskaidrojumus ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes gada publiskajā pārskatā.

10. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 22.maija noteikumus Nr.199 "Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu programmu un apakšprogrammu rezultatīvie rādītāji 2001.gadam" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 81.nr.).

Ministru prezidents A.Bērziņš

Finansu ministra vietā - aizsardzības ministrs Ģ.V.Kristovksis

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2001.gada 29.decembri.

Pielikums

Ministru kabineta

2001.gada 27.decembra noteikumiem Nr.553

Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu programmu

un apakšprogrammu rezultatīvie rādītāji 2001.gadam

Program-

Ministrijas un citas centrālās valsts Skaitliskie rādītāji

mas vai

iestādes nosaukums, tās programmu

pirmajā

gadā

apakšpro-

un apakšprogrammu rezultatīvo

pusgadā

grammas

rādītāju nosaukums

kods

01 Valsts prezidenta Kanceleja

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Maksimālais iestāžu skaits - kopā

1

1

Maksimālais štata vienību skaits - kopā

89

89

04.00.00

Valsts prezidenta darbības nodrošināšana

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

89

89

Valsts un oficiālās vizītes ārvalstīs

X

3

Darba vizītes un dalība starptautiskos forumos

X

15

Ārvalstu pārstāvju plānotās valsts vizītes

X

27

02 Saeima

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Maksimālais iestāžu skaits - kopā

2

2

Maksimālais štata vienību skaits - kopā

755

755

01.00.00

Saeimas darbības nodrošinājums

Maksimālais iestāžu skaits

2

2

Maksimālais štata vienību skaits

755

755

03 Ministru kabinets

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Maksimālais iestāžu skaits - kopā

3

3

Maksimālais štata vienību skaits - kopā

269

269

01.00.00

Vispārējā vadība

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

205

205

04.00.00

Latvijas integrācija Eiropas Savienībā

Maksimālais iestāžu skaits

2

2

Maksimālais štata vienību skaits

64

64

04.01.00

Eiropas integrācijas birojs

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

36

36

Eiropas integrācijas padomes organizēto sēžu skaits

5

10

Vecāko amatpersonu sanāksmju par Eiropas integrācijas jautājumiem

koordinācija (sanāksmju skaits)

10

20

Eiropas Savienības PHARE tehniskās palīdzības programmu

koordinācija (programmu skaits)

1

1

Eiropas Savienības PHARE ikgadējās nacionālās programmas

ES dalībvalstu un kandidātvalstu administrāciju sadarbības

(Twining) projektu koordinācija (projektu skaits)

3

19

Eiropas Komisijas Tehniskās palīdzības informācijas apmaiņas

biroja (TAIEX) rīkoto semināru koordinācija (semināru skaits)

15

45

Divpusējās tehniskās palīdzības koordinācija - projektu administrēšana

(projektu skaits)

10

15

ES acquis communataire pārņemšanas kompetences sadale

starp ministrijām (skaits)

2 050

2 050

Atzinumu sniegšana par likumprojektu un koncepciju atbilstību

Eiropas līguma prasībām (skaits)

70

240

Sagatavoto un nosūtīto preses relīžu skaits

30

60

Organizēto informatīvo semināru skaits

5

15

Laikrakstiem sagatavoto rakstu skaits

5

10

Informatīvo uzziņu sniegšana par Eiropas Savienību

4 000

8 000

Organizēto starpministriju darba grupas sabiedrības informēšanā

par Eiropas Savienību sanāksmju skaits

1

2

Latvijas Nacionālās programmas integrācijai Eiropas Savienībā

(LNPIES) prioritāšu izpildes ziņojumu atbilstoši laika grafikam

sagatavošana (skaits)

2

5

LNPIES pārskatīšanas un pilnveidošanas koordinācija (tehnisko

un institūciju stiprināšanas anketu skaits)

125

120

TAIEX progresa datu bāzes atjaunošanas koordinācija

3

5

Integrācijas Eiropas Savienībā tehnisko jautājumu darba grupas

sanāksmju organizēšana (sanāksmju skaits)

1

1

04.03.00

Tulkošanas un terminoloģijas centrs

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

27

27

Tulkoto normatīvo aktu skaits

110

220

Tulkoto lappušu skaits

3 750

7 500

Terminoloģijas komisijas apstiprinājumam iesniegto terminu skaits

1 500

2 500

Organizēto terminoloģijas apspriežu skaits

10

20

04.04.00

Specializētais atašejs Briselē

Maksimālais štata vienību skaits

1

1

Dienesta pārskatu skaits par Eiropas Komisijas aktivitātēm

15

30

10 Aizsardzības ministrija

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Maksimālais iestāžu skaits - kopā

74

70

Maksimālais štata vienību skaits - kopā,

6 554

6 626

t.sk. pedagoģiskās likmes

63

63

Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas

no vispārējiem ieņēmumiem

5 590

5 662

Štata vienību skaits, kuras finansē no maksas pakalpojumiem

u.c. pašu ieņēmumiem

964

964

01.00.00

Valsts aizsardzības vadība un administrācija

Maksimālais iestāžu skaits

2

2

Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas

no vispārējiem ieņēmumiem

257

258

01.01.00

Centrālais aparāts

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas

no vispārējiem ieņēmumiem

150

150

01.02.00

Centralizētie pasākumi

Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas

no vispārējiem ieņēmumiem

6

6

01.03.00

Transporta nodrošināšana

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas

no vispārējiem ieņēmumiem

85

85

Autotransporta pārvadājumu pakalpojumi NBS Rīgas

reģionam un Aizsardzības ministrijai (transporta vienības vidēji gadā)

X

87

01.05.00

Militārie atašeji un pārstāvji

Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no

vispārējiem ieņēmumiem

16

17

02.00.00

Valsts militārā aizsardzība

Maksimālais iestāžu skaits

56

52

Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas

no vispārējiem ieņēmumiem,

3 597

3 667

t.sk. militārpersonu štata vienības

3 324

3 394

Štata vienību skaits, kuras finansē no maksas pakalpojumiem

u.c. pašu ieņēmumiem

960

960

Obligātā militārā dienesta karavīru skaits

1 190

1 190

02.02.00

Valsts jūras robežas un ekonomiskās zonas kontrole un aizsardzība

Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas

no vispārējiem ieņēmumiem,

607

607

t.sk. militārpersonu štata vienības

477

477

Štata vienību skaits, kuras finansē no maksas pakalpojumiem

u.c. pašu ieņēmumiem

12

12

Obligātā militārā dienesta karavīru skaits

300

300

02.03.00

Valsts gaisa telpas kontrole un aizsardzība

Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas

no vispārējiem ieņēmumiem,

268

268

t.sk. militārpersonu štata vienības

233

233

02.05.00

Valsts teritoriālā militārā aizsardzība

Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas

no vispārējiem ieņēmumiem,

1 564

1 564

t.sk. militārpersonu štata vienības

1 540

1 540

Obligātā militārā dienesta karavīru skaits

250

250

Ārrindas zemessargu skaits

15 530

15 530

02.06.00

Valsts aizsardzības funkciju nodrošināšana

Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas

no vispārējiem ieņēmumiem,

752

752

t.sk. militārpersonu štata vienības

681

681

Štata vienību skaits, kuras finansē no maksas pakalpojumiem

u.c. pašu ieņēmumiem

98

98

Obligātā militārā dienesta karavīru skaits

370

370

02.07.00

Zemessardzes pašu ieņēmumi

Štata vienību skaits, kuras finansē no maksas pakalpojumiem

u.c. pašu ieņēmumiem

850

850

02.08.00

Vienību profesionalizācija

Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas

no vispārējiem ieņēmumiem,

406

476

t.sk. militārpersonu štata vienības

393

463

Obligātā militārā dienesta karavīru skaits

270

270

03.00.00

Starptautiskā sadarbība un piedalīšanās starptautiskajās operācijās

Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas

no vispārējiem ieņēmumiem,

210

210

t.sk. militārpersonu štata vienības

210

210

Pasākumu skaits "Partnerattiecības mieram" ietvaros

3

5

Ministru kabineta akceptētie un Aizsardzības ministrijas

parakstītie līgumi par starpvalstu sadarbību

20

20

04.00.00

Valsts militārā dienesta uzskaites un iesaukšanas nodrošināšana

Maksimālais iestāžu skaits

6

6

Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no

vispārējiem ieņēmumiem

289

290

Pilsoņu pirmreizējā reģistrācija

8 000

26 000

Pilsoņi, kurus gatavo iesaukšanas komisijai

15 000

30 000

Pilsoņi, kurus iesauc obligātajā militārajā dienestā

1 480

2 770

Iesaucamie, kurus pārbauda Militārā dienesta iesaukšanas centrs

15 000

30 000

05.00.00

Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienests

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas

no vispārējiem ieņēmumiem,

441

441

t.sk. militārpersonu štata vienības

431

431

Apsargājamo objektu skaits:

stacionārie objekti

13

13

mobilie objekti

4

4

Posteņu skaits:

stacionārie posteņi

33

33

mobilie posteņi

4

4

06.00.00

Valsts drošības aizsardzība

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

10.00.00

Mācību procesa nodrošināšana

Maksimālais iestāžu skaits

6

6

Maksimālais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits,

kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem,

612

612

t.sk.:

pedagoģiskās likmes

63

63

militārpersonu štata vienības

538

538

10.01.00

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits,

kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem,

195

195

t.sk.:

pedagoģiskās likmes

63

63

militārpersonu štata vienības

185

185

Vidējais nosacītais kadetu, klausītāju skaits gadā,

291

291

t.sk.:

kadeti, klausītāji

246

246

neklātienes klausītāji

45

45

Uzņemto neklātienes klausītāju skaits

X

70

Neklātienes absolventu skaits

X

78

Uzņemto kadetu, klausītāju skaits

30

130

Mācību iestādes absolventu skaits

13

67

Stipendiju fonds (Ls)

79 245

171 849

Transporta izdevumu kompensācija kadetiem (Ls)

402

892

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu kadetu gadā (Ls)

2 182

4 369

Kadetu, klausītāju skaits uz vienu pedagoģisko likmi

5

5

10.02.00

NBS Mācību centri

Maksimālais iestāžu skaits

5

5

Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas

no vispārējiem ieņēmumiem,

417

417

t.sk. militārpersonu štata vienības

353

353

Obligātā militārā dienesta karavīru skaits

865

865

11.00.00

Veselības aizsardzība

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas

no vispārējiem ieņēmumiem,

52

52

t.sk. militārpersonu štata vienības

45

45

Štata vienību skaits, kuras finansē no maksas pakalpojumiem

u.c. pašu ieņēmumiem

4

4

12.00.00

Kara muzejs

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas

no vispārējiem ieņēmumiem

75

75

Apmeklējumu skaits

11 000

30 000

Izstāžu skaits

2

4

15.00.00

Jaunatnes militārā apmācība

Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas

no vispārējiem ieņēmumiem

57

57

15.01.00

Jaunsargu apmācība

Zemessardzes apakšvienībās apmācāmo jaunsargu skaits

7 000

7 000

15.02.00

Studentu militārā apmācība

Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas

no vispārējiem ieņēmumiem

40

40

Augstskolu studentu skaits, kuri apgūst militāro pamatapmācību

800

800

15.03.00

Skolēnu militārā apmācība

Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas

no vispārējiem ieņēmumiem

17

17

Audzēkņu skaits, kuri izglītības mācību iestādēs apgūst

brīvprātīgo eksperimentālo programmu valsts aizsardzības mācībā

1 600

1 600

11 Ārlietu ministrija

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Maksimālais iestāžu skaits - kopā

36

36

Maksimālais štata vienību skaits - kopā

501

501

01.00.00

Ārlietu pārvalde

Maksimālais iestāžu skaits

36

36

Maksimālais štata vienību skaits

479

479

Izdoto vīzu skaits

46 695

93 390

Konsulāro pakalpojumu skaits

14 150

28 300

01.01.00

Centrālais aparāts

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

237

237

Izdoto vīzu skaits

195

390

Konsulāro pakalpojumu skaits

3 150

6 300

01.04.00

Diplomātiskās misijas ārvalstīs

Maksimālais iestāžu skaits

35

35

Maksimālais štata vienību skaits

242

242

Izdoto vīzu skaits

46 500

93 000

Konsulāro pakalpojumu skaits

11 000

22 000

Vienas diplomātiskās misijas vidējie uzturēšanas izdevumi gadā (Ls)

X

198 761

03.00.00

Nodrošinājums delegācijai sarunām ar ES

Maksimālais štata vienību skaits

22

22

12 Ekonomikas ministrija

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Maksimālais iestāžu skaits - kopā

37

37

Maksimālais štata vienību skaits - kopā

777

777

01.00.00

Nozares vadība

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais pārstāvniecību skaits

2

2

Maksimālais štata vienību skaits

164

164

01.01.00

Centrālais aparāts

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

162

162

Organizēto starpvaldību komisiju par tirdzniecības un

ekonomisko sadarbību skaits

X

3

Dalība apvienotajās komisijās (komisiju skaits)

X

2

Apvienoto komisiju brīvās tirdzniecības līgumu realizācija

X

8

Latvijas Kvalitātes balvas organizēšana un pasniegšana

X

1

Iekšējo auditu (auditējamo galveno sistēmu) skaits

X

6

Biļetens "Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību" (skaits)

1

2

Biļetens "Latvijas tautsaimniecība: Makroekonomiskais apskats" (skaits)

2

4

01.03.00

Latvijas pārstāvniecības Briselē un Ženēvā

Maksimālais pārstāvniecību skaits

2

2

Maksimālais štata vienību skaits

2

2

03.00.00

Centrālā statistikas pārvalde

Maksimālais iestāžu skaits

29

29

Maksimālais štata vienību skaits

458

458

Tieši no respondentiem saņemamo un apstrādājamo

statistisko datu skaits (milj.)

86

173

No respondentiem saņemamo un apstrādājamo pārskatu skaits (tūkst.)

692

1 403

Rādītāju skaits lauksaimniecības skaitīšanas veidlapās (milj.)

X

58

Lauksaimniecības skaitīšanas veidlapu skaits (tūkst.)

X

194

04.00.00

Metroloģija

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

6

6

04.02.00

Valsts metroloģiskā inspekcija

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

6

6

Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas

līdzekļu skaits (tūkst. gab.)

18

36

Fasēto preču valsts metroloģiskā kontrole (uzņēmumu skaits)

3

6

04.04.00

Latvijas standarts

Adaptēto Eiropas Savienības standartu skaits

800

2 000

05.00.00

Energoapgādes regulēšana

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

30

30

Uzraudzībai un regulēšanai pakļauto licencēto

energoapgādes uzņēmumu skaits

135

135

Izdoto licenču skaits

15

30

Izstrādāto sekundāro normatīvo un tiesību aktu skaits

3

6

06.00.00

Laboratoriju, sertificēšanas un inspicēšanas institūciju akreditācija

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

9

9

Akreditācijas un reakreditācijas procedūru skaits

19

38

Akreditēto institūciju uzraudzības procedūru skaits

38

64

Akreditēto institūciju skaits

124

130

07.00.00

Konkurences padome

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

46

46

Sagatavoto normatīvo aktu projektu skaits

6

12

Konkurences un Eiropas Savienības līguma aspektā izvērtēto

tiesību aktu projektu skaits

6

12

Konkurences padomē izskatīto lietu skaits

25

50

Sniegto konsultāciju skaits likuma piemērošanai

45

90

Sniegto informatīvo ziņojumu skaits sabiedriskās saziņas līdzekļiem

100

200

08.00.00

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

43

43

Tirdzniecības un pakalpojumu uzņēmumos veikto pārbaužu skaits

1 000

2 500

11.00.00

Īpaši atbalstāmo reģionu attīstība

Reģionālā fonda finansēto projektu skaits

584

620

Viena Reģionālā fonda finansēta projekta vidējās izmaksas (Ls)

2 440

2 400

Piesaistītie līdzekļi (uzņēmēju un pašvaldību) uz vienu

Reģionālā fonda līdzfinansējuma latu (Ls)

20

20

Jaunradītās un saglabātās darba vietas Reģionālā

fonda atbalstītajos projektos:

jaunas

200

300

sezonas

160

250

saglabātas

900

900

Reģionālā fonda ieguldījums jaunas darba vietas radīšanai (Ls)

1 220

1 300

Projektu realizācijas laikā uzņēmēju un pašvaldību samaksātie

nodokļi valstij (Ls)

2 000 000

2 000 000

13.00.00

Iekšējā tirgus aizsardzība

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

9

9

Maksimālais izskatāmo lietu skaits

X

2

Maksimālais izstrādāto normatīvo aktu projektu skaits

4

8

14.00.00

Investīciju piesaistes un investīciju veidošanas programma

Piesaistīto investīciju projektu skaits

2

8

Lielo ārvalstu investoru vizīšu organizēšana, t.sk.

naftas kompānijas (vizīšu skaits)

1

5

Eksporta apjoma pieaugums (milj. Ls)

0,5

3

15.00.00

Valsts energoinspekcija

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

12

12

Energoapgādes uzņēmumu objektu un enerģijas iekārtu

un ietaišu kontroļu skaits

X

85

Valsts speciālā budžeta programmas un apakšprogrammas

02.00.00

Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

85

85

Privatizēto dzīvokļu skaits

28 000

50 000

Privatizācijai piedāvāto dzīvokļu skaits

20 000

35 000

Latvijas Hipotēku un zemes bankā ieskaitīto sertifikātu skaits

1 400 000

3 000 000

13 Finansu ministrija

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Maksimālais iestāžu skaits - kopā

25

16

Maksimālais štata vienību skaits - kopā

5 557

5 504

01.00.00

Finansiālās un fiskālās politikas izstrāde un valsts budžeta pārvalde

Maksimālais iestāžu skaits

2

2

Maksimālais štata vienību skaits

443

443

01.01.00

Centrālais aparāts

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits,

195

195

t.sk. atašejs finansu jautājumos

1

1

Izskatītās sabiedrisko un reliģisko organizāciju lietas ziedojumu

un humānās palīdzības atļauju saņemšanai

400

800

Nodokļu likumu piemērošanas jautājumos sniegtās konsultācijas

800

1 500

Par tiesību aktu projektiem sniegtie atzinumi

X

545

Sagatavotie tiesību aktu projekti

X

97

Sagatavotie gada pārskati par valsts atbalstu rūpniecībai

un citiem sektoriem

X

2

Sagatavotie pārskati par Starptautiskā valūtas fonda darbības

aktualitātēm

X

10

Valsts atbalsta projektu izskatīšana, atzinumu sagatavošana

(projektu skaits)

X

15

Iekšējie auditi ministrijā, pakļautības un pārraudzības iestādēs,

apvienotie auditi

10

25

Iekšējā audita struktūrvienību salīdzinošās pārbaudes

2

4

Sagatavotie un pilnveidotie metodikas projekti saistībā

ar valsts budžeta plānošanu

4

6

Valsts budžeta maksimāli plānojamais izdevumu apjoms % no IKP

35

33

Sagatavotie valsts budžeta apskati

6

12

Sagatavotie ziņojumi Ministru kabinetam par valsts budžeta izpildi

6

12

Sagatavotie ziņojumi par tautsaimniecības attīstību un kopbudžeta

izpildes gaitu

2

4

01.02.00

Valsts kase

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

248

248

Valsts kases izdevumi uz valsts budžeta piešķirto

asignējumu vienu latu (Ls)

0,002

0,002

Valsts kases izdevumi uz apkalpojamā valsts parāda vienu latu (Ls)

0,004

0,004

02.00.00

Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana

Maksimālais iestāžu skaits

18

11

Maksimālais štata vienību skaits

4 969

4 969

Valsts ieņēmumu dienesta administrējamie valsts un

pašvaldību budžetu kopējie ieņēmumi (milj. Ls)

743,31

1 550,59

Valsts ieņēmumu dienesta kopējie izdevumi uz iekasēto

nodokļu vienu latu (Ls)

0,02

0,02

02.01.00

Valsts nodokļu administrēšanas un muitas politikas nodrošināšana

Maksimālais iestāžu skaits

18

11

Maksimālais štata vienību skaits

4 956

4 956

Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo valsts un

pašvaldību budžetu ieņēmumi (milj. Ls)

743,31

1 550,59

02.08.00

VID modernizācijas projekts

Maksimālais štata vienību skaits

13

13

VID struktūrvienību darbības optimizācijas rezultātā

samazināto teritoriālo iestāžu skaits

13

20

Nodokļu un muitas lietu elektroniska arhivēšana (nodaļu skaits)

X

2

Precedentu datu bāzes veidošana (pilotprojektu skaits)

1

1

Uzņēmumu skaits, kuri iesniedz deklarācijas elektroniskā veidā

50

50

Izveidoto reģionu skaits

3

4

03.00.00

Uzraudzība un kontrole

Maksimālais iestāžu skaits

4

2

Maksimālais štata vienību skaits

95

42

03.03.00

Dārgmetālu proves uzraudzība

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

22

28

Dārgmetālu izstrādājumiem noteikto provju un uzsisto

provju zīmogu skaits

335 280

720 718

Dārgmetāla proves un valsts garantijas zīmoga vidējās

izmaksas (Ls)

0,26

0,52

Veikto analīžu un ekspertīžu skaits

1 000

2 000

Analīzes un ekspertīzes vidējās izmaksas (Ls)

0,8

0,8

Dārgakmeņu sertificēšana

5 000

10 000

Dārgakmeņu sertificēšanas vidējās izmaksas (Ls)

0,89

1,07

03.04.00

Vērtspapīru tirgus komisija*

Maksimālais iestāžu skaits

1

Maksimālais štata vienību skaits

35

Vērtspapīru tirgus dalībnieku darbības pārbaužu skaits

6

03.05.00

Apdrošināšanas uzraudzība*

Maksimālais iestāžu skaits

1

Maksimālais štata vienību skaits

24

03.07.00

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

14

14

Izsniegto licenču skaits

25

35

Izsniegto azartspēļu iekārtu marķējuma zīmju skaits

20 000

44 000

Ieņēmumi no azartspēļu iekārtu marķējuma zīmju

izsniegšanas ( Ls)

100 000

220 000

Pārbaužu skaits izložu un azartspēļu organizēšanas vietās

750

1 500

07.00.00

Satiksmes biroja darbība

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

50

50

12.00.00

Centrālā finansu un kontraktu vienība

Administrētās Eiropas Savienības PHARE programmas

X

13

Administrētie Eiropas Savienības PHARE projekti

X

100

Administrēto Eiropas Savienības PHARE projektu ietvaros

veikto iepirkuma procedūru skaits

X

41

Valsts speciālā budžeta programmas un apakšprogrammas

02.02.00

Noguldījumu garantiju fonda pārvalde*

Maksimālais iestāžu skaits

1

Maksimālais štata vienību skaits

3

* rādītāji plānoti tikai pirmajā pusgadā, jo tiek izveidota jauna

institūcija - Finansu un kapitāla tirgus komisija

14 Iekšlietu ministrija

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Maksimālais iestāžu skaits - kopā

84

83

Maksimālais štata vienību skaits - kopā,

21 113

21 143

t.sk. pedagoģiskās likmes

134

168

Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no

vispārējiem ieņēmumiem

19 206

19 166

Štata vienību skaits, kuras finansē no maksas pakalpojumiem

u.c. pašu ieņēmumiem

1 907

1 977

01.00.00

Ministrijas vadība

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

170

168

Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas

no vispārējiem ieņēmumiem

170

168

Likumu, Ministru kabineta noteikumu, rīkojumu, koncepciju

un citu tiesību aktu projektu sagatavošana (skaits)

105

210

Par tiesību aktu projektiem sniegto atzinumu skaits

270

700

Piedalīšanās lietu izskatīšanā tiesas sēdēs

6

12

Iekšlietu ministrijas rīkojumu projektu sagatavošana

500

1 000

Dalība Eiropas Savienības organizētajās apspriedēs (skaits)

18

38

Dalība semināros par Eiropas Kopienas tiesību mantojumu - acquis (skaits)

21

54

Uz pilsoņu, darbinieku un iestāžu iesniegumiem, sūdzībām

un ziņojumiem sniegto atbilžu skaits

500

1 000

Informatīvo biļetenu (pārskatu) sagatavošana par noziedzības

stāvokli, operatīvo darbu, plānu (programmu) izpildes gaitu (skaits)

11

22

Sagatavoto publikāciju skaits sabiedrības saziņas līdzekļos

15

30

Sagatavoto preses konferenču skaits

20

40

Sagatavoto TV raidījumu "Kriminālā informācija" skaits

26

43

Sagatavoto TV raidījumu "Kriminālā informācija "Ekskluzīvs"" skaits

9

16

Iekšlietu ministrijas Sabiedrības konsultatīvās padomes sēžu

organizēšana (skaits)

3

6

Sagatavoto preses relīžu skaits

60

120

Audita veikšana (skaits)

6

12

Pēcpārbaužu veikšana (skaits)

1

2

Dalība vecāko amatpersonu un Eiropas integrācijas padomes sēdēs (skaits)

X

9

Informācijas sniegšana uz vēstniecību pieprasījumiem (skaits)

10

20

Vizīšu organizēšana (skaits)

25

50

Starptautisko tehniskās palīdzības projektu sagatavošana

un koordinēšana (skaits)

6

15

02.00.00

Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma

Maksimālais iestāžu skaits

2

2

Maksimālais štata vienību skaits

186

186

Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas

no vispārējiem ieņēmumiem

186

186

02.01.00

Sakaru centrs

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas

no vispārējiem ieņēmumiem

47

47

02.02.00

Informācijas centrs

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas

no vispārējiem ieņēmumiem

139

139

Sniegto maksas pakalpojumu (izziņu) veidu skaits

4

4

Izsniegto izziņu skaits

4 000

7 000

02.03.00

Valsts nozīmes datu pārraides tīklu pamatpakalpojumi

Abonējamo VNDPT pieslēguma punktu skaits

X

226

Ierīkojamo VNDPT pieslēguma punktu skaits

X

64

03.00.00

Iekšlietu ministrijas materiāltehniskā apgāde

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

197

197

Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas

no vispārējiem ieņēmumiem

193

193

Štata vienību skaits, kuras finansē no maksas

pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem

4

4

Darbiniekiem izsniegto formas tērpa priekšmetu vidējās izmaksas gadā (Ls)

X

83

04.00.00

Ekspertīžu centrs

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

86

86

Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas

no vispārējiem ieņēmumiem

86

86

Ekspertīžu skaits

11 000

22 000

Ekspertīžu veidu skaits

35

38

05.00.00

Autotransporta uzturēšana

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

149

149

Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas

no vispārējiem ieņēmumiem

149

149

Viena transportlīdzekļa ekspluatācijas izdevumi gadā (Ls)

X

2 133

Autotransporta tehniskās gatavības koeficients

X

0,86

06.00.00

Valsts policija

Maksimālais iestāžu skaits

38

37

Maksimālais štata vienību skaits

11 925

11 914

Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas

no vispārējiem ieņēmumiem,

10 052

10 053

t.sk. vidējais nokomplektējamo štata vienību skaits

9 403

9 404

Štata vienību skaits, kuras finansē no maksas pakalpojumiem

u.c. pašu ieņēmumiem

1 873

1 861

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto

valsts policijas darbinieku skaits uz 1000 iedzīvotājiem

4

4

Saskaņā ar līgumiem apsargājamo objektu skaits

11 600

11 600

Apsargājamo objektu skaits, kurus finansē no dotācijas

no vispārējiem ieņēmumiem

68

68

Apsargājamo objektu skaits, kurus finansē no pašu ieņēmumiem

19

17

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu policijas darbinieku gadā (Ls)

X

3 302

06.01.00

Valsts policijas pārvaldes

Maksimālais iestāžu skaits

31

31

Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas

no vispārējiem ieņēmumiem,

9 173

9 174

t.sk.:

specializētais atašejs

1

2

vidējais nokomplektējamo štata vienību skaits

8 559

8 560

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu policijas darbinieku gadā (Ls)

X

3 358

06.02.00

Valsts apsardzes dienests

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas

no vispārējiem ieņēmumiem,

879

879

t.sk. vidējais nokomplektējamo štata vienību skaits

844

844

Apsargājamo objektu skaits, kurus finansē no dotācijas

no vispārējiem ieņēmumiem

68

68

Apsargājamo objektu skaits, kurus finansē no pašu ieņēmumiem

19

17

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu policijas darbinieku gadā (Ls)

X

2 843

06.03.00

Apvienība "Apsardze"

Maksimālais iestāžu skaits

6

5

Štata vienību skaits, kuras finansē no maksas pakalpojumiem

u.c. pašu ieņēmumiem

1 730

1 730

Saskaņā ar līgumiem apsargājamo objektu skaits

11 600

11 600

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu policijas darbinieku gadā (Ls)

X

3 168

06.04.00

Pārējie pakalpojumi

Štata vienību skaits, kuras finansē no maksas pakalpojumiem

u.c. pašu ieņēmumiem

143

131

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu policijas darbinieku gadā (Ls)

X

4 327

07.00.00

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Maksimālais iestāžu skaits

24

24

Maksimālais štata vienību skaits

3 478

3 478

Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas

no vispārējiem ieņēmumiem,

3 448

3 448

t.sk. vidējais nokomplektējamo štata vienību skaits

3 260

3 260

Štata vienību skaits, kuras finansē no maksas pakalpojumiem

u.c. pašu ieņēmumiem

30

30

07.01.00

Ugunsdzēsība

Maksimālais iestāžu skaits

22

22

Maksimālais štata vienību skaits

3 367

3 367

Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas

no vispārējiem ieņēmumiem,

3 337

3 337

t.sk. vidējais nokomplektējamo štata vienību skaits

3 160

3 160

Viena darbinieka uzturēšanas vidējās izmaksas gadā (Ls)

X

2 600

Štata vienību skaits, kuras finansē no maksas pakalpojumiem

u.c. pašu ieņēmumiem

30

30

Ugunsdzēsības depo un posteņu skaits

89

89

07.02.00

Ugunsdrošības dienesta darbinieku apmācība

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

87

87

Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē

no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem,

87

87

t.sk. vidējais nokomplektējamo štata vienību skaits

80

80

Viena darbinieka uzturēšanas vidējās izmaksas gadā (Ls)

X

2 793

07.03.00

Ugunsdrošības aģitācija un propaganda

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

24

24

Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas

no vispārējiem ieņēmumiem,

24

24

t.sk. vidējais nokomplektējamo štata vienību skaits

20

20

Muzeja apmeklētāju skaits

4 000

8 000

09.00.00

Drošības policija

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

10.00.00

Robežsardze

Maksimālais iestāžu skaits

11

11

Maksimālais štata vienību skaits

3 283

3 283

Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas

no vispārējiem ieņēmumiem

3 283

3 283

Vidējie izdevumi (bez investīcijām) uz vienu robežsargu gadā (Ls)

X

3 137

Vidējais sauszemes robežas garums (km), ko apsargā 1 robežsargs

X

5,08

Vidējais robežu šķērsojošo personu skaits, kuru robežkontroli

veic 1 robežsargs

3 354

6 988

Sauszemes robežas ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas

Republiku apsardzība (km)

437

437

Regulāra valsts sauszemes robežas apsardzība (km)

914

931

Robežkontroles nodrošināšana:

lidostu robežkontroles punktu skaits

4

4

ostu robežkontroles punktu skaits

9

9

robežpārejas punktu skaits

39

38

ceļu robežkontroles punktu skaits

16

16

dzelzceļu robežkontroles punktu skaits

12

12

Robežu apsardzības pierobežas režīma nodrošināšanas nodaļu skaits

29

30

Robežu šķērsojošo personu un transportlīdzekļu skaits robežkontrolē:

personu robežkontrole

3 552 000

8 900 000

automašīnu robežkontrole

979 200

3 040 000

vilcienu robežkontrole

8 160

18 500

lidmašīnu robežkontrole

8 880

18 500

peldošo transportlīdzekļu robežkontrole

8 256

17 200

Radiācijas kontrole uz valsts robežas:

stacionāro iekārtu skaits

13

18

pārnēsājamo iekārtu skaits

61

66

Dienesta suņu skaits

X

168

11.00.00

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

909

909

Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas

no vispārējiem ieņēmumiem

909

909

Izsniedzamo Latvijas Republikas pilsoņa pasu skaits

51 000

102 000

Izsniedzamo Latvijas nepilsoņa pasu skaits

12 500

25 000

Izsniedzamo vīzu skaits

5 000

9 500

Izsniedzamo uzturēšanās (termiņuzturēšanās un pastāvīgās

uzturēšanās) atļauju skaits

4 500

9 000

Naturalizācijas pārvaldei sniegto atzinumu skaits

7 500

15 000

Apstiprināto ielūgumu skaits

40 000

80 000

Paredzamais izskatāmo repatriācijas lietu skaits

300

600

Paredzamais izskatāmo patvēruma meklētāju pieteikumu skaits

45

100

13.00.00

Veselības aprūpe

Ambulatoro apmeklējumu skaits,

105 000

265 000

t.sk. Iekšlietu ministrijas poliklīnikā

102 500

260 000

Stacionārā ārstēto slimnieku skaits,

700

1 900

t.sk. Iekšlietu ministrijas poliklīnikas profesionālās

rehabilitācijas nodaļā ārstēto slimnieku skaits

360

850

Stacionāra gultasdienu skaits,

4 750

18 500

t.sk. Iekšlietu ministrijas poliklīnikas profesionālās rehabilitācijas nodaļā

4 320

9 800

Vidējais ārstēšanās ilgums (dienas)

12

12

Iekšlietu ministrijas poliklīnikas profesionālās rehabilitācijas

nodaļas gultu skaits

30

30

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu Iekšlietu ministrijas

poliklīnikas profesionālās rehabilitācijas nodaļā ārstēto slimnieku dienā (Ls)

9,6

9,6

14.00.00

Latvijas Policijas akadēmija

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

407

448

Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas

no vispārējiem ieņēmumiem,

407

366

t.sk. pedagoģiskās likmes

134

132

Štata vienību skaits, kuras finansē no maksas pakalpojumiem

u.c. pašu ieņēmumiem,

82

t.sk. pedagoģiskās likmes

36

Vidējais nosacītais studējošo skaits gadā,

X

1 959

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

1 322

Uzņemto studentu skaits

X

337

Mācību iestādes absolventu skaits

X

1 119

Stipendiju fonds (Ls)

189 189

343 160

Transporta izdevumu kompensācija (Ls)

19 818

36 033

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu studējošo gadā no

dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (Ls)

X

1 316

Izdevumi papildizglītības kursu organizēšanai Valsts policijas

darbiniekiem gadā (Ls)

X

10 000

16.00.00

Starptautiskā sadarbība

Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas

no vispārējiem ieņēmumiem,

1

1

t.sk. specializētais atašejs

1

1

17.00.00

Pensiju nodrošināšana

Izdienas pensijas:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

X

1 097

pensijas apmērs vidēji mēnesī (Ls)

X

120

Apbedīšanas pabalsti:

vidējais pabalsta apmērs (Ls)

X

240

izmaksāto pabalstu skaits vidēji mēnesī

X

8

19.00.00

Dotācija sportam

Pasaules policijas čempionāti

1

2

Eiropas policijas čempionāti

3

5

Starptautiskie turnīri

6

11

Latvijas čempionāti

9

13

IeM darbinieku spartakiādes

7

11

IeM darbinieku sporta svētki

X

1

IeM čempionāti

3

5

Macību metodiskie semināri

4

8

22.00.00

Sardzes pulks

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

294

294

Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas

no vispārējiem ieņēmumiem

294

294

Maksimālais obligātā militārā dienesta karavīru skaits

1 071

1 071

Dienesta samaksas fonds (Ls)

99 210

199 960

Apsargājamo objektu skaits

7

7

Viena karavīra uzturēšanas izmaksas gadā (Ls)

X

1 230

Konvojēšanas etapu skaits

375

750

23.00.00

Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas

no vispārējiem ieņēmumiem

17

17

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu patvēruma meklētāju dienā (Ls)

9

9,5

Vidējais patvēruma meklētāju skaits gadā

X

20

24.00.00

Valsts robežas izbūve

Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas

no vispārējiem ieņēmumiem

11

13

Projektējamo objektu skaits

X

8

Būvējamo objektu skaits,

X

22

t.sk. nododami ekspluatācijā

X

16

25.00.00

Pabalstu izmaksa bēgļiem

Plānotais bēgļu pabalsta saņēmēju skaits

5

5

15 Izglītības un zinātnes ministrija

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Maksimālais iestāžu skaits - kopā,

147

148

t.sk. sporta federāciju skaits

60

60

Maksimālais štata vienību skaits - kopā,

533

505,5

t.sk. štata vienības sporta federācijās

126

126

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits izglītības iestādēs gadā,

X

15 967,5

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagoģisko darbinieku štata vienības

X

8 323

01.00.00

Vispārējā izglītība

Maksimālais iestāžu skaits

4

4

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits izglītības iestādēs gadā,

X

320

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagoģisko darbinieku štata vienības

X

147

01.02.00

Sanatorijas tipa internātskola

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā,

X

140

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagoģisko darbinieku štata vienības

X

72

Vidējais audzēkņu skaits gadā

X

400

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu audzēkni gadā (Ls),

X

1 135

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

1 132

01.03.00

Nepilngadīgo likumpārkāpēju mācīšanas un audzināšanas problēmas

Maksimālais iestāžu skaits

3

3

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā,

X

180

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagoģisko darbinieku štata vienības

X

75

Vidējais audzēkņu skaits gadā

X

139

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu audzēkni gadā (Ls),

X

5 999

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

5 942

01.04.00

Bērnu ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem integrācija

vispārizglītojošās skolās

Organizēto semināru, konferenču u.c. pasākumu skaits

4

9

Skolu skaits, kuras tiks daļēji inženiertehniski piemērotas bērnu

invalīdu integrēšanai vispārizglītojošajās skolās

X

1

01.10.00

Vispārējās izglītības centralizētie pasākumi

Organizēto semināru, konferenču u.c. pasākumu skaits

8

22

Atestēto vispārizglītojošo izglītības iestāžu direktoru skaits

70

145

Akreditēto izglītības iestāžu un programmu skaits

75

150

01.11.00

Interešu izglītības pasākumi

Organizēto mācību priekšmetu olimpiāžu skaits

25

31

01.14.00

Mācību literatūras iegāde

Izdevumi mācību grāmatu iegādei uz vienu audzēkni gadā (Ls)

X

1,59

01.15.00

Pirmsskolas izglītība

Organizēto semināru, konferenču u.c. pasākumu skaits

X

19

Izdoto mācību grāmatu nosaukumu skaits

5

13

02.00.00

Profesionālā izglītība

Maksimālais iestāžu skaits

48

48

Maksimālais štata vienību skaits

40,5

0

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits izglītības iestādēs gadā,

X

5 760,5

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagoģisko darbinieku štata vienības

X

3 450

02.03.00

Centralizētā grāmatvedība

Maksimālais iestāžu skaits

1

Maksimālais štata vienību skaits

40,5

Apkalpojamo iestāžu skaits

15

02.04.00

Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi

Maksimālais iestāžu skaits

47

48

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā,

X

5 760,5

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagoģisko darbinieku štata vienības

X

3 450

Vidējais nosacītais audzēkņu skaits gadā,

X

23 727

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

21 970

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu nosacīto audzēkni gadā (Ls)

X

632

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu no dotācijas no

vispārējiem ieņēmumiem finansēto audzēkni gadā (Ls)

X

580

Uzņemto audzēkņu skaits,

694

11 934

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

8 317

Mācību iestāžu absolventu skaits,

8 615

10 381

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

7 228

7 281

Audzēkņu skaits uz vienu pedagoģisko likmi un pedagoģisko

darbinieku štata vienību

X

7

Izdoto mācību līdzekļu informatīvo un normatīvo

dokumentu krājumu skaits

1

5

Organizēto semināru, konferenču u.c. pasākumu skaits

14

28

Jaunu izglītības programmu ieviešana (programmu skaits)

X

12

Direktoru atestāciju skaits

20

30

Akreditēto mācību programmu, iestāžu skaits

10

25

Izstrādāto profesiju standartu skaits

10

20

03.00.00

Augstākā izglītība

Maksimālais iestāžu skaits

10

11

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits izglītības iestādēs gadā,

X

9 136

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagoģisko darbinieku štata vienības

X

4 358

03.01.00

Augstskolas

Maksimālais iestāžu skaits

10

11

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits izglītības iestādēs gadā,

X

9 136

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagoģisko darbinieku štata vienības

X

4 358

Vidējais nosacītais studējošo skaits gadā,

X

37 538

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

18 706

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu nosacīto studējošo gadā (Ls)

X

888,51

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu no dotācijas no

vispārējiem ieņēmumiem finansēto studējošo gadā (Ls)

X

840,89

Uzņemto studentu, maģistrantu un doktorantu skaits,

X

20 123

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

5 344

Absolventu skaits gadā,

X

12 862

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

4 313

Studējošo skaits uz vienu pedagoģisko likmi

X

11,41

05.00.00

Zinātne

05.01.00

Zinātniskās darbības nodrošinājums

Zinātnisko projektu skaits

300

650

Valsts emeritēto zinātnieku skaits

140

145

Latvijas Zinātnes padomes doktorantu skaits

81

85

Izgudrojumu un patentu skaits

150

300

05.05.00

Tirgus pieprasītie pētījumi

Jauno un iepriekšējos gados noslēgto līgumu skaits,

60

120

t.sk. jaunie līgumdarbi

50

90

05.06.00

Valsts pārvaldes institūciju pasūtītie pētījumi

Zinātnisko projektu skaits

60

105

06.00.00

Nozares vadība

Maksimālais iestāžu skaits

7

7

Maksimālais štata vienību skaits

308,5

321,5

06.02.00

Izglītības valsts inspekcija

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

50

50

06.05.00

Valsts bērna tiesību aizsardzības centrs

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

17

17

Organizēto semināru, konferenču u.c. pasākumu skaits

3

6

06.06.00

Centralizētā grāmatvedība

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

17,5

17,5

Apkalpojamo iestāžu skaits

5

5

Apkalpojamo ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammu skaits

16

16

Apkalpojamo pasākumu izdevumu apjoms gadā (Ls)

X

1 157 527

06.07.00

Integrācija Eiropā

Izstrādāto projektu skaits

6

6

06.08.00

Centrālais aparāts

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

140

140

06.14.00

Iestādes izglītības satura un eksaminācijas attīstības nodrošināšanai

Maksimālais iestāžu skaits

3

3

Maksimālais štata vienību skaits

84

97

Organizēto semināru, konferenču u.c. pasākumu skaits

18

34

Vadīto projektu skaits

6

8

Izstrādāto metodisko un informatīvo materiālu nosaukumu skaits

42

59

Izstrādāto projektu un programmu skaits

X

15

07.00.00

Tālākizglītība un jaunatnes lietas

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits izglītības iestādēs gadā,

X

63

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagoģisko darbinieku štata vienības

X

39

07.01.00

Kursu pasākumi

Klausītāju skaits

1 500

3 000

07.02.00

Skolotāju tālākizglītības fonds

Mācību programmu skaits

33

66

Skolotāju skaits, kuriem daļēji sedz mācību maksu par tālākizglītošanos

850

2 300

07.04.00

Interešu izglītības un citi pasākumi

Organizēto pasākumu skaits

12

21

Organizēto sporta sacensību, olimpiāžu u.c. pasākumu skaits

12

20

Speciālo olimpiāžu skaits

4

8

Organizēto semināru u.c. pasākumu skaits

12

29

07.05.00

Metodiskā iestāde

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits izglītības iestādēs gadā,

X

63

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagoģisko darbinieku štata vienības

X

39

Organizēto metodisko semināru, koordinēto pasākumu skaits

15

25

07.09.00

Jaunatnes politikas valsts programma

Organizēto semināru u.c. pasākumu skaits

5

19

09.00.00

Sports

Maksimālais iestāžu skaits,

76

76

t.sk.nacionālo sporta federāciju skaits

60

60

Maksimālais štata vienību skaits,

178

178

t.sk. štata vienības nacionālajās sporta federācijās

126

126

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits izglītības iestādēs gadā,

X

688

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagoģisko darbinieku štata vienības

X

329

09.01.00

Sporta pārvalde

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

23

23

09.02.00

Sportistu sagatavošanas centri

Maksimālais iestāžu skaits

9

9

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā,

X

129

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagoģisko darbinieku štata vienības

X

111

Vidējais audzēkņu skaits gadā

X

1 970

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu audzēkni gadā (Ls)

X

143

Audzēkņu skaits uz vienu pedagoģisko likmi

X

20

Metodiskajos centros gadā apmācāmo sportistu skaits

X

4 500

09.03.00

Nacionālās sporta skolas

Maksimālais iestāžu skaits

2

2

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā,

X

311

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagoģisko darbinieku štata vienības

X

116

Vidējais audzēkņu skaits gadā

X

551

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu audzēkni gadā (Ls)

X

986

Audzēkņu skaits uz vienu pedagoģisko likmi

X

4,75

09.05.00

Nacionālās sporta federācijas

Maksimālais iestāžu skaits,

60

60

t.sk. sporta federāciju skaits

60

60

Maksimālais štata vienību skaits,

126

126

t.sk. štata vienības sporta federācijās

126

126

Sporta pasākumu (sacensību, semināru u.c.) skaits

X

500

Tālākizglītojošo semināru skaits

X

10

09.06.00

Centralizētā grāmatvedība

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

9

9

09.07.00

Sporta pasākumi

Maksimālais štata vienību skaits

6

6

Sporta pasākumu (sacensību, semināru u.c.) skaits

X

315

Tālākizglītojošo semināru skaits

X

18

09.10.00

Murjāņu sporta ģimnāzija

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā,

X

210

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagoģisko darbinieku štata vienības

X

84

Vidējais audzēkņu skaits gadā

X

223

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu audzēkni gadā (Ls)

X

2 685

Audzēkņu skaits uz vienu pedagoģisko likmi

X

2,5

09.11.00

Latvijas Jaunatnes sporta centrs

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā,

X

38

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagoģisko darbinieku štata vienības

X

18

Sporta pasākumu skaits

X

52

09.12.00

Latvijas Sporta muzejs

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

14

14

Izstāžu skaits

X

4

Apmeklētāju skaits

X

2 000

11.00.00

Augstākās izglītības padome

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

5

5

13.00.00

Sadarbības nodrošināšana ar ārvalstu un starptautiskajām organizācijām

Maksimālais štata vienību skaits

1

1

13.01.00

Nozares pārziņā esošo starptautisko līgumu nosacījumu izpilde

Noslēgto starptautisko līgumu skaits, kuru

nosacījumu izpildi veic 2001.gadā

3

6

13.02.00

Latvijas atašeja Eiropas Savienībā (Briselē) darbības nodrošināšana

Maksimālais štata vienību skaits

1

1

13.03.00

Līdzdalība Eiropas Savienības programmās "Leonardo da Vinci",

"Socrates", "Youth for Europe"

"Leonardo da Vinci" programmas ietvaros:

profesionālās izglītības mācību iestāžu instruktoru apmaiņa (cilvēku skaits)

130

280

viengadīgo un divgadīgo pilotprojektu skaits

3

7

viengadīgo un divgadīgo pētījumu skaits

2

2

"Socrates" programmas ietvaros:

skolām un augstskolām veidoto projektu skaits

70

140

mācību kursi izglītības iestāžu vadītājiem (cilvēku skaits)

4

9

studentu un mācību spēku apmaiņā iesaistīto iestāžu skaits

10

20

"Youth for Europe" programmas ietvaros:

realizēto projektu skaits

7

25

14.00.00

Izglītības sistēmas informatizācija

Realizējamo projektu skaits

1

1

17.00.00

Valsts programma bērnu stāvokļa uzlabošanai

Vadīto projektu skaits

6

12

Organizēto semināru, konferenču u.c. pasākumu skaits

5

10

18.00.00

Vispārējās izglītības saturs

18.01.00

Izglītības satura reforma

Organizēto semināru, konferenču u.c. pasākumu skaits

10

47

18.02.00

Izglītības kvalitātes kontrole

Izstrādāto diagnosticējošo darbu skaits

4

4

Izstrādāto valsts pārbaudes darbu skaits

20

20

Organizēto semināru, konferenču u.c. pasākumu skaits

2

4

18.03.00

Mācību literatūras izdošana

Izdoto mācību grāmatu nosaukumu skaits

10

25

24.00.00

Mācību un tehnisko līdzekļu iegāde izglītības iestādēm

Mācību un tehnisko līdzekļu iegāde pašvaldības

izglītības iestādēm (iestāžu skaits)

42

42

Valsts speciālā budžeta programmas un apakšprogrammas

03.00.00

Augstas klases sasniegumu sports

03.01.00

Organizatoriskā un tehniskā nodrošinājuma programma

Maksimālais štata vienību skaits,

8

8

t.sk. Latvijas Olimpiskajā vienībā (LOV)

8

8

LOV sporta veidu skaits

15

15

LOV audzēkņu skaits

50

50

04.00.00

Studējošo un studiju kreditēšana

04.01.00

Studējošo kreditēšana

Studentu - kredīta saņēmēju skaits

8 500

9 374

04.02.00

Studiju kreditēšana

Studentu - kredīta saņēmēju skaits

12 000

12 200

04.03.00

Studējošo un studiju kreditēšanas administrēšana

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

6

6

16 Zemkopības ministrija

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Maksimālais iestāžu skaits - kopā

122

122

Maksimālais štata vienību skaits - kopā

10 577

10 686

Vidējais pedagoģisko darbinieku štata vienību un pedagoģisko

likmju skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

2 326

2 326

01.00.00

Valsts atbalsts Eiropas Savienības kvalitātes prasībām atbilstošas

produkcijas ražošanai

Lauksaimniecības zemes meliorācijas sistēmu renovācija

un būvju rekonstrukcija (ha)

X

4 000

Govju skaits pārraudzībā/vid. izslaukums gadā (kg)

X

75000/4450

Tiešais maksājums par pārraudzībā esošu govi, Ls

X

55

Atbilstošas kvalitātes jaunlopu skaits saimniecībās

X

9 000

Iepirkto šķirnes sivēnmāšu skaits

X

3 000

Atbilstošas kvalitātes šķirnes sivēnmāšu skaits saimniecībās

X

2 500

Šķirnes materiāla iegāde:

govkopībā (skaits)

X

65

cūkkopībā (skaits)

X

100

vaislas buļļu bioprodukts (devas)

X

20 000

Kompensācijas maksājumi par platībām (tūkst. ha/Ls/ha)

X

330/10

Produktīvo ilggadīgo stādījumu ierīkošana (ha)

X

360

Saražotās augsta ataudzējuma sēklas, arī otrā gada pavairojumā (t)

X

460

Lauksaimniecības augu genofonda uzturēšana (gab.)

X

8 500

Zālāju sēklu, apliecinātu ar kvalitātes sertifikātu, realizācija (t)

X

400

Kartupeļu realizācija pārstrādāšanai cietē (t)

X

25 000

Lauksaimniecības speciālistu kvalifikācijas

paaugstināšana ārzemēs (skaits)

X

20

Demonstrējamo saimniecību skaits

X

125

No ārvalstīm piesaistīto projektu skaits

X

17

Modernizēti zivkopības uzņēmumi (saimn. skaits)

X

11

Modernizēti zvejas kuģi, kas zvejo Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī

aiz piekrastes joslas (kuģu skaits)

X

20

Lauksaimniecības modernizācijai piesaistītais privātā kapitāla apjoms

(Ls tūkst./saimn. skaits)

X

3000/500

Atbalstīto nevalstisko organizāciju un lauksaimniecības

kooperatīvo sabiedrību skaits

X

10

Atbalstīto bioloģisko saimniecību skaits

X

20

Atbalstīto pasākumu skaits tirgus veicināšanai

X

8

02.00.00

Lauksaimniecība

Maksimālais iestāžu skaits

20

20

Maksimālais štata vienību skaits

1 273

1 273

02.01.00

Pasākumi augsnes auglības uzlabošanai

Maksimālais iestāžu skaits

2

2

Maksimālais štata vienību skaits

413

413

Valsts ūdensnoteku kopšana (km)

2 000

4 000

Valsts ūdensnoteku remonts (km)

X

120

Nosusināšanas režīma nodrošinājums ar sūkņu stacijām

polderētajās zemēs (sūkņu staciju skaits/tūkst. ha)

44/35,8

44/35,8

Meliorācijas sistēmu nodošana zemes īpašniekiem

un meliorācijas pasu sagatavošana (pasu skaits/tūkst. ha)

3000/15

6000/30

Veikto novērojumu un materiālu apstrādes skaits

meliorācijas sistēmu hidrometriskajos posteņos

X

83

Augsnes agroķīmiskā stāvokļa izpēte un ieteikumu skaits augsnes

uzlabošanai un mēslošanas līdzekļu racionālai izmantošanai (ha)

11 000

20 000

02.03.00

Kontroles, uzraudzības un sertifikācijas dienesti

Maksimālais iestāžu skaits

17

17

Maksimālais štata vienību skaits

829

829

Tirdzniecības vietās pārbaudei ņemto sēklas kontroles paraugu skaits

1 100

1 300

Realizācijai sagatavotās sēklas pārbaudīto paraugu skaits

1 900

3 900

Augu šķirņu izmēģinājumu skaits

X

780

Sertificēto un testēto lauksaimniecības mašīnu skaits

30

150

Augu karantīnas organismu pārbaudes (paraugu skaits)

130

500

Ziņojuma sagatavošana par kaitīgajiem organismiem:

augu slimību veidu skaits

X

25

augu kaitēkļu veidu skaits

X

25

Licencētu augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecības vietu kontrole

(tirdzniecības vietu skaits)

90

180

Izsniegto apliecību skaits par tiesībām lietot augu aizsardzības līdzekļus

1 000

1 800

Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produkcijas

ražotāju pārbaude (pārbaužu skaits)

100

500

Augu un augu produkcijas fitosanitārā pārbaude fitosanitāro

sertifikātu izsniegšanai (sertifikātu skaits)

35 000

69 000

Augu izcelsmes produkcijas kvalitātes kontroles pasākumu skaits

125

250

Augkopības produkcijas pārbaude (t) un kvalitāti apliecinošu

dokumentu izsniegšana ārējai tirdzniecībai

40 000

80 000

Augu izcelsmes produkcijas kvalitātes analīzei ņemto paraugu skaits

2 250

4 500

Izsniegto kvalitāti apliecinošo dokumentu skaits

250

500

Tirgus intervencē iepirktās labības kvalitātes kontrole (t)

20 000

40 000

02.04.00

Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūra

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

12

12

Sagatavoto labības patēriņa bilanču skaits

6

12

02.06.00

Pārējie lauksaimniecības pasākumi, konkursi, izstādes

Pasākumu skaits

X

5

02.07.00

Pasākumi integrācijai Eiropas Savienībā

Maksimālais štata vienību skaits

19

19

Zemkopības ministrijas izstrādātie normatīvie dokumenti ES

likumdošanas harmonizācijai (skaits)

43

130

02.08.00

Daļēja kompensācija likumīgajiem īpašniekiem par valsts vajadzībām

atsavināto zemi

Izpērkamā platība (ha)

X

7

03.00.00

Sanitārā robežinspekcija

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

255

255

Pārbaudīto kravu skaits

205 000

410 000

Rīcība ar LR prasībām neatbilstošām kravām

70

190

04.00.00

Veterinārmedicīna

Maksimālais iestāžu skaits

29

29

Maksimālais štata vienību skaits

743

852

04.01.00

Veterinārā dienesta funkciju nodrošināšana

Maksimālais iestāžu skaits

29

29

Maksimālais štata vienību skaits

743

852

Veterinārajai kontrolei pakļauto uzraudzības objektu skaits

940

940

Diagnostiskā darba laboratoriju skaits

13

13

Laboratoriju diagnostisko izmeklējumu skaits

123 000

246 131

04.02.00

Dzīvnieku lipīgo slimību profilakse un apkarošana

Dzīvnieku infekcijas slimību valsts uzraudzības

diagnostisko izmeklējumu skaits

739 786

1 112 507

Dzīvnieku infekcijas slimību profilaktiskā un piespiedu

vakcinācija (skaits)

169 589

294 708

A un B grupas dzīvnieku infekcijas slimību epizootiskā

fona noteikšana (skaits)

2 870

5 350

Veterinārajai kontrolei pakļauto uzraudzības objektu skaits -

slaucamo govju novietnes

1 883

3 766

Veterinārajai kontrolei pakļauto uzraudzības objektu skaits -

šķirnes un audzējamo cūku saimniecības

194

388

Veterinārajai kontrolei pakļauto uzraudzības objektu skaits -

zirgkopības saimniecības

65

129

Veterinārajai kontrolei pakļauto uzraudzības objektu skaits -

aitkopības un kazkopības saimniecības

65

129

Pārējie veterinārai kontrolei pakļautie uzraudzības objekti - skaits

3 781

7 561

04.03.00

Piena, gaļas un zivju eksporta prasību kontroles nodrošināšana

Atliekvielu kontroles programmas izmeklējumu skaits

1 205

2 165

04.04.00

Dzīvnieku izcelsmes pārtikas valsts uzraudzības un kontroles sistēmas

Dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu izmeklējumu skaits

20 672

41 344

Veterinārajai kontrolei pakļauto uzraudzības objektu skaits

1 250

1 250

Uzraudzības objektu skaits, kuriem ir tiesības eksportēt

uz Eiropas Savienību

22

22

Uzraudzības objektu skaits, kuriem ir tiesības eksportēt

uz visām valstīm, izņemot Eiropas Savienību

146

146

05.00.00

Zivsaimniecība un zvejniecība

Maksimālais iestāžu skaits

8

8

Maksimālais štata vienību skaits

175

175

05.01.00

Zivju resursu atražošana

Maksimālais iestāžu skaits

7

7

Maksimālais štata vienību skaits

161

161

Izaudzēti un izlaisti zivju mazuļi:

lašu un taimiņu smolti, viengadnieki un mazuļi (milj. gab.)

X

1

nēģu, līdaku u.c. vietējo zivju kāpuri (milj. gab.)

X

7

zandartu, vimbu un plaužu mazuļi (milj. gab.)

X

3,6

05.02.00

Zivju resursu pētījumi, limitēšana un regulēšana iekšējos ūdeņos

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

14

14

Hidrobioloģiskie un ihtioloģiskie pētījumi ūdenstilpēs (ūdenstilpju skaits)

12

30

Ūdenstilpju skaits, kurām noteikti zvejas limiti

X

800

Ezeru un ūdenskrātuvju skaits, par kuriem apkopoti dati Latvijas

ūdenstilpju zivsaimniecisko resursu kadastra izveidei

X

360

Valsts publiskajām ūdenstilpēm izstrādāto

zivsaimniecības ekspluatācijas noteikumu skaits

10

20

06.00.00

Nozares vadība

Maksimālais iestāžu skaits

2

2

Maksimālais štata vienību skaits,

208

208

t.sk. atašeji un pārstāvji lauksaimniecības jautājumos

4

4

06.01.00

Centrālais aparāts

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits,

180

180

t.sk. atašeji un pārstāvji lauksaimniecības jautājumos

4

4

Sagatavoti normatīvo aktu projekti (skaits)

X

80

06.02.00

Valsts zivsaimniecības pārvalde

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

28

28

Realizēto starpvalstu zvejniecības līgumu un vienošanos skaits

2

4

Izstrādāto normatīvo aktu skaits zivsaimniecības jomā

2

4

Noslēgto zvejas tiesību nomas līgumu un protokolu

par zveju Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī skaits:

protokoli

X

90

līgumi

X

25

Izsniegto uzņēmējdarbības licenču skaits:

zvejniecībā

10

25

akvakultūrā

4

6

Noslēgto publisko ūdenstilpju nomas līgumu skaits

3

6

07.00.00

Izglītība

Maksimālais iestāžu skaits

31

31

Maksimālais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits

5 976

5 976

Vidējais pedagoģisko darbinieku štata vienību un pedagoģisko

likmju skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

2 326

2 326

Vidējais nosacītais audzēkņu un kursu klausītāju skaits gadā,

X

16 160

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

15 045

07.01.00

Vispārējā un profesionālā izglītība

Maksimālais iestāžu skaits

30

30

Uzņēmējsabiedrības, kas saņem dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem

izglītības programmu realizēšanai saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem

8

8

Maksimālais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits

4 370

4 370

Vidējais pedagoģisko darbinieku štata vienību un pedagoģisko

likmju skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

1 932

1 932

Vidējais nosacītais audzēkņu un kursu klausītāju skaits gadā,

X

12 272

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

12 112

Uzņemto audzēkņu skaits,

X

6 177

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

4 800

Mācību iestāžu absolventu skaits,

X

4 725

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

3 411

Vidējais nosacītais audzēkņu skaits uz vienu no dotācijas finansēto

pedagoģisko štata vienību un pedagoģisko likmi

X

6,3

07.02.00

Augstākā izglītība

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits

1 606

1 606

Vidējais pedagoģisko darbinieku štata vienību un pedagoģisko

likmju skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

394

394

Vidējais nosacītais studējošo skaits gadā,

X

3 888

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

2 933

Uzņemto studentu, maģistrantu, doktorantu skaits,

X

1 970

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

810

Mācību iestāžu absolventu skaits

X

1 004

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu nosacīto no dotācijas

no vispārējiem ieņēmumiem finansēto studējošo gadā (Ls)

X

1 139

Vidējais nosacītais audzēkņu skaits uz vienu no dotācijas finansēto

pedagoģisko štata vienību un pedagoģisko likmi

X

7,4

Studentu prakses dienu skaits VMPS "Vecauce"

X

5 000

07.03.00

Nozarē strādājošo kvalifikācijas celšana un mācību

iestāžu metodiskā darba nodrošināšana

Dažādos izglītības pasākumos piedalījušos lauku uzņēmēju skaits

7 500

15 000

Kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu klausītāju stundu skaits

47 500

95 000

Izstrādāto un aktualizēto izglītības programmu skaits

X

5

Interešu grupu skaits

30

60

Sniegto bezmaksas konsultāciju skaits (stundas)

25 000

50 000

Mācību literatūras sagatavošana (autorloksnes)

5

10

Mācību literatūras izdošana (iespiedloksnes)

X

25

Zemniekiem paredzēto informatīvo materiālu sagatavošana (autorloksnes)

10

20

08.00.00

Kultūra

Maksimālais iestāžu skaits

3

3

Maksimālais štata vienību skaits

41

41

Muzeju apmeklētāju skaits

3 500

5 000

Izstāžu skaits

5

8

14.00.00

Valsts meža dienests

Maksimālais iestāžu skaits

28

28

Maksimālais štata vienību skaits

1 906

1 906

Saimnieciskās darbības pieteikumu pārbaužu skaits

40 000

60 000

Meža īpašniekiem organizēto semināru skaits

65

320

Ugunsnovērošanas torņu celtniecība (skaits)

6

15

Apmācīto speciālistu skaits

43

86

Struktūrvienību iekšējais audits

4

12

Vidējā izdegusī platība mežā (uz 1 ugunsgrēku) ne vairāk par (ha)

X

1,5

Koksnes, kas iegūta, pārkāpjot meža apsaimniekošanu regulējošo

normatīvo aktu prasības, īpatsvars ne vairāk par (%)

X

5

Valsts speciālā budžeta programmas un apakšprogrammas

01.00.00

Zivju fonds

Valsts finansēto zivju audzētavu attīstības projektu skaits

1

3

Zivsaimniecības zinātniskās pētniecības programmu skaits

1

3

Reģionālās zivsaimniecības attīstības projektu skaits

5

10

Starpvalstu sadarbības programmu un projektu skaits

zivsaimniecības jomā

2

4

Zivju resursu aizsardzības projektu skaits

4

8

Iespiesto makšķerēšanas karšu skaits

50 000

100 000

17 Satiksmes ministrija

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Maksimālais iestāžu skaits - kopā

5

5

Maksimālais štata vienību skaits - kopā

211

211

02.00.00

Sakari

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

6

6

02.01.00

Telekomunikāciju pakalpojumu regulēšana

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

6

6

Noteikto telekomunikāciju pamatpakalpojumu tarifu

un likmju pamatotības izvērtēšana (reizes)

12

22

Sabiedrības informēšana par izvērtēšanas rezultātiem (reizes)

17

32

03.00.00

Nozares vadība

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits,

178

178

t.sk. atašeji satiksmes jautājumos

2

2

11.00.00

Dzelzceļa tehniskās inspekcijas darbības nodrošināšana

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

15

15

Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumu ievērošana uzņēmumos

un uzņēmējsabiedrībās (pārbaužu skaits)

30

60

12.00.00

Dzelzceļa administrācijas darbības nodrošināšana

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

12

12

Izsniegtais pārvadātāju licenču skaits

1

3

Kontrolējamais valsts pasūtījumu līgumu skaits

2

2

Izsniegtās dzelzceļa infrastruktūras reģistrācijas apliecības

80

150

13.00.00

Latvijas Jūras administrācijai - valsts pārvaldes funkciju nodrošināšana

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Kuģu reģistrā reģistrēto kuģu skaits

540

540

Kuģu reģistrā reģistrēto jahtu skaits

310

430

Jūrnieku skaits Jūrnieku reģistrā

28 000

30 400

Uzraudzībā esošo navigācijas līdzekļu skaits

41

41

Jūrniecības speciālistu atestācija

750

2 000

Kuģu tehnisko pārbaužu skaits

225

450

Ostu valsts kontrole uz kuģiem (kuģu skaits)

200

400

Valsts speciālā budžeta programmas un apakšprogrammas

02.00.00

Valsts autoceļu fonds

02.01.00

Autoceļi

Ceļu tīkla uzturēšana ziemā:

sniega tīrīšana (km)

12 000

12 000

kaisīšana (km)

2 500

2 500

Ceļu tīkla uzturēšana vasarā:

melno segumu bedrīšu remonts (m2)

150 000

250 000

grants ceļu planēšana (km)

12 000

12 000

melno segumu atjaunošana (km)

X

132

03.00.00

Latvijas ostu attīstības fonds

Ostu attīstības projektu skaits

4

8

04.00.00

Lidostas "Rīga" infrastruktūras attīstībai

04.01.00

Investīciju projekta "Starptautiskās lidostas

"Rīga" pasažieru termināla paplašināšana" īstenošana

Ārējo inženiertīklu pārbūve (apjoms % no kopējām projekta izmaksām)

39

39

Pasažieru termināla paplašināšana (II kārtas apjoms

% no projekta kopējām izmaksām)

30

35

Pasažieru termināla paplašināšana (III kārtas apjoms

% no projekta kopējām izmaksām)

0

45

18 Labklājības ministrija

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Maksimālais iestāžu skaits - kopā

49

49

Maksimālais štata vienību skaits - kopā,

9 802,75

9 821,75

t.sk. pedagoģiskās likmes

729,5

729,5

01.00.00

Nozares vadība

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits,

194

194

t.sk. atašejs labklājības jautājumos pārstāvniecībā Eiropas Savienībā

1

1

01.01.00

Labklājības lietu pārvalde

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits,

194

194

t.sk. atašejs labklājības jautājumos pārstāvniecībā Eiropas Savienībā

1

1

02.00.00

Izglītība

Maksimālais iestāžu skaits

9

9

Maksimālais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits,

1 864

1 883

t.sk. pedagoģiskās likmes

729,5

729,5

02.01.00

Profesionālā izglītība

Maksimālais iestāžu skaits

6

6

Maksimālais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits,

656

675

t.sk. pedagoģiskās likmes

334,5

334,5

Vidējais nosacītais audzēkņu skaits gadā

X

2 017

Uzņemto audzēkņu skaits

X

980

Absolventu skaits

X

728

Stipendiju fonds (Ls)

103 597

190 248

Transporta izdevumu kompensācija (Ls)

36 020

65 117

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu audzēkni gadā (Ls)

X

864,51

Audzēkņu skaits uz vienu pedagoģisko likmi

X

6,4

02.03.00

Augstākā izglītība

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits,

1 149

1 149

t.sk. pedagoģiskās likmes

395

395

Vidējais nosacītais studējošo skaits gadā,

X

2 612

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

1 477

Uzņemto studentu, maģistrantu, rezidentu, doktorantu skaits,

X

799

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

460

Mācību iestāžu absolventu skaits

222

323

Stipendiju fonds (Ls)

100 920

211 480

Transporta izdevumu kompensācija (Ls)

59 700

79 860

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu studējošo gadā (Ls)

X

1 417,73

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu no dotācijas

no vispārējiem ieņēmumiem finansēto studējošo gadā (Ls)

X

1 901,9

Studējošo skaits uz vienu pedagoģisko likmi

X

6,6

02.04.00

Papildizglītība

Maksimālais iestāžu skaits

2

2

Maksimālais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits

59

59

03.00.00

Veselības aprūpe

Maksimālais štata vienību skaits

708,25

708,25

03.10.00

Katastrofu medicīnas programma

Maksimālais štata vienību skaits

708,25

708,25

Operatīvā medicīniskā dienesta konsultantu dežūru stundu skaits

74 250

148 500

Pirmās palīdzības, neatliekamās palīdzības un katastrofu

medicīnas kursos apmācīto vai eksaminēto personu (instruktoru,

pasniedzēju u.c.) skaits

300

600

Operatīvo medicīnisko materiālu rezervju komplektu

uzturēšana (iespējamo cietušo skaits)

X

100

Sagatavotas asinis ar konservantu (l)

9 250

18 500

03.27.00

Psihiatrija (piespiedu ārstēšana)

Plānoto gultasdienu skaits

10 000

20 000

Gultasdienas izmaksa (Ls)

27,71

27,71

04.00.00

Sociālā apdrošināšana

04.01.00

Valsts iemaksas sociālajai apdrošināšanai

Valsts iemaksas pensiju apdrošināšanai par personām, kuras

kopj bērnu līdz 1,5 gadu vecumam (skaits vidēji mēnesī)

26 000

26 000

Valsts iemaksas bezdarba apdrošināšanai par personām,

kuras kopj bērnu līdz 1,5 gadu vecumam (skaits vidēji mēnesī)

26 000

26 000

04.04.00

Valsts dotācija

Pamatbudžeta dotācija apgādnieka zaudējuma pensiju izmaksai:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

625

625

piemaksas apmērs vidēji mēnesī (Ls)

15

15

Deputātu speciālās pensijas (Ls):

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

50

50

pensijas apmērs vidēji mēnesī (Ls)

360,8

360,8

05.00.00

Sociālā palīdzība

Maksimālais iestāžu skaits

36

36

Maksimālais štata vienību skaits

4 507

4 507

Maksimālais vietu skaits sociālās aprūpes iestādēs

5 671

5 671

05.01.00

Sociālā un profesionālā rehabilitācija

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

90

90

Maksimālais vietu skaits profesionālās rehabilitācijas iestādēs

96

96

Maksimālais audzēkņu skaits invalīdu arodapmācības

un rehabilitācijas centros

288

288

Uzņemto audzēkņu skaits invalīdu arodapmācības un

rehabilitācijas centros

18

168

Absolventu skaits invalīdu arodapmācības un rehabilitācijas centros

67

94

Maksimālais vietu skaits dienas aprūpes centros personām

ar garīga rakstura traucējumiem

197

362

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu audzēkni gadā (Ls)

X

2 225

Sociāli rehabilitēto personu skaits sociālās rehabilitācijas iestādēs

X

5 149

Saņemto personisko pārvietošanās palīgierīču skaits

X

3 967

Saņemto protēžu skaits

X

825

Saņemto ortožu skaits

X

6 187

Saņemto ortopēdisko apavu pāru skaits

X

2 110

Saņemto personiskās aprūpes palīgierīču skaits

X

1 316

Saņemto komunikācijas palīgierīču skaits

X

5 330

05.02.00

Materiālais atbalsts mantisko un naudas pabalstu veidā

Atlīdzība aizbildnim par pienākumu pildīšanu:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

6 300

6 532

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

38

38

Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

6 200

6 480

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

27,5

26,56

Atlīdzība audžuģimenei:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

40

5

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

38

38

Transporta izdevumu kompensācija invalīdiem,

kuriem ir pārvietošanās grūtības:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

8 800

8 591

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

28

28

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

11 800

12 048

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

32,84

33,55

Valsts sociālie pabalsti ģimenēm ar bērniem:

t.sk.:

bērna piedzimšanas pabalsts:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

1 625

1 782

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

189,97

183,28

bērna kopšanas pabalsts:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

44 500

47 061

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

19,89

20,61

ģimenes valsts pabalsts:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

498 500

482 266

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

5,04

5,31

piemaksas par bērnu invalīdu:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

8 400

8 606

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

35

35,6

Apbedīšanas pabalsts:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

50

38

vidējais pabalsta apmērs (Ls)

65

65

Valsts sociālais pabalsts Černobiļas AES avārijas seku

likvidācijas dalībniekam un mirušā dalībnieka ģimenei:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

3 000

2 790

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

12,5

12,58

Kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas

dalībniekam, kuram noteikta darbspēju zaudējuma pakāpe

10-12% apmērā un tās cēloņsakarība ar minētās avārijas

seku likvidācijas darbu veikšanu:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

200

267

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

30

34,75

05.03.00

Aprūpe iestādēs

Maksimālais iestāžu skaits

33

33

Maksimālais štata vienību skaits

4 170

4 170

Maksimālais vietu skaits institūcijās

5 575

5 575

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu aprūpējamo gadā (Ls)

X

1 971

05.04.00

Sociālās palīdzības administrēšana

Maksimālais iestāžu skaits

2

2

Maksimālais štata vienību skaits

247

247

Minimālais komisionēto personu skaits

24 500

50 500

06.00.00

Kultūra

Maksimālais iestāžu skaits

2

2

Maksimālais štata vienību skaits

187

187

06.01.00

Bibliotēka

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

63

63

Lasītāju skaits

7 926

7 926

Apmeklējumu skaits

31 000

59 000

Izsniegto grāmatu un izdruku skaits

104 000

193 500

06.02.00

Muzejs

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

124

124

Apmeklējumu skaits

20 000

38 500

Izstāžu skaits

10

21

07.00.00

Darba tirgus administrēšana

Maksimālais štata vienību skaits

181

181

07.01.00

Nodarbinātības valsts dienesta uzturēšana un

aktīvo nodarbinātības pasākumu attīstība

Apkalpoto darba meklētāju skaits vidēji mēnesī

175 000

175 000

Darba meklētāju klubu pasākumos iesaistīto bezdarbnieku skaits

7 000

18 000

Reģistrēto darba meklētāju skaits

50 000

105 000

Piešķirts bezdarbnieka statuss

50 000

100 000

Noņemts bezdarbnieka statuss

57 000

114 000

Apmācīto un pārkvalificēto bezdarbnieku skaits

6 000

8 000

07.02.00

Darba aizsardzības un darba likumdošanas aktu piemērošanas

valsts kontrole un uzraudzība

Maksimālais štata vienību skaits

181

181

Pārbaudāmo iestāžu un uzņēmumu skaits

4 800

9 600

Uzņēmumos novērsto pārkāpumu skaits attiecībā pret

novēršamajiem pārkāpumiem procentos

96

96

Konsultatīvo pasākumu skaits darba devējiem un darbiniekiem

X

350

07.03.00

Pagaidu sabiedriskie darbi

Nodarbināto bezdarbnieku skaits vidēji mēnesī,

3 200

4 000

t.sk. pirmspensijas vecuma bezdarbnieki

460

600

09.00.00

Valsts uzraudzības organizācija un kontrole

Maksimālais štata vienību skaits

280,5

280,5

10.00.00

Sabiedrības veselības veicināšana

Maksimālais štata vienību skaits

1 881

1 881

10.02.00

AIDS izplatības ierobežošana

Maksimālais štata vienību skaits

18

18

Nozares politiku veidojošo stratēģisko un normatīvo

dokumentu projektu skaits

X

1

HIV/AIDS epidemioloģiskās uzraudzības organizācija

un nodrošināšana (HIV testu skaits)

43 213

86 426

HIV/AIDS reģistra veidošana un uzturēšana

1

1

Organizēto semināru un konferenču skaits

1

4

Nolasīto lekciju skaits

10

20

Izdoto informatīvo materiālu nosaukumu skaits

2

4

Organizēto informatīvo kampaņu un pasākumu skaits

4

6

Izstrādāto un realizēto iedzīvotāju riska grupām komplekso

profilakses programmu (projektu) skaits

1

2

10.03.00

Valsts higiēniskā un epidemioloģiskā uzraudzība

Maksimālais štata vienību skaits

1 662

1 662

Nozares attīstībai izstrādāto programmu un stratēģisko projektu skaits

1

2

Izstrādāto normatīvo dokumentu projektu skaits

5

10

Izsniegto vai pagarināto licenču skaits

100

200

Apsekoto epidēmisko perēkļu skaits

20 155

40 690

Epidēmiskos perēkļos veikto dezinfekcijas pasākumu skaits

7 584

15 005

Laboratorisko izmeklējumu skaits

443 904

901 093

10.04.00

Valsts sanitārā uzraudzība

Maksimālais štata vienību skaits

180

180

Higiēniskās un epidemioloģiskās drošības kontrole

un uzraudzība objektos (kontroļu skaits)

15 000

30 000

10.16.00

Veselības veicināšana

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Organizēto semināru skaits

4

8

Izdoto informatīvo materiālu nosaukumu skaits

7

14

Radio raidījumu skaits

24

48

TV raidījumu skaits

6

12

Mācību filmu skaits

X

1

10.20.00

Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas koordinēšana

Maksimālais štata vienību skaits

21

21

Izstrādāto normatīvo dokumentu projektu skaits

2

5

Darbs starptautiskajos projektos

3

3

Pārtikas uzņēmumu reģistra veidošana un uzturēšana

1

1

Organizēto mācību semināru skaits

6

13

Veselīga uztura politikas izstrāde

X

1

Veselīgu produktu kritēriju skalas izstrādāšana

1

1

"Garšvielu loma uzturā" lekciju kursa un rekomendāciju izstrādāšana

X

1

Valsts speciālā budžeta programmas un apakšprogrammas

Stacionārā ārstēto slimnieku skaits*

Ambulatoro apmeklējumu skaits*

Kopējās plānotās veselības aprūpes pakalpojumu, centralizēto

pasākumu un administrēšanas izdevumu izmaksas uz vienu

slimokases dalībnieku vidēji gadā (Ls)

X

56,26

Slimokasu dalībnieku skaits

2 399 072

2 399 072

01.00.00

Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksa

Bezmaksas medikamenti uz vienu iedzīvotāju (Ls)*

Kopējās medicīniskās palīdzības izmaksas uz vienu iedzīvotāju (Ls)*

Stacionāra izmaksas uz vienu iedzīvotāju (Ls)*

Viena stacionārā ārstētā slimnieka izmaksa vidēji gadā (Ls)*

Stacionārā ārstēto slimnieku skaits*

Ambulatoro apmeklējumu skaits*

Viena ambulatorā apmeklējuma vidējā izmaksa (Ls)*

Kopējās plānotās veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas

uz vienu slimokases dalībnieku vidēji gadā (Ls)

X

50,13

01.01.00

Medikamentu samaksa

Bezmaksas medikamenti uz vienu iedzīvotāju (Ls)*

Izsniegto recepšu skaits*

Vienas receptes vidējā cena (Ls)*

Plānotie medikamenti ar diferencētu samaksu uz vienu slimokases

dalībnieku vidēji gadā (Ls)

X

4,81

01.02.00

Pakalpojumu apmaksa

Kopējās medicīniskās palīdzības izmaksas uz vienu iedzīvotāju (Ls)*

Stacionāra izmaksas uz vienu iedzīvotāju (Ls)*

Viena stacionārā ārstētā slimnieka izmaksa vidēji gadā (Ls)*

Stacionārā ārstēto slimnieku skaits*

Ambulatoro apmeklējumu skaits*

Viena ambulatorā apmeklējuma vidējā izmaksa (Ls)*

Aprūpes epizožu skaits*

Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā*

Kopējās plānotās medicīniskās palīdzības izmaksas

uz vienu slimokases dalībnieku vidēji gadā (Ls)

X

45,32

Neatliekamās palīdzības izmaksas uz vienu slimokases

dalībnieku vidēji gadā (Ls)

X

2,94

Ambulatorās palīdzības izmaksas uz vienu slimokases

dalībnieku vidēji gadā (Ls)

X

13,6

Stacionārās palīdzības izmaksas uz vienu slimokases

dalībnieku vidēji gadā (Ls)

X

28,78

02.00.00

Centralizēti pasākumi

Stacionārā ārstēto slimnieku skaits*

Viena stacionārā ārstētā slimnieka izmaksa vidēji gadā (Ls)*

Ambulatoro apmeklējumu skaits*

Viena ambulatorā apmeklējuma vidējā izmaksa (Ls)*

Kopējās plānotās centralizēto pasākumu izmaksas

uz vienu slimokases dalībnieku vidēji gadā (Ls)

X

5,02

02.01.00

Medikamentu iegāde

Medikamentu centralizēta iegāde (Ls)*

Centralizēti iepirkto ārstniecības līdzekļu izmaksas uz vienu

slimokases dalībnieku vidēji gadā (Ls)

X

3,33

02.02.00

Terciālās aprūpes medicīnas pakalpojumu samaksa

Stacionārā ārstēto slimnieku skaits*

Viena stacionārā ārstētā slimnieka izmaksa vidēji gadā (Ls)*

Ambulatoro apmeklējumu skaits*

Viena ambulatorā apmeklējuma vidējā izmaksa (Ls)*

Specializētas un augsti kvalificētas medicīniskās palīdzības

izmaksas uz vienu slimokases dalībnieku vidēji gadā (Ls)

X

1,69

04.00.00

Sociālā apdrošināšana

04.01.00

Valsts pensiju speciālais budžets

Vecuma pensijas:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

517 700

517 700

pensijas apmērs vidēji mēnesī (Ls)

60,67

61,23

Pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

29 180

29 180

pensijas apmērs vidēji mēnesī (Ls)

49,18

49,65

Izdienas pensijas:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

9 429

9 429

pensijas apmērs vidēji mēnesī (Ls)

86,96

87,69

Apbedīšanas pabalsti:

vidējais pabalsta apmērs (Ls)

120,72

121,87

izmaksāto pabalstu skaits vidēji mēnesī

2 300

2 300

04.02.00

Nodarbinātības speciālais budžets

Bezdarbnieku pabalsti:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

39 000

39 000

pabalsta apmērs vidēji mēnesī (Ls)

50,64

50,64

Bezdarbnieku stipendijas:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

2 667

3 030

stipendijas apmērs vidēji mēnesī (Ls)

25

25

Bezdarbnieku apmācība un pārkvalificēšana:

uz apmācībām un pārkvalifikāciju nosūtīto

bezdarbnieku skaits vidēji mēnesī

1 000

1 000

apmācības un pārkvalifikācijas kursus beigušo skaits

6 000

8 000

Darba meklētāju klubu organizētajos pasākumos iesaistīto

bezdarbnieku skaits

8 000

18 000

Profesionālās karjeras izvēles centrā apkalpoto cilvēku skaits

6 000

12 000

Apbedīšanas pabalsti:

vidējais pabalsta apmērs (Ls)

100

100

izmaksāto pabalstu skaits

20

20

04.03.00

Darba negadījumu speciālais budžets

Slimības pabalsti:

apmaksāto slimības dienu skaits vidēji mēnesī (Ls)

6 203

6 203

pabalsta apmērs vidēji dienā (Ls)

4,03

4,03

Atlīdzība par darbaspēju zaudējumu:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

800

800

atlīdzības apmērs vidēji uz vienu saņēmēju mēnesī (Ls)

56

56,5

Atlīdzība par apgādnieka zaudējumu:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

24

24

atlīdzības apmērs vidēji uz vienu saņēmēju mēnesī (Ls)

100

101

Apbedīšanas pabalsti:

izmaksāto pabalstu skaits vidēji mēnesī

2

2

vidējais pabalsta apmērs (Ls)

150

150

04.04.00

Valsts invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets

Invaliditātes pensijas:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

86 406

86 406

pensijas apmērs vidēji mēnesī (Ls)

56,95

57,49

Maternitātes pabalsti:

pabalsta apmērs vidēji dienā (Ls)

5,04

5,04

apmaksāto slimības dienu skaits vidēji mēnesī

97 999

97 999

Slimības pabalsti:

pabalsta apmērs vidēji dienā (Ls)

4,03

4,03

apmaksāto slimības dienu skaits vidēji mēnesī

191 398

191 398

Apbedīšanas pabalsti:

vidējais pabalsta apmērs (Ls)

302,25

302,25

izmaksāto pabalstu skaits vidēji mēnesī

150

150

05.00.00

Administrēšanas izdevumi

Administrēšanas izdevumi uz vienu slimokases dalībnieku (Ls)*

Reģistros iekļauto pacientu skaits*

Kopējie administrēšanas izdevumi uz vienu slimokases

dalībnieku vidēji gadā (Ls)

X

1,11

05.01.00

Administrēšanas izdevumi slimokasēs

Slimokasu skaits

6

6

Maksimālais štata vienību skaits

419

419

Administrēšanas izdevumi uz vienu slimokases dalībnieku (Ls)*

Administrēšanas izdevumi uz vienu slimokases dalībnieku vidēji gadā (Ls)

X

0,51

05.02.00

Uzraudzības, kontroles un veselības informācijas izdevumi

Maksimālais štata vienību skaits

97

97

Starptautisko klasifikatoru iztulkošana un adaptēšana Latvijas apstākļiem

X

1

Analītisko materiālu sagatavošana un izdošana

(grāmatu nosaukumu skaits)

3

7

Veikto pārbaužu skaits

300

600

Izskatīto sūdzību un iesniegumu skaits

125

250

Inspicējamo objektu atbilstība normatīvajiem aktiem (procentos)

85

85

Uzraudzības un kontroles administrēšanas izdevumi

uz vienu slimokases dalībnieku vidēji gadā (Ls)

X

0,12

05.03.00

Reģistru uzturēšanas izdevumi

Maksimālais štata vienību skaits

94

94

Reģistros iekļauto pacientu skaits*

Reģistru skaits

16

16

Reģistru uzturēšanas izdevumi uz vienu slimokases

dalībnieku vidēji gadā (Ls)

X

0,19

05.04.00

Valsts obligātās veselības apdrošināšanas

aģentūras un tās filiāļu uzturēšanas izdevumi

Maksimālais štata vienību skaits (bez filiālēm)

66

66

VAS Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūras un tās

filiāļu uzturēšanas izdevumi uz vienu slimokases dalībnieku vidēji gadā (Ls)

X

0,29

07.00.00

Maksas pakalpojumi

Maksimālais štata vienību skaits

260

260

09.00.00

Rezidentu apmācība

Rezidentu skaits

394

484

* Labklājības ministrija nodrošinās informāciju par 2001.gadā iekļauto rezultatīvo rādītāju faktisko izpildi pusgadā un gadā. Valsts speciālā veselības aprūpes budžeta programmu un apakšprogrammu izmaksas tiks aprēķinātas un plānotas uz vienu slimokases dalībnieku, nevis uz vienu iedzīvotāju, kā tas bija līdz šim.

19 Tieslietu ministrija

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Maksimālais iestāžu skaits - kopā

71

72

Maksimālais štata vienību skaits - kopā,

5 169

5 264

t.sk. pedagoģiskās likmes

14

14

01.00.00

Centrālais aparāts

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

143

146

Informatīvie ziņojumi VK, ministrijām u.c. ārvalstu institūcijām (skaits)

36

72

Dalība vecāko amatpersonu sanāksmēs (skaits)

12

24

Dalība Eiropas integrācijas padomē (skaits)

6

12

Darba grupu skaits koncepciju un likumprojektu izstrādei

6

12

Dalība Eiropas Padomes organizētajās apspriedēs (skaits)

2

2

Semināri tiesību sistēmas jautājumos (skaits)

2

8

Starptautisko dokumentu sagatavošana to ratifikācijai

5

10

Uz iedzīvotāju iesniegumiem un sūdzībām sniegto atbilžu skaits

890

1 781

Komplekso pārbaužu skaits tiesās

1

3

Starptautiski tiesiskās palīdzības sniegšana (gadījumu skaits)

700

1 600

Izstrādāto tiesību aktu projektu un koncepciju skaits

67

135

Sniegto konsultāciju skaits juridiskos un tiesu darbu

organizatoriskos jautājumos

550

1 100

Par tiesību aktu projektiem sniegto atzinumu skaits

980

1 960

Iekšējo auditu skaits

5

10

Veicamo pārbaužu skaits ieslodzījumu vietās,

12

25

t.sk. tematiskās

2

4

Noslēdzamo saimnieciska rakstura līgumu skaits

75

150

Tiesu izpildītāju izpildāmo tiesu spriedumu skaits

47 200

94 400

Tieslietu ministrijas pārstāvība tiesās (lietu skaits)

15

30

02.00.00

Uzņēmumu reģistra attīstība

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

103

138

Likvidēto uzņēmumu skaits

1 500

3 000

Reģistrēto uzņēmumu skaits

5 000

35 463

Reģistrēto masu informācijas līdzekļu skaits

50

120

Reģistrēto ārvalstu pārstāvniecību skaits

25

50

Reģistrēto sabiedrisko organizāciju skaits

250

500

Izsniegtās informācijas vienību skaits

800 000

1 600 000

03.00.00

Valsts dzimtsaraksti

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

22

22

Civilstāvokļa aktu reģistru apstrāde (skaits)

38 000

76 000

Veikto labojumu un papildinājumu skaits reģistros

12 500

25 000

Par uzvārda un/vai vārda maiņu izskatīto lietu skaits

400

800

Izskatīto tautības ieraksta maiņas lietu skaits

160

340

Paziņojumu noformēšanas par represēto personu miršanas reģistrēšanu skaits

70

150

Civilstāvokļa reģistru labošanas un atjaunošanas lietu

izskatīšanas konsultāciju skaits

50

100

Lietu skaits bērnu adopcijai uz ārvalstīm

50

100

04.00.00

Totalitāro režīmu noziegumu izvērtēšanas komisija

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

3

3

Saskaņā ar likumu "Par politiski represētās personas statusa

noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem"

izsniegto informācijas vienību skaits

500

1 000

Saskaņā ar likuma "Par politiski represētās personas statusa

noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem"

grozījumiem (30.03.1999.) izsniegto informācijas vienību skaits

2 500

3 500

Saskaņā ar likumu "Par nacionālās pretošanās kustības

dalībnieka statusu" izsniegto informācijas vienību skaits

1 500

3 000

05.00.00

Naturalizācija

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

184

184

Plānotais pilsonības pretendentu iesniegumu skaits

4 300

9 000

Piešķirto pilsonību skaits

6 500

12 000

Latviešu valodas prasmes pārbaudes pretendentu grupu skaits

450

900

Pilsonības likumā noteikto zināšanu pārbaudes pretendentu grupu skaits

450

900

08.00.00

Valsts valodas funkciju atjaunošana un saglabāšana

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

19

19

Izstrādāto tiesību aktu un koncepciju skaits

1

2

Pārbaudāmo uzņēmumu skaits

1 400

2 650

Sniegto konsultāciju skaits

6 000

10 500

Izskatīto sūdzību skaits

400

810

Sagatavoto TV un radio raidījumu skaits

2

5

Profesionālās sagatavotības semināru skaits

6

11

Sagatavoto un izdoto normatīvo un informatīvi metodisko

materiālu nosaukumu skaits

1

3

09.00.00

Apgabaltiesas

Maksimālais iestāžu skaits

5

5

Maksimālais štata vienību skaits,

606

606

t.sk. tiesnešu štata vienības

175

175

Izskatīto lietu skaits

4 300

8 500

Neizskatīto lietu skaits

4 200

4 000

Vienas izskatītās lietas vidējā izmaksa (Ls)

255

255

Zemesgrāmatu nodaļās iesniegto nostiprinājuma lūgumu skaits

70 000

130 000

10.00.00

Rajonu (pilsētu) tiesas

Maksimālais iestāžu skaits

34

34

Maksimālais štata vienību skaits,

1 309

1 309

t.sk. tiesnešu štata vienības

234

234

Izskatīto lietu skaits

50 000

100 000

Neizskatīto lietu skaits

20 000

20 000

Vienas izskatītās lietas vidējā izmaksa (Ls)

44

44

11.00.00

Tiesu ekspertīžu zinātniskā pētniecība

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

58

58

Veicamo ekspertīžu skaits

700

1 400

Dalība tiesu sēdēs

50

100

Apmācāmo ekspertu skaits

3

3

Zinātniski pētniecisko tēmu skaits

4

4

Sagatavoto metodisko materiālu skaits

1

2

12.00.00

Patentu tehniskā bibliotēka

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

78

78

Reģistrēto lasītāju skaits

7 300

7 350

Apmeklējumu skaits

30 000

56 000

Iepirktā literatūra (milj. eks.)

0,8

1,3

Saglabājamais literatūras fonds (milj. eks.)

22,3

22,8

13.00.00

Nacionālās kultūras biedrības

Līdzdalība nacionālo minoritāšu pasākumos

(finansiāli atbalstīto pasākumu skaits)

92

200

Konsultāciju skaits nacionālo minoritāšu jautājumos

360

700

Nacionālo kultūras biedrību iesniegto projektu analīze un

izvērtēšana (projektu skaits)

40

80

Vispārējās minoritāšu aizsardzības konvencijas ratifikācijas

priekšdarbi (dokumentu skaits)

X

1

Mērķprogramma "Lībieši Latvijā"

X

1

15.00.00

Bēgļu lietu apelācijas padome

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

10

10

Dalība Eiropas Savienības u.c. starptautiskajās organizācijās un forumos

3

6

Izskatīto patvēruma meklētāju apelāciju un sūdzību

par bēgļa statusa piešķiršanu skaits

25

50

Patvēruma meklētāju skaits Latvijā

25

50

Pārbaudīto Bēgļu lietu centra lēmumu skaits par bēgļa statusa

piešķiršanas saīsinātā kārtībā pamatotību

10

20

16.00.00

Patentu valde

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

40

40

Preču zīmju pieteikumu skaits

1 000

2 000

Izgudrojuma patenta pieteikumu skaits

150

300

Dizainparaugu pieteikumu skaits

30

70

18.00.00

Zaudējumu atlīdzība nepamatoti aizturētajām, arestētajām

un notiesātajām personām un tās administrēšana

Maksimālais štata vienību skaits

4

4

Iesniegto pieteikumu skaits

50

100

Apmierināto pieteikumu skaits

20

40

Daļēji apmierināto pieteikumu skaits

20

40

Noraidīto pieteikumu skaits

10

20

24.00.00

Ieslodzījuma vietas

Maksimālais iestāžu skaits

17

17

Maksimālais štata vienību skaits,

2 529

2 579

t.sk. pedagoģiskās likmes

14

14

Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas

no vispārējiem ieņēmumiem

2 313

2 363

Štata vienību skaits, kuras finansē no maksas pakalpojumiem

u.c. pašu ieņēmumiem

216

216

Vietu limits cietumos

9 591

9 922

Izdevumi (bez investīcijām un ieņēmumiem no maksas

pakalpojumiem) uz vienu ieslodzīto dienā (Ls)

3,66

3,61

Maksimālais speciālais kontingents, kas nodarbināts ieslodzījuma

vietās saimnieciskajos darbos

796

802

25.00.00

Kriminoloģiskie pētījumi

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

15

15

Pētījumu izstrādes jomas:

korupcijas apkarošana

X

1

bērnu tiesību aizsardzība (t.sk. priekšlikumu sagatavošana)

X

1

narkotiku kontrole un narkomānijas profilakse

(t.sk. rekomendāciju sagatavošana)

X

1

noziedzības novēršanas valsts programmas izstrāde

X

1

26.00.00

Korupcijas novēršanas padomes sekretariāts

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

3

3

Izstrādājamo likumprojektu skaits

2

4

Izstrādāto normatīvo aktu grozījumu projektu skaits

3

6

Piedalīšanās starpvalstu darba grupas sēdēs

3

3

Iesniegumu izskatīšana par iespējamiem Korupcijas

novēršanas likuma pārkāpumiem (skaits)

7

12

Pievienošanās konvencijām (konvenciju skaits)

1

3

Piedalīšanās mācību vizītēs, semināros un konferencēs

par pretkorupcijas jautājumiem (skaits)

7

14

Sistēmas analīzei izstrādājamo projektu skaits

1

1

Pētījumu skaits par izmaiņām korupcijas jomā publiskajā sektorā

1

2

Sagatavojamo atskaišu skaits par Korupcijas novēršanas padomes

darbību Ministru kabinetam un Noziedzības novēršanas padomei

1

2

Sniegto atzinumu skaits par tiesību aktu projektiem

10

20

Organizēto pasākumu skaits sabiedrisko attiecību jomā

10

20

27.00.00

Datu aizsardzība

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

10

10

Reģistrētās datu apstrādes sistēmas

84

168

28.00.00

Reliģiskās lietas

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

10

10

Reliģisko organizāciju pārreģistrēšana (skaits)

35

71

Jaunizveidojušos reliģisko organizāciju un iestāžu reģistrēšana (skaits)

16

21

29.00.00

Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

23

23

31.00.00

Sabiedrības integrācijas fonds

Maksimālais iestāžu skaits

1

Maksimālais štata vienību skaits

7

Sabiedrības integrācijas projektu konkursu izsludināšana un organizēšana

1

Informācijas apkopošana par iesniegtajiem, kā arī īstenotajiem

projektiem

1

Sabiedrības integrācijas fonda sēžu sagatavošana

3

21 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Maksimālais iestāžu skaits - kopā

22

22

Maksimālais štata vienību skaits - kopā

1 708

1 725

01.00.00

Nozaru vadība

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits,

141

141

t.sk. atašejs vides un reģionālās attīstības jautājumos

pārstāvniecībā Eiropas Savienībā

1

1

Sagatavoto vides investīciju projektu aprakstu skaits ISPA līdzfinansējumam

1

2

02.00.00

Vides politikas līdzekļu attīstība un ieviešana

Maksimālais iestāžu skaits

17

17

Maksimālais štata vienību skaits

862

879

02.01.00

Vides politikas līdzekļu pilnveidošana

Sagatavoto likumdošanas aktu skaits

1

4

Metodisko materiālu, informatīvo un izglītojošo semināru skaits

X

3

02.02.00

Vides valsts inspekcija

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

73

73

Inspekcijas reidu skaits

41

82

02.03.00

Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

16

16

Ietekmes uz vidi novērtējumu skaits

6

12

02.04.00

Vides politikas realizācija reģionos

Maksimālais iestāžu skaits

9

9

Maksimālais štata vienību skaits

561

561

Derīgo izrakteņu ieguvei izsniegto atļauju skaits

108

209

Maksimāli pieļaujamo izmešu projektu skaits

55

110

Reģionālo vides pārvalžu inspektoru veikto reidu skaits

6 006

11 086

Jūras vides pārvaldes inspektoru veikto reidu skaits

4 000

8 000

02.05.00

Dabas aizsardzība

Maksimālais iestāžu skaits

5

5

Maksimālais štata vienību skaits

198

198

Sagatavoto likumdošanas aktu skaits

2

5

Vides inspektoru reidu skaits

200

3 034

Meža kopšana (ha)

20

59

Meža stādīšana (ha)

15

15

Labiekārtoto taku kopšanas darbi (km)

40

98

02.08.00

Radiācijas drošības centrs

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

14

31

Kontrolējamo uzņēmumu skaits

X

200

Inspektoru reidu skaits

X

200

Darbinieku skaits, kam veic individuālo dozimetriju

X

1 250

Laboratorijā veicamo analīžu skaits

X

400

04.00.00

Reģionālās attīstības plānošana

Demonstrējamo projektu un izstrādājamo reģionu attīstības plānu skaits

1

3

Sagatavoto metodisko materiālu un tiesību aktu skaits

2

7

Organizēto apmācību un informatīvo semināru skaits

3

8

Pašvaldību plānu daļu darbiniekiem paredzēto informatīvo ziņojumu skaits

3

6

Izstrādāto Nacionālā plānojuma sadaļu skaits

1

3

05.00.00

Hidrometeoroloģiskais nodrošinājums

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

460

460

Sastādīto prognožu skaits

54 000

108 000

06.00.00

Tūrisma attīstība

06.01.00

Tūrisma politikas izstrāde

Sagatavoto normatīvo aktu projektu skaits

1

1

Sagatavoto programmu - stratēģiju skaits

X

1

06.02.00

Tūrisma politikas realizācija

Piedalīšanās starptautiskajās tūrisma izstādēs (izstāžu skaits)

9

12

Izdoto tūrisma reklāmas materiālu skaits

2

5

07.00.00

Zemes dzīļu racionāla izmantošana

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

109

109

Izdoto ģeoloģisko karšu skaits

X

1

Ģeoloģiskas informācijas publikāciju skaits

1

2

08.00.00

Būvniecība

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

32

32

08.01.00

Būvniecības stratēģijas realizācija

Izstrādāto programmu un koncepciju skaits

X

1

Sagatavoto normatīvo aktu projektu skaits

4

10

Izstrādāto metodiku un rekomendāciju skaits

X

4

Organizēto apmācību un informatīvo semināru skaits

3

14

Būvuzņēmumiem piešķirto/pārreģistrēto licenču skaits

400

1200

08.02.00

Valsts būvinspekcija

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

32

32

Apsekoto būvju skaits

500

1 100

Par būvobjektiem sagatavoto atzinumu skaits

300

500

Sagatavoto atsauksmju un izskatīto sūdzību skaits

25

50

Par pilsētbūvniecības dokumentiem sagatavoto atzinumu skaits

5

10

09.00.00

Dotācijas

09.01.00

Lībiešu krasts

Bērnu un jauniešu vasaras nometnes "Mazā zvaigzne"

organizēšana

X

1

Mēnešraksta "Līvli" publicēšana

2

3

Sagatavoto tematisko publikāciju nosaukumu skaits

1

2

Lībiešu gadagrāmata 2001.gadam

1

1

Lībiešu valodas mācību grupu skaits

X

1

Mācību programmu skaits

1

1

Zinātnisko ekspedīciju skaits

X

1

Kultūras pasākumu (izstādes, ekspozīcijas u.c.) skaits

2

4

Organizēto konkursu skaits

1

1

12.00.00

Radioaktīvo vielu un bīstamo atkritumu apsaimniekošana

12.05.00

Radioaktīvo atkritumu apsaimniekošana

Radioaktīvo atkritumu apsaimniekošana (kiriji)

3 000

6 000

Spectērpu dezaktivācija (kg)

1 500

3 000

12.06.00

Bīstamo atkritumu apsaimniekošana

Bīstamo atkritumu novietņu apsaimniekošanas un drošības

nodrošināšana (novietņu skaits)

2

2

Sagatavoto projektu pieteikumu skaits

3

6

14.00.00

Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma kooordinācija

14.01.00

Starptautisko investīciju, PHARE un ISPA fondu programmēšana

Izdots investīciju ziņojums latviešu un angļu valodā

X

1

Izdots pārskats par ISPA projektu ieviešanu

X

1

Sagatavoto projektu aprakstu skaits iesniegšanai bilaterālajiem donoriem

2

4

Sagatavoto projektu aprakstu skaits iesniegšanai

starptautiskajām finansu institūcijām

2

4

ISPA Nacionālā koordinatora apstiprināto projektu pieteikumu skaits

1

2

Izdots katalogs par vides investīciju projektiem

X

1

16.00.00

Vides aizsardzības informatīvais nodrošinājums

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

104

104

Valsts mēroga informatīva materiāla sagatavošana

X

1

Organizēto starptautisko konferenču skaits

2

2

Statistikas kopsavilkumi

4

4

Nacionālās interkalibrācijas

2

4

Valsts speciālā budžeta programmas un apakšprogrammas

02.00.00

Vides aizsardzības fonds

Maksimālais iestāžu skaits

2

2

Maksimālais štata vienību skaits

90

90

02.01.00

Fonda darbības nodrošinājums

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

13

13

02.02.00

Vides aizsardzības projekti

Valsts subsīdiju programmas ietvaros noslēgto līgumu

skaits par videi katīgu preču un produktu atlikumu pārstrādi

15

15

02.03.00

Dabas muzejs

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

77

77

Apmeklētāju skaits

45 000

85 000

Izstāžu skaits

15

25

22 Kultūras ministrija

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Maksimālais iestāžu skaits - kopā,

82

82

t.sk. teātri un koncertorganizācijas

12

12

Maksimālais štata vienību skaits - kopā

2 821

2 821

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā,

2 520,5

2 520,5

t.sk.:

pedagoģiskās likmes

1 628,5

1 628,5

pedagoģiskās likmes un pedagoģisko darbinieku štata vienības

X

1 785,5

01.00.00

Kultūra

Maksimālais iestāžu skaits,

31

31

t.sk. teātri un koncertorganizācijas

12

12

Maksimālais štata vienību skaits

1 954

1 954

01.01.00

Muzeju valsts pārvalde un muzeji

Maksimālais iestāžu skaits

14

14

Maksimālais štata vienību skaits

1 210

1 210

Apmeklējumu skaits

299 740

634 800

Izstāžu skaits

90

185

01.02.00

Bibliotēku pārvalde un bibliotēkas

Maksimālais iestāžu skaits

3

3

Maksimālais štata vienību skaits

588

588

Lasītāju skaits

21 100

38 100

Apmeklējumu skaits

206 000

440 300

01.03.00

Teātru, izrāžu un koncertdarbība

Maksimālais iestāžu skaits

11

11

Pirmizrāžu skaits

35

73

Kopējais izrāžu un koncertu skaits

1 392

2 854

Kopējais skatītāju un klausītāju skaits

352 500

678 900

Vienas biļetes vidējā cena (Ls)

1,8

1,8

01.04.00

Kultūras pasākumi un programmas

Kultūrvēsturisko objektu skaits,

20 500

21 000

t.sk. kultūras pieminekļu skaits

8 500

8 700

Kultūras pasākumu skaits

15

35

01.06.00

Pārējās kultūras pārvaldes iestādes un organizācijas

Maksimālais iestāžu skaits

2

2

Maksimālais štata vienību skaits

156

156

Organizēto svētku, festivālu un citu pasākumu skaits

51

119

01.17.00

Latvijas Nacionālā opera

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Pirmizrāžu skaits

4

5

Kopējais izrāžu un koncertu skaits

80

160

Kopējais skatītāju un klausītāju skaits

80 847

148 532

Vienas biļetes vidējā cena (Ls)

4,13

4,13

02.00.00

Izglītība

Maksimālais iestāžu skaits

28

28

Maksimālais štata vienību skaits

13

13

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā,

2 520,5

2 520,5

t.sk.:

pedagoģiskās likmes

1 628,5

1 628,5

pedagoģiskās likmes un pedagoģisko darbinieku štata vienības

X

1 785,5

02.01.00

Profesionālā izglītība

Maksimālais iestāžu skaits

15

15

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā,

1 553

1 553

t.sk.:

pedagoģiskās likmes

934

934

pedagoģiskās likmes un pedagoģisko darbinieku štata vienības

X

1 017

Vidējais nosacītais audzēkņu skaits gadā,

X

2 440

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

2 326

Uzņemto audzēkņu skaits,

X

681

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

609

Mācību iestāžu absolventu skaits

492

492

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu nosacīto audzēkni gadā (Ls)

X

1 356

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu no dotācijas no vispārējiem

ieņēmumiem finansēto audzēkni gadā (Ls)

X

1 351

Audzēkņu skaits uz vienu pedagoģisko likmi

X

2,6

02.02.00

Augstākā izglītība

Maksimālais iestāžu skaits

3

3

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā,

676,5

676,5

t.sk.:

pedagoģiskās likmes

403,5

403,5

pedagoģiskās likmes un pedagoģisko darbinieku štata vienības

X

477,5

Vidējais nosacītais studējošo skaits gadā,

X

1 609

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

1 087

Uzņemto studentu, maģistrantu, doktorantu skaits,

X

548

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

383

Mācību iestāžu absolventu skaits

X

440

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu nosacīto studējošo gadā (Ls)

X

1 158

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu no dotācijas

no vispārējiem ieņēmumiem finansēto studējošo gadā (Ls)

X

1 452

Studējošo skaits uz vienu pedagoģisko likmi

X

4

02.03.00

Profesionālās ievirzes interešu izglītības programmas

Maksimālais iestāžu skaits

9

9

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā,

291

291

t.sk.:

pedagoģiskās likmes

291

291

pedagoģiskās likmes un pedagoģisko darbinieku štata vienības

X

291

Vidējais audzēkņu skaits gadā

X

2 107

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu audzēkni gadā (Ls)

X

217

Audzēkņu skaits uz vienu pedagoģisko likmi

X

7,2

02.05.00

Kultūrizglītības nozares pārvalde

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

13

13

Organizēto pasākumu skaits

14

32

03.00.00

Filmu nozare

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

10

10

03.01.00

Hronikālo īsfilmu uzņemšana

Hronikālo īsfilmu skaits

X

4

Uzņemtais hronikālo īsfilmu apjoms (minūtēs)

X

60

03.02.00

Pilnmetrāžas spēlfilmu uzņemšana

Pilnmetrāžas spēlfilmu skaits

X

2

Uzņemtais pilnmetrāžas spēlfilmu apjoms (minūtēs)

X

160

03.03.00

Filmu nozares pārvaldes iestāde, filmu uzņemšana un pasākumi

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

10

10

Dokumentālo filmu skaits

X

3

Dokumentālo filmu apjoms (minūtēs)

X

90

Animācijas filmu skaits

X

3

Animācijas filmu apjoms (minūtēs)

X

20

Īsmetrāžas spēlfilmu skaits

X

4

Īsmetrāžas spēlfilmu apjoms (minūtēs)

X

50

Projektu sagatavošana (spēlfilmu skaits)

X

2

04.00.00

Kultūras lietu pārvalde un vadība

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

79

79

04.01.00

Centrālais aparāts

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

49

49

04.02.00

Valsts kultūras inspektori

Maksimālais štata vienību skaits

30

30

Valsts inspektoru pārraudzībā esošo iestāžu skaits

1 943

1 943

06.00.00

Valsts arhīvu sistēma

Maksimālais iestāžu skaits

21

21

Maksimālais štata vienību skaits

765

765

Visu arhīvu fondu fiziski glabājamo vienību skaits (milj.)

14,3

14,5

Juridisko un fizisko personu izpildīto pieprasījumu skaits

11 000

20 000

Vienas glabājamās vienības uzturēšanas izdevumi (Ls)

0,18

0,18

Drošības un izmantošanas fonda veidošana (kadru skaits)

130 000

260 000

Glabājamo vienību skaits uz vienu strādājošo

18 693

18 954

23 Valsts zemes dienests

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Maksimālais iestāžu skaits - kopā

9

9

Maksimālais štata vienību skaits - kopā

3 617

3 617

01.00.00

Vispārējā vadība

Maksimālais iestāžu skaits

9

9

Maksimālais štata vienību skaits

741

741

Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā

reģistrētie nekustamie īpašumi ( skaits)

690 000

780 000

Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra uzturēšana

(aktualizēto datu skaits)

4 680 000

9 360 000

02.00.00

Valsts finansētie zemes uzmērīšanas, īpašuma formēšanas,

vērtēšanas, kadastra kārtošanas, valsts ģeodēzijas un

kartogrāfijas darbi

Maksimālais štata vienību skaits

979

979

Ierādītas un uzmērītas zemes īpašuma robežas bijušajiem

īpašniekiem, mantiniekiem, represētajiem, invalīdiem (personu skaits)

2 000

5 000

Latvijas Republikas satelītkartes mērogā 1 : 50000 iespiešana (lapu skaits)

5

10

Ģeodēziskā atbalsta tīkla ierīkošana (punktu skaits)

200

450

Ģeodēziskā atbalsta tīkla uzturēšana (punktu skaits)

500

1 500

Gravimetriskā tīkla izveidošana (punktu skaits)

200

600

Uzmērīšanas tīkla ierīkošana (punktu skaits)

300

1 500

Nivelēšanas (augstuma) atbalsta tīkla ierīkošana (km)

100

350

Latvijas Republikas topogrāfiskās kartes mērogā

1 : 50000 sastādīšana (lapu skaits)

18

36

Latvijas Republikas topogrāfiskās kartes mērogā

1 : 50000 iespiešana (lapu skaits)

16

34

Kadastrālās kartēšanas pamatmateriāla (ortofotoplānu) izgatavošana

republikas pilsētām un rajoniem (lapu - ortofotoplānu - skaits)

400

800

04.00.00

Nekustamā īpašuma masveida kadastrālā vērtēšana

Maksimālais štata vienību skaits

412

412

Inventarizēto būvju (arhīva) datu apstrāde, būvju nepilnās

tehniskās inventarizācijas datu ievade kadastra reģistrā (būvju skaits)

300 000

500 000

Nekustamā īpašuma (zemes) kadastrālo vērtību aktualizācija

masveidā (lietojumu un īpašumu skaits)

75 000

400 000

Masveida vērtēšanai nepieciešamās būvju papilduinformācijas

sagatavošana pēc būvju apsekošanas dabā (būvju skaits)

70 000

150 000

Tirgus datu vākšana un analīze (darījumu skaits)

10 000

20 000

Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtēšanas procesa pārraudzība

(reģionālo nodaļu skaits)

8

8

Ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamo objektu saraksta

sastādīšana (pašvaldību skaits)

560

560

Būvju kadastrālā vērtēšana (būvju skaits)

400 000

700 000

Tirgus datu analīzes informatīvā pārskata sagatavošana

1

1

05.00.00

Pasūtītāju finansētie zemes uzmērīšanas, īpašuma formēšanas,

vērtēšanas, informācijas apmaiņas, ģeodēzijas un

kartogrāfijas darbi

Maksimālais štata vienību skaits

1 485

1 485

Zemes lietojumu un īpašumu robežu ierādīšana

un uzmērīšana (īpašumu skaits)

8 000

18 000

Valsts robežas karšu izgatavošana (loksnes)

X

33

Zemes robežu plānu formēšana privatizēto ēku

un būvju uzturēšanai (plānu skaits)

1 500

4 000

Nekustamā īpašuma (zemes) individuālā kadastrālā

vērtēšana (īpašumu, lietojumu skaits)

15 000

15 000

Būvju tehniskās inventarizācijas individuālie darbi (būvju skaits)

80 000

166 000

24 Valsts kontrole

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Maksimālais iestāžu skaits - kopā

1

1

Maksimālais štata vienību skaits - kopā

190

190

01.00.00

Valsts kontrole

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

190

190

28 Augstākā tiesa

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Maksimālais iestāžu skaits - kopā

1

1

Maksimālais štata vienību skaits - kopā

161

161

01.00.00

Tiesa

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits,

161

161

t.sk. tiesnešu štata vienības

47

47

Augstākās tiesas Senāta kasācijas kārtībā izskatīto lietu skaits

1 000

2 000

Augstākās tiesas Palātu apelācijas kārtībā izskatīto lietu skaits

1 200

2 300

Augstākās tiesas Plēnuma un tiesu prakses vispārinājumu skaits

100

200

Slēdzienu skaits represēto personu krimināllietās

1 000

1 500

30 Satversmes tiesa

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Maksimālais iestāžu skaits - kopā

1

1

Maksimālais štata vienību skaits - kopā

48

48

01.00.00

Tiesa

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

48

48

32 Prokuratūra

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Maksimālais iestāžu skaits - kopā

52

52

Maksimālais štata vienību skaits - kopā

1 114

1 114

01.00.00

Prokuratūras iestāžu uzturēšana

Maksimālais iestāžu skaits

51

51

Maksimālais štata vienību skaits,

1 096

1 096

t.sk. prokuroru štata vienības

654

654

Uz tiesu nosūtīto krimināllietu skaits

X

10 600

02.00.00

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršana

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

16

16

Ziņojumu skaits

X

4 000

03.00.00

Prokuroru izdienas pensija

Maksimālais štata vienību skaits

2

2

35 Centrālā vēlēšanu komisija

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Maksimālais iestāžu skaits - kopā

1

1

Maksimālais štata vienību skaits - kopā

12

12

01.00.00

Vispārējā vadība

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

12

12

03.00.00

Pašvaldību vēlēšanas 2001.gadā

Izstrādāto instrukciju skaits

5

5

Likumu un instrukciju iespiesto eksemplāru skaits

9 000

9 000

Vēlēšanu rezultātu aprēķinu datorprogrammas izstrāde

2

2

Vēlēšanu dokumentācijas veidlapu izstrāde (skaits)

20

20

Vēlēšanu dokumentācijas veidlapu izgatavošana (eksemplāru skaits)

115 000

115 000

Vēlēšanu aplokšņu iegāde

1 400 000

1 400 000

Vēlēšanu komisijām organizēto semināru skaits

68

68

37 Centrālā zemes komisija

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Maksimālais iestāžu skaits - kopā

1

1

Maksimālais štata vienību skaits - kopā

12

12

01.00.00

Zemes reformas īstenošana Latvijas Republikā

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

12

12

Izšķirto zemes strīdu un atjaunoto īpašuma tiesību skaits

110

220

Rakstisko atbilžu un nosūtīto dokumentu skaits

500

1 000

Pieņemti lēmumi un sniegti atzinumi, kas regulē zemes reformu (skaits)

6

12

47 Radio un televīzija

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Maksimālais iestāžu skaits - kopā

1

1

Maksimālais štata vienību skaits - kopā

27

27

01.00.00

Nozares vadība

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

27

27

Raidorganizāciju pārbaužu skaits

20

40

Pārreģistrētas raidorganizācijas

47

91

Izsniegtas speciālas atļaujas kabeļtelevīzijām

3

5

Izsniegtas apraides atļaujas kabeļtelevīzijām

1

3

02.00.00

Radio programmu veidošana un izplatīšana

Radio programmu raidapjoms stundās (vidēji 62 stundas diennaktī),

11 222

22 630

t.sk.:

informatīvi analītiskie raidījumi

3 442

6 940

kultūras, izglītojošie un izklaidējošie raidījumi

2 380

4 800

mūzikas raidījumi

5 400

10 890

03.00.00

Televīzija

03.01.00

Programmu sagatavošana un realizācija

TV I un II programmas raidapjoms stundās (vidēji 18,7 stundas diennaktī),

3 375

6 750

t.sk.:

ziņas

243

588

informatīvi dokumentālās programmas

377

614

sports

251,5

388

bērnu un pusaudžu programmas

314,5

453

vērtību orientējošās, kultūras un izglītojošās programmas

690,5

1 067

kino un teātris

816

2 195

rekreatīvās programmas (spēles, konkursi, humors, izklaide)

377

690

surdotulkojumi

78

65

reklāma, rezerve

227,5

596

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

finansētais TV I un II programmas raidapjoms stundās

2 220

4 440

03.03.00

Reģionālās televīzijas

Novadu informatīvā televīzijas programma (stundas)

41

82

04.00.00

Elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu sistēmas izveide

Radio un televīziju darbinieku profesionālās kvalifikācijas

paaugstināšanas pasākumu skaits

2

4

Raidījumu konkurss

1

1

Informatīvo semināru skaits

1

2

Konkursu skaits apraides atļaujas (licences) saņemšanai

1

3

48 Valsts cilvēktiesību birojs

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Maksimālais iestāžu skaits - kopā

1

1

Maksimālais štata vienību skaits - kopā

18

18

01.00.00

Valsts cilvēktiesību birojs

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

18

18

Saņemto un izskatīto sūdzību skaits

400

800

Organizēto semināru, lekciju u.c. pasākumu skaits

80

160

Biroja izbraukumi uz pašvaldībām (skaits)

18

36

Izdoto informatīvo materiālu (bukletu) nosaukumu skaits

4

8

50 Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām

finansu institūcijām sekretariāts

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Maksimālais iestāžu skaits - kopā

1

1

Maksimālais štata vienību skaits - kopā

33

33

02.00.00

Nacionālās palīdzības koordinācija un sadarbība

ar starptautiskajām finansu institūcijām

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

33

33

Eiropas Savienības pirmsiestāšanās finansu instrumentu koordinācija:

PHARE programmas sagatavošanas misiju skaits

1

2

2001.gada PHARE Nacionālā programma, milj.eiro

X

33,25

PHARE 2001.gada Pārrobežu sadarbības programma

X

1

Eiropas Komisijai iesniegto ISPA projektu skaits

5

9

PHARE 1999.gada Pārrobežu sadarbības programmas

Mazo projektu Fonda ietvaros noslēgto līgumu skaits

6

13

PHARE CBC Baltijas Apvienotās sadarbības komitejas

organizēto sanāksmju skaits

X

3

Ar Eiropas Komisiju saskaņotās speciālās vadlīnijas

PHARE investīcijām ekonomiskajā un sociālajā izlīdzināšanā

X

1

Īstenojamo ārvalstu sadarbības projektu skaits

X

8

Divpusējās un daudzpusējās ārvalstu palīdzības koordinācija:

Sagatavoto programmu skaits

2

6

Starpvalstu programmu sagatavošanas sanāksmju skaits

1

6

Informatīvie pasākumi par ārvalstu palīdzību Latvijā:

Sagatavoto pārskatu skaits

X

1

Sagatavotie informatīvie materiāli par Eiropas

Savienības pirmsiestāšanās finansu instrumentiem Latvijā

1

3

Ārvalstu palīdzības sniedzējiem organizēto

informatīvo sanāksmju skaits par atbalsta

virzieniem valstī

4

8

Stratēģisko un plānošanas dokumentu izstrāde:

PHARE 2002.-2006.gada Baltijas jūras reģiona

Pārrobežu sadarbības programmas apvienotā

programmdokumenta izstrāde

X

1

Nacionālā attīstības plāna izstrāde

X

1

Ziņojumu skaits par Nacionālā attīstības plāna

izstrādes gaitu

1

2

Konsultāciju skaits ar partneriem sabiedrībā

X

150

Muitas un pievienotās vērtības nodokļu maksājumu atbrīvojumi:

Iesniegto atzinumu skaits par ārvalstu palīdzības

projektu atbrīvošanu no muitas un pievienotās

vērtības nodokļu maksājumiem

300

700

Ārvalstu palīdzības programmu ieviešanas uzraudzība:

Eiropas Savienības finansēto programmu

uzraudzības ziņojumu skaits

15

28

Eiropas Savienības finansēto programmu Apvienotās

uzraudzības komitejas sēžu skaits

X

1

Eiropas Savienības finansēto programmu

uzraudzības apakškomiteju skaits

X

8.

Sagatavotās atskaites Latvijas Bankai par

reģistrētajiem ārvalstu projektiem

6

12

Likumdošanas izstrāde Eiropas Savienības reģionālās

politikas un struktūrfondu jomā:

Institūciju stiprināšanas plāna sagatavošana

X

1

Likumdošanas paketes izstrāde reģionālās politikas

un Eiropas Savienības struktūrfondu vadībai valstī

X

1

Sadarbības ar Pasaules banku koordinēšana Latvijā:

Pasaules bankas Strukturālo pārkārtojumu aizdevuma līguma

(PSAL II) II posma sagatavošanas procesa organizēšana un

koordinēšana, līguma kopējā summa milj. USD

X

40

Japānas valdības dāvinājuma (PHRD granta)

PSAL II atbalstam administrēšana un koordinēšana milj.USD

X

0,5

Valsts speciālā budžeta programmas un apakšprogrammas

01.00.00

Tehniskā vienība

01.01.00

Tehniskās vienības projekta koordinācija

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

12

12

51 Īpašu uzdevumu ministra valsts reformu lietās sekretariāts

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Maksimālais iestāžu skaits - kopā

4

4

Maksimālais štata vienību skaits - kopā

94

99

02.00.00

Valsts pārvaldes reforma

Maksimālais iestāžu skaits

3

3

Maksimālais štata vienību skaits

69,5

74,5

02.01.00

Valsts pārvaldes reformas vadība (sekretariāts)

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

29

30

Gada publisko pārskatu skaits

X

1

Izstrādāto likumprojektu skaits

X

3

Izstrādāta Valsts pārvaldes reformas programma

1

1

Izstrādāti stratēģiskie dokumenti valsts reformas jomā

1

4

02.02.00

Civildienests

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

24,5

28,5

Informatīvo ziņojumu skaits

3

6

Gada publisko pārskatu skaits

X

1

Informatīvais biļetens "Jaunā Pārvalde"

5

11

Lēmumi un ieteikumi, veicot valsts civildienesta kontroli

20

40

02.03.00

Ierēdņu apmācība

Apmācāmo ierēdņu kandidātu vidējais nosacītais skaits:

ierēdņu kandidātu pamata mācībās

1 215

2 950

valodu mācībās

110

225

ārvalstu sadarbības programmās

300

180

02.04.00

Valsts administrācijas skola

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

16

16

Valsts administrācijas skolas rīkoto pasākumu skaits:

ierēdņu pamata mācību grupu skaits

70

160

valodu mācību grupu skaits

7

15

ārvalstu sadarbības programmu grupu skaits

15

9

Gada publisko pārskatu skaits

X

1

03.00.00

Pašvaldību darbības pārraudzība

Maksimālais iestāžu skaits

1

1

Maksimālais štata vienību skaits

24,5

24,5

Reģionālo sanāksmju (semināru) skaits par pašvaldības

interesējošiem jautājumiem

2

4

Pašvaldību vadītāju informatīvo sanāksmju skaits

4

9

Pašvaldību saistošo noteikumu atbilstības likuma

prasībām izvērtēšana (skaits)

150

400

Gada publisko pārskatu skaits

X

1

04.00.00

Administratīvi teritoriālā reforma

Pašvaldību administratīvi teritoriālā iedalījuma projekta

(nosacīti 102 un 33 pašvaldības) sagatavošana (projektu skaits)

2

Pašvaldību administratīvi teritoriālā iedalījuma

projektu sabiedriskās apspriešanas organizēšana

1

Informatīvas videofilmas par administratīvi teritoriālo

reformu sagatavošana

1

Sabiedrības informēšanas programmas administratīvi

teritoriālās reformas mērķu un uzdevumu skaidrošanas sagatavošana

1

Konceptuālā ziņojuma Saeimai par administratīvi teritoriālā

iedalījuma projektu (nosacīti 102 pašvaldības) sagatavošana

1

Pašvaldību apvienošanās procesam sagatavotais metodiskais materiāls

X

1

Izstrādāto apvienošanās projektu skaits

4

4

Administratīvo teritoriju izpētes projektu skaits

3

3

Administratīvo teritoriju izpētes projektu analīzes skaits

1

1

Organizētās konferences par administratīvi teritoriālo reformu

1

2

Publicēto rakstu un rakstu krājumu nosaukumu skaits

2

6

05.00.00

Pašvaldību vienotas informāciju sistēmas izveide

Pašvaldību vienotas informāciju sistēmas pilotprojektu skaits

10

12

Finansu ministra vietā -

aizsardzības ministrs Ģ.V.Kristovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu programmu un apakšprogrammu rezultatīvie rādītāji .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 553Pieņemts: 27.12.2001.Stājas spēkā: 29.12.2001.Zaudē spēku: 01.01.2002.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 188, 28.12.2001.
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
56980
29.12.2001
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)