Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2005. gada 1. februāra noteikumus Nr. 74 "Transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces lietošanas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.441

Rīgā 2001.gada 16.oktobrī (prot. Nr.50, 5.)
Kārtība, kādā C1, D1, C un D kategorijas vadītāja apliecībai atbilstošs transportlīdzeklis aprīkojams ar darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīci, un šīs ierīces lietošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 31.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā C1, D1, C un D kategorijas vadītāja apliecībai atbilstošs transportlīdzeklis aprīkojams ar darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīci (turpmāk — kontrolierīce) un kā šī kontrolierīce lietojama transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanai.

2. Ar kontrolierīci aprīkojami visi C1, D1, C un D kategorijas vadītāja apliecībai atbilstošie transportlīdzekļi (turpmāk — transportlīdzekļi), izņemot:

2.1. transportlīdzekļus, kuri veic:

2.1.1. pasažieru regulāros iekšzemes pārvadājumus;

2.1.2. pasažieru regulāros starptautiskos pārvadājumus, ja maršruta galapunkti atrodas līdz 50 kilometru (pa taisnu līniju) attālumā no šķērsojamās abu valstu robežas un maršruta garums nepārsniedz 100 kilometru;

2.2. transportlīdzekļus, kuru maksimāli pieļaujamais ātrums nepārsniedz 30 km/h;

2.3. transportlīdzekļus, kuri veic nekomerciālus kravu pārvadājumus transportlīdzekļa īpašnieka vajadzībām;

2.4. transportlīdzekļus, kurus izmanto pasta pārvadājumiem, autoceļu uzturēšanai un kontrolei, atkritumu savākšanai un izvešanai, telegrāfa un tālruņa pakalpojumiem, kā arī darbos ar notekūdeņiem, aizsardzībai pret plūdiem, ūdens, gāzes un elektrības apgādei, radio un televīzijas raidījumu nodrošināšanai un radio vai televīzijas raidītāju vai uztvērēju atrašanās vietas noteikšanai;

2.5. transportlīdzekļus, kurus izmanto ārkārtējās situācijās un glābšanas darbos;

2.6. specializētus transportlīdzekļus, kuri paredzēti medicīnas vajadzībām;

2.7. transportlīdzekļus, kuri pārvadā cirka un atrakciju iekārtas;

2.8. specializētus avārijas transportlīdzekļus;

2.9. transportlīdzekļus, ar kuriem veic izmēģinājumus uz ceļiem tehniskās attīstības, remonta vai tehniskās apkopes vajadzībām, un jaunus vai pārbūvētus transportlīdzekļus, kuri vēl nav izmantoti pārvadājumiem;

2.10. transportlīdzekļus, kuri ir Nacionālo bruņoto spēku un Iekšlietu ministrijas rīcībā;

2.11. transportlīdzekļus, kurus izmanto piena, piena trauku vai piena produktu savākšanai.

II. Kontrolierīces uzstādīšana, pārbaude un tipa apstiprināšana

3. Kontrolierīci transportlīdzeklī uzstāda, pārbauda un plombē laboratorija, kura saskaņā ar likumu “Par atbilstības novērtēšanu” ir akreditēta minēto uzdevumu veikšanai un kura pēc akreditēšanas ir iesniegusi Satiksmes ministrijā šo noteikumu 7.punktā minētās pārbaudes plāksnītes un šo noteikumu 9.punktā minētās plombas paraugus, un kuru Ministru kabinets ir pilnvarojis minēto uzdevumu veikšanai.

4. Latvijā kontrolierīces un datu reģistrācijas kartes (paredzēta reģistrējamo datu atzīmēšanai un saglabāšanai un ievietojama kontrolierīcē, lai uz tās varētu nepārtraukti reģistrēt nepieciešamo informāciju) tipu apstiprina Latvijas Nacionālais standartizācijas un metroloģijas centrs saskaņā ar Eiropas valstu līgumu attiecībā uz transportlīdzekļu apkalpju darbu starptautiskajos autopārvadājumos (AETR) (turpmāk — AETR līgums).

5. Transportlīdzekļu vadītāju darba un atpūtas laika uzskaitei lietojama tikai tāda kontrolierīce un datu reģistrācijas karte, kuras tips atbilst AETR līguma prasībām un ir apstiprināts kādā no AETR līguma dalībvalstīm un kura spēj reģistrēt šādus datus:

5.1. transportlīdzekļa nobraukto attālumu (km);

5.2. transportlīdzekļa kustības ātrumu (km/h);

5.3. transportlīdzekļa braukšanas ilgumu (stundas);

5.4. transportlīdzekļa vadītāju ikdienas darba (transporta vadīšanas, dokumentu kārtošanas utt.) laiku;

5.5. transportlīdzekļa vadītāja pārtraukumus darbā un atpūtas periodus (stundas);

5.6. kontrolierīces atvēršanu (reizes) pēc datu reģistrācijas kartes ievietošanas;

5.7. attiecībā uz elektronisko kontrolierīci, kura darbojas, saņemot elektroniski pārraidītos signālus no attāluma un ātruma mērītāja adaptera, — jebkuru tādu elektroenerģijas padeves pārtraukumu attāluma un ātruma mērītāja adapteram, kurš ilgāks par 100 tūkstošdaļsekundēm, un jebkuru signāla pārtraukumu uz attāluma un ātruma mērītāja adapteru.

6. Ja transportlīdzekli apkalpo divi vadītāji, uzstāda kontrolierīci, kas spēj šo noteikumu 5.3., 5.4. un 5.5.apakšpunktā minētos datus reģistrēt uz divām atsevišķām kartēm.

7. Šo noteikumu 3.punktā minētā laboratorija pārbauda kontrolierīci tūlīt pēc tās uzstādīšanas transportlīdzeklī un tad, ja remonta laikā tiek noņemta kāda no šo noteikumu 9.punktā minētajām plombām, bet ne retāk kā reizi divos gados. Pēc katras pārbaudes kontrolierīcei pievieno pārbaudes plāksnīti, uz kuras norāda:

7.1. laboratorijas adresi;

7.2. transportlīdzekli raksturojošo koeficientu (w = apgriezienu skaits/km vai w = impulsu skaits/km);

7.3. riteņu aploces efektivitāti “I” (mm);

7.4. datumu, kad noteikts transportlīdzekli raksturojošais koeficients un mērīta riteņu aploces efektivitāte.

8. Ja šo noteikumu 3.punktā minētā laboratorija pārbaudē konstatē, ka kontrolierīces uzrādītais transportlīdzekļa nobraukums, kustības ātrums un laiks (ilgums) neatbilst faktiskajam, tā veic nepieciešamos kontrolierīces regulēšanas darbus un novērš neatbilstību.

9. Tiek plombētas šādas kontrolierīces daļas un kontrolierīces pievada daļas:

9.1. pārbaudes plāksnīte (izņemot gadījumus, ja pārbaudes plāksnīte piestiprināta tādā veidā, ka to nav iespējams noņemt, nesabojājot šo noteikumu 7.punktā minētās atzīmes);

9.2. kontrolierīces un transportlīdzekļa savienojums;

9.3. adapters un vieta, kur tas pieslēgts elektriskajai ķēdei;

9.4. transportlīdzeklim, kuram ir divi vai vairāki pakaļējā tilta pārnesumi, — pārslēgšanas mehānisms;

9.5. savienojums, kas adapteru un pārslēgšanas mehānismu pievieno kontrolierīcei;

9.6. ierīces, kuras tiek izmantotas kontrolierīces iekšējo sastāvdaļu aizsardzībai, lai nepieļautu datu viltošanu.

10. Ja ceļā ir nepieciešams noņemt plombas tikai no šo noteikumu 9.2., 9.3. un 9.5.apakšpunktā minētajām vietām, tad pēc šo plombu noņemšanas ir atļauts transportlīdzekli izmantot ceļu satiksmē līdz tuvākajai kompetentajai kontroles institūcijai, kur transportlīdzekļa vadītājs iesniedz rakstisku ziņojumu par plombu noņemšanu un tās iemesliem. Pēc minētā ziņojuma iesniegšanas atļauts transportlīdzekli izmantot ceļu satiksmē līdz vietai, kur ir iespējama kontrolierīces pārbaude un plombēšana.

III. Transportlīdzekļa vadītāja pienākumi un atbildība

11. Transportlīdzekļa vadītāja pienākums ir laikus ieslēgt kontrolierīci un ekspluatēt to atbilstoši AETR līguma un šo noteikumu prasībām, bet, ja kontrolierīcei ir tehniski bojājumi, — atbilstoši šo noteikumu 10.punktam veikt nepieciešamos pasākumus, lai bojājumus novērstu.

12. Transportlīdzekļa vadītājs datu reģistrācijas karti izmanto katru dienu, kad viņš vada transportlīdzekli, sākot no brīža, kad transportlīdzeklis tiek nodots viņa rīcībā.

13. Kamēr nav beidzies darba periods, datu reģistrācijas karti no kontrolierīces izņemt nedrīkst, izņemot gadījumus, ja AETR līgumā un šajos noteikumos ir norādīts citādi.

14. Datu reģistrācijas karti nedrīkst izmantot ilgāk par izgatavotājrūpnīcas instrukcijā norādīto laiku.

15. Nedrīkst izmantot netīru vai bojātu datu reģistrācijas karti. Ja datu reģistrācijas karte kļūst nederīga turpmākai datu reģistrēšanai, transportlīdzekļa vadītājs to nomaina ar rezerves datu reģistrācijas karti. Šādā gadījumā jāsaglabā abas datu reģistrācijas kartes.

16. Pirms ievietošanas kontrolierīcē transportlīdzekļa vadītājs datu reģistrācijas kartē ieraksta šādas ziņas:

16.1. transportlīdzekļa vadītāja vārdu un uzvārdu;

16.2. datumu un tās vietas nosaukumu, kur tiek uzsākta datu reģistrācijas kartes izmantošana;

16.3. visu to transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numurus un kontrolierīču odometru rādījumus (km), kurus vadītājs izmantojis pārvadājumu veikšanai attiecīgās datu reģistrācijas kartes lietošanas laikā;

16.4. datumu un laiku, kad tiek nomainīts transportlīdzeklis.

17. Ja datu reģistrācijas karte vairs netiek izmantota, transportlīdzekļa vadītājs tajā ieraksta datumu, laiku un tās vietas nosaukumu, kur datu reģistrācijas kartes izmantošana tiek pārtraukta, kā arī kontrolierīces odometra rādījumu un attiecīgās datu reģistrācijas kartes lietošanas laikā nobraukto kilometru skaitu.

18. Ja transportlīdzeklī uzstādītās kontrolierīces izmantošana atbilstoši šo noteikumu prasībām tehnisku iemeslu dēļ nav iespējama, katrs transportlīdzekļa vadītājs savā datu reģistrācijas kartē ieraksta ziņas par savu darba un atpūtas laiku, izmantojot grafiskos simbolus (pielikums).

19. Ja transportlīdzekļa vadītājs neatrodas transportlīdzekļa tuvumā un tāpēc nevar ieslēgt kontrolierīci tādā režīmā, kas atbilst viņa darba vai atpūtas režīmam, viņš, izmantojot šo noteikumu pielikumā norādītos grafiskos simbolus, savā datu reģistrācijas kartē ieraksta ziņas par saviem darba periodiem ārpus transportlīdzekļa.

20. Transportlīdzekļa vadītājs pēc kontroles institūcijas amatpersonas pieprasījuma:

20.1. uzrāda kārtējās nedēļas datu reģistrācijas karti un to datu reģistrācijas karti, kuru viņš izmantojis iepriekšējās nedēļas pēdējā dienā, kad viņš vadīja transportlīdzekli;

20.2. nodrošina iespēju pārbaudīt kontrolierīces rādījumus un tās lietošanas atbilstību šiem noteikumiem, likumam “Par Latvijas Republikas pievienošanos Eiropas valstu 1970.gada 1.jūlija līgumam attiecībā uz transportlīdzekļu apkalpju darbu starptautiskajos autopārvadājumos (AETR)”, Ceļu satiksmes likumam un citiem normatīvajiem aktiem.

21. Transportlīdzekļa vadītājs ir atbildīgs par kontrolierīces ekspluatāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām un par sava faktiskā darba un atpūtas laika atspoguļošanu datu reģistrācijas kartē.

IV. Darba devēja pienākumi

22. Darba devēja pienākums ir nodrošināt transportlīdzekli ar kontrolierīci un katru transportlīdzekļa vadītāju ar pietiekamu datu reģistrācijas karšu skaitu, ņemot vērā pārvadājuma veikšanas ilgumu un iespējamo nepieciešamību nomainīt bojātās vai pilnvarotu kontrolieru izņemtās datu reģistrācijas kartes.

23. Darba devējs drīkst izsniegt transportlīdzekļa vadītājam tikai apstiprināta tipa datu reģistrācijas kartes, kas piemērotas izmantošanai attiecīgajā transportlīdzeklī uzstādītajā kontrolierīcē.

24. Datu reģistrācijas kartes, kas izmantotas transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaitei, darba devējs glabā vismaz 12 mēnešu, skaitot no pēdējā ieraksta datuma, kā arī pēc kontroles institūciju amatpersonu pieprasījuma uzrāda tās un pēc transportlīdzekļa vadītāja pieprasījuma izsniedz viņa datu reģistrācijas karšu kopijas.

V. Noslēguma jautājumi

25. Attiecībā uz transportlīdzekļiem, kuri veic iekšzemes pārvadājumus, prasība aprīkot tos ar kontrolierīci piemērojama:

25.1. ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu — attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas Latvijā tiek reģistrēti pirmoreiz;

25.2. ar 2005.gada 1.janvāri — attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas Latvijā ir reģistrēti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai.

26. Satiksmes ministrijas izsniegtās kontrolierīču uzstādīšanas, pārbaudes un plombēšanas atļaujas ir derīgas līdz 2003.gada 31.decembrim.

27. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1998.gada 15.decembra noteikumus Nr.458 “Autotransportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces lietošanas noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 1998, 375./380.nr.; 2000, 435./437.nr.).

Ministru prezidents A.Bērziņš

Satiksmes ministrs A.Gorbunovs
Pielikums
Ministru kabineta
2001. gada 16. oktobra
noteikumiem Nr.441
Grafiskie simboli transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaitei datu reģistrācijas kartē

PIEL.NOT.441 COPY.JPG (54157 bytes)

Satiksmes ministrs A.Gorbunovs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā C1, D1, C un D kategorijas vadītāja apliecībai atbilstošs transportlīdzeklis aprīkojams .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 441Pieņemts: 16.10.2001.Stājas spēkā: 20.10.2001.Zaudē spēku: 05.02.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 150, 19.10.2001.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
54831
20.10.2001
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)