Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2003. gada 30. oktobra likumu: Valsts kultūrkapitāla fonda likums.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Kultūrkapitāla fonda likums

1.pants. Likuma mērķis un darbības joma

Šis likums nosaka Kultūrkapitāla fonda izveidošanas un tā līdzekļu uzkrāšanas, pārvaldīšanas un izlietošanas kārtību.

2.pants. Kultūrkapitāla fonds

(1) Kultūrkapitāla fonds ir valsts bezpeļņas akciju sabiedrība, kas darbojas saskaņā ar šo likumu, likumu “Par bezpeļņas organizāciju”, likumu “Par akciju sabiedrībām”, citiem normatīvajiem aktiem un saviem statūtiem. Statūtus apstiprina, kā arī grozījumus tajos izdara Ministru kabinets.

(2) Lēmumu par Kultūrkapitāla fonda dibināšanu pieņem Ministru kabinets, nosakot reģistrēto pamatkapitālu — 1 000 000 latu un dibināšanas pamatkapitālu — 500 000 latu. Reģistrētā pamatkapitāla apjoms sasniedzams piecu gadu laikā no Kultūrkapitāla fonda reģistrācijas dienas.

(3) Kultūrkapitāla fonds ir juridiskā persona, tam ir norēķinu konti bankās un zīmogs.

(4) Kultūrkapitāla fonds ir Kultūras ministrijas pārziņā.

3.pants. Kultūrkapitāla fonda mērķis un uzdevumi

(1) Kultūrkapitāla fonda mērķis ir finansiāli atbalstīt un veicināt līdzsvarotu visu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu.

(2) Kultūrkapitāla fonda uzdevumi ir šādi:

1) veicināt kultūras atjaunotnes un mākslas jaunrades procesu;

2) finansēt fizisko un juridisko personu jaunrades un pētniecības projektus kultūras jomā;

3) piešķirt mūža stipendijas izciliem kultūras un mākslas darbiniekiem par nopelniem kultūras un mākslas attīstībā;

4) sekmēt izglītības iegūšanu un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu;

5) veicināt starptautisku sakaru attīstību, Latvijas kultūras un mākslas popularizēšanu pasaulē;

6) sekmēt jaunradīto kultūras vērtību izplatīšanu, to pieejamību plašai sabiedrībai;

7) sekmēt tradicionālās kultūras attīstību.

(3) Kultūrkapitāla fonds:

1) rīkojas ar Kultūrkapitāla fonda līdzekļiem, kurus izmanto šajā likumā noteiktajiem mērķiem;

2) uzkrāj papildu finansu līdzekļus kultūras un mākslas nozaru pasākumu un projektu finansēšanai, kā arī pārrauga šo līdzekļu mērķtiecīgu izlietošanu attiecīgajā projektā paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem;

3) izsludina projektu konkursus finansējuma saņemšanai, nosaka projektu iesniegšanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtību;

4) pārvalda un apsaimnieko Kultūrkapitāla fondam piederošo mantu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.04.1999. likumu, kas stājas spēkā 20.05.1999.)

4.pants. Kultūrkapitāla fonda tiesības un pienākumi

(1) Kultūrkapitāla fondam ir tiesības:

1) saņemt finansējumu no valsts budžeta;

2) iegādāties Latvijas valsts vērtspapīrus;

3) (izslēgts ar 15.04.1999. likumu);

4) veikt uzņēmējdarbību, ievērojot likumā “Par bezpeļņas organizāciju” noteiktos ierobežojumus;

5) izmantot likumos noteiktos nodokļu atvieglojumus.

(2) Kultūrkapitāla fondam nav tiesību:

1) izdarīt ziedojumus un veikt citu ar Kultūrkapitāla fonda mērķi un uzdevumiem nesaistītu darbību;

2) dibināt savus uzņēmumus.

(3) Kultūrkapitāla fonda pienākums ir:

1) nodrošināt savas darbības atklātumu, pēc katra finansējuma piešķīruma publicējot laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” finansēto projektu sarakstus un finansējuma summas;

2) likumā noteiktajā kārtībā atbildēt par Kultūrkapitāla fonda līdzekļu efektīvu apsaimniekošanu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.04.1999. likumu, kas stājas spēkā 20.05.1999.)

5.pants. Kultūrkapitāla fonda līdzekļi un tā darbības finansēšana

(1) Kultūrkapitāla fonda līdzekļi tiek izlietoti šajā likumā paredzētajam mērķim un uzdevumiem, kā arī Kultūrkapitāla fonda darbības nodrošināšanai.

(2) Kultūrkapitāla fonda līdzekļus veido:

1) ienākumi no izložu un azartspēļu nodevas un nodokļa atbilstoši likumam “Par izlozēm un azartspēlēm”;

2) ienākumi:

a) no alkohola akcīzes nodokļa 3 procentu apmērā,

b) no tabakas akcīzes nodokļa 3 procentu apmērā;

3) līdzekļi, ko Latvijas un ārvalstu fiziskās vai juridiskās personas iemaksā Kultūrkapitāla fondā kopīgi finansējamiem kultūras projektiem;

4) ienākumi no uzņēmējdarbības;

5) procentu maksājumi par Kultūrkapitāla fonda kontu atlikumiem;

6) dāvinājumi vai ziedojumi Kultūrkapitāla fondam.

(3) Visi Kultūrkapitāla fonda finansu līdzekļi tiek glabāti Valsts kasē.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.04.1999. likumu, kas stājas spēkā 20.05.1999.)

6.pants. Kultūrkapitāla fonda līdzekļu sadales kārtība

(1) (Izslēgta ar 15.04.1999. likumu)

(2) Kultūrkapitāla fonda līdzekļi tiek ieguldīti pamatkapitālā, kā arī sadalīti atbilstoši Kultūrkapitāla fonda mērķiem un uzdevumiem Kultūrkapitāla fonda padomes noteiktajos termiņos, apjomā un kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.04.1999. likumu, kas stājas spēkā 20.05.1999.)

7.pants. Kultūrkapitāla fonda pārvalde

(1) Kultūrkapitāla fonda pārvaldi veic Ministru kabineta iecelta padome, kas tiek izveidota un darbojas saskaņā ar likumu "Par akciju sabiedrībām". Tās sastāvā tiek iekļauti: kultūras ministrs, Finansu ministrijas pārstāvis, Nacionālās kultūras padomes pārstāvis, Radošo savienību padomes pārstāvis un katras Kultūrkapitāla fonda nozares padomes priekšsēdētājs.

(2) Kultūras ministrs ir valsts pilnvarnieks Kultūrkapitāla fondā; viņš veic akcionāru pilnsapulces funkcijas un ir padomes priekšsēdētājs.

(3) Kultūrkapitāla fonda direktoru ieceļ amatā kultūras ministrs padomes organizētā atklātā konkursa rezultātā.

(4) Kultūrkapitāla fonda darbību pārrauga likumā noteiktās institūcijas.

(5) Kultūrkapitāla fonda padomes pilnvaru laiks ir divi gadi. Pēc tās pilnvaru izbeigšanās Ministru kabinets ieceļ jaunu padomi.

(6) Kultūrkapitāla fonda padome izveido nozaru padomes, ievērojot šā likuma 8.panta noteikumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.04.2000. likumu, kas stājas spēkā 04.05.2000.)

8.pants. Nozaru padomes

(1) Kultūrkapitāla fondā ir šādas nozaru padomes:

1) Literatūras padome;

2) Mūzikas un dejas mākslas padome;

3) Teātra mākslas padome;

4) Filmu mākslas padome;

5) Vizuālās mākslas un fotomākslas padome;

6) Kultūras mantojuma padome;

7) Tradicionālās kultūras padome.

(2) Nozaru padomju uzdevums ir sadalīt Kultūrkapitāla fonda padomes piešķirtos līdzekļus.

(3) Nozares padomes sastāvā ir septiņi locekļi. Piecus nozares padomes locekļus izraugās konkursa kārtībā, turklāt viens no viņiem nozares padomē pārstāv attiecīgās nozares izglītības jomu. Divus nozares padomes locekļus ieceļ kultūras ministrs.

(4) Nozares padomes priekšsēdētāju ievēlē nozares padome no tās locekļu vidus.

(5) Nozares padomes pilnvaru laiks ir divi gadi.

(6) Nozares padomes izveidošanas un darbības nolikumu izstrādā Kultūrkapitāla fonda padome.

9.pants. Kultūrkapitāla fonda darbinieku tiesību ierobežojumi un atbildība

Kultūrkapitāla fonda direktora un citu amatpersonu uzņēmējdarbības, ienākumu gūšanas, amatu savienošanas un darba pildīšanas ierobežojumus, kā arī ar tiem saistītos citus ierobežojumus, pienākumus un atbildību nosaka Korupcijas novēršanas likums.

Pārejas noteikumi

1. Šā likuma 5.panta otrās daļas 2.punkta noteikumi stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.

(15.04.1999. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 20.05.1999.)

2. Ministru kabinets divu mēnešu laikā no dienas, kad stājas spēkā šis likums, apstiprina Kultūrkapitāla fonda statūtus un izveido Kultūrkapitāla fonda padomi.

3. Kultūrkapitāla fonda finansu līdzekļi, kuri šā likuma 5.panta trešās daļas noteikumu spēkā stāšanās brīdī atrodas termiņnoguldījumu kontos kredītiestādēs, pēc termiņnoguldījuma termiņa izbeigšanās tiek ieskaitīti Kultūrkapitāla fonda kontos Valsts kasē.

(15.04.1999. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 20.05.1999.)

Likums Saeimā pieņemts 1997.gada 18.decembrī.
Valsts prezidents G.Ulmanis
Rīgā 1997.gada 30.decembrī
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kultūrkapitāla fonda likums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 18.12.1997.Stājas spēkā: 01.01.1998.Zaudē spēku: 01.01.2004.Tēma: Kultūra un mākslaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 342/345, 30.12.1997.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 3, 05.02.1998.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Citi saistītie dokumenti
52954
{"selected":{"value":"04.05.2000","content":"<font class='s-1'>04.05.2000.-31.12.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"04.05.2000","iso_value":"2000\/05\/04","content":"<font class='s-1'>04.05.2000.-31.12.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.05.1999","iso_value":"1999\/05\/20","content":"<font class='s-1'>20.05.1999.-03.05.2000.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.01.1999","iso_value":"1999\/01\/14","content":"<font class='s-1'>14.01.1999.-19.05.1999.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.01.1999","iso_value":"1999\/01\/09","content":"<font class='s-1'>09.01.1999.-13.01.1999.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.1998","iso_value":"1998\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.1998.-08.01.1999.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
04.05.2000
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)