Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 119

Rīgā 2001.gada 13.martā (prot. Nr. 11, 13.§)
Mātes piena aizstājēju sastāva obligātās nekaitīguma prasības un to marķējuma un reklāmas prasības
Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma
4.panta otro un trešo daļu un 13.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka atsevišķai patērētāju grupai - zīdaiņiem (bērni līdz divpadsmit mēnešu vecumam) - paredzēto mātes piena aizstājēju sastāva obligātās nekaitīguma prasības, kā arī to marķējuma un reklāmas prasības, lai nodrošinātu attiecīgo produktu nekaitīgumu zīdaiņu veselībai un aizsargātu viņu tiesības uz dzīvību un attīstību.

2. Mātes piena aizstājēji to specifiskā sastāva vai īpašā ražošanas procesa dēļ ir skaidri atšķirami no cita veida pārtikas un ir piemēroti veselu zīdaiņu barošanai, ja viņus nav iespējams barot ar mātes pienu. Mātes piena aizstājējus izplata, norādot to piemērotību attiecīgajai patērētāju grupai.

3. Atkarībā no lietošanas mērķa mātes piena aizstājējus iedala divās grupās:

3.1. maisījumi, kas pilnībā apmierina zīdaiņu uztura prasības līdz sešu mēnešu vecumam (turpmāk - maisījumi zīdaiņiem pirmo četru līdz sešu mēnešu vecumam);

3.2. maisījumi, kas paredzēti zīdaiņiem no četru mēnešu vecuma un kas satur galveno daļu nepieciešamo uzturvielu zīdaiņu uzturā.

(Grozīts ar MK 20.04.2004. noteikumiem Nr. 341)

3.1 Mātes piena aizstājējus eksportē, ievērojot šo noteikumu prasības par mātes piena aizstājēju sastāvu un marķējumu. Šo pārtiku marķē atbilstošā valodā un tā, lai novērstu risku sajaukt maisījumus zīdaiņiem līdz četru mēnešu vecumam ar maisījumiem zīdaiņiem no četru mēnešu vecuma.

(MK 04.02.2003. noteikumu Nr. 62 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.04.2004. noteikumiem Nr. 341)

II. Obligātās nekaitīguma prasības mātes piena aizstājēju sastāvam

4. Mātes piena aizstājēju sastāvā var būt tikai šo noteikumu 1. vai 2.pielikumā minētie olbaltumvielas saturošie produkti un citas pārtikas sastāvdaļas, kuru piemērotība zīdaiņu barošanai ir pierādīta ar vispāratzītiem zinātniskiem datiem.

5. Šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minēto maisījumu sastāvs atbilst šo noteikumu 1.pielikumā minētajām prasībām.

(Grozīts ar MK 20.04.2004. noteikumiem Nr. 341)

6. Šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minēto maisījumu sastāvs atbilst šo noteikumu 2.pielikumā minētajām prasībām.

(Grozīts ar MK 20.04.2004. noteikumiem Nr. 341)

7. Mātes piena aizstājējiem atļauts pievienot tikai šo noteikumu 3.pielikumā minētās vielas, lai nodrošinātu zīdaiņiem nepieciešamos vitamīnus, minerālvielas, aminoskābes un citas barības vielas.

8. Normatīvajos aktos noteiktu atsevišķu pesticīdu atliekas augu un dzīvnieku valsts izcelsmes produktos mātes piena aizstājējos nedrīkst pārsniegt 0,01 mg/kg, izņemot šo noteikumu 7.pielikumā minētos pesticīdus.

(Grozīts ar MK 20.04.2004. noteikumiem Nr. 341)

8.1 Šo noteikumu 8.pielikumā minētos pesticīdus aizliegts izmantot lauksaimniecības produktu ieguvē, ja šos produktus izmanto mātes piena aizstājēju ražošanā. Atzīstams, ka pesticīdi nav lietoti, ja:

8.11. šo noteikumu 8.pielikuma 1.tabulā minēto atsevišķu pesticīdu atlieku daudzumi nepārsniedz analītiskās metodes kvantitatīvās noteikšanas robežu 0,003 mg/kg;

8.12. šo noteikumu 8.pielikuma 2.tabulā minēto atsevišķu pesticīdu atlieku daudzumi nepārsniedz 0,003 mg/kg.

(MK 20.04.2004. noteikumu Nr. 341 redakcijā; punkts stājas spēkā 06.03.2005., sk. 28. punktu)

8.2 Šo noteikumu 7.pielikumā minēto pesticīdu atlieku daudzumi nepārsniedz attiecīgi šajā pielikumā noteiktos maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku daudzumus.

(MK 20.04.2004. noteikumu Nr. 341 redakcijā; punkts stājas spēkā 06.03.2005., sk. 28. punktu)

8.3 Šo noteikumu 8., 8.1 un 8.2 punktā minētie maksimāli pieļaujamie pesticīdu atlieku daudzumi noteikti patēriņam gatavos produktos.

(MK 20.04.2004. noteikumu Nr. 341 redakcijā)

9. Sagatavojot mātes piena aizstājējus lietošanai, tiem drīkst pievienot tikai ūdeni.

10. Pārtikas piedevu izmantošanu mātes piena aizstājējos nosaka normatīvie akti par pārtikas piedevu lietošanu.

11. Mazumtirdzniecībā mātes piena aizstājējus izplata tikai fasētus.

III. Prasības mātes piena aizstājēju marķējumam

12. Ja mātes piena aizstājējs pagatavots no dažādām olbaltumvielām, tad atbilstoši zīdaiņa vecumam produkta marķējumā norāda tā tirdzniecības nosaukumu - "Maisījums zīdaiņiem pirmo četru līdz sešu mēnešu vecumam" vai "Maisījums zīdaiņiem no četru mēnešu vecuma".

(Grozīts ar MK 20.04.2004. noteikumiem Nr. 341)

13. Ja mātes piena aizstājējs pagatavots tikai no govs piena olbaltumvielām, tad atbilstoši zīdaiņa vecumam produkta marķējumā norāda tā tirdzniecības nosaukumu - "Piens zīdaiņiem pirmo četru līdz sešu mēnešu vecumam" vai "Piens zīdaiņiem no četru mēnešu vecuma".

(Grozīts ar MK 20.04.2004. noteikumiem Nr. 341)

14. Ja mātes piena aizstājējs importēts no Eiropas Savienības, tad produkta tirdzniecības nosaukums latviešu valodā atbilst attiecīgajam produkta tirdzniecības nosaukumam kādā no Eiropas Savienības valstu valodām (4.pielikums).

15. Mātes piena aizstājēja marķējumā papildus citos normatīvajos aktos par pārtikas preču marķēšanu noteiktajai informācijai norāda:

15.1. produkta enerģētisko vērtību kilodžoulos (kJ) un kilokalorijās (kcal), olbaltumvielu, ogļhidrātu un tauku daudzumu, izteiktu skaitļos, 100 mililitros lietošanai sagatavota produkta;

15.2. katra šo noteikumu 1. vai 2.pielikumā minētā vitamīna un minerālvielas vidējo daudzumu, izteiktu skaitļos, un arī holīna, inozīta, karnitīna un taurīna daudzumu (ja tie ir pievienoti), izteiktu skaitļos, 100 mililitros lietošanai sagatavota produkta;

15.3. (svītrots ar MK 20.04.2004. noteikumiem Nr. 341);

15.4. produkta sagatavošanas pamācību un brīdinājumu par bīstamību veselībai, ja tas sagatavots nepareizi.

16. Mātes piena aizstājēja marķējumā sniegtajā informācijā par produkta lietošanu nedrīkst būt ieteikums atteikties no barošanas ar mātes pienu. Marķējumā aizliegts lietot tādus vārdus kā "humanizēts", "maternalizēts", "pielīdzināts mātes pienam", kā arī citus, kas mātes piena aizstājējus pielīdzina mātes pienam. Norādi “adaptēts” atļauts lietot tikai atbilstoši šo noteikumu 5.pielikuma 1.punktā noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar MK 20.04.2004. noteikumiem Nr. 341)

17. Šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minēto maisījumu marķējumā papildus šo noteikumu 15.punktā noteiktajai informācijai norāda:

17.1. informāciju par produkta piemērotību zīdaiņa barošanai no dzimšanas, ja zīdaini nav iespējams barot ar mātes pienu;

17.2. informāciju par dzelzs papildu uzņemšanas nepieciešamību zīdaiņiem, kas vecāki par četriem mēnešiem, ja viņus baro ar šo maisījumu un tas nesatur pievienotu dzelzi;

17.3. vārdus "Svarīga norāde" (izceltā drukā), kuriem seko informācija:

17.3.1. par zīdīšanas pārākumu un par mātes pienu kā vislabāko zīdaiņa uzturu, kas pasargā zīdaini no veselības traucējumiem;

17.3.2. par produkta lietošanu tikai saskaņā ar ārstniecības personas ieteikumu.

(Grozīts ar MK 20.04.2004. noteikumiem Nr. 341)

18. Šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minēto maisījumu marķējumā nedrīkst ietvert bērnu attēlus vai citus attēlus, vai tekstus, kas idealizē minētā produkta lietošanu. Marķējumā var ietvert grafiskus attēlus, kas atvieglo produkta identifikāciju un ilustrē tā sagatavošanu.

(Grozīts ar MK 20.04.2004. noteikumiem Nr. 341)

19. Šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minēto maisījumu marķējumā var ietvert paziņojumu par tā īpašu sastāvu saskaņā ar šo noteikumu 5.pielikumā minētajām prasībām.

(Grozīts ar MK 20.04.2004. noteikumiem Nr. 341)

20. Šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minēto maisījumu marķējumā norāda:

20.1. (svītrots ar MK 20.04.2004. noteikumiem Nr. 341);

20.2. ka produkts piemērots tikai tādu zīdaiņu uzturam, kas vecāki par četriem mēnešiem, un ka šis produkts sastāda tikai daļu no zīdaiņa uztura.

(Grozīts ar MK 20.04.2004. noteikumiem Nr. 341)

IV. Prasības mātes piena aizstājēju reklāmai

21. Šo noteikumu 16., 18. un 19.punktā un 17.3.apakšpunktā minētās mātes piena aizstājēju marķējuma prasības attiecas arī:

21.1. uz noformējumu, iesaiņojumu un izmantotajiem iesaiņojuma materiāliem, uz izvietojumu un uz apkārtni, kurā produkts izvietots;

21.2. uz reklāmu.

22. Šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minēto maisījumu reklāma ir atļauta tikai publikācijās par bērnu aprūpi un zinātniskās publikācijās atbilstoši šo noteikumu 16., 18. un 19.punktā un 17.3.apakšpunktā minētajām prasībām. Reklāma drīkst saturēt tikai zinātniski pamatotu informāciju. Reklāma nedrīkst netieši norādīt vai radīt priekšstatu, ka barošana ar maisījumu ir līdzvērtīga vai pārāka par barošanu ar mātes pienu.

(Grozīts ar MK 20.04.2004. noteikumiem Nr. 341)

23. Šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētos maisījumus nedrīkst reklamēt tirdzniecības vietā, izsniedzot produkta paraugus tieši patērētājiem vai citādi veicinot pārdošanu mazumtirdzniecībā (piemēram, ar īpašām vitrīnām, atlaižu kuponiem, prēmijām, īpašu izpārdošanu, pārdodot preces par pazeminātu cenu, pārdodot komplektā ar citām precēm).

(Grozīts ar MK 20.04.2004. noteikumiem Nr. 341)

24. Ražotāji un izplatītāji nedrīkst izplatīt tieši vai netieši (ar ārstniecības iestāžu starpniecību) grūtniecēm, zīdaiņu un mazu bērnu mātēm vai viņu ģimenes locekļiem, kā arī citiem patērētājiem šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētos maisījumus vai to paraugus bez maksas vai par pazeminātu cenu, kā arī tos dāvināt.

(Grozīts ar MK 20.04.2004. noteikumiem Nr. 341)

25. Ārstniecības iestādes sniedz objektīvu un saprotamu informāciju (rakstisku vai audiovizuālu) par zīdaiņu un mazu bērnu barošanu un nodrošina šīs informācijas pieejamību visiem, kam tā nepieciešama. Minētajā informācijā iekļauj šādus jautājumus:

25.1. zīdīšanas labums un pārākums par barošanu ar mātes piena aizstājējiem;

25.2. mātes uzturs, gatavojoties zīdīšanai, un zīdīšanas paildzināšana;

25.3. daļējas barošanas ar maisījumu iespējamā negatīvā ietekme uz zīdīšanu;

25.4. grūtības atsākt zīdīšanu pēc pārtraukuma;

25.5. rūpnieciski ražotu vai mājās pagatavotu maisījumu pareiza lietošana.

(Grozīts ar MK 20.04.2004. noteikumiem Nr. 341)

26. Ražotāji un izplatītāji nodrošina, ka šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minēto maisījumu reklāma satur informāciju par šo maisījumu lietošanas sociālajām un finansiālajām sekām, par zīdaiņu veselības apdraudējumu, ko rada neatbilstoša pārtika vai nepareizas barošanas metodes, arī nepiemērota maisījuma lietošana. Reklāmā aizliegts ietvert attēlus, kas idealizē maisījumu lietošanu. Reklāmā atļauts iekļaut ražotāja vai izplatītāja nosaukumu vai firmas zīmi, bet nav atļauts iekļaut šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minēto produktu preču zīmi, un to izplata tikai ārstniecības iestādēs ar ārstniecības iestādes piekrišanu.

(MK 20.04.2004. noteikumu Nr. 341 redakcijā)

26.1 Šo noteikumu 26.punktā minēto reklāmu, izņemot šo noteikumu 22.punktā minēto, izplatīšana atļauta tikai tad, ja saņemts Latvijas Pārtikas centra rakstisks apstiprinājums par tās atbilstību šo noteikumu un pārtikas apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām, kuros noteiktas izplatīšanas un marķējuma prasības. Reklāmas izvērtēšanā Latvijas Pārtikas centrs var pieaicināt ekspertus. Latvijas Pārtikas centrs 30 dienu laikā izsniedz apstiprinājumu vai motivētu atteikumu apstiprināt reklāmas atbilstību.

(MK 20.04.2004. noteikumu Nr. 341 redakcijā)

26.2 Maksa par šo noteikumu 26.1 punktā minētās reklāmas atbilstības izvērtēšanu ir 79,13 lati (neieskaitot PVN).

(MK 20.04.2004. noteikumu Nr. 341 redakcijā)

26.3 Šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētos produktus atļauts piegādāt ziedojumu veidā vai pārdot par pazeminātām cenām valsts sociālās aprūpes iestādēm tikai to zīdaiņu ēdināšanai, kuriem šie produkti nepieciešami, un tikai tik ilgi, cik nepieciešams.

(MK 20.04.2004. noteikumu Nr. 341 redakcijā)

V. Noslēguma jautājums

27. Noteikumi stājas spēkā ar 2001.gada 1.oktobri.

28. Šo noteikumu 8.1 un 8.2 punkts stājas spēkā ar 2005.gada 6.martu.

(MK 20.04.2004. noteikumu Nr. 341 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 04.02.2003. noteikumu Nr. 62 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 89/398/EEC, 91/321/EEC, 92/52/EEC, 96/4/EC, 96/84/EC, 1999/41/EC un 1999/50/EC.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Labklājības ministra vietā -
kultūras ministre K.Pētersone
1.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 13.marta
noteikumiem Nr.119
Prasības zīdaiņiem (pirmo četru līdz sešu mēnešu vecumam) paredzēto maisījumu sastāvam1

(Pielikuma nosaukums grozīts ar MK 20.04.2004. noteikumiem Nr. 341)

Nr.
p.k.
Maisījuma enerģētiskā vērtība un sastāvdaļas, mērvienībasMinimālais daudzumsMaksimālais daudzums
1.Enerģētiskā vērtība, kJ/100 ml (kcal/100 ml)250 (60)315 (75)
2.Olbaltumvielas: 2, 3  
2.1.no govs piena olbaltumvielām ražotā maisījumā, g/100 kJ (g/100 kcal)0,45 (1,8)40,7 (3)4
2.2.no olbaltumvielu daļējiem hidrolizātiem ražotā maisījumā, g/100 kJ (g/100 kcal):0,56 (2,25)4, 50,7 (3)4, 5
2.2.1.taurīns, µmoli/100 kJ (µmoli/100 kcal)10 (42) 
2.2.2.L-karnitīns, µmoli/100 kJ (µmoli/100 kcal)1,8 (7,5)-
2.3.tikai no sojas izdalītām olbaltumvielām vai no tām kopā ar govs piena olbaltumvielām ražotā maisījumā, g/100 kJ (g/100 kcal)0,56 (2,56)60,7 (3)6
2.3.1.L-karnitīns, µmoli/100 kJ (µmoli/100 kcal)1,8 (7,5)-
2.3.2.ķīmiskais indekss780 % no salīdzināmās olbaltumvielas8 
3.Tauki, g/100 kJ (g/100 kcal)9:1,05 (4,4)1,5 (6,5)
3.1.laurīnskābe-15 % no kopējā tauku daudzuma
3.2.miristīnskābe-15 % no kopējā tauku daudzuma
3.3.linolskābe (glicerīdu, t.i., linoleātu formā), mg/100 kJ (mg/100 kcal)70 (300)285 (1200)
3.4.alfa-linolēnskābe, mg/100 kJ (mg/100 kcal)12 (50)-
3.5.linolskābes- alfa-linolēnskābes attiecība515
3.6.trans-taukskābes-4 % no kopējā tauku daudzuma
3.7.erukskābe-1 % no kopējā tauku daudzuma
3.8.drīkst pievienot garo ķēžu polinepiesātinātās taukskābes (C20, C22):  
3.8.1.w-3-1 % no kopējā tauku daudzuma
3.8.2.w-6-2 % no kopējā tauku daudzuma
3.8.3.arahidonskābe-1 % no kopējā tauku daudzuma
3.8.4.eikozānpentaēnskābes (C20:5, w-3) saturs nedrīkst pārsniegt dokozaheksaēnskābes (C22:6, w-3) saturu  
4.Ogļhidrāti (tikai laktoze, maltoze, saharoze, maltodekstrīni, glikozes sīrups, sausais glikozes sīrups, termiski neapstrādāta ciete, dabīgi brīva no lipekļa, želatinizēta ciete, dabīgi brīva no lipekļa), g/100 kJ (g/100 kcal):1,7 (7)3,4 (14)
4.1.laktoze0,85 (3,5)10-
4.2.saharoze-20 % no kopējā ogļhidrātu daudzuma
4.3.termiski neapstrādāta ciete un/vai želatinizēta ciete, g/100 ml-2; 30 % no kopējā ogļhidrātu daudzuma
5.Minerālvielas:  
5.1.no govs piena olbaltumvielām ražotā maisījumā:  
5.1.1.nātrijs, mg/100 kJ (mg/100 kcal)5 (20)14 (60)
5.1.2.kālijs, mg/100 kJ (mg/100 kcal)15 (60)35 (145)
5.1.3.hlorīdi, mg/100 kJ (mg/100 kcal)12 (50)29 (125)
5.1.4.kalcijs, mg/100 kJ (mg/100 kcal)12 (50)-
5.1.5.fosfors, mg/100 kJ (mg/100 kcal)6 (25)22 (90)
5.1.6.magnijs, mg/100 kJ (mg/100 kcal)1,2 (5)3,6 (15)
5.1.7.dzelzs11, mg/100 kJ (mg/100 kcal)0,12 (0,5)0,36 (1,5)
5.1.8.cinks, mg/100 kJ (mg/100 kcal)0,12 (0,5)0,36 (1,5)
5.1.9.varš, µg /100 kJ (µg /100 kcal)4,8 (20)19 (80)
5.1.10.jods, µg /100 kJ (µg /100 kcal)1,2 (5)-
5.1.11.selēns12, µg /100 kJ (µg /100 kcal)-0,7 (3)
5.1.12.kalcija/fosfora attiecība1,22,0
5.2.tikai no sojas izdalītām olbaltumvielām vai no tām kopā ar govs piena olbaltumvielām ražotā maisījumā, mg/100 kJ (mg/100 kcal):  
5.2.1.nātrijs, mg/100 kJ (mg/100 kcal)5 (20)14 (60)
5.2.2.kālijs, mg/100 kJ (mg/100 kcal)15 (60)35 (145)
5.2.3.hlorīdi, mg/100 kJ (mg/100 kcal)12 (50)29 (125)
5.2.4.kalcijs, mg/100 kJ (mg/100 kcal)12 (50)-
5.2.5.fosfors, mg/100 kJ (mg/100 kcal)6 (25)22 (90)
5.2.6.magnijs, mg/100 kJ (mg/100 kcal)1,2 (5)3,6 (15)
5.2.7.dzelzs11, mg/100 kJ (mg/100 kcal)0,25 (1)0,5 (2)
5.2.8.cinks, mg/100 kJ (mg/100 kcal)0,18 (0,75)0,6 (2,4)
5.2.9.varš, µg /100 kJ (µg /100 kcal)4,8 (20)19 (80)
5.2.10.jods, µg /100 kJ (µg /100 kcal)1,2 (5)-
5.2.11.selēns12, µg /100 kJ (µg /100 kcal)-0,7 (3)
5.2.12.kalcija/fosfora attiecība1,22,0
6.Vitamīni:  
6.1.A vitamīns, µg RE/100 kJ (µg RE/100 kcal)1314 (60)43 (180)
6.2.D vitamīns, µg /100 kJ (µg /100 kcal)140,25 (1)0,65 (2,5)
6.3.tiamīns, µg /100 kJ (µg /100 kcal)10 (40)-
6.4.riboflavīns, µg /100 kJ (µg /100 kcal)14 (60)-
6.5.niacīns, mg NE /100 kJ (mg NE /100 kcal)150,2 (0,8)-
6.6.pantotēnskābe, µg /100 kJ (µg /100 kcal)70 (300)-
6.7.B6 vitamīns, µg /100 kJ (µg /100 kcal)9 (35)-
6.8.biotīns, µg /100 kJ (µg /100 kcal)0,4 (1,5)-
6.9.folskābe, µg /100 kJ (µg /100 kcal)1 (4)-
6.10.B12 vitamīns, µg /100 kJ (µg /100 kcal)0,025 (0,1)-
6.11.C vitamīns, µg /100 kJ (µg /100 kcal)1,9 (8)-
6.12.K vitamīns, µg /100 kJ (µg /100 kcal)1 (4)-
6.13.E vitamīns, mg a-TE /g polinepiesātināto taukskābju, rēķinot pēc linolskābes, vai mg a-TE /100 kJ (mg a-TE /100 kcal)160,5 vai 0,1 (0,5)-
7.Nukleotīdi, kopējais daudzums, mg/100 kJ (mg/100 kcal), tai skaitā:-1,2 (5)
7.1.citidīna 5'-monofosfāts, mg/100 kJ (mg/100 kcal)-0,60 (2,50)
7.2.uridīna 5'-monofosfāts, mg/100 kJ (mg/100 kcal)-0,42 (1,75)
7.3.adenozīna 5'-monofosfāts, mg/100 kJ (mg/100 kcal)-0,36 (1,50)
7.4.guanozīna 5'-monofosfāts, mg/100 kJ (mg/100 kcal)-0,12 (0,50)
7.5.inozīna 5'-monofosfāts, mg/100 kJ (mg/100 kcal)-0,24 (1,0)

Piezīmes.

1 Sastāvs norādīts lietošanai gatavā produktā, kas sagatavots pēc ražotāja norādījumiem.

2 Olbaltumvielu saturs = slāpekļa saturs x 6,38 (govs piena olbaltumvielām) vai slāpekļa saturs x 6,25 (no sojas izdalītām olbaltumvielām un olbaltumvielu daļējiem hidrolizātiem).

3 Aminoskābju pievienošana maisījumam atļauta tikai olbaltumvielu uzturvērtības uzlabošanai un tikai attiecībās, kādas nepieciešamas šim nolūkam.

4 Lai maisījumam būtu mātes pienam atbilstoša enerģētiskā vērtība, tam jāsatur katras neaizstājamās un daļēji neaizstājamās aminoskābes17 izmantojamais daudzums, kas nav mazāks par to, ko satur salīdzināmā olbaltumviela (mātes piena olbaltumvielas)8; aprēķinos ir atļauts cistīna un metionīna daudzumu saskaitīt kopā. 

5 Olbaltumvielu lietderības koeficientiem (protein efficiency ratio PER) un kopējai olbaltumvielu izmantojamībai (net protein utilization NPU) jābūt ne mazākiem par attiecīgajiem kazeīna rādītājiem.

6 Lai maisījumam būtu mātes pienam atbilstoša enerģētiskā vērtība, tam jāsatur metionīna izmantojamais daudzums, kas nav mazāks par to, ko satur salīdzināmā olbaltumviela (mātes piena olbaltumvielas)8.

7 Ķīmiskais indekss - vismazākā attiecība starp katras neaizstājamās aminoskābes daudzumu izmantojamajā olbaltumvielā un katras attiecīgās aminoskābes daudzumu salīdzināmajā olbaltumvielā.

8 Salīdzināmo olbaltumvielu (kazeīna un mātes piena olbaltumvielu) aminoskābju saturs:

Nr.
p.k.
AminoskābesKazeīns, g/100 g olbaltumvieluMātes piena olbaltumvielas, g/100 g olbaltumvielu
1.Arginīns3,73,8
2.Cistīns0,31,3
3.Histidīns2,92,5
4.Izoleicīns5,44,0
5.Leicīns9,58,5
6.Lizīns8,16,7
7.Metionīns2,81,6
8.Fenilalanīns5,23,4
9.Treonīns4,74,4
10.Triptofāns1,61,7
11.Tirozīns5,83,2
12.Valīns6,74,5

9 Aizliegta sezama sēklu eļļas un kokvilnas sēklu eļļas izmantošana.

10 Neattiecas uz maisījumu, kurā sojas olbaltumvielu saturs pārsniedz 50 % no kopējā olbaltumvielu satura.

11 Ierobežojums attiecināms uz maisījumu ar papildus pievienotu dzelzi.

12 Ierobežojums attiecināms uz maisījumu ar papildus pievienotu selēnu.

13 RE = visu trans-retinolu ekvivalents.

14 Holekalciferola veidā, kura 10 µg = D vitamīna 400 SV.

15 NE = niacīna ekvivalents, t.i., mg nikotīnskābes + mg triptofāna/60.

16 a-TE = d- a-tokoferola ekvivalents.

17 Neaizstājamo un daļēji neaizstājamo aminoskābju saturs mātes pienā:

Nr.
p.k.
Aminoskābesmg/100 kJ
(1 kJ =0,239 kcal)
mg/100 kcal
1.Arginīns1669
2.Cistīns624
3.Histidīns1145
4.Izoleicīns1772
5.Leicīns37156
6.Lizīns29122
7.Metionīns729
8.Fenilalanīns1562
9.Treonīns1980
10.Triptofāns730
11.Tirozīns1459
12.Valīns1980
2.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 13.marta
noteikumiem Nr.119

(Pielikums grozīts ar MK 04.02.2003. noteikumiem Nr. 62; MK 20.04.2004. noteikumiem Nr. 341)

Prasības zīdaiņiem (no četru mēnešu vecuma) paredzēto maisījumu sastāvam1
Nr.
p.k.
Maisījuma enerģētiskā vērtība un sastāvdaļas, mērvienībasMinimālais daudzumsMaksimālais daudzums
1.Enerģētiskā vērtība, kJ/100 ml (kcal/100 ml)250 (60)335 (80)
2.Olbaltumvielas2, 3, 4, g/100 kJ (g/100 kcal):0,5 (2,25)51 (4,5)5
2.1.ķīmiskais indekss680 % no salīdzināmās olbaltumvielas (kazeīns vai mātes piena olbaltumvielas)7-
3.Tauki, g/100 kJ (g/100 kcal)8:0,8 (3,3)1,5 (6,5)
3.1.laurīnskābe-15 % no kopējā tauku daudzuma
3.2.miristīnskābe-15 % no kopējā tauku daudzuma
3.3.linolskābe (glicerīdu, t.i., linolātu veidā)70 (300)9-
3.4.trans-taukskābes-4 % no kopējā tauku daudzuma
3.5.erukskābe-1 % no kopējā tauku daudzuma
4.Ogļhidrāti, g/100 kJ (g/100 kcal)10:1,7 (7)3,4 (14)
4.1.laktoze0,45 (18)11-
4.2.saharoze, fruktoze, medus-atsevišķi vai kopā 20 % no kopējā ogļhidrātu daudzuma
5.Minerālvielas:  
5.1.dzelzs, mg/100 kJ (mg/100 kcal)0,25 (1)0,5 (2)
5.2.jods, µg/100 kJ (µg/100 kcal)1,2 (5)-
5.3.cinks, mg/100 kJ (mg/100 kcal):  
5.3.1.no govs piena ražotā maisījumā0,12 (0,5)-
5.3.2.tikai no sojas izdalītām olbaltumvielām vai no tām kopā ar govs piena olbaltumvielām ražotā maisījumā0,18 (0,75)-
5.4.citas minerālvielasatbilstoši govs piena minerālvielu saturam12 
5.5.kalcija un fosfora attiecība-2,0
6.Vitamīni:
6.1.A vitamīns, µg RE/100 kJ (µg RE/100 kcal)1314 (60)43 (180)
6.2.D vitamīns, µg/100 kJ (µg/100 kcal)140,25 (1)0,75 (3)
6.3.C vitamīns, µg/100 kJ (µg/100 kcal)1,9 (8)-
6.4.E vitamīns, mg α-TE /g polinepiesātināto taukskābju, rēķinot pēc linolskābes, vai mg α-TE /100 kJ (mg α-TE/100 kcal)150,5 vai 0,1 (0,5)-
7.Nukleotīdi, kopējais daudzums, mg/100 kJ (mg/100 kcal), tai skaitā:-1,2 (5)
7.1.citidīna 5'-monofosfāts, mg/100 kJ (mg/100 kcal)-0,60 (2,50)
7.2.uridīna 5'-monofosfāts, mg/100 kJ (mg/100 kcal)-0,42 (1,75)
7.3.adenozīna 5'-monofosfāts, mg/100 kJ (mg/100 kcal)-0,36 (1,50)
7.4.guanozīna 5'-monofosfāts, mg/100 kJ (mg/100 kcal)-0,12 (0,50)
7.5.inozīna 5'-monofosfāts, mg/100 kJ (mg/100 kcal)-0,24 (1,0)

Piezīmes.

1 Sastāvs norādīts lietošanai gatavā produktā, kas sagatavots pēc ražotāja norādījumiem.

2 Olbaltumvielu saturs = slāpekļa saturs x 6,38 (govs piena olbaltumvielām) vai slāpekļa saturs x 6,25 (no sojas izdalītām olbaltumvielām un daļēji hidrolizētām olbaltumvielām).

3 Aminoskābju pievienošana maisījumam atļauta tikai olbaltumvielu uzturvērtības uzlabošanai un tikai attiecībās, kādas nepieciešamas šim nolūkam.

4 Ja maisījums ir pagatavots no sojas olbaltumvielām vai no tām kopā ar govs piena olbaltumvielām, citas olbaltumvielas nav atļauts pievienot.

5 Lai maisījumam būtu mātes pienam atbilstoša enerģētiskā vērtība, tam jāsatur metionīna izmantojamais daudzums, kas nav mazāks par to, ko satur salīdzināmā olbaltumviela (mātes piena olbaltumvielas)7.

6 Ķīmiskais indekss - vismazākā attiecība starp katras neaizstājamās aminoskābes daudzumu izmantojamajā olbaltumvielā un katras attiecīgās aminoskābes daudzumu salīdzināmajā olbaltumvielā.

7 Salīdzināmo olbaltumvielu (kazeīna un mātes piena olbaltumvielu) aminoskābju saturs:

Nr.
p.k.
AminoskābesKazeīns, g/100 g olbaltumvieluMātes piena olbaltumvielas, g/100 g olbaltumvielu
1.Arginīns3,73,8
2.Cistīns0,31,3
3.Histidīns2,92,5
4.Izoleicīns5,44,0
5.Leicīns9,58,5
6.Lizīns8,16,7
7.Metionīns2,81,6
8.Fenilalanīns5,23,4
9.Treonīns4,74,4
10.Triptofāns1,61,7
11.Tirozīns5,83,2
12.Valīns6,74,5

8 Aizliegta sezama sēklu eļļas un kokvilnas sēklu eļļas izmantošana.

9 Šī norma attiecas tikai uz maisījumu, kas satur dārzeņu eļļas.

10 Nav atļauts izmantot sastāvdaļas, kas satur lipekli.

11 Neattiecas uz maisījumu, kurā no sojas izdalīto olbaltumvielu daudzums ir lielāks par 50 % no kopējā olbaltumvielu daudzuma.

12 Minerālvielas govs pienā:

Nr.
p.k.
Minerālvielas100 g beztauku sausnas1 g olbaltumvielu
1.Nātrijs, mg55015
2.Kālijs, mg168043
3.Hlorīdi, mg105028
4.Kalcijs, mg135035
5.Fosfors, mg107028
6.Magnijs, mg1353,5
7.Varš, µg2256
8.JodsNav noteikts, mainās atkarībā no sezonas un lopkopības apstākļiem 

13 RE = visu trans-retinolu ekvivalents.

14 Holekalciferola veidā, kura 10 µg = D vitamīna 400 SV.

15 α-TE = d- α-tokoferola ekvivalents.

3.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 13.marta
noteikumiem Nr.119

(Pielikums grozīts ar MK 04.02.2003. noteikumiem Nr. 62; MK 20.04.2004. noteikumiem Nr. 341)

Vielas, kuras atļauts pievienot mātes piena aizstājējiem
Nr.
p.k.
VielasVielas atļautā forma
1.Vitamīni: 
1.1.A vitamīnsretinols
retinola acetāts
retinola palmitāts
beta-karotīns
1.2.D vitamīnsD2 vitamīns (ergokalciferols)
D3 vitamīns (holekalciferols)
1.3.B1 vitamīnstiamīna hidrohlorīds
tiamīna mononitrāts
1.4.B2 vitamīnsriboflavīns nātrija
riboflavīna 5'-fosfāts
1.5.niacīnsnikotīnamīds
nikotīnskābe
1.6.B6 vitamīnspiridoksīna hidrohlorīds
piridoksīna 5-fosfāts
1.7.pantotēnskābekalcija D-pantotenāts
nātrija D-pantotenāts
dekspantenols
1.8.folskābefolskābe
1.9.B12 vitamīnsciānkobalamīns
hidroksokobalamīns
1.10.biotīnsD-biotīns
1.11.C vitamīnsL-askorbīnskābe
nātrija L-askorbāts
kalcija L-askorbāts
6-palmitil-L-askorbīnskābe (askorbilpalmitāts)
kālija askorbāts
1.12.K vitamīnsfilohinons (fitomenadions)
1.13.E vitamīnsD-alfa-tokoferols
DL-alfa-tokoferols
D-alfa-tokoferola acetāts
DL-alfa-tokoferola acetāts
2.Minerālvielas: 
2.1.kalcijs (Ca)kalcija karbonāts
kalcija hlorīds
kalcija citrāti
kalcija glukonāts
kalcija glicerofosfāts
kalcija laktāts
kalcija hidroksīds
kalcija fosfāti
2.2.magnijs (Mg)magnija karbonāts
magnija hlorīds
magnija glukonāts
magnija oksīds
magnija hidroksīds
magnija fosfāti
magnija sulfāts
magnija citrāti
2.3.kālijs (K)kālija bikarbonāts
kālija karbonāts
kālija hlorīds
kālija citrāti
kālija glukonāts
kālija laktāts
kālija fosfāti
kālija hidroksīds
2.4.dzelzs (Fe)divvērtīgās dzelzs citrāts
trīsvērtīgās dzelzs amonija
citrāts
divvērtīgās dzelzs glukonāts
divvērtīgās dzelzs laktāts
divvērtīgās dzelzs sulfāts
divvērtīgās dzelzs fumarāts
trīsvērtīgās dzelzs difosfāts (trīsvērtīgās dzelzs pirofosfāts)
2.5.varš (Cu)vara-lizīna komplekss
vara karbonāts
vara citrāts
vara glukonāts
vara sulfāts
2.6.cinks (Zn)cinka acetāts
cinka citrāts
cinka laktāts
cinka sulfāts
cinka oksīds
cinka glukonāts
cinka hlorīds
2.7.mangāns (Mn)mangāna karbonāts
mangāna hlorīds
mangāna citrāts
mangāna glukonāts
mangāna sulfāts
2.8.nātrijs (Na)nātrija bikarbonāts
nātrija hlorīds
nātrija citrāts
nātrija glukonāts
nātrija karbonāts
nātrija laktāts
nātrija fosfāti
nātrija hidroksīds
2.9.selēns (Se)nātrija selenāts
nātrija selenīts
2.10.jods (J)kālija jodīds
nātrija jodīds
kālija jodāts
3.Aminoskābes un citi slāpekļa savienojumi: 
3.1.L-arginīns un tā hidrohlorīds 
3.2.L-cistīns un tā hidrohlorīds 
3.3.L-histidīns un tā hidrohlorīds 
3.4.L-izoleicīns un tā hidrohlorīds 
3.5.L-leicīns un tā hidrohlorīds 
3.6.L-cisteīns un tā hidrohlorīds 
3.6.1L-lizīns un tā hidrohlorīds 
3.7.L-metionīns 
3.8.L-fenilalanīns 
3.9.L-treonīns 
3.10.L-triptofāns 
3.11.L-tirozīns 
3.12.L-valīns 
3.13.L-karnitīns un tā hidrohlorīds 
3.14.taurīns 
3.15.citidīna 5'-mono- fosfāts un tā nātrija sāļi 
3.16.uridīna 5'-mono- fosfāts un tā nātrija sāļi 
3.17.adenozīna 5'-mono- fosfāts un tā nātrija sāļi 
3.18.guanozīna 5'-mono- fosfāts un tā nātrija sāļi 
3.19.inozīna 5'-mono- fosfāts un tā nātrija sāļi 
4.Citas vielas: 
4.1.holīns 
4.2.holīna hlorīds 
4.3.holīna citrāts 
4.4.holīna bitartrāts 
4.5.inozīts 
4.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 13.marta
noteikumiem Nr.119

(Pielikums grozīts ar MK 04.02.2003. noteikumiem Nr. 62; MK 20.04.2004. noteikumiem Nr. 341)

Mātes piena aizstājēju tirdzniecības nosaukumi latviešu valodā un dažās Eiropas Savienības valstu valodās

1. No dažādām olbaltumvielām pagatavoto mātes piena aizstājēju tirdzniecības nosaukumi latviešu valodā un Eiropas Savienības valstu valodās:

Nr.
p.k.
ValodaTirdzniecības nosaukums
1.1.latviešuMaisījums zīdaiņiem pirmo četru līdz sešu mēnešu vecumamMaisījums zīdaiņiem no četru mēnešu vecuma
1.2.angļuInfant formulaFollow-on formula
1.3.dāņuModerm æ lkserstatningTilskudsblanding
1.4.vācuSäuglingsanfangsnahrungFolgenahrung
1.5.grieķuΠαρασκεύασμα για ΞρέφηΠαρασκεύασμα δεύτερης ξρεφιήζ ηλικλας
1.6.spāņuPreparado para lactentesPreparado de continuación
1.7.frančuPr é paration pour nourrissonsPr é paration pour nourrissons
1.8.itāļuAlimento per lattantiAlimento di proseguimento
1.9.holandiešuVolledige zuigelingenvoedingOpvolgzuigelingenvoeding
1.10.portugāļuFórmula para lactentesFórmula de transi çä o
1.11.somuÄidinmaidonkorvikeVieroitusvalmiste
1.12.zviedruModersmjölksersättningTillskottsnäring

2. No govs piena olbaltumvielām pagatavoto mātes piena aizstājēju tirdzniecības nosaukumi latviešu valodā un Eiropas Savienības valstu valodās:

Nr.
p.k.
ValodaTirdzniecības nosaukums
2.1.latviešuPiens zīdaiņiem pirmo četru līdz sešu mēnešu vecumamPiens zīdaiņiem no četru mēnešu vecuma
2.2.angļuInfant milkFollow-on milk
2.3.dāņuModerm æ lkserstatning udelukkende baseret p å m æ lkTilskudsblanding udelukkende baseret p å m æ lk
2.4.vācuSäuglingsmilchnahrungFolgemilch
2.5.grieķuΓάλα για ξρέφνΓάλα δεύτεηζ ξρεφιήϛ ηλικίας
2.6.spāņuLeche para lactentesLeche de continuacion
2.7.frančuLait pour nourrissonsLait de suite
2.8.itāļuLatte per lattantiLatte di proseguimento
2.9.holandiešuVolledige zuigelingenvoeding op basis van melk "Zuigelingenmelk"Opvolgmelk
2.10.portugāļuLeite para lactentesLeite de transi çä o
2.11.somuMaitopohjainen äidinmaidonkorvikeMaitopohjainen vieroitusvalmiste
2.12.zviedruModersmjölksersättning uteslutande baserad på mjölkTillskottsnäring uteslutande baserad på mjölk
5.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 13.marta
noteikumiem Nr.119

(Pielikums grozīts ar MK 20.04.2004. noteikumiem Nr. 341)

Prasības zīdaiņiem (pirmo četru līdz sešu mēnešu vecumam) paredzētā maisījuma īpašajam sastāvam (marķējumā ietverts paziņojums par īpašu maisījuma sastāvu)
Nr.
p.k.
Paziņojums marķējumā par īpašu sastāvuPrasības sastāvam
1.Adaptētas olbaltumvielasOlbaltumvielu saturs ir mazāks par 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal), un sūkalu olbaltumvielu/kazeīna attiecība nav mazāka par 1,0
2.Mazs nātrija satursNātrija saturs mazāks par 9 mg/100 kJ (39 mg/100 kcal)
3.Nesatur saharoziNesatur saharozi
4.Satur tikai laktoziSatur tikai laktozi
5.Nesatur laktoziNesatur laktozi
6.Bagātināts ar dzelziPievienots dzelzs
7.Samazināts alerģijas risks pret piena olbaltumvielām (marķējumā var būt norāde par samazinātu alergēna saturu maisījumā un par samazinātām alergēna antigēna īpašībām)a) Maisījums atbilst 1.pielikuma 2.2.apakšpunkta prasībām, un imunoreaktīvās olbaltumvielas daudzums, kas noteikts ar vispārpieņemtām metodēm, ir mazāks par 1 % no slāpekli saturošām vielām maisījumā
b) Marķējumā norāda, ka produkts nav jālieto zīdaiņiem, kuri ir alerģiski pret nesašķeltām olbaltumvielām, no kurām produkts pagatavots, ja vien vispārpieņemtas klīniskas pārbaudes nepierāda produkta toleranci vairāk nekā 90 % zīdaiņu (ticamības intervāls 95 %), kuri ir pārmērīgi jutīgi pret olbaltumvielām, no kurām pagatavots maisījums
c) Iekšķīgi barots maisījums nedrīkst izraisīt dzīvniekiem pastiprinātu jutīgumu pret nesašķeltām olbaltumvielām, no kurām iegūts maisījums d) Ir pieejams objektīvs un zinātniski pamatots pierādījums par marķējumā norādītajām maisījuma īpašībām.
Labklājības ministra vietā -
kultūras ministre K.Pētersone
6.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 13.marta
noteikumiem Nr.119
Vitamīnu un minerālvielu salīdzināmās vērtības
Nr.
p.k.
Vitamīni un minerālvielas, mērvienībaSalīdzināmā vērtība
1.A vitamīns, μg400
2.D vitamīns, μg10
3.C vitamīns, mg25
4.Tiamīns, mg0,5
5.Riboflavīns, mg0,8
6.Niacīna ekvivalenti, mg9
7.B6 vitamīns, mg0,7
8.Folāts, μg100
9.B12 vitamīns, μg0,7
10.Kalcijs, mg400
11.Dzelzs, mg6
12.Cinks, mg4
13.Jods, μg70
14.Selēns, μg10
15.Varš, mg0,4
Labklājības ministra vietā -
kultūras ministre K.Pētersone
7.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 13.marta
noteikumiem Nr.119

(Pielikums MK 20.04.2004. noteikumu Nr. 341 redakcijā)

Pesticīdu maksimāli pieļaujamie atlieku daudzumi mātes piena aizstājējos
Nr.
p.k.
Pesticīda (pesticīda metabolīta) nosaukums atlieku daudzums (mg/kg)Maksimāli pieļaujamais
1.Kadusafoss0,006
2.Demeton-S-metils/demeton-S-metilsulfons/oksidemetonmetils (atsevišķi vai kombinācijās, kas izteikts kā demeton-S-metils)0,006
3.Etoprofoss0,008
4.Fipronils (fipronila un fipronildesulfinila summa, izteikta kā fipronils)0,004
5.Propinebs/propilēntiourīnviela (propineba un propilēntiourīnvielas summa) 
  0,006
8.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 13.marta
noteikumiem Nr.119

(Pielikums MK 20.04.2004. noteikumu Nr. 341 redakcijā)

Pesticīdi, kurus aizliegts izmantot lauksaimniecības produktu ieguvē, ja šos produktus izmanto mātes piena aizstājēju ražošanā, un to atliekvielas

1.tabula

Nr.
p.k.
Pesticīda nosaukums (pesticīda atliekvielas nosaukums)
1.Disulfotons (disulfotona, disulfotona sulfoksīda un disulfotona sulfona summa, kas izteikta kā disulfotons)
2.Fensulfotions (fensulfotiona, fensulfotiona skābekļa analoga un fensulfotiona sulfonu summa, kas izteikta kā fensulfotions)
3.Fentins, izteikts kā trifeniltinkatjons
4.Haloksifops (haloksifopa, tā sāļu un esteru, tajā skaitā konjugātu, summa, izteikta kā haloksifops)
5.Heptahlors un trans-heptahlorepoksīds, izteikts kā heptahlors
6.Heksahlorbenzols
7.Nitrofēns
8.Ometoāts
9.Terbufoss (terbufosa, tā sulfoksīda un sulfona summa, izteikta kā terbufoss)

2.tabula

Nr.
p.k.
Pesticīda nosaukums
1.Aldrīns un dieldrīns, izteikti kā dieldrīns
2.Endrīns
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Mātes piena aizstājēju sastāva obligātās nekaitīguma prasības un to marķējuma un reklāmas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 119Pieņemts: 13.03.2001.Stājas spēkā: 01.10.2001.Zaudē spēku: 04.06.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 43, 16.03.2001.
Dokumenta valoda:
EN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
5222
{"selected":{"value":"06.03.2005","content":"<font class='s-1'>06.03.2005.-03.06.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"06.03.2005","iso_value":"2005\/03\/06","content":"<font class='s-1'>06.03.2005.-03.06.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2004","iso_value":"2004\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2004.-05.03.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.02.2003","iso_value":"2003\/02\/08","content":"<font class='s-1'>08.02.2003.-30.04.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2001","iso_value":"2001\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2001.-07.02.2003.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
06.03.2005
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)