Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta instrukcija Nr.12

Rīgā 1997.gada 28.oktobrī (prot. nr.59 7.§)
Kārtība, kādā valsts bezpeļņas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" sniedzama informācija par tirdzniecības tehniskajām barjerām un sanitārajiem vai fitosanitārajiem pasākumiem

(Instrukcijas nosaukums grozīts ar MK 16.11.1999. instrukciju Nr.7)

Izdota saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 15.panta 2.punktu

1. Šī instrukcija nosaka kārtību, kādā ministrijas un to pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā esošās institūcijas (turpmāk — institūcijas) savas kompetences ietvaros sniedz Ekonomikas ministrijas pārziņā esošai institūcijai — valsts bezpeļņas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" informāciju par tirdzniecības tehniskajām barjerām un sanitārajiem un fitosanitārajiem pasākumiem.

(Grozīts ar MK 16.11.1999. instrukciju Nr.7)

2. Institūcijas savas kompetences ietvaros iesniedz valsts bezpeļņas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" šādus paziņojumus:

2.1. paziņojumu par tehniskajiem noteikumiem vai atbilstības novērtēšanas procedūrām (1.pielikums);

2.2. paziņojumu par līgumu vai vienošanos ar citu valsti (valstīm) par jautājumiem, kas attiecas uz tehniskajiem noteikumiem, standartiem un atbilstības novērtēšanas procedūrām, vai par sanitārajiem vai fitosanitārajiem pasākumiem (2.pielikums);

2.3. paziņojumu par sanitārajiem vai fitosanitārajiem pasākumiem (3.pielikums);

2.4. paziņojumu par steidzamības kārtībā apstiprinātajiem sanitārajiem vai fitosanitārajiem pasākumiem (4.pielikums).

(Grozīts ar MK 16.11.1999. instrukciju Nr.7)

3. Šīs instrukcijas 2.punktā minētie paziņojumi iesniedzami valsts bezpeļņas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" šādā termiņā:

3.1. paziņojums par apstiprinātajiem tehniskajiem noteikumiem, atbilstības novērtēšanas procedūrām un sanitārajiem vai fitosanitārajiem pasākumiem Latvijas Republikā — divu nedēļu laikā pēc attiecīgā dokumenta stāšanās spēkā;

3.2. paziņojums par ierosinātajiem vai sagatavošanā esošajiem tehnisko noteikumu projektiem, atbilstības novērtēšanas procedūrām un sanitārajiem vai fitosanitārajiem pasākumiem:

3.2.1. ja attiecīgais dokuments ir pilnībā saskaņots ar starptautiskajām vai Eiropas savienības prasībām, — ne vēlāk kā mēnesi pirms tā stāšanās spēkā Latvijas Republikā;

3.2.2. ja attiecīgais dokuments nav pilnībā saskaņots ar starptautiskajām vai Eiropas savienības prasībām, — ne vēlāk kā divus mēnešus pirms tā pieņemšanas Latvijas Republikā.

(Grozīts ar MK 16.11.1999. instrukciju Nr.7)

4. Institūcijas, savas kompetences ietvaros aizpildot paziņojumu veidlapas, norāda laiku, kad Pasaules tirdzniecības organizācijas un Eiropas savienības dalībvalstis var iesniegt rakstiskus komentārus jautājumos, kas saistīti ar tirdzniecības tehniskajām barjerām un sanitārajiem vai fitosanitārajiem pasākumiem.

5. Institūcijas savas kompetences ietvaros pēc valsts bezpeļņas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" pieprasījuma iesniedz ar tehniskajiem noteikumiem, standartiem, atbilstības novērtēšanas procedūrām un sanitārajiem vai fitosanitārajiem pasākumiem saistīto dokumentu kopijas vai sniedz detalizētu skaidrojumu par atsevišķām šo dokumentu sadaļām, kā arī sniedz citu informāciju, kas saistīta ar tirdzniecības tehniskajām barjerām un sanitārajiem vai fitosanitārajiem pasākumiem.

(Grozīts ar MK 16.11.1999. instrukciju Nr.7)

6. Valsts bezpeļņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" ievēro Pasaules tirdzniecības organizācijas Līguma par tehniskajām barjerām tirdzniecībā prasības standartu sagatavošanā, pieņemšanā un piemērošanā un iesniedz Pasaules tirdzniecības organizācijas sekretariātā šādus paziņojumus:

6.1. paziņojumu par Pasaules tirdzniecības organizācijas Līguma par tehniskajām barjerām tirdzniecībā 3.pielikuma prasību ievērošanu standartu sagatavošanā, pieņemšanā un piemērošanā (5.pielikums);

6.2. paziņojumu par Pasaules tirdzniecības organizācijas Līguma par tehniskajām barjerām tirdzniecībā 3.pielikuma prasību neievērošanu standartu sagatavošanā, pieņemšanā un piemērošanā (6.pielikums);

6.3. paziņojumu par izstrādāto darba programmu (7.pielikums), kurā sniegta informācija par standartiem, kas ir sagatavošanā un kas ir pieņemti pēc iepriekšējā paziņojuma iesniegšanas.

(Grozīts ar MK 16.11.1999. instrukciju Nr.7)

7. Valsts bezpeļņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" reizi mēnesī, kā arī pēc pieprasījuma informē Ekonomikas ministriju par saņemtajiem paziņojumiem, kas saistīti ar tirdzniecības tehniskajām barjerām un sanitārajiem vai fitosanitārajiem pasākumiem un paredzēti iesniegšanai Pasaules tirdzniecības organizācijas sekretariātā.

(MK 16.11.1999. instrukcijas Nr.7 redakcijā)

8. Valsts bezpeļņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" ir tiesīga veidot ekspertu grupas, iesaistot to darbā speciālistus no attiecīgajām institūcijām, lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar tirdzniecības tehniskajām barjerām un sanitārajiem vai fitosanitārajiem pasākumiem.

(Grozīts ar MK 16.11.1999. instrukciju Nr.7)

Ministru prezidents G.Krasts

Ekonomikas ministrs A.Sausnītis
1.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 28.oktobra instrukcijai Nr.12
Paziņojums par tehniskajiem noteikumiem vai atbilstības novērtēšanas procedūrām

1. Paziņojuma iesniedzējs_________________________________________________________________________
                                                                                                    (institūcijas nosaukums)
____________________________________________________________________________________________

2. Dokumenta nosaukums un lapu skaits ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

3. Īss satura izklāsts _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

4. Mērķis un pamatojums _________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

5. Dokumentā ievēroti šādi Pasaules tirdzniecības organizācijas Līguma par tehniskajām barjerām tirdzniecībā panti (atzīmēt):

|_| 2.9.2.pants

|_| 2.10.1.pants

|_| 5.6.2.pants

|_| 5.7.1.pants

|_| citi _______________

6. Preču grupas kods atbilstoši Latvijas kombinētajai nomenklatūrai (ja nav, - norāda kodu atbilstoši Muitas sadarbības padomes nomenklatūrai (CCCN) vai nacionālos tarifus; papildus var norādīt starptautiskās standartu klasifikācijas (ICS) numurus)______________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

7. Citi ar attiecīgo dokumentu saistītie dokumenti ________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

8. Dokumenta

|_| pieņemšanas datums ___________________________________________________________________________

|_| paredzamais pieņemšanas datums _________________________________________________________________

9. Dokumenta

|_| spēkā stāšanās datums _________________________________________________________________________

|_| paredzamais spēkā stāšanās datums _______________________________________________________________

10. Institūcija, kura var komentēt dokumenta saturu ______________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

11. Datums, līdz kuram Pasaules tirdzniecības organizācijas un Eiropas savienības dalībvalstis var sniegt komentārus______

 _____________________________________________________________________________________________

12. Dokumenta teksts pieejams _____________________________________________________________________
                                                                                         (institūcijas adrese, _____________________________________________________________________________________________
                                                         tālrunis, telefakss, elektroniskais  pasts)

_____________________________________________________________________________________________

______________________________ ___________________________________   __________________________
            (atbildīgā amatpersona)                           (paraksts un tā atšifrējums)                                           (datums)

Ekonomikas ministrs A.Sausnītis
2.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 28.oktobra instrukcijai Nr.12
Paziņojums par līgumu vai vienošanos ar citu valsti (valstīm) par jautājumiem, kas attiecas uz tehniskajiem noteikumiem, standartiem un atbilstības novērtēšanas procedūrām, vai par sanitārajiem vai fitosanitārajiem pasākumiem

1. Paziņojuma iesniedzējs _________________________________________________________________________
                                                                                               (institūcijas nosaukums)

____________________________________________________________________________________________

2. Līguma (vienošanās) nosaukums __________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

3. Līgumslēdzējas puses __________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

4. Līguma (vienošanās) spēkā stāšanās datums__________________________________________________________

5. Īss satura izklāsts _____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

6. Līguma (vienošanās) priekšmeta klasifikācijas kods atbilstoši Latvijas kombinētajai nomenklatūrai (ja nav, - norāda kodu atbilstoši Muitas sadarbības padomes nomenklatūrai (CCCN) vai nacionālos tarifus)_____________________________

 ___________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________

7. Līguma (vienošanās) teksts un informācija pieejami ____________________________________________________
                                                                                                                         (institūcijas adrese,

____________________________________________________________________________________________
                                                             tālrunis, telefakss, elektroniskais pasts)

_______________________________    ____________________________________ ______________________
             (atbildīgā amatpersona)                                 (paraksts un tā atšifrējums)                                    (datums)

Ekonomikas ministrs A.Sausnītis
3.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 28.oktobra instrukcijai Nr.12
Paziņojums par sanitārajiem vai fitosanitārajiem pasākumiem

1. Paziņojuma iesniedzējs _________________________________________________________________________
                                                                                              (institūcijas nosaukums)

____________________________________________________________________________________________

2. Dokumenta nosaukums un lapu skaits ______________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

3. Īss satura izklāsts _____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

4. Mērķis un pamatojums _________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

5. Starptautiskie standarti, norādījumi vai rekomendācijas

|_| ir

|_| nav

Atkāpes no starptautiskajiem standartiem, norādījumiem vai rekomendācijām (ja ir, - norādīt)_______________________

_____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

6. Sanitāro vai fitosanitāro pasākumu klasifikācija (nacionālie tarifi; papildus var norādīt starptautiskās standartu klasifikācijas (ICS) numurus) _________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

7. Citi ar attiecīgo dokumentu saistītie dokumenti________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

8. Dokumenta

|_| pieņemšanas datums ___________________________________________________________________________

|_| paredzamais pieņemšanas datums ________________________________________________________________

9. Dokumenta

|_| spēkā stāšanās datums _________________________________________________________________________

|_| paredzamais spēkā stāšanās datums ______________________________________________________________

10. Institūcija, kura var komentēt dokumenta saturu______________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

11. Datums, līdz kuram Pasaules tirdzniecības organizācijas un Eiropas savienības dalībvalstis var sniegt komentārus______

 ____________________________________________________________________________________________

12. Dokumenta teksts pieejams _____________________________________________________________________
                                                                                                       (institūcijas adrese,

____________________________________________________________________________________________
                                                             tālrunis, telefakss, elektroniskais pasts)

____________________________________________________________________________________________

____________________________________     _______________________________  _____________________
                (atbildīgā amatpersona)                                (paraksts un tā atšifrējums)                              (datums)

Ekonomikas ministrs A.Sausnītis
4.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 28.oktobra instrukcijai Nr.12
Paziņojums par steidzamības kārtā apstiprinātajiem sanitārajiem vai fitosanitārajiem pasākumiem

1. Paziņojuma iesniedzējs _________________________________________________________________________
                                                                                         (institūcijas nosaukums)

____________________________________________________________________________________________

2. Dokumenta nosaukums un lapu skaits ______________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

3. Īss satura izklāsts _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

4. Mērķis un steidzamības pamatojums _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

5. Starptautiskie standarti, norādījumi vai rekomendācijas

|_| ir

|_| nav

Atkāpes no starptautiskajiem standartiem, norādījumiem vai rekomendācijām (ja ir, - norādīt)_______________________

_____________________________________________________________________________________________

6. Sanitāro vai fitosanitāro pasākumu klasifikācija (nacionālie tarifi; papildus var norādīt starptautiskās standartu klasifikācijas (ICS) numurus) _________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

7. Citi ar attiecīgo dokumentu saistītie dokumenti________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

8. Dokumenta spēkā stāšanās datums un darbības laiks __________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

9. Institūcija, kura var komentēt dokumenta saturu_______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

10. Dokumenta teksts pieejams _____________________________________________________________________
                                                                                                     (institūcijas adrese,

____________________________________________________________________________________________
                                                                   tālrunis, telefakss, elektroniskais pasts)

____________________________________________________________________________________________

______________________________     ________________________________  __________________________
             (atbildīgā amatpersona)                             (paraksts un tā atšifrējums)                                 (datums)

Ekonomikas ministrs A.Sausnītis
5.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 28.oktobra instrukcijai Nr.12
Paziņojums par Pasaules tirdzniecības organizācijas Līguma par tehniskajām barjerām tirdzniecībā 3.pielikuma prasību ievērošanu standartu sagatavošanā, pieņemšanā un piemērošanā

1. Standartizācijas institūcija _______________________________________________________________________
                                                                                                         (nosaukums)

____________________________________________________________________________________________

2. Adrese ____________________________________________________________________________________

3. Tālrunis _____________________________________

4. Telefakss ____________________________________

5. Telekss _____________________________________

6. Elektroniskais pasts (e-mail) _____________________________________________________________________

7. Standartizācijas institūcijas tips (atzīmēt):

|_| valsts

|_| pašvaldības

|_| nevalstiska

8. Darbības joma _______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

9. ___________________________________________________________________________________________
                                                                    (standartizācijas institūcijas nosaukums)

ar  šo  paziņo   par   Pasaules   tirdzniecības  organizācijas  Līguma  par tehniskajām   barjerām   tirdzniecībā   3.pielikuma   prasību  ievērošanu standartu sagatavošanā, pieņemšanā un piemērošanā.

________________________________    ___________________________________ _______________________
               (atbildīgā amatpersona)                                  (paraksts un tā atšifrējums)                                  (datums)

Ekonomikas ministrs A.Sausnītis
6.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 28.oktobra instrukcijai Nr.12
Paziņojums par Pasaules tirdzniecības organizācijas Līguma par tehniskajām barjerām tirdzniecībā 3.pielikuma prasību neievērošanu standartu sagatavošanā, pieņemšanā un piemērošanā

1. Standartizācijas institūcija _______________________________________________________________________
                                                                                                         (nosaukums)

____________________________________________________________________________________________

2. Adrese ____________________________________________________________________________________

3. Tālrunis _____________________________________

4. Telefakss ____________________________________

5. Telekss _____________________________________

6. Elektroniskais pasts (e-mail) _____________________________________________________________________

7. Standartizācijas institūcijas tips (atzīmēt):

|_| valsts

|_| pašvaldības

|_| nevalstiska

8. Darbības joma _______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

9. ___________________________________________________________________________________________
                                                                    (standartizācijas institūcijas nosaukums)

ar  šo  paziņo   par   Pasaules   tirdzniecības  organizācijas  Līguma  par tehniskajām   barjerām   tirdzniecībā   3.pielikuma   prasību  neievērošanu standartu sagatavošanā, pieņemšanā un piemērošanā. Pamatojums: __________________________

_____________________________________________________________________________________________

________________________________    ___________________________________ _______________________
               (atbildīgā amatpersona)                                  (paraksts un tā atšifrējums)                                  (datums)

Ekonomikas ministrs A.Sausnītis
7.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 28.oktobra instrukcijai Nr.12
Paziņojums par izstrādāto darba programmu

1. Standartizācijas institūcija _______________________________________________________________________
                                                                                                        (nosaukums)

_____________________________________________________________________________________________

2. Adrese _____________________________________________________________________________________

3. Tālrunis _____________________________

4. Telefakss ____________________________

5. Telekss ______________________________

6. Elektroniskais pasts (e-mail) _____________________________________________________________________

7. Darba programma un informācija pieejama __________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

8. Darba programmas darbības laiks ________________________________________________________________

9. Darba programmas cena (ja tāda ir noteikta) ________________________________________________________

____________________________________   _______________________________  _______________________
                   (atbildīgā  amatpersona)                               (paraksts un tā atšifrējums)                            (datums)

Ekonomikas ministrs A.Sausnītis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā valsts bezpeļņas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" sniedzama .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: instrukcija Numurs: 12Pieņemts: 28.10.1997.Stājas spēkā: 01.11.1997.Zaudē spēku: 01.07.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 286, 31.10.1997.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
52157
{"selected":{"value":"20.11.1999","content":"<font class='s-1'>20.11.1999.-30.06.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"20.11.1999","iso_value":"1999\/11\/20","content":"<font class='s-1'>20.11.1999.-30.06.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.11.1997","iso_value":"1997\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.1997.-19.11.1999.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
20.11.1999
86
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)