Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2000. gada 14. marta noteikumus Nr. 99 "Valsts pensiju, atlīdzības par darbspēju zaudējumu un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu apmēra pārskatīšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 444

Rīgā 1998.gada 24.novembrī (prot. Nr. 63, 19.§)
Valsts pensiju, atlīdzības par darbspēju zaudējumu un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu apmēra pārskatīšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts pensijām" 26.pantu un
Pārejas noteikumu 15.punktu un likuma "Par obligāto sociālo
apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām" 8.pantu
(MK 13.03.1999. noteikumu Nr. 94 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā līdz 2000.gadam pārskatāms (indeksējams) valsts pensiju, kā arī atlīdzības par darbspēju zaudējumu un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu (turpmāk - atlīdzības) apmērs, ņemot vērā patēriņa cenu izmaiņu indeksu.

(Grozīts ar MK 13.07.1999. noteikumiem Nr. 256)

2. Valsts pensiju un atlīdzību indeksācijai piemērojamā patēriņa cenu izmaiņu indeksa lielumu nosaka labklājības ministrs, pamatojoties uz Finansu ministrijas sniegtajiem datiem par faktisko un prognozējamo patēriņa cenu indeksu.

3. Ja patēriņa cenu pieaugums ir lielāks vai mazāks, nekā iepriekš prognozēts, pieauguma vai samazinājuma starpība tiek ņemta vērā nākamajā valsts pensiju un atlīdzību indeksācijā.

4. Valsts pensijas un atlīdzības indeksē 1999.gada 1.maijā un 1999.gada 1.novembrī.

5. (Svītrots ar MK 13.07.1999. noteikumiem Nr. 256)

II. Valsts pensiju un atlīdzību indeksācija

6. Valsts pensiju un atlīdzību indeksācijā piemērojamā patēriņa cenu izmaiņu indeksa noteikšanai ņemams vērā:

6.1. patēriņa cenu indekss laikposmā no 1999.gada 1.aprīļa līdz 1999.gada 30.septembrim - 1999.gada 1.maija indeksācijā;

6.2. patēriņa cenu indekss laikposmā no 1999.gada 1.oktobra līdz 2000.gada 31.martam - 1999.gada 1.novembra indeksācijā.

7. Šo noteikumu 4.punktā minētajos datumos valsts pensiju un atlīdzību indeksācijai piemērojams attiecīgais patēriņa cenu izmaiņu indekss.

(MK 13.03.1999. noteikumu Nr. 256 redakcijā)

8. To valsts pensiju un atlīdzību indeksācijai, kuras piešķirtas laikposmā no kārtējās valsts pensiju un atlīdzību indeksācijas līdz nākamajai, piemērojams:

8.1. valsts pensijām - pēdējais patēriņa cenu indekss vai patēriņa cenu izmaiņu indekss, kāds pensijas piešķiršanas brīdī noteikts valsts pensiju indeksācijai;

8.2. atlīdzībām - pēdējais patēriņa cenu indekss vai pēdējais patēriņa cenu izmaiņu indekss, kāds atlīdzības piešķiršanas brīdī noteikts atlīdzību indeksācijai.

(Grozīts ar MK 13.07.1999. noteikumiem Nr. 256)

9. Ja valsts pensija tiek pārrēķināta laikposmā no kārtējās valsts pensiju indeksācijas līdz nākamajai, valsts pensiju indeksē tās pārrēķināšanas brīdī, ievērojot šādus nosacījumus:

9.1. ja līdz 1996.gada 1.janvārim piešķirtā valsts pensija (invaliditātes pensija - līdz 1997.gada 7.janvārim) pārrēķināma saskaņā ar likuma "Par valsts pensijām" Pārejas noteikumu 16.punkta 1.apakšpunktu, tā indeksējama, ņemot vērā pirms pārrēķināšanas gada novembra valsts pensiju indeksācijā piemēroto prognozējamo patēriņa cenu indeksu vai patēriņa cenu izmaiņu indeksu un pārrēķināšanas gadā līdz valsts pensijas pārrēķināšanas dienai attiecīgajai pensijai piemērotos patēriņa cenu indeksus un patēriņa cenu izmaiņu indeksus;

9.2. ja pēc 1996.gada 1.janvāra piešķirtā valsts pensija (izņemot invaliditātes pensiju) pārrēķināma saskaņā ar likuma "Par valsts pensijām" Pārejas noteikumu 13.punktu, jo ir palielinājies līdz 1996.gada 1.janvārim uzkrātais apdrošināšanas stāžs, tā indeksējama, ņemot vērā visus tos patēriņa cenu indeksus un patēriņa cenu izmaiņu indeksus, kas piemēroti attiecīgajai valsts pensijai līdz tās pārrēķināšanas dienai;

9.3. ja valsts pensija (izņemot invaliditātes pensiju) neatkarīgi no tās piešķiršanas laika pārrēķināma saskaņā ar likuma "Par valsts pensijām" 24.pantu, jo ir papildinājies pēc valsts pensijas piešķiršanas (pārrēķināšanas) gada laikā vai ilgākā laikposmā (sākot ar 1996.gada 1.janvāri) uzkrātais pensijas kapitāls, tad indeksējama no uzkrātā pensijas kapitāla aprēķinātās pensijas daļa, ņemot vērā pēdējo patēriņa cenu indeksu vai patēriņa cenu izmaiņu indeksu, kas piemērots attiecīgajai valsts pensijai līdz tās pārrēķināšanas dienai;

9.4. pārrēķinot pēc 1997.gada 7.janvāra piešķirtās invaliditātes pensijas, tās indeksējamas šādi:

9.4.1. saskaņā ar likuma "Par valsts pensijām" 24.pantu, ja palielinājies apdrošināšanas stāžs un nav mainījusies invaliditātes pensijas piešķiršanā piemērotā vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, - ņemot vērā visus tos patēriņa cenu indeksus un patēriņa cenu izmaiņu indeksu, kas piemēroti attiecīgajai invaliditātes pensijai pirms tās pārrēķināšanas;

9.4.2. saskaņā ar likuma "Par valsts pensijām" 24.pantu, ja palielinājusies vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, vai saskaņā ar likuma "Par valsts pensijām" 16.pantu, ja mainījusies invaliditātes grupa, - piemērojot pēdējo patēriņa cenu indeksu vai patēriņa cenu izmaiņu indeksu, kas piemērots attiecīgajai invaliditātes pensijai līdz tās pārrēķināšanas dienai;

9.5. ja pārrēķina invaliditātes pensijas, kas noteiktas kaitējuma atlīdzības apmērā, ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes aprēķināto vidējo bruto darba samaksu par iepriekšējo ceturksni sabiedriskajā sektorā strādājošajiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par darbā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, jo ir mainījušies darbspēju zaudējuma procenti, piemēro pēdējo patēriņa cenu indeksu vai patēriņa cenu izmaiņu indeksu, kas piemērots attiecīgajai invaliditātes pensijai līdz tās pārrēķināšanas dienai.

(Grozīts ar MK 13.07.1999. noteikumiem Nr. 256)

10. Pārrēķinot atlīdzību saskaņā ar likuma "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām" 20. un 23.pantu, ja ir mainījušies darbspēju zaudējuma procenti vai mainījies apgādājamo skaits, un nemainot atlīdzības piešķiršanā piemēroto vidējo apdrošināšanas iemaksu algu, attiecīgā atlīdzība indeksējama tās pārrēķināšanas brīdī, ņemot vērā visus tos patēriņa cenu indeksus un patēriņa cenu izmaiņu indeksus, kas piemēroti attiecīgajai atlīdzībai pirms tās pārrēķināšanas.

11. Laikposmā no 1997.gada 1.janvāra līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai pārrēķinātās valsts pensijas pārskatāmas atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai kārtībai.

12. Ja laikposmā no 1997.gada 1.janvāra līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai pārrēķinātā valsts pensija, kas pārskatīta atbilstoši šiem noteikumiem, ir mazāka par valsts pensiju, kas izmaksāta pirms šo noteikumu stāšanās spēkā, valsts pensija tiek izmaksāta iepriekšējā apmērā, kamēr attiecīgo valsts pensiju apmēri izlīdzinās. Šis nosacījums nav jāievēro, ja valsts pensijas samazinājuma cēlonis pēc šo noteikumu spēkā stāšanās ir invaliditātes grupas vai darbspēju zaudējuma procentu izmaiņas, izmaiņas apgādājamo skaitā, apdrošināšanas stāža samazinājums vai tiesas nolēmums un ja minētie nosacījumi ietekmē valsts pensijas apmēru.

(Grozīts ar MK 13.07.1999. noteikumiem Nr. 256)

III. Noslēguma jautājumi

13. Valsts pensiju un atlīdzību indeksācijas nodrošināšanai Finansu ministrija iesniedz Labklājības ministrijā šādas ziņas:

13.1. līdz 1999.gada 13.aprīlim - par faktisko patēriņa cenu pieaugumu laikposmā no 1998.gada 1.oktobra līdz 1999.gada 31.martam un prognozēto patēriņa cenu pieaugumu laikposmā no 1999.gada 1.aprīļa līdz 1999.gada 30.septembrim;

13.2. līdz 1999.gada 13.oktobrim - par faktisko patēriņa cenu pieaugumu laikposmā no 1999.gada 1.aprīļa līdz 1999.gada 30.septembrim un prognozēto patēriņa cenu pieaugumu laikposmā no 1999.gada 1.oktobra līdz 2000.gada 31.martam.

14. Bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra" attiecīgi līdz 1999.gada 15.aprīlim un 15.oktobrim iesniedz Labklājības ministrijā aprēķinus par valsts pensiju speciālā budžeta, invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta un darba negadījumu speciālā budžeta izdevumiem, kas saistīti ar valsts pensiju un atlīdzību indeksāciju.

15. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 1998.gada 17.marta rīkojumu Nr.132 "Par valsts pensiju apmēra palielināšanu" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 73./74.nr.).

16. Noteikumi stājas spēkā ar 1998.gada 1.decembri. 

Ministru prezidents G.Krasts

Labklājības ministrs V.Makarovs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts pensiju, atlīdzības par darbspēju zaudējumu un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu apmēra .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 444Pieņemts: 24.11.1998.Stājas spēkā: 01.12.1998.Zaudē spēku: 01.04.2000.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 352/354, 27.11.1998.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
51595
{"selected":{"value":"17.07.1999","content":"<font class='s-1'>17.07.1999.-31.03.2000.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"17.07.1999","iso_value":"1999\/07\/17","content":"<font class='s-1'>17.07.1999.-31.03.2000.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.03.1999","iso_value":"1999\/03\/13","content":"<font class='s-1'>13.03.1999.-16.07.1999.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.1998","iso_value":"1998\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.1998.-12.03.1999.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
17.07.1999
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)