Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2002. gada 27. decembra noteikumus Nr. 596 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas".

Latvijas Republikas Ministru kabinets

1998.gada 9.jūnijā Noteikumi nr. 216

Rīgā (prot. nr.29, 11.§)

Noteikumi par higiēnas prasībām

pirmsskolas izglītības iestādēm

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta

iekā rtas likuma 14.panta 3.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka higiēnas prasības pirmsskolas izglītības iestādēm.

2. Pirmsskolas izglītības iestādes grupās ir pieļaujams šāds bērnu skaits:

2.1. ja grupā ir bērni līdz trīs gadu vecumam, - ne vairāk par 12 bērniem;

2.2. ja grupā ir bērni no trīs līdz sešu (septiņu) gadu vecumam, - ne vairāk par 16 bērniem.

3. Pašvaldībām vai pirmsskolas izglītības iestāžu īpašniekiem, ņemot vērā reālo pieprasījumu un finansiālo stāvokli, ir tiesības noteikt lielāku bērnu skaitu pirmsskolas izglītības iestāžu grupās, bet ne vairāk par 20 bērniem grupā.

4. Pirmsskolas izglītības iestādes personāls pirms stāšanās darbā ir pakļaujams obligātajām pirmreizējām veselības pārbaudēm, bet turpmāk - periodiskām veselības pārbaudēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5. Pirmsskolas izglītības iestādes personālam, kas saistīts ar bērnu audzināšanu, kopšanu un ēdināšanu, saskaņā ar labklājības ministra apstiprinātu programmu jāapgūst nepieciešamais higiēnas zināšanu minimum a kurss.

II. Pirmsskolas izglītības iestādes teritorija

6. Pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas apzaļumošanā aizliegts izmantot kokus un krūmus ar dzelkšņiem un indīgiem augļiem.

7. Pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā ir šādas funkcionālās zo nas:

7.1. rotaļu zona;

7.2. sporta zona;

7.3. saimniecības zona.

8. Sporta ierīcēm jāatbilst bērnu vecuma īpatnībām un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

9. Sporta laukumam jābūt klātam ar noblīvētu grunts segumu vai cita veselībai nekaitīga blīva materiāla segumu.

10. Konteinerus sadzīves atkritumu savākšanai uzstāda saimniecības zonā (betonētā vai asfaltētā laukumā) ne tuvāk kā 20 m attālumā no pirmsskolas izglītības iestādes ēkas.

III. Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas un telpu izvietojums

11. Pirmsskolas izglītības iestādi izvieto atsevišķā ēkā vai dzīvojamā ēkā.

12. Puspagraba vai pagraba stāvā izvieto tikai noliktavas vai citas saimniecības palīgtelpas.

13. Bērnu grupām, kurās uzturas bērni līdz trīs gadu vecumam, paredzētās telpas nodrošina ar atsevišķu ieeju katrai grupai.

14. Katrai bērnu grupai nepieciešamās telpas un to minimālā platība noteikta šo noteikumu 1.pielikumā. Tualeti bērniem līdz trīs gadu vecumam ierīko kā vienotu telpu, kurā ir mazgāšanās sektors un tualetes. Bērniem, kuri vecāki par trim gadiem, ierīko atsevišķu tualeti vai ar starpsienām atdalītus tualetes podus zēniem un meitenēm. Sanitāro ierīču minimālais skaits pirmsskolas izglītības iestāžu tualetēs noteikts šo noteikumu 2.pielikumā. Pirmsskolas izglītības iestādes pe r sonāla tualete jāierīko atsevišķā telpā.

15. Pirmsskolas izglītības iestādē ierīko vismaz vienu telpu sporta nodarbībām, uz vienu sporta nodarbībā nodarbināto bērnu paredzot platību, kas nav mazāka par diviem kvadrātmetriem.

16. Medicīnas aprūpei paredz atsevišķu telpu. Pirmsskolas izglītības iestādēs, kurās bērni uzturas visu diennakti, iekārto izolatoru ar atsevišķu sanitāro mezglu.

IV. Pirmsskolas izglītības iestādes telpu iekārtojums

un uzturēšanas kārtība

17. Ģērbtuvē ierīko individuālus skapjus katra bērna apģērba un apavu glabāšanai, kā arī vietu bērnu apģērba un apavu žāvēšanai.

18. Bērnu telpas aprīko ar mēbelēm, kas atbilst bērnu auguma un vecuma īpatnībām.

19. Guļamtelpās bērnu gultas un apģērbu skapji ir ar individuālu marķējumu. Veļu maina, kad tas ir nepieciešams, bet ne retāk kā reizi 10 dienās.

20. Virtuvē ievēro higiēnas prasības pārtikas uzņēmumiem. Aizliegts lietot māla traukus un galda piederumus no alumīnija.

21. Tualetes telpās bērniem līdz trīs gadu vecumam personīgajā lietošanā jābūt podam ar individuālu marķējumu, bet visu vecumgrupu bērniem - dvielim ar individuālu marķējumu un tā pakaramam ar individuālu marķējumu.

22. Gaisa apmaiņu telpās nodrošina, tās regulāri vēdinot vai izmantojot gaisa kondicionēšanas iekārt as.

23. Telpu mitro uzkopšanu veic ne retāk kā reizi dienā. Visu telpu mazgāšanu un dezinfekciju veic reizi mēnesī.

24. Mazgājamās rotaļlietas, ko lieto bērni līdz trīs gadu vecumam, mazgā katru dienu siltā, tekošā ūdenī, bet mazgājamās rotaļlietas, ko lieto vecāki bērni, - reizi nedēļā.

25. Grīdas tualetes telpās un tualetes sēdpodus mazgā, kad nepieciešams, bet ne retāk kā divas reizes dienā. Bērnu podus mazgā pēc katras lietošanas. Uzkopšanas inventāram, kuru lieto tualetēs, jābūt marķētam.

26. Bērnu klātbūtnē aizliegts veikt dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas darbus.

V. Pirmsskolas izglītības iestādes ūdensapgāde un kanalizācija

27. Dzeramajam ūdenim jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

28. Pirmsskolas izglītības iestādē ierīko vienotu vai autonomu ūdensapgādi ar auksto un karsto ūdeni un kanalizāciju.

VI. Pirmsskolas izglītības iestādes apkure un ventilācija

29. Optimālā gaisa temperatūra pirmsskolas izglītības iestādes telpās noteikta šo noteikumu 3.pielikumā.

30. Relatīvajam gaisa mitrumam telpās, kurās uzturas bērni, jābūt 30-60 %, gaisa kustības ātrums nedrīkst pārsniegt 0,1 m/s.

VII. Pirmsskolas izglītības iestādes apgaismojums

31. Dabiskā apgaismojuma koeficientam telpā, kur bērni uzturas pastāvīgi, guļamtelpā, medicīnas aprūpes telpā un sporta nodarbību telpā jābūt ne mazākam par 1,5 %.

32. Apgaismes armatūrai jānodrošina gaismas izkliedētība, atstarojoša gaismas sadale, gaismas plūsmas vienmērība un nepārtrauktība.

33. Mākslīgā apgaismojuma līmeni telpās nosaka saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu.

VIII. Bērnu uztura organizācija

34. Katrai sezonai izstrādā divas desmitdienu ēdienkartes, un bērnu ēdināšanu organizē atbilstoši sezonas ēdienkartēm.

IX. Dienas režīma, mācību nodarbību un fiziskās audzināšanas

minimālās higiēnas prasības

35. Dienas režīmu nosaka atbilstoši bērnu vecuma grupai, un tajā paredz rīta vingrošanu, ūdens procedūras un pastaigas svaigā gaisā.

36. Starp ēdienreizēm ievēro trīs ar pusi līdz četru stundu intervālu.

37. Pēc pusdienām bērniem nodrošina stundu ilgu atpūtu.

38. Pirmsskolas izglītības iestādēs paredz laiku vispārējās attīstības nodarbībām. Nodarbības ilgums ir 10 - 30 minūtes atkarībā no bērnu vecuma. Starp nodarbībām ievēro vismaz 10 - 12 minūšu pārtraukumu.

X. Pārejas jautājumi

39. Par š o noteikumu ievērošanu ir atbildīgs pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs un īpašnieks.

40. Noteikumu izpildi kontrolē Valsts sanitārā inspekcija.

41. Noteikumi stājas spēkā ar 1998.gada 1.septembri.

Ministru prezidenta vietā -

Ministru prezidenta biedr a pienākumu izpildītājs,

finansu ministrs R.Zīle

Labklājības ministra vietā -

tieslietu ministrs Dz.Rasnačs

1.pielikums

Ministru kabineta

1998.gada 9.jūnija noteikumiem nr. 216

Pirmsskolas izglītības iestāžu telpas

un to minimālā platība
 

Minimālā platība uz vienu bērnu (m2)

Nr.

Telpas nosaukums

telpās, kur uzturas

telpās, kur uzturas

p.k.

 

bērni vecumā

3-7 gadus

   

līdz 3 gadiem

veci bērni

1.

Ģērbtuve

0,9

0,72

2.

Bērnu pastāvīgās uzturēšanās telpa

2,5

3,0

3.

Guļamtelpa

1,8

2,0

4.

Tualete

0,8

0,65

5.

Trauku uzglabāšanas un

izvieto blakus grupas telpai,

 
 

mazgāšanas telpa

kopējā platība ne mazāka par 3 m2

 

Labklājības ministra vietā -

tieslietu ministrs Dz.Rasnačs

2.pielikums

Ministru kabineta

1998.gada 9.jūnija noteikumiem nr. 216

Sanitāro ierīču minimālais skaits

pirmsskolas izglītības iestāžu tualetēs

Nr.

Telpas

Bērnu vecuma grupas

Sanitāro ierīču

p.k.

nosaukums

 

minimālais skaits

1.

Tualete

līdz 3 ga du vecumam

2 izlietnes bērniem

     

1 izlietne personālam

     

1 sēdpods bērniem

2.

Tualete

3 - 7 gadus veci bērni

3 izlietnes bērniem

     

1 izlietne personālam

     

3 sēdpodi bērniem

Labklājības ministra vietā -

     

tieslietu ministrs Dz.Rasnač s

3.pielikums

Ministru kabineta

1998.gada 9.jūnija noteikumiem nr. 216

Optimālā gaisa temperatūra

pirmsskolas izglītības iestāžu telpās

Nr.p.k.

Telpas nosaukums

Optimālā gaisa temperatūra (°C)

1.

Ģērbtuve

 
 

bērniem lī dz 3 gadu vecumam

20° - 22°

 

3 - 7 gadus veciem bērniem

18° - 21°

2.

Bērnu pastāvīgās uzturēšanās telpa

 
 

bērniem līdz 3 gadu vecumam

20° - 22°

 

3 - 7 gadus veciem bērniem

18° - 21°

3.

Guļamtelpa

 
 

bērniem līdz 3 gadu vecumam

20° - 21°

 

3 - 7 gadus veciem bērniem

18° - 19°

4.

Tualete

 
 

bērniem līdz 3 gadu vecumam

20° - 22°

 

3 - 7 gadus veciem bērniem

18° - 20°

5.

Telpa muzikālajām un fizkultūras nodarbībām

18° - 19°

6.

Medicīnas aprūpes telpa un izolators

20° - 22°

Labklājības ministra vietā -

tieslietu ministrs Dz.Rasnačs

4.pielikums

Ministru kabineta

1998.gada 9.jūnija noteikumiem nr.216

Mākslīgā apgaismojuma līmenis

pirmsskolas izglītības iestāžu telpās

 

Apgaismojuma virsma

Mākslīgā

   

(H - horizontālā), uz

apgaismojuma

Nr.

Telpas nosaukums

kuras tiek normēts

līmenis (lielums)

p.k.

 

apgaismojums, virsmas

(luksos)

   

augstums no telpas

 
   

grīdas (m)

 

1.

Ģērbtuve

H - uz grīdas

200

2.

Bērnu pastāvīgās uzturēšanā s telpa

H - 0,5

200

3.

Guļamtelpa

H - 0,5

200

4.

Tualete

H - uz grīdas

75

5.

Telpa muzikālajām un fizkultūras nodarbībām

H - 0,5

200

6.

Medicīnas aprūpes telpa un izolators

H - 0,5

150

Labklājības ministra vietā -

tieslietu ministrs Dz.Rasnačs

"Latvijas Vēstnesis" no Valsts kancelejas vakar saņēmis arī Ministru kabineta 1998.gada 9.jūnija noteikumus nr.217 "Obligātās nekaitīguma prasības materiāliem un priekšmetiem, kas nonāk saskarē ar pārtiku" ar pieciem pielikumiem - attēliem un tabulām 52 lappusēs, un noteikumus nr.218 "Noteikumi par kosmētikas līdzekļu drošumu" ar astoņiem pielikumiem - attēliem un tabulām 80 lappusēs, kas tiek kārtoti publicēšanai laikraksta nākamajā laidienā.

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 216Pieņemts: 09.06.1998.Stājas spēkā: 01.09.1998.Zaudē spēku: 01.01.2001.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 172/173, 11.06.1998.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
48629
01.09.1998
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva