Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2002. gada 19. februāra noteikumus Nr. 77 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām".

Ministru kabineta noteikumi Nr. 208

Rīgā 1998.gada 2.jūnijā (prot. nr.28, 8.§)

Obligātās prasības slimnīcām

Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 56.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumos lietotie termini:

1.1. slimnīca - stacionāra tipa ārstniecības iestāde, arī nozaru hospitāļi, specializētie centri un medicīnas augstskolu klīnikas, kur pacientam sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību, nosaka diagnozi un veic ārstēšanu un kur pacients visu diennakti atrodas pastāvīgā un nepārtrauktā ārstniecības personu aprūpē un uzraudzībā līdz noteiktas diagnostikas vai ārstniecības pakāpes sasniegšanai, un kur pacientam ir nodrošināta gultasvieta un ēdināšana;

1.2. funkcionālais bloks - vairāku slimnīcas viena profila nodaļu vai vienas nozares dažādu profilu nodaļu funkcionāla apvienība;

1.3. pacienta fizikālā izmeklēšana - pacienta diagnostiskā izmeklēšana, kurā ārstniecības persona izmeklēšanai izmanto savus maņu orgānus vai vienkāršas ierīces, kas nav darbināmas ar elektroenerģijas palīdzību.

2. Šo noteikumu mērķis ir noteikt obligātās prasības, kuras ievērojot slimnīcās tiek nodrošināti apstākļi kvalitatīvas neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai, diagnozes noteikšanai, ārstēšanai un pacientu aprūpei atbilstoši slimnīcas stacionāro nodaļu (turpmāk - stacionārā nodaļa) specializācijai un kvalifikācijas līmenim.

3. Šie noteikumi nosaka:

3.1. vispārīgās prasības slimnīcā sniegto pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanas sistēmām;

3.2. noteiktām funkcijām paredzēto telpu minimumu slimnīcā un tās nodaļās;

3.3. slimnīcas nodaļās nepieciešamā diagnostiskās izmeklēšanas, ārstnieciskā un pacientu aprūpes aprīkojuma minimumu;

3.4. neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai nepieciešamo medikamentu minimumu slimnīcas nodaļās;

3.5. nepieciešamo diagnostisko izmeklējumu minimuma pieejamību slimnīcas pacientam;

3.6. minimālās prasības slimnīcas medicīniskajiem dienestiem stacionāro nodaļu darbības nodrošināšanai;

3.7. prasības slimnīcas ārstniecības personu kvalifikācijai.

II. Prasības slimnīcā sniegto pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanas sistēmai

4. Slimnīcas vadītājs, ieviešot slimnīcā sniegto pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, nosaka pakalpojumu kvalitātes prasības un nodrošina minēto prasību īstenošanu. Slimnīcas vadītājs nodrošina kvalitatīvu, nepārtrauktu un dokumentāri apstiprinātu personāla apmācību atbilstīgi lietotajām medicīniskajām tehnoloģijām. Slimnīcas vadītājs no slimnīcas ārstniecības personām vai darbiniekiem norīko atbildīgo personu par slimnīcā sniegto pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanas sistēmas prasību ievērošanu.

5. Slimnīcā jābūt dokumentācijai, kurā ir skaidri noteikts ārstniecības personu un darbinieku pienākumu, pilnvaru un atbildības sadalījums slimnīcā un tās struktūrvienībās. Atbildības sadalījums slimnīcā un tās struktūrvienībās ir precīzi definēta un dokumentēta informācija par konkrētām diagnostiskajām, ārstnieciskajām, pacientu aprūpes vai administratīvajām funkcijām, kurā ir noteiktas konkrētas ārstniecības personas un darbinieki, kuri ir atbildīgi par minēto funkciju veikšanu.

6. Slimnīcas vadītājs katram amatam izstrādā un apstiprina amata aprakstu, kurā nosaka:

6.1. prasības ārstniecības personas vai darbinieka izglītībai un kvalifikācijai;

6.2. ārstniecības personas vai darbinieka tiesības, pienākumus un atbildību ikdienā, paaugstinātas bīstamības apstākļos un ārkārtējās medicīniskās situācijās.

7. Slimnīcā tiek noteikta medikamentu aprites kārtība, kurā norādītas konkrētas ārstniecības personas, kas ir atbildīgas par minētās kārtības ievērošanu katrā medikamentu aprites posmā.

8. Lai nodrošinātu slimnīcā sniegto pakalpojumu kvalitāti, tiek analizēts slimnīcas diagnostikas, ārstniecības un pacientu aprūpes darbs un, dokumentējot veiktās darbības un to rezultātus, tiek:

8.1. regulāri kontrolēta sniegto pakalpojumu kvalitāte;

8.2. pētīti kļūdu un trūkumu cēloņi;

8.3. veikti pasākumi kļūdu un trūkumu cēloņu novēršanai un kontrolēta šo pasākumu norise;

8.4. izskatītas pacientu sūdzības;

8.5. izstrādāti priekšlikumi sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai.

9. Šo noteikumu 4., 5., 6., 7. un 8.punktā minētā dokumentācija slimnīcā tiek regulāri aktualizēta. Aktualizēto normatīvo aktu un citu slimnīcas darbībai nepieciešamo dokumentu kopijām jābūt pieejamām visiem slimnīcas darbiniekiem, uz kuru darbu attiecas šajos dokumentos esošā informācija. Dokumenti, kuri nav spēkā, tiek izņemti no apgrozības visās to atrašanās vietās. Atbildīgais par šajā punktā minēto prasību izpildi ir slimnīcas vadītāja norīkota slimnīcas atbildīgā amatpersona.

III. Vispārīgās prasības slimnīcai

10. Slimnīcā pacientam sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību, nosaka diagnozi un veic ārstēšanu, pacients visu diennakti atrodas pastāvīgā un nepārtrauktā ārstniecības personu aprūpē un uzraudzībā līdz noteiktas diagnostikas vai ārstniecības pakāpes sasniegšanai, un pacientam ir nodrošināta gultasvieta un ēdināšana.

11. Slimnīcā jābūt šādām struktūrvienībām:

11.1. stacionārajai nodaļai;

11.2. neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļai;

11.3. diagnostiskās izmeklēšanas nodaļai;

11.4. sterilizācijas nodaļai;

11.5. dezinfekcijas nodaļai;

11.6. patoloģijas nodaļai ar morgu vai telpām mirušo uzglabāšanai;

11.7. administrācijai;

11.8. saimnieciski tehniskajiem dienestiem.

12. Slimnīcas sastāvā var nebūt šo noteikumu 11.4., 11.5. un 11.6.apakšpunktā minēto nodaļu. Šādā gadījumā slimnīca slēdz līgumus ar citām institūcijām, kas nodrošina attiecīgos pakalpojumus.

13. Papildus šo noteikumu 11.punktā minētajām struktūrvienībām slimnīcā (atbilstoši attiecīgās slimnīcas profilam) jābūt šādām struktūrvienībām:

13.1. operāciju nodaļai;

13.2. asins sagatavošanas nodaļai vai asins sagatavošanas telpai;

13.3. anestezioloģijas nodaļai;

13.4. fizikālās medicīnas nodaļai;

13.5. rehabilitācijas kabinetam vai rehabilitācijas nodaļai;

13.6. ambulatorajai nodaļai;

13.7. psihiatriskā profila nodaļai;

13.8. terapeitiskā profila nodaļai;

13.9. ķirurģiskā profila nodaļai;

13.10. dzemdību nodaļai;

13.11. bērnu nodaļai;

13.12. intensīvās terapijas nodaļai.

14. Katrā slimnīcas funkcionālajā blokā vai atsevišķā ēkā izvietotā stacionārajā nodaļā jābūt telpai mirušo īslaicīgai uzglabāšanai.

15. Slimnīcas ambulatorā nodaļa ir slimnīcas ambulatora tipa struktūrvienība, kur slimnīcā strādājošās ārstniecības personas nodrošina sekundāro veselības aprūpi pacientiem, kuri netiek ievietoti slimnīcā. Slimnīcas ambulatorajai nodaļai jāatbilst obligātajām prasībām ambulatorajām ārstniecības iestādēm.

16. Slimnīcas vadītājam jābūt sertificētam veselības aprūpes vadības speciālistam.

17. Šo noteikumu 11.1., 11.2., 11.3. un 11.6.apakšpunktā un 13.punktā minēto nodaļu vadītājiem jābūt sertificētiem ārstiem. Minēto nodaļu ārsti ir ārsti, kas sertificēti kādā no attiecīgās nodaļas vai funkcionālā bloka profila specialitātēm, stažieri, rezidenti vai nesertificēti ārsti.

18. Nodaļas vecākajai māsai jābūt sertificētai vai Labklājības ministrijas Ārstniecības personu māsu reģistrā reģistrētai māsai. Nodaļas māsām jābūt reģistrētām māsām.

19. Māsu palīgiem jābūt personām ar māsas palīga medicīnisko izglītību.

IV. Pamatprasības stacionārajām nodaļām

20. Stacionārajā nodaļā pacientiem tiek nodrošināta gultasvieta un ēdināšana.

21. Lai nodrošinātu pacientu izmitināšanu, stacionārajā nodaļā jābūt šādām telpām:

21.1. pacientu palātām;

21.2. pacientu dušas telpai vai vannas telpai;

21.3. pacientu tualetēm;

21.4. pacientu atpūtas telpai (izņemot bērnu nodaļas);

21.5. tīrās veļas noliktavai;

21.6. netīrās veļas noliktavai.

22. Lai nodrošinātu diagnostisko, ārstniecisko un pacientu aprūpes funkciju izpildi, stacionārajā nodaļā jābūt telpām, kas paredzētas:

22.1. procedūrām;

22.2. pacientu sagatavošanai diagnostiskajiem izmeklējumiem, manipulācijām un operācijām;

22.3. pacientu kopšanas līdzekļu uzglabāšanai.

23. Lai nodrošinātu personāla darbu, stacionārajā nodaļā jābūt telpām, kas paredzētas:

23.1. ārstu darbam;

23.2. māsu darbam;

23.3. personāla apģērba maiņai un uzglabāšanai;

23.4. personāla higiēnas vajadzībām;

23.5. personāla atpūtai.

24. Stacionārajā nodaļā jābūt diagnostiskās izmeklēšanas aprīkojumam, kas paredzēts:

24.1. pacienta fizikālai izmeklēšanai;

24.2. pacienta asins grupas noteikšanai;

24.3. pacienta un donora asiņu individuālās un rēzus saderības noteikšanai;

24.4. pacienta acu zīlīšu reakcijas uz gaismu pārbaudei;

24.5. rentgenogrammu apskatei;

24.6. elektrokardiogrāfijas izdarīšanai.

25. Stacionārajā nodaļā jābūt šādam ārstnieciskajam un pacientu aprūpes aprīkojumam:

25.1. medicīniskajām ierīcēm un medikamentiem, kas nodrošina aseptikas un antiseptikas noteikumu ievērošanu;

25.2. medicīniskajām ierīcēm vienreizējai un ilgstošai parenterālai medikamentu un šķidrumu ievadīšanai;

25.3. medicīniskajām ierīcēm un medikamentiem ārējās asiņošanas apturēšanai;

25.4. medicīniskajai ierīcei plaušu mākslīgajai ventilācijai;

25.5. medicīniskajām ierīcēm elpošanas ceļu caurlaidības nodrošināšanai;

25.6. skābekļa iekārtai;

25.7. medicīniskajam aspirācijas sūknim;

25.8. medicīniskajām ierīcēm kuņģa satura atsūkšanai un kuņģa skalošanai;

25. 9. medicīniskajām ierīcēm klizmu izdarīšanai;

25.10. medicīniskajām ierīcēm urīna aiztures vai nesaturēšanas novēršanai;

25.11. ierīcēm pacientu pārvietošanai;

25.12. medicīniskajām ierīcēm un medikamentiem personāla individuālajai sanitārajai un higiēniskajai aizsardzībai.

26. Stacionārajā nodaļā (izņemot bērnu nodaļas) jābūt tehniski nodrošinātai iespējai no jebkuras pacienta gultasvietas jebkurā diennakts laikā izsaukt dežurējošo ārstniecības personu.

27. Stacionārajā nodaļā jābūt Labklājības ministrijas noteiktajam medikamentu minimumam neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai.

28. Slimnīcā nodrošina laboratoriskos izmeklējumus saskaņā ar Labklājības ministrijas apstiprināto ārstniecības pakalpojumu standartu.

29. Stacionārās nodaļas darbību slimnīcā nodrošina šādi laboratoriskās izmeklēšanas veidi:

29.1. klīniskās analīzes;

29.2. bioķīmiskās analīzes.

30. Dienas stacionārs ir slimnīcas struktūrvienība, kur pacientam, kam nav nepieciešama ārstniecības personu aprūpe un uzraudzība ārpus minētās struktūrvienības darba laika, nosaka diagnozi un veic ārstēšanu un kur pacientam ir nodrošināta gultasvieta. Dienas stacionāram jāatbilst šo noteikumu 21., 22., 23., 24., 25., 26. un 27.punktā noteiktajām prasībām.

V. Papildu prasības psihiatriskā profila nodaļām

31. Psihiatriskā profila nodaļas ir:

31.1. psihiatrijas nodaļa;

31.2. psihiatriskās rehabilitācijas nodaļa;

31.3. krīzes stāvokļu nodaļa.

32. Psihiatrijas nodaļā papildus šo noteikumu 21., 22. un 23.punktā minētajām telpām jābūt šādām telpām:

32.1. speciālai stingrās uzraudzības palātai;

32.2. aizņemtības un nodarbinātības terapijas telpai;

32.3. telpai pacientu rehabilitācijas pasākumiem;

32.4. telpai, kurā pacienti var tikties ar apmeklētājiem.

33. Daudzprofilu slimnīcā, kurā ir psihiatrijas nodaļa, papildus jābūt:

33.1. atsevišķai pastaigu vai atpūtas vietai psihiatriskā profila pacientiem;

33.2. telpai fiziskās kultūras nodarbībām psihiatriskā profila pacientiem.

34. Psihiatrijas nodaļā jābūt īpašam logu un durvju stiprinājumam un nodrošinājumam, kā arī pastiprinātam logu un durvju stiprinājumam pacientu stingrās uzraudzības palātā.

35. Psihiatrijas nodaļās, kurās ievieto pacientus akūtā psihotiskā stāvoklī vai ar psihisko traucējumu uzliesmojumu vai saasinājumu, papildus šo noteikumu 25.punktā minētajam aprīkojumam jābūt elektrokonvulsiju terapijas aparātam.

36. Psihiatriskās rehabilitācijas nodaļā papildus šo noteikumu 21., 22. un 23.punktā minētajām telpām jābūt šādām telpām:

36.1. ārstnieciskās ražošanas darbnīcām;

36.2. ergoterapijas kabinetam.

37. Krīzes stāvokļu nodaļā papildus šo noteikumu 21., 22. un 23.punktā minētajām telpām jābūt darba telpai grupu terapijas nodarbībām.

38. Krīzes stāvokļu nodaļā papildus šo noteikumu 25.punktā minētajam aprīkojumam jābūt ierīcēm grupu terapijas nodarbībām.

VI. Papildu prasības terapeitiskā profila nodaļām

39. Terapeitiskā profila nodaļas ir:

39.1. terapijas nodaļa;

39.2. kardioloģijas nodaļa;

39.3. tuberkulozes un plaušu slimību nodaļa;

39.4. neiroloģijas nodaļa;

39.5. infekcijas slimību nodaļa;

39.6. gastroenteroloģijas nodaļa;

39.7. nefroloģijas nodaļa;

39.8. hematoloģijas nodaļa;

39.9. neiroangioloģijas nodaļa;

39.10. endokrinoloģijas nodaļa;

39.11. staru terapijas nodaļa;

39.12. ķīmioterapijas nodaļa.

40. Terapeitiskā profila nodaļā papildus šo noteikumu 21., 22. un 23.punktā minētajām telpām jābūt intensīvās terapijas palātai, kurai jāatbilst šo noteikumu X nodaļā noteiktajām prasībām, vai arī šīs nodaļas pacientiem jābūt nodrošinātām gultasvietām terapijas funkcionālā bloka vai slimnīcas intensīvās terapijas nodaļā.

41. Terapeitiskā profila nodaļā papildus šo noteikumu 25.punktā minētajam aprīkojumam jābūt šādam aprīkojumam:

41.1. defibrilatoram;

41.2. vienā trešdaļā gultu jābūt nodrošinātai iespējai veikt pastāvīgu skābekļa inhalāciju.

42. Terapeitiskā profila nodaļas darbību papildus šo noteikumu 29.punktā minētajiem veidiem nodrošina šādi diagnostiskās izmeklēšanas un analīžu veidi:

42.1. imunohematoloģiskās analīzes;

42.2. mikrobioloģiskās analīzes;

42.3. rentgendiagnostika;

42.4. funkcionālā diagnostika;

42.5. endoskopija;

42.6. ultrasonoskopija.

43. Lai nodrošinātu terapeitiskā profila nodaļas darbību, rentgendiagnostikas nodaļā veic šādus izmeklējumus:

43.1. krūšu kurvja, vēdera dobuma un iegurņa rentgenoskopiju;

43.2. krūšu kurvja, vēdera dobuma un iegurņa rentgenogrāfiju;

43.3. kaulu rentgenogrāfiju;

43.4. kaulu un mīksto audu rentgena tomogrāfiju.

44. Lai nodrošinātu terapeitiskā profila nodaļas darbību, funkcionālās diagnostikas nodaļā veic šādus izmeklējumus:

44.1. standarta novadījumu un krūšu novadījumu elektrokardiogrāfiju;

44.2. ārējās elpošanas funkcionālo diagnostiku.

45. Lai nodrošinātu terapeitiskā profila nodaļas darbību, endoskopijas kabinetā veic šādus izmeklējumus:

45.1. augšējo endoskopiju;

45.2. rektosigmoskopiju.

46. Lai nodrošinātu terapeitiskā profila nodaļas darbību, ultrasonoskopijas kabinetā veic iekšējo orgānu ultrasonoskopiju un ultrasonogrāfiju.

47. Terapeitiskā profila nodaļas darbību nodrošina:

47.1. asins sagatavošanas nodaļa vai asins sagatavošanas telpa, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

47.2. fizikālās medicīnas nodaļa, kas atbilst šo noteikumu XIV nodaļā minētajām prasībām.

48. Kardioloģijas nodaļā papildus šo noteikumu 25.punktā minētajam aprīkojumam jābūt elektrokardiostimulācijas aparātam.

49. Lai nodrošinātu kardioloģijas nodaļas darbību, funkcionālās diagnostikas nodaļā papildus šo noteikumu 44.punktā minētajiem izmeklējumiem veic šādus izmeklējumus:

49.1. ehokardiogrāfiju ar doplerogrāfiju;

49.2. transezofageālo elektrofizioloģisko izmeklēšanu;

49.3. Holtera monitorēšanu;

49.4. reģionālās asinsrites noteikšanu;

49.5. sirds un asinsvadu angiogrāfiju;

49.6. veloergometriju.

50. Tuberkulozes un plaušu slimību nodaļas telpu plānojumam un nodaļas darba režīmam jānodrošina pretepidēmiskā režīma ievērošana.

51. Tuberkulozes un plaušu slimību nodaļā papildus šo noteikumu 41.punktā minētajam aprīkojumam jābūt sprauslas miglotājam ar skābekli medikamentu inhalācijai.

52. Lai nodrošinātu tuberkulozes un plaušu slimību nodaļas darbību, funkcionālās diagnostikas nodaļā papildus šo noteikumu 44.punktā minētajiem izmeklējumiem veic šādus izmeklējumus:

52.1. audiogrāfiju;

52.2. krāsu redzes pārbaudi.

53. Lai nodrošinātu tuberkulozes un plaušu slimību nodaļas darbību, endoskopijas kabinetā papildus šo noteikumu 45.punktā minētajiem izmeklējumiem veic šādus izmeklējumus:

53.1. bronhoskopiju ar cieto bronhoskopu;

53.2. bronhoskopiju ar transbronhiālu plaušu punkcijas biopsiju;

53.3. bronhoalveolāro lavāžu;

53.4. pleiras biopsiju;

53.5. plaušu veidojumu transtorakālo aspirācijas punkciju un punkcijas biopsiju.

54. Neiroloģijas nodaļā jābūt telpai lumbālpunkcijām un farmakoloģisko blokāžu veikšanai.

55. Neiroloģijas nodaļā papildus šo noteikumu 24.punktā minētajam aprīkojumam jābūt šādam aprīkojumam:

55.1. medicīniskajām ierīcēm refleksu pārbaudei;

55.2. medicīniskajām ierīcēm un medikamentiem ādas temperatūras sajūtas, ožas sajūtas, garšas sajūtas un dziļo kombinēto sajūtu noteikšanai;

55.3. kamertoņu komplektam;

55.4. dinamometram;

55.5. ierīcei redzes lauka novērtēšanai;

55.6. ierīcēm smadzeņu šķidruma iegūšanai un tā spiediena noteikšanai.

56. Neiroloģijas nodaļā papildus šo noteikumu 41.punktā minētajam aprīkojumam jābūt šādam aprīkojumam:

56.1. medicīniskajām ierīcēm pacientu barošanai;

56.2. aprīkojumam pacientu līdzsvara sajūtas atjaunošanai un sākotnējai gaitas atjaunošanai.

57. Lai nodrošinātu neiroloģijas nodaļas darbību, funkcionālās izmeklēšanas nodaļā papildus šo noteikumu 44.punktā minētajiem izmeklējumiem veic šādus izmeklējumus:

57.1. elektroencefalogrāfiju;

57.2. ehoencefalogrāfiju.

58. Infekcijas slimību nodaļas telpu plānojumam jānodrošina iespēja ievietot nodaļā vismaz divu plūsmu pacientus:

58.1. pacientus ar infekcijas slimībām, kuras izplatās gaisa-pilienu inficēšanās ceļā;

58.2. pacientus ar citām infekcijas slimībām.

59. Infekcijas slimību nodaļā jānodrošina:

59.1. pilnīga pacientu un personāla izolācija darbam bīstamo infekciju apstākļos;

59.2. infekciozā materiāla apstrāde un dezinfekcija;

59.3. infekcijas slimību specifiska imūnbioloģiska profilakse un ārstēšana.

60. Infekcijas slimību nodaļā papildus šo noteikumu 24.punktā minētajam aprīkojumam jābūt medicīniskajām ierīcēm mikrobioloģiskai izmeklējamā materiāla paņemšanai, uzglabāšanai un transportēšanai.

61. Šie noteikumi nenosaka specifiskas papildu prasības šauri specializētām terapeitiskā profila nodaļām - gastroenteroloģijas nodaļai, nefroloģijas nodaļai, hematoloģijas nodaļai, neiroangioloģijas nodaļai, endokrinoloģijas nodaļai, staru terapijas nodaļai, ķīmioterapijas nodaļai un dermatoloģijas un seksuāli transmisīvo slimību nodaļai. Minētajām nodaļām jāatbilst prasībām terapeitiskā profila nodaļām.

VII. Papildu prasības ķirurģiskā profila nodaļām

62. Ķirurģiskā profila nodaļas ir:

62.1. ķirurģijas nodaļa;

62.2. ginekoloģijas nodaļa;

62.3. traumatoloģijas nodaļa;

62.4. otolaringoloģijas nodaļa;

62.5. acu slimību nodaļa;

62.6. hemodialīzes nodaļa;

62.7. torakālās ķirurģijas nodaļa;

62.8. neiroķirurģijas nodaļa;

62.9. uroloģijas nodaļa;

62.10. sejas un žokļu ķirurģijas nodaļa;

62.11. mikroķirurģijas nodaļa;

62.12. sirds ķirurģijas nodaļa;

62.13. asinsvadu ķirurģijas nodaļa;

62.14. transplantoloģijas nodaļa;

62.15. vertebroloģijas nodaļa;

62.16. lielo locītavu endoprotezēšanas nodaļa.

63. Ķirurģiskā profila nodaļā papildus šo noteikumu 21., 22. un 23.punktā minētajām telpām jābūt šādām telpām:

63.1. telpai aseptiskai pārsiešanai;

63.2. telpai septiskai pārsiešanai;

63.3. intensīvās terapijas palātai nodaļā (vai gultasvietām ķirurģijas funkcionālā bloka vai slimnīcas intensīvās terapijas nodaļā).

64. Ķirurģiskā profila nodaļā papildus šo noteikumu 25.punktā minētajam aprīkojumam jābūt šādam aprīkojumam:

64.1. medicīniskajām ierīcēm audu pārdalīšanai un brūču apstrādei;

64.2. pārsiešanas galdam katrā pārsiešanas telpā;

64.3. instrumentu galdiņam katrā pārsiešanas telpā;

64.4. bezēnu lampai katrā pārsiešanas telpā.

65. Ķirurģiskā profila nodaļas darbību nodrošina šo noteikumu 42.punktā minētie diagnostiskās izmeklēšanas veidi un histoloģiskās analīzes.

66. Lai nodrošinātu ķirurģiskā profila nodaļas darbību, rentgendiagnostikas nodaļā veic šo noteikumu 43.punktā minētos izmeklējumus, kā arī rentgenogrāfiju pacientu palātās un operāciju zālē.

67. Ķirurģiskā profila nodaļas darbību nodrošina:

67.1. operāciju nodaļa, kas atbilst šo noteikumu XII nodaļā minētajām prasībām;

67.2. anestezioloģijas nodaļa, kas atbilst šo noteikumu XIII nodaļā minētajām prasībām.

68. Ķirurģijas nodaļā papildus šo noteikumu 24.punktā minētajam aprīkojumam jābūt šādam aprīkojumam:

68.1. medicīniskajām ierīcēm pacienta taisnās zarnas izmeklēšanai;

68.2. medicīniskajām ierīcēm pacienta urīnpūšļa izmeklēšanai;

68.3. medicīniskajām ierīcēm pacientes ginekoloģiskajai izmeklēšanai.

69. Ķirurģijas nodaļā papildus šo noteikumu 64.punktā minētajam aprīkojumam jābūt šādam aprīkojumam:

69.1. medicīnisko ierīču komplektam pleiras drenāžai;

69.2. šinām ekstremitāšu novietošanai.

70. Traumatoloģijas un ortopēdijas nodaļā papildus šo noteikumu 63.punktā minētajām telpām jābūt telpām, kas paredzētas:

70.1. ģipša imobilizācijas uzlikšanai un noņemšanai;

70.2. slēgtām repozīcijām, turklāt telpu platībai jābūt pietiekamai, lai varētu lietot vispārēju anestēziju.

71. Traumatoloģijas un ortopēdijas nodaļā papildus šo noteikumu 64.punktā minētajam aprīkojumam jābūt šādam aprīkojumam:

71.1. vienai trešdaļai gultu jābūt aprīkotām ar Balkānu rāmi vai funkcionāli līdzīgu ierīci slimniekiem ar ierobežotām atspēriena iespējām;

71.2. vienai trešdaļai gultu jābūt funkcionālajām gultām;

71.3. ortopēdiskajam galdam repozīciju telpā;

71.4. Bēlera vai cita tipa šinām ekstremitāšu novietošanai un skeleta ekstenzijai;

71.5. medicīniskajām ierīcēm skeleta ekstenzijai ekstremitātēm, iegurnim un mugurkaulāja kakla daļai;

71.6. atslogojošajām un fiksējošajām apkaklēm un korsetēm mugurkaulāja kakla, krūšu un jostas daļām.

72. Nodaļā, kurā ārstē apdegumus, papildus šo noteikumu 64.punktā minētajam aprīkojumam jābūt šādam aprīkojumam:

72.1. vannai apdegumu slimnieku vannošanai pārsiešanas laikā;

72.2. apsildāmajām ierīcēm un ierīcēm slimnieku brūču žāvēšanai.

73. Ķirurģijas nodaļai, kurā ārstē traumatoloģiska un apdegumu profila pacientus un kur strādā sertificēti traumatologi un ortopēdi, papildus jāatbilst arī šo noteikumu 71. un 72.punktā minētajām prasībām.

74. Ginekoloģijas nodaļā papildus šo noteikumu 63.punktā minētajām telpām jābūt telpām, kas paredzētas:

74.1. pacienšu ginekoloģiskajām apskatēm;

74.2. manipulācijām.

75. Ginekoloģijas nodaļā papildus šo noteikumu 24.punktā minētajam aprīkojumam jābūt šādam aprīkojumam:

75.1. ierīcēm pacienšu ginekoloģiskajai izmeklēšanai;

75.2. ierīcēm materiāla paņemšanai histoloģiskajai un citoloģiskajai izmeklēšanai.

76. Acu slimību nodaļā papildus šo noteikumu 63.punktā minētajām telpām jābūt telpām, kas paredzētas:

76.1. acu funkcionālajai izmeklēšanai;

76.2. slimnieku apskatei un pārsiešanai.

77. Acu slimību nodaļā papildus šo noteikumu 24.punktā minētajam aprīkojumam jābūt šādam aprīkojumam:

77.1. ierīcei redzes asuma pārbaudei;

77.2. mikroskopam acs ābola detalizētai izmeklēšanai;

77.3. ierīcēm redzes pārbaudei un korekcijai;

77.4. ierīcēm refrakcijas noteikšanai;

77.5. ierīcēm acs iekšējā spiediena mērīšanai;

77.6. ierīcei glaukomas diagnostikai;

77.7. ierīcei acs dibena apskatei;

77.8. ierīcei tīklenes detalizētai apskatei;

77.9. ierīcei redzes lauku noteikšanai;

77.10. instrumentu komplektam asaru ceļu zondēšanai un skalošanai.

78. Otolaringoloģijas nodaļā papildus šo noteikumu 63.punktā minētajām telpām jābūt telpām, kas paredzētas:

78.1. audiometrijai un ir izolētas no ārējām skaņām;

78.2. pacientu apskatēm un procedūrām.

79. Otolaringoloģijas nodaļā papildus šo noteikumu 24. un 64.punktā minētajam aprīkojumam jābūt šādam aprīkojumam:

79.1. standartaprīkojumam speciāli iekārtotai otolaringologa darba vietai;

79.2. medicīniskajām ierīcēm otolaringoloģiskajai funkcionālajai izmeklēšanai;

79.3. otolaringoloģiskajam mikroskopam;

79.4. otolaringoloģiskajam endoskopam.

80. Slimnīcas nodaļām, kurās ārstē arī acu, ausu, deguna un kakla slimības un kur strādā sertificēti attiecīgo specialitāšu ārsti, jāatbilst šo noteikumu 76., 77., 78. un 79.punktā minētajām prasībām.

81. Hemodialīzes nodaļā papildus šo noteikumu 63.punktā minētajām telpām jābūt šādām telpām:

81.1. hemodialīzes zālei, kurā vienai hemodialīzes vietai paredzētā platība nav mazāka par 6 m2 ;

81.2. ambulatoro pacientu garderobei;

81.3. ambulatoro pacientu ēdamtelpai un atpūtas telpai.

82. Hemodialīzes nodaļā papildus šo noteikumu 25.punktā minētajam aprīkojumam jābūt šādam aprīkojumam:

82.1. hemodialīzes aparātiem;

82.2. ierīcēm ilgstošai dozētai medikamentu parenterālai ievadīšanai;

82.3. ierīcēm, kas nodrošina pastāvīgu informāciju par pacienta sirdsdarbību, arteriālo asinsspiedienu un elpošanu;

82.4. visām gultām jābūt funkcionālām (visas gultas vai daļu no tām var aizstāt ar funkcionālajiem krēsliem).

83. Šie noteikumi nenosaka specifiskas papildu prasības šauri specializētām slimnīcas ķirurģiskā profila nodaļām - torakālās ķirurģijas nodaļai, neiroķirurģijas nodaļai, uroloģijas nodaļai, sejas un žokļu ķirurģijas nodaļai, mikroķirurģijas nodaļai, sirds ķirurģijas nodaļai, asinsvadu ķirurģijas nodaļai, transplantoloģijas nodaļai, vertebroloģijas nodaļai un lielo locītavu endoprotezēšanas nodaļai. Minētajām nodaļām jāatbilst prasībām ķirurģiskā profila nodaļām.

VIII. Papildu prasības dzemdību nodaļai

84. Dzemdību nodaļā papildus šo noteikumu 21., 22. un 23.punktā minētajām telpām jābūt dzemdību funkcionālajam blokam, kurā ietilpst šādas telpas:

84.1. uzņemšanas telpa;

84.2. pirmsdzemdību apskates telpa;

84.3. divas pirmsdzemdību palātas, no kurām viena - ar izolācijas iespējām;

84.4. dzemdību zāle;

84.5. pēcdzemdību apskates telpa;

84.6. jaundzimušo aprūpes telpa.

85. Dzemdību nodaļā papildus šo noteikumu 24.punktā minētajam aprīkojumam jābūt aprīkojumam grūtnieču un jaundzimušo diagnostiskajai izmeklēšanai.

86. Dzemdību zālē jābūt šādam aprīkojumam:

86.1. dzemdību galdam;

86.2. apsildāmam jaundzimušo galdam;

86.3. jaundzimušo reanimācijas aprīkojumam;

86.4. skābekļa pievadei ar plūsmas mērītāju un pievades jaudu vismaz 10 litri minūtē;

86.5. graduētai atsūcējsistēmai, ko iespējams izmantot augļa vakuumekstrakcijai;

86.6. vismaz vienam kardiotokogrāfam uz katru dzemdību funkcionālo bloku.

87. Dzemdību nodaļas darbību nodrošina šādas slimnīcas struktūrvienības:

87.1. operāciju zāle, kurā ir šo noteikumu 86.2., 86.3. un 86.4.apakšpunktā minētais aprīkojums;

87.2. anestezioloģijas nodaļa;

87.3. asins sagatavošanas nodaļa vai asins sagatavošanas telpa;

87.4. intensīvās terapijas palāta vai nodaļa.

88. Jaundzimušo aprūpes telpā jābūt šādam ārstnieciskajam un jaundzimušo aprūpes aprīkojumam:

88.1. apsildāmām gultām vai inkubatoriem;

88.2. skābekļa pievades sistēmai ar skābekļa terapijas aprīkojumu;

88.3. medicīniskajam vakuumsūknim;

88.4. fototerapijas lampai;

88.5. ierīcēm ilgstošai dozētai parenterālai medikamentu un šķidrumu ievadīšanai.

IX. Papildu prasības bērnu nodaļām

89. Bērnu nodaļas ir:

89.1. vispārējā bērnu slimību nodaļa (turpmāk - bērnu slimību nodaļa);

89.2. jaundzimušo patoloģijas nodaļa;

89.3. dažādu profilu bērnu nodaļas, to skaitā bērnu intensīvās terapijas nodaļa.

90. Bērnu slimību nodaļā esošajam šo noteikumu 24. un 25.punktā minētajam aprīkojumam jābūt piemērotam dažāda vecuma bērniem.

91. Bērnu slimību nodaļai jāatbilst šo noteikumu 40., 42., 43., 44., 45. un 46.punktā un 47.1.apakšpunktā minētajām prasībām.

92. Šie noteikumi nenosaka specifiskas papildu prasības šo noteikumu 89.3.apakšpunktā minētajām bērnu nodaļām.

93. Jaundzimušo patoloģijas nodaļā papildus šo noteikumu 24.punktā minētajam aprīkojumam, kas piemērots jaundzimušo izmeklēšanai, jābūt šādam diagnostiskās izmeklēšanas aprīkojumam, kas nepārtraukti informē ārstniecības personas par pacienta:

93.1. sirdsdarbību;

93.2. elpošanas frekvenci;

93.3. arteriālo asinsspiedienu (izmantojot metodes, kas nav invazīvas);

93.4. asiņu piesātinājumu ar skābekli.

94. Jaundzimušo patoloģijas nodaļā papildus šo noteikumu 25.punktā minētajam aprīkojumam, kas piemērots jaundzimušajiem, jābūt šādam ārstnieciskajam un jaundzimušo aprūpes aprīkojumam:

94.1. reanimācijas galdam vai citai reanimācijai piemērotai virsmai ar siltuma izstarotāju;

94.2. skābekļa padeves iekārtai ar dozētu sasildīta un mitrināta gāzu maisījuma plūsmu;

94.3. elpošanas un gremošanas ceļu satura atsūkšanas iekārtai ar manometru un regulējamu retinājumu;

94.4. nabas katetriem;

94.5. apsildāmām gultām bērniem;

94.6. ierīcēm šķidrumu un medikamentu ilgstošai, precīzi dozētai parenterālai ievadīšanai.

95. Jaundzimušo patoloģijas nodaļā jābūt piena virtuvei.

X. Papildu prasības intensīvās terapijas nodaļai

96. Intensīvās terapijas nodaļā pacients atrodas nepārtrauktā ārstniecības personu uzraudzībā un aprūpē un saņem intensīvu ārstēšanu, kas nodrošina dzīvībai svarīgo organisma funkciju uzturēšanu un pamatslimības, blakusslimību un to sarežģījumu ārstēšanu.

97. Intensīvās terapijas nodaļas struktūras pamatvienība ir viena intensīvās terapijas pacienta gultasvieta.

98. Intensīvās terapijas pacientu gultasvietas var būt izvietotas slimnīcas vai tās funkcionālā bloka intensīvās terapijas nodaļā, kā arī atsevišķās intensīvās terapijas palātās citu slimnīcas nodaļu sastāvā.

99. Intensīvās terapijas nodaļai jāatbilst šo noteikumu 42., 43., 44., 45. un 46.punktā un 47.1.apakšpunktā minētajām prasībām.

100. Intensīvās terapijas pacienta gultasvietā jābūt diagnostiskās izmeklēšanas aprīkojumam, kas nodrošina šādu funkciju veikšanu:

100.1. pastāvīgi un nepārtraukti informē ārstniecības personas par pacienta sirdsdarbību;

100.2. pastāvīgi vai periodiski informē ārstniecības personas par pacienta:

100.2.1. asiņu piesātinājumu ar skābekli;

100.2.2. arteriālo asinsspiedienu (izmantojot metodes, kas nav invazīvas);

100.2.3. ķermeņa temperatūru;

100.2.4. elpošanas funkciju.

101. Intensīvās terapijas pacienta gultasvietā jābūt ārstnieciskajam un pacientu aprūpes aprīkojumam, kas paredzēts šādiem mērķiem:

101.1. plaušu mākslīgai ventilācijai (ierīce, kas darbināma ar elektroenerģijas palīdzību);

101.2. ilgstošai, dozētai medikamentu un šķidrumu parenterālai ievadīšanai;

101.3. defibrilācijai.

XI. Prasības neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļai

102. Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļā sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību un, ja nepieciešams, ievieto pacientus slimnīcā.

103. Plānveida ārstēšanai paredzēto pacientu uzņemšanai slimnīcā var būt izveidota atsevišķa plānveida pacientu uzņemšanas nodaļa.

104. Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļā jābūt telpām, kas paredzētas:

104.1. uzgaidīšanai un pacientu reģistrācijai;

104.2. pacientu apskatei;

104.3. ārstnieciskajām procedūrām un manipulācijām;

104.4. pacientu higiēnas vajadzībām;

104.5. pacientu ar infekcijas slimībām izolācijai;

104.6. pacientu novērošanai neskaidru diagnožu gadījumos;

104.7. personālam (saskaņā ar šo noteikumu 23.punktu).

105. Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļā papildus šo noteikumu 24. un 25.punktā minētajam aprīkojumam jābūt aprīkojumam, kas paredzēts:

105.1. brūču apstrādei un pārsiešanai;

105.2. ekstremitāšu transporta imobilizācijai vai pastāvīgai imobilizācijai;

105.3. mugurkaulāja transporta imobilizācijai;

105.4. pacientu ar termiskām traumām apkopšanai;

105.5. elektrokardiogrāfijai;

105.6. defibrilācijai;

105.7. mikrobioloģiskai izmeklējamā materiāla paņemšanai, uzglabāšanai un transportēšanai.

106. Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļas darbību nodrošina šo noteikumu 29.punktā minētie diagnostiskās izmeklēšanas veidi un rentgendiagnostikas nodaļa, kurā veic šo noteikumu 43.punktā minētos izmeklējumus. Minēto veidu diagnostiskā izmeklēšana nodaļā nodrošināma visu diennakti.

XII. Prasības operāciju nodaļai

107. Operāciju nodaļā jābūt operāciju zālēm, kā arī telpām personāla sanitārajai caurlaidei un operāciju zāļu apkalpošanai.

108. Sanitārās caurlaides telpas operāciju nodaļu atdala no pārējām slimnīcas telpām. Personāls operāciju nodaļā ieiet caur sanitārās caurlaides telpām, kur pārģērbjas operāciju nodaļas apģērbā un apavos. No sanitārās caurlaides telpas uz pārējām slimnīcas telpām drīkst iziet tikai pēc operāciju nodaļas apģērba un apavu novilkšanas.

109. Sanitārajā caurlaidē jābūt šādām telpām:

109.1. ģērbtuvēm;

109.2. personāla dušas telpām;

109.3. tualetēm.

110. Operāciju zālēs jābūt šādām telpām:

110.1. operāciju zālei septiskām operācijām;

110.2. operāciju zālei neatliekamām operācijām;

110.3. operāciju zālei plānveida aseptiskām operācijām;

110.4. roku pirmsoperācijas apstrādes telpai;

110.5. telpai steriliem operāciju piederumiem;

110.6. pirmssterilizācijas telpai;

110.7. telpai pacientu novērošanai periodā pēc vispārējās anestēzijas.

111. Šo noteikumu 110.1., 110.2., 110.3. un 110.4.apakšpunktā minētajās telpās tiek ievērots pilnīgs aseptikas režīms. Aseptikas režīma noteikumus apstiprina slimnīcas vadītājs atbilstoši operāciju funkcionālajā blokā lietotajām medicīniskajām tehnoloģijām.

112. Ārpus operāciju nodaļas izvietotajās operāciju zālēs var būt atvieglots aseptikas režīms, bet tas nedrīkst ievērojami samazināt aseptikas līmeni.

113. Lai apkalpotu operāciju zāles, jābūt telpām, kas paredzētas:

113.1. asins preparātu sagatavošanai un pārliešanai;

113.2. medikamentu glabāšanai;

113.3. tīrās veļas glabāšanai;

113.4. šujamā materiāla sagatavošanai (ja nelieto tikai vienreizējas lietošanas materiālu);

113.5. operāciju materiāla sagatavošanai;

113.6. lietotās veļas un operāciju materiāla glabāšanai;

113.7. personāla atpūtai;

113.8. operāciju zāles vecākās māsas darbam;

113.9. rezerves ierīču un materiālu glabāšanai.

114. Operāciju zālēs jābūt šādam aprīkojumam:

114.1. universālam vai operāciju zāles profilam atbilstošam operāciju galdam;

114.2. ventilācijas vai gaisa kondicionēšanas iekārtai;

114.3. stacionārai griestu bezēnu lampai;

114.4. autonomi darbināmai operācijas lauka apgaismošanas ierīcei;

114.5. aspirācijas sūknim vai centralizētai vakuuma sistēmai;

114 .6. aprīkojumam, kas paredzēts centralizētai skābekļa padevei;

114.7. baktericīdai ierīcei;

114.8. operāciju instrumentu galdiņiem;

114.9. sterilo materiālu galdiņiem;

114.10. sterilo materiālu tvertnēm;

114.11. statīviem ar maisiem izlietotā materiāla savākšanai;

114.12. vismaz vienam pārvietojamam rentgena aparātam katrā operāciju funkcionālajā blokā;

114.13. negatoskopam;

114.14. pacientu ratiem (katrā operāciju zālē).

115. Operāciju zālēs, kas izvietotas ārpus operāciju nodaļas, var nebūt šo noteikumu 114.5., 114.6., 114.12. un 114.14.apakšpunktā minētā aprīkojuma.

XIII. Prasības anestezioloģijas nodaļai

116. Anestezioloģijas nodaļai jābūt ārstniecības iestādēs, kur ārstēšanas vai diagnostisko metožu lietošanas laikā var rasties nepieciešamība pacientiem nodrošināt atsāpināšanu vai nodrošināt pacienta nekustīgumu vai elpošanas ceļu caurlaidību.

117. Anestezioloģijas nodaļā pacientiem sniedz palīdzību anestēzijas un dzīvībai svarīgo funkciju nodrošināšanā:

117.1. ķirurģisko operāciju un dažādu manipulāciju laikā;

117.2. pirmsanestēzijas un pēcanestēzijas aprūpē;

117.3. sāpju terapijā;

117.4. intensīvajā terapijā un reanimācijā;

117.5. detoksikācijas metožu lietošanas laikā.

118. Slimnīcā, kur veic vispārējo un vietējo anestēziju, ir atsevišķa telpa, intensīvās terapijas palāta vai nodaļa pacienta novērošanai periodā pēc vispārējās anestēzijas līdz laikam, kad ir nostabilizējušās pacienta dzīvībai svarīgās funkcijas.

119. Anestezioloģijas nodaļas diagnostiskās izmeklēšanas un ārstnieciskais aprīkojums jebkuras vispārējās un vietējās anestēzijas laikā nodrošina pacientam sirds un asinsvadu sistēmas un elpošanas sistēmas monitorēšanu un skābekļa inhalāciju.

120. Gaistošos anestēzijas līdzekļus vispārējai anestēzijai lieto tikai telpās, kur ir nodrošināta pacienta izelpotā gaisa izvade ārpus telpām.

121. Anestezioloģijas nodaļā papildus šo noteikumu 22.punktā minētajām telpām jābūt medicīnisko ierīču noliktavai un medikamentu noliktavai.

122. Anestezioloģijas nodaļā katram pacientam jābūt šādam minimālajam aprīkojumam vispārējās un vietējās anestēzijas veikšanai:

122.1. skābekļa inhalācijas ierīcei ar skābekļa plūsmu, ne mazāku par 10 litriem minūtē;

122.2. vispārējās anestēzijas aparātam;

122.3. ierīcei plaušu mākslīgai ventilācijai ar skābekli automātiskā režīmā;

122.4. ierīcei plaušu mākslīgai ventilācijai ar skābekli manuālā režīmā;

122.5. laringoskopam ar vismaz trīs dažādu izmēru spoguļiem (taisnajiem un liektajiem);

122.6. orotraheālās un nazotraheālās intubācijas caurulēm (visu izmēru);

122.7. kardiomonitoram;

122.8. pulsa oksimetram;

122.9. neinvazīvajam arteriālā asinsspiediena monitoram;

122.10. medicīniskajam aspirācijas sūknim;

122.11. medicīniskajām ierīcēm vienreizējai un ilgstošai parenterālai medikamentu un šķidrumu ievadīšanai;

122.12. kuņģa zondēm (vismaz trīs izmēru);

122.13. mutes plētējam;

122.14. elpināšanas maskām (visu izmēru);

122.15. kapnometram (laparoskopiskajās operācijās).

123. Anestezioloģijas nodaļā papildus šo noteikumu 122.punktā minētajam aprīkojumam jābūt šādam aprīkojumam, kas nav nepieciešams katram pacientam:

123.1. ierīču komplektam vēnu sekcijas veikšanai;

123.2. ierīču komplektam konikotomijas veikšanai;

123.3. elektrodefibrilatoram (vismaz vienam uz trim operāciju zālēm);

123.4. vismaz vienai ierīcei ilgstošai precīzi dozētai medikamentu un šķidrumu parenterālai ievadīšanai;

123.5. medicīniskajai ierīcei infūzijas šķīdumu uzturēšanai infūzijai piemērotā temperatūrā.

XIV. Prasības fizikālās medicīnas nodaļai

124. Fizikālās medicīnas nodaļā jābūt telpām, kas paredzētas:

124.1. uzgaidīšanai un pacientu reģistrācijai;

124.2. fizikālās medicīnas procedūrām;

124.3. ārstu darbam;

124.4. procedūru sagatavošanai;

124.5. pacientu un personāla higiēnas vajadzībām.

125. Fizikālās medicīnas procedūru telpā vienai procedūru vietai jābūt vizuāli norobežotai no citām procedūru vietām, un tās platībai jābūt ne mazākai par 5 m2.

126. Elektromiega terapijas procedūru veikšanai jābūt atsevišķai telpai, kuru iespējams aptumšot un kur procedūras laikā nenotiek citu procedūru veikšana vai pacientu pārvietošanās.

127. Ja tiek izmantota stacionāra augstfrekvences faktoru terapijas aparatūra, augstfrekvences faktoru terapijas telpā jābūt ekranizētām procedūru kabīnēm.

128. Aerojonizācijas, hidroaerojonizācijas un aerosolterapijas telpās jābūt aktīvai plūsmas ventilācijai.

129. Lāzerterapijas telpā vai lāzerterapijas vietā sienu, griestu un grīdas segumam jābūt matētam.

130. Fizikālās medicīnas ārsta kabinetā jābūt aprīkojumam pacienta fizikālai izmeklēšanai.

131. Fizikālās medicīnas kabinetā jābūt šādam aprīkojumam:

131.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētai aparatūrai;

131.2. kušetei vai krēslam (katrā procedūru vietā);

131.3. vietai pacienta apģērba novietošanai (katrā procedūru vietā);

131.4. dažādu profilu atbalstiem pacienta ķermeņa fiksācijai.

132. Atsevišķās fizikālās medicīnas procedūru vietās jābūt šādam papildu aprīkojumam:

132.1. augstfrekvences faktoru terapijas un magnetoterapijas vietās - koka kušetei vai krēslam bez metāla daļām;

132.2. galvaniskās un zemfrekvences impulsu strāvas faktoru lietošanas vietās - fiksējošajām saitēm, izolācijas materiāliem un fiksējošajiem maisiņiem;

132.3. ultravioletā starojuma lietošanas vietās - ultravioletā starojuma aizsargbrillēm, režģim un pārsegam;

132.4. parafīna ozokerīta aplikāciju lietošanas vietās - sildošajiem pārklājiem un segām.

XV. Prasības patoloģijas nodaļai

133. Patoloģijas nodaļā veic biopsiju, operāciju un autopsiju materiāla makroskopisko un histoloģisko izmeklēšanu, lai noteiktu pacientu slimības, kā arī veic autopsijas mirušajiem pacientiem.

134. Patoloģijas nodaļā jābūt šādām telpām:

134.1. darba telpām personālam;

134.2. telpām personāla higiēnas vajadzībām;

134.3. histoloģijas laboratorijai;

134.4. telpām biopsiju un operāciju materiālu paņemšanai;

134.5. autopsiju zālei;

134.6. arhīvam protokolu, histoloģijas atbilžu, mikropreparātu un parafīna bloku uzglabāšanai;

134.7. telpai mirušo uzglabāšanai.

XVI. Pārejas jautājumi

135. Šie noteikumi ir izmantojami par pamatu projektēšanas uzdevuma sastādīšanai slimnīcu būvniecībā.

136. Šajos noteikumos minēto obligāto prasību izpildi nodrošina slimnīcas vadītājs un slimnīcas īpašnieks, un minēto prasību izpilde ir nosacījums ārstniecības iestādes sertifikāta saņemšanai.

137. Noteikumi stājas spēkā ar 1998.gada 1.jūliju.

Ministru prezidents G.Krasts

Labklājības ministra vietā -
tieslietu ministrs Dz.Rasnačs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Obligātās prasības slimnīcām Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 208Pieņemts: 02.06.1998.Stājas spēkā: 01.07.1998.Zaudē spēku: 28.06.2000.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 163/164, 04.06.1998.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
48484
01.07.1998
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)