Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2002. gada 19. februāra noteikumus Nr. 77 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām".

Ministru kabineta noteikumi Nr. 207

Rīgā 1998.gada 2.jūnijā (prot. nr.28, 7.§)

Obligātās prasības ambulatorajām ārstniecības iestādēm

Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 56.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumos lietotie termini:

1.1. ambulatorā ārstniecības iestāde - ārstniecības iestāde, kur personām, kurām nav nepieciešama hospitalizācija, sniedz primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumus;

1.2. doktorāts (ambulance) - ārstniecības iestāde, kur pacientam sniedz primārās veselības aprūpes pakalpojumus;

1.3. feldšera punkts - ārstniecības iestāde, kur pacientam sniedz primārās veselības aprūpes pakalpojumus un kuru vada sertificēts feldšeris, un kas atrodas pacienta dzīvesvietas tuvumā;

1.4. veselības punkts - ārstniecības iestāde, kas atrodas citas iestādes, uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības teritorijā un kur attiecīgās iestādes, uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības audzēkņiem vai strādājošajiem sniedz medicīnisko palīdzību;

1.5. dienas stacionārs - ārstniecības iestāde vai tās struktūrvienība, kur pacientam, kam nav nepieciešama ārstniecības personu aprūpe un uzraudzība ārpus attiecīgās iestādes darba laika, sniedz diagnostisko un ārstniecisko palīdzību un kur viņam nodrošināta gultasvieta;

1.6. poliklīnika - poliklīnikas tipa ārstniecības iestāde neatkarīgi no tās īpašuma formas un darbības veida, kur iedzīvotājiem sniedz primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumus;

1.7. speciālās terapijas kabinets - ārstniecības iestāde vai tās struktūrvienība, kur pacientam veic ārstnieciskas, profilaktiskas un veselību veicinošas procedūras vai manipulācijas.

2. Šie noteikumi nosaka obligātās prasības, kuras ievērojot ambulatorajā ārstniecības iestādē tiek nodrošināti apstākļi kvalitatīvas diagnostiskās un ārstnieciskās palīdzības sniegšanai un pacientu aprūpei atbilstoši attiecīgās ambulatorās ārstniecības iestādes kvalifikācijas un specializācijas līmenim, kā arī neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai.

3. Šie noteikumi nosaka:

3.1. prasības ambulatorajā ārstniecības iestādē sniegto pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanas sistēmai;

3.2. noteiktām funkcijām paredzēto minimālo telpu skaitu ambulatorajā ārstniecības iestādē;

3.3. minimālo diagnostisko, ārstniecisko un pacientu aprūpes aprīkojumu ambulatorajā ārstniecības iestādē;

3.4. neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai nepieciešamo medikamentu minimumu;

3.5. prasības ambulatorās ārstniecības iestādes ārstniecības personu kvalifikācijai;

3.6. prasības medicīniskajiem dienestiem ambulatorās ārstniecības iestādes struktūrvienību darbības nodrošināšanai.

4. Šie noteikumi attiecas uz šādām ambulatorajām ārstniecības iestādēm:

4.1. veselības punkts;

4.2. feldšeru punkts;

4.3. doktorāts (ambulance);

4.4. ārsta prakse;

4.5. speciālās terapijas kabinets;

4.6. poliklīnika.

II. Vispārīgās prasības ambulatorajā ārstniecības iestādē sniegto pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanas sistēmai

5. Ambulatorās ārstniecības iestādes vadītājam, ieviešot ambulatorajā ārstniecības iestādē sniegto pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, jānosaka pakalpojumu kvalitātes prasības un jānodrošina to izpilde. Ambulatorās ārstniecības iestādes vadītājam jāplāno un jāveic pasākumi prasību īstenošanai. Ambulatorās ārstniecības iestādes vadītājam jānodrošina kvalitatīva, nepārtraukta un dokumentāri apstiprināta personāla apmācība atbilstīgi medicīnisko tehnoloģiju līmenim. Ambulatorās ārstniecības iestādes vadītājs no ambulatorās ārstniecības iestādes ārstniecības personām vai darbiniekiem norīko atbildīgo personu par ambulatorajā ārstniecības iestādē sniegto pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanas sistēmas prasību ievērošanu.

6. Ambulatorās ārstniecības iestādes darbinieku un ārstniecības personu pienākumu, pilnvaru un atbildības sadalījumu nosaka saskaņā ar amata aprakstu, ambulatorās ārstniecības iestādes vadītāja rīkojumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

7. Ambulatorās ārstniecības iestādes vadītājs izstrādā un apstiprina amata aprakstu, kurā nosaka:

7.1. prasības ārstniecības personas un darbinieka izglītībai un kvalifikācijai;

7.2. ārstniecības personas un darbinieka tiesības, pienākumus un atbildību ikdienā, paaugstinātas bīstamības apstākļos un ārkārtējās medicīniskās situācijās.

8. Lai nodrošinātu ambulatorajā ārstniecības iestādē sniegto pakalpojumu kvalitāti, jāanalizē ambulatorās ārstniecības iestādes diagnostikas, ārstniecības un aprūpes darbs un jāveic šādi pasākumi (šajā punktā minētās darbības un to rezultāti jādokumentē):

8.1. regulāra sniegto ārstniecības pakalpojumu kvalitātes kontrole;

8.2. kļūdu un trūkumu cēloņu izpēte;

8.3. pasākumu izstrāde kļūdu un trūkumu novēršanai un attiecīgo pasākumu veikšanas kontrole;

8.4. pacientu sūdzību izskatīšana;

8.5. priekšlikumu izskatīšana ārstniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai.

9. Šo noteikumu 5.-8.punktā minētā dokumentācija ambulatorajā ārstniecības iestādē regulāri jāaktualizē. Normatīvo aktu un citu ambulatorās ārstniecības iestādes darbībai nepieciešamo dokumentu kopijām jābūt pieejamām visiem ambulatorās ārstniecības iestādes darbiniekiem, uz kuru darbu attiecas šajos dokumentos minētā informācija. Atbildīgs par šajā punktā minēto prasību izpildi ir ambulatorās ārstniecības iestādes vadītājs vai viņa norīkota ambulatorās ārstniecības iestādes atbildīgā amatpersona.

III. Vispārīgās prasības ambulatorajai ārstniecības iestādei

10. Ambulatorajā ārstniecības iestādē jābūt šādām telpām:

10.1. pacientu uzgaidāmajai telpai;

10.2. pacientu pieņemšanas telpai (kabinetam);

10.3. sanitārajam mezglam pacientiem un personālam. Ja ambulatorā ārstniecības iestāde atrodas dzīvojamā ēkā, sanitāro mezglu iekārto atsevišķi no dzīvojamo telpu sanitārā mezgla.

11. Ķirurģiska profila ambulatorajā ārstniecības iestādē papildus šo noteikumu 10.punktā minētajām telpām jābūt šādām telpām:

11.1. pārsiešanas telpai;

11.2. telpai (nodaļai) ambulatoro operāciju veikšanai.

12. Ieejai ambulatorajā ārstniecības iestādē jābūt aprīkotai tā, lai tajā var iekļūt personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām.

13. Pie ieejas ambulatorajā ārstniecības iestādē vai tās iekšpusē redzamā vietā jābūt plāksnei, uz kuras norādīti ārstu vārdi, uzvārdi, specialitātes un pieņemšanas laiki. Pacientu pieņemšanas telpās redzamā vietā jābūt novietotiem ārstu specialitātes sertifikātiem vai to kopijām.

14. Ambulatorajā ārstniecības iestādē jālieto dezinfekcijas līdzekļi, kas reģistrēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Dezinfekcijas un sterilizācijas pasākumi jāveic saskaņā ar ambulatorajā ārstniecības iestādē izstrādātu dezinfekcijas un sterilizācijas plānu.

15. Ambulatorajā ārstniecības iestādē jābūt šādam diagnostiskās izmeklēšanas, ārstnieciskajam un pacientu aprūpes aprīkojumam:

15.1. medicīniskajām ierīcēm un medikamentiem, kas nodrošina aseptikas un antiseptikas noteikumu ievērošanu;

15.2. medicīniskajām ierīcēm vienreizējai un ilgstošai parenterālai medikamentu un šķidrumu ievadīšanai;

15.3. medicīniskajām ierīcēm un medikamentiem ārējās asiņošanas apturēšanai;

15.4. medicīniskajai ierīcei plaušu mākslīgai ventilācijai;

15.5. medicīniskajām ierīcēm elpošanas ceļu caurlaidības nodrošināšanai;

15.6. medicīniskajām ierīcēm kuņģa satura atsūkšanai un kuņģa skalošanai;

15.7. medicīniskajām ierīcēm brūču pārsiešanai;

15.8. ierīcēm pacientu pārvietošanai un pārvadāšanai;

15.9. medicīniskajām ierīcēm un medikamentiem personāla individuālajai sanitārajai un higiēniskajai aizsardzībai;

15.10. sterilam dzemdību komplektam;

15.11. skapim medikamentu uzglabāšanai;

15.12. ledusskapim;

15.13. aukstumsomai vai aukstuma konteineram imunobioloģisko preparātu transportēšanai (ja ambulatorajā ārstniecības iestādē veic profilaktisko vakcināciju).

16. Ambulatorajā ārstniecības iestādē neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai jābūt Labklājības ministrijas noteiktajam medikamentu minimumam.

17. Ambulatorās ārstniecības iestādes ārstniecības personu kvalifikācijai jāatbilst šādām prasībām:

17.1. ārstam jābūt sertificētam attiecīgajā specialitātē;

17.2. patstāvīgi praktizējošam feldšerim vai vecmātei jābūt sertificētiem un reģistrētiem Labklājības ministrijas Ārstniecības personu feldšeru un vecmāšu reģistrā;

17.3. sertificēta ārsta vai sertificēta feldšera vadībā atļauts strādāt medicīnas māsām un laborantiem, kuri ir reģistrēti Labklājības ministrijas Ārstniecības personu reģistrā;

17.4. sertificēta ārsta vadībā atļauts strādāt nesertificētiem ārstiem, bet apmācīttiesīga ārsta vadībā - rezidentiem.

IV. Prasības veselības punktam, feldšera punktam, doktorātam un ārsta praksei

18. Doktorātā papildus šo noteikumu 10.punktā minētajām telpām jābūt procedūru telpai.

19. Veselības punktā, feldšera punktā, doktorātā un ģimenes (vispārējās prakses) ārsta praksē papildus šo noteikumu 15.punktā minētajam aprīkojumam jābūt medicīniskajām ierīcēm slimību diagnostikai, ārstēšanai un pacientu aprūpei, kuras likumā noteiktajā kārtībā apstiprinājusi Labklājības ministrija.

20. Internista, pediatra, ķirurga, ginekologa, acu slimību ārsta, otolaringologa, ādas un seksuāli transmisīvo slimību ārsta prakses aprīkojumam jāatbilst attiecīgās specialitātes ārsta kabinetam noteiktajām prasībām.

V. Prasības poliklīnikas veida ārstniecības iestādei

21. Poliklīnikā ir šādas struktūrvienības:

21.1. pacientu reģistrācijas telpa vai vieta;

21.2. ambulatorā nodaļa;

21.3. diagnostikas nodaļa:

21.3.1. laboratoriskās izmeklēšanas daļa;

21.3.2. funkcionālās diagnostikas daļa;

21.3.3. rentgendiagnostikas daļa;

21.3.4. endoskopijas daļa;

21.4. fizikālās terapijas nodaļa.

22. Ja šo noteikumu 21.3. un 21.4.apakšpunktā minēto struktūrvienību poliklīnikā nav, attiecīgos pakalpojumus saskaņā ar savstarpēji noslēgtiem līgumiem nodrošina citas ārstniecības iestādes.

23. Poliklīnikā var būt dienas stacionārs.

24. Poliklīnikas ambulatorajā nodaļā diagnostisko, ārstniecisko un pacientu aprūpes funkciju nodrošināšanai papildus šo noteikumu 10. un 11.punktā minētajām telpām jābūt šādām telpām:

24.1. procedūru telpai;

24.2. telpai pacientu aprūpes aprīkojuma glabāšanai.

25. Poliklīnikas ambulatorajā nodaļā personālam jāparedz šādas telpas:

25.1. garderobe;

25.2. telpa personāla higiēnas vajadzībām.

26. Poliklīnikas ambulatorajā nodaļā papildus šo noteikumu 15.punktā minētajam aprīkojumam jābūt šādam ārstnieciskajam un pacientu aprūpes aprīkojumam:

26.1. skābekļa iekārtai;

26.2. medicīniskajām ierīcēm klizmu izdarīšanai;

26.3. medicīniskajām ierīcēm urīna aiztures vai nesaturēšanas novēršanai;

26.4. pārvietošanās ierīcēm pacientiem ar balsta vai kustību traucējumiem.

27. Ārsta kabinetā jābūt šo noteikumu 15.punktā minētajam aprīkojumam, kā arī attiecīgajai specialitātei atbilstošām medicīniskajām ierīcēm slimību diagnostikai un pacientu ārstēšanai un aprūpei, kuras likumā noteiktajā kārtībā apstiprinājusi Labklājības ministrija.

28. Oftalmologa kabinetā un otolaringologa kabinetā jāparedz iespēja, ja nepieciešams, tos aptumšot, izmantojot aizkarus vai žalūzijas.

29. Poliklīnikas laboratoriskās izmeklēšanas daļā veic šādus laboratoriski diagnostiskos izmeklējumus:

29.1. vispārējos klīniskos izmeklējumus;

29.2. bioķīmiskos izmeklējumus.

30. Poliklīnikas funkcionālās diagnostikas daļā veic šādus izmeklējumus:

30.1. standarta novadījumu elektrokardiogrāfiju un krūšu novadījumu elektrokardiogrāfiju;

30.2. ārējās elpošanas funkcionālo diagnostiku;

30.3. veloergometriju.

31. Poliklīnikas rentgendiagnostikas daļā veic šādus izmeklējumus:

31.1. krūšu kurvja, vēdera dobuma un iegurņa rentgenoskopiju un rentgenogrāfiju;

31.2. skeleta kaulu rentgenogrāfiju;

31.3. ultrasonoskopiju.

32. Poliklīnikas endoskopijas daļā veic šādus izmeklējumus:

32.1. augšējo endoskopiju;

32.2. rektosigmoskopiju.

33. Poliklīnikas fizikālās terapijas nodaļā jābūt šādām telpām:

33.1. telpa fizikālās medicīnas procedūrām;

33.2. fizikālās medicīnas ārsta kabinets;

33.3. telpa procedūru sagatavošanai;

33.4. telpa pacientu un personāla higiēnas vajadzībām.

34. Poliklīnikas fizikālās terapijas nodaļā jābūt šādam aprīkojumam:

34.1. fizikālās terapijas aparatūra;

34.2. krēsls vai kušete (katrā procedūru vietā);

34.3. vieta pacienta apģērba novietošanai (katrā procedūru vietā);

34.4. dažāda profila atbalsti pacienta ķermeņa fiksācijai.

35. Poliklīnikas pārsiešanas telpā jābūt atsevišķi nodalītām aseptiskās pārsiešanas un septiskās pārsiešanas vietām, vai jāiekārto atsevišķi aseptiskā pārsiešanas telpa un septiskā pārsiešanas telpa.

36. Poliklīnikas ambulatoro operāciju nodaļā jābūt šādām telpām:

36.1. telpai manipulācijām un pacientu sagatavošanai operācijai;

36.2. operāciju zāles priekštelpai;

36.3. operāciju zālei;

36.4. pēcoperāciju telpai pacientu novērošanai.

37. Ambulatoro operāciju nodaļā papildus šo noteikumu 26.punktā minētajam aprīkojumam jābūt medicīniskajām ierīcēm slimību diagnostikai, ārstēšanai un pacientu aprūpei, kuras likumā noteiktajā kārtībā apstiprinājusi Labklājības ministrija.

38. Vispārējās anestēzijas veikšanai ambulatoro operāciju nodaļā jāizmanto medicīniskās ierīces, kuras likumā noteiktajā kārtībā apstiprinājusi Labklājības ministrija.

39. Ja lieto vispārējo anestēziju, jāierīko atsevišķa telpa vai vieta pacienta novērošanai pēcnarkozes periodā. Ja vispārējā anestēzijā izmanto gaistošos anestēzijas līdzekļus, jānodrošina pacienta izelpojamā gaisa izvade ārpus telpām.

VI. Prasības dienas stacionāram

40. Dienas stacionārā veic šādas funkcijas:

40.1. diagnostiku, ārstniecību un aprūpi;

40.2. pacientu izmitināšanu.

41. Dienas stacionārā atbilstoši tajā veicamajam ārstnieciskās darbības apjomam var būt šādas struktūrvienības:

41.1. neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļa;

41.2. diagnostikas, ārstniecības un aprūpes nodaļa;

41.3. ambulatoro operāciju nodaļa.

42. Dienas stacionāra diagnostikas, ārstniecības un aprūpes nodaļā jābūt šo noteikumu 10.punktā minētajām telpām, kā arī šādām telpām:

42.1. pacientu palātām;

42.2. dušām vai vannas telpām pacientiem;

42.3. procedūru telpai;

42.4. telpai pacientu sagatavošanai diagnostiskiem izmeklējumiem un manipulācijām;

42.5. tīrās veļas noliktavai un netīrās veļas noliktavai.

43. Personālam dienas stacionārā jāparedz šo noteikumu 25.punktā minētās telpas.

44. Dienas stacionārā jānodrošina iespēja no jebkuras pacienta gultas vietas dienas stacionāra darba laikā izsaukt medicīnisko personālu.

45. Dienas stacionārā jābūt šo noteikumu 31.punktā minētajam diagnostikas, ārstnieciskajam un pacientu aprūpes aprīkojumam.

46. Dienas stacionāra ambulatoro operāciju nodaļai jāatbilst šo noteikumu 36., 37., 38. un 39.punktā minētajām prasībām.

VII. Prasības speciālās terapijas kabinetam

47. Speciālās terapijas kabinetā jābūt šo noteikumu 15.punktā minētajam obligātajam aprīkojumam.

48. Ja speciālās terapijas kabinets nav ambulatorās ārstniecības iestādes struktūrvienība, tam jāatbilst šo noteikumu 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. un 17.punktā minētajām prasībām.

VIII. Pārejas jautājumi

49. Sastādot projektēšanas uzdevumu ambulatoro ārstniecības iestāžu būvniecībai, jāņem vērā šo noteikumu prasības.

50. Šajos noteikumos minēto obligāto prasību izpildi nodrošina ambulatorās ārstniecības iestādes vadītājs un ambulatorās ārstniecības iestādes īpašnieks, un minēto prasību izpilde ir nosacījums ārstniecības iestādes sertifikāta saņemšanai.

51. Noteikumi stājas spēkā ar 1998.gada 1.jūliju.

Ministru prezidents G.Krasts

Labklājības ministra vietā -
tieslietu ministrs Dz.Rasnačs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Obligātās prasības ambulatorajām ārstniecības iestādēm Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 207Pieņemts: 02.06.1998.Stājas spēkā: 01.07.1998.Zaudē spēku: 28.06.2000.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 163/164, 04.06.1998.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
48483
01.07.1998
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)