Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2002. gada 19. februāra noteikumus Nr. 77 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām".

Ministru kabineta noteikumi Nr. 205

Rīgā 1998.gada 2.jūnijā (prot. nr.28, 5.§)

Obligātās prasības neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādēm

Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 56.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumos lietotie termini:

1.1. neatliekamās medicīniskās palīdzības iestāde - ārstniecības iestāde neatkarīgi no tās īpašuma formas un darbības veida, kurā ir operatīvās diennakts dežurējošās brigādes neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem dzīvībai un veselībai kritiskos stāvokļos, kā arī ārkārtējās medicīniskās situācijās;

1.2. operatīvais medicīniskais transportlīdzeklis - mehāniskais transportlīdzeklis, kas ir speciāli aprīkots un medicīniski ekipēts;

1.3. operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa aprīkojums - operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa materiāltehnisko līdzekļu kopums (salona iekārtojums, ventilācija, apkure, elektriskais aprīkojums, tehniskie līdzekļi, kas paredzēti medicīniskās aparatūras, materiālu un medikamentu novietošanai, kā arī personāla darba vietu iekārtojums);

1.4. operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa medicīniskais ekipējums - medicīniskā aparatūra, medicīniskie materiāli un medikamenti.

2. Šie noteikumi nosaka obligātās prasības neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādēm.

3. Neatliekamās medicīniskās palīdzības iestāde ir patstāvīga ārstniecības iestāde ar juridiskās personas tiesībām vai ārstniecības iestādes atsevišķa struktūrvienība vai nodaļa.

4. Lai nodrošinātu neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes darbību, nepieciešami:

4.1. operatīvie medicīniskie transportlīdzekļi;

4.2. dispečerdienests;

4.3. medicīnisko, administratīvo, saimniecisko un tehnisko dienestu telpas;

4.4. operatīvo diennakts dežurējošo brigāžu personāls;

4.5. medicīniskie materiāli un medikamenti (atbilstoši mēneša patēriņa normai) neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem ārkārtējās medicīniskās situācijās.

5. Neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes darbību ar šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minētajiem operatīvajiem medicīniskajiem transportlīdzekļiem saskaņā ar savstarpēji noslēgtiem līgumiem var nodrošināt citas iestādes vai uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības).

6. Lai nodrošinātu neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes dispečerdienesta darbību, nepieciešamas:

6.1 . ne mazāk kā divas "03" telefona sakaru līnijas;

6.2. tiešās telefona sakaru līnijas ar neatliekamās medicīniskās palīdzības slimnīcu dežurējošām ārstniecības personām, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, policiju, kā arī neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes struktūrvienībām - filiālēm un citiem dienestiem, kas nodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes operatīvu darbību;

6.3. mobilie sakari ar neatliekamās medicīniskās palīdzības iestāžu brigādēm;

6.4. automatizēts izsaukumu pieteikšanas procesa ieraksts magnetofona lentē ar laika reģistrāciju.

7. Pilsētas (rajona) pašvaldība kopīgi ar neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādi attiecīgajā administratīvajā teritorijā var veidot neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes filiāles - minēto iestāžu struktūrvienības.

8. Neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes dispečerdienesta un operatīvās diennakts dežurējošās brigādes medicīniskās dokumentācijas lietvedība kārtojama Labklājības ministrijas noteiktajā kārtībā.

II. Neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes brigādes

9. Neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes funkcionālās pamatvienības ir šādas neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes:

9.1. ārsta palīga (feldšera) brigāde;

9.2. intensīvās terapijas brigāde.

10. Ne atliekamās medicīniskās palīdzības iestādes ārsta palīga (feldšera) brigādē (turpmāk - ārsta palīga brigāde) ir tās vadītājs - neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā sertificēts ārsta palīgs (feldšeris) - un operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājs .

11. Neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes intensīvās terapijas brigādē (turpmāk - intensīvās terapijas brigāde) ir tās vadītājs - neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā sertificēts ārsts -, kā arī neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsta palīgs (feldšeris) un operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājs.

12. Intensīvās terapijas brigādes neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsta palīgs (feldšeris) ir sertificēts neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā.

13. Specializētās neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai var veidot dažādu medicīnas profilu specializētās neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes. Šādā gadījumā brigādes vadītājam jābūt sertificētam anestezioloģijā-reanimatoloģijā vai neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā un citā specialitātē atbilstoši attiecīgās brigādes profilam.

14. Ar neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes vadītāja rīkojumu šo noteikumu 10., 11. un 13.punktā minētajās brigādēs papildus var iekļaut citas neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā sagatavotas ārstniecības personas (nesertificēts ārsts-stažieris, medicīnas māsa) un noteikt kārtību, kādā veicami sanitāra pienākumi.

15. Neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes vadītājs apstiprina attiecīgās brigādes personāla amata aprakstus, kuros nosaka:

15.1. prasības ārstniecības personu un darbinieku izglītībai un kvalifikācijai;

15.2. ārstniecības personu un darbinieku tiesības, pienākumus un atbildību ikdienā, paaugstinātas bīstamības apstākļos un ārkārtējās medicīniskās situācijās saskaņā ar Labklājības ministrijas apstiprināto neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsta vai ārsta palīga (feldšera) specialitātes nolikumu.

16. Neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes brigādes operatīvā transportlīdzekļa vadītāji ir sagatavoti saskaņā ar paplašināto pirmās palīdzības mācību programmu Labklājības ministrijas noteiktajā kārtībā.

17. Neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes personāls kvalifikācijas nodrošināšanai reizi gadā kārto ieskaiti saskaņā ar Labklājības ministrijas apstiprināto programmu un kārtību:

17.1. neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes brigādes ārstniecības personas - dzīvības glābšanas pasākumu nodrošināšanā, paplašinātā reanimācijas pasākumu programmā (sirds un plaušu reanimācija, reanimācija traumu gadījumos);

17.2. neatlie kamās medicīniskās palīdzības brigādes operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītāji un palīgpersonāls - paplašinātā pirmās palīdzības sniegšanas programmā.

18. Neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes brigādes personāls tiek nodrošināts ar sezonai atbilstošu darba apģērbu, dezinfekcijas un tīrīšanas līdzekļiem un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.

19. Neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes brigādes darbojas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām darba drošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības prasībām.

III. Operatīvais medicīniskais transportlīdzeklis

20. Operatīvo medicīnisko transportlīdzekli izmanto tikai neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukumu izpildei, kā arī lai pārvietotu slimniekus (cietušos), kuriem transportēšanas laikā var būt nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība.

21. Operatīvajam medicīniskajam transportlīdzeklim jāatbilst Latvijas standartā LVS 63:1996 "Operatīvie transporta līdzekļi, krāsojums, aprīkojums" noteiktajām prasībām.

22. Operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vispārējai drošībai jāatbilst autotransporta ekspluatācijas noteikumiem.

23. Operatīvais medicīniskais transportlīdzeklis ir aprīkots ar:

23.1. sakaru iekārtām, kas ir sertificētas un reģistrētas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ;

23.2. aprīkojuma priekšmetiem, kas pārvietojami un izmantojami telpās un āra apstākļos, kā arī atbilst vispārējām un speciālām autotransporta drošības prasībām;

23.3. visu vecuma grupu pacientiem nepieciešamo medicīnisko aparatūru.

24. Operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa ekipējumam jābūt pārbaudītam atbilstoši izgatavotājrūpnīcas instrukcijām un normatīvajiem aktiem par medicīniskās aparatūras pārbaudi. Operatīvajā medicīniskajā transportlīdzeklī jābūt attiecīgās medicīniskās aparatūras darbības instrukcijām latviešu valodā, ekspluatācijas noteikumiem un norādījumiem par apkopi.

25. Operatīvais medicīniskais transportlīdzeklis Labklājības ministrijas noteiktajā kārtībā ir nodrošināts ar attiecīgu aprīkojumu un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai nepieciešamajiem medikamentiem, dezinfekcijas līdzekļiem, kā arī medicīnisko ierīču minimumu.

IV. Pārejas jautājumi

26. Šajos noteikumos minēto obligāto prasību izpildi nodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes vadītājs, un minēto prasību izpilde ir nosacījums ārstniecības iestādes sertifikāta saņemšanai.

27. Šo noteikumu 6., 12. un 23.punkts stājas spēkā ar 1999.gada 1.jūliju.

28. Noteikumi stājas spēkā ar 1998.gada 1.jūliju.

Ministru prezidents G.Krasts

Labklājības ministra vietā -
tieslietu ministrs Dz.Rasnačs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Obligātās prasības neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādēm Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 205Pieņemts: 02.06.1998.Stājas spēkā: 01.07.1998.Zaudē spēku: 28.06.2000.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 163/164, 04.06.1998.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
48481
01.07.1998
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)