Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2002. gada 19. februāra noteikumus Nr. 77 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 132

Rīgā 1998.gada 14.aprīlī (prot. nr.19 10.§)
Obligātās prasības zobārstniecības kabinetam un zobu tehniskajai laboratorijai
Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 56.pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumos lietotie termini:

1.1. zobārstniecības kabinets — ārstniecības iestāde vai ārstniecības iestādes struktūrvienība — speciālās terapijas kabinets, kurā tiek veikta pacientu mutes dobuma orgānu un ar tiem saistīto žokļu un sejas slimību diagnostika un ārstēšana, kā arī minēto slimību profilakse;

1.2. zobu tehniskā laboratorija — ārstniecības iestāde vai ārstniecības iestādes struktūrvienība — laboratorija, kurā tiek nodrošināta zobu protēžu izgatavošana;

1.3. zobārstniecības kabinets ar zobu rentgendiagnostikas aparātu — zobārstniecības kabinets, kurā ir iespēja papildus minēto slimību ārstēšanai un diagnostikai veikt pacientu mutes dobuma rentgenoloģisko izmeklēšanu.

2. Šie noteikumi nosaka obligātās prasības zobārstniecības kabineta, zobu tehniskās laboratorijas un zobārstniecības kabineta ar zobu rentgendiagnostikas aparātu telpām, to aprīkojumam un higiēnas pasākumiem.

3. Par zobārstniecības kabinetam vai zobu tehniskajai laboratorijai noteikto obligāto prasību ievērošanu ir atbildīgs zobārstniecības kabineta vai zobu tehniskās laboratorijas vadītājs. Zobārstniecības kabineta vai zobu tehniskās laboratorijas īpašnieks ir atbildīgs par likumu un citu normatīvo aktu ievērošanu, kā arī obligāto prasību izpildes finansiālo nodrošinājumu.

4. Zobārstniecības kabinetos jābūt medikamentiem neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai saskaņā ar obligātajām prasībām, kas noteiktas ambulatorajām iestādēm, un to lietošanas shēmai.

5. Amalgamas plombu pagatavošanai atļauts lietot tikai kapsulēto amalgamu vai amalgamu, kas atrodas maisītāju slēgtajos rezervuāros.

II. Prasības zobārstniecības kabineta telpām un to iekārtojumam

6. Zobārstniecības kabinetā jābūt šādām atsevišķām telpām:

6.1. pacientu pieņemšanas telpai (telpām), kuras platība, ja attiecīgajā telpā ir viena zobārstniecības iekārta, nav mazāka par 10 m2, telpas tilpums — nav mazāks par 25 m3, telpas augstums līdz nosedzošajai griestu plaknei — nav mazāks par 2,5 m; pieņemšanas telpā jābūt dabīgajam apgaismojumam, telpas dziļums no sienas plaknes ar logu ailēm nedrīkst pārsniegt 6 m; uz katru papildu zobārstniecības iekārtu jāparedz papildu platība, kas nav mazāka par 7 m2; vairākas pacientu pieņemšanas telpas var būt savstarpēji savienotas; ja pacientu uzskaites kartotēka (datu bāze) izvietota pacientu pieņemšanas telpā, pacient u pieņemšanas telpai jāparedz papildu platība, kas nav mazāka par 2 m2;

6.2. uzgaidāmajai telpai ar garderobes vietu. Uzgaidāmajā telpā var izvietot pacientu uzskaites kartotēku (datu bāzi);

6.3. sterilizācijas vietai vai telpai. Ja sterilizācijas vieta izvietota pacientu pieņemšanas telpā, pacientu pieņemšanas telpai jāparedz papildu platība, kas nav mazāka par 4 m2;

6.4. sanitārajam mezglam. Ja zobārstniecības kabinets atrodas ēkas dzīvojamā daļā, sanitāro mezglu iekārto atsevišķi no dzīvojamo telpu sanitārā mezgla.

7. Ja pacientu pieņemšanas telpā izvietotas vairāk par trijām zobārstniecības iekārtām, tās savstarpēji jānorobežo.

8. No jauna iekārtojamos zobārstniecības kabinetos vienā pacientu pieņemšanas telpā jāizvieto viena zobārstniecības iekārta, izņemot kabinetus, kuros tiek veikta zobārstu, zobārstniecības māsu, zobārstu asistentu, zobu feldšeru un zobu higiēnistu apmācība.

III. Prasības zobu tehniskās laboratorijas telpām un to iekārtojumam

9. Zobu tehniskajā laboratorijā jābūt šādām atsevišķām telpām:

9.1. laboratorijas darba telpai, kuras platība, ja attiecīgajā telpā ir viena darba vieta, nav mazāka par 14 m2, ja ir divas darba vietas — nav mazāka par 16 m2; griestu augstums nav mazāks par 2,2 m; telpā jābūt dabīgajam apgaismojumam; telpas dziļums no sienas plaknes ar logu ailēm nedrīkst pārsniegt 6 m;

9.2. pasūtījumu pieņemšanas vietai vai telpai. Ja pasūtījumu pieņemšanas vieta atrodas darba telpā, darba telpai jāparedz papildu platība, kas nav mazāka par 2 m2;

9.3. sanitārajam mezglam.

10. Zobu tehniskajā laboratorijā virs liešanas krāsnīm, gāzes plītīm, lodēšanas iekārtām un polimerizācijas darba vietām jāierīko vietējās nosūces iekārtas, kuras nosūc putekļus vai dzīvsudraba tvaikus un kuras jāapgādā ar attiecīgiem filtriem atbilstoši to lietošanas instrukcijām. Iekārtu efektivitātes rādītājiem jāatbilst spēkā esošajiem būvnormatīviem.

11. Vietējā apgaismojuma intensitāte nedrīkst pārsniegt kopējo apgaismojuma līmeni vairāk kā 10 reizes, lai, vēršot skatu uz dažādi apgaismotām virsmām, netraucētu redzes adaptāciju.

IV. Zobārstniecības kabineta aprīkojums

12. Pacientu pieņemšanas telpā jāatrodas zobārstniecības iekārtai, kas reģistrēta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, zobārstniecības krēslam, instrumentu galdiņiem un citām zobārstniecības kabineta, kā arī biroja mēbelēm.

13. Sterilizācijas vietā vai telpā jābūt ūdens izlietnei, traukiem medicīnisko instrumentu apstrādei pirms sterilizācijas, sterilizatoram, vietai sterilo medicīnisko instrumentu uzglabāšanai, zobārstniecības kabinetā sniegto pakalpojumu apjomam atbilstošam medicīnisko instrumentu daudzumam un Veselības ministrijas noteiktajam ārstniecisko manipulāciju standartam.

(Grozīts ar MK 28.10.2003. noteikumiem Nr. 596)

14. Zobārstniecības kabinetā jābūt zobu rentgendiagnostikas aparātam, izņemot gadījumus, kad zobārstniecības kabinets atrodas citā ārstniecības iestādē. Šādā gadījumā jānodrošina iespēja veikt zobu rentgendiagnostiku minētajā ārstniecības iestādē.

15. Rentgendiagnostikā izmantojamo filmu attīstīšanas iekārtai jāatrodas fotolaboratorijā vai citā piemērotā telpā. Attiecīgā telpa jāiekārto atbilstoši attīstīšanas iekārtas tipam un tās uzstādīšanas prasībām.

V. Zobu tehniskās laboratorijas aprīkojums

16. Zobu tehniskās laboratorijas darba telpā, lai nodrošinātu tehnoloģisko procesu, jābūt šādam aprīkojumam:

16.1. darba vietā jābūt elektroslīpmašīnai ar autonomu putekļu savācēju, gāzes pievadam, laboratorijas deglim vai spirta lampiņai;

16.2. ūdens izlietnei ar speciālu nosēdumu trauku, kas nodrošina ģipša daļiņu efektīvu uztveršanu un aizturi;

16.3. slēgtam laboratorijas pulēšanas skapim, kura izmēri ir 1 m x 0,7 m, ar autonomu putekļu savācēju;

16.4. laboratorijas ģipša galdam, kura izmēri nav mazāki par 1 m x 0,7 m, ar atveri ģipša atlikumu savākšanai.

17. Zobu tehniskās laboratorijas darba telpā darbam ar minerālskābēm un metāla daļu lodēšanai ir nepieciešams velkmes skapis, kas nodrošina valsts standartā par ķīmisko vielu arodekspozīciju robežvērtībām gaisā noteikto prasību ievērošanu un kura parametri ir šādi:

17.1. velkmes skapja izmēri nav mazāki par 1,5 m x 0,7 m;

17.2. velkmes skapja darba atvere nav mazāka par 0,3 m x 0,6 m;

17.3. jābūt autonomai, mehāniskai velkmei ar gaisa kustības ātrumu, kas nav mazāks par 0,7 m/s.

VI. Papildu prasības zobārstniecības kabineta iekārtojumam vispārējās anestēzijas nodrošināšanai

18. Zobārstniecības kabineta pacientu pieņemšanas telpā, kur tiek veikta vispārējā anestēzija, jāparedz papildu platība, kas nav mazāka par 4 m2. Ja vispārējā anestēzijā lieto gaistošos anestēzijas līdzekļus, attiecīgajā telpā jāierīko sistēma, kas nodrošina pacienta izelpojamā gaisa izvadi ārpus telpas.

19. Zobārstniecības kabinetā jāparedz atsevišķa telpa vai norobežota vieta pacienta novērošanai pēcnarkozes periodā.

20. Pielietojot vispārējo anestēziju, jānodrošina iespēja veikt pacienta novērošanu, skābekļa inhalāciju, plaušu mākslīgo ventilāciju un aspirācijas profilaksi. Lai veiktu vispārējo anestēziju, nepieciešams šāds minimālais zobārstniecības kabineta aprīkojums:

20.1. zobārstniecības krēsls ar iespēju novietot pacientu horizontālā stāvoklī;

20.2. aprīkojums vispārējās anestēzijas veikšanai saskaņā ar prasībām, kas noteiktas ambulatorajām iestādēm, kuras veic vispārējo anestēziju.

VII. Higiēnas prasības zobārstniecības kabinetam, zobu tehniskajai laboratorijai un to personālam

21. Zobārstniecības kabineta vai zobu tehniskās laboratorijas vadītājam reizi sešos mēnešos jānodrošina periodiska medicīnisko instrumentu sterilitātes mikrobioloģiskā kontrole akreditētā vai ar citu ekvivalentu novērtēšanas procedūru novērtētā laboratorijā.

22. Zobārstniecības kabineta vai zobu tehniskās laboratorijas vadītājam jānodrošina higiēnas prasību un pasākumu izpilde, lai ievērotu būvnormatīvos un valsts standartā par ķīmisko vielu arodekspozīciju robežvērtībām gaisā noteikto prasību izpildi, kā arī akreditētā vai ar citu ekvivalentu novērtēšanas procedūru novērtētā laboratorijā jāveic šādu rādītāju sistemātiska kontrole:

22.1. reizi gadā pacientu pieņemšanas telpā jākontrolē dzīvsudraba koncentrācija gaisā;

22.2. reizi gadā laboratorijas darba telpā jākontrolē svina koncentrācija gaisā;

22.3. reizi divos gados zobārstniecības kabineta un zobu tehniskās laboratorijas telpās jākontrolē ventilācijas sistēmas efektivitāte.

23. Amalgamas plombu pārpalikumi jāsavāc un jānodod otrreizējai pārstrādei. Lai nepieļautu dzīvsudraba iekļūšanu kanalizācijas ūdeņos, zobārstniecības iekārtas siekalu atsūcēja, vakuuma sūkņa un spļaujamtrauka izvadiem jābūt aprīkotiem ar dzīvsudraba filtriem. Darbība ar dzīvsudraba filtriem, kā arī ar dzīvsudrabu un amalgamu saturošiem atkritumiem veicama likumā "Par bīstamajiem atkritumiem" noteiktajā kārtībā.

24. Veicot zobu rentgendiagnostiskos izmeklējumus, sertificētajiem speciālistiem — zobārstiem un zobārstniecības māsām — darba laikā jānēsā individuālais dozimetrs radiācijas līmeņa kontrolei.

25. Zobārstniecības kabineta medicīniskajam personālam darbā obligāti jāvalkā aizsargcimdi, plastikāta sejas aizsargi vai vienreizējas lietošanas maskas un aizsargbrilles.

VIII. Pārejas jautājumi

26. Noteikumi stājas spēkā ar 1998.gada 1.jūliju.

27. Šo noteikumu 5. un 14.punkts stājas spēkā ar 1999.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents G.Krasts

Labklājības ministrs V.Makarovs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Obligātās prasības zobārstniecības kabinetam un zobu tehniskajai laboratorijai Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 132Pieņemts: 14.04.1998.Stājas spēkā: 01.07.1998.Zaudē spēku: 28.06.2000.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 102/105, 17.04.1998.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
47783
{"selected":{"value":"28.11.2003","content":"<font class='s-1'>28.11.2003.-27.06.2000.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},"data":[{"value":"28.11.2003","iso_value":"2003\/11\/28","content":"<font class='s-1'>28.11.2003.-27.06.2000.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"01.07.1998","iso_value":"1998\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.1998.-27.11.2003.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"}]}
28.11.2003
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"