Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr. 142

Rīgā 1998.gada 25.martā (prot. nr.15 14.§)

Par Pārskatu par valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu izlietojumu 1997.gadā

Saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" 1.pantu apstiprināt Pārskatu par valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu izlietojumu 1997.gadā (pielikums).

Ministru prezidents G.Krasts

Ekonomikas ministrs A.Sausnītis

 

Pielikums
Ministru kabineta
1998.gada 25.marta
rīkojumam nr.142

Pārskats par valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu izlietojumu 1997.gadā 

Nr.
p.k.

Līdzekļu izlietojuma pamatvirzieni un finansējuma mērķi

Summa
(lati)

1

2

3

1.

Iemaksas valsts pamatbudžetā

21400105

2.

Valsts (nacionālajās) mērķprogrammās iekļauto projektu finansēšana (kopā)

2932000

2.1.

izglītības un zinātnes programma

951000

2.1.1.

Vidzemes augstskolas uzturēšana

412000

2.1.2.

skolas un ģimenes problemātikai veltītu tematisko izdevumu atbalstīšana

25000

2.1.3.

Rīgas 55.vidusskolas slēgtās hokeja zāles būvdarbu pabeigšana

104000

2.1.4.

izglītības terminoloģijas vārdnīcas izstrāde un publicēšana

5000

2.1.5.

nacionālas nozīmes enciklopēdiju izdošana

50000

2.1.6.

Latvijas Jūras akadēmijas darbības nodrošināšana

355000

2.2.

kvalitātes nodrošināšanas programma

79500

2.2.1.

Eiropas savienības direktīvu harmonizācija un iestrāde likumos un citos normatīvajos aktos

30000

2.2.2.

metroloģiskās inspekcijas izveidošana un uzturēšana

31500

2.2.3.

preču un pakalpojumu kvalitātes nodrošinājuma informācijas, konsultāciju un apmācību centra darbības nodrošināšana

18000

2.3.

programma "Latvijas iedzīvotāji (tautas veselība un sociālā drošība)"

609000

2.3.1.

apakšprogrammas "Invalīdu un pensionāru uzņēmējdarbības veicināšana" atbalstīšana

275040

2.3.2.

bāreņu un klaiņojošo bērnu patversmes izveidošana Krāslavas rajonā

30000

2.3.3.

bezdarbnieku profesionālās apmācības uzlabošana un mācību tehnoloģijas modernizēšana

180000

2.3.4.

sociālās palīdzības sistēmas pilnveidošanas pilotprojekta realizēšana Kandavas pilsētā ar lauku teritoriju

30000

2.3.5.

dotācija ārstu prakses uzsākšanai

90000

2.3.6.

daudzbērnu ģimeņu uzskaites programmu atbalsts

3152

2.3.7.

alternatīvo aprūpes veidu attīstība

808

2.4.

Latvijas enerģētikas attīstības programma

33000

2.4.1.

pētījumi un izstrādes par alternatīvo energoresursu izmantošanu

15000

2.4.2.

dzīvojamo ēku siltumefektivitātes palielināšanas metodikas un demonstrācijas projektu izstrādāšana

18000

2.5.

Latvijas reģionālās attīstības programma

1079500

2.5.1.

nacionālā un reģionālā līmeņa teritoriālplānojumu un attīstības programmu izstrādes nodrošinājums

239500

2.5.2.

administratīvi teritoriālās reformas pirmā posma darbu izpildes nodrošināšana

55000

2.5.3.

īpaši atbalstāmo Latvijas reģionu attīstības veicināšanas programmas realizēšana

785000

2.5.3.1.

programmas vadības nodrošināšana

15000

2.5.3.2.

Rēzeknes reģionālās poļu skolas celtniecība

100000

2.5.3.3.

samaksa par Aglonas bazilikā veikto restaurāciju un remontu

188000

2.5.3.4.

Dagdas vidusskolas ēkas stiprināšana

35000

2.5.3.5.

Gulbenes sākumskolas būvdarbu pabeigšana

15000

2.5.3.6.

dotācija pasažieru dzelzceļa pārvadājumu uzsākšanai Liepājas-Vaiņodes posmā

25000

2.5.3.7.

Latgales novada īpaši atbalstāmo reģionu pašvaldību konferences organizēšana

1200

2.5.3.8.

īpaši atbalstāmo Latvijas reģionu attīstības fonda veidošana

405800

2.6.

transporta attīstības programma

180000

2.6.1.

radiosistēmas izveide meklēšanai jūrā un glābšanas dienesta nodrošināšana ar to

153000

2.6.2.

Latvijas ostu bāku, ostu uguņu un bākuguņu atjaunošanas programma

27000

3.

Privātuzņēmējdarbības, noteiktu preču ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas projektu kreditēšana (zemes iemērīšanas un nekustamo īpašumu nostiprināšanai zemesgrāmatās nepieciešamo dokumentu noformēšanas darbu kreditēšana)

50000

4.

Hipotekāro aizdevumu sistēmas attīstības stimulēšana

500000

5.

Privātuzņēmējdarbību apkalpojošās infrastruktūras izveides, darbības un attīstības stimulēšana (kopā)

2337314

5.1.

mārketinga veicināšanas projektu un pasākumu realizācija

150000

5.2.

ieguldījumu veicināšanas projektu un pasākumu realizācija

118400

5.3.

eksporta veicināšanas projektu un pasākumu realizācija, arī akciju sabiedrības "Latvijas Tirdzniecības nams Maskavā" statūtkapitāla veidošana

219000

5.4.

Latvijas eksportpotenciāla palielināšanas pasākumu atbalstīšana

700000

 

to skaitā:

 
 

Latvijas Garantiju aģentūras izveidošana un darbības nodrošināšana

500000

5.5.

mazo un vidējo uzņēmēju darbības atbalstīšana

75000

5.6.

valsts kredītreitinga noteikšanas nodrošināšana

49643

5.7.

arhīvu lietu glabāšanas nodrošināšana

50000

5.8.

statistikas informatīvās sistēmas pilnveidošanas programmas atbalstīšana

51300

5.9.

biznesa un reģionālās attīstības centra "Kurzeme" darbības atbalstīšana

13371

5.10.

energoefektivitāti uzlabojošu programmu izstrādāšana un realizācija

107400

5.11.

parāda dzēšana par Latvijas Attīstības aģentūras Enerģētikas departamenta ēkas jumta seguma nomaiņu un veiktajiem remontdarbiem

74000

5.12.

invalīdu uzņēmējdarbības veicināšana

50000

5.13.

Uzņēmumu reģistra datu bāzes "LURS" atsavināšana valsts īpašumā

80000

5.14.

Latvijas eksporta preču starptautisko izstāžu organizēšana un citi ar to saistīti pasākumi

200000

5.15.

Eiropas integrācijas politikas konsultatīvās vienības darbības nodrošināšana Ekonomikas ministrijā ES PHARE programmas ietvaros

100000

5.16.

Latvijas Radio materiāltehniskās bāzes nostiprināšana ekonomisko raidījumu paplašināšanai

100000

5.17.

samaksa par 1995.gadā veiktajiem būvdarbiem zemnieku saimniecību infrastruktūras objektos (meliorācija, ārējie elektriskie tīkli, pievadceļi)

20000

5.18.

zemes īpašuma tiesību aktu un citu zemes lietu sakārtošana pilsētās

100000

5.19.

būvniecības valsts kontroles sistēmas izveide

79200

6.

Privatizēto uzņēmumu sanācijas procesa nodrošināšana (kopā)

245000

6.1.

Olaines ķīmiskās farmaceitiskās rūpnīcas sanācija (sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OLMAFARM")

200000

6.2.

jaunā Rēzeknes gaļas kombināta apsargāšanas izdevumi (sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Meat Packers")

3000

6.3.

akciju sabiedrības "Stružānu kūdras fabrika" sanācija

42000

7.

Privatizācijas procesa organizatoriskais un tiesiskais nodrošinājums, kā arī ar aizdevumu atgūšanu saistītie izdevumi (kopā)

460867

7.1.

ar privatizāciju saistītu likumu un citu normatīvo aktu projektu izstrāde un citi organizatoriski darbi, kā arī izdevumi, kas saistīti ar privatizācijas fonda pārvaldīšanu un aizdevumu atgūšanu

296367

7.2.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas organizatorisko, tehnisko un tiesisko nosacījumu izstrāde

20000

7.3.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijas uzmērīšana, kadastrālā novērtēšana un nekustamā īpašuma noformēšana

144500

8.

Dzīvojamo māju privatizācijas procesa finansēšana (dzīvojamo māju privatizācijas procesa privatizācijas sertifikātu un finansu kustības, uzskaites un norēķinu nodrošinājums)

45000

9.

Kompensāciju izmaksa par zemes kompensācijas sertifikātiem

1500000

10.

Kompensāciju izmaksa par valsts vajadzībām paturēto kapitāla daļu specializētajos valsts lauksaimniecības uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās)

611000

11.

Lauksaimniecībā nodarbināto sociālā nodokļa kompensācija 1997.gadā (puse no 1996.gada sociālā nodokļa kopējās kompensāciju summas)

1624207

12.

Latvijas Nacionālās operas parādu atmaksa

1500000

13.

Investīcijas Kurzemes apgabaltiesai

50000

14.

Dotācijas pašvaldībām sakarā ar ieņēmumu bāzes samazināšanu noteiktā kārtībā

903163

15.

Citi Ministru kabineta noteikti mērķi (kopā)

7669650

15.1.

Valsts īpašuma fonda aizņēmuma atmaksa sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Varner Baltija"

639759

15.2.

privatizējamās valsts akciju sabiedrības VEF sanācija

181000

15.3.

parāda dzēšana Nacionālās operas kreditoriem

199976

15.4.

likvidējamās valsts akciju sabiedrības "Ventspils gaļas kombināts" un likvidējamās valsts akciju sabiedrības "Liepājas gaļas kombināts" parādu dzēšana par pārstrādei piegādāto lauksaimniecības produkciju

231782

15.5.

Rīgas pils rekonstrukcijas un remonta finansēšana

690000

15.6.

Dr. K.Ulmaņa muzeja "Pikšas" attīstība

45000

15.7.

vēstniecības ēkas iegāde Parīzē

1780200

15.8.

jauna parauga vīzu ielīmju iegāde

55800

15.9.

Finansu ministrijas izdevumu segšana par Latvijas Attīstības aģentūrai izsniegtā Starptautiskā valūtas fonda STF-1 aizdevuma daļas atmaksāšanu

172200

15.10.

balvu izsniegšana skolu audzēkņiem un pedagogiem par sasniegumiem mācību priekšmetu konkursos

10600

15.11.

palīdzības sniegšanas programmas izpilde plūdos cietušajiem Polijas Republikas un Čehijas Republikas iedzīvotājiem

24000

15.12.

Valsts ieņēmumu dienesta informatīvās sistēmas projekta finansējums

300000

15.13.

Baltijas jūras kontinentālā šelfa zemes dzīļu resursu izpēte

7000

15.14.

Valsts administrācijas skolas ēkas rekonstrukcija Rīgā, Raiņa bulvārī 4

20333

15.15.

samaksa par Izglītības un zinātnes ministrijas ēkas jumta remontu

5000

15.16.

Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas kopmītnes korpusa kapitālā remonta finansējums

36000

15.17.

Rīgas pilsētas dzemdību nama parādu dzēšana

110000

15.18.

privatizējamās valsts akciju sabiedrības "VEF-KT" sanācija

805870

15.19.

likvidējamā valsts uzņēmuma "Vangaži" likvidācijas izdevumu segšana

103610

15.19.1.

valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra "

20000

15.19.2.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai

83610

15.20.

vienotas telekomunikāciju, radio un operatīvās elektroniskās informatīvās sakaru sistēmas izveide un paplašināšana, kā arī citu organizatoriskā darba tehniskā nodrošinājuma pasākumu finansējums

290000

15.21.

Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes Ceļu policijas nodaļas telpu remonts un iekārtojums Rīgā, Klijānu ielā 2/14

15000

15.22.

ēku atbrīvošana Rīgā, Doma laukumā 1

10000

15.23.

Baltijas jūras valstu valdību vadītāju sanāksmes nodrošinājums

200000

15.24.

lauksaimniecības un lauku vides kredītu garantiju fonda veidošana

186520

15.25.

maksātnespējīgās valsts akciju sabiedrības "RAF" darbinieku darbā gūtā kaitējuma atlīdzība, darba algas un sociālā nodokļa parādu samaksa

960000

15.26.

izdevumi ēkas Rīgā, Dzirnavu ielā 113, iegādei prokuratūras vajadzībām

590000

16.

Bankas pakalpojumi un kļūdaini pārskaitīto līdzekļu atdošana

5541

 

Kopā

41833847

Valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu atlikums uz 1998.gada 1.janvāri - 803136 lati.

Ekonomikas ministrs A.Sausnītis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Pārskatu par valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu izlietojumu 1997.gadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 142Pieņemts: 25.03.1998.Stājas spēkā: 25.03.1998.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 81, 26.03.1998.
47496
25.03.1998
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)