Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabinets noteikumi Nr.421

Rīgā 1997.gada 16.decembrī (prot. nr. 70 25.§)
Stratēģiskas nozīmes preču kontroles noteikumi
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu
(MK 30.04.2002. noteikumu Nr. 173 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumos lietotie termini:

1.1. importa sertifikāts - dokuments, ar kuru Uzņēmumu reģistrā reģistrēts uzņēmums vai uzņēmējsabiedrība (turpmāk - uzņēmums) apliecina eksportētājam, ka attiecīgās stratēģiskas nozīmes preces tiks izmantotas tikai norādītajiem mērķiem un Ārlietu ministrija (turpmāk — ministrija) apņemas kontrolēt minēto preču izlietošanu;

1.2. licence - atļauja, ko izsniedz katras stratēģiskas nozīmes preču partijas eksporta, importa vai tranzīta veikšanai;

1.3. stratēģiskas nozīmes preces - priekšmeti, materiāli, tehnoloģijas, programmatūras un pakalpojumi saskaņā ar Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejas apstiprinātajiem un publicētajiem sarakstiem;

1.4. stratēģiskas nozīmes preču eksports — preču izvešanas muitas procedūra saskaņā ar Muitas likumu, kā arī programmatūru vai tehnoloģiju nosūtīšana ārpus Latvijas Republikas, lietojot elektroniskos sakaru līdzekļus, faksu vai telefonu.

(Grozīts ar MK 21.01.2003. noteikumiem Nr. 42; MK 30.03.2004. noteikumiem Nr. 202)

2. Šie noteikumi nosaka stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa, tranzīta, ražošanas, glabāšanas un lietošanas kontroli atbilstoši Latvijas nacionālajām un starptautiskās drošības interesēm un ir vērsti pret kodolieroču, ķīmisko, bakterioloģisko un citu masveida iznīcināšanas ieroču un to nogādes līdzekļu izplatīšanu.

II. Stratēģiskas nozīmes preču kontrole

3. Stratēģiskas nozīmes preču ražošanas, glabāšanas, lietošanas, eksporta, importa un tranzīta kontroli veic Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteja (turpmāk - komiteja).

4. Komiteja izsniedz licences un importa sertifikātus.

5. Pēc uzņēmuma pieprasījuma ministrija izsniedz izziņas, piegādes kontroles sertifikātus un stratēģiskas nozīmes preču galīgā izlietojuma apliecinājumus.

(Grozīts ar MK 30.03.2004. noteikumiem Nr. 202)

6. Licences un sertifikāti tiek izsniegti pēc tam, kad samaksāta normatīvajos aktos par valsts nodevu speciālās atļaujas (licences) izsniegšanai atsevišķiem uzņēmējdarbības veidiem noteiktā nodeva. Valsts pārvaldes institūcijām minētie dokumenti tiek izsniegti bez maksas.

(Grozīts ar MK 30.03.2004. noteikumiem Nr. 202)

7. Stratēģiskas nozīmes precēm, kuras ieved Latvijas Republikā vai izved no tās uz laiku (garantijas remontam, izstādēm u.c.), licences izsniedz bez maksas.

8. Komiteja un ministrija:

8.1. pārrauga stratēģiskas nozīmes preču izmantošanas atbilstību pieprasījuma deklarācijā minētajai izmantošanai;

8.2. patstāvīgi vai ar starptautisko inspekciju līdzdalību veic stratēģiskas nozīmes preču ražošanas, glabāšanas un lietošanas kontroli. Šādu kontroli var veikt arī pēc eksportētājas valsts eksporta kontroles iestāžu lūguma ar minēto iestāžu pārstāvju līdzdalību vai bez tās.

(Grozīts ar MK 21.01.2003. noteikumiem Nr. 42; MK 30.03.2004. noteikumiem Nr. 202)

9. Komiteja un ministrija ir tiesīga normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņemt no valsts pārvaldes iestādēm, kā arī no stratēģiskas nozīmes preču ražotājiem, lietotājiem, glabātājiem, eksportētājiem, importētājiem un tranzīta operāciju veicējiem bez maksas informāciju, kas saistīta ar stratēģiskas nozīmes precēm.

(Grozīts ar MK 30.03.2004. noteikumiem Nr. 202)

10. Komiteja un ministrija ir tiesīga veikt uzņēmumos stratēģiskas nozīmes preču dokumentācijas pārbaudi.

(Grozīts ar MK 30.03.2004. noteikumiem Nr. 202)

III. Stratēģiskas nozīmes preču eksportētāja, importētāja un tranzīta operāciju veicēja tiesības un pienākumi

11. Uzņēmums saņem licenci katram stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa vai tranzīta darījumam. Licence nav nepieciešama, ja Nacionālie bruņotie spēki, Ieslodzījuma vietu pārvalde un Iekšlietu ministrija importē konvencionālo bruņojumu, ieročus un munīciju attiecīgi aizsardzības ministra, tieslietu ministra vai iekšlietu ministra noteiktajā kārtībā.

(MK 30.04.2002. noteikumu Nr. 173 redakcijā)

12. Pirms stratēģiskas nozīmes preču importa darījuma uzņēmums var saņemt importa sertifikātu vai attiecīgo preču galīgā izlietojuma apliecinājumu, ja to pieprasa eksportētājas valsts eksporta kontroles institūcija.

13. Ja stratēģiskas nozīmes preču tranzītam ir izsniegta eksportētājas valsts eksporta licence un importētājas valsts importa sertifikāts vai importa licence (vai tiem pielīdzināmi dokumenti) un tranzīta darījumu neveic uzņēmums, Latvijas tranzīta licence nav nepieciešama.

14. Licence nepieciešama, ja uzņēmums stratēģiskas nozīmes preces pārvieto tranzītā ārpus Latvijas Republikas.

15. Tranzīta licence nepieciešama, ja stratēģiskas nozīmes preču tranzītu veic saskaņā ar starpvalstu līgumiem.

16. Ja eksporta, importa vai tranzīta preces ir komplicētas ķīmiskās vielas, tehnoloģijas, programmatūras, materiāli vai iekārtas, ministrijas tehniskie eksperti saskaņā ar uzņēmuma pieprasījumu 20 dienu laikā nosaka, vai tās ir stratēģiskas nozīmes preces. Ja attiecīgās preces nav stratēģiskas nozīmes preces, ministrija izsniedz izziņu uzrādīšanai muitas iestādēs.

(Grozīts ar MK 30.03.2004. noteikumiem Nr. 202)

17. Šo noteikumu 16.punktā minētās izziņas derīguma laiks nav ierobežots, un tā ir derīga jebkuram darījumam ar preci, kas pēc nosaukuma, tehniskajiem parametriem, Latvijas kombinētās preču nomenklatūras preču kodiem un citiem preču kodiem atbilst izziņā minētajai precei, ja vien tā netiek iekļauta stratēģisko preču sarakstā.

18. Uzņēmums stratēģiskas nozīmes preču eksportu, importu un tranzītu veic, ievērojot licencē norādīto preces nosaukumu, tehniskos parametrus un daudzumu. Uzņēmums ievēro īpašos nosacījumus vai piezīmes, kuras minētas eksporta un importa licencēs, importa sertifikātā, kā arī stratēģiskas nozīmes preces galīgā izlietojuma apliecinājumā.

19. Stratēģiskas nozīmes preču eksportu un importu pēc licences saņemšanas veic licencē norādītajā termiņā. Stratēģiskas nozīmes preču tranzītu veic Latvijas muitas robežas kontroles punktā esošās muitas iestādes noteiktajā termiņā, kas nepārsniedz piecas dienas.

20. Ja nepieciešams licences derīguma termiņa pagarinājums, uzņēmums šo noteikumu 24. un 26.punktā minētos dokumentus iesniedz atkārtoti. Iesniegums par licences derīguma termiņa pagarināšanu jāiesniedz 15 dienas pirms iepriekšējā termiņa beigām. Iesniegumā jānorāda pārvietoto un pārvietojamo preču daudzums.

21. Uzņēmums ar stratēģiskas nozīmes preču eksportu, importu vai tranzītu saistītos dokumentus glabā vismaz trīs gadus, bet neizmantotās licences vai importa sertifikātus 15 darbdienu laikā pēc to derīguma termiņa beigām nodod ministrijā.

(MK 21.01.2003. noteikumu Nr. 42 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.03.2004. noteikumiem Nr. 202)

22. Uzņēmums nekavējoties ziņo ministrijai par stratēģiskas nozīmes preču neatbilstību dokumentos norādītajām ziņām preces piegādes vai pieņemšanas laikā vai jebkurām citām izmaiņām.

(Grozīts ar MK 30.03.2004. noteikumiem Nr. 202)

23. Eksporta vai tranzīta licence ir nepieciešama arī stratēģiskas nozīmes preču sarakstos neminētu preču eksportam vai tranzītam:

23.1. ja komiteja rakstiski informē uzņēmumu par to, ka attiecīgās preces kopumā vai kā daļa ir vai var būt paredzētas izmantošanai saistībā ar ķīmisko, bioloģisko vai kodolieroču pilnveidošanu, ražošanu, pārvietošanu, darbināšanu, apkalpošanu, glabāšanu, atklāšanu, identifikāciju vai izplatīšanu vai tādu raķešu pilnveidošanu, ražošanu, apkalpošanu vai glabāšanu, kuras spēj nogādāt šādus ieročus;

23.2. ja importētāja valsts vai preces lietotāja valsts ir pakļauta Eiropas Savienības, EDSO vai ANO Drošības padomes ieroču embargo un komiteja ir informējusi uzņēmumu par to, ka attiecīgās preces kopumā vai kā daļa ir vai var būt paredzētas militārai lietošanai. Šī punkta izpratnē preces militārs galīgais izlietojums nozīmē:

23.2.1. tās izmantošanu par ieroču, munīcijas un bruņojuma sarakstos minēto preču sastāvdaļu;

23.2.2. ražošanas, izmēģinājumu vai analītisko iekārtu izmantošanu ieroču, munīcijas un bruņojuma sarakstos minēto preču pilnveidošanai, ražošanai vai apkalpošanai;

23.2.3. jebkuru pusfabrikātu izmantošanu ieroču, munīcijas un bruņojuma sarakstos minēto preču ražošanai.

(MK 21.01.2003. noteikumu Nr. 42 redakcijā)

23.1 Ja uzņēmumam ir zināms, ka tā eksportētās vai tranzītā pārvietotās preces kopumā vai kā daļa ir paredzētas šo noteikumu 23.1. vai 23.2.apakšpunktā minētajai lietošanai, uzņēmumam par to jāinformē komiteja. Komiteja pieņem lēmumu par to, vai attiecīgajām precēm ir nepieciešama eksporta vai tranzīta licence.

(MK 21.01.2003. noteikumu Nr. 42 redakcijā)

IV. Licenču saņemšanas kārtība

24. Lai saņemtu licenci, uzņēmums iesniedz ministrijā komitejai adresētu noteikta parauga stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa vai tranzīta licences pieprasījuma deklarāciju, uzņēmuma reģistrācijas apliecību un speciālo atļauju (licenci) atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai (ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tā ir nepieciešama).

(MK 21.01.2003. noteikumu Nr. 42 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.03.2004. noteikumiem Nr. 202)

25. Licences izsniegšanu ministrija saskaņo ar to ministriju vai valsts institūciju, kura izsniegusi speciālo atļauju (licenci) atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai. Attiecīgā ministrija vai valsts institūcija septiņu dienu laikā dod saskaņojumu licences izsniegšanai vai atsaka tā sniegšanu.

(Grozīts ar MK 30.03.2004. noteikumiem Nr. 202)

26. Šo noteikumu 24.punktā minētajai pieprasījuma deklarācijai jāpievieno šādi dokumenti:

26.1. ja stratēģiskas nozīmes prece paredzēta eksportam:

26.1.1. (svītrots ar MK 21.01.2003. noteikumiem Nr. 42);

26.1.2. līgums vai rēķins-faktūra (vai tā kopija);

26.1.3. saņēmējas valsts importa sertifikāts (vai tam pielīdzināms dokuments - izziņa, atļauja u.c.) un, ja ministrija pieprasa, arī attiecīgās preces galīgā izlietojuma apliecinājums;

26.2. ja stratēģiskas nozīmes prece paredzēta importam:

26.2.1. (svītrots ar MK 21.01.2003. noteikumiem Nr. 42);

26.2.2. līgums vai rēķins-faktūra (vai tā kopija);

26.3. ja stratēģiskas nozīmes prece paredzēta tranzītam:

26.3.1. (svītrots ar MK 21.01.2003. noteikumiem Nr. 42);

26.3.2. līguma kopija;

26.3.3. saņēmējas valsts importa sertifikāts (vai tam pielīdzināms dokuments - izziņa, atļauja u.c.) vai attiecīgās preces galīgā izlietojuma apliecinājums.

(Grozīts ar MK 21.01.2003. noteikumiem Nr. 42; MK 30.03.2004. noteikumiem Nr. 202)

27. Lai saņemtu importa sertifikātu, uzņēmums ministrijā iesniedz iesniegumu ar pilnīgām ziņām par stratēģiskas nozīmes preci un darījuma partneri, uzņēmuma reģistrācijas apliecību un speciālu atļauju (licenci) atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai, ja tāda nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

(Grozīts ar MK 30.03.2004. noteikumiem Nr. 202)

28. Ja sniegtās ziņas ir nepietiekamas, komiteja ir tiesīga pieprasīt arī citus dokumentus par stratēģiskas nozīmes preču izcelsmi, tehnisko raksturojumu un galīgo izlietojumu.

29. Ārvalstu importa sertifikāts (vai tam pielīdzināms dokuments) un stratēģiskas nozīmes preces galīgā izlietojuma apliecinājums var būt jebkurā valodā. Ja importa sertifikāts (vai tam pielīdzināms dokuments) vai attiecīgais galīgā izlietojuma apliecinājums nav latviešu, angļu, vācu vai krievu valodā, jāiesniedz to notariāli apstiprināts tulkojums.

30. Ministrija pārbauda iesniegtajos dokumentos minētos datus un 20 dienu laikā izsniedz uzņēmumam licenci vai importa sertifikātu vai paziņo par atteikumu izsniegt licenci vai importa sertifikātu.

(Grozīts ar MK 30.03.2004. noteikumiem Nr. 202)

31. Ja nepieciešama uzņēmuma sniegto ziņu papildu pārbaude, komiteja pieņem lēmumu pagarināt licences izsniegšanas termiņu un par to paziņo pieprasītājam. Šādā gadījumā komiteja 30 dienu laikā pieņem lēmumu par licences vai importa sertifikāta izsniegšanu vai atteikumu izsniegt licenci vai importa sertifikātu.

32. Ja uzņēmums licences vai importa sertifikāta noformēšanas vai tās derīguma termiņa laikā maina juridisko adresi vai noliktavas adresi, tam 10 dienu laikā par to jāpaziņo ministrijai. Ja attiecīgā informācija netiek sniegta, komiteja ir tiesīga licenci vai importa sertifikātu neizsniegt vai anulēt jau izsniegtās licences vai sertifikātus.

(Grozīts ar MK 30.03.2004. noteikumiem Nr. 202)

33. Komiteja var neizpaust uzņēmumam licences vai importa sertifikāta atteikuma iemeslus, ja atteikuma pamatā ir tādas informācijas izmantošana, kas ir valsts noslēpuma objekts.

34. Ja ir atteikums izsniegt licenci vai importa sertifikātu, komiteja trīs dienu laikā informē par to Muitas pārvaldi.

35. Ministrija stratēģiskas nozīmes preču eksporta un importa licences sagatavo četros eksemplāros uz speciālas rastra veidlapas, tranzīta licenci - piecos eksemplāros un importa sertifikātu - trijos eksemplāros, kuri izmantojami šādi:

35.1. viens licences eksemplārs tiek uzrādīts muitas kontroles punktā un pievienots sūtījumam;

35.2. viens licences eksemplārs (tranzīta licencei - divi eksemplāri) tiek iesniegts muitas kontroles punktā un nosūtīts ministrijai uzskaites veikšanai;

35.3. viens licences eksemplārs un importa sertifikāta eksemplārs glabājams uzņēmuma lietvedībā;

35.4. viens licences eksemplārs un importa sertifikāta eksemplārs no to izsniegšanas brīža paliek ministrijas lietvedībā;

35.5. viens importa sertifikāta eksemplārs tiek nosūtīts eksportētājas valsts eksporta kontroles institūcijai.

(Grozīts ar MK 30.03.2004. noteikumiem Nr. 202)

36. Licenci vai importa sertifikātu izsniedz attiecīgas pilnvaras uzrādītājam. Izsniegto licenci drīkst izmantot tikai licencē minētais uzņēmums.

V. Stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa un tranzīta kārtība

37. Stratēģiskas nozīmes preču eksports, imports un tranzīts veicams tikai caur Muitas pārvaldes noteiktajiem muitas kontroles punktiem. Paredzamo robežas šķērsošanas vietu norāda attiecīgajā licencē.

38. Stratēģiskas nozīmes preces novietojamas tikai Muitas pārvaldes noteiktajās muitas noliktavās.

39. Stratēģiskas nozīmes preču pārvietošana, kas saistīta ar ilgstošu (ilgāk par piecām dienām) glabāšanu Muitas pārvaldes noteiktajās muitas noliktavās, šo noteikumu izpratnē nav uzskatāma par tranzītu. Minēto preču izvešana no Latvijas Republikas muitas teritorijas pēc uzglabāšanas muitas noliktavā ilgāk par piecām dienām uzskatāma par eksportu.

40. Ja pēc stratēģiskas nozīmes preču iepakošanas ir mainījies paku vai konteineru saturs (piemēram, pievienotas preces no citām kravām), šo preču pārvietošana nav uzskatāma par tranzītu un preču izvešana ārpus Latvijas Republikas muitas teritorijas uzskatāma par eksportu.

41. Pēc apstiprinājuma saņemšanas no attiecīgās eksportētājas valsts eksporta kontroles institūcijas par to, ka darījuma partnerim eksports ir atļauts, importētājs veic stratēģiskas nozīmes preču importu.

42. Ja tās valsts eksporta kontroles institūcija, no kuras preces tiek importētas, pieprasa piegādes kontroles sertifikātu, uzņēmums ministrijā saņem minēto dokumentu un nosūta darījuma partnerim.

(Grozīts ar MK 30.03.2004. noteikumiem Nr. 202)

VI. Stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa un tranzīta kontroles kārtība

43. Eksportētājiem, kuri saņēmuši licenci ar speciālu piezīmi, 120 dienu laikā pēc stratēģiskas nozīmes preču eksporta jāiesniedz ministrijā attiecīgās valsts eksporta kontroles iestāžu apstiprināts piegādes kontroles sertifikāts vai tam pielīdzināms dokuments.

(Grozīts ar MK 30.03.2004. noteikumiem Nr. 202)

44. Ja stratēģiskas nozīmes preču eksportētājas valsts eksporta kontroles iestādes pieprasa piegādes kontroles sertifikātu, importētājs iesniedz ministrijā attiecīgu iesniegumu un uzrāda muitas kravas deklarāciju, kas apstiprina, ka prece ir pārvietota uz Latvijas Republikas muitas teritoriju.

(Grozīts ar MK 30.03.2004. noteikumiem Nr. 202)

45. Šo noteikumu 44.punktā minēto iesniegumu par piegādes kontroles sertifikāta un tam pievienoto dokumentu izsniegšanu ministrija izskata 10 dienu laikā un izsniedz piegādes kontroles sertifikātu vai paziņo par atteikumu izsniegt minēto sertifikātu.

(Grozīts ar MK 30.03.2004. noteikumiem Nr. 202)

46. Ja uzņēmumam izsniegta importa licence ar speciālu piezīmi, tam 10 dienu laikā pēc katra ceturkšņa beigām jāsniedz ministrijā pārskats par attiecīgās stratēģiskas nozīmes preču izmantošanu.

(Grozīts ar MK 30.03.2004. noteikumiem Nr. 202)

47. Stratēģiskas nozīmes preču reeksportu var veikt tikai ar īpašu komitejas atļauju, ievērojot stratēģiskas nozīmes preču izcelsmes valsts eksporta kontroles normatīvo aktu prasības.

VII. Atbildība

48. Par šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos noteikto stratēģiskas nozīmes preču aprites noteikumu neievērošanu personu sauc pie atbildības likumos noteiktajā kārtībā, un komiteja ir tiesīga pieņemt lēmumu par stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa vai tranzīta licences neizsniegšanu attiecīgajam uzņēmumam.

(MK 21.01.2003. noteikumu Nr. 42 redakcijā)

VIII. Noslēguma jautājumi

49. Atzīt par spēku zaudējušiem:

49.1. Ministru kabineta 1995.gada 27.jūnija noteikumus nr.179 "Stratēģiskas nozīmes preču, produkcijas, pakalpojumu un tehnoloģiju eksporta, importa un tranzīta noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 104.nr.; 1996, 70, 116., 164.nr.);

49.2. Ministru kabineta 1996.gada 9.aprīļa noteikumus nr.110 "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 27.jūnija noteikumos nr.167 "Stratēģiskas nozīmes eksporta un importa kontroles komitejas nolikums" un Ministru kabineta 1995.gada 27.jūnija noteikumos nr.179 "Stratēģiskas nozīmes preču, produkcijas, pakalpojumu un tehnoloģiju eksporta, importa un tranzīta noteikumi"" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 70.nr.);

49.3. Ministru kabineta 1996.gada 2.jūlija noteikumus nr.236 "Grozījums Ministru kabineta 1995.gada 27.jūnija noteikumos nr.179 "Stratēģiskas nozīmes preču, produkcijas, pakalpojumu un tehnoloģiju eksporta, importa un tranzīta noteikumi"" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 116.nr.);

49.4. Ministru kabineta 1996.gada 24.septembra noteikumus nr.363 "Grozījums Ministru kabineta 1995.gada 27.jūnija noteikumos nr.179 "Stratēģiskas nozīmes preču, produkcijas, pakalpojumu un tehnoloģiju eksporta, importa un tranzīta noteikumi"" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 164.nr.).

Ministru prezidents G.Krasts

Ārlietu ministra vietā - Ministru prezidenta biedrs J.Kaksītis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Stratēģiskas nozīmes preču kontroles noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 421Pieņemts: 16.12.1997.Stājas spēkā: 20.12.1997.Zaudē spēku: 01.05.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 334/335, 19.12.1997.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
46334
{"selected":{"value":"09.04.2004","content":"<font class='s-1'>09.04.2004.-30.04.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.04.2004","iso_value":"2004\/04\/09","content":"<font class='s-1'>09.04.2004.-30.04.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.01.2003","iso_value":"2003\/01\/25","content":"<font class='s-1'>25.01.2003.-08.04.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.05.2002","iso_value":"2002\/05\/08","content":"<font class='s-1'>08.05.2002.-24.01.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.12.1997","iso_value":"1997\/12\/20","content":"<font class='s-1'>20.12.1997.-07.05.2002.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.04.2004
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)