Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2001. gada 15. maija noteikumus Nr. 193 "Uzturēšanās atļauju izsniegšanas un reģistrēšanas kārtība".

Ministru kabineta noteikumi Nr. 417

Rīgā 1997.gada 16.decembrī (prot. nr. 70 4.§)

Uzturēšanās atļauju izsniegšanas un reģistrēšanas kārtība

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par ārvalstnieku un bezvalstnieku
ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā
"
12., 14., 29. un 30.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka termiņuzturēšanās atļauju un pastāvīgās uzturēšanās atļauju izsniegšanas un reģistrēšanas kārtību.

2. Ārvalstniekiem un bezvalstniekiem (turpmāk - personas), kas vēlas ieceļot Latvijas Republikā, iesniegums un visi šajos noteikumos minētie uzturēšanās atļaujas saņemšanai nepieciešamie dokumenti personīgi jāiesniedz Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā attiecīgajā ārvalstī, kura minētos dokumentus nosūta Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (turpmāk - Pārvalde).

3. Ja persona uzturas Latvijas Republikā ar derīgu termiņuzturēšanās atļauju vai atbilstošas kategorijas vīzu vai ir no valsts, ar kuru Latvijas Republikai ir vienošanās par bezvīzu režīmu, ne vēlāk kā mēnesi pirms uzturēšanās termiņa beigām attiecīgā persona Pārvaldes teritoriālajā nodaļā drīkst personīgi iesniegt dokumentus jaunas uzturēšanās atļaujas saņemšanai.

4. Personai dokumenti pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai saskaņā ar likuma "Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā" (turpmāk - likums) 23.1 pantu iesniedzami likumā norādītajos termiņos.

5. Personai, kura saņēmusi pastāvīgās uzturēšanās atļauju vai termiņuzturēšanās atļauju, dokumenti uzturēšanās atļaujas atkārtotai reģistrēšanai Pārvaldes teritoriālajā nodaļā jāiesniedz ne vēlāk kā mēnesi pirms uzturēšanās atļaujas ielīmē norādītā reģistrēšanas termiņa beigām. Atkārtotas reģistrēšanas termiņš tiek noteikts, izsniedzot uzturēšanās atļauju vai to kārtējo reizi reģistrējot.

II. Dokumenti uzturēšanās atļaujas saņemšanai

6. Personai, kas vēlas saņemt uzturēšanās atļauju, izņemot šo noteikumu 9. un 10.punktā minētos gadījumus, jāiesniedz šādi dokumenti:

6.1. iesniegums atbilstoši šo noteikumu 1., 2., 3. un 4.pielikumam;

6.2. izsaukums atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam. Ja kopā ar personu vēlas ieceļot laulātais un nepilngadīgie bērni, tad arī viņu vārdiem un uzvārdiem jābūt ierakstītiem izsaukumā;

6.3. ārvalstu pilsonim - tāda Latvijas Republikā atzīta derīga ceļošanas dokumenta kopija, kurā norādīta pilsonība; bezvalstniekam - Latvijas Republikā atzīta derīga ceļošanas dokumenta kopija;

6.4. divas fotogrāfijas 35 x 45 mm;

6.5. izziņa par veselības stāvokli, kurā apliecināts, ka persona neslimo ar Labklājības ministrijas apstiprinātajā sarakstā norādītajām slimībām, izņemot gadījumus, ja persona ar Labklājības ministrijas Ārstniecības departamenta piekrišanu ierodas ārstēt minētās slimības;

6.6. pilsonības vai mītnes zemes kompetentas iestādes izziņa par sodāmību (personām, kas vecākas par 14 gadiem);

6.7. veselības apdrošināšanas polises kopija (iesniedzama uzturēšanās atļaujas saņemšanas brīdī), saskaņā ar kuru tiek garantēta samaksa par veselības aprūpi laikā, kamēr persona uzturas Latvijas Republikā;

6.8. dokumenti, kas apliecina legālu iztikas nodrošinājumu (atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai minimālajai mēnešalgai), kamēr persona uzturēsies Latvijas Republikā;

6.9. dokumenti, kas apliecina ziņas par dzīvesvietu Latvijas Republikā;

6.10. reemigrantiem - izziņa par to, ka persona nav saņēmusi likuma 36.panta 14.punktā norādīto atlīdzību (kompensāciju).

7. Atkarībā no uzturēšanās iemesla personai papildus šo noteikumu 6.punktā minētajiem dokumentiem jāiesniedz šādi dokumenti:

7.1. ja persona vēlas uzturēties pie laulātā atbilstoši likuma 25., 25.1 vai 26.pantam:

7.1.1. laulības apliecības kopija;

7.1.2. laulātā pases kopija;

7.1.3. bērnu (arī Latvijas Republikā dzīvojošo) dzimšanas apliecību kopijas;

7.1.4. dokumenti, kas apliecina ziņas par laulātā dzīvesvietu;

7.2. ja uzturēšanās atļauju vēlas saņemt Latvijas pilsoņa, nepilsoņa vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmušas personas nepilngadīgie vai apgādībā esošie (arī adoptētie) bērni atbilstoši likuma 23.panta 1. vai 2.punktam:

7.2.1. dzimšanas apliecības kopija;

7.2.2. Latvijas Republikā dzīvojoša tēva vai mātes pases kopija un viņa (viņas) laulātā pases kopija;

7.2.3. vecāku laulības vai laulības šķiršanas apliecības vai tiesas nolēmuma kopija;

7.2.4. ārvalstī palikušā tēva vai mātes pases kopija un notariāli apliecināts iesniegums - piekrišana bērna izceļošanai uz Latvijas Republiku;

7.3. ja persona vēlas uzturēties sakarā ar to, ka ieguldījusi Latvijas Republikas tautsaimniecībā kapitālu ne mazāk kā viena miljona ASV dolāru vērtībā atbilstoši likuma 23.panta 3.punktam, - Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra parakstīta vēstule;

7.4. ja persona vēlas uzturēties sakarā ar darba līgumu atbilstoši likuma 17.panta 2.punktam, - Nodarbinātības valsts dienesta apstiprināts darba devēja izsaukums;

7.5. ja persona vēlas uzturēties sakarā ar uzņēmējdarbību atbilstoši likuma 17.panta 2.punktam:

7.5.1. uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrācijas apliecības kopija;

7.5.2. Uzņēmumu reģistra izziņa par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) dibinātājiem, izpilddirektoriem un personām ar paraksta tiesībām;

7.5.3. uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) statūtu kopija;

7.5.4. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par juridiskās personas nodokļu samaksu;

7.6. ja persona vēlas uzturēties ārstēšanās nolūkā atbilstoši likuma 17.panta 2.punktam:

7.6.1. ar Labklājības ministrijas Ārstniecības departamentu saskaņota ārstniecības iestādes garantijas vēstule vai līguma par ārstēšanu kopija;

7.6.2. kvīts kopija par ārstēšanās izdevumu apmaksu (iesniedzama pirms uzturēšanās atļaujas saņemšanas);

7.7. ja persona vēlas uzturēties sakarā ar zinātnisko vai pedagoģisko sadarbību atbilstoši likuma 17.panta 2.punktam:

7.7.1. specialitāti un kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopija;

7.7.2. zinātnes vai izglītības iestādes vēstule, kurā norādīts uzaicinājuma iemesls un iztikas nodrošinājums, vai darba līguma projekts;

7.7.3. sadarbības plāns vai apmaiņas līgums (ja noslēgts darba līgums, - darba devēja izsaukums, kas apstiprināts Nodarbinātības valsts dienestā);

7.8. ja persona vēlas uzturēties sakarā ar reliģiskās darbības veikšanu atbilstoši likuma 17.panta 2.punktam:

7.8.1. ar Tieslietu ministriju saskaņota Tieslietu ministrijā reģistrētas reliģiskas organizācijas vēstule, kurā minēta ārvalsts garīdznieka vai misionāra paredzamā darbības joma un ilgums, iespējamā dzīvesvieta un legāls iztikas nodrošinājums;

7.8.2. rekomendācijas vēstule no ārvalsts reliģiskās organizācijas;

7.8.3. reliģiskajai darbībai atbilstošas izglītības apliecinošu dokumentu kopijas;

7.8.4. tās Latvijas Republikā reģistrētās organizācijas reģistrācijas apliecības un statūtu kopijas, ar kuru sadarbojas attiecīgais garīdznieks vai misionārs;

7.9. ja persona vēlas uzturēties sakarā ar kādas ārvalsts organizācijas vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pārstāvību atbilstoši likuma 17.panta 2.punktam:

7.9.1. Uzņēmumu reģistra izdotas atļaujas vai reģistrācijas apliecības kopija ārvalsts organizācijas vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pārstāvniecībai;

7.9.2. Uzņēmumu reģistra izdotas pārstāvja apliecības kopija;

7.9.3. pārstāvniecībai, kas veic uzņēmējdarbību, - Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par juridiskās personas nodokļu samaksu;

7.10. ja persona vēlas uzturēties sakarā ar mācībām atbilstoši likuma 17.panta 2.punktam:

7.10.1. mācību iestādes un personas līgums par mācībām Latvijas Republikā vai apmaiņas līgums;

7.10.2. mācību iestādes izziņa par personas mācībām;

7.10.3. mācību maksas par kārtējo mācību periodu (izņemot apmaiņas līguma gadījumu) kvīts kopija;

7.11. ja uzturēšanās atļauja izsniedzama, pamatojoties uz tiesas nolēmumu:

7.11.1. tiesas nolēmuma kopija;

7.11.2. atkarībā no uzturēšanās iemesla - šo noteikumu 6.punktā un 7.punkta attiecīgajā apakšpunktā minētie dokumenti;

7.12. ja persona pastāvīgās uzturēšanās atļauju vēlas saņemt atbilstoši likuma 24.pantam, personai Pārvaldē jāiesniedz šo noteikumu 6.punktā minētie dokumenti. Tikai pēc pozitīva Pārvaldes atzinuma saņemšanas ieinteresētā ministrija sagatavo attiecīgu rīkojuma projektu un iesniedz to izskatīšanai Ministru kabinetā.

8. Ja kopā ar dokumentu iesniedzēju Latvijas Republikā vēlas ieceļot viņa laulātais un nepilngadīgie vai apgādībā esošie bērni, laulātajam un bērniem jāiesniedz šo noteikumu 6.punktā noteiktie dokumenti, kā arī laulību un radniecību apliecinoši dokumenti.

9. Ja beidzas uzturēšanās atļaujas termiņš un tā tiek pieprasīta atkārtoti vai tiek pieprasīts uzturēšanās atļaujas pagarinājums, jāiesniedz šo noteikumu 6.punktā un 7.punkta attiecīgajā apakšpunktā minētie dokumenti, izņemot izziņu par sodāmību un veselību. Organizācijas vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrācijas apliecība un statūti, kā arī bērnu dzimšanas apliecības jāiesniedz tikai datu izmaiņu gadījumā.

10. Ja persona pastāvīgās uzturēšanās atļauju vēlas saņemt saskaņā ar likuma 23.1 pantu, jāiesniedz šādi dokumenti:

10.1. iesniegums atbilstoši šo noteikumu 1., 2., 3. un 4.pielikumam;

10.2. Latvijas Republikā atzīta derīga ceļošanas dokumenta - pases, kurā norādīta pilsonība, - kopija. Ja bērna pilsonības valsts iestādes apliecina, ka tās bērniem pasi neizsniedz, bērniem līdz 16 gadu vecumam atļauts iesniegt mātes vai tēva derīga ceļošanas dokumenta kopiju, kurā ielīmēta bērna fotogrāfija un ierakstīts bērna vārds, uzvārds un dzimšanas datums;

10.3. bijušās PSRS iekšzemes pase vai Latvijas Republikas personas apliecība, vai nepilsoņa pase (bērniem - dzimšanas apliecība);

10.4. divas fotogrāfijas 35 x 45 mm;

10.5. dokumenti, kas apliecina ziņas par dzīvesvietu Latvijas Republikā.

11. Atkarībā no personas ieceļošanas nolūka izsaukumu ir tiesīgi dot:

11.1. Latvijas pilsonis vai nepilsonis;

11.2. Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona;

11.3. persona, kurai ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja;

11.4. persona, kurai ir termiņuzturēšanās atļauja (likuma 27.pantā paredzētajā gadījumā).

12. Uzturēšanās atļaujas saņemšanai iesniedzamie dokumenti (izziņas, vēstules, dokumentu kopijas) ir derīgi trīs mēnešus no to izdošanas dienas, izņemot izsaukumu, kurš ir derīgs sešus mēnešus.

13. Ārvalstīs izdotie dokumenti var būt rakstīti angļu, vācu vai krievu valodā. Citā valodā rakstītie dokumenti un to kopijas jāiesniedz kopā ar notariāli apliecinātu attiecīgā dokumenta teksta tulkojumu latviešu, angļu, vācu vai krievu valodā.

14. Ārvalstīs izdotajiem dokumentiem ir jābūt legalizētiem, ja starptautiskie līgumi neparedz citu kārtību.

III. Dokumentu izskatīšanas un uzturēšanās atļaujas izsniegšanas kārtība

15. Pārvaldei ir tiesības pieprasīt un saņemt no Latvijas Republikas valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm, tiesām, kā arī no fiziskajām un juridiskajām personām likumā un šajos noteikumos minētās ziņas par attiecīgās personas uzturēšanos Latvijas Republikā.

16. Ja pieņemts lēmums izsniegt uzturēšanās atļauju, Pārvalde uzturēšanās atļaujas apstiprinājumu nosūta tai Latvijas Republikas diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai, kurā iesniegti dokumenti vai kura norādīta izsaukumā, kā arī Pārvaldes teritoriālajai nodaļai vai arī tikai Pārvaldes teritoriālajai nodaļai, kas pieņēmusi dokumentus (ja persona likumīgi uzturas Latvijas Republikā).

17. Attiecīgā Latvijas Republikas diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība, pamatojoties uz saņemto uzturēšanās atļaujas apstiprinājumu, personai izsniedz privātu vīzu ieceļošanai Latvijas Republikā (ja tāda nepieciešama).

18. Pēc ieceļošanas Latvijas Republikā personai septiņu dienu laikā jāierodas Pārvaldes teritoriālajā nodaļā pēc dzīvesvietas.

19. Pārvaldes teritoriālā nodaļa, pamatojoties uz uzturēšanās atļaujas apstiprinājumu, izsniedz uzturēšanās atļauju un iekasē valsts nodevu.

20. Ja tiek atteikts izsniegt uzturēšanās atļauju, Pārvalde vēstuli ar motivētiem atteikuma iemesliem nosūta tai Latvijas Republikas diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai, kurā iesniegti dokumenti vai kura norādīta izsaukumā, vai arī Pārvaldes teritoriālajai nodaļai, kas pieņēmusi dokumentus (ja persona likumīgi uzturas Latvijas Republikā), kā arī Nodarbinātības valsts dienestam (ja tas apstiprinājis darba devēja izsaukumu).

IV. Uzturēšanās atļaujas reģistrēšanas kārtība

21. Pastāvīgās uzturēšanās atļaujas atkārtoti jāreģistrē pēc katriem pieciem gadiem. Termiņuzturēšanās atļaujas, kuru derīguma termiņš ir ilgāks par vienu gadu, jāreģistrē katru gadu. Termiņuzturēšanās atļaujas, kas izsniegtas sakarā ar mācībām, jāreģistrē divas reizes gadā (pēc katra semestra).

22. Lai reģistrētu termiņuzturēšanās atļauju, visos gadījumos iesniedzami šādi dokumenti:

22.1. Latvijas Republikā atzīta derīga ceļošanas dokumenta kopija (uzrādot dokumenta oriģinālu);

22.2. dokumenti, kas apliecina ziņas par dzīvesvietu Latvijas Republikā;

22.3. dokumenti, kas apliecina legālu iztikas nodrošinājumu;

22.4. veselības apdrošināšanas polises kopija.

23. Atkarībā no uzturēšanās iemesla jāiesniedz dokumenti, kas apliecina iepriekš izsniegtās termiņuzturēšanās atļaujas pamatojumu:

23.1. ja persona vēlas uzturēties pie laulātā:

23.1.1. laulības apliecības kopija;

23.1.2. laulātā pases kopija;

23.2. ja persona vēlas uzturēties sakarā ar darba līgumu:

23.2.1. juridiskās personas vēstule par darba attiecību turpināšanos, norādot, ka darba samaksa garantē personai legālu iztiku Latvijas Republikā;

23.2.2. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par sociālā nodokļa samaksu;

23.2.3. darba atļauja;

23.3. ja persona vēlas uzturēties sakarā ar uzņēmējdarbību:

23.3.1. Uzņēmumu reģistra izziņa;

23.3.2. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par juridiskās personas nodokļu samaksu;

23.4. ja persona vēlas uzturēties sakarā ar ārvalsts organizācijas vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pārstāvību:

23.4.1. pārstāvja apliecības kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa;

23.4.2. pārstāvniecībai, kas veic uzņēmējdarbību, - Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par juridiskās personas nodokļu samaksu;

23.5. ja persona vēlas uzturēties sakarā ar mācībām:

23.5.1. mācību iestādes izziņa par to, ka persona turpina mācīties;

23.5.2. mācību maksas par kārtējo mācību periodu kvīts kopija;

23.6. ja persona vēlas uzturēties ārstēšanās nolūkā:

23.6.1. ārstniecības iestādes vēstule par ārstniecības kursa turpināšanu;

23.6.2. kvīšu par ārstēšanās izdevumu apmaksu iepriekšējā un turpmākajā periodā kopijas;

23.7. ja persona vēlas uzturēties sakarā ar zinātnisko vai pedagoģisko sadarbību:

23.7.1. iestādes vēstule par zinātniskās vai pedagoģiskās sadarbības turpināšanos;

23.7.2. darba atļauja (ja noslēgts darba līgums);

23.8. ja persona vēlas uzturēties sakarā ar reliģiskās darbības veikšanu, - Tieslietu ministrijā reģistrētas reliģiskās organizācijas vēstule par nepieciešamību turpināt reliģisko darbību, kas ir saskaņota ar Tieslietu ministriju.

24. Pastāvīgās uzturēšanās atļaujas reģistrācijai jāiesniedz šādi dokumenti:

24.1. Latvijas Republikā atzīta derīga ceļošanas dokumenta kopija (uzrādot dokumenta oriģinālu);

24.2. dokumenti, kas apliecina ziņas par dzīvesvietu Latvijas Republikā;

24.3. dokumenti, kas apliecina legālu iztikas nodrošinājumu Latvijas Republikā.

V. Pārejas jautājumi

25. Līdz sociālā nodokļa administrēšanas nodošanai Valsts ieņēmumu dienestam izziņas par sociālā nodokļa samaksu izsniedz Valsts sociālās apdrošināšanas fonds.

26. Līdz Ministru kabineta noteikumu par ārvalstnieku un bezvalstnieku nodarbinātības kārtību Latvijas Republikā spēkā stāšanās brīdim uzturēšanās atļauja, kas dod tiesības strādāt algotu darbu, personām tiek izsniegta tikai tad, ja ir iesniegts Nodarbinātības valsts dienestā apstiprināts darba devēja izsaukums. Minētais nosacījums neattiecas uz gadījumu, ja uzturēšanās atļauju izsniedz Latvijas pilsoņa, nepilsoņa vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmušas personas laulātajam.

27. Labklājības ministrijai mēneša laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā izstrādāt un iesniegt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei likuma 35.panta 1.punktā minēto slimību sarakstu.

28. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru Padomes 1993.gada 19.maija lēmumu nr.253 "Par uzturēšanās atļauju izsniegšanas kārtību un izbraukšanas rīkojuma izpildi" (Latvijas Vēstnesis, 1993, 29.nr.; 1995, 51.nr.).

Ministru prezidents G.Krasts

Iekšlietu ministrs Z.Čevers

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Uzturēšanās atļauju izsniegšanas un reģistrēšanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 417Pieņemts: 16.12.1997.Stājas spēkā: 20.12.1997.Zaudē spēku: 19.05.2001.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 334/335, 19.12.1997.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
46330
20.12.1997
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)