Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Republikas Ministru kabinets

1997.gada 17.jūnijā Noteikumi nr. 217

Rīgā (prot nr. 35 21.¤)

Kārtība, kādā maksājami nodokļi par preču piegādēm un pakalpojumiem Rīgas tirdzniecības brīvostā

Izdoti saskaņā ar Rīgas tirdzniecības

brīvostas likuma 3.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā maksājams muitas nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis un akcīzes nodoklis par preču piegādēm, eksportu un importu, kā arī par sniegtajiem pakalpojumiem Rīgas tirdzniecības brīvostas teritorijā, uz kuru saskaņā ar Rīgas tirdzniecības brīvostas likuma Pārejas noteikumu 1.punktu attiecināts brīvostas režīms (turpmāk - Brīvosta).

2. Uzņēmējdarbību, kurai saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteikti ierobežojumi, Brīvostā atļauts veikt tikai tad, ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir saņēmis speciālu atļauju (licenci) attiecīgās uzņēmējdarbības veikšanai.

II. Nodokļu piemērošana preču piegādēm

un pakalpojumiem juridiskajām personām

3. Brīvostas teritorijā veiktās preču piegādes juridiskajām personām nav apliekamas ar pievienotās vērtības nodokli un akcīzes nodokli. Ja minētās piegādes veic Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas (turpmāk - apliekamās personas), piemērojama pievienotās vērtības nodokļa 0% likme.

4. Preču ievešana no Brīvostas iekšzemē tiek uzskatīta par preču importu un ir apliekama ar ievedmuitas nodokli, pievienotās vērtības nodokli un akcīzes nodokli saskaņā ar likumiem un Ministru kabineta noteikumiem.

5. Preču izvešana no iekšzemes uz Brīvostu tiek uzskatīta par preču eksportu un ir atbrīvota no akcīzes nodokļa maksājumiem, bet apliekama ar izvedmuitas nodokli, kā arī ar pievienotās vērtības nodokļa 0% likmi, izņemot šo noteikumu trešajā nodaļā noteiktos gadījumus.

6. Ja preces tiek izvestas no iekšzemes uz Brīvostu pārstrādei, izvedmuitas nodoklis tiek ņemts uzskaitē Valsts ieņēmumu dienestā. Pēc kompensācijas produktu ievešanas atpakaļ iekšzemē izvedmuitas nodoklis tiek dzēsts, nepiemērojot ievedmuitas nodokli. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts par starpību starp preču vērtību pēc to pārstrādes un preču vērtību, kāda bija, izvedot preces uz Brīvostu.

7. Par precēm, kuras izvestas no iekšzemes pārstrādei Brīvostā un kuras pēc pārstrādes paredzēts izvest uz ārvalstīm, izvedmuitas nodoklis tiek ņemts uzskaitē Valsts ieņēmumu dienestā un dzēsts pēc kompensācijas produktu izvešanas uz ārvalstīm, ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) ir saņēmis atļauju veikt uzņēmējdarbību Brīvostā saskaņā ar Rīgas tirdzniecības brīvostas likuma 13.pantu un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir saņēmis muitas iestādes atļauju pārstrādes operāciju veikšanai.

8. Preču piegādes no Brīvostas uz citu Latvijas Republikā izveidotu brīvo muitas zonu uzskatāmas par tranzītu, noformējot par tām attiecīgas tranzīta muitas kravas deklarācijas, un apliekamas ar pievienotās vērtības nodokļa 0% likmi, ja minētās piegādes veic apliekamās personas. Ja preces piegādā neapliekamās personas, pievienotās vērtības nodoklis netiek piemērots.

9. Elektrības, gāzes, siltā un aukstā ūdens piegādes no iekšzemes uz Brīvostu apliekamas ar pievienotās vērtības nodokļa 0% likmi šādos gadījumos:

9.1. ja minēto preču saņēmēja Brīvostas teritorijā ir valsts akciju sabiedrība "Rīgas tirdzniecības osta";

9.2. ja ir nodrošināta pilnīga minēto preču uzskaite.

10. Brīvostā reģistrētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri saņēmuši atļauju uzņēmējdarbībai Brīvostā un noslēguši līgumu ar valsts akciju sabiedrību "Rīgas tirdzniecības osta" par uzņēmējdarbību Brīvostā (turpmāk - Brīvostas uzņēmumi), valsts akciju sabiedrība "Rīgas tirdzniecības osta" piegādā elektrību, gāzi, silto un auksto ūdeni, neapliekot minētās preces ar pievienotās vērtības nodokli.

11. Tikai valsts akciju sabiedrībai "Rīgas tirdzniecības osta" ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā brīvostas teritorijā izveidot sauszemes transporta degvielas uzpildes stacijas. Minētās degvielas uzpildes stacijas piegādā degvielu, nepiemērojot akcīzes nodokli un pievienotās vērtības nodokli un izmantojot tikai bezskaidras naudas norēķinus, šo noteikumu 12.punktā minētajam transportam.

12. Brīvostas teritorijā izveidotās degvielas uzpildes stacijas drīkst apkalpot tikai Brīvostas iekšējo tehnoloģisko sauszemes transportu, kas netiek izmantots ārpus Brīvostas teritorijas, saskaņā ar Brīvostas uzņēmumu un valsts akciju sabiedrības "Rīgas tirdzniecības osta" savstarpējo līgumu, kurā norādītas degvielas uzpildes stacijā apkalpojamo automašīnu vai citu transportlīdzekļu reģistrācijas zīmes.

13. Degvielas piegāde kuģiem un citiem ūdens transportlīdzekļiem apliekama ar pievienotās vērtības nodokļa 18% likmi, izņemot kuģus, kas kursē starptautiskajās līnijās, velkoņus, glābšanas kuģus un citus Brīvostas akvatorijā izmantojamos peldošos Brīvostas tehnoloģiskā transporta līdzekļus, kuriem preču piegādes veicamas, piemērojot nodokļa 0% likmi un neiekasējot akcīzes nodokli.

14. Pakalpojumi, kuri saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 4.pantu tiek sniegti Brīvostā (izņemot likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 4.panta trešajā daļā minētos pakalpojumus, kurus Brīvostas uzņēmumi sniedz iekšzemē reģistrētajām personām), kā arī likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 7.pantā minētie pakalpojumi tiek aplikti ar pievienotās vērtības nodokļa 0% likmi (izņemot šo noteikumu trešajā nodaļā noteiktos gadījumus), ja šos pakalpojumus sniedz apliekamās personas. Ja minētos pakalpojumus sniedz neapliekamās personas, pievienotās vērtības nodoklis netiek piemērots.

15. Brīvostas objektu būvniecības pakalpojumi, kurus valsts akciju sabiedrībai "Rīgas tirdzniecības osta" sniedz apliekamās personas, apliekami ar pievienotās vērtības nodokļa 0% likmi arī tad, ja būvniecība tiek veikta tajā Rīgas tirdzniecības ostas teritorijā, uz kuru atbilstoši Rīgas tirdzniecības brīvostas likuma Pārejas noteikumu 1.punktam vēl nav attiecināts brīvostas režīms. Pievienotās vērtības nodokļa 0% likmi nedrīkst piemērot sociālās infrastruktūras objektu būvniecības pakalpojumiem, kas netiek sniegti Brīvostā.

16. Apliekamo personu sniegtie pakalpojumi valsts akciju sabiedrībai "Rīgas tirdzniecības osta", kuri saistīti ar atkritumu un notekūdeņu savākšanu Brīvostas teritorijā, to izvešanu un utilizāciju, ir apliekami ar pievienotās vērtības nodokļa 0% likmi.

III. Nodokļu piemērošana

mazumtirdzniecībai un pakalpojumiem fiziskajām personām

17. Brīvostas teritorijā ir aizliegta preču piegāde un pakalpojumu sniegšana fiziskajām personām, izņemot:

17.1. pārtikas produktu un medicīnas preču piegādes;

17.2. sabiedriskās ēdināšanas, medicīnas, sakaru un finansu pakalpojumus;

17.3. tirdzniecību beznodokļu tirdzniecības veikalos, kuri izveidoti Brīvostā un darbojas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

18. Piegādāt šo noteikumu 17.1.apakšpunktā minētās preces un sniegt šo noteikumu 17.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus fiziskajām personām (turpmāk - mazumtirdzniecība) atļauts tikai apliekamajām personām, kuras:

18.1. Rīgas tirdzniecības brīvostas likuma 13.pantā noteiktajā kārtībā ir saņēmušas atļauju nodarboties ar uzņēmējdarbību Brīvostā;

18.2. ir noslēgušas līgumu ar valsts akciju sabiedrību "Rīgas tirdzniecības osta" par mazumtirdzniecību Brīvostā. Līgumā jānorāda mazumtirdzniecībai un tai nepieciešamo preču uzglabāšanai paredzētās telpas un cita teritorija (turpmāk - mazumtirdzniecības telpas).

19. Mazumtirdzniecība Brīvostā apliekama ar pievienotās vērtības nodokļa 18% likmi, izņemot tās preces, kuras atbrīvotas no pievienotās vērtības nodokļa saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 6.pantu.

20. Preces, kas nepieciešamas mazumtirdzniecībai Brīvostā, drīkst iegādāties tikai iekšzemē, maksājot par tām pievienotās vērtības nodokli likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" noteiktajā kārtībā un akcīzes nodokli likumā "Par akcīzes nodokli" noteiktajā kārtībā. Ar akcīzes nodokli apliekamajām precēm jābūt marķētām ar akcīzes nodokļa markām, kas paredzētas tirdzniecībai iekšzemē.

21. Šo noteikumu 20.punktā noteiktajā kārtībā iegādātās preces drīkst ievest Brīvostā, ja uz preču pavadzīmes-rēķina, kas noformēts atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, muitas iestādē ir izdarīta atzīme par preču ievešanu.

22. Mazumtirdzniecības telpās, kas norādītas ar valsts akciju sabiedrību "Rīgas tirdzniecības osta" noslēgtajā līgumā, drīkst atrasties tikai tās preces, kuras ievestas saskaņā ar šo noteikumu 21.punktu.

23. Mazumtirdzniecībā nedrīkst izmantot preces, kuras Brīvostā ievestas:

23.1. no ārvalstīm;

23.2. no citām brīvajām muitas zonām;

23.3. no iekšzemes un par kuru ievešanu brīvajā muitas zonā ir noformēta eksporta muitas kravas deklarācija.

24. Preces, kuras atrodas mazumtirdzniecības telpās un nav ievestas Brīvostā saskaņā ar šo noteikumu 21.punktu, ir konfiscējamas, vienlaikus piemērojot tām muitas nodokli, akcīzes nodokli un pievienotās vērtības nodokli, kas aprēķināts saskaņā ar attiecīgajiem normatīvajiem aktiem par šādu preču ievešanu iekšzemē.

IV. Pārejas jautājumi

25. Šo noteikumu 24.punkts nav attiecināms uz precēm, kuras ievestas Brīvostā pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

Ministru prezidents A.Šķēle

Ministru prezidenta biedrs J.Kaksītis


 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā maksājami nodokļi par preču piegādēm un pakalpojumiem Rīgas tirdzniecības brīvostā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 217Pieņemts: 17.06.1997.Stājas spēkā: 21.06.1997.Zaudē spēku: 01.01.2002.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 150/151, 20.06.1997.
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
44011
21.06.1997
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)