Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta rīkojums Nr.117

Rīgā 2001.gada 28.februārī (prot. Nr.9 13.§)
Par koku ciršanas maksimālo apjomu 2001.-2005.gadam

Saskaņā ar Meža likuma 45.pantu apstiprināt koku ciršanas maksimālo apjomu (1.pielikums) 2001.–2005.gadam (neieskaitot 2005.gada 8. un 9.janvārī viesuļvētras radīto postījumu seku likvidēšanai nocirsto koku apjomu) – 67534,0hektārus un 16584870kubikmetru likvīdās koksnes (saimnieciski izmantojamā koksnes daļa), to skaitā:

(Ievaddaļa MK 20.01.2005. rīkojuma Nr.43 redakcijā)

1. Valsts akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" valdījumā esošajos valsts mežos - 64907,5 hektārus un 15933035 kubikmetrus (2.pielikums).

2. Vides ministrijas valdījumā esošajos valsts mežos - 1455,5 hektārus un 357740 kubikmetru (3.pielikums).

(Grozīts ar MK 17.11.2004. rīkojumu Nr.892)

3. Zinātniskās izpētes mežos - 1114,5 hektārus un 282255 kubikmetrus (4.pielikums).

4. Aizsardzības ministrijas valdījumā esošajos valsts mežos - 56,5 hektārus un 11840 kubikmetru (5.pielikums).

Ministru prezidents A.Bērziņš

Zemkopības ministrs A.Slakteris
1.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 28.februāra rīkojumam Nr.117
Koku ciršanas maksimālais apjoms (hektāros un kubikmetros) sadalījumā pa valdošajām koku sugām galvenajā cirtē valsts mežos (kopā) 2001.–2005.gadam

(Pielikums MK 17.11.2004. rīkojuma Nr.892 redakcijā)

Rajons

Skuju koki un cietie lapu koki

priede

egle

ozols

osis

kopā skuju koki un cietie lapu koki
ham3ham3ham3ham3ham3

Aizkraukles

1375,5

318795

493,5

131480

2,5

725

11,5

2990

1883,0

453990

Alūksnes

940,3

244970

668,7

192425

0,0

0

0,0

0

1609,0

437395

Balvu

625,0

150390

281,0

78090

0,0

0

0,5

100

906,5

228580

Bauskas

733,0

191615

64,0

17125

0,5

105

197,8

48865

995,3

257710

Cēsu

795,5

203970

732,0

204550

1,5

350

2,0

505

1531,0

409375

Daugavpils

940,5

233940

373,0

102485

0,5

85

5,5

1260

1319,5

337770

Dobeles

259,0

71945

452,5

128790

3,5

755

29,3

7415

744,3

208905

Gulbenes

1124,3

289360

521,3

148385

0,0

0

4,5

1080

1650,1

438825

Jelgavas

729,5

189830

165,2

43220

1,0

225

35,9

8570

931,6

241845

Jēkabpils

697,0

174360

544,5

159595

0,0

0

2,5

550

1244,0

334505

Krāslavas

390,0

100220

147,5

43910

0,0

0

1,5

295

539,0

144425

Kuldīgas

2104,5

502350

606,5

151320

2,0

410

0,0

0

2713,0

654080

Liepājas

1655,0

371320

983,5

230435

15,5

3380

24,5

4985

2678,5

610120

Limbažu

525,5

121285

267,6

71565

3,5

780

36,0

7825

832,6

201455

Ludzas

404,5

103655

220,5

64210

0,0

0

0,0

0

625,0

167865

Madonas

706,0

175250

443,5

122555

0,5

110

3,5

750

1153,5

298665

Ogres

710,5

163595

325,5

90390

0,0

0

3,0

610

1039,0

254595

Preiļu

186,0

43050

119,5

32525

0,0

0

0,0

0

305,5

75575

Rēzeknes

442,0

114465

292,0

87220

0,0

0

0,0

0

734,0

201685

Rīgas

1828,5

414655

400,5

113105

9,0

2415

4,0

770

2242,0

530945

Saldus

430,0

102920

844,0

204840

1,0

200

2,5

540

1277,5

308500

Talsu

2291,0

514595

436,0

109940

2,5

470

6,0

1345

2735,5

626350

Tukuma

1350,5

351430

562,8

152565

0,5

95

5,0

1265

1918,8

505355

Valkas

1774,9

444800

548,0

151650

0,5

105

0,5

105

2323,9

596660

Valmieras

642,0

178950

395,4

108515

3,0

845

2,0

525

1042,4

288835

Ventspils

3621,5

789210

340,5

82400

1,0

170

0,0

0

3963,0

871780

Pavisam

27282,0

6560925

11229,0

3023290

48,5

11225

378,0

90350

38937,5

9685790

(tabulas turpinājums)

Rajons

Mīkstie lapu koki

bērzs

melnalksnis

apse

kopā mīkstie lapu koki

pavisam kopā

ham3ham3ham3ham3ham3

Aizkraukles

1406,0

307020

272,0

66395

238,0

58925

1916,0

432340

3799,0

886330

Alūksnes

991,8

252975

74,0

18250

410,0

112705

1475,8

383930

3084,8

821325

Balvu

662,0

169995

121,5

31190

312,5

82685

1096,0

283870

2002,5

512450

Bauskas

440,5

103420

73,5

18345

193,5

50580

707,5

172345

1702,8

430055

Cēsu

502,0

116380

15,5

3650

179,5

45365

697,0

165395

2228,0

574770

Daugavpils

725,5

164145

79,5

18420

358,5

98440

1163,5

281005

2483,0

618755

Dobeles

583,0

142025

12,0

2740

289,0

68255

884,0

213020

1628,3

421925

Gulbenes

724,2

185015

61,0

15655

161,3

44415

946,5

245085

2596,6

683910

Jelgavas

719,6

170281

76,0

17975

102,0

26250

897,6

214506

1829,2

456351

Jēkabpils

1170,5

310435

160,5

42535

594,0

176655

1925,0

529625

3169,0

864130

Krāslavas

134,5

26740

10,0

2370

111,0

28545

255,5

57655

794,5

202080

Kuldīgas

698,0

158880

45,0

9110

180,0

41615

923,0

209605

3636,0

863685

Liepājas

1700,0

357795

71,5

14670

208,5

46825

1980,0

419290

4658,5

1029410

Limbažu

1328,0

339570

152,5

41280

344,5

96905

1825,0

477755

2657,6

679210

Ludzas

672,0

140375

136,0

33635

198,0

53320

1006,0

227330

1631,0

395195

Madonas

748,5

182935

51,0

13865

396,5

101355

1196,0

298155

2349,5

596820

Ogres

751,0

183040

67,5

16220

281,0

74015

1099,5

273275

2138,5

527870

Preiļu

203,0

46640

18,0

4410

111,5

33650

332,5

84700

638,0

160275

Rēzeknes

375,0

76430

27,0

6490

99,0

26430

501,0

109350

1235,0

311035

Rīgas

737,0

166900

139,0

35885

68,5

19100

944,5

221885

3186,5

752830

Saldus

1128,9

269374

28,0

5900

843,0

191870

1999,9

467144

3277,4

775644

Talsu

1033,5

244120

76,0

20015

189,0

45620

1298,5

309755

4034,0

936105

Tukuma

834,0

198175

34,0

7645

265,5

65935

1133,5

271755

3052,3

777110

Valkas

530,0

119515

47,0

11820

68,7

16505

645,7

147840

2969,6

744500

Valmieras

499,5

133745

22,5

6360

113,0

33605

635,0

173710

1677,4

462545

Ventspils

980,0

199285

104,0

22715

28,0

6755

1112,0

228755

5075,0

1100535

Pavisam

20278,0

4765210

1974,5

487545

6344,0

1646325

28596,5

6899080

67534,0

16584870

2.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 28.februāra rīkojumam Nr.117
Koku ciršanas maksimālais apjoms (hektāros un kubikmetros) sadalījumā pa valdošajām koku sugām galvenajā cirtē valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” valdījumā esošajos valsts mežos 2001.–2005.gadam

(Pielikums MK 17.11.2004. rīkojuma Nr.892 redakcijā)

Rajons

Skuju koki un cietie lapu koki

priede

egle

ozols

osis

kopā skuju koki un cietie lapu koki

ham3ham3ham3ham3ham3

Aizkraukles

1313,0

303835

463,5

124125

2,5

725

11,5

2990

1790,5

431675

Alūksnes

940,3

244970

668,7

192425

0,0

0

0,0

0

1609,0

437395

Balvu

625,0

150390

281,0

78090

0,0

0

0,5

100

906,5

228580

Bauskas

733,0

191615

64,0

17125

0,5

105

197,8

48865

995,3

257710

Cēsu

380,5

93820

622,0

174845

0,5

140

1,5

395

1004,5

269200

Daugavpils

940,5

233940

373,0

102485

0,5

85

5,5

1260

1319,5

337770

Dobeles

247,0

68930

381,0

109920

3,0

670

29,3

7415

660,3

186935

Gulbenes

1124,3

289360

521,3

148385

0,0

0

4,5

1080

1650,1

438825

Jelgavas

571,0

149350

129,5

34370

1,0

225

35,9

8570

737,4

192515

Jēkabpils

697,0

174360

544,5

159595

0,0

0

2,5

550

1244,0

334505

Krāslavas

390,0

100220

147,5

43910

0,0

0

1,5

295

539,0

144425

Kuldīgas

2104,5

502350

606,5

151320

2,0

410

0,0

0

2713,0

654080

Liepājas

1655,0

371320

983,5

230435

15,5

3380

24,5

4985

2678,5

610120

Limbažu

525,5

121285

267,6

71565

3,5

780

36,0

7825

832,6

201455

Ludzas

404,5

103655

220,5

64210

0,0

0

0,0

0

625,0

167865

Madonas

615,5

153300

414,5

114360

0,5

110

3,5

750

1034,0

268520

Ogres

710,5

163595

325,5

90390

0,0

0

3,0

610

1039,0

254595

Preiļu

186,0

43050

119,5

32525

0,0

0

0,0

0

305,5

75575

Rēzeknes

442,0

114465

292,0

87220

0,0

0

0,0

0

734,0

201685

Rīgas

1763,0

400845

382,0

107265

9,0

2415

3,5

640

2157,5

511165

Saldus

429,5

102830

835,7

202415

1,0

200

2,5

540

1268,7

305985

Talsu

2272,0

509605

389,5

98310

1,5

315

3,0

665

2666,0

608895

Tukuma

1031,5

278880

489,3

133830

0,5

95

2,5

635

1523,8

413440

Valkas

1728,9

433235

442,0

123010

0,5

105

0,5

105

2171,9

556455

Valmieras

580,0

161385

379,4

104395

3,0

845

2,0

525

964,4

267150

Ventspils

3621,5

789210

340,5

82400

1,0

170

0,0

0

3963,0

871780

Pavisam

26031,5

6249800

10684

2878925

46,0

10775

371,5

88800

37133

9228300

(tabulas turpinājums)

Rajons

Mīkstie lapu koki

bērzs

melnalksnis

apse

kopā mīkstie lapu koki

pavisam kopā

ham3ham3ham3ham3ham3

Aizkraukles

1371,0

299305

272,0

66395

238,0

58925

1881,0

424625

3671,5

856300

Alūksnes

991,8

252975

74,0

18250

410,0

112705

1475,8

383930

3084,8

821325

Balvu

662,0

169995

121,5

31190

312,5

82685

1096,0

283870

2002,5

512450

Bauskas

440,5

103420

73,5

18345

193,5

50580

707,5

172345

1702,8

430055

Cēsu

427,5

98245

12,5

3100

176,5

44635

616,5

145980

1621,0

415180

Daugavpils

725,5

164145

79,5

18420

358,5

98440

1163,5

281005

2483,0

618755

Dobeles

517,0

127135

8,5

1990

266,0

62960

791,5

192085

1451,8

379020

Gulbenes

724,2

185015

61,0

15655

161,3

44415

946,5

245085

2596,6

683910

Jelgavas

643,0

152795

61,0

14525

97,5

25200

801,5

192520

1538,9

385035

Jēkabpils

1170,5

310435

160,5

42535

594,0

176655

1925,0

529625

3169,0

864130

Krāslavas

134,5

26740

10,0

2370

111,0

28545

255,5

57655

794,5

202080

Kuldīgas

698,0

158880

45,0

9110

180,0

41615

923,0

209605

3636,0

863685

Liepājas

1700,0

357795

71,5

14670

208,5

46825

1980,0

419290

4658,5

1029410

Limbažu

1328,0

339570

152,5

41280

344,5

96905

1825,0

477755

2657,6

679210

Ludzas

672,0

140375

136,0

33635

198,0

53320

1006,0

227330

1631,0

395195

Madonas

697,5

170990

50,0

13530

395,5

101085

1143,0

285605

2177,0

554125

Ogres

751,0

183040

67,5

16220

281,0

74015

1099,5

273275

2138,5

527870

Preiļu

203,0

46640

18,0

4410

111,5

33650

332,5

84700

638,0

160275

Rēzeknes

375,0

76430

27,0

6490

99,0

26430

501,0

109350

1235,0

311035

Rīgas

692,0

156295

138,5

35760

68,5

19100

899,0

211155

3056,5

722320

Saldus

1117,5

265935

28,0

5900

837,0

189830

1982,5

461665

3251,2

767650

Talsu

988,5

231500

75,5

19915

187,0

45195

1251,0

296610

3917,0

905505

Tukuma

614,0

150960

22,5

4960

260,0

64375

896,5

220295

2420,3

633735

Valkas

451,0

98355

34,0

8430

54,2

13055

539,2

119840

2711,1

676295

Valmieras

488,5

130815

22,5

6360

113,0

33605

624,0

170780

1588,4

437930

Ventspils

980,0

199285

104,0

22715

28,0

6755

1112,0

228755

5075,0

1100535

Pavisam

19563,5

4597070

1926,5

476160

6284,5

1631505

27774,5

6704735

64907,5

15933035

3.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 28.februāra rīkojumam Nr.117
Koku ciršanas maksimālais apjoms (hektāros un kubikmetros) sadalījumā pa valdošajām koku sugām galvenajā cirtē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā esošajos valsts mežos 2001.-2005.gadam
RajonsSkuju koki un cietie lapu koki .
priedeegleozolsosiskopā
Rajonsham3ham3ham3ham3ham3
Cēsu403,510740567,0189701,02100,5110472,0126695
Jelgavas34,0784525,563650,000,0059,514210
Madonas1,53150,000,000,001,5315
Rīgas19,5401018,057450,000,513038,09885
Tukuma319,07255073,5187350,002,5630395,091915
Valmieras62,01756516,041200,000,0078,021685
Pavisam839,5209690200,0539351,02103,58701044,0264705
(tabulas turpinājums)
RajonsMīkstie lapu koki .
bērzsmelnalksnisapsekopāPavisam kopā
Rajonsham3ham3ham3ham3ham3
Cēsu60,5147450,5851,537062,515200534,5141895
Jelgavas46,51052014,032351,025561,514010121,028220
Madonas4,06500,000,004,06505,5965
Rīgas35,086600,51250,0035,5878573,518670
Tukuma220,04721511,526855,51560237,051460632,0143375
Valmieras11,029300,000,0011,0293089,024615
Pavisam377,08472026,561308,02185411,5930351455,5357740
Zemkopības ministrs A.Slakteris
4.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 28.februāra rīkojumam Nr.117
Koku ciršanas maksimālais apjoms (hektāros un kubikmetros) sadalījumā pa valdošajām koku sugām galvenajā cirtē zinātniskās izpētes mežos 2001.–2005.gadam

(Pielikums MK 17.11.2004. rīkojuma Nr.892 redakcijā)

Rajons

Skuju koki un cietie lapu koki

priede

egle

ozols

osis

kopā skuju koki un cietie lapu koki

ha

m3

ha

m3

ha

m3

ha

m3

ha

m3

Aizkraukles

62,5

14960

30,0

7355

0,0

0

0,0

0

92,5

22315

Cēsu

11,5

2745

43,0

10735

0,0

0

0,0

0

54,5

13480

Dobeles

12,0

3015

71,5

18870

0,5

85

0,0

0

84,0

21970

Jelgavas

124,5

32635

10,2

2485

0,0

0

0,0

0

134,7

35120

Madonas

89,0

21635

29,0

8195

0,0

0

0,0

0

118,0

29830

Saldus

0,5

90

8,3

2425

0,0

0

0,0

0

8,8

2515

Talsu

19,0

4990

46,5

11630

1,0

155

3,0

680

69,5

17455

Valkas

46,0

11565

106,0

28640

0,0

0

0,0

0

152,0

40205

Pavisam

365,0

91635

344,5

90335

1,5

240

3,0

680

714,0

182890

(tabulas turpinājums)

Rajons

Mīkstie lapu koki

bērzs

melnalksnis

apse

kopā mīkstie lapu koki

pavisam kopā

ha

m3

ha

m3

ha

m3

ha

m3

ha

m3

Aizkraukles

35,0

7715

0,0

0

0,0

0

35,0

7715

127,5

30030

Cēsu

14,0

3390

2,5

465

1,5

360

18,0

4215

72,5

17695

Dobeles

66,0

14890

3,5

750

23,0

5295

92,5

20935

176,5

42905

Jelgavas

30,1

6966

1,0

215

3,5

795

34,6

7976

169,3

43096

Madonas

47,0

11295

1,0

335

1,0

270

49,0

11900

167,0

41730

Saldus

11,4

3439

0,0

0

6,0

2040

17,4

5479

26,2

7994

Talsu

45,0

12620

0,5

100

2,0

425

47,5

13145

117,0

30600

Valkas

79,0

21160

13,0

3390

14,5

3450

106,5

28000

258,5

68205

Pavisam

327,5

81475

21,5

5255

51,5

12635

400,5

99365

1114,5

282255

5.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 28.februāra rīkojumam Nr.117
Koku ciršanas maksimālais apjoms (hektāros un kubikmetros) sadalījumā pa valdošajām koku sugām galvenajā cirtē Aizsardzības ministrijas valdījumā esošajos valsts mežos 2001.-2005.gadam
RajonsSkuju koki un cietie lapu koki
priedeegleozolsosiskopā
ham3ham3ham3ham3ham3
Rīgas46,098000,5950,000,0046,59895
Pavisam46,098000,5950,000,0046,59895
(tabulas turpinājums)
RajonsMīkstie lapu koki
bērzsmelnalksnisapsekopāPavisam kopā .
ham3ham3ham3ham3ham3
Rīgas10,019450,000,0010,0194556,511840
Pavisam10,019450,000,0010,0194556,511840
Zemkopības ministrs A.Slakteris
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par koku ciršanas maksimālo apjomu 2001.-2005.gadam Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 117Pieņemts: 28.02.2001.Stājas spēkā: 28.02.2001.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 35, 02.03.2001.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
4342
{"selected":{"value":"20.01.2005","content":"<font class='s-1'>20.01.2005.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"20.01.2005","iso_value":"2005\/01\/20","content":"<font class='s-1'>20.01.2005.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"17.11.2004","iso_value":"2004\/11\/17","content":"<font class='s-1'>17.11.2004.-19.01.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.02.2001","iso_value":"2001\/02\/28","content":"<font class='s-1'>28.02.2001.-16.11.2004.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
20.01.2005
85
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)