Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par izlozēm un azartspēlēm"

Izdarīt likumā "Par izlozēm un azartspēlēm" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 14.; 1995, 22.nr.; 1996, 16.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "Finansu ministrija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Finansu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

"3.pants. Izloze un azartspēle šā likuma izpratnē ir spēle vai derības, kurām ir laimes līguma raksturs un kurās to dalībnieku iegūtajiem laimestiem pilnīgi vai daļēji ir gadījuma raksturs; spēle ar fiziskās prasmes un iemaņu spēļu automātiem (pusher), kurā tās dalībniekiem ir iespēja saņemt laimestu atkarībā no spēlētāju veiklības un veiksmīga gadījuma.

Par azartspēli šā likuma izpratnē nav uzskatāma tāda spēle spēļu automātā, kurā vienīgais laimests ir bezmaksas spēle šajā spēļu automātā, kā arī spēle spēļu automātā ar mantiska rakstura laimestu (izņemot laimestu naudā), kura vērtība nav lielāka par 10 latiem."

3. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

"9.pants. Totalizators ir azartspēle, kuras rezultātu daļēji nosaka gadījums un kurā piedaloties spēlētājs iemaksā likmi par sacensību rezultātu, bet laimesta lielums ir atkarīgs no iemaksāto likmju kopsummas."

4. Papildināt likumu ar 9.1 pantu šādā redakcijā:

"9.1 pants. Derības šā likuma izpratnē ir azartspēle, kuras rezultātu daļēji nosaka gadījums un kurā piedaloties spēlētājs iemaksā likmi un vienojas ar derību organizētāju par kāda notikuma iespējamību vai neiespējamību, un laimesta lielums ir atkarīgs no iemaksātās likmes, kā arī no laimesta summas aprēķināšanai izmantotā indeksa, kas noteikts pirms minētā notikuma sākuma."

5. Papildināt 15.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"Aizliegts uzstādīt un ekspluatēt ruletes galdus un kāršu (kauliņu) spēļu galdus ārpus kazino."

6. Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

"19.pants. Kazino jābūt:

1) video novērošanas sistēmai - telpā, kur tiek organizētas azartspēles;

2) atsevišķai kases telpai;

3) vismaz divām izejām - atsevišķi kazino darbiniekiem un atsevišķi kazino apmeklētājiem."

7. Papildināt 20.pantu ar šādu teikumu:

"Šis aizliegums stājas spēkā ne ātrāk kā 24 mēnešus pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas."

8. 21.pantā:

papildināt 3.punktu pēc vārda "totalizatora" ar vārdu "derību";

papildināt trešo punktu pēc vārdiem "spēļu automāta" ar vārdiem "(izņemot šā likuma 3.pantā minēto fiziskās prasmes un iemaņu spēļu automātu)";

papildināt pantu ar 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

"7) azartspēles tiek organizētas un rīkotas pagrabos un puspagrabos, bērnu, medicīnas un izglītības iestādēs, baznīcās un kulta celtnēs, sanatorijās, bibliotēkās, muzejos un izstāžu galerijās, veikalos un tirgos, kafejnīcās, bāros un restorānos, ja nav izveidota atsevišķa telpa, kura nav caurstaigājama un kurā nedrīkst ieiet caur viesu telpu; ražošanas telpās, pasta un banku iestādēs, valsts varas, pārvaldes un kontroles iestāžu atrašanās vietās;

8) azartspēlēs piedalās personas, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu."

9. Papildināt 24.panta otro daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) tūlītēju laimestu izsniegšanu spēlētājam saskaņā ar izlozes plānu vai azartspēles noteikumiem."

10. Papildināt likumu ar 25.1 un 25.2 pantu šādā redakcijā:

"25.1 pants. Izlozes vai azartspēles organizētājam nav tiesību izmaksāt laimestu, kas ir ekvivalents vai lielāks par 10 000 latiem, nepieprasot no spēlētāja šādus identifikācijas datus:

1) rezidentiem - fiziskajām personām - vārdu, uzvārdu, personas kodu;

2) rezidentiem - juridiskajām personām - uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru;

3) nerezidentiem - fiziskajām personām - attiecīgās valsts izdota personas identifikācijas dokumenta datus - vārdu, uzvārdu, dokumenta izdošanas datumu, institūciju, kas dokumentu izdevusi, un dokumenta numuru;

4) nerezidentiem - juridiskajām personām - uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru.

25.2 pants. Šā likuma 25.1 pantā minētā informācija par spēlētāju un ar to veikto darījumu apliecinošie dokumenti izlozes vai azartspēles organizētājam jāsaglabā ne mazāk kā piecus gadus."

11. Izteikt 26.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Azartspēļu namu, kazino, totalizatora un derību darbības licences saņemšanai papildus šā panta pirmajā daļā minētajam Finansu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā jāiesniedz tās policijas iestādes (pārvaldes, nodaļas) izdota atļauja vai iebildumi, kuras teritorijā paredzēts uzsākt minēto darbību."

12. Izteikt 26.1 pantu šādā redakcijā:

"26.1 pants. Bingo un spēļu automātu azartspēļu organizēšanas atļaujas saņemšanai papildus šā likuma 26.pantā minētajam jāiesniedz šādas ziņas:

1) spēļu veidu apraksts;

2) spēļu automātu apraksts (tips, modifikācija, to ražotājs, izlaides datums);

3) spēļu automātu iespējamais izvietojums (pilsētā, rajonā, valstī);

4) likmes lielums;

5) laimestu procents no iemaksu kopsummas, to izmaksu garantijas (izņemot šā likuma 3.pantā minētos fiziskās prasmes un iemaņu spēļu automātus);

6) maksimālā laimestu summa."

13. Izteikt 26.3 pantu šādā redakcijā:

"26.3 pants. Totalizatora vai derību organizēšanas atļaujas saņemšanai papildus šā likuma 26.pantā minētajam jāiesniedz šādas ziņas:

1) totalizatora vai derību noteikumi;

2) totalizatora vai derību norises vieta;

3) totalizatora vai derību norises datums vai laika periods, kad notiek spēle;

4) dalības maksas likme;

5) spēles kartīšu veids, to izsniegšanas un savākšanas kārtība;

6) kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu, un tā izmaksas vieta;

7) likmju kopsummas un laimestu proporcijas katrai izlozei (tirāžai) noteiktā laika periodā;

8) laimestu kategorijas un naudas sadalījums pa atsevišķām laimestu kategorijām.

Uz totalizatora vai derību kartītēm jābūt spēles organizētāja uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukumam, adresei, kur var saņemt laimestu, kā arī spēles noteikumiem vai formulai."

14. Izteikt 26.4 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Finansu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija atļaujas izsniedz, ievērojot šo likumu un Ministru kabineta noteikumus."

15. Izteikt 28.pantu šādā redakcijā:

"28.pants. Uzņēmumu reģistrā iekļautie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) var saņemt atļauju un organizēt:

1) valsts mēroga izlozes, ja šo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pamatkapitāls (statūtu fonds) nav mazāks par 50 000 latu;

2) vietēja mēroga izlozes, ja šo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pamatkapitāls (statūtu fonds) nav mazāks par 10 000 latu;

3) azartspēles, ja šo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pamatkapitāls (statūtu fonds) nav mazāks par 50 000 latu."

16. Izteikt 34. un 35.pantu šādā redakcijā:

"34.pants. Atteikumu izsniegt atļauju, lēmumu par izlozes vai azartspēles vadītāja atsaukšanu vai azartspēļu apturēšanu, vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) sodīšanu izsniedz rakstveidā, un to var pārsūdzēt tiesā.

35.pants. Finansu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija ir tiesīga likumā noteiktajā kārtībā apturēt uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), tās struktūrvienības vai iekārtu darbību līdz pārkāpuma novēršanai, ja tiek konstatēts, ka uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas saņēmis atļauju izlozes vai azartspēles organizēšanai, pārkāpj likumus un citus normatīvos aktus, kas regulē izložu vai azartspēļu norisi:

1) turpina izlozes vai azartspēles organizēšanu un uzturēšanu, ja nav samaksāti likumos paredzētie nodokļi un nodevas;

2) pārkāpj atļaujā fiksētos noteikumus;

3) pārkāpj izložu un azartspēļu organizēšanas grāmatvedības uzskaites kārtību, ko nosaka Ministru kabinets;

4) azartspēļu organizēšanas vietā uzstādījis vai ekspluatē azartspēļu iekārtas, kurām nav veikta to marķēšana;

5) azartspēļu organizēšanas vietā uzstādījis vai ekspluatē azartspēļu iekārtas, kuras nav reģistrētas Valsts ieņēmumu dienestā."

17. Papildināt likumu ar 35.1 pantu šādā redakcijā:

"35.1 pants. Finansu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija ir tiesīga izsniegto atļauju anulēt, ja tiek konstatēts, ka uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas saņēmis atļauju izlozes vai azartspēles organizēšanai:

1) atļaujas saņemšanai iesniegtajos dokumentos apzināti uzrādījis nepatiesas ziņas;

2) noteiktā termiņā nav novērsis šā likuma 35.pantā minētos pārkāpumus;

3) atkārtoti pieļauj šā likuma 35.pantā minētos pārkāpumus."

18. Izslēgt 36.pantā vārdus "un izsniegto atļauju drīkst anulēt".

19. Izteikt 37.pantu šādā redakcijā:

"37.pants. Atļaujas saņēmējam valsts mēroga izlozes plāns jāpublicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", bet vietēja mēroga izlozes plāns - vietējā laikrakstā.

Izlozes plānam, azartspēles, totalizatora vai derību noteikumiem jābūt izliktiem izlozes biļešu pārdošanas vietā vai attiecīgi totalizatora un azartspēļu organizēšanas vietā, un tie izsniedzami pēc spēlētāja (apmeklētāja) pirmā pieprasījuma."

20. 38.pantā:

izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12) sīkāka informācija par totalizatoru, derībām vai izlozēm un ar tām saistīto pasākumu skaitu un raksturu;";

papildināt pantu ar 13.punktu šādā redakcijā:

"13) spēlētāju pretenziju izskatīšanas kārtība un termiņi."

21. Izteikt 38.1 pantu šādā redakcijā:

"38.1 pants. Izlozes biļetēm vai azartspēles kartītēm jābūt tipogrāfiski iespiestām.

Uz izlozes biļetēm vai azartspēles kartītēm jābūt:

1) izlozes vai azartspēles organizētāja uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukumam;

2) adresei, kur saņemt laimestu;

3) laimestu izsniegšanas beigu termiņam;

4) biļetes vai kartītes cenai vai spēles pamatlikmei;

5) izlozes plānam vai azartspēles noteikumiem;

6) kārtas vai sērijas vai kārtas un sērijas numuram.

Pirms atļaujas saņemšanas izlozes biļetes vai azartspēles kartītes jāreģistrē Finansu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā."

22. Izteikt 39.pantu šādā redakcijā:

"39.pants. Uzraudzību un kontroli pār to, kā atļaujas saņēmējs ievēro šo likumu, citus normatīvos aktus, izlozes plānu vai azartspēles noteikumus, veic Valsts ieņēmumu dienesta iestādes likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu" noteiktajā kārtībā un Finansu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

23. Papildināt likumu ar 39.1 pantu šādā redakcijā:

"39.1 pants. Finansu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju izveido un tās nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

Finansu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas uzdevumi ir šādi:

1) realizēt valsts politiku izložu un azartspēļu organizēšanā;

2) veikt izložu un azartspēļu organizētāju licencēšanu, uzraudzību un kontroli;

3) izstrādāt ar izložu un azartspēļu organizēšanu saistītu normatīvo aktu projektus;

4) nodrošināt izložu un azartspēļu tirgu sistemātisku uzskaiti un statistisku analīzi."

24. Izteikt 41.pantu šādā redakcijā:

"41.pants. Ienākumi no izložu vai azartspēļu nodevas un nodokļa tiek ieskaitīti likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli" noteiktajā kārtībā speciālajā budžetā un tās pašvaldības budžetā, kuras teritorijā tiek organizēta izloze vai azartspēle. Priekšlikumus par saņemtā ienākuma konkrēto sadalījumu proporcionāli kultūras un sporta vajadzībām nosaka:

1) attiecībā uz speciālo budžetu - Ministru kabineta izveidota šo nozaru ekspertu padome;

2) attiecībā uz tās pašvaldības budžetu, kuras teritorijā tiek organizēta izloze vai azartspēle, - pašvaldības padomes (domes) izveidota šo nozaru ekspertu padome."

25. Izteikt pārejas noteikumu šādā redakcijā:

"Pārejas noteikums

Līdz Finansu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas izveidošanai visas inspekcijas funkcijas pilda Finansu ministrija."

Pārejas noteikumi

1. Grozījumi likuma 19.pantā un 24.panta otrajā daļā stājas spēkā ar 1998.gada 1.janvāri.

2. Ministru kabinets līdz 1997.gada 1.jūlijam iesniedz Saeimai atbilstošus grozījumus likumā "Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību".

Likums stājas spēkā 1997.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 1997.gada 10.aprīlī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1997.gada 22.aprīlī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par izlozēm un azartspēlēm" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 10.04.1997.Stājas spēkā: 01.07.1997.Zaudē spēku: 01.01.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 100/101, 22.04.1997.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 10, 22.05.1997.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
43091
01.07.1997
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)