Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2001. gada 27. decembra noteikumus Nr. 537 "Noteikumi par Statistiskās informācijas valsts programmu 2002.gadam".

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 82

Rīgā 2001.gada 27.februārī (prot. Nr. 9, 2.§)

Noteikumi par Statistiskās informācijas valsts programmu 2001.gadam

Izdoti saskaņā ar Valsts statistikas likuma 5.panta otrās daļas 3.punktu

1. Šie noteikumi apstiprina Statistiskās informācijas valsts programmu 2001.gadam (pielikums).

2. Atzīt par spēku zaudējušiem:

2.1. Ministru kabineta 1999.gada 14.decembra noteikumus Nr.408 "Noteikumi par valsts statistisko informāciju 2000.gadā" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 424./427.nr.; 2000, 341./343.nr.);

2.2. Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumus Nr.340 "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 14.decembra noteikumos Nr.408 "Noteikumi par valsts statistisko informāciju 2000.gadā"" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 341./343.nr.).

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ
Ekonomikas ministrs A.Kalvītis

Noteikumi stājas spēkā ar 2001.gada 3.martu.

Pielikums

Ministru kabineta

2001.gada 27.februāra noteikumiem Nr.82

Statistiskās informācijas valsts programma 2001.gadam

Informācijas saturu un Informācijas Informācijas
Nr.p.k. Informācijas saturs metodoloģiju koordinējošā iegūšanas avots Periodiskums iegūšanas metode Izstrādes kopums
starptautiskā organizācija
1. Nacionālo kontu sistēma
1.1. Latvijas nacionālo kontu sistēma pēc Eiropas Nacionālo Eurostat modulis 401, statistikas veidlapas: gads aprēķini kopā Latvijā
un reģionālo kontu sistēmas Eiropas Kopienā (ESA-95) un Eiropas brīvās tirdzniecības 1-gada,
ANO pārveidotās metodoloģijas asociācija, 2-gada,
Ekonomiskās sadarbības Centrālās statistikas pārvaldes
un attīstības organizācija, nozaru nodaļu aprēķini,
Eiropas ekonomiskā komisija, Finansu ministrijas,
Starptautiskais valūtas fonds, Valsts kases,
Pasaules banka Labklājības ministrijas,
Zemkopības ministrijas un
Latvijas Bankas dati
1.2. Preču un pakalpojumu izlaide faktiskajās cenās un Eurostat moduļi 401; 402; Centrālās statistikas pārvaldes ceturksnis aprēķini kopā Latvijā, pa nozarēm
1995.gada salīdzināmajās cenās pa nozarēm 405; 406 nozaru nodaļu aprēķini, (NACE 2 zīmju līmenī)
Finansu ministrijas,
Valsts kases,
Labklājības ministrijas un
Latvijas Bankas dati
1.3. Starppatēriņš faktiskajās cenās un 1995.gada salīdzināmajās Eurostat moduļi 401; 402; Centrālās statistikas pārvaldes ceturksnis aprēķini kopā Latvijā, pa nozarēm
cenās pa nozarēm 405; 406 nozaru nodaļu aprēķini, (NACE 2 zīmju līmenī)
Finansu ministrijas,
Valsts kases,
Labklājības ministrijas un
Latvijas Bankas dati
1.4. Iekšzemes kopprodukts faktiskajās cenās un 1995.gada
salīdzināmajās cenās:
- no ražošanas aspekta Eurostat moduļi 401; 431; 432 statistikas veidlapas: ceturksnis, gads aprēķini kopā Latvijā, pa nozarēm
1-gada, (NACE burtu līmenī)
2-gada,
Centrālās statistikas pārvaldes
nozaru nodaļu aprēķini,
Finansu ministrijas,
Valsts kases,
Labklājības ministrijas un
Latvijas Bankas dati
statistikas veidlapas: gads aprēķini kopā Latvijā, pa nozarēm
1-gada, (NACE 2 zīmju līmenī)
2-gada,
Centrālās statistikas pārvaldes
nozaru nodaļu aprēķini,
Finansu ministrijas,
Valsts kases,
Labklājības ministrijas un
Latvijas Bankas dati
- no izlietojuma aspekta Eurostat moduļi 401; 431; 432 Centrālās statistikas pārvaldes ceturksnis, gads aprēķini kopā Latvijā, pa svarīgākajiem
nozaru nodaļu aprēķini, izlietojuma veidiem
Finansu ministrijas,
Valsts kases,
Labklājības ministrijas un
Latvijas Bankas dati
- no ieņēmumu aspekta Eurostat moduļi 401; 431; 432 Centrālās statistikas pārvaldes gads aprēķini kopā Latvijā, pa svarīgākajiem
nozaru nodaļu aprēķini, ieņēmumu veidiem
Finansu ministrijas,
Valsts kases,
Labklājības ministrijas un
Latvijas Bankas dati
1.5. Reģionālā iekšzemes kopprodukta 1999.gadā aprēķins Eurostat moduļi 401; 721 statistikas veidlapas: gads aprēķini kopā Latvijā un pa pieciem
faktiskajās cenās 1-gada, reģioniem (Rīgas reģions,
2-gada, Vidzeme, Kurzeme, Zemgale,
Centrālās statistikas pārvaldes Latgale), pa rajoniem un
nozaru nodaļu aprēķini, republikas pilsētām
Finansu ministrijas,
Valsts kases,
Labklājības ministrijas un
Latvijas Bankas dati
1.6. Nacionālā kopprodukta aprēķins Eurostat moduļi 411; 431; 432 statistikas veidlapas: ceturksnis, gads aprēķini kopā Latvijā
faktiskajās cenās 1-gada,
2-gada,
Centrālās statistikas pārvaldes
nozaru nodaļu aprēķini,
Latvijas Bankas dati
1.7. Ēnu ekonomikas apjomi Centrālās statistikas pārvaldes gads apsekojumi; aprēķini kopā Latvijā
nozaru nodaļu aprēķini
1.8. Simetriskās izmaksu-izlaides tabulas Eurostat moduļi 401; 405 statistikas veidlapas: gads apsekojumi; aprēķini kopā Latvijā, pa nozarēm
1-gada, (NACE 2 zīmju līmenī)
2-gada,
2-darbs,
2-ieguldījumi,
2-investīcijas,
Centrālās statistikas pārvaldes
nozaru nodaļu aprēķini,
Finansu ministrijas,
Valsts kases,
Valsts ieņēmumu dienesta,
Valsts ieņēmumu dienesta
Muitas pārvaldes,
Labklājības ministrijas un
Latvijas Bankas dati
1.9. Uzņēmumu finansu statistika:
- bilances aktīva un pasīva sastāvdaļas statistikas veidlapa 1-f ceturksnis ekonomiski aktīvo kopā Latvijā, pa nozarēm pēc
uzņēmumu izlases pamatdarbības (NACE 2 zīmju
veida apsekojums līmenī), pa sektoriem
- bilances aktīva un pasīva sastāvdaļas, t.sk. ilgtermiņa statistikas veidlapa 1-gada gads ekonomiski aktīvo kopā Latvijā, pa nozarēm pēc
ieguldījumi programmatūras iegādei uzņēmumu izlases pamatdarbības (NACE 2 zīmju
veida apsekojums līmenī), pa sektoriem, pa
republikas pilsētām un rajoniem
- peļņas un zaudējumu aprēķins statistikas veidlapa 1-f ceturksnis ekonomiski aktīvo kopā Latvijā, pa nozarēm pēc
uzņēmumu izlases pamatdarbības (NACE 2 zīmju
veida apsekojums līmenī), pa sektoriem
statistikas veidlapa 1-gada gads ekonomiski aktīvo kopā Latvijā, pa nozarēm pēc
uzņēmumu izlases pamatdarbības (NACE 2 zīmju
veida apsekojums līmenī), pa sektoriem, pa
republikas pilsētām un rajoniem
- rentabilitāte, aktivitāte, likviditāte u.c. finansu analīzes rādītāji statistikas veidlapa 1-f ceturksnis ekonomiski aktīvo kopā Latvijā, pa nozarēm pēc
uzņēmumu izlases pamatdarbības (NACE 2 zīmju
veida apsekojums līmenī), pa sektoriem
statistikas veidlapa 1-gada gads ekonomiski aktīvo kopā Latvijā, pa nozarēm pēc
uzņēmumu izlases pamatdarbības (NACE 2 zīmju
veida apsekojums līmenī), pa sektoriem, pa
republikas pilsētām un rajoniem
- uzņēmumu ilgtermiņa ārvalstu aizņēmumi un ārējā parāda Latvijas Bankas dati ceturksnis ekonomiski aktīvo kopā Latvijā, pa nozarēm
prognoze uzņēmumu izlases pēc pamatdarbības (NACE 4 zīmju
veida apsekojums līmenī), pa aizdevēju tipiem, pa
valstīm, pa valūtām, pēc nerezidentu
līdzdalības uzņēmumu pamatkapitālā
2. Maksājumu bilance
2.1. Maksājumu bilance Starptautiskais valūtas fonds, Latvijas Bankas dati ceturksnis, gads aprēķins kopā Latvijā
Eurostat moduļi 541; 542;
543; 544,
Eiropas Centrālā banka
2.2. Pakalpojumu eksports un imports (pēc maksājumu Starptautiskais valūtas fonds, Latvijas Bankas dati ceturksnis, gads aprēķins kopā Latvijā, pa ekonomiskās
bilances klasifikācijas) Eurostat modulis 544 darbības veidiem (NACE 4 zīmju
līmenī)
2.3. Ārvalstu investīcijas Starptautiskais valūtas fonds, Latvijas Bankas dati ceturksnis aprēķins kopā Latvijā, pa ekonomiskās
Eurostat modulis 543 darbības veidiem (NACE 2 zīmju
līmenī), pa valstīm
2.4. Starptautiskā investīciju bilance Starptautiskais valūtas fonds, Latvijas Bankas dati ceturksnis, gads aprēķins kopā Latvijā
Eiropas Centrālā banka
3. Valsts finanses, bankas un naudas apgrozība
3.1. Valsts kopbudžeta izpilde Starptautiskais valūtas fonds, Valsts kases dati mēnesis, pilns apsekojums kopā Latvijā
Eurostat modulis 524 ceturksnis
3.2. Valsts konsolidētā kopbudžeta izpilde pēc ekonomiskās Starptautiskais valūtas fonds, Valsts kases dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā
un funkcionālās klasifikācijas Eurostat modulis 524
3.3. Valsts pamatbudžeta izpilde pa ieņēmumu un izdevumu Starptautiskais valūtas fonds, Valsts kases dati mēnesis, pilns apsekojums kopā Latvijā
veidiem Eurostat modulis 524 ceturksnis, gads
3.4. Valsts speciālo budžetu izpilde pa ieņēmumu un izdevumu Starptautiskais valūtas fonds, Valsts kases dati mēnesis, pilns apsekojums kopā Latvijā
veidiem Eurostat modulis 524 ceturksnis, gads
3.5. Pašvaldību pamatbudžeta izpilde pa ieņēmumu un Starptautiskais valūtas fonds, Valsts kases dati mēnesis, pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām,
izdevumu veidiem Eurostat modulis 524 ceturksnis, gads rajoniem, pagastiem un novadiem
3.6. Pašvaldību speciālā budžeta izpilde pa ieņēmumu un Starptautiskais valūtas fonds, Valsts kases dati mēnesis, pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām,
izdevumu veidiem Eurostat modulis 524 ceturksnis, gads rajoniem, pagastiem un novadiem
3.7. Samaksātie nodokļi pa to veidiem; nodokļu parādi pa to Valsts ieņēmumu dienesta mēnesis, pilns apsekojums kopā Latvijā
veidiem perioda sākumā un perioda beigās dati ceturksnis, gads
3.8. Valsts parāds Starptautiskais valūtas fonds, Valsts kases dati mēnesis, pilns apsekojums kopā Latvijā
Eurostat modulis 524 ceturksnis, gads
3.9. Latvijas Bankas bilance Starptautiskais valūtas fonds Latvijas Bankas dati mēnesis, pilns apsekojums kopā Latvijā
ceturksnis, gads
3.10. Latvijas Bankas ienākumu un izdevumu pārskats Latvijas Bankas dati ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
3.11. Latvijas Bankas peļņas un zaudējumu aprēķins Starptautiskais valūtas fonds Latvijas Bankas dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā
3.12. Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtas kursi Latvijas Bankas dati mēnesis, pilns apsekojums kopā Latvijā
ceturksnis, gads
3.13. Ārvalstu valūtas pirkšana un pārdošana Starptautiskais valūtas fonds, Latvijas Bankas dati mēnesis kredītiestādes un kopā Latvijā
Eiropas Centrālā banka valūtas maiņas punkti
3.14. Atklātā pozīcija ārvalstu valūtā Starptautiskais valūtas fonds Latvijas Bankas dati nedēļa izlases veida kopā Latvijā
apsekojums
3.15. Lata reālā efektīvā kursa indekss Latvijas Bankas dati mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
3.16. Skaidrā nauda apgrozībā (perioda beigās) Eurostat moduļi 522; 523 Latvijas Bankas dati mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
3.17. Kredītiestāžu kopsavilkuma bilance: Starptautiskais valūtas fonds, Latvijas Bankas dati mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
- mēneša bilances pārskats Eiropas Centrālā banka
- peļņas un zaudējumu aprēķins Latvijas Bankas dati ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
- rezidentiem izsniegto kredītu atlikumi tautsaimniecībā
- kredītiestāžu mēneša bilances pārskata pozīcijas valstu
dalījumā
- kredītiestāžu mēneša bilances pārskata pozīcijas valūtu
dalījumā
- aktīvi un pasīvi pārvaldīšanā
3.18. Kredītiestāžu maksājumu statistika Eiropas Centrālā banka Latvijas Bankas dati pusgads bankas un ārvalstu kopā Latvijā
banku filiāles
3.19. Banku sistēmas tīrie ārējie aktīvi, izņemot zeltu (perioda beigās) Starptautiskais valūtas fonds Latvijas Bankas dati mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
3.20. Kredītu vidējās gada likmes kredītiestādēs Eiropas Centrālā banka, Latvijas Bankas dati mēnesis, pilns apsekojums kopā Latvijā
Eurostat moduļi 522; 523 ceturksnis, gads
3.21. Noguldījumu vidējās gada likmes kredītiestādēs Eurostat moduļi 522; 523 Latvijas Bankas dati mēnesis, pilns apsekojums kopā Latvijā
ceturksnis, gads
3.22. Privātpersonu noguldījumi Starptautiskais valūtas fonds, Latvijas Bankas dati pusgads pilns apsekojums kopā Latvijā
Eiropas Centrālā banka
3.23. Rezervju prasības Starptautiskais valūtas fonds, Latvijas Bankas dati mēnesis bankas un ārvalstu kopā Latvijā
Eiropas Centrālā banka banku filiāles
3.24. Darījumi vērtspapīru otrreizējā tirgū ar Latvijas valsts Starptautiskais valūtas fonds Latvijas Bankas dati mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
. iekšējā aizņēmuma obligācijām un parādzīmēm
3.25. Rīgas Fondu biržas pamatrādītāji: Rīgas Fondu biržas dati ceturksnis, gads pilns apsekojums kopā Latvijā
- tirgus kapitalizācija
- sesiju skaits
- biržas sarakstos iekļauto akciju laidienu skaits
- kopējais apgrozījums
- Dow Jones Rīgas Fondu biržas indekss (perioda beigās)
- Rīgas Fondu biržas indekss RICI (perioda beigās)
3.26. Vērtspapīru darījumu apjoms atkarībā no emitenta Vērtspapīru tirgus komisijas mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
rezidentūras, vērtspapīru statusa un šķiras dati
3.27. Latvijas starpnieksabiedrību turējumā esošo vērtspapīru Vērtspapīru tirgus komisijas mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
kopējā vērtība uz pārskata perioda beigām dati
3.28. Brokeru sabiedrību finansu rādītāji: Vērtspapīru tirgus komisijas mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
- kopsavilkumu bilance dati
- peļņas un zaudējumu aprēķins
- naudas plūsmas pārskats un pielikumi
3.29. Investīciju sabiedrību kapitāla pietiekamības aprēķins Finansu un kapitāla tirgus mēnesis (sākot pilns apsekojums kopā Latvijā
komisijas dati ar 01.07.2001.)
3.30. Publisko akciju sabiedrību finansu rādītāji: Vērtspapīru tirgus komisijas ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
- kopsavilkumu bilance dati
- peļņas un zaudējumu aprēķins
- naudas plūsmas pārskats un pielikumi
3.31. Ieguldījumu sabiedrību pārvaldījumā esošo Vērtspapīru tirgus komisijas gads pilns apsekojums kopā Latvijā
ieguldījumu fondu finansu rādītāji: dati
- aktīvu un saistību rādītāji
- ienākumu pārskats
- neto aktīvu kustības pārskats
- ieguldījumu portfeļa pārskats
- pielikumi
3.32. Apdrošināšanas sabiedrību kopsavilkumu bilance Eurostat modulis 514 Valsts apdrošināšanas gads pilns apsekojums kopā Latvijā
uzraudzības inspekcijas dati
3.33. Apdrošināšanas sabiedrību peļņas un zaudējumu aprēķins Eurostat modulis 514 Valsts apdrošināšanas gads pilns apsekojums kopā Latvijā
uzraudzības inspekcijas dati
3.34. Apdrošināšanas sabiedrību parakstītās apdrošināšanas Eurostat modulis 514 Valsts apdrošināšanas ceturksnis, gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa apdrošināšanas
prēmijas un izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība uzraudzības inspekcijas dati veidiem
3.35. Azartspēļu un izložu organizēšana:
- izsniegtās atļaujas Finansu ministrijas Izložu un gads pilns apsekojums kopā Latvijā
azartspēļu uzraudzības
inspekcijas dati
- azartspēļu un izložu rādītāji Finansu ministrijas Izložu un ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
azartspēļu uzraudzības
inspekcijas dati
Piezīme. Saskaņā ar Finansu un kapitāla tirgus komisijas likumu ar 2001.gada 1.jūliju atbildīgā par Vērtspapīru tirgus komisijas un Valsts apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas informācijas sagatavošanu ir Finansu un kapitāla tirgus komisija.
4. Ārējā tirdzniecība
4.1. Preču eksports un imports: ANO, muitas kravas deklarācijas, mēnesis, pilns apsekojums kopā Latvijā
- kopā (latos, ASV dolāros, naturālā izteiksmē) Eurostat moduļi 116; 531; statistikas veidlapa 2-EI ceturksnis, gads
532; 535; 536
- pa valstīm (latos, ASV dolāros, naturālā izteiksmē) ANO, muitas kravas deklarācijas, mēnesis, pilns apsekojums kopā Latvijā
Eurostat moduļi 116; 531; statistikas veidlapa 2-EI ceturksnis, gads
532; 535; 536
- pēc Harmonizētās preču aprakstīšanas un kodēšanas ANO, muitas kravas deklarācijas, mēnesis, pilns apsekojums kopā Latvijā
sistēmas un Eiropas Savienības kombinētās nomenklatūras Eurostat moduļi 116; 531; statistikas veidlapa 2-EI ceturksnis, gads
(latos, ASV dolāros, naturālā izteiksmē) 532; 535; 536
- pēc NACE nozarēm (latos, ASV dolāros, naturālā muitas kravas deklarācijas, ceturksnis, gads pilns apsekojums kopā Latvijā
izteiksmē) statistikas veidlapa 2-EI
- pēc Plašo ekonomisko kategoriju klasifikācijas - muitas kravas deklarācijas, ceturksnis, gads pilns apsekojums kopā Latvijā
kapitāla, starppatēriņa un patēriņa preces (latos, statistikas veidlapa 2-EI
ASV dolāros, naturālā izteiksmē)
- pa norēķinu valūtu veidiem (latos) muitas kravas deklarācijas, ceturksnis, gads pilns apsekojums kopā Latvijā
statistikas veidlapa 2-EI
4.2. Kravu eksports un imports (tonnās, papildu mērvienībās) Eurostat modulis 532 muitas kravas deklarācijas mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
pa transporta veidiem
5. Cenu statistika
5.1. Patēriņa cenu indeksa aprēķins Starptautiskais valūtas fonds, cenu reģistrācijas veidlapa mēnesis izlases veida kopā Latvijā, pa galvenajiem preču
Eurostat modulis 471 apsekojums 15 un pakalpojumu veidiem
rajonu centros
5.2. Harmonizētais patēriņa cenu indekss Eurostat modulis 551 cenu reģistrācijas veidlapa mēnesis izlases veida kopā Latvijā, pa galvenajiem preču
apsekojums 15 un pakalpojumu veidiem
rajonu centros
5.3. Rūpniecības produkcijas ražotāju cenu indeksu aprēķins Starptautiskais valūtas fonds, statistikas veidlapa 1-rc mēnesis izlases veida kopā Latvijā, pa rūpniecības
Eurostat modulis 442 apsekojums (cenas nozarēm (NACE 2 zīmju līmenī)
tiek reģistrētas
aptuveni 350
uzņēmumos)
5.4. Eksporta vienības vērtības indeksu aprēķins Starptautiskais valūtas fonds, muitas kravas deklarācijas, ceturksnis izlases veida kopā Latvijā, pa svarīgākajām
Eurostat modulis 402 pa atsevišķām preču grupām - apsekojums (aptuveni preču grupām
ražotāju cenu indeksi 500 Latvijas kombinētās
nomenklatūras 9
zīmju pozīciju)
5.5. Importa vienības vērtības indeksu aprēķins Starptautiskais valūtas fonds, muitas kravas deklarācijas, ceturksnis izlases veida kopā Latvijā, pa svarīgākajām
Eurostat modulis 402 statistikas veidlapa 1-rc apsekojums (aptuveni preču grupām
1000 Latvijas
kombinētās nomen-
klatūras pozīciju)
5.6. Būvniecības izmaksu indeksu aprēķins Eurostat modulis 442 statistikas veidlapa 1-bc ceturksnis izlases veida kopā Latvijā, pa unificētiem
apsekojums (informā- būvniecības modeļiem, pa resursu
ciju sniedz aptuveni veidiem
200 uzņēmumu)
5.7. Lauksaimniecības produktu vidējās iepirkuma cenas un to Eurostat modulis 633
indeksi:
- lopi, putni statistikas veidlapa 11-iepirkums mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
- piens statistikas veidlapa 13-iepirkums mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
- graudi statistikas veidlapa 1-iepirkums ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
(janvāris-jūnijs),
mēnesis
(jūlijs-decembris)
- cukurbietes statistikas veidlapa 4-iepirkums mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
(septembris-
janvāris)
- lini statistikas veidlapa 5-iepirkums gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
5.8. Cenu apsekojums pirktspējas paritāšu aprēķiniem Ekonomiskās sadarbības statistikas veidlapas: gads izlases veida patēriņa preču, investīciju preču un
attīstības organizācija (OECD), 1-sp, apsekojums būvprojektu cenas
Eurostat modulis 552 2-sp
6. Demogrāfiskā statistika
6.1. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits: Eurostat modulis 311
- 2001.gada sākumā un vidēji 2000.gadā Centrālās statistikas pārvaldes gads aprēķins kopā Latvijā, Rīgā, pa pilsētām,
aprēķini rajoniem, pagastiem un novadiem
- katra ceturkšņa sākumā Centrālās statistikas pārvaldes ceturksnis aprēķins kopā Latvijā, pa republikas
aprēķini pilsētām un rajoniem
- katra mēneša sākumā Centrālās statistikas pārvaldes mēnesis aprēķins kopā Latvijā, Rīgā
aprēķini
6.2. Iedzīvotāju dabiskās kustības (dzimušo un mirušo skaits) rādītāji: Eurostat modulis 311
- dzimušo un mirušo cilvēku skaits civilstāvokļa aktu reģistri, mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
apliecības par nāves gadījumiem
civilstāvokļa aktu reģistri, ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas
apliecības par nāves gadījumiem pilsētām un rajoniem
- dabiskās kustības rādītāji grupējumos pēc dažādām civilstāvokļa aktu reģistri, gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām,
sociālekonomiskajām un demogrāfiskajām pazīmēm apliecības par nāves gadījumiem rajoniem, pagastiem un novadiem
6.3. Noslēgto un šķirto laulību skaits pēc dažādām Eurostat modulis 311 civilstāvokļa aktu reģistri, gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām,
sociālekonomiskajām un demogrāfiskajām pazīmēm statistikas veidlapa rajoniem, pagastiem un novadiem
1-šķirtās laulības
6.4. Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas rādītāji: Eurostat modulis 313
- pierakstīto un izrakstīto personu skaits Iedzīvotāju reģistra dati mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā, Rīgā
Iedzīvotāju reģistra dati ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas
pilsētām un rajoniem
- migrācijas rādītāji pēc dažādām sociālekonomiskajām Migrācijas statistiskās gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām
un demogrāfiskajām pazīmēm uzskaites taloni, un rajoniem
Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes dati
6.5. Iedzīvotāju dzimuma struktūras un vecuma struktūras (ar Eurostat modulis 311 Centrālās statistikas pārvaldes gads aprēķins kopā Latvijā, pa republikas
viena gada intervālu) aprēķini pēc stāvokļa uz 2001.gada aprēķini pilsētām un rajoniem
sākumu
6.6. Iedzīvotāju nacionālā sastāva aprēķins pēc stāvokļa uz Centrālās statistikas pārvaldes gads aprēķins kopā Latvijā, pa republikas
2001.gada sākumu aprēķini pilsētām un rajoniem
6.7. Iedzīvotāju paredzamā mūža ilguma aprēķins Eurostat modulis 311 Centrālās statistikas pārvaldes gads aprēķins kopā Latvijā, Rīgā, pa pilsētu un
aprēķini lauku iedzīvotājiem
6.8. Iedzīvotāju sadalījums pēc pilsonības Eurostat modulis 313 Pilsonības un migrācijas lietu gads reģistru datu atlase kopā Latvijā
pārvaldes dati pēc noteiktiem
parametriem
6.9. Iedzīvotāju mirstības cēloņi Pasaules veselības miršanas reģistri, gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas
aizsardzības organizācija, apliecības par nāves gadījumiem, pilsētām un rajoniem
Eurostat moduļi 311; 351 bezpeļņas organizācijas valsts
akciju sabiedrības "Veselības
statistikas un medicīnas
tehnoloģiju aģentūra" dati
6.10. Iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā bezdarba līmeņa Eurostat modulis 311 Pilsonības un migrācijas lietu gads reģistru datu atlase kopā Latvijā, pa republikas
aprēķiniem pārvaldes dati, pēc noteiktiem pilsētām, rajoniem, pagastiem un
Centrālās statistikas pārvaldes parametriem novadiem
aprēķini
6.11. Valstī notiekošo administratīvi teritoriālo izmaiņu uzskaite Centrālās statistikas pārvaldes gads aprēķins pa rajoniem, pilsētām, pagastiem
un ar tām saistītie iedzīvotāju skaita izmaiņu aprēķini pa aprēķini un novadiem
atsevišķām administratīvajām teritorijām
6.12. Informācija pašvaldību finansu izlīdzināšanas sistēmas Pilsonības un migrācijas lietu gads reģistru datu atlase pa rajoniem, pilsētām, pagastiem
aprēķiniem pārvaldes dati pēc noteiktiem un novadiem
parametriem
6.13. 2000.gada tautas skaitīšanas datu apstrāde un sagatavošana Eurostat modulis 312 visu gadu saskaņā
publicēšanai ar speciālu plānu
7. Izglītības un zinātnes statistika
7.1. Vispārizglītojošo dienas skolu darbības rādītāji: Apvienoto Nāciju Izglītības un zinātnes gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām, rajoniem,
- skolēnu skaits Izglītības, zinātnes un ministrijas dati pagastiem un novadiem, Rīgas
- skolēnu sadalījums pa vecuma un klašu grupām, kultūras organizācija, priekšpilsētām, pa īpašuma
pēc apmācību valodas Eurostat modulis 331 formām
- pedagoģiskais personāls
- otrgadnieku skaits
- skolu absolventi
- svešvalodu apmācība
7.2. Vakarskolu darbības rādītāji: Apvienoto Nāciju Izglītības un zinātnes gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām,
- skolēnu skaits Izglītības, zinātnes un ministrijas dati rajoniem, pagastiem un novadiem,
- skolēnu sadalījums pa vecuma un klašu grupām kultūras organizācija, Rīgas priekšpilsētām
- svešvalodu apmācība Eurostat modulis 331
- skolēnu uzņemšana
- izlaidums
- pedagoģiskie darbinieki u.c.
7.3. Pirmsskolas vecuma bērnu iestāžu darba rādītāji: Apvienoto Nāciju statistikas veidlapa gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām,
- pirmsskolas vecuma bērnu iestāžu skaits Izglītības, zinātnes un 1-pirmskolas iestāde rajoniem, pagastiem un novadiem,
- bērnu skaits, vecums, tautība kultūras organizācija, Rīgas priekšpilsētām
- apmācību valoda Eurostat modulis 331
- vietu un grupu skaits
- pirmsskolas vecuma bērnu iestāžu darbinieki
7.4. Augstskolu darbības rādītāji: Apvienoto Nāciju statistikas veidlapa gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas
- studentu skaits pa studiju programmām Izglītības, zinātnes un 1-augstskola pilsētām, rajoniem un Rīgas
- studentu skaits pa kursiem kultūras organizācija, priekšpilsētām
- uzņemšanas rezultāti Eurostat modulis 331
- izlaidums
- mācību personāls
- to studentu skaits, kuri ieradušies no ārvalstīm
7.5. Profesionālo izglītības iestāžu rādītāji: Apvienoto Nāciju statistikas veidlapa prof-1 gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām,
- audzēkņu skaits pa mācību programmām Izglītības, zinātnes un rajoniem un Rīgas priekšpilsētām
- audzēkņu skaits pa kursiem kultūras organizācija,
- audzēkņu skaits pēc vecuma Eurostat moduļi 331; 332
- izlaidums
- uzņemšanas rezultāti
- darbinieki u.c.
7.6. Izglītības un zinātnes ministrijas profesionālās izglītības Izglītības un zinātnes trīs reizes gadā pilns apsekojums pa izglītības iestādēm
iestāžu rādītāji: ministrijas dati
- audzēkņu sadalījums pa grupām (no valsts budžeta finansētām)
- audzēkņu kustība (uzņemti, atskaitīti utt.)
7.7. Interešu izglītības un ārpusskolas iestāžu darbības rādītāji: Izglītības un zinātnes gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas
- audzēkņu skaits pa interešu izglītības programmām ministrijas dati pilsētām un rajoniem
- darbinieku skaits u.c.
7.8. Bērnu mūzikas skolu un mākslas skolu darbības rādītāji: Kultūras ministrijas dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas
- audzēkņu skaits pilsētām, rajoniem, pagastiem un
- pedagoģisko darbinieku skaits u.c. novadiem, Rīgas priekšpilsētām,
pa īpašuma formām
7.9. Pieaugušo apmācības iestāžu darbības rādītāji Eurostat modulis 331 statistikas veidlapa gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas
1-pieaugušo izglītība pilsētām, rajoniem, pagastiem un
novadiem
7.10. Zinātnisko iestāžu darbības rādītāji: Apvienoto Nāciju statistikas veidlapas: gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas
- zinātnisko iestāžu skaits Attīstības programma, 1-pētniecība, pilsētām un rajoniem
- zinātnisko darbinieku, tehniķu un laborantu skaits Eurostat modulis 731 3-pētniecība,
- zinātniski tehniskās produkcijas apjoms 4-pētniecība
7.11. Pētniecības un attīstības rādītāji ražošanas sektorā: Eurostat modulis 731 apsekojuma veidlapa gads izlases veida kopā Latvijā, pa ekonomiskās
- izdevumi pētniecībai un attīstībai 2-pētniecība pilotapsekojums darbības veidiem (NACE 2 zīmju
- zinātnisko darbinieku skaits līmenī)
7.12. Fizkultūras kolektīvi, sporta objekti un sporta skolu darbība: Izglītības un zinātnes gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas
- sporta organizāciju skaits ministrijas Sporta pārvaldes pilsētām un rajoniem
- sporta bāzu skaits dati
- sporta kolektīvos, klubos, sporta skolās, sekcijās u.c.
nodarbināto skaits
- sporta klubu darbības rādītāji
8. Kultūras statistika
8.1. Bibliotēku darbības rādītāji: Apvienoto Nāciju Latvijas Nacionālās gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām,
- lasītāju skaits Izglītības, zinātnes un bibliotēkas dati rajoniem, pagastiem un novadiem
- fondu kustība kultūras organizācija
- bibliotēku darbinieki
- finansiālā darbība u.c.
8.2. Muzeju darbības rādītāji: Apvienoto Nāciju statistikas veidlapa 1-muzejs gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām,
- apmeklētāju skaits Izglītības, zinātnes un rajoniem, pagastiem un novadiem
- fondu kustība kultūras organizācija
- izstāžu organizēšana
- finansiālā darbība u.c.
- krājumu komplektēšana un saglabāšana Muzeju valsts pārvaldes dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā
- krājumu izmantošana
- zinātniskās pētniecības darbs
- ekspozīciju un izstāžu iekārtošanas darbs
- izglītojošais darbs
- muzeja darba popularizēšana un sabiedriskā saskarsme
- darbinieku kvalifikācijas celšana
- veiktie saimnieciskie pasākumi
- muzeja bibliotēka un zinātniskais arhīvs
- muzeja darbinieki
8.3. Teātru darbības rādītāji: Apvienoto Nāciju statistikas veidlapa 1-teātris pusgads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām
- vietu skaits Izglītības, zinātnes un un rajoniem
- apmeklētāju skaits kultūras organizācija
- izrāžu skaits
- pirmizrāžu skaits
- finansiālā darbība u.c.
8.4. Cirka darbības rādītāji: statistikas veidlapa 1-cirks gads pilns apsekojums kopā Latvijā
- vietu skaits
- izrāžu skaits Latvijā
- apmeklētāju skaits u.c.
8.5. Zooloģisko dārzu darbības rādītāji: statistikas veidlapa gads pilns apsekojums kopā Latvijā
- apmeklētāju skaits 1-zooloģiskais dārzs
- finansiālā darbība u.c.
8.6. Kinofilmu iznomāšana: Apvienoto Nāciju statistikas veidlapa gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām
- iznomāto filmu skaits Izglītības, zinātnes un 1-kinofilmu iznomāšana un rajoniem
- skatītāju skaits kultūras organizācija,
- finansiālā darbība u.c. Eurostat modulis 493
8.7. Kinoiestāžu darbības rādītāji: Apvienoto Nāciju statistikas veidlapa 1-kino gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām,
- vietu skaits Izglītības, zinātnes un rajoniem, pagastiem un novadiem
- seansu skaits kultūras organizācija,
- apmeklētāju skaits Eurostat modulis 493
- kases ieņēmumi u.c.
8.8. Kultūras namu un tautas namu darbības rādītāji: Apvienoto Nāciju statistikas veidlapa gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām,
- pašdarbības kolektīvu skaits Izglītības, zinātnes un 1-Kultūras nams/Tautas nams rajoniem, pagastiem un novadiem
- dalībnieku skaits kultūras organizācija (dati apkopoti kopīgi ar
- vietu skaits Kultūras ministriju)
- darbinieki
- finansiālie rādītāji u.c.
8.9. Ar tautas namiem nesaistīto māksliniecisko kolektīvu un Apvienoto Nāciju statistikas veidlapa gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām
pulciņu darbības rādītāji: Izglītības, zinātnes un 1-mākslinieciskie kolektīvi un rajoniem
- māksliniecisko kolektīvu skaits kultūras organizācija (dati apkopoti kopīgi ar
- dalībnieku skaits u.c. Kultūras ministriju)
8.10. Filmu studiju darbības rādītāji: Apvienoto Nāciju statistikas veidlapa gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām
- uzņemto filmu skaits Izglītības, zinātnes un 1-kinofilmu ražošana un rajoniem
- uzņemto filmu sadalījums pa veidiem kultūras organizācija,
- filmu uzņemšanas izmaksas u.c. Eurostat modulis 493
8.11. Grāmatu, žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu izdošana: Apvienoto Nāciju Latvijas Nacionālās gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas
- izdoto žurnālu, avīžu u.c. periodisko izdevumu skaits Izglītības, zinātnes un bibliotēkas Bibliogrāfijas pilsētām un rajoniem, pa īpašuma
- periodisko izdevumu sadalījums pēc iespiešanas valodas kultūras organizācija institūta dati formām
un iznākšanas vietas
- metiens
- iespiedlokšņu novilkumu skaits
- grāmatu un brošūru izdevēji
- grāmatu un brošūru sadalījums pēc uzdevuma
- grāmatu un brošūru sadalījums pēc valodas
- daiļliteratūra pa žanriem u.c.
8.12. Televīzijas un radio studiju darbība: Apvienoto Nāciju statistikas veidlapa gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām
- darbinieku skaits Izglītības, zinātnes un 1-radio/TV un rajoniem
- raidījumu veidi kultūras organizācija,
- raidījumu ilgums Eurostat modulis 493
- raidījumu valoda
- demonstrēto mākslas, televīzijas un videofilmu skaits
- finansu rādītāji u.c.
8.13. Videofilmu importēšana: Apvienoto Nāciju statistikas veidlapa 1-video gads pilns apsekojums kopā Latvijā
- importēto filmu un programmu skaits Izglītības, zinātnes un
- Latvijā izplatīto videokasešu skaits kultūras organizācija,
- valstis, no kurām importētas videofilmas Eurostat modulis 493
- finansu rādītāji u.c.
8.14. Kabeļtelevīzijas tīklu darbība: Apvienoto Nāciju statistikas veidlapa gads pilns apsekojums kopā Latvijā
- abonentu skaits Izglītības, zinātnes un 1-kabeļu TV
- darbinieku skaits kultūras organizācija,
- finansu rādītāji Eurostat modulis 493
9. Veselības aprūpes statistika
9.1. Veselības aprūpes iestāžu tīkls, to darbība, medicīnas darbinieki: Pasaules veselības bezpeļņas organizācijas valsts gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas
- medicīnas kadri aizsardzības organizācija, akciju sabiedrības "Veselības pilsētām, rajoniem, pagastiem un
- vides veselības dienesta darbība higiēniskās un Eurostat modulis 351 statistikas un medicīnas novadiem, Rīgas priekšpilsētām
epidemioloģiskās drošības jomā tehnoloģiju aģentūra" dati
- ārstu veselības punktu, ārstu palīgu (feldšeru) veselības
punktu, feldšeru vecmāšu punktu darbība
- asinsdonoru centru, asins pārliešanas nodaļu darbība
slimnīcās, kurās sagatavo asinis
- rentgenoloģiskā darbība
- zobārstu darbība
9.2. Tiesu psihiatrijas ekspertu komisijas darbības rādītāji: bezpeļņas organizācijas valsts gads pilns apsekojums kopā Latvijā
- ekspertu darbība akciju sabiedrības "Veselības
- ekspertu komisijas darbība statistikas un medicīnas
- informācija par ekspertējamām personām tehnoloģiju aģentūra" dati
9.3. Medicīnas ekspertu un ekspertīzes centru darbības rādītāji: bezpeļņas organizācijas valsts gads pilns apsekojums kopā Latvijā
- ekspertu darbība akciju sabiedrības "Veselības
- ekspertīžu un izmeklējumu rādītāji statistikas un medicīnas
tehnoloģiju aģentūra" dati
9.4. Saslimstība ar infekcijas slimībām un parazītiskajām slimībām Pasaules veselības bezpeļņas organizācijas valsts mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas
aizsardzības organizācija akciju sabiedrības "Veselības pilsētām un rajoniem
statistikas un medicīnas
tehnoloģiju aģentūra" dati
9.5. Saslimstība ar: Pasaules veselības bezpeļņas organizācijas valsts gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas
- ļaundabīgajiem audzējiem aizsardzības organizācija akciju sabiedrības "Veselības pilsētām un rajoniem
- tuberkulozi statistikas un medicīnas
- seksuāli transmisīvajām un ādas sēnīšu slimībām tehnoloģiju aģentūra" dati
- AIDS
- psihiskajām slimībām u.c.
- alkoholismu un narkomāniju (pa dzimumiem)
9.6. Slimnīcu darbība: Pasaules veselības bezpeļņas organizācijas valsts gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas
- slimnieku sastāvs slimnīcās aizsardzības organizācija akciju sabiedrības "Veselības pilsētām un rajoniem, pa īpašuma
- ārstēšanās ilgums un rezultāti statistikas un medicīnas formām
tehnoloģiju aģentūra" dati
9.7. Grūtnieču un jaundzimušo veselības aprūpe: Pasaules veselības bezpeļņas organizācijas valsts gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas
- grūtnieču skaits aizsardzības organizācija akciju sabiedrības "Veselības pilsētām un rajoniem
- grūtniecības atrisinājuma veids statistikas un medicīnas
- grūtniecības sarežģījumu veidi tehnoloģiju aģentūra" dati
- dati par jaundzimušajiem u.c.
9.8. Bērnu un pusaudžu veselības aprūpe: Pasaules veselības bezpeļņas organizācijas valsts gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas
- veselības aprūpes iestāžu uzskaitē esošo bērnu un aizsardzības organizācija akciju sabiedrības "Veselības pilsētām un rajoniem
pusaudžu skaits statistikas un medicīnas
- bērnu profilaktisko apskašu rezultāti tehnoloģiju aģentūra" dati
- bērnu saslimstība pirmajā dzīves gadā u.c.
9.9. Potēšana pret infekcijas slimībām: Pasaules veselības Nacionālā vides veselības gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas
- potēto skaits aizsardzības organizācija centra dati pilsētām un rajoniem
- potēto vecums u.c.
9.10. Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbs: Pasaules veselības bezpeļņas organizācijas valsts gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas
- neatliekamās medicīniskās palīdzības analīze pēc aizsardzības organizācija akciju sabiedrības "Veselības pilsētām un rajoniem
izsaukuma rezultāta un izsaukuma veida statistikas un medicīnas
- ārstu, ārstu palīgu (feldšeru) un specializēto brigāžu tehnoloģiju aģentūra" dati
darba rezultāti
9.11. Pārejošā darba nespēja un cietušo skaits nelaimes Pasaules veselības statistikas veidlapas: gads ekonomiski aktīvo kopā Latvijā, pa nozarēm
gadījumos ekonomiskās darbības jomā: aizsardzības organizācija, 1-gada, uzņēmumu izlases (NACE 2 zīmju līmenī)
- nelaimes gadījumu skaits darbā Starptautiskā darba organizācija, 2-gada veida apsekojums
- kavēto darbdienu skaits Eurostat modulis 352
- cietušo skaits, to skaitā miruši
9.12. Reģistrētās arodslimības un Černobiļas AES avārijā cietušo bezpeļņas organizācijas valsts gads pilns apsekojums kopā Latvijā
medicīniskā aprūpe akciju sabiedrības "Veselības
statistikas un medicīnas
tehnoloģiju aģentūra" dati
9.13. Invaliditātes piešķiršana: Labklājības ministrijas dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem un
- to invalīdu skaits, kuriem invaliditāte piešķirta pirmo reizi republikas pilsētām
- invaliditātes cēloņi
- pirmreizēji par invalīdiem atzīto sadalījums pēc slimību
veidiem, vecuma, invaliditātes grupām u.c
10. Sociālās aizsardzības statistika
10.1. Valsts pensijas: Eurostat modulis 371 Valsts sociālās apdrošināšanas gads, ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem,
- pensionāru kopskaits aģentūras dati pilsētām, pagastiem un novadiem
- pensionāru sadalījums pēc saņemtās pensijas veida
- piešķirtās pensijas vidējais apmērs Valsts sociālās apdrošināšanas gads, ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
- izmaksātās pensijas vidējais apmērs aģentūras dati un republikas pilsētām
- pensionāru sadalījums pa vecuma grupām un pēc dzimuma
- kopējie izdevumi pensijām
- pensiju saņēmēju sadalījums pēc saņemtās pensijas Valsts sociālās apdrošināšanas gads pilns apsekojums kopā Latvijā
vidējā apmēra aģentūras dati
10.2. Valsts sociālie pabalsti: Eurostat modulis 371 Valsts sociālās apdrošināšanas gads pilns apsekojums; kopā Latvijā, pa rajoniem
- sociālo pabalstu saņēmēju skaits pa pabalstu veidiem aģentūras un Labklājības aprēķini un republikas pilsētām
- sociālo pabalstu vidējie apmēri pa pabalstu veidiem ministrijas Sociālās palīdzības
- kopējie izdevumi pabalstiem pēc to veidiem fonda dati
10.3. Pašvaldību sociālie pabalsti: Eurostat modulis 371 Labklājības ministrijas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
- saņēmēju skaits attiecīgajā mērķa grupā Sociālās palīdzības fonda dati un republikas pilsētām
- izlietotā summa (kopā visās mērķa grupās)
- pabalstu saņēmušo ģimeņu skaits, personu skaits
šajās ģimenēs dalījumā pēc to ienākumu līmeņa
10.4. Bērnu bāreņu aprūpes centri un pašvaldību bērnunami- Eurostat modulis 371 Labklājības ministrijas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem,
patversmes: Sociālās palīdzības fonda dati pilsētām, pagastiem un novadiem
- bērnunamu (centru) skaits
- vietu skaits
- bērnu skaits
10.5. Veco ļaužu, invalīdu un personu ar garīga rakstura Eurostat modulis 371 Labklājības ministrijas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem,
traucējumiem pansionāti (centri): Sociālās palīdzības fonda dati pilsētām, pagastiem un novadiem
- pansionātu (centru) skaits
- vietu skaits
- iemītnieku skaits u.c.
10.6. Specializētie bērnu sociālās aprūpes centri: Eurostat modulis 371 Labklājības ministrijas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem,
- centru skaits Sociālās palīdzības fonda dati pilsētām, pagastiem un novadiem
- vietu skaits
- bērnu skaits
10.7. Profesionālās rehabilitācijas centri: Eurostat modulis 371 Labklājības ministrijas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
- vietu skaits Sociālās palīdzības fonda dati un republikas pilsētām
- dalībnieku skaits u.c.
10.8. Mājas aprūpe: Eurostat modulis 371 Labklājības ministrijas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
- aprūpējamo personu skaits Sociālās palīdzības fonda dati un republikas pilsētām
- aprūpētāju skaits
- personu skaits, kurām aprūpe mājās nepieciešama,
bet nav nodrošināta
- aprūpei mājās izlietotā summa
10.9. Adopcija: Labklājības ministrijas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
- no bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu Sociālās palīdzības fonda un un republikas pilsētām
aprūpes iestādēm gada laikā adoptēto bērnu skaits Tieslietu ministrijas dati
10.10. Aizbildnība: Labklājības ministrijas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
- aizbildnībā esošo bērnu skaits Sociālās palīdzības fonda un un republikas pilsētām
Tieslietu ministrijas dati
11. Iedzīvotāju dzīves līmeņa statistika
11.1. Mājsaimniecību budžeta pētījums: Eurostat modulis 361 apsekojuma anketas: gads izlases veida kopā Latvijā, pa pilsētu un
- mājsaimniecību sastāvs "Mājsaimniecības aptauja", apsekojums lauku iedzīvotājiem, kopā pa
- mājsaimniecību dzīves apstākļu raksturojums "Mājsaimniecības republikas pilsētām un Rīgu
- mājsaimniecību iespējas izmantot zemi un šīs zemes dienasgrāmata"
raksturojums
- mājsaimniecību ienākumi
- mājsaimniecību patēriņa un citi izdevumi
- pārtikas produktu patēriņš mājsaimniecībās
- mājsaimniecību nodrošinātība ar ilglietošanas
priekšmetiem, informācijas un sakaru līdzekļiem
- mājsaimniecības materiālās labklājības pašnovērtējums
- mājsaimniecības locekļu nodarbinātība
11.2. Iztikas minimuma preču un pakalpojumu groza aprēķins cenu reģistrācijas veidlapa mēnesis aprēķini kopā Latvijā
12. Likumpārkāpumu un sabiedrībai nevēlamu parādību statistika
12.1. Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits un to atklāšana Iekšlietu ministrijas dati mēnesis, gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas
pilsētām un rajoniem
12.2. Pie kriminālatbildības saukto personu skaits Iekšlietu ministrijas dati mēnesis, gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa noziedzīgo
nodarījumu veidiem, pēc vecuma
un dzimuma, pa republikas
pilsētām un rajoniem
12.3. Tiesās izskatītās krimināllietas, to skaitā tiesās ienākušās Tieslietu ministrijas dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā
krimināllietas:
- pirmās instances tiesas
- apelācijas instances tiesas
12.4. Pieņemtie lēmumi par procesuālo piespiedu līdzekļu piemērošanu: Tieslietu ministrijas dati divas reizes gadā pilns apsekojums kopā Latvijā, pa procesuālo
- piemēroti piespiedu līdzekļu veidiem
- atteikts piemērot
- atcelti
12.5. Pārsūdzētie vai noprotestētie lēmumi par procesuālo Tieslietu ministrijas dati divas reizes gadā pilns apsekojums kopā Latvijā, pa procesuālo
piespiedu līdzekļu piemērošanu: piespiedu līdzekļu veidiem
- saņemto lēmumu skaits
- tiesvedība izbeigta
- atstāti bez grozījumiem
- atcelti
12.6. Notiesāto personu skaits un tām noteikto sodu veidi un apmēri Tieslietu ministrijas dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa noziedzīgo
nodarījumu veidiem, pēc vecuma
un dzimuma
12.7. Informācija par pirmstiesas izmeklēšanas iestāžu darbu un Prokuratūras dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā
prokuratūras darbu, kas nav saistīts ar pirmstiesas izmeklēšanu
12.8. Brīvības atņemšanas iestāžu darba pamatrādītāji: Tieslietu ministrijas dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā
- vietu skaits soda izpildes iestādēs
- notiesāto un ieslodzīto kontingents
12.9. Dati par ugunsgrēkiem un to nodarītajiem materiālajiem Iekšlietu ministrijas dati mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
zaudējumiem
Iekšlietu ministrijas dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas
pilsētām un rajoniem
12.10. Likumpārkāpumi mežu izmantošanas un aizsardzības jomā, Valsts meža dienesta dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
to nodarīto materiālo zaudējumu atlīdzība un soda sankcijas
12.11. Ceļu satiksmes negadījumu statistika: Eiropas transporta Ceļu satiksmes drošības mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
- negadījumu skaits ministru konference, direkcijas dati
- bojā gājušo cilvēku skaits Eiropas ekonomiskā komisija,
- ievainoto cilvēku skaits Eurostat modulis 488
Ceļu satiksmes drošības ceturksnis, gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām un
direkcijas dati rajoniem
13. Uzņēmumu reģistri
13.1. Reģistrēto uzņēmumu skaits Uzņēmumu reģistra dati mēnesis SIA "Lursoft IT" dati
Internet mājas lapā
13.2. Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits Statistikas uzņēmumu mēnesis reģistrs kopā Latvijā, pa uzņēmējdarbības
reģistra dati (komercdarbības) veidiem, pa
nozarēm (NACE 4 zīmju līmenī),
pa pilsētām, rajoniem, pagastiem
un novadiem, pa sektoriem
13.3. Reģistra apsekojums: reģistra aptauja periodiski regulārajos apsekojumos Statistikas uzņēmumu reģistra
- rekvizīti neiekļautu uzņēmumu aktualizācija
- pamatkapitāls sadalījumā pa īpašuma formām izlases veida
- ārvalstu kapitāla līdzdalība statūtu kapitālā pa valstīm apsekojums
- neto apgrozījums un nodarbināto skaits
- vai uzņēmums apsekojuma brīdī ir ekonomiski aktīvs (jā, nē)
13.4. Statistikas uzņēmumu reģistra eksperimentāla papildināšana reģistra aptauja, visu gadu ekonomiski aktīvo Statistikas uzņēmumu reģistra
ar datiem par uzņēmumu vietējām darbības veida vienībām statistikas veidlapas: uzņēmumu aktualizācija
1-gada, apsekojums
2-gada
13.5. Uzņēmumu sadalījums pēc strādājošo skaita: Statistikas uzņēmumu reizi gadā reģistrs kopā Latvijā, pa uzņēmējdarbības
- pēc Eiropas Savienības un ANO normatīviem reģistra dati (komercdarbības) veidiem, pa
- pēc Latvijas normatīvajiem aktiem nozarēm (NACE 4 zīmju līmenī),
- pēc mazo un vidējo uzņēmumu nacionālās programmas pa pilsētām, rajoniem, pagastiem
projekta un novadiem, pa sektoriem
14. Uzņēmumu gada statistikas pamatrādītāji
14.1. Uzņēmumu demogrāfija:
- uzņēmumu skaits Eurostat moduļi 441; 471; Statistikas uzņēmumu gads pilns apsekojums pa nozarēm saskaņā ar
511; 513 reģistra dati Eiropas Savienības nolikuma
Nr.58/97 klasifikācijas plānu, pa
lieluma grupām
- jaunizveidoto un likvidēto uzņēmumu skaits Eurostat modulis 441 Statistikas uzņēmumu gads pilns apsekojums rūpniecībā, būvniecībā
reģistra dati
14.2. Apgrozījums Eurostat moduļi 441; 471; statistikas veidlapas: gads ekonomiski aktīvo pa nozarēm saskaņā ar
511; 513 1-rūpniecība, uzņēmumu izlases Eiropas Savienības nolikuma
1-gada, veida apsekojums Nr.58/97 klasifikācijas plānu, pa
2-gada lieluma grupām
14.3. Produkcijas (ražošanas) vērtība Eurostat moduļi 441; 471; statistikas veidlapas: gads aprēķins pa nozarēm saskaņā ar
511; 513 1-rūpniecība, Eiropas Savienības nolikuma
1-gada Nr.58/97 klasifikācijas plānu
14.4. Pievienotā vērtība faktiskajās cenās Eurostat moduļi 441; 471; statistikas veidlapas: gads aprēķins pa nozarēm saskaņā ar
511; 513 1-rūpniecība, Eiropas Savienības nolikuma
1-gada Nr.58/97 klasifikācijas plānu, pa
lieluma grupām
14.5. Preču un pakalpojumu iegāde Eurostat moduļi 441; 471; statistikas veidlapa gads ekonomiski aktīvo pa nozarēm saskaņā ar
511; 513 1-gada uzņēmumu izlases Eiropas Savienības nolikuma
veida apsekojums Nr.58/97 klasifikācijas plānu, pa
lieluma grupām
14.6. Gatavo ražojumu un nepabeigtās ražošanas krājumu Eurostat modulis 441 statistikas veidlapa gads ekonomiski aktīvo rūpniecībā, būvniecībā
izmaiņas 1-rūpniecība uzņēmumu izlases
veida apsekojums
14.7. Preču un pakalpojumu krājumu izmaiņas Eurostat modulis 471 statistikas veidlapas: gads ekonomiski aktīvo tirdzniecībā
1-gada, uzņēmumu izlases
2-gada veida apsekojums
14.8. Personāla izmaksas Eurostat moduļi 441; 471; statistikas veidlapas: gads ekonomiski aktīvo pa nozarēm saskaņā ar
511; 513 1-gada, uzņēmumu izlases Eiropas Savienības nolikuma
2-gada veida apsekojums Nr.58/97 klasifikācijas plānu, pa
lieluma grupām
14.9. Darba samaksa un darba devēja sociālās apdrošināšanas Eurostat moduļi 441; 471; statistikas veidlapas: gads ekonomiski aktīvo pa nozarēm saskaņā ar
iemaksas 511; 513 1-gada, uzņēmumu izlases Eiropas Savienības nolikuma
2-gada veida apsekojums Nr.58/97 klasifikācijas plānu, pa
lieluma grupām
14.10. Uzņēmumu investīcijas: Eurostat moduļi 441; 471 statistikas veidlapas: gads ekonomiski aktīvo rūpniecībā, būvniecībā,
- pamatlīdzekļu iegādei 2-ieguldījumi, uzņēmumu izlases pa lieluma grupām
3-ieguldījumi veida apsekojums
- zemes, iekārtu u.tml. iegādei, būvju un ēku būvniecībai Eurostat moduļi 441; 471; statistikas veidlapas: gads ekonomiski aktīvo pa nozarēm saskaņā ar
un pārveidošanai 511; 513 2-ieguldījumi, uzņēmumu izlases Eiropas Savienības nolikuma
3-ieguldījumi veida apsekojums Nr.58/97 klasifikācijas plānu, pa
lieluma grupām
14.11. Nodarbināto skaits Eurostat moduļi 441; 471; statistikas veidlapa gads ekonomiski aktīvo pa nozarēm saskaņā ar
511; 513 1-gada uzņēmumu izlases Eiropas Savienības nolikuma
veida apsekojums Nr.58/97 klasifikācijas plānu, pa
lieluma grupām
14.12. Strādājošo skaits Eurostat moduļi 441; 471; statistikas veidlapa gads ekonomiski aktīvo pa nozarēm saskaņā ar
511; 513 1-gada uzņēmumu izlases Eiropas Savienības nolikuma
veida apsekojums Nr.58/97 klasifikācijas plānu, pa
lieluma grupām
14.13. Kredītiestāžu darbības rādītāji Starptautiskais valūtas fonds, Latvijas Bankas dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā
Eurostat moduļi 522,523
14.14. Pārdoto preču struktūra mazumtirdzniecības uzņēmumos Eurostat modulis 471 statistikas veidlapas: gads izlases veida kopā Latvijā, pa galvenajām
vērtības izteiksmē 1-tirdzniecība, apsekojums preču grupām saskaņā ar Eiropas
1-tirdzniecība (auto) Savienības nolikuma Nr.58/97
klasifikācijas plānu
14.15. Svarīgāko preču vairumtirdzniecības apjomi, iepirkto preču Eurostat modulis 471 statistikas veidlapa gads ekonomiski aktīvo kopā Latvijā, pa galvenajām
sadalījums, ņemot vērā iepirkuma vietu, 4-vairumtirdzniecība uzņēmumu izlases preču grupām saskaņā ar Eiropas
vairumtirdzniecības apgrozījuma sadalījums pa klientu grupām veida apsekojums Savienības nolikuma Nr.58/97
klasifikācijas plānu
14.16. Uzņēmumu informatizāciju raksturojošie rādītāji statistikas veidlapa gads ekonomiski aktīvo kopā Latvijā, pa nozarēm pēc
1-IT uzņēmumu izlases pamatdarbības (NACE 2 zīmju
veida apsekojums līmenī), pa sektoriem
15. Darba statistika
15.1. Uzņēmumu īstermiņa statistika: Starptautiskā darba organizācija, statistikas veidlapa 2-darbs, ceturksnis ekonomiski aktīvo kopā Latvijā, pa nozarēm pēc
- nodarbināto skaits, darba samaksa un mēneša Eurostat moduļi 442; 512 Centrālās statistikas pārvaldes (sadalījumā pa uzņēmumu izlases pamatdarbības (NACE 2 zīmju
vidējā bruto un neto darba samaksa aprēķins mēnešiem) veida apsekojums, līmenī), pa sektoriem
iestādes
- nodarbināto sieviešu skaits, darba samaksa un mēneša reizi gadā ekonomiski aktīvo kopā Latvijā, pa republikas
vidējā bruto un neto darba samaksa uzņēmumu izlases pilsētām un rajoniem, pa nozarēm
veida apsekojums, pēc pamatdarbības (NACE 2 zīmju
iestādes līmenī), pa sektoriem
- faktiski nostrādātais laiks Starptautiskā darba organizācija, statistikas veidlapa 2-darbs ceturksnis ekonomiski aktīvo kopā Latvijā, pa nozarēm pēc
Eurostat moduļi 442; 512 uzņēmumu izlases pamatdarbības (NACE 2 zīmju
veida apsekojums, līmenī), pa sektoriem
iestādes
15.2. Neizmaksātā darba samaksa Starptautiskā darba organizācija statistikas veidlapa 2-darbs ceturksnis ekonomiski aktīvo kopā Latvijā, pa nozarēm pēc
uzņēmumu izlases pamatdarbības (NACE 2 zīmju
veida apsekojums līmenī), pa sektoriem
15.3. Darba laika zudumi, to skaitā darba devēja samaksātais Starptautiskā darba organizācija statistikas veidlapa 2-darbs ceturksnis ekonomiski aktīvo kopā Latvijā, pa nozarēm pēc
darbnespējas periods: uzņēmumu izlases pamatdarbības (NACE 2 zīmju
- gadījumu skaits veida apsekojums līmenī), pa sektoriem
- izmaksātās summas
- dienu skaits
15.4. Darbaspēka izlases veida apsekojums: Starptautiskā darba organizācija, apsekojuma anketa divas reizes gadā izlases veida kopā Latvijā, kopā pilsētās
- darbaspēka sadalījums pēc vecuma, dzimuma un Eurostat modulis 321 apsekojums (t.sk. Rīgā) un laukos
izglītības un pa nozarēm un profesiju grupām
- nostrādātais darba laiks
- darba raksturs (pastāvīgs, pagaidu, vienreizējs, sezonas)
- darba meklētāju skaits
- darba meklēšanas veids u.c.
15.5. Darbinieku skaita sadalījums pēc darba samaksas apmēriem Starptautiskā darba organizācija statistikas veidlapa 6-darbs reizi gadā ekonomiski aktīvo kopā Latvijā, pa nozarēm (NACE
uzņēmumu izlases 2 zīmju līmenī), pa sektoriem
veida apsekojums,
iestādes
15.6. Darbinieku skaits un to darba samaksa pa profesijām Starptautiskā darba organizācija, statistikas veidlapa 6-darbs reizi gadā ekonomiski aktīvo kopā Latvijā, pa nozarēm (NACE
Eurostat modulis 552 uzņēmumu izlases 2 zīmju līmenī) saskaņā ar
veida apsekojums, Profesiju klasifikatoru mazo grupu
iestādes (3 zīmju) līmenī, pa sektoriem
15.7. Darbaspēka izmaksu apsekojums Starptautiskā darba organizācija, statistikas veidlapa 8-darbs reizi gadā izlases veida pa nozarēm saskaņā ar
Eurostat modulis 322 apsekojums Eiropas Savienības nolikuma
Nr.530/99 klasifikāciju plānu, uz
vienu strādājošo
15.8. Nodarbināto iedzīvotāju skaits Starptautiskā darba organizācija Centrālās statistikas pārvaldes ceturksnis aprēķins kopā Latvijā, pa sektoriem
aprēķini
15.9. Ekonomiski aktīvo, nodarbināto un nestrādājošo Starptautiskā darba organizācija, Centrālās statistikas pārvaldes ceturksnis aprēķins kopā Latvijā, pa republikas
iedzīvotāju skaits Eurostat modulis 321 aprēķini pilsētām un rajoniem
15.10. Darbaspēka resursu bilance Starptautiskā darba organizācija Centrālās statistikas pārvaldes gads aprēķins kopā Latvijā, pa nozarēm un
aprēķini sektoriem
15.11. Bezdarbnieka pabalstu izmaksa - pabalstu saņēmēju Valsts sociālās apdrošināšanas mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas
skaits un pabalstu summa aģentūras dati pilsētām un rajoniem
15.12. Bezdarbnieku skaits, sastāvs un reģistrēto brīvo darba Starptautiskā darba organizācija Nodarbinātības valsts dienesta mēnesis, pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas
vietu skaits dati ceturksnis pilsētām un rajoniem
15.13. Bezdarbnieku skaits un dzimuma sastāvs Starptautiskā darba organizācija, Nodarbinātības valsts dienesta reizi ceturksnī pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas
Eurostat modulis 321 dati pilsētām un rajoniem, pilsētām,
pagastiem un novadiem
15.14. Ierēdņu amatu skaits un faktiskais ierēdņu skaits Valsts civildienesta pārvaldes ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa ministrijām un
dati citām valsts pārvaldes iestādēm
16. Lauksaimniecības statistika
16.1. Lauksaimniecības produkcija salīdzināmajās un Eurostat modulis 631 Centrālās statistikas pārvaldes gads aprēķins kopā Latvijā
faktiskajās cenās aprēķins
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība Eurostat moduļi 611; 612; 641 lauku saimniecību apsekojums, divas reizes gadā visas valsts saimnie- kopā Latvijā, pa rajoniem
statistikas veidlapas: cības un statūtsabied-
4-ls, rības; izlases veidā -
29-ls iedzīvotāju saimniecības
16.3. Lopu, putnu un kažokzvēru skaits Eurostat moduļi 651; 652 lauku saimniecību apsekojums, divas reizes gadā visas valsts saimnie- kopā Latvijā, pa rajoniem
statistikas veidlapas: cības un statūtsabied-
24-gada, rības; izlases veidā -
24-ls (mēneša), iedzīvotāju
26-ls (gada) saimniecības
16.4. Lopu un putnu produktivitāte lauku saimniecību apsekojums, divas reizes gadā visas valsts saimnie- kopā Latvijā, pa rajoniem
statistikas veidlapas: cības un statūtsabied-
24-gada, rības; izlases veidā -
24-ls (mēneša) iedzīvotāju saimniecības
16.5. Lopkopības produkcijas iepirkums: Eurostat moduļi 633; 652 statistikas veidlapas: mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
- piena iepirkums 11-iepirkums,
- lopu un putnu kaušana un iepirkums 13-iepirkums
- iepirktā piena kvalitāte
16.6. Augkopības produkcijas iepirkums: Eurostat modulis 633
- graudu iepirkšana statistikas veidlapa ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
1-iepirkums (janvāris-jūnijs),
mēnesis
(jūlijs-decembris)
- cukurbiešu iepirkšana statistikas veidlapa mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
4-iepirkums (septembris-
janvāris)
- linu iepirkšana statistikas veidlapa gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
5-iepirkums
16.7. Puķkopība (realizācija) statistikas veidlapa gads uzņēmumi (organizā- kopā Latvijā
1-puķkopība cijas), kas nodarbojas
ar puķu audzēšanu un
realizāciju
16.8. Lauksaimniecības produkcijas realizācija naturālā un Eurostat modulis 633 statistikas veidlapa 21-ls ceturksnis visas valsts saimnie- kopā Latvijā, pa rajoniem
vērtības izteiksmē cības un statūtsa-
biedrības
16.9. Lauksaimniecības tehnikas daudzums Eurostat modulis 621 lauku saimniecību apsekojums, reizi gadā visas valsts saimnie- kopā Latvijā, pa rajoniem
statistikas veidlapa 10-meh cības un statūtsabied-
rības; izlases veidā -
iedzīvotāju saimniecības
16.10. Minerālmēslu un organiskā mēslojuma iestrādāšana un lauku saimniecību apsekojums, gads visas valsts saimnie- kopā Latvijā, pa rajoniem
augu aizsardzības līdzekļu lietošana statistikas veidlapa 9-ls cības un statūtsabied-
rības; izlases veidā -
iedzīvotāju saimniecības
16.11. Lauksaimniecības produktu naturālās bilances Eurostat moduļi 642; 653 Zemkopības ministrijas dati gads aprēķini kopā Latvijā
16.12. Ieņēmumi un izdevumi (naudā) iedzīvotāju saimniecībās Eurostat modulis 632 lauku saimniecību apsekojums divas reizes gadā izlases veidā - kopā Latvijā
iedzīvotāju saimniecības
16.13. Iedzīvotāju saimniecībās strādājošo nosacīto darba vienību Eurostat modulis 634 lauku saimniecību apsekojums gads izlases veidā - kopā Latvijā
skaits iedzīvotāju saimniecības
16.14. Saimniecību ekonomiskais lielums un specializācija Eurostat modulis 621 lauku saimniecību apsekojums, gads aprēķini kopā Latvijā
statistikas veidlapas:
29-ls,
24-gada
16.15. Informācija par saimniecībām, kuras saņēmušas valsts subsīdijas: Zemkopības ministrijas gads pilns apsekojums kopā Latvijā
- ražošanas ēkas, būves, tehnika un iekārtas Lauku atbalsta dienesta dati
- dzīvnieku kustība (pirkti, dzimuši, pārdoti, nokauti, krituši)
- lopkopības produkcijas ražošana
- augkopības sējumu platības un saražotā produkcija
- saimniecības bilance
16.16. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes pārraudzība Valsts zemes dienesta dati gads izlases veida apsekotās saimniecības
apsekojums
16.17. Lauksaimniecībā izmantojamo zemju transformācija Zemkopības ministrijas gads pilns apsekojums kopā Latvijā
Lauku atbalsta dienesta dati
16.18. Operatīvā informācija par meliorācijas sistēmu, būvju un Zemkopības ministrijas divas reizes gadā pilns apsekojums kopā Latvijā
ierīču ekspluatāciju: Lauku atbalsta dienesta dati
- investīcijas rekonstrukcijā
- budžeta līdzekļi meliorācijas sistēmas kopšanai un remontam
- atjaunota meliorācijas sistēmu darbība
- meliorācijas pasu izgatavošana
16.19. Meliorācijas sistēmu, būvju un ierīču kvantitatīvā un Zemkopības ministrijas gads pilns apsekojums kopā Latvijā
kvalitatīvā stāvokļa raksturojums: Lauku atbalsta dienesta dati
- meliorēta lauku saimniecībās izmantojamā zeme
(nodota īpašumā vai lietošanā)
- platības, kurās nepieciešama meliorācijas sistēmu
rekonstrukcija
- pasākumi meliorācijas sistēmu sakārtošanai
16.20. Lauksaimniecības skaitīšana Eurostat moduļi 621; 622
17. Mežsaimniecības statistika
17.1. Meža sadalījums pēc koku sugām un vecuma klasēm Valsts meža dienesta dati gads aktualizēta datu kopā Latvijā, pa rajoniem, pa
bāzes informācija īpašuma formām
17.2. Koku izciršana: Eurostat modulis 681 Valsts meža dienesta dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem, pa
- meža galvenajā cirtē īpašuma formām
- starpcirtē (sastāva kopšanas, krājas kopšanas, rekonstruktīvajā)
- sanitārajās cirtēs
- citās cirtēs
17.3. Īpaši aizsargājamās teritorijās veiktā koku ciršana Valsts meža dienesta dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
17.4. Meža ugunsgrēki: Valsts meža dienesta dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
- izdegusī platība
- ugunsgrēku cēloņi
- ugunsgrēku nodarītie zaudējumi
- atbildība par mežu ugunsdrošības noteikumu pārkāpumiem
17.5. Meža atjaunošana: Valsts meža dienesta dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
- valsts mežos
- citos mežos
17.6. Meža aizsardzība: Valsts meža dienesta dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
- meža aizsardzības pasākumi
- bojā gājušās audzes
- slimības un kaitēkļi
17.7. Vidējā koksnes krāja sadalījumā pēc sugām, augšanas Valsts meža dienesta dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā
apstākļu tipu un vecumklašu grupām
17.8. Lietkoksnes iegūšana lauku saimniecībās lauku saimniecību apsekojums gads izlases veidā - kopā Latvijā, pa rajoniem
iedzīvotāju saimniecības
17.9. Apaļkoku sazāģēšanas iekārtu daudzums lauku saimniecību apsekojums, reizi gadā visas valsts saimnie- kopā Latvijā
lauksaimniecības uzņēmumos un lauku iedzīvotāju statistikas veidlapa 10-meh cības un statūtsabied-
saimniecībās rības; izlases veidā -
iedzīvotāju saimniecības
17.10. Medījamo savvaļas dzīvnieku uzskaite, nomedīto Valsts meža dienesta dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
dzīvnieku skaits (medību sezona)
18. Zvejniecības statistika
18.1. Zivju nozveja un citu jūras produktu ieguve: Eurostat modulis 692 statistikas veidlapa ceturksnis ekonomiski aktīvo kopā Latvijā
- pa sugām 1-zvejniecība uzņēmumu izlases
- naturālajā un vērtības izteiksmē veida apsekojums
- pa okeānu zvejas rajoniem un zonām
- iekšējos ūdeņos
18.2. Zvejniecības produkcijas apjoms faktiskajās cenās Eurostat modulis 692 statistikas veidlapa ceturksnis ekonomiski aktīvo kopā Latvijā
1-zvejniecība uzņēmumu izlases
veida apsekojums
18.3. Zvejas kuģu skaits un tonnāža Eurostat modulis 691 statistikas veidlapa gads ekonomiski aktīvo kopā Latvijā
1-zvejniecība uzņēmumu izlases
veida apsekojums
19. Rūpniecības statistika
19.1. Rūpniecības uzņēmumu īstermiņa statistika:
- rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss Eurostat modulis 442 statistikas veidlapa 1-r mēnesis apsekojums kopā Latvijā, pa rūpniecības
nozarēm (NACE 2 zīmju līmenī)
- nosūtīto pašražoto preču vērtība (to skaitā iekšzemes statistikas veidlapa 1-r mēnesis apsekojums kopā Latvijā, pa rūpniecības
patērētājiem un eksportam) nozarēm (NACE 2 zīmju līmenī)
- jauno pasūtījumu apjoms vērtības izteiksmē (to skaitā statistikas veidlapa 2-r mēnesis apsekojums kopā Latvijā, pa rūpniecības
iekšzemes patērētājiem un eksportam) nozarēm (NACE 2 zīmju līmenī)
- strādājošo skaits rūpniecībā statistikas veidlapa 1-r ceturksnis apsekojums kopā Latvijā, pa rūpniecības
nozarēm (NACE 2 zīmju līmenī)
19.2. Rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indeksi Eurostat modulis 442 statistikas veidlapa gads ekonomiski aktīvo kopā Latvijā, pa rūpniecības
1-rūpniecība uzņēmumu izlases nozarēm (NACE 2 zīmju līmenī)
veida apsekojums
19.3. Rūpniecības produkcijas veidu ražošana Eurostat modulis 445 statistikas veidlapa 1-r ceturksnis apsekojums kopā Latvijā
(pielikums)
statistikas veidlapa gads ekonomiski aktīvo kopā Latvijā
1-rūpniecība uzņēmumu izlases
veida apsekojums
19.4. Melnās metalurģijas produkcijas ražošana, izejvielu un Eurostat modulis 446 statistikas veidlapa gads uzņēmumi, kas nodar- kopā Latvijā
enerģijas patēriņš 1-r /melnā metalurģija/ bojas ar metalurģiju
20. Materiālo resursu un enerģētikas statistika
20.1. Elektroenerģijas ražošana, sadale, kurināmā patēriņš tās Eurostat moduļi 456; 453; 451 statistikas veidlapas: gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa elektrostaciju
ražošanai un elektrostaciju jauda 1-enerģija, tipiem
1-enerģētika
20.2. Siltumenerģijas ražošana un sadale, kurināmā patēriņš tās Eurostat moduļi 451; 456 statistikas veidlapa gads uzņēmumi, uzņēmēj- kopā Latvijā, pa republikas
ražošanai 1-r/siltums/ (gada) sabiedrības, iestādes, pilsētām un rajoniem, pa
kuras ražo siltumenerģiju pašvaldībām
un piegādā to patērē-
tājiem, kā arī izlieto
savām vajadzībām
20.3. Siltumenerģijas piegāde un kurināmā patēriņš apkures Eurostat modulis 456 statistikas veidlapa mēnesis uzņēmumi, uzņēmēj- kopā Latvijā, pa republikas
sezonā 1-r/siltums/ (mēneša) (apkures sezonā) sabiedrības, iestādes, pilsētām un rajoniem, pa
kuras ražo siltumenerģiju pašvaldībām
un piegādā to patērē-
tājiem, kā arī izlieto
savām vajadzībām
20.4. Gāzes piegāde patērētājiem: Eurostat modulis 451
- dabas gāzes piegāde statistikas veidlapa 1-r /gāze/ gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa nozarēm
(NACE 2 zīmju līmenī)
- sašķidrinātās gāzes piegāde statistikas veidlapa 1-r /gāze/ gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas
pilsētām un rajoniem
20.5. Elektrības, siltuma un gāzes apgādes uzņēmumu rādītāji: Energoapgādes regulēšanas gads licencētie uzņēmumi kopā Latvijā, pa republikas
- saražotās, uzglabātās, pārvadītās, sadalītās un realizētās padomes dati pilsētām un rajoniem
enerģijas apjomi
- enerģijas patērētāju skaits
- kurināmā krājumi un to patēriņš
20.6. Enerģētisko resursu iegāde un izlietošana Eurostat modulis 452 statistikas veidlapa 1-EK ceturksnis ekonomiski aktīvo kopā Latvijā, pa resursu veidiem,
uzņēmumu izlases pa nozarēm (NACE 2 zīmju
veida apsekojums līmenī)
20.7. Kurināmā atlikums pēc stāvokļa uz 1.oktobri Eurostat modulis 452 statistikas veidlapas 1-EK reizi gadā ekonomiski aktīvo kopā Latvijā, pa republikas
pielikums uzņēmumu izlases pilsētām un rajoniem
veida apsekojums
20.8. Kopējā enerģētikas bilance Eurostat modulis 451 aprēķins gads aprēķins kopā Latvijā
21. Investīciju un būvniecības statistika
21.1. Investīcijas un kapitāla veidošana Eurostat modulis 441 statistikas veidlapa ceturksnis ekonomiski aktīvo kopā Latvijā, pa nozarēm
2-investīcijas uzņēmumu izlases (NACE 2 zīmju līmenī), pa
veida apsekojums sektoriem
21.2. Pamatlīdzekļu iegāde un citas nefinansu investīcijas Eurostat modulis 441 statistikas veidlapa gads ekonomiski aktīvo kopā Latvijā, pa republikas
2-ieguldījumi uzņēmumu izlases pilsētām un rajoniem, pa nozarēm
veida apsekojums (NACE 2 zīmju līmenī), pa
sektoriem
21.3. Ģimenes māju nodošana ekspluatācijā statistikas veidlapa 1-IB ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas
pilsētām, rajoniem, pagastiem un
novadiem
21.4. Būvorganizāciju īstermiņa statistika: Eurostat modulis 441 statistikas veidlapa ceturksnis ekonomiski aktīvo kopā Latvijā
- ēku būvniecības produkcija 1-būvniecība uzņēmumu izlases
- inženierbūvniecības produkcija veida apsekojums
21.5. Izdoto būvatļauju skaits Eurostat modulis 441 statistikas veidlapa 1-BA ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām,
rajoniem, pagastiem un novadiem
21.6. Valsts autoceļu uzturēšana un remonts Latvijas Autoceļu direkcijas ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
dati
21.7. Projektēšanas organizāciju darbības rādītāji statistikas veidlapa gads pilns apsekojums kopā Latvijā
1-projektēšana
22. Tirdzniecības statistika
22.1. Tirdzniecības uzņēmumu īstermiņa statistika:
- mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījums Eurostat modulis 471 statistikas veidlapa mēnesis ekonomiski aktīvo kopā Latvijā, pa mazumtirdzniecības
1-tirdzniecība uzņēmumu izlases nozarēm, pēc pamatdarbības un
veida apsekojums sekundārās darbības saskaņā ar
Eiropas Savienības nolikuma
Nr.1165/98 klasifikācijas plānu
- vairumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījums Eurostat modulis 471 statistikas veidlapa ceturksnis ekonomiski aktīvo kopā Latvijā, pa vairumtirdzniecības
4-vairumtirdzniecība uzņēmumu izlases nozarēm saskaņā ar Eiropas
veida apsekojums Savienības nolikuma Nr.1165/98
klasifikācijas plānu
- automobiļu un motociklu pārdošanas, automobiļu Eurostat modulis 471 statistikas veidlapa mēnesis ekonomiski aktīvo kopā Latvijā, pa nozarēm saskaņā
degvielas mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījums 1-tirdzniecība uzņēmumu izlases ar Eiropas Savienības nolikuma
veida apsekojums Nr.1165/98 klasifikācijas plānu
22.2. Mazumtirdzniecības veikalu skaits Eurostat modulis 471 statistikas veidlapa gads ekonomiski aktīvo kopā Latvijā, pēc tirdzniecības
2-tirdzniecība uzņēmumu izlases platības saskaņā ar Eiropas
veida apsekojums Savienības nolikuma Nr.58/97
klasifikācijas plānu
23. Transporta un sakaru statistika
23.1. Transportlīdzekļu skaits: Eurostat modulis 481
- kuģi (grupējums pa kuģu tipiem, pēc lieluma) Latvijas kuģu reģistra dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā
- automobiļi (kravas, vieglie, autobusi), motocikli Ceļu satiksmes drošības mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
(grupējums pēc degvielas veida, vecuma, pa markām), direkcijas dati
to skaitā privātpersonu transportlīdzekļi
Ceļu satiksmes drošības gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām un
direkcijas dati rajoniem
- trolejbusi un tramvaji statistikas veidlapa gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām
3-elektrotransports (pielikums)
- dzelzceļa transportlīdzekļi (lokomotīves, preču un statistikas veidlapa gads pilns apsekojums kopā Latvijā
pasažieru vagoni) 1-dzelzceļš
- gaisakuģi Latvijas gaisakuģu reģistra gads pilns apsekojums kopā Latvijā
dati
23.2. Satiksmes ceļu un cauruļvadu garums: Eurostat modulis 481
- valsts autoceļi statistikas veidlapa 1-autoceļi gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
- pagastu ceļi Latvijas Autoceļu direkcijas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem,
dati pagastiem un novadiem
- mežu ceļi Valsts meža dienesta dati gada pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
- dzelzceļa līnijas statistikas veidlapa 1-dzelzceļš gads pilns apsekojums kopā Latvijā
- tramvaju un trolejbusu līnijas statistikas veidlapa gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām
3-elektrotransports (pielikums)
- maģistrālie naftas un naftas produktu vadi statistikas veidlapa gads pilns apsekojums kopā Latvijā
2-cauruļvadu transports
- maģistrālie gāzes vadi statistikas veidlapa 1-r/gāze/ gads pilns apsekojums kopā Latvijā
23.3. Sakaru līdzekļu skaits: Eurostat modulis 492
- publiskā telekomunikāciju tīkla pamata telefona aparātu statistikas veidlapa gads, ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas
skaits 3-telekomunikācijas pilsētām un rajoniem, pa pilsētām
un laukiem
- telefona centrāles publiskajā telekomunikāciju tīklā statistikas veidlapa gads pilns apsekojums kopā Latvijā
(montētais tilpums, izmantotais tilpums) 3-telekomunikācijas
- mobilā telefona abonentu skaits statistikas veidlapa gads pilns apsekojums kopā Latvijā
1-telekomunikācijas
- mobilā telefona tīkla bāzes staciju skaits statistikas veidlapa gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
1-telekomunikācijas
- televīzijas staciju un raidītāju skaits Valsts elektrosakaru gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
inspekcijas dati
23.4. Radiotīkli un radiofrekvenču izmantotāji: Valsts elektrosakaru mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas
- sauszemes fiksētā dienesta radiosakari inspekcijas dati pilsētām un rajoniem
- mobilās un pārnēsājamās radiostacijas
- stacionārās radiostacijas
- gaisakuģa stacijas
- kuģa stacijas radio atļaujas
- satelītu zemes stacijas
23.5. Dzelzceļa transporta darbības pamatrādītāji: Eurostat modulis 484 statistikas veidlapas: gads, mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
- kravu pārvadājumi (iekšzemē, eksports, imports, tranzīts) 2-dzelzceļš,
- pasažieru pārvadājumi (iekšzemē, starptautiskie) 1-dzelzceļš
- iebraukušo un izbraukušo pasažieru skaits
- kravu un pasažieru apgrozība
- eksporta un importa kravas sadalījumā pa valstīm
- iekšzemes kravu pārvadājumi pēc pārvadājumu attāluma
- ritošā sastāva izmantošanas rādītāji
- nodarbinātība
- pasažieru staciju un pieturas punktu skaits pa republikas pilsētām un rajoniem
- kravu pārvadājumi pa to veidiem statistikas veidlapa gads pilns apsekojums kopā Latvijā
1-dzelzceļš
23.6. Regulārās autobusu satiksmes uzņēmumu darbības rādītāji: Satiksmes ministrijas dati ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa satiksmes veidiem
- pasažieru pārvadājumi
- pasažieru apgrozība
23.7. Kravas autotransporta darbības pamatrādītāji: Eurostat modulis 483 apsekojuma veidlapa 2-kravas ceturksnis, gads izlases veida kopā Latvijā
kravu pārvadājumi: apsekojums
- iekšzemē un starptautiskajā satiksmē
- par maksu un savām vajadzībām
- pa kravu veidiem (pēc NST/R klasifikācijas)
- pēc pārvadājumu attāluma
- bīstamo kravu pārvadājumi
kravu apgrozība:
- iekšzemē un starptautiskajā satiksmē
- par maksu un savām vajadzībām
- pa kravu veidiem (pēc NST/R klasifikācijas)
- pēc pārvadājumu attāluma
- bīstamo kravu pārvadājumi
23.8. Pilsētu elektrotransporta darbības pamatrādītāji: Eurostat modulis 481 statistikas veidlapas: ceturksnis, gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām
- pasažieru pārvadājumi 3-elektrotransports,
- pasažieru apgrozība 3-elektrotransports (pielikums)
- vagonu nobraukums
23.9. Ostu darbības pamatrādītāji: Eurostat modulis 485B statistikas veidlapa 2-ostas mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa ostām
- nosūtītās un saņemtās kravas (pa kravu veidiem),
kravas konteineros un tranzīts
- iebraukušie un izbraukušie pasažieri ar pasažieru
kuģiem un prāmjiem
23.10. Lidostu darbības pamatrādītāji: Eurostat modulis 486 Lidostas "Rīga" dati, mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa lidostām
- izbraukušie un iebraukušie pasažieri, tiešais tranzīts statistikas veidlapa
- gada laikā iebraukušie un izbraukušie pasažieri 2-lidosta
sadalījumā pa valstīm
- nosūtītās un saņemtās kravas un pasts
- regulārās aviolīnijas
23.11. Lidlauki un nosēšanās laukumi: Civilās aviācijas mēnesis novērojumu tīkls kopā Latvijā, pa novērojumu
- fiziskie raksturojumi administrācijas dati (17 objektu) stacijām
- šķēršļu kontrole
- vizuālie līdzekļi
- aprīkojums un ierīces
23.12. Gaisakuģu ekspluatanti: Civilās aviācijas mēnesis novērojumu tīkls kopā Latvijā, pa novērojumu
- tehniskās apkopes procedūras administrācijas dati (14 objektu) stacijām
- lidojumu veikšanas procedūras
- kvalitātes kontroles procedūras
- treniņu programmas
23.13. Cauruļvadu transporta darbības pamatrādītāji: Eurostat modulis 481 statistikas veidlapa mēnesis, gads pilns apsekojums kopā Latvijā
- transportētā nafta un naftas produkti 2-cauruļvadu transports
- naftas un naftas produktu apgrozība
- maģistrālo naftas un naftas produktu vadu caurlaides spēja
23.14. Aviācijas transporta darbības pamatrādītāji: Eurostat modulis 486 Satiksmes ministrijas dati, ceturksnis uzņēmumi, kas veic kopā Latvijā
- pasažieru pārvadājumi, pārvadātās kravas un pasts, statistikas veidlapa regulāros
pasažieru apgrozība un kravu apgrozība 2-aviācija pārvadājumus
statistikas veidlapa gads pilns apsekojums kopā Latvijā
1-aviācija
23.15. Valsts akciju sabiedrības "Latvijas pasts" darbības pamatrādītāji: Eurostat modulis 492 statistikas veidlapa 3-pasts ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
- pasta sūtījumi (vēstules, pastkartes, bandroles, pakas,
naudas pārvedumi) iekšzemē, uz ārvalstīm un no ārvalstīm
- piegādāto laikrakstu un žurnālu skaits
- pasta iestāžu un pastnieku skaits statistikas veidlapa 3-pasts gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
23.16. Izejošo tālsarunu skaits publiskajā telekomunikāciju tīklā Eurostat modulis 492 statistikas veidlapa ceturksnis, gads pilns apsekojums kopā Latvijā
(iekšzemes, starptautiskās) 3-telekomunikācijas
24. Tūrisma statistika
24.1. Tūrisma firmu darbība: Pasaules tūrisma organizācija, statistikas veidlapa ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā, Rīgā
- tūristu skaits, kuri ierodas Latvijā ar tūrisma firmu Eurostat modulis 502 1-tūrisms
starpniecību
- tūristu skaits, kuri dodas ceļojumā uz ārzemēm ar tūrisma
firmu starpniecību
- tūristu iedalījums pa valstīm
- tūrisma firmu finansu rādītāji u.c.
24.2. Viesnīcu, moteļu, viesu māju, kūrortviesnīcu, kempingu u.c. Pasaules tūrisma organizācija, statistikas veidlapa ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām,
tūristu mītņu darbība: Eurostat moduļi 501; 502 1-viesnīcas un citas tūristu rajoniem, pagastiem un novadiem
- viesnīcu un atpūtas iestāžu skaits (pa veidiem) mītnes
- gultasvietu skaits
- gultasvietu noslogojums
- numuru skaits
- numuru noslogojums
- apkalpoto cilvēku skaits (pa valstīm) u.c.
24.3. Ceļotāju apsekojums: Pasaules tūrisma organizācija, statistikas veidlapas: četras reizes gadā izlases veida kopā Latvijā, pa pieciem reģioniem
- ceļojuma mērķis Eurostat modulis 501 A1, apsekojums (Rīgas reģions, Vidzeme,
- ceļojumā pavadīto dienu skaits A2, Kurzeme, Zemgale, Latgale),
- naudas līdzekļi, kas iztērēti ceļojuma laikā B1, pa valstīm
- iztērēto naudas līdzekļu sadalījums pa pakalpojumu B2
veidiem u.c.
24.4. Vietējā tūrisma apsekojums Pasaules tūrisma organizācija, apsekojuma anketa ceturksnis izlases apsekojums kopā Latvijā, pa reģioniem
Eurostat modulis 501
24.5. Robežu šķērsojošo personu skaits: Pasaules tūrisma organizācija, Valsts robežsardzes dati mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
- iebraukušo personu skaits (to skaitā Latvijas iedzīvotāji Eurostat modulis 501
un ārzemnieki)
- izbraukušo personu skaits (to skaitā Latvijas iedzīvotāji
un ārzemnieki)
25. Nekustamā īpašuma statistika
25.1. Nekustamais īpašums: Valsts zemes dienesta dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām,
- zemju, ēku un būvju, dzīvokļu īpašumu skaits rajoniem, pagastiem un novadiem,
- platības pa sektoriem
- īpašnieks vai valdītājs
- lietošanas mērķis
- kadastrālā vērtība
25.2. Dzīvojamais fonds: Eurostat moduļi 381; 552 statistikas veidlapas: gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām un
- dzīvojamo māju skaits 1-dzīvojamais fonds, rajoniem, pašvaldību dzīvojamais
- kopējā platība 2-dzīvojamais fonds fonds - pa pilsētām, rajoniem,
- dzīvokļu skaits pagastiem un novadiem
- dzīvokļu labiekārtojums
- dzīvojamo māju nolietojums
25.3. Dienesta viesnīcu darbība statistikas veidlapa gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām,
1-dienesta viesnīcas rajoniem, pagastiem un novadiem,
pa sektoriem
25.4. Pašvaldību palīdzība dzīvokļu jautājuma risināšanā: statistikas veidlapa pusgads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām,
- piešķirto dzīvokļu skaits 4-dzīvojamais fonds pagastiem un novadiem
- sociālās mājas un dzīvokļi (skaits un iemītnieku skaits)
- piešķirtie īres un komunālo pakalpojumu pabalsti
25.5. Zemes sadalījums pēc zemes lietošanas veidiem un Eurostat moduļi 611; 621 Valsts zemes dienesta dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem,
īpašniekiem (lietotājiem) pagastiem un novadiem
25.6. Pilsētu zemju platības un labiekārtošana statistikas veidlapa gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām
1-labiekārtošana
25.7. Nekustamā īpašuma tirgus: statistikas veidlapa divas reizes gadā pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām
- dzīvokļu pārdošana 1-nekustamais īpašums
- dzīvokļu novērtējums
- nedzīvojamo telpu pārdošana
- telpu noma
25.8. Īres namu apsekojums Eurostat moduļi 551; 552; 553 apsekojuma veidlapa reizi gadā izlases veida kopā Latvijā, pa pilsētām
apsekojums
25.9. Namīpašumu denacionalizācijas gaita statistikas veidlapa ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām un
3-dzīvojamais fonds laukiem
25.10. Nekustamo īpašumu privatizācijas gaita Latvijā Valsts zemes dienesta dati mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
Centrālās dzīvojamo māju ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
privatizācijas komisijas dati
26. Vides aizsardzības statistika
26.1. Gaisa piesārņojums no stacionāriem izmešu avotiem Eiropas ekonomiskā komisija, Latvijas Vides aģentūras dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas
Eurostat moduļi 715; 718; 719 pilsētām un rajoniem, pa nozarēm
(NACE 2 zīmju līmenī)
26.2. Gaisa piesārņojuma monitorings GAW/EMEP stacijās Valsts hidrometeoroloģijas mēnesis novērojumu tīkls pa novērojamām stacijām
pārvaldes dati (2 GAW/EMEP
stacijas)
26.3. Nokrišņu monitorings Valsts hidrometeoroloģijas mēnesis novērojumu tīkls pa novērojamām stacijām
pārvaldes dati (7 stacijas)
26.4. Ūdens lietošanas rādītāji: Eiropas ekonomiskā komisija, Latvijas Vides aģentūras dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas
- ūdens saņemšana un izmantošana Eurostat moduļi 714; 718; 719 pilsētām un rajoniem, pa upju
- notekūdeņu attīrīšana un novadīšana baseiniem, pa nozarēm (NACE 2
- notekūdeņu radītais paliekošais piesārņojums zīmju līmenī)
- kanalizācijas saimniecība statistikas veidlapa gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām,
1-kanalizācija rajoniem, pagastiem un novadiem
26.5. Izdevumi vides aizsardzībai: ANO statistikas nodaļa, statistikas veidlapa 1-VA gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām un
- gaisa aizsardzībai Eurostat moduļi 717; 718; 719 rajoniem, pa nozarēm
- ūdens resursu aizsardzībai (NACE 2 zīmju līmenī)
- zemes aizsardzībai u.c.
26.6. Īpaši aizsargājamo teritoriju platība Latvijas Vides aģentūras dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa īpaši aizsargājamo
dabas teritoriju veidiem
26.7. Dabas rezervātu platība, augu un dzīvnieku sugas Eiropas ekonomiskā komisija, statistikas veidlapa gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rezervātiem
Pasaules dabas fonds, 1-rezervāts un nacionālajiem parkiem
Eurostat moduļi 611; 718; 719
26.8. Valsts rezervātos esošo augu un dzīvnieku sugu zinātniskās Latvijas Vides aģentūras dati mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rezervātiem
izpētes rādītāji
26.9. Laikapstākļi Latvijā: Vispasaules meteoroloģiskā Valsts hidrometeoroloģijas mēnesis, gads novērojumu tīkls pa novērojumu stacijām
- piezemes meteoroloģiskie novērojumi organizācija, pārvaldes dati
- aeroloģiskie novērojumi Eurostat moduļi 718; 719
26.10. Lauksaimniecības kultūru agrometeoroloģiskie novērojumi Valsts hidrometeoroloģijas mēnesis novērojumu tīkls pa novērojumu stacijām
pārvaldes dati (13 punktu)
26.11. Jūras piekrastes hidrometeoroloģiskie novērojumi Valsts hidrometeoroloģijas mēnesis novērojumu tīkls pa novērojumu stacijām
pārvaldes dati (10 punktu)
26.12. Radioaktīvās vielas, kodolmateriāli un citi jonizējošā Starptautiskā atomenerģijas Vides valsts inspekcijas dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas
starojuma rādītāji aģentūra pilsētām un rajoniem
26.13. Apkārtējās vides piesārņojuma novērojumu rezultāti: Vispasaules meteoroloģiskā Valsts hidrometeoroloģijas mēnesis, gads novērojumu tīkls pa novērojumu stacijām
- gaisa kvalitāte organizācija, pārvaldes dati
- nokrišņu skābums Eurostat moduļi 716; 715;
- virszemes ūdens 718; 719
- piesārņojošo vielu nosēdumi
26.14. Bīstamie atkritumi: Eiropas ekonomiskā komisija, Latvijas Vides aģentūras dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas
- atkritumu veids Eurostat moduļi 712; 718; 719 pilsētām un rajoniem
- atkritumu daudzums
- atkritumu izcelsme
- atkritumu utilizācijas veidi
26.15. Vides veselības novērojumu rādītāji Pasaules veselības Nacionālā vides veselības gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām un
aizsardzības organizācija centra dati rajoniem
26.16. Derīgie izrakteņi un to krājumi: Valsts ģeoloģijas dienesta dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas
- derīgā izrakteņa veids pilsētām un rajoniem
- krājumu kategorijas
- atradnes nosaukums un tās izpēte
- derīgā izrakteņa izmantošana un krājumu kustība
26.17. Latvijas upju, ezeru un ūdenskrātuvju rādītāji: Valsts hidrometeoroloģijas mēnesis novērojumu tīkls pa novērojumu stacijām
- ūdens līmenis un temperatūra pārvaldes dati (85 punkti)
- ūdens caurplūdums
- ūdens duļķainums
26.18. Ķīmiskās vielas un produkti: Latvijas Vides aģentūras dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas
- vielas/produkta nosaukums pilsētām un rajoniem
- produkta sastāvdaļas
- vielu daudzums
26.19. Ķīmisko ieroču konvencijā iekļauto vielu importa un Latvijas Vides aģentūras dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā
eksporta uzskaite
27. Konjunktūras apsekojums
27.1. Ražošanas konjunktūras rādītāji rūpniecībā Ekonomiskās sadarbības un statistikas veidlapa 1-rkj ceturksnis izlases veida kopā Latvijā
attīstības organizācija, apsekojums (260
Eiropas Komisija rūpniecības uzņēmumu)
27.2. Ražošanas konjunktūras rādītāji būvniecībā Ekonomiskās sadarbības un statistikas veidlapa 2-bkj ceturksnis izlases veida kopā Latvijā
attīstības organizācija, apsekojums (160
Eiropas Komisija būvniecības uzņēmumu)
27.3. Konjunktūras rādītāji tirdzniecībā Ekonomiskās sadarbības un statistikas veidlapa 3-tkj ceturksnis izlases veida kopā Latvijā
attīstības organizācija, apsekojums (250
Eiropas Komisija tirdzniecības
uzņēmumu)
27.4. Konjunktūras rādītāji lauksaimniecībā statistikas veidlapa 4-lkj divas reizes gadā pilns apsekojums kopā Latvijā
(500 statūtsabiedrību
un valsts saimniecību)
un izlases veida
apsekojums (1700
iedzīvotāju saimniecību)
27.5. Investīcijas konjunktūras rādītāji rūpniecībā un būvniecībā Ekonomiskās sadarbības un statistikas veidlapas: divas reizes gadā rūpniecības un būv- kopā Latvijā
attīstības organizācija, 1-irkj, niecības izlases veida
Eiropas Komisija 2-ibkj apsekojums
28. Informācija saskaņā ar atsevišķiem Ministru kabineta uzdevumiem
28.1. Informācija par brīvostām un speciālajām statistikas veidlapas: pusgads pilns apsekojums kopā pa brīvostām un
ekonomiskajām zonām: 2-investīcijas, ekonomiskajām zonām
- strādājošo skaits 1-tirdzniecība,
- darba samaksa, mēneša vidējā bruto un neto darba samaksa 4-vairumtirdzniecība
- nerezidentu skaits un darba samaksa
- mazumtirdzniecības apgrozījums uzņēmumos, kur gada
mazumtirdzniecības apgrozījums ir lielāks par 200 tūkst. latu
- vairumtirdzniecības apgrozījums uzņēmumos, kur
strādājošo skaits ir 20 un vairāk vai gada apgrozījums ir
lielāks par 200 tūkst. latu
- galveno rūpniecības produkcijas veidu ražošana
speciālajās ekonomiskajās zonās
- nefinansu investīcijas nemateriālajos ieguldījumos
un pamatlīdzekļos pa atsevišķiem izmaksu veidiem
- kopējais veikto būvmontāžas darbu apjoms
- galveno objektu būvniecība
- ar kuģiem nosūtītās un saņemtās kravas
- izlidojušo lidmašīnu skaits
- no Eiropas Savienības valstīm ielidojušo lidmašīnu skaits
- pasažieru skaits
- kravas un tonnas
28.2. Nacionalizēto un citādi nelikumīgi atņemto uzņēmumu un statistikas veidlapa 2-ITA ceturksnis (līdz pašvaldību, kopā Latvijā, katrā pašvaldībā,
citu īpašuma objektu bijušo īpašnieku vai viņu mantinieku denacionalizācijas ministriju u.c. katrā ministrijā
īpašuma tiesību atjaunošanas gaita (Ministru kabineta procesa institūciju
1993.gada 26.oktobra rīkojums Nr.68-r "Par statistisko nobeigumam) regulārais
informāciju nacionalizēto un citādi nelikumīgi atņemto apsekojums
uzņēmumu un citu īpašuma objektu īpašnieku īpašuma
tiesību atjaunošanas jautājumos")
Ekonomikas ministrs A.Kalvītis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Statistiskās informācijas valsts programmu 2001.gadam Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 82Pieņemts: 27.02.2001.Stājas spēkā: 03.03.2001.Zaudē spēku: 01.01.2002.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 35, 02.03.2001.
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
4293
03.03.2001
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)