Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2001. gada 27. februāra noteikumus Nr. 82 "Noteikumi par Statistiskās informācijas valsts programmu 2001.gadam".

Ministru kabineta noteikumi Nr.408

Rīgā 1999.gada 14.decembrī (prot. Nr. 70, 14.§)

Noteikumi par valsts statistisko informāciju 2000.gadā

Izdoti saskaņā ar Valsts statistikas likuma 5.panta otrās daļas 3.punktu

 

1. Šie noteikumi apstiprina statistiskās informācijas valsts programmu 2000.gadam (pielikums).

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2000.gada 1.janvāri.

3. Atzīt par spēku zaudējušiem:

3.1. Ministru Padomes 1993.gada 22.aprīļa lēmumu Nr.200 "Par Latvijas Republikas maksājumu bilances sastādīšanu" (Latvijas Vēstnesis, 1993, 17.nr.);

3.2. Ministru kabineta 1999.gada 9.marta noteikumus Nr.98 "Noteikumi par valsts statistisko informāciju 1999.gadā" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 75./78.nr.). 

Ministru prezidents A.Šķēle 

Ekonomikas ministrs V.Makarovs

Pielikums
Ministru kabineta
1999.gada 14.decembra
noteikumiem Nr. 408

Statistiskās informācijas valsts programma 2000.gadam

Nr.
p.k.
Informācijas saturs Informācijas saturu un metodoloģiju koordinējošā starptautiskā organizācija Informācijas iegūšanas avots Periodiskums Informācijas iegūšanas metode Izstrādes kopums
1 2 3 4 5 6 7
1. Nacionālo kontu sistēma
1.1. Latvijas nacionālo kontu sistēma pēc Eiropas Nacionālo un reģionālo kontu sistēmas Eiropas Kopienā (ESA-95) un ANO pārveidotās metodoloģijas Eurostat modulis 401, Eiropas brīvās tirdzniecības asociācija, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija, Eiropas ekonomiskā komisija, Starptautiskais valūtas fonds, Pasaules banka Centrālās statistikas pārvaldes nozaru nodaļu aprēķini, Finansu ministrijas, Valsts kases,  Labklājības ministrijas, Zemkopības ministrijas un Latvijas Bankas dati gads aprēķini kopā Latvijā
1.2. Preču un pakalpojumu izlaide faktiskajās cenās un 1995.gada salīdzināmajās cenās pa nozarēm Eurostat moduļi 401; 402; 405; 406 Centrālās statistikas pārvaldes nozaru nodaļu aprēķini, Finansu ministrijas, Valsts kases, Labklājības ministrijas un Latvijas Bankas dati ceturksnis aprēķini kopā Latvijā, pa nozarēm
1.3. Starppatēriņš faktiskajās cenās un 1995.gada salīdzināmajās cenās pa nozarēm Eurostat moduļi 401; 402; 405; 406 Centrālās statistikas pārvaldes nozaru nodaļu aprēķini, Finansu ministrijas, Valsts kases, Labklājības ministrijas un Latvijas Bankas dati ceturksnis aprēķini kopā Latvijā, pa nozarēm
1.4. Iekšzemes kopprodukts faktiskajās cenās un 1995.gada salīdzināmajās cenās:
  - no ražošanas aspekta Eurostat moduļi 401; 431; 432 Centrālās statistikas pārvaldes nozaru nodaļu aprēķini, Finansu ministrijas, Valsts kases, Labklājības ministrijas un Latvijas Bankas dati ceturksnis
gads
aprēķini kopā Latvijā, pa nozarēm
  - no izlietojuma aspekta Eurostat moduļi 401; 431; 432 Centrālās statistikas pārvaldes nozaru nodaļu aprēķini, Finansu ministrijas, Valsts kases, Labklājības ministrijas un Latvijas Bankas dati ceturksnis
gads
aprēķini kopā Latvijā, pa svarīgākajiem izlietojuma veidiem
  - no ieņēmumu aspekta Eurostat moduļi 401; 431; 432 Centrālās statistikas pārvaldes nozaru nodaļu aprēķini, Finansu ministrijas, Valsts kases, Labklājības ministrijas un Latvijas Bankas dati gads aprēķini kopā Latvijā, pa svarīgākajiem ieņēmumu veidiem
1.5. Iekšzemes kopprodukta aprēķins pa reģioniem faktiskajās cenās Eurostat moduļi 401; 721 statistikas veidlapas, Centrālās statistikas pārvaldes nozaru nodaļu aprēķini, Finansu ministrijas, Valsts kases, Labklājības ministrijas un Latvijas Bankas dati gads aprēķini kopā Latvijā un pa pieciem reģioniem (Rīgas reģions, Vidzeme, Kurzeme, Zemgale, Latgale)
1.6. Nacionālā kopprodukta aprēķins faktiskajās cenās Eurostat moduļi 411; 431; 432 Centrālās statistikas pārvaldes nozaru nodaļu aprēķini, Latvijas Bankas dati ceturksnis
gads
aprēķini kopā Latvijā
1.7. Ēnu ekonomikas apjomi apsekojuma anketas, statistikas veidlapas, Centrālās statistikas pārvaldes nozaru nodaļu aprēķini gads apsekojumi;
aprēķini
kopā Latvijā
1.8. Simetriskās izmaksu-izlaides tabulas Eurostat moduļi 401; 405 statistikas veidlapas, Centrālās statistikas pārvaldes nozaru nodaļu aprēķini, Finansu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes, Labklājības ministrijas un Latvijas Bankas dati gads apsekojumi;
aprēķini
kopā Latvijā, pa nozarēm
1.9. Uzņēmumu finansu statistika:   statistikas veidlapas ceturksnis
gads
ekonomiski aktīvo uzņēmumu

izlases veida apsekojums

kopā Latvijā, pa nozarēm pēc pamatdarbības, pa īpašuma formām, pa sektoriem, pa republikas pilsētām un rajoniem
- bilances aktīva un pasīva sastāvdaļas
- peļņas un zaudējumu aprēķins
  - uzņēmumu ārējie norēķini Starptautiskais valūtas fonds,
Eurostat moduļi 541; 542; 543; 544
statistikas veidlapas ceturksnis ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases veida apsekojums kopā Latvijā, pa nozarēm pēc pamatdarbības
  - uzņēmumu ilgtermiņa ārvalstu aizņēmumi un ārējā parāda prognoze   statistikas veidlapas ceturksnis ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases veida apsekojums kopā Latvijā, pa nozarēm, pa aizdevēju tipiem, pa valstīm, pa valūtām, pēc nerezidentu līdzdalības uzņēmumu pamatkapitālā
  - rentabilitāte, aktivitāte, likviditāte u.c. finansu analīzes rādītāji   statistikas veidlapas gads ekonomiski aktīvo valsts un pašvaldību uzņēmumu, privātā sektora uzņēmumu apsekojums, kur strādājošo skaits ir lielāks par 20 un/vai neto apgrozījums ir lielāks par 200 tūkst. latu kopā Latvijā, pa nozarēm pēc pamatdarbības, pa republikas pilsētām un rajoniem
1.10. Apdrošināšanas sabiedrību parakstītās apdrošināšanas prēmijas un izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība Eurostat modulis 514 Valsts apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas dati ceturksnis
gads
pilns apsekojums kopā Latvijā, pa apdrošināšanas veidiem
2. Valsts finanses, bankas un naudas apgrozība
2.1. Valsts kopbudžeta izpilde Starptautiskais valūtas fonds, Eurostat modulis 524 Valsts kases dati mēnesis
ceturksnis
pilns apsekojums kopā Latvijā
2.2. Valsts konsolidētā kopbudžeta izpilde pēc ekonomiskās un funkcionālās klasifikācijas Starptautiskais valūtas fonds, Eurostat modulis 524 Valsts kases dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā
2.3. Valsts pamatbudžeta izpilde pa ieņēmumu un izdevumu veidiem Starptautiskais valūtas fonds, Eurostat modulis 524 Valsts kases dati mēnesis
ceturksnis
gads
pilns apsekojums kopā Latvijā
2.4. Valsts speciālo budžetu izpilde pa ieņēmumu un izdevumu veidiem Starptautiskais valūtas fonds, Eurostat modulis 524 Valsts kases dati mēnesis
ceturksnis
gads
pilns apsekojums kopā Latvijā
2.5. Pašvaldību pamatbudžeta izpilde pa ieņēmumu un izdevumu veidiem Starptautiskais valūtas fonds, Eurostat modulis 524 Valsts kases dati mēnesis
ceturksnis
gads
pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām, rajoniem un pagastiem
2.6. Pašvaldību speciālā budžeta izpilde pa ieņēmumu un izdevumu veidiem Starptautiskais valūtas fonds, Eurostat modulis 524 Valsts kases dati mēnesis
ceturksnis
gads
pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām, rajoniem un pagastiem
2.7. Samaksātie nodokļi pa to veidiem;
nodokļu parādi pa to veidiem perioda sākumā un perioda beigās
Valsts ieņēmumu dienesta dati mēnesis
ceturksnis
gads
pilns apsekojums kopā Latvijā
2.8. Valsts parāds Starptautiskais valūtas fonds, Eurostat modulis 524 Valsts kases dati mēnesis
ceturksnis
gads
pilns apsekojums kopā Latvijā
2.9. Latvijas Bankas bilance Starptautiskais valūtas fonds Latvijas Bankas dati mēnesis
ceturksnis
gads
pilns apsekojums kopā Latvijā
2.10. Latvijas Bankas ienākumu un izdevumu pārskats Latvijas Bankas dati ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
2.11. Latvijas Bankas peļņas un zaudējumu aprēķins Starptautiskais valūtas fonds Latvijas Bankas dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā
2.12. Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi Latvijas Bankas dati mēnesis
ceturksnis
gads
pilns apsekojums kopā Latvijā
2.13. Lata reālā efektīvā kursa indekss Latvijas Bankas dati mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
2.14. Skaidrā nauda apgrozībā (perioda beigās) Eurostat moduļi 522; 523 Latvijas Bankas dati mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
2.15. Kredītiestāžu kopsavilkuma bilance Starptautiskais valūtas fonds Latvijas Bankas dati mēnesis
ceturksnis
gads
pilns apsekojums kopā Latvijā
2.16. Kredītiestāžu peļņas un zaudējumu aprēķins Starptautiskais valūtas fonds Latvijas Bankas dati ceturksnis
gads
pilns apsekojums kopā Latvijā
2.17. Banku sistēmas tīrie ārējie aktīvi, izņemot zeltu (perioda beigās) Starptautiskais valūtas fonds Latvijas Bankas dati mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
2.18. Kredītu vidējās gada likmes kredītiestādēs Eurostat moduļi 522; 523 Latvijas Bankas dati mēnesis
ceturksnis
gads
pilns apsekojums kopā Latvijā
2.19. Noguldījumu vidējās gada likmes kredītiestādēs Eurostat moduļi 522; 523 Latvijas Bankas dati mēnesis
ceturksnis
gads
pilns apsekojums kopā Latvijā
2.20. Rīgas Fondu biržas pamatrādītāji: Rīgas Fondu biržas dati ceturksnis
gads
pilns apsekojums kopā Latvijā
- kopējā tirgus kapitalizācija    
- sesiju skaits
- biržas sarakstos iekļauto akciju laidienu skaits
- kopējais apgrozījums
- Dow Jones Rīgas Fondu biržas indekss (perioda beigās)
- Rīgas Fondu biržas indekss RICI (perioda beigās)
  3. Ārējā tirdzniecība
3.1. Preču eksports un imports: ANO, Eurostat moduļi 116; 531; 532; 535; 536 muitas kravas deklarācijas, statistikas pārskati mēnesis
ceturksnis
gads
pilns apsekojums kopā Latvijā
- kopā (latos, ASV dolāros, naturālā izteiksmē)
- pa valstīm (latos, ASV dolāros, naturālāi zteiksmē) ANO, Eurostat moduļi 116; 531; 532; 535; 536 muitas kravas deklarācijas, statistikas pārskati mēnesis
ceturksnis
gads
pilns apsekojums kopā Latvijā
- pēc Harmonizētās preču aprakstīšanas un kodēšanas sistēmas un Eiropas Savienības kombinētās nomenklatūras (latos, ASV dolāros, naturālā izteiksmē) ANO, Eurostat moduļi 116; 531; 532; 535; 536 muitas kravas deklarācijas, statistikas pārskati mēnesis
ceturksnis
gads
pilns apsekojums kopā Latvijā
- pēc NACE nozarēm (latos, ASV dolāros, naturālā izteiksmē) muitas kravas deklarācijas, statistikas pārskati ceturksnis
gads
pilns apsekojums kopā Latvijā
- pēc Plašo ekonomisko kategoriju klasifikācijas - kapitāla, starppatēriņa un patēriņa preces (latos, ASV dolāros, naturālā izteiksmē) muitas kravas deklarācijas, statistikas pārskati ceturksnis
gads
pilns apsekojums kopā Latvijā
- pa norēķinu valūtu veidiem (latos) muitas kravas deklarācijas, statistikas pārskati ceturksnis
gads
pilns apsekojums kopā Latvijā
3.2. Kravu eksports un imports (arī uz laiku ievestās un izvestās kravas) (tonnās, papildu mērvienībās) pa transporta veidiem Eurostat modulis 532 muitas kravas deklarācijas mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
4. Cenu statistika
4.1. Patēriņa cenu indeksa aprēķins Starptautiskais valūtas fonds cenu reģistrācija mēnesis izlases veida apsekojums 15 rajonu centros kopā Latvijā, pa galvenajiem preču un pakalpojumu veidiem
4.2. Harmonizētais patēriņa cenu indekss Eurostat modulis 551 cenu reģistrācija mēnesis izlases veida apsekojums 15 rajonu centros kopā Latvijā, pa galvenajiem preču un pakalpojumu veidiem
4.3. Rūpniecības produkcijas ražotāju cenu indeksu aprēķins Starptautiskais valūtas fonds statistikas veidlapas mēnesis izlases veida apsekojums (cenas tiek reģistrētas aptuveni 300 uzņēmumos) kopā Latvijā, pa rūpniecības nozarēm
4.4. Eksporta cenu indeksu aprēķins Starptautiskais valūtas fonds
Eurostat modulis 442
muitas kravas deklarācijas, pa atsevišķām preču grupām - ražotāju cenu indeksi ceturksnis izlases veida apsekojums (aptuveni 400 Latvijas preču kombinētās nomenklatūras 9-zīmju pozīciju) kopā Latvijā, pa svarīgākajām preču grupām
4.5. Importa cenu indeksu aprēķins Starptautiskais valūtas fonds muitas kravas deklarācijas,
statistikas veidlapas
ceturksnis izlases veida apsekojums kopā Latvijā, pa svarīgākajām preču grupām
4.6. Būvniecības cenu indeksu aprēķins Eurostat modulis 442 statistikas veidlapas ceturksnis izlases veida apsekojums (informāciju sniedz aptuveni 180 uzņēmumu) kopā Latvijā, pa unificētiem būvniecības modeļiem, pa resursu veidiem
4.7. Lauksaimniecības produktu vidējās iepirkuma cenas un to indeksi: Eurostat modulis 633
- lopi, putni statistikas veidlapas mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
- piens mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
- graudi mēnesis (augusts-decembris) pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
- cukurbietes mēnesis (oktobris-decembris) pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
- lini gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
4.8. Cenu apsekojums pirktspējas paritāšu aprēķiniem Eurostat modulis 552 speciāls cenu apsekojums gads izlases veida apsekojums patēriņa preču, investīciju preču un būvprojektu cenas
5. Demogrāfiskā statistika
5.1. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits: Eurostat modulis 311
  - 2000.gada sākumā (vidēji 1999.gadā)   Centrālās statistikas pārvaldes aprēķini gads aprēķins kopā Latvijā, Rīgā, pa pilsētām, rajoniem un pagastiem
- katra ceturkšņa sākumā Centrālās statistikas pārvaldes aprēķini ceturksnis aprēķins kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un rajoniem
- katra mēneša sākumā Centrālās statistikas pārvaldes aprēķini mēnesis aprēķins kopā Latvijā, Rīgā
5.2. Iedzīvotāju dabiskās kustības (dzimušo un mirušo skaits) rādītāji: Eurostat modulis 311
  - dzimušo un mirušo cilvēku skaits   civilstāvokļa aktu reģistri, apliecības par nāves gadījumiem mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
civilstāvokļa aktu reģistri, apliecības par nāves gadījumiem ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un rajoniem
  - dabiskās kustības rādītāji grupējumos pēc dažādām sociālekonomiskajām un demogrāfiskajām pazīmēm   civilstāvokļa aktu reģistri, apliecības par nāves gadījumiem gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām, rajoniem un pagastiem
5.3. Noslēgto un šķirto laulību skaits pēc dažādām sociālekonomiskajām un demogrāfiskajām pazīmēm Eurostat modulis 311 civilstāvokļa aktu reģistri, statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām, rajoniem un pagastiem
5.4. Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas rādītāji: Eurostat modulis 313
- pierakstīto un izrakstīto personu skaits migrācijas statistiskās uzskaites taloni mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā, Rīgā
      migrācijas statistiskās uzskaites taloni ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un rajoniem
- migrācijas rādītāji pēc dažādām sociālekonomiskajām un demogrāfiskajām pazīmēm migrācijas statistiskās uzskaites taloni,
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati
gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām un rajoniem
5.5. Iedzīvotāju dzimuma struktūras un vecuma struktūras (ar viena gada intervālu) aprēķini pēc stāvokļa uz 2000.gada sākumu Eurostat modulis 311 Centrālās statistikas pārvaldes aprēķini gads aprēķins kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un rajoniem
5.6. Iedzīvotāju nacionālā sastāva aprēķins pēc stāvokļa uz 2000.gada sākumu   Centrālās statistikas pārvaldes aprēķini gads aprēķins kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un rajoniem
5.7. Iedzīvotāju paredzamā mūža ilguma aprēķins Eurostat modulis 311 Centrālās statistikas pārvaldes aprēķini gads aprēķins kopā Latvijā, Rīgā, pa pilsētu un lauku iedzīvotājiem
5.8. Iedzīvotāju sadalījums pēc pilsonības (dati apkopoti kopīgi ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi) Eurostat modulis 313 Iedzīvotāju reģistra dati gads aprēķins kopā Latvijā
5.9. Iedzīvotāju mirstības cēloņi (dati apkopoti kopīgi ar bezpeļņas valsts akciju sabiedrību "Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju aģentūra") Pasaules veselības aizsardzības organizācija, Eurostat moduļi 311; 351 miršanas reģistri, apliecības par nāves gadījumiem gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un rajoniem
5.10. Iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā bezdarba līmeņa aprēķiniem Eurostat modulis 311 Centrālās statistikas pārvaldes aprēķini gads aprēķins kopā Latvijā, pa republikas pilsētām, rajoniem un pagastiem
5.11. Valstī notiekošo administratīvi teritoriālo izmaiņu uzskaite un ar tām saistītie iedzīvotāju skaita izmaiņu aprēķini pa atsevišķām administratīvajām teritorijām Centrālās statistikas pārvaldes aprēķini gads aprēķins pa rajoniem, pilsētām un pagastiem
5.12. Informācija pašvaldību finansu izlīdzināšanas sistēmas aprēķiniem statistikas veidlapas gads pilns apsekojums pa rajoniem, pilsētām un pagastiem
5.13. Starptautisko organizāciju nodrošināšana ar statistisko informāciju (arī datu sagatavošana Eurostat demogrāfiskās un migrācijas statistikas datu bāzei) Eurostat moduļi 311; 313 Centrālās statistikas pārvaldes aprēķini gads aprēķins atbilstoši Eurostat, ANO, Eiropas Padomes programmai
5.14. 2000.gada tautas skaitīšanas provizoriskie rezultāti: Eurostat modulis 312 tautas skaitīšanas anketas pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām, pagastiem un rajoniem
- iedzīvotāju skaits  
- dzimuma sastāvs
6. Izglītības un zinātnes statistika
6.1. Vispārizglītojošo dienas skolu darbības rādītāji: Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija, Eurostat modulis 331 Izglītības un zinātnes ministrijas dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām, rajoniem, pagastiem un Rīgas rajoniem, pa īpašuma formām
- skolēnu skaits
- skolēnu sadalījums pa vecuma un klašu grupām, pēc apmācību valodas
- pedagoģiskais personāls
- otrgadnieku skaits
- skolu absolventi
- svešvalodas apmācība
6.2. Vakarskolu darbības rādītāji: Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija, Eurostat modulis 331 Izglītības un zinātnes ministrijas dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām, rajoniem, pagastiem un Rīgas rajoniem
- skolēnu skaits
- skolēnu uzņemšana
- izlaidums
- pedagoģiskie darbinieki u.c.
6.3. Pirmsskolas vecuma bērnu iestāžu darba rādītāji: Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija, Eurostat modulis 331 statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām, rajoniem, pagastiem un Rīgas rajoniem, pa īpašuma formām
- pirmsskolas vecuma bērnu iestāžu skaits
- bērnu skaits, vecums, tautība
- apmācību valoda
- vietu un grupu skaits
- pirmsskolas vecuma bērnu iestāžu darbinieki
6.4. Augstskolu darbības rādītāji: Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija, Eurostat modulis 331 statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām, rajoniem, pagastiem un Rīgas rajoniem, pa īpašuma formām
- studentu skaits pa studiju programmām
- studentu skaits pa kursiem
- uzņemšanas rezultāti
- izlaidums
- mācību personāls
- to studentu skaits, kuri ieradušies no ārvalstīm
6.5. Vidējo speciālo mācību iestāžu darbības rādītāji: Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija, Eurostat modulis 331; 332 statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām, rajoniem, pagastiem un Rīgas rajoniem, pa īpašuma formām
- audzēkņu skaits pa mācību programmām
- audzēkņu skaits pa kursiem
- audzēkņu skaits pēc vecuma
- izlaidums
- uzņemšanas rezultāti
- darbinieki u.c.
6.6. Arodskolu darbības rādītāji: Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija, Eurostat modulis 331; 332 statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām, rajoniem, pagastiem un Rīgas rajoniem, pa īpašuma formām
- audzēkņu skaits pa mācību programmām
- audzēkņu skaits pa kursiem
- audzēkņu skaits pēc vecuma
- izlaidums
- uzņemšanas rezultāti
- darbinieki u.c.
6.7. Ārpusskolas iestāžu darbības rādītāji:   Izglītības un zinātnes ministrijas dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas pilsētām, rajoniem un Rīgas rajoniem, pa īpašuma formām
- pulciņu skaits un bērnu skaits tajos
- pedagoģiskie darbinieki
6.8. Bērnu mūzikas skolu un mākslas skolu darbības rādītāji:   Kultūras ministrijas dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas pilsētām, rajoniem, pagastiem un Rīgas rajoniem, pa īpašuma formām
- audzēkņu skaits
- pedagoģisko darbinieku skaits u.c.
6.9. Pieaugušo profesionālās izglītības turpināšana darbavietā Eurostat modulis 331 apsekojuma veidlapas gads izlases veida apsekojums kopā Latvijā, pa ekonomiskās darbības veidiem
6.10. Pieaugušo apmācības iestāžu darbības rādītāji Eurostat modulis 331 statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas pilsētām, rajoniem un pagastiem
6.11. Zinātnisko iestāžu darbības rādītāji: Apvienoto Nāciju Attīstības programma, Eurostat moduļi 731; 731A; 731B statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas pilsētām, pa īpašuma formām
- zinātnisko iestāžu skaits
- zinātnisko darbinieku, tehniķu un laborantu skaits
6.12. Fizkultūras kolektīvi, sporta objekti un sporta skolu darbība:   Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta pārvaldes dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un rajoniem
- sporta organizāciju skaits
- sporta bāzu skaits
- sporta kolektīvos, klubos, sporta skolās ,sekcijās u.c. nodarbināto skaits
  7. Kultūras statistika
7.1. Bibliotēku darbības rādītāji: Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija Latvijas Nacionālās bibliotēkas dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas pilsētām, rajoniem un pagastiem, pa īpašuma formām
- lasītāju skaits
- fondu kustība
- bibliotēku darbinieki
- finansiālā darbība u.c.
7.2. Cirka darbības rādītāji: statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā
- vietu skaits
- izrāžu skaits Latvijā
- apmeklētāju skaits u.c.
7.3. Zooloģisko dārzu darbības rādītāji: statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā
- apmeklētāju skaits
- finansiālā darbība u.c.
7.4. Muzeju darbības rādītāji: Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas pilsētām, rajoniem un pagastiem, pa īpašuma formām
- apmeklētāju skaits
- fondu kustība
- izstāžu organizēšana
- finansiālā darbība u.c.
7.5. Teātru darbības rādītāji: Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija statistikas veidlapas pusgads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un rajoniem, pa īpašuma formām
- vietu skaits
- apmeklētāju skaits
- izrāžu skaits
- pirmizrāžu skaits
- finansiālā darbība u.c.
7.6. Kinofilmu iznomāšana: Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija, Eurostat modulis 493 statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un rajoniem, pa īpašuma formām
- iznomāto filmu skaits
- skatītāju skaits
- finansiālā darbība u.c.
7.7. Kinoiestāžu darbības rādītāji: Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija, Eurostat modulis 493 statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas pilsētām, rajoniem un pagastiem, pa īpašuma formām
- vietu skaits
- seansu skaits
- apmeklētāju skaits
- kases ieņēmumi u.c.
7.8. Kultūras namu un tautas namu darbības rādītāji (dati apkopoti kopīgi ar Kultūras ministriju): Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas pilsētām, rajoniem un pagastiem, pa īpašuma formām
- pašdarbības kolektīvu skaits
- dalībnieku skaits
- darbinieki
- finansiālie rādītāji u.c.
7.9. Ar tautas namiem nesaistīto māksliniecisko kolektīvu un pulciņu darbības rādītāji (dati apkopoti kopīgi ar Kultūras ministriju): Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un rajoniem
- māksliniecisko kolektīvu skaits
- dalībnieku skaits u.c.
7.10. Filmu studiju darbības rādītāji: Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija, Eurostat modulis 493 statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un rajoniem, pa īpašuma formām
- uzņemto filmu skaits
- uzņemto filmu sadalījums pa veidiem
- filmu uzņemšanas izmaksas u.c.
7.11. Grāmatu, žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu izdošana: Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūta dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un rajoniem, pa īpašuma formām
- izdoto žurnālu, avīžu u.c. periodisko izdevumu skaits
- periodisko izdevumu sadalījums pēc iespiešanas valodas un iznākšanas vietas
- metiens
- iespiedlokšņu novilkumu skaits
- grāmatu un brošūru izdevēji
- grāmatu un brošūru sadalījums pēc uzdevuma
- grāmatu un brošūru sadalījums pēc valodas
- daiļliteratūra pa žanriem u.c.
7.12. Televīzijas un radio studiju darbība: Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija, Eurostat modulis 493 statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un rajoniem, pa īpašuma formām
- darbinieku skaits
- raidījumu veidi
- raidījumu ilgums
- raidījumu valoda
- demonstrēto mākslas, televīzijas un videofilmu skaits
- finansu rādītāji u.c.
7.13. Videofilmu importēšana: Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija, Eurostat modulis 493 statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā
- importēto filmu un programmu skaits
- Latvijā izplatīto videokasešu skaits
- valstis, no kurām importētas videofilmas
- finansu rādītāji u.c.
7.14. Kabeļtelevīzijas tīklu darbība Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija, Eurostat modulis 493 statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā
  8. Veselības aizsardzības statistika
8.1. Veselības aizsardzības iestāžu tīkls, to darbība, medicīnas darbinieki Pasaules veselības aizsardzības organizācija, Eurostat modulis  351 bezpeļņas valsts akciju sabiedrības "Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju aģentūra" dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas pilsētām, rajoniem, pagastiem un Rīgas rajoniem
8.2. Saslimstība ar infekcijas slimībām un parazītiskajām slimībām Pasaules veselības aizsardzības organizācija bezpeļņas valsts akciju sabiedrības "Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju aģentūra" dati mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un rajoniem
8.3. Saslimstība ar: Pasaules veselības aizsardzības organizācija bezpeļņas valsts akciju sabiedrības "Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju aģentūra" dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un rajoniem
- ļaundabīgajiem audzējiem
- tuberkulozi
- seksuāli transmisīvajām un ādas sēnīšu slimībām
- AIDS
- psihiskajām slimībām u.c.
- alkoholismu un narkomāniju Pasaules veselības aizsardzības organizācija bezpeļņas valsts akciju sabiedrības "Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju aģentūra" dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un rajoniem, pa dzimumiem
8.4. Slimnīcu darbība: Pasaules veselības aizsardzības organizācija bezpeļņas valsts akciju sabiedrības "Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju aģentūra" dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un rajoniem, pa īpašuma formām
- slimnieku sastāvs slimnīcās
- ārstēšanās ilgums un rezultāti
8.5. Grūtnieču un jaundzimušo veselības aprūpe: Pasaules veselības aizsardzības organizācija bezpeļņas valsts akciju sabiedrības "Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju aģentūra" dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un rajoniem
- grūtnieču skaits
- grūtniecības atrisinājuma veids
- grūtniecības sarežģījumu veidi
- dati par jaundzimušajiem u.c.
8.6. Bērnu un pusaudžu veselības aprūpe: Pasaules veselības aizsardzības organizācija bezpeļņas valsts akciju sabiedrības "Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju aģentūra" dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un rajoniem
- veselības aizsardzības iestāžu uzskaitē esošo bērnu un pusaudžu skaits
- bērnu profilaktisko apskašu rezultāti
- bērnu saslimstība pirmajā dzīves gadā u.c.
8.7. Potēšana pret infekcijas slimībām: Pasaules veselības aizsardzības organizācija bezpeļņas valsts akciju sabiedrības "Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju aģentūra" dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un rajoniem
- potēto skaits
- potēto vecums u.c.
8.8. Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbs: Pasaules veselības aizsardzības organizācija bezpeļņas valsts akciju sabiedrības "Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju aģentūra" dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un rajoniem
- neatliekamās medicīniskās palīdzības analīze pēc izsaukuma rezultāta un izsaukuma veida
- ārstu, feldšeru un specializēto brigāžu darba rezultāti
8.9. Pārejošā darba nespēja un cietušo skaits nelaimes gadījumos ekonomiskās darbības jomā: Pasaules veselības aizsardzības organizācija, Starptautiskā darba organizācija, Eurostat modulis 352 statistikas veidlapas gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases veida apsekojums kopā Latvijā, pa nozarēm
- nelaimes gadījumu skaits darbā
- kavēto darba dienu skaits
- cietušo skaits, to skaitā miruši
  9. Sociālās aizsardzības statistika
9.1. Valsts pensijas: Eurostat modulis 371 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras dati gads
ceturksnis
pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem un republikas pilsētām, pa rajonu pilsētām un pagastiem
- pensionāru kopskaits
- pensionāru sadalījums pēc saņemtās pensijas veida
- piešķirtās pensijas vidējais apmērs Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras dati gads
ceturksnis
pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem un republikas pilsētām
- izmaksātās pensijas vidējais apmērs
- pensionāru sadalījums pa vecuma grupām un pēc dzimuma
- kopējie izdevumi pensijām
9.2. Valsts sociālie pabalsti: Eurostat modulis 371 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Labklājības ministrijas Sociālās palīdzības fonda dati gads pilns apsekojums;
aprēķini
kopā Latvijā, pa rajoniem un republikas pilsētām
- sociālo pabalstu saņēmēju skaits pa pabalstu veidiem un pēc dzimuma
- sociālo pabalstu vidējie apmēri pa pabalstu veidiem
9.3. Pašvaldību sociālie pabalsti: Eurostat modulis 371 Labklājības ministrijas Sociālās palīdzības fonda dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem un republikas pilsētām
- saņēmēju skaits attiecīgajā mērķa grupā
- izlietotā summa (kopā visās mērķa grupās)
9.4. Bērnu bāreņu aprūpes centri un pašvaldību bērnu nami-patversmes: Eurostat modulis 371 Labklājības ministrijas Sociālās palīdzības fonda dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem un republikas pilsētām, pa rajonu pilsētām un pagastiem
- namu (centru) skaits
- plānoto vietu skaits
- bērnu skaits
9.5. Veco ļaužu un invalīdu un personu ar garīga rakstura traucējumiem pansionāti (centri): Eurostat modulis 371 Labklājības ministrijas Sociālās palīdzības fonda dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem un republikas pilsētām, pa rajonu pilsētām un pagastiem
- pansionātu (centru) skaits
- vietu skaits
- iemītnieku skaits u.c.
9.6. Specializētie bērnu sociālās aprūpes centri: Eurostat modulis 371 Labklājības ministrijas Sociālās palīdzības fonda dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem un republikas pilsētām, pa rajonu pilsētām un pagastiem
- centru skaits
- vietu skaits
- bērnu skaits
9.7. Profesionālās rehabilitācijas centri: Eurostat modulis 371 Labklājības ministrijas Sociālās palīdzības fonda dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem un republikas pilsētām
- vietu skaits
- dalībnieku skaits u.c.
9.8. Invaliditātes piešķiršana:   Labklājības ministrijas dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem un republikas pilsētām
- to invalīdu skaits, kuriem invaliditāte piešķirta pirmo reizi
- invaliditātes cēloņi
- pirmreizēji par invalīdiem atzīto sadalījums pēc slimību veidiem, vecuma un invaliditātes grupām u.c.
9.9. Pašvaldību sociālās palīdzības dienestu uzskaitē esošo:   Labklājības ministrijas Sociālās palīdzības fonda dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem un republikas pilsētām
- ģimeņu skaits pēc piederības attiecīgajai mazaizsargāto kategorijai
- attiecīgajai kategorijai piederošo personu skaits
9.10. Mājas aprūpe: Eurostat modulis 371 Labklājības ministrijas Sociālās palīdzības fonda dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem un republikas pilsētām
- aprūpējamo personu skaits
- aprūpētāju skaits
- personu skaits, kurām aprūpe mājās nepieciešama, bet nav nodrošināta
- aprūpei mājās izlietotā summa
9.11. Adopcija:
- no bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu aprūpes iestādēm gada laikā adoptēto bērnu skaits
  Labklājības ministrijas Sociālās palīdzības fonda un Tieslietu ministrijas dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem un republikas pilsētām
9.12. Aizbildnība:   Labklājības ministrijas Sociālās palīdzības fonda un Tieslietu ministrijas dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem un republikas pilsētām
- aizbildnībā esošo bērnu skaits
  10. Iedzīvotāju dzīves līmeņa statistika
10.1. Mājsaimniecību budžeta pētījums: Eurostat modulis 361 apsekojuma anketas gads izlases veida apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētu un lauku iedzīvotājiem, kopā pa republikas pilsētām un Rīgu
- mājsaimniecību sastāvs
- mājsaimniecību dzīves apstākļu raksturojums
- mājsaimniecību iespējas izmantot zemi un šīs zemes raksturojums
- mājsaimniecību ienākumi
- mājsaimniecību patēriņa un citi izdevumi
- pārtikas produktu patēriņš mājsaimniecībās
- mājsaimniecību nodrošinātība ar ilglietošanas priekšmetiem
- mājsaimniecības materiālās labklājības pašnovērtējums
- mājsaimniecības locekļu nodarbinātība
10.2. Iztikas minimuma preču un pakalpojumu groza aprēķins cenu reģistrācija mēnesis aprēķini kopā Latvijā
  11. Likumpārkāpumu un sabiedrībai nevēlamu parādību statistika
11.1. Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits un to atklāšana   Iekšlietu ministrijas dati mēnesis
gads
pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un rajoniem
11.2. Pie kriminālatbildības saukto personu skaits   Iekšlietu ministrijas dati mēnesis
gads
pilns apsekojums kopā Latvijā, pa noziedzīgo nodarījumu veidiem, pēc vecuma un dzimuma, pa republikas pilsētām un rajoniem
11.3. Tiesās izskatītās krimināllietas, to skaitā tiesās ienākušās krimināllietas: Tieslietu ministrijas dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā
- pirmās instances tiesas
- apelācijas instances tiesas
11.4. Notiesāto personu skaits un tām noteikto sodu veidi un apmēri   Tieslietu ministrijas dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa noziedzīgo nodarījumu veidiem, pēc vecuma un dzimuma
11.5. Informācija par pirmstiesas izmeklēšanas iestāžu darbu un prokuratūras darbu, kas  Prokuratūras dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā
11.6. Brīvības atņemšanas iestāžu darba pamatrādītāji (vietu skaits soda izpildes iestādēs, notiesāto un ieslodzīto kontingents) Tieslietu ministrijas dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā
11.7. Dati par ugunsgrēkiem un to nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem Iekšlietu ministrijas dati mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
Iekšlietu ministrijas dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un rajoniem
11.8. Likumpārkāpumi mežu izmantošanas un aizsardzības jomā, to nodarīto materiālo zaudējumu atlīdzība un soda sankcijas Valsts meža dienesta dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
11.9. Ceļu satiksmes negadījumu statistika: Eiropas transporta ministru konference, Eiropas ekonomiskā komisija, Eurostat modulis 488 Ceļu satiksmes drošības direkcijas dati gads
ceturksnis
pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām un rajoniem
- negadījumu skaits
- bojā gājušo cilvēku skaits
- ievainoto cilvēku skaits
Ceļu satiksmes drošības direkcijas dati mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
  12. Statistikas uzņēmumu reģistrs
12.1. Uzņēmumu skaits sadalījumā pa:   Uzņēmumu reģistra dati mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām, rajoniem un pagastiem
- uzņēmējdarbības veidiem
- teritorijām pēc uzņēmumu juridiskās adreses
12.2. Reģistra apsekojums:   reģistra aptauja periodiski regulārajos apsekojumos neiekļautu uzņēmumu aptauja kopā Latvijā
- rekvizīti
- pamatkapitāls sadalījumā pa īpašuma formām
- ārvalstu kapitāla līdzdalība statūtu kapitālā pa valstīm
- neto apgrozījums un nodarbināto skaits
- vai uzņēmums apsekojuma brīdī ir ekonomiski aktīvs (jā, nē)
12.3. Uzņēmumu sadalījums pēc strādājošo skaita:   Statistikas uzņēmumu reģistra dati reizi gadā pilns apsekojums kopā Latvijā, pa uzņēmējdarbības veidiem, pa pilsētām, rajoniem un pagastiem
- pēc Eiropas Savienības un ANO normatīviem
- pēc Latvijas normatīvajiem aktiem
- pēc mazo un vidējo uzņēmumu nacionālās programmas projekta
12.4. Eksperimentāla Statistikas uzņēmumu reģistra papildināšana ar uzņēmumu vietējām darbības veida vienībām statistikas veidlapas, reģistra aptauja visu gadu ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums
13. Uzņēmumu gada statistikas pamatrādītāji
13.1. Uzņēmumu demogrāfija:          
- uzņēmumu skaits Eurostat moduļi 441; 511; 513 Statistikas uzņēmumu reģistra dati gads pilns apsekojums pa nozarēm, pa lieluma grupām
- jaunizveidoto un likvidēto uzņēmumu skaits Eurostat modulis 441 Statistikas uzņēmumu reģistra dati gads pilns apsekojums rūpniecībā, būvniecībā
13.2. Apgrozījums Eurostat moduļi 441; 511; 513 statistikas veidlapas gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases veida apsekojums pa nozarēm, pa lieluma grupām
13.3. Produkcijas (ražošanas) vērtība Eurostat moduļi 441; 511; 513 statistikas veidlapas gads aprēķins pa nozarēm
13.4. Pievienotā vērtība faktiskajās cenās Eurostat moduļi 441; 511; 513 statistikas veidlapas gads aprēķins pa nozarēm, pa lieluma grupām
13.5. Preču un pakalpojumu iegāde Eurostat moduļi 441; 511; 513 statistikas veidlapas gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases veida apsekojums pa nozarēm, pa lieluma grupām
13.6. Gatavo ražojumu un nepabeigtās ražošanas krājumu izmaiņas Eurostat modulis 441 statistikas veidlapas gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases veida apsekojums rūpniecībā, būvniecībā
13.7. Preču un pakalpojumu krājumu izmaiņas Eurostat modulis 471 statistikas veidlapas gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases veida apsekojums tirdzniecībā
13.8. Personāla izmaksas Eurostat moduļi 441; 511; 513 statistikas veidlapas gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases veida apsekojums pa nozarēm, pa lieluma grupām
13.9. Darba samaksa un darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas Eurostat moduļi 441; 511; 513 statistikas veidlapas gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases veida apsekojums pa nozarēm, pa lieluma grupām
13.10. Uzņēmumu investīcijas: - pamatlīdzekļu iegādei Eurostat modulis 441 statistikas veidlapas gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases veida apsekojums rūpniecībā, būvniecībā, pa lieluma grupām
- zemes, iekārtu u.tml. iegādei, būvju un ēku būvniecībai un pārveidošanai Eurostat moduļi 441; 511; 513 statistikas veidlapas gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases veida apsekojums pa nozarēm, pa lieluma grupām
13.11. Nodarbināto skaits Eurostat moduļi 441; 511; 513 statistikas veidlapas gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases veida apsekojums pa nozarēm, pa lieluma grupām
13.12. Strādājošo skaits Eurostat moduļi 441; 511; 513 statistikas veidlapas gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases veida apsekojums pa nozarēm, pa lieluma grupām
13.13. Apdrošināšanas sabiedrību darbības rādītāji Eurostat modulis 514 Valsts apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā
14. Darba statistika
14.1. Darbaspēka resursu bilance Starptautiskā darba organizācija Centrālās statistikas pārvaldes dati gads aprēķins kopā Latvijā, pa nozarēm un īpašuma formām
14.2. Ekonomiski aktīvo, nodarbināto un nestrādājošo iedzīvotāju skaits Starptautiskā darba organizācija, Eurostat modulis 321 Centrālās statistikas pārvaldes dati ceturksnis aprēķins kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un rajoniem
14.3. Nodarbināto iedzīvotāju skaits Starptautiskā darba organizācija Centrālās statistikas pārvaldes dati ceturksnis aprēķins kopā Latvijā, sabiedriskajā un privātajā sektorā
gads aprēķini kopā Latvijā, sabiedriskajā un privātajā sektorā, pa nozarēm
14.4. Uzņēmumu īstermiņa statistika:
- nodarbināto skaits un darba samaksa Starptautiskā darba organizācija, Eurostat moduļi 442; 512 statistikas veidlapas ceturksnis (sadalījumā pa mēnešiem) ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases veida apsekojums, iestādes kopā Latvijā, sabiedriskajā un privātajā sektorā, pa republikas pilsētām un rajoniem, pa nozarēm
statistikas veidlapas reizi gadā ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases veida apsekojums, iestādes pēc pamatdarbības pa dzimumiem - kopā Latvijā, sabiedriskajā un privātajā sektorā, pa republikas pilsētām un rajoniem, pa nozarēm pēc pamatdarbības
  - mēneša vidējā bruto un neto darba samaksa   aprēķins ceturksnis (sadalījumā pa mēnešiem) ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases veida apsekojums, iestādes  kopā Latvijā, sabiedriskajā un privātajā sektorā, pa republikas pilsētām un rajoniem, pa nozarēm pēc pamatdarbības
      aprēķins reizi gadā ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases veida apsekojums, iestādes pa dzimumiem - kopā Latvijā, sabiedriskajā un privātajā sektorā, pa republikas pilsētām un rajoniem, pa nozarēm pēc pamatdarbības
  - faktiski nostrādātais laiks Starptautiskā darba organizācija, Eurostat moduļi 442; 512 statistikas veidlapas ceturksnis ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases veida apsekojums, iestādes  kopā Latvijā, sabiedriskajā un privātajā sektorā, pa republikas pilsētām un rajoniem, pa nozarēm pēc pamatdarbības
14.5. Neizmaksātā darba samaksa Starptautiskā darba organizācija statistikas veidlapas ceturksnis ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases veida apsekojums, iestādes  kopā Latvijā, sabiedriskajā un privātajā sektorā, pa republikas pilsētām un rajoniem, pa nozarēm pēc pamatdarbības
14.6. Darba laika zudumi, to skaitā darba devēja samaksātais darbnespējas periods: Starptautiskā darba organizācija statistikas veidlapas ceturksnis ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases veida apsekojums, iestādes  kopā Latvijā, sabiedriskajā un privātajā sektorā, pa republikas pilsētām un rajoniem, pa nozarēm pēc pamatdarbības
- gadījumu skaits
- izmaksātās summas
- dienu skaits
14.7. Ierēdņu amatu skaits, faktiskais ierēdņu skaits, faktiskais ierēdņu kandidātu skaits Valsts civildienesta pārvaldes dati ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa ministrijām u.c. civildienesta iestādēm
14.8. Bezdarbnieku skaits, sastāvs un reģistrēto brīvo darba vietu skaits Starptautiskā darba organizācija Nodarbinātības valsts dienesta dati mēnesis
ceturksnis
pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un rajoniem
14.9. Bezdarbnieku skaits un dzimuma sastāvs Starptautiskā darba organizācija, Eurostat modulis 321 Nodarbinātības valsts dienesta dati reizi ceturksnī pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un rajoniem, pilsētām un pagastiem
14.10. Bezdarbnieka pabalstu izmaksa - pabalstu saņēmēju skaits un pabalstu summa Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras dati mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un rajoniem
14.11. Darbinieku skaita sadalījums pēc darba samaksas apmēriem Starptautiskā darba organizācija statistikas veidlapas reizi gadā ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases veida apsekojums, iestādes kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un rajoniem, pa nozarēm
14.12. Darbinieku skaits un to darba samaksa pa profesijām Starptautiskā darba organizācija statistikas veidlapas reizi gadā ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases veida apsekojums, iestādes kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un rajoniem, pa nozarēm
14.13. Darbaspēka izmaksu apsekojums Starptautiskā darba organizācija, Eurostat modulis 322 apsekojuma anketa reizi gadā izlases veida apsekojums kopā izvēlētajās nozarēs, uz vienu strādājošo
14.14. Darbaspēka izlases veida apsekojums: Starptautiskā darba organizācija, Eurostat modulis 321 apsekojuma anketa divas reizes gadā izlases veida apsekojums kopā Latvijā, pilsētās (t.sk. Rīgā) un laukos
- darbaspēka sadalījums pēc vecuma, dzimuma un izglītības un pa nozarēm un profesiju grupām
- nostrādātais darba laiks
- darba raksturs (pastāvīgs, pagaidu, vienreizējs, sezonas)
- darba meklētāju skaits
- darba meklēšanas veids u.c.
  15. Lauksaimniecības statistika
15.1. Lauksaimniecības produkcija salīdzināmajās cenās un faktiskajās cenās Eurostat modulis 631 statistikas veidlapas gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases veida apsekojums kopā Latvijā
15.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība Eurostat moduļi 611; 612; 641 statistikas veidlapas, apsekojuma anketa divas reizes gadā visas valsts un statūtsabiedrības;
izlases veidā - iedzīvotāju saimniecības
kopā Latvijā, pa rajoniem
15.3. Lopbarības krājumi, izlietošana un bilance   statistikas veidlapas, apsekojuma anketa gads visas valsts un statūtsabiedrības; izlases veidā - iedzīvotāju saimniecības kopā Latvijā, pa rajoniem
15.4. Lopu, putnu un kažokzvēru skaits Eurostat moduļi 651; 652 statistikas veidlapas, apsekojuma anketa divas reizes gadā visas valsts un statūtsabiedrības; izlases veidā - iedzīvotāju saimniecības kopā Latvijā, pa rajoniem
15.5. Lopu un putnu produktivitāte   statistikas veidlapas, apsekojuma anketa divas reizes gadā visas valsts un statūtsabiedrības; izlases veidā - iedzīvotāju saimniecības kopā Latvijā, pa rajoniem (par valsts saimniecībām un statūtsabiedrībām)
15.6. Lopkopības produkcijas pārdošana pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumiem: Eurostat moduļi 633; 652 statistikas veidlapas mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
- piena iepirkšana
- lopu un putnu kaušana un iepirkšana
- iepirktā piena kvalitāte
15.7. Augkopības produkcijas iepirkums: Eurostat modulis 633 statistikas veidlapas
- graudu iepirkšana   mēnesis (augusts-decembris) pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
- cukurbiešu iepirkšana mēnesis (oktobris-janvāris) pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
- linu iepirkšana gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
15.8. Puķkopība (realizācija) statistikas veidlapas gads visas valsts un statūtsabiedrības kopā Latvijā
15.9. Lauksaimniecības produkcijas realizācija naturālā un vērtības izteiksmē Eurostat modulis 633 statistikas veidlapas ceturksnis visas valsts un statūtsabiedrības kopā Latvijā, pa rajoniem
15.10. Lauksaimniecības tehnikas daudzums Eurostat modulis 621 statistikas veidlapas, apsekojuma anketa reizi gadā visas valsts un statūtsabiedrības; izlases veidā - iedzīvotāju saimniecības kopā Latvijā, pa rajoniem
15.11. Minerālmēslu un organiskā mēslojuma iestrādāšana un augu aizsardzības līdzekļu lietošana statistikas veidlapas, apsekojuma anketa gads visas valsts un statūtsabiedrības; izlases veidā - iedzīvotāju saimniecības kopā Latvijā, pa rajoniem
15.12. Lauksaimniecības produktu naturālās bilances Eurostat moduļi 642; 653 Zemkopības ministrijas dati gads aprēķini kopā Latvijā
15.13. Ieņēmumi un izdevumi (naudā) iedzīvotāju saimniecībās Eurostat modulis 632 apsekojuma anketa divas reizes gadā izlases veidā - iedzīvotāju saimniecības kopā Latvijā
15.14. Iedzīvotāju saimniecībās strādājošo nosacīto darba vienību skaits Eurostat modulis 634 apsekojuma anketa gads izlases veidā - iedzīvotāju saimniecības kopā Latvijā
15.15. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes pārraudzība Valsts zemes dienesta dati gads izlases veida apsekojums apsekotās saimniecības
15.16. Saimniecību ekonomiskais lielums un specializācija Eurostat modulis 621 apsekojuma anketa gads aprēķini kopā Latvijā
15.17. 2001.gada lauksaimniecības skaitīšanas sagatavošanas darbi visu gadu saskaņā ar speciālu plānu
16. Mežsaimniecības statistika
16.1. Meža zeme, tās apsaimniekošana un izmantošana: Valsts meža dienesta dati gads aktualizēta datu kopā Latvijā,
- pēc mežu aizsardzības kategorijām bāzes informācija pa rajoniem,
- pēc koku vecuma struktūras pa īpašuma formām
16.2. Koku izciršana: Eurostat modulis 681 Valsts meža dienesta dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa īpašuma formām
- meža galvenajā cirtē
- starpcirtē (sastāva kopšanas, krājas kopšanas, rekonstruktīvajā)
- sanitārajās cirtēs
- citās cirtēs
16.3. Meža izmantošana galvenajā cirtē, starpcirtē, sanitārajās cirtēs un citās cirtēs (tāme, izsniegšana un izciršana):   Valsts meža dienesta dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
- aizsargājamos mežos
- saudzējamos mežos
- saimnieciskajos mežos
16.4. Meža ugunsgrēki:   Valsts meža dienesta dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa valsts virsmežniecībām
- izdegusī platība
- ugunsgrēku cēloņi
- ugunsgrēku nodarītie zaudējumi
- atbildība par mežu ugunsdrošības noteikumu pārkāpumiem
16.5. Meža atjaunošana:   Valsts meža dienesta dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
- valsts mežos
- citos mežos
16.6. Meža aizsardzība:   Valsts meža dienesta dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa valsts virsmežniecībām
- meža aizsardzības pasākumi
- bojā gājušās audzes
- slimības un kaitēkļi
16.7. No izsniegtajiem mežmateriāliem sagatavotā produkcija Valsts meža dienesta dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā
16.8. Lietkoksnes iegūšana lauku saimniecībās   statistikas veidlapas gads izlases veidā - iedzīvotāju saimniecības kopā Latvijā, pa rajoniem
16.9. Medījamo savvaļas dzīvnieku uzskaite, nomedīto dzīvnieku skaits Valsts meža dienesta dati gads (medību sezona) pilns apsekojums kopā Latvijā
17. Zvejniecības statistika
17.1. Zivju nozveja pa sugām Eurostat modulis 692 statistikas veidlapas ceturksnis ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases veida apsekojums kopā Latvijā
17.2. Zivju nozveja un citu jūras produktu ieguve pa okeānu zvejas rajoniem un zonām, iekšējos ūdeņos, zvejniecības produkcijas apjoms faktiskajās cenās, zvejas flotes lielums Eurostat modulis 692 statistikas veidlapas ceturksnis ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases veida apsekojums kopā Latvijā
17.3. Zvejas kuģu skaits un tonnāža Eurostat modulis 691 statistikas veidlapas gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases veida apsekojums kopā Latvijā
  18. Rūpniecības statistika
18.1. Rūpniecības uzņēmumu īstermiņa statistika:
- rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss Eurostat modulis 442 statistikas veidlapas mēnesis apsekojums kopā Latvijā, pa rūpniecības nozarēm
- nosūtīto pašražoto preču vērtība (to skaitā iekšzemes patērētājiem un eksportam) statistikas veidlapas mēnesis apsekojums kopā Latvijā, pa rūpniecības nozarēm,  pa republikas pilsētām un rajoniem
- jauno pasūtījumu apjoms vērtības izteiksmē (to skaitā iekšzemes patērētājiem un eksportam) statistikas veidlapas mēnesis apsekojums kopā Latvijā, pa rūpniecības nozarēm
- nodarbināto skaits statistikas veidlapas ceturksnis apsekojums kopā Latvijā, pa rūpniecības nozarēm
18.2. Rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indeksi Eurostat modulis 442 statistikas veidlapas gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases veida apsekojums kopā Latvijā, pa rūpniecības nozarēm
18.3. Galveno rūpniecības produkcijas veidu ražošana Eurostat modulis 445 statistikas veidlapas ceturksnis apsekojums kopā Latvijā
statistikas veidlapas gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases veida apsekojums kopā Latvijā
18.4. Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale statistikas veidlapas gads uzņēmumi un uzņēmējsabiedrības, kas nodarbojas ar ūdens piegādi kopā Latvijā
18.5. Melnās metalurģijas produkcijas ražošana, izejvielu un enerģijas patēriņš Eurostat modulis 446 statistikas veidlapas gads uzņēmumi, kas nodarbojas ar metalurģiju kopā Latvijā
18.6. Rūpnieciskās ražošanas jaudu izmantošana 1999.gadā statistikas veidlapas vienreizējs ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases veida apsekojums kopā Latvijā, pa nozarēm
18.7. Rūpnieciskā ražošana zemnieku saimniecībās 1999.gadā apsekojuma anketa vienreizējs izlases veida apsekojums zemnieku saimniecībās kopā Latvijā, pa nozarēm
19. Materiālo resursu un enerģētikas statistika
19.1. Elektroenerģijas ražošana, sadale, kurināmā patēriņš tās ražošanai, elektrostaciju jauda Eurostat moduļi 456; 453; 451 statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa elektrostaciju tipiem
19.2. Siltumenerģijas ražošana un sadale, kurināmā patēriņš tās ražošanai Eurostat moduļi 451; 456 statistikas veidlapas gads uzņēmumi, uzņēmējsabiedrības, iestādes, kuras ražo siltumenerģiju un piegādā to patērētājiem, kā arī izlieto savām vajadzībām kopā Latvijā, pa republikas pilsētām
pa rajoniem
pa pašvaldībām
19.3. Siltumenerģijas piegāde un kurināmā patēriņš apkures sezonā Eurostat modulis 456 statistikas veidlapas katrs apkures sezonas mēnesis uzņēmumi, uzņēmējsabiedrības un iestādes, kuras ražo siltumenerģiju un piegādā to patērētājiem kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un rajoniem, pa pašvaldībām
19.4. Gāzes piegāde patērētājiem: Eurostat modulis 451
- dabas gāzes piegāde statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa nozarēm
- sašķidrinātās gāzes piegāde statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un rajoniem
19.5. Atsevišķi kurināmā un degvielas veidi (atlikumi, piegādes un patēriņš) Eurostat modulis 452 statistikas veidlapas ceturksnis ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases veida apsekojums, iestādes kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un rajoniem, pa nozarēm
19.6. Kopējā enerģētiskā bilance Eurostat modulis 451 aprēķins gads aprēķins kopā Latvijā
20. Investīciju un būvniecības statistika
20.1. Investīcijas un kapitāla veidošana Eurostat modulis 441 statistikas veidlapas ceturksnis ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases veida apsekojums kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un rajoniem, pa nozarēm un īpašuma formām
20.2. Objektu un pamatlīdzekļu nodošana ekspluatācijā Eurostat modulis 441 statistikas veidlapas gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases veida apsekojums kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un rajoniem, pa finansēšanas avotiem, pa nozarēm un īpašuma formām
20.3. Ģimenes māju nodošana ekspluatācijā statistikas veidlapas ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas pilsētām, rajoniem un pagastiem
20.4. Būvorganizāciju īstermiņa statistika: Eurostat modulis 441 statistikas veidlapas ceturksnis ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases veida apsekojums kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un rajoniem
- ēku būvniecības produkcija
- inženierbūvniecības produkcija
- izdoto būvatļauju skaits
20.5. Valsts autoceļu uzturēšana un remonts Latvijas Autoceļu direkcijas dati ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
20.6. Projektēšanas organizāciju darbības rādītāji statistikas veidlapas gada pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un rajoniem
21. Tirdzniecības statistika
21.1. Tirdzniecības uzņēmumu īstermiņa statistika:
- mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījums Eurostat modulis 471 statistikas veidlapas mēnesis ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases veida apsekojums kopā Latvijā, pa mazumtirdzniecības nozarēm, pēc pamatdarbības un sekundārās darbības, pa īpašuma formām
- vairumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījums Eurostat modulis 471 statistikas veidlapas ceturksnis ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases veida apsekojums kopā Latvijā, pa vairumtirdzniecības nozarēm, pa īpašuma formām
- automobiļu un motociklu pārdošanas, automobiļu degvielas mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījums Eurostat modulis 471 statistikas veidlapas mēnesis ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases veida apsekojums kopā Latvijā, pa nozarēm, pa īpašuma formām
21.2. Pārdoto preču struktūra mazumtirdzniecības uzņēmumos vērtības izteiksmē Eurostat modulis 471 statistikas veidlapas ceturksnis izlases veida apsekojums kopā Latvijā, pa galvenajām preču grupām
21.3. Svarīgāko preču vairumtirdzniecības apjomi, iepirkto preču sadalījums pēc iepirkuma vietas, vairumtirdzniecības apgrozījuma sadalījums pa klientu grupām Eurostat modulis 471 statistikas veidlapas ceturksnis ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases veida apsekojums kopā Latvijā, pa galvenajām preču grupām, pa īpašuma formām
21.4. Mazumtirdzniecības veikalu skaits Eurostat modulis 471 statistikas veidlapas gads ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases veida apsekojums kopā Latvijā, pēc tirdzniecības platības
21.5. Tirgus vietu skaits Eurostat modulis 471 statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā
  22. Transporta un sakaru statistika
22.1. Transportlīdzekļu skaits: Eurostat modulis 481
- kuģi (grupējums pa kuģu tipiem, pēc lieluma) Latvijas kuģu reģistra dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā
- automobiļi (kravas, vieglie, autobusi), motocikli (grupējums pēc degvielas veida, vecuma, pa markām), to skaitā Ceļu satiksmes drošības direkcijas dati mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
privātpersonu transportlīdzekļi Ceļu satiksmes drošības direkcijas dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām un rajoniem
- trolejbusi, tramvaji statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām
- dzelzceļa transportlīdzekļi (lokomotīves, preču un pasažieru vagoni) statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā
- gaisa kuģi Latvijas gaisa kuģu reģistra dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā
22.2. Satiksmes ceļu un cauruļvadu garums: Eurostat modulis 481        
- valsts autoceļi Latvijas Autoceļu direkcijas dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
- pagastu ceļi Latvijas Autoceļu direkcijas dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem un pagastiem
- mežu ceļi Valsts meža dienesta dati gada pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
- dzelzceļa līnijas statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā
- tramvaju un trolejbusu līnijas statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām
- maģistrālie naftas un naftas produktu vadi statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā
- maģistrālie gāzes vadi statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā
22.3. Sakaru līdzekļu skaits: Eurostat modulis 492 statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un rajoniem, pa pilsētām un laukiem
- publiskā telekomunikāciju tīkla pamata telefona aparātu skaits
- mobilā telefona abonentu skaits statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā
- mobilā telefona tīkla bāzes staciju skaits statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
- televīzijas staciju un raidītāju skaits Valsts elektrosakaru inspekcijas dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
22.4. Dzelzceļa transporta darbības pamatrādītāji: Eurostat modulis 484 statistikas veidlapas gads
mēnesis
pilns apsekojums kopā Latvijā pa republikas pilsētām un rajoniem
- kravu pārvadājumi (iekšzemē, eksports, imports, tranzīts)
- pasažieru pārvadājumi (iekšzemē, starptautiskie)
- kravu un pasažieru apgrozība
- eksporta un importa kravas sadalījumā pa valstīm
- iekšzemes kravu pārvadājumi pēc pārvadājumu attāluma
- ritošā sastāva izmantošanas rādītāji
- nodarbinātība
- pasažieru staciju un pieturas punktu skaits
22.5. Regulārās autobusu satiksmes uzņēmumu darbības rādītāji:   Satiksmes ministrijas dati ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa satiksmes veidiem
- pasažieru pārvadājumi
- pasažieru apgrozība
22.6. Kravas autotransporta darbības pamatrādītāji: Eurostat modulis 483 apsekojuma anketa ceturksnis
gads
izlases veida apsekojums kopā Latvijā
kravu pārvadājumi:
- iekšzemē un starptautiskajā satiksmē
- par maksu un savām vajadzībām
- pa kravu veidiem (pēc NST/R klasifikācijas)
- pēc pārvadājumu attāluma
- bīstamo kravu pārvadājumi
kravu apgrozība:
- iekšzemē un starptautiskajā satiksmē
- par maksu un savām vajadzībām
- pa kravu veidiem (pēc NST/R klasifikācijas)
- pēc pārvadājumu attāluma
- bīstamo kravu pārvadājumi
22.7. Pilsētu elektrotransporta darbības pamatrādītāji: Eurostat modulis 481 statistikas veidlapas ceturksnis
gads
pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām
- pasažieru pārvadājumi
- pasažieru apgrozība
- vagonu nobraukums
22.8. Ostu darbības pamatrādītāji: Eurostat modulis 485B statistikas veidlapas mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa ostām
- nosūtītās un saņemtās kravas (pa kravu veidiem), kravas konteineros
- iebraukušie un izbraukušie pasažieri ar pasažieru kuģiem un prāmjiem
22.9. Lidostu darbības pamatrādītāji: Eurostat modulis 486 statistikas veidlapas mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa lidostām
- izbraukušie, iebraukušie pasažieri, tiešais tranzīts
- gada laikā iebraukušie un izbraukušie pasažieri sadalījumā pa valstīm
- nosūtītās un saņemtās kravas un pasts
22.10. Jūras transporta darbības pamatrādītāji: Eurostat modulis 485B statistikas veidlapas mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
- kravu pārvadājumi (imports, eksports, starp ārvalstu ostām)
- kravu apgrozība
22.11. Cauruļvadu transporta darbības pamatrādītāji: Eurostat modulis 481 statistikas veidlapas mēnesis
gads
pilns apsekojums kopā Latvijā
- transportētā nafta un naftas produkti
- naftas un naftas produktu apgrozība
- maģistrālo naftas un naftas produktu vadu caurlaides spēja
22.12. Aviācijas transporta darbības pamatrādītāji: Eurostat modulis 486 statistikas veidlapas ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
- pasažieru pārvadājumi, pārvadātās kravas un pasts, pasažieru apgrozība un kravu apgrozība
22.13. Kravu tranzīts (tonnās):   Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes dati ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
- iebraucot Latvijā (pa transporta veidiem)
- izbraucot no Latvijas (pa transporta veidiem)
22.14. Valsts akciju sabiedrības "Latvijas pasts" darbības pamatrādītāji: Eurostat modulis 492 statistikas veidlapas ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
- pasta sūtījumi (vēstules, pastkartes, bandroles, pakas, naudas pārvedumi) iekšzemē, uz ārvalstīm, no ārvalstīm
- piegādāto laikrakstu un žurnālu skaits
- pasta iestāžu un pastnieku skaits statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem
22.15. Izejošo tālsarunu skaits publiskajā telekomunikāciju tīklā: Eurostat modulis 492 statistikas veidlapas ceturksnis

gads

pilns apsekojums kopā Latvijā
- iekšzemē, starptautiskās
- telefona centrāles publiskajā telekomunikāciju tīklā (montētais tilpums, izmantotais tilpums)
22.16. Glabāšanas un noliktavu saimniecības un pārējo transporta palīgdarbības uzņēmumu darbība 1999.gadā Eurostat modulis 516 statistikas veidlapas vienreizējs pilns apsekojums kopā Latvijā
  23. Tūrisma statistika
23.1. Tūrisma firmu darbība: Pasaules tūrisma organizācija, Eurostat modulis 502 statistikas veidlapas ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā, Rīgā
- tūristu skaits, kuri ierodas Latvijā ar tūrisma firmu palīdzību
- tūristu skaits, kuri dodas ceļojumā uz ārzemēm ar tūrisma firmu palīdzību
- tūristu iedalījums pa valstīm
- tūrisma firmu finansu rādītāji u.c.
23.2. Viesnīcu, moteļu, viesu māju, kūrortviesnīcu, kempingu u.c. darbība: Pasaules tūrisma organizācija, Eurostat moduļi 501; 502 statistikas veidlapas ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām, rajoniem un pagastiem
- viesnīcu un atpūtas iestāžu skaits (pa veidiem)
- gultasvietu skaits
- gultasvietu noslogojums
- numuru skaits
- numuru noslogojums
- apkalpoto cilvēku skaits (pa valstīm) u.c.
23.3. Dienesta viesnīcu darbība statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām, rajoniem un pagastiem, pa īpašuma formām
23.4. Ceļotāju apsekojums: Pasaules tūrisma organizācija, Eurostat modulis 501 apsekojuma anketa četras reizes gadā izlases veida apsekojums kopā Latvijā, pa pieciem reģioniem (Rīgas reģions, Vidzeme, Kurzeme, Zemgale, Latgale), pa valstīm
- ceļojuma mērķis
- ceļojumā pavadīto dienu skaits
- naudas līdzekļi, kuri iztērēti ceļojuma laikā
- iztērēto naudas līdzekļu sadalījums pa pakalpojumu veidiem u.c.
23.5. Robežu šķērsojošo personu skaits: Pasaules tūrisma organizācija, Eurostat modulis 501 Valsts robežsardzes dati mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
- iebraukušo personu skaits (to skaitā Latvijas iedzīvotāji, ārzemnieki)
- izbraukušo personu skaits (to skaitā Latvijas iedzīvotāji, ārzemnieki)
 

24. Nekustamā īpašuma statistika

24.1. Nekustamais īpašums:   Valsts zemes dienesta dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām un pagastiem, pa īpašuma formām
- zemju, ēku un būvju, dzīvokļu īpašumu skaits
- platības
- īpašnieks vai valdītājs
- lietošanas mērķis
- kadastrālā vērtība
24.2. Dzīvojamais fonds: Eurostat modulis 381 statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa īpašuma formām, pa pilsētām un rajoniem, pašvaldību dzīvojamais fonds - pa pagastiem
- dzīvojamo māju skaits
- kopējā platība
- dzīvokļu skaits
- dzīvokļu labiekārtojums
- dzīvojamo māju nolietojums
24.3. Pašvaldību palīdzība dzīvokļu jautājuma risināšanā:   statistikas veidlapas pusgads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām un pagastiem
- piešķirto dzīvokļu skaits
- sociālās mājas un dzīvokļi (skaits, iemītnieki)
- piešķirtie īres un komunālo pakalpojumu pabalsti
24.4. Zemes sadalījums pēc zemes lietošanas veidiem un īpašniekiem (lietotājiem) Eurostat moduļi 611; 621 Valsts zemes dienesta dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rajoniem un pagastiem
24.5. Pilsētu zemju platības un labiekārtošana statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām
24.6. Nekustamā īpašuma aģentūru darbība statistikas veidlapas reizi gadā pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām
  25. Vides aizsardzības statistika
25.1. Gaisa piesārņojums no stacionāriem izmešu avotiem (dati tiek apkopoti kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju) Eiropas ekonomiskā komisija, Eurostat moduļi 715; 718; 719 statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un rajoniem, pa nozarēm
25.2. Ūdens lietošanas rādītāji (dati tiek apkopoti kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju): Eiropas ekonomiskā komisija, Eurostat moduļi 714; 718; 719 statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un rajoniem, pa upju baseiniem, pa nozarēm
- ūdens saņemšana un izmantošana
- notekūdeņu attīrīšana un novadīšana
- notekūdeņu radītais paliekošais piesārņojums
- kanalizācijas saimniecība statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām, rajoniem un pagastiem
25.3. Izdevumi vides aizsardzībai ANO statistikas nodaļa, Eurostat moduļi 717; 718; 719 statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām un rajoniem, pa nozarēm
25.4. Īpaši aizsargājamo teritoriju platība Vides datu centra dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa īpaši aizsargājamo dabas teritoriju veidiem
25.5. Dabas rezervātu platība, augu un dzīvnieku sugas Eiropas ekonomiskā komisija, Pasaules dabas fonds, Eurostat moduļi 611; 718; 719 statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa rezervātiem un nacionālajiem parkiem
25.6. Apkārtējās vides piesārņojuma novērojumu rezultāti: Vispasaules meteoroloģiskā organizācija, Eurostat moduļi 716; 715; 718; 719 Valsts hidrometeoroloģijas pārvaldes dati mēnesis
gads
novērojumu tīkls pa novērojumu stacijām
- gaisa kvalitāte
- nokrišņu skābums
- virszemes ūdens
- piesārņojošo vielu nosēdumi
25.7. Laikapstākļi Latvijā Vispasaules meteoroloģiskā organizācija, Eurostat moduļi 718; 719 Valsts hidrometeoroloģijas pārvaldes dati mēnesis
gads
novērojumu tīkls pa novērojumu stacijām
25.8. Bīstamie atkritumi: Eiropas ekonomiskā komisija, Eurostat moduļi 712; 718; 719 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un rajoniem
- atkritumu daudzums
- atkritumu izcelsme
25.9. Ietekmes uz vidi novērtējums vides valsts ekspertīzes dati gads ekspertīžu kopums ekspertīžu un saskaņojumu skaits, augsnes piesārņojuma rādītāji Latvijā
25.10. Vides veselības novērojumu rādītāji Pasaules veselības aizsardzības organizācija Nacionālā vides veselības centra dati gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām un rajoniem
  26. Privatizācijas un denacionalizācijas procesu statistika
26.1. Namīpašumu denacionalizācijas gaita statistikas veidlapas ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa pilsētām un laukiem
26.2. Dzīvojamā fonda privatizācija:   Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas dati ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un rajoniem, pa pilsētām un pagastiem
- privatizēto dzīvokļu kopējā un dzīvojamā platība
- privatizēto dzīvokļu vērtība fizisko un juridisko personu dzīvokļu īpašumi:
- iegūti saskaņā ar likumu "Par dzīvojamo māju privatizāciju"
- iegūti saskaņā ar likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" dzīvojamās ēkas un būves:
- iegūtas saskaņā ar likumu "Par dzīvojamo māju privatizāciju"
- iegūtas saskaņā ar likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju"
26.3. Valsts īpašuma saimniecisko objektu privatizācija un privatizācijas metodes Privatizācijas aģentūras dati ceturksnis pilns apsekojums kopā Latvijā
26.4. Pašvaldībām piederošo tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un pakalpojumu objektu privatizācija   statistikas veidlapas gads pilns apsekojums kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un rajoniem
26.5. Nekustamo īpašumu privatizācijas gaita Latvijā Valsts zemes dienesta dati mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
26.6. Privatizācijas sertifikāti un to izmantošana Ekonomikas ministrijas dati mēnesis pilns apsekojums kopā Latvijā
  27. Konjunktūras un patērētāju apsekojumi
27.1. Ražošanas konjunktūras rādītāji rūpniecībā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija, Eiropas Komisija apsekojuma anketa ceturksnis izlases veida apsekojums (260 rūpniecības uzņēmumu) kopā Latvijā
27.2. Ražošanas konjunktūras rādītāji būvniecībā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija, Eiropas Komisija apsekojuma anketa ceturksnis izlases veida apsekojums (160 būvniecības uzņēmumu) kopā Latvijā
27.3. Konjunktūras rādītāji tirdzniecībā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija, Eiropas Komisija apsekojuma anketa ceturksnis izlases veida apsekojums (250 tirdzniecības uzņēmumu) kopā Latvijā
27.4. Konjunktūras rādītāji lauksaimniecībā apsekojuma anketa divas reizes gadā pilns apsekojums (500 statūtsabiedrību un valsts saimniecību) un izlases veida apsekojums (1700 iedzīvotāju saimniecību) kopā Latvijā
27.5. Patērētāju apsekojums Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija, Eiropas Komisija apsekojuma anketa ceturksnis izlases veida apsekojums (1300 personu) kopā Latvijā
  28. Informācija saskaņā ar atsevišķiem Ministru kabineta uzdevumiem
28.1. Informācija īpaši atbalstāmo reģionu noteikšanai:    
- mazumtirdzniecības apgrozījums uz vienu iedzīvotāju statistikas veidlapas, citu valsts institūciju dati, aprēķins gads aprēķins pa republikas pilsētām un rajoniem
- demogrāfiskā slodze    
- personas ar augstāko un vidējo izglītību uz 1000 iedzīvotājiem 18 un vairāk gadu vecumā    
- mēneša vidējā bruto darba samaksa    
- uzņēmumu skaits, kuri darbojas vai par kuriem nav ziņu, ka to darbība ir pārtraukta (uz 1000 iedzīvotājiem)    
- bezdarba līmenis statistikas veidlapas, citu valsts institūciju dati, aprēķins gads aprēķins pa pilsētām un pagastiem vai to kopumu
- iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs uz vienu iedzīvotāju    
- demogrāfiskā slodze    
- iedzīvotāju blīvums    
- rūpniecības vajadzībām izmantojamās platības un ar ražošanas un sociālās infrastruktūras objektiem aizņemtās platības īpatsvars kopējā teritorijas platībā    
- personas ar augstāko un vidējo izglītību uz 1000 iedzīvotājiem 18 un vairāk gadu vecumā    
28.2. Informācija par brīvostām un speciālajām ekonomiskajām zonām:   statistikas veidlapas pusgads pilns apsekojums kopā pa brīvostām un ekonomiskajām zonām
- strādājošo skaits
- darba samaksa, mēneša vidējā bruto un neto darba samaksa
- nerezidentu skaits un darba samaksa
- mazumtirdzniecības apgrozījums uzņēmumos, kur gada mazumtirdzniecības apgrozījums ir lielāks par 200 tūkst. latu
- vairumtirdzniecības apgrozījums uzņēmumos, kur strādājošo skaits ir 20 un vairāk vai gada apgrozījums ir lielāks par 200 tūkst. latu
- maksas pakalpojumu realizācijas apjomi pa atsevišķiem pakalpojumu veidiem uzņēmumos, kur strādājošo skaits ir 20 un vairāk vai gada apgrozījums ir lielāks par 200 tūkst. latu
- galveno rūpniecības produkcijas veidu ražošana speciālajās ekonomiskajās zonās
- nefinansu investīcijas nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos pa atsevišķiem izmaksu veidiem
- kopējais veikto būvmontāžas darbu apjoms
- galveno objektu būvniecība
- ar kuģiem nosūtītās un saņemtās kravas
- izlidojušo lidmašīnu skaits
- ielidojušo lidmašīnu skaits no Eiropas Savienības valstīm
- pasažieru skaits
- kravas, tonnas
28.3. Nacionalizēto un citādi nelikumīgi atņemto uzņēmumu un citu īpašuma objektu bijušo īpašnieku vai viņu mantinieku īpašuma tiesību atjaunošanas gaita (Ministru kabineta 1993.gada 26.oktobra rīkojums Nr.68-r "Par statistisko informāciju nacionalizēto un citādi nelikumīgi atņemto uzņēmumu un citu īpašuma objektu īpašnieku īpašuma tiesību atjaunošanas jautājumos")   statistikas veidlapas ceturksnis līdz denacionalizācijas procesa nobeigumam pašvaldību, ministriju u.c. institūciju regulārais  apsekojums kopā Latvijā, katrā pašvaldībā, katrā ministrijā
28.4. Informācija par statistisko informāciju, kuru savas kompetences ietvaros sistemātiski vāc, apkopo un uzkrāj ministrijas un citas valsts pārvaldes iestādes (Ministru kabineta 1995.gada 13.jūnija instrukcija Nr.15 "Instrukcija par valsts pārvaldes iestāžu rīcībā esošās statistiskās informācijas apkopošanu") statistikas veidlapas divas reizes gadā ministrijas, valsts institūcijas apkopota informācija

Ekonomikas ministrs V.Makarovs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts statistisko informāciju 2000.gadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 408Pieņemts: 14.12.1999.Stājas spēkā: 01.01.2000.Zaudē spēku: 03.03.2001.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 424/427, 17.12.1999.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
14683
01.01.2000
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"