Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 13. janvāra noteikumus Nr. 37 "Higiēnas prasības publiskas lietošanas peldbaseiniem".
Ministru kabineta noteikumi Nr.26

Rīgā 2000.gada 18.janvārī (prot. Nr.4 8.§)
Noteikumi par higiēnas prasībām publiskas lietošanas peldbaseiniem
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka higiēnas prasības visiem publiskas lietošanas peldbaseiniem, kurus izmanto peldēšanai, aktīvai atpūtai un ārstnieciskai profilaksei. Publiskas lietošanas peldbaseini šo noteikumu izpratnē ir visi peldbaseini, izņemot tos, kuri tiek izmantoti tikai personiskajām vajadzībām.

2. Šie noteikumi neattiecas uz peldbaseiniem, kuri atrodas ārpus telpām, kā arī uz peldbaseiniem, kuri atrodas pirtīs (saunās).

3. Peldbaseina un tā darbības nodrošināšanai nepieciešamo telpu apdarē izmanto materiālus, kas paredzēti mitrai uzkopšanai un dezinfekcijai.

II. Peldbaseina telpu izvietojums un iekārtojums

4. Lai nodrošinātu peldbaseina darbību atbilstoši higiēnas prasībām, pirms ieejas peldbaseinā iekārto šādas telpas:

4.1. priekštelpu ar garderobi (virsdrēbēm un ielas apaviem);

4.2. ģērbtuvi;

4.3. dušas telpas un tualetes telpas;

4.4. personāla telpas;

4.5. telpu peldbaseina un ar peldbaseinu saistīto (apkalpes) telpu uzkopšanas inventāra novietošanai.

5. Ģērbtuvē iekārto speciāli aprīkotu vietu matu žāvēšanai vai drošības prasībām atbilstošu vietu individuālo matu žāvējamo ierīču lietošanai.

6. Sanitāri tehnisko ierīču minimālais skaits peldbaseina dušas telpās un tualetes telpās atbilst šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajām prasībām.

7. Tualetes telpas nodrošina ar tualetes papīru, ziepēm vai citu roku mazgājamo līdzekli, roku žāvētājiem vai vienreizējās lietošanas dvieļiem.

III. Peldbaseina telpu ūdensapgāde un kanalizācija

8. Peldbaseina ūdensapgādes sistēma ir centralizēta vai vietēja. Kanalizācijas sistēma ir centralizēta. Ja apdzīvotas vietas kanalizācijas sistēma nav centralizēta, tai jāatbilst būvnormatīvos noteiktajām apdzīvotu vietu kanalizācijas sistēmu un shēmu prasībām.

9. Peldbaseinu, personāla telpas, dušas telpas un tualetes telpas nodrošina ar nepārtrauktu aukstā un karstā ūdens padevi.

10. Peldbaseinam (izņemot gadījumus, ja tiek pievadīts jūras ūdens vai minerālūdens), personāla telpām, dušas telpām un tualetes telpām pievadāmais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām.

11. Peldbaseina ūdens temperatūra atbilst 24-30 °C. Peldbaseinā, kas paredzēts tikai bērniem, ūdens temperatūra atbilst 28-30 °C.

IV. Peldbaseina telpu ventilācija, apkure un apgaismojums

12. Telpu, kurā atrodas peldbaseins, un visas ar peldbaseinu saistītās telpas nodrošina ar mākslīgo ventilāciju. Relatīvais gaisa mitrums ir 75-85 %, gaisa kustības ātrums nedrīkst pārsniegt 0,15 metrus sekundē.

13. Dušas telpās un tualetes telpās ierīko atsevišķas ventilācijas sistēmas.

14. Gaisa temperatūrai telpā, kurā atrodas peldbaseins, jābūt par 1-3 °C augstākai nekā ūdens temperatūrai peldbaseinā.

15. Telpā, kurā atrodas peldbaseins, un visās ar peldbaseinu saistītās telpās ierīko vispārējo mākslīgo apgaismojumu. Mākslīgais apgaismojums peldbaseina telpā ir ne mazāks par 300 luksiem, bet pārējās telpās - ne mazāks par 100 luksiem.

V. Peldbaseina un peldbaseina telpu sanitārā stāvokļa nodrošināšana

16. Peldbaseinā nodrošina ūdens apmaiņu ne mazāk kā 5-10 % no peldbaseina tilpuma diennaktī.

17. Peldbaseinā ar recirkulācijas ūdens sistēmu un tilpumu 200 m3 vai lielāku nodrošina ūdens attīrīšanas sistēmas iekārtas darbību 24 stundas diennaktī, peldbaseinā ar ūdens recirkulācijas sistēmu un peldbaseina tilpumu, mazāku par 200 m3, nodrošina ūdens attīrīšanas sistēmas iekārtas darbību peldbaseina noslodzes laikā.

18. Peldbaseinam, kurā ir ierīkota speciāla ūdens attīrīšanas sistēmas iekārta, ūdens attīrīšanu un dezinfekciju veic, ievērojot ražotāja priekšrakstus par ūdens attīrīšanas sistēmas izmantošanu un ūdens sagatavošanā atbilstošu vielu lietojumu.

19. Tukšu peldbaseinu mazgā, dezinficē un, izmantojot spiedienu, skalo ar ūdeni, kā arī pilnīgi nomaina ūdeni peldbaseinā:

19.1. ne retāk kā reizi gadā - peldbaseinā ar recirkulācijas ūdens sistēmu;

19.2. ievērojot ražotāja priekšrakstus, - peldbaseinā ar recirkulācijas ūdens sistēmu un speciālu ūdens attīrīšanas sistēmas iekārtu;

19.3. ne retāk kā trīs reizes mēnesī - peldbaseinā ar caurteces ūdens sistēmu.

20. Peldbaseinā nodrošina ūdens kvalitāti atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajiem ūdens kvalitātes rādītājiem. Ja peldbaseinam tiek pievadīts jūras ūdens vai minerālūdens, tā kvalitātei jāatbilst šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajiem ūdens kvalitātes mikrobioloģiskajiem rādītājiem.

21. Peldbaseina, telpas, kurā atrodas peldbaseins, un ar peldbaseinu saistīto telpu mitro uzkopšanu veic regulāri, izmantojot dezinfekcijas līdzekļus, kā arī inventāru, uz kura ir marķējums ar norādi, ka attiecīgais inventārs ir paredzēts minēto objektu uzkopšanai.

22. Peldbaseina apsaimniekotājs nodrošina peldbaseina darbības paškontroli atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumam un iekārto peldbaseina sanitārā stāvokļa nodrošināšanas žurnālu (4.pielikums). Peldbaseina apsaimniekotājs norīko atbildīgo personālu šo noteikumu 23. un 24.punktā noteikto prasību ievērošanas kontrolei.

VI. Peldbaseina apmeklētāju personīgā higiēna

23. Peldbaseina apmeklētājiem nav atļauts izmantot peldbaseinu, ja viņiem ir lipīga ādas slimība. Peldbaseina apmeklētājus ar redzamām ādas, matu vai nagu slimību pazīmēm aizliegts apkalpot, ja apmeklētājam nav ārsta izziņas, kas apliecina, ka attiecīgā slimība nav lipīga.

24. Pirms peldbaseina izmantošanas apmeklētāji mazgājas dušā ar ziepēm vai citiem ķermeņa mazgāšanas līdzekļiem.

VII. Noslēguma jautājumi

25. Par peldbaseina iekārtošanu un darbību atbilstoši šiem noteikumiem atbild peldbaseina apsaimniekotājs.

26. Šo noteikumu izpildi kontrolē Valsts sanitārā inspekcija.

27. Noteikumi stājas spēkā ar 2000.gada 1.maiju.

Ministru prezidents A.Šķēle

Labklājības ministrs R.Jurdžs
1.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 18.janvāra noteikumiem Nr.26
Sanitāri tehnisko ierīču minimālais skaits peldbaseina dušas telpās un tualetes telpās
Nr. p.k.Sanitāri tehniskās ierīcesSanitāri tehnisko ierīču minimālais skaits attiecībā pret peldbaseina apmeklētāju skaitu
1.Dušas telpās - dušas1/30
2.Tualetes telpās 
2.1.klozetpodi1/20
2.2.mazgājamās ierīces1/40
Labklājības ministrs R.Jurdžs
2.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 18.janvāra noteikumiem Nr.26
Peldbaseina ūdens kvalitātes rādītāji

(Pielikums grozīts ar MK 07.09.2004. noteikumiem Nr.777)

Nr. p.k.Kvalitātes rādītājiMaksimāli pieļaujamā norma
1.Fizikāli ķīmiskie rādītāji
1.1.caurspīdība dzidrs 
1.2.pH7,2-7,8
1.3.amonijs, mg/l0,5
1.4.nitrāti, mg/l50,0
1.5.oksidējamība, mg/l8,0
1.6.brīvais hlors, mg/l0,3-1,0
2.Mikrobioloģiskie rādītāji
2.1.Coli formas baktēriju skaits/100 ml0-20
2.2.E.coli skaits/100 ml0
2.3.P.aeruginosa skaits/100 ml0
2.4.helmintu skaits/10 l0
Labklājības ministrs R.Jurdžs
3.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 18.janvāra noteikumiem Nr.26
Prasības peldbaseina darbības paškontrolei

(Pielikums grozīts ar MK 07.09.2004. noteikumiem Nr.777)

Nr. p.k.Peldbaseina darbības paškontrolē nosakāmie rādītājiRādītāju noteikšanas biežums
123
1.Apmeklētāju skaitsKatru dienu
2.Ūdens piegāde peldbaseinamKatru dienu
3.Ūdens apjoma plūsmaKatru dienu
4.Ūdens attīrīšanas sistēmas iekārtas darbības ilgumsKatru dienu
5.Koagulantu veids un izlietojumsKatru dienu
6.Dezinfektantu veids un izlietojumsKatru dienu
7.Citas nepieciešamās ķīmiskās vielas (reaģenti u.c.)Katru dienu
8.Dezinfektantu pievienošanaIevērojot ražotāja noteikto dezinfektantu pievienošanas režīmu vai katru dienu (atverot peldbaseinu, peldbaseina darbības laika vidū un slēdzot peldbaseinu)
9.Filtru skalošanaIevērojot ražotāja noteikto filtru skalošanas režīmu vai attiecīgi norāda skalošanas datumu, laiku un ilgumu
10.Tehniski negadījumiDatums un laiks, kad noticis negadījums un kad tas ir novērsts (negadījuma veids, novēršanas pasākumi)
11.Peldbaseina ūdens nomaiņa (atbilstoši šo noteikumu 19.punktā noteiktajām prasībām)Norāda datumu un laiku
12.Peldbaseina un ar to saistīto telpu uzkopšanaKatru dienu (pēc nepieciešamības)
13.Ūdens temperatūra peldbaseināKatru dienu, atverot peldbaseinu
14.Gaisa temperatūraKatru dienu, atverot peldbaseinu
15.Peldbaseina ūdens kvalitātes rādītāji
15.1.phKatru dienu, atverot peldbaseinu
15.2.brīvais hlorsKatru dienu, atverot peldbaseinu, peldbaseina darbības laika vidū un slēdzot peldbaseinu
15.3.caurspīdībaReizi mēnesī
15.4.amonijsReizi mēnesī
15.5.nitrātiReizi mēnesī
15.6.(svītrots ar MK 07.09.2004. noteikumiem Nr.777)
15.7.(svītrots ar MK 07.09.2004. noteikumiem Nr.777)
15.8.oksidējamībaReizi mēnesī
15.9.Coli formas baktērijasReizi mēnesī
15.10.E.coliReizi mēnesī
15.11.P.aeruginosaReizi mēnesī
15.12.helminti2 reizes gadā
Labklājības ministrs R.Jurdžs
4.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 18.janvāra noteikumiem Nr.26
Peldbaseina sanitārā stāvokļa nodrošināšanas žurnāla paraugs

(Pielikums grozīts ar MK 07.09.2004. noteikumiem Nr.777)

1. Peldbaseina atrašanās vieta (adrese)

(pilsēta, rajons, pagasts)

2. Peldbaseina īpašnieks

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

3. Reģistrācijas numurs vai personas kods
4. Tālrunis _____________________Fakss ______________________________
5. Peldbaseina apsaimniekotājs

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

6. Reģistrācijas numurs vai personas kods
7. Tālrunis _____________________Fakss ______________________________
8. Žurnāls iesākts ____________________________________
9. Žurnāls slēgts _____________________________________

10. Peldbaseina darbības rādītāju uzskaite sanitārā stāvokļa nodrošināšanai

Nr. p.k.Peldbaseina darbības paškontroles rādītājsVienība
1.Apmeklētāju skaitsskaits/dienā
2.Ūdens piegāde peldbaseinamm3 dienā
3.Ūdens apjoma plūsmam3/h
4.Ūdens attīrīšanas sistēmas iekārtas darbības ilgumsh/dienā
5.Koagulantu veids un izlietojumskg/dienā
6.Dezinfektantu veids un izlietojumskg/dienā
7.Citas nepieciešamās ķīmiskās vielas (reaģenti u.c.)kg/dienā
8.Dezinfektantu pievienošanag/h
9.Filtru skalošanah/dienā
10.Tehniski negadījumiatbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 10.punktam
11.Peldbaseina ūdens nomaiņa (atbilstoši noteikumu 19.punktā noteiktajām prasībām)-
12.Peldbaseina un ar to saistīto telpu uzkopšana-
13.Ūdens temperatūra peldbaseinā°C
14.Gaisa temperatūra°C
15.Peldbaseina ūdens kvalitātes rādītāji
15.1.ph-
15.2.brīvais hlorsmg/l
15.3.caurspīdība-
15.4.amonijsmg/l
15.5.nitrātimg/l
15.6.(svītrots ar MK 07.09.2004. noteikumiem Nr.777)
15.7.(svītrots ar MK 07.09.2004. noteikumiem Nr.777)
15.8.oksidējamībamg/l
15.9.Coli formas baktērijasskaits/100 ml
15.10.E.coliskaits/100 ml
15.11.P.aeruginosaskaits/100 ml
15.12.helmintiskaits/10 l

11. Kontrolējošās institūcijas pārbaudes

DatumsKontrolējošā institūcija, amat- personas vārds, uzvārds, amatsPārbaudes rezultāti un izteiktie aizrādījumiVeicamie uzdevumiPiezīmes

Labklājības ministrs R.Jurdžs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par higiēnas prasībām publiskas lietošanas peldbaseiniem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 26Pieņemts: 18.01.2000.Stājas spēkā: 01.05.2000.Zaudē spēku: 21.01.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 18/19, 21.01.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
420
{"selected":{"value":"11.09.2004","content":"<font class='s-1'>11.09.2004.-20.01.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"11.09.2004","iso_value":"2004\/09\/11","content":"<font class='s-1'>11.09.2004.-20.01.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2000","iso_value":"2000\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2000.-10.09.2004.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
11.09.2004
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"