Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jūs un Jūsu auto

Tēmas turpinājums. Sākums "LV" Nr.22 16.01.97.

Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas pavēle Nr. 111

1996. gada 23. decembrī

Par grozījumiem noteikumos "Par transportlīdzekļu tehnisko stāvokli"

Nolūkā nodrošināt ANO EEK noteikumos un ES direktīvās attiecībā uz transportlīdzekļu tehnisko stāvokli un aprīkojumu noteikto prasību pakāpenisku ieviešanu nacionālajos tiesību aktos, kā arī nodrošināt kontroli par transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontroli atbilstoši Eiropas valstu nolīguma par bīstamu kravu straptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) prasībām, pavēlu:

1. Apstiprināt klāt pievienotos "Grozījumus ar satiksmes ministra 1995. gada 4. janvāra pavēli Nr. 2 apstiprinātajos noteikumos "Par transportlīdzekļu tehnisko stāvokli"" (1. pielikums).

2. Apstiprināt klāt pievienoto Noteiktu bīstamo vielu pārvadājumiem paredzēta transportlīdzekļa sertifikāta paraugu (2. pielikums).

3. Noteikt, ka "Grozījumi ar satiksmes ministra 1995. gada 4. janvāra pavēli Nr. 2 apstiprinātajos noteikumos "Par transportlīdzekļu tehnisko stāvokli"" stājas spēkā ar 1997. gada 2. janvāri.

4. Ceļu satiksmes drošības direkcijas direktoram Ģ. Rorbakam līdz 1997. gada 2. janvārim izstrādāt un apstiprināt nepieciešamās izmaiņas ar Ceļu satiksmes drošības direkcijas 1996. gada 4. janvāra rīkojumu Nr. 11-3/2 apstiprinātajos "Transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates noteikumos".

5. Pavēles izpildi kontrolēt Autosatiksmes departamenta direktora vietniekam J. Kancēvičam.

Ministrs V. Krištopans

1.pielikums

Grozījumi ar satiksmes ministra 1995.gada 4.janvāra pavēli Nr.2 apstiprinātajos noteikumos Par transportlīdzekļu tehnisko stāvokli

Apstiprināti ar Latvijas Republikas satiksmes ministra

1996.gada 23.decembra pavēli Nr. 111

1. Papildināt 3.daļas 1.grupas 105.punktu ar jaunu 105.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"105.5. *Kravas automobiļiem, kuru pilna masa lielāka par 12t (N3 kategorijas transportlīdzekļiem) un autobusiem, kuru pilna masa lielāka par 5t (M3 kategorijas transportlīdzekļiem), kuri pirmo reizi reģistrēti pēc 1988.gada 1.janvāra un kuri veic starptautiskos pārvadājumus, jābūt aprīkotiem ar ātruma ierobežošanas ierīci atbilstoši ANO Eiropas Ekonomiskās komisijas ECE noteikumiem Nr.89 vai Eiropas savienības Direktīvām 92/6/EEC un 92/24/EEC.

Ātruma ierobežošanas ierīcei jādarbojas un jānodrošina atbilstošās funkcijas. Tai jābūt pārbaudītai un pievadam jābūt noplombētam autorizētā iestādē."

2. Izteikt 3.daļas 1.grupas 111.2.apakšpunkta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Latvijas Republikā pastāvīgi reģistrētiem transportlīdzekļiem, kas šķērso valsts robežu, aizmugurē jābūt piestiprinātai pazīšanas zīmei atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumu Nr.302 "Ceļu satiksmes noteikumu" (turpmāk tekstā "CSN") 187.punkta prasībām."

3. Papildināt 3.daļas 1.grupu ar jauniem 111.3., 111.4., 111.5., 111.6., 111.7. apakšpunktiem šādā redakcijā:

"111.3. Mehāniskie transportlīdzekļi, kuriem uzstādītas riepas ar radzēm, aizmugurē jābūt piestiprinātai pazīšanas zīmei atbilstoši CSN 188.punkta prasībām."

"111.4. Mehāniskajiem transportlīdzekļiem (arī to piekabēm), kurus lieto mācību braukšanai, izņemot motociklus, jābūt apzīmētiem ar pazīšanas zīmi atbilstoši CSN 191.punkta prasībām."

"111.5. Transportlīdzekļiem, ar kuriem pārvadā sevišķi smagas vai lielgabarīta kravas, kā arī transportlīdzekļiem, kuru tehniskajā raksturojumā noteikts mazāks maksimālais braukšanas ātrums, nekā norādīts CSN 72.punktā, transportlīdzekļa aizmugurē kreisajā pusē jāpiestiprina pazīšanas zīme atbilstoši CSN 192.punkta prasībām."

"111.6. Lielgabarīta vai smagsvara piekabēm un puspiekabēm (izņemot savienoto autobusu piekabes) aizmugurē jāpiestiprina pazīšanas zīme atbilstoši CSN 195.punkta prasībām.

Lielgabarīta vai smagsvara mehāniskajiem transportlīdzekļiem (izņemot autobusus) aizmugurē jāpiestiprina pazīšanas zīme atbilstoši CSN 196.punkta prasībām."

"111.7. Mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kuru konstrukcijā paredzētais braukšanas ātrums nepārsniedz 30km/h, kā arī to piekabēm aizmugurē jāpiestiprina pazīšanas zīme atbistoši CSN 197.punkta prasībām."

4. Izteikt 3.daļas 2.grupas 201.1.apakšpunkta pirmās daļas otro apakšpunktu šādā redakcijā:

"- automobiļiem atļauts uzstādīt divus Eiropas tipa tuvās - tālās gaismas [CR] lukturus (divlukturu sistēmas gadījumā) vai divus tuvās - tālās [CR] un divus tālās [R] gaismas lukturus (četrlukturu sistēmas gadījumā).

Motocikliem atļauts uzstādīt vienu Eiropas tipa tuvās - tālās gaismas [CR] lukturi;"

5. Izteikt 3.daļas 2.grupas 201.1.apakšpunkta pirmās daļas trešo apakšpunktu šādā redakcijā:

"- automobiļiem atļauts uzstādīt divus dienas gaitas gaismas lukturus. To gaismas stiprums nedrīkst pārsniegt 800cd un tiem jāieslēdzas vienlaicīgi ar pakaļējo apgaismojumu un jāizslēdzas, ieslēdzot galvenos lukturus;"

6. Papildināt 3.daļas 2.grupu ar jaunu 202.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"202.3. Lukturiem jābūt uzstādītiem simetriski attiecībā pret automobiļa garenasi tā, lai attālums no automobiļa sānu gabarīta punkta, kurš ir vistālāk attālināts no automobiļa garenass, līdz luktura gaismu izstarojošās virsmas tuvākajam punktam, nepārsniegtu 400mm.

Attālums starp abu lukturu gaismu atstarojošās virsmas tuvākajiem punktiem nedrīkst būt mazāks par 600mm.

Piezīme: Šo attālumu var samazināt līdz 400mm, ja automobiļa platums ir mazāks par 1300mm.

Luktura gaismu izstarojošās virsmas zemākā punkta attālums līdz ceļa virsmai nedrīkst būt mazāks par 500mm un lielāks par 1200mm."

7. Papildināt 3.daļas 2.grupu ar jaunu 203.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"203.3. Lukturiem jābūt uzstādītiem simetriski attiecībā pret automobiļa garenasi tā, lai attālums no automobiļa sānu gabarītu punkta, kurš ir vistālāk attālināts no automobiļa garenass, līdz luktura gaismu izstarojošās virsmas tuvākajam punktam nedrīkst būt mazāks par attālumu no tā paša sānu gabarītu punkta līdz tuvās gaismas luktura gaismu izstarojošās virsmas tuvākajam punktam.

Lukturiem jābūt uzstādītiem automobiļa priekšā tā, lai to gaismas staru kūlis nevarētu apžilbināt tā paša automobiļa vadītāju ne tieši, ne arī netieši - atstarojoties no atpakaļskata spoguļiem vai no citām gaismu atstarojošām automobiļa virsmām.

Lukturi nedrīkst būt uzstādīti automobiļa vadītāja redzamības zonā."

8. Uzskatīt 3.daļas 2.grupas 203.3.apakšpunktu par 203.4.apakšpunktu.

9. Izteikt 3.daļas 204.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"Miglas luktura gaismas kūļa augšējā horizontālā robeža nedrīkst būt augstāka par šī luktura augstumā uzstādīta un pareizi noregulēta tuvās gaismas luktura gaismas kūļa horizontālo gaismu norobežojošo līniju (skat.2.3.att.)."

10. Izteikt 3.daļas 2.grupas 205.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"Krāsa un novietojums:

- lukturu skaitam, tipam un novietojumam jāatbilst izgatavotājuzņēmuma prasībām;

- automobiļiem un piekabēm, kuru platums lielāks par 1600mm, jābūt diviem (motociklam - vienam) baltu gaismu izstarojošiem priekšējiem gabarītlukturiem, kas izvietoti simetriski attiecībā pret transportlīdzekļa garenasi tā, lai attālums no sānu gabarītu punkta, kurš atrodas vistālāk no transportlīdzekļa garenass, līdz tuvākajam luktura gaismu izstarojošās virsmas punktam automobiļiem nebūtu lielāks par 400mm, bet piekabēm nebūtu lielāks par 150mm.

Attālums starp abu lukturu gaismu izstarojošo virsmu tuvākajiem punktiem nedrīkst būt mazāks par 600mm.

Piezīme: Šo attālumu var samazināt līdz 400mm, ja transportlīdzekļa platums ir mazāks par 1300mm.

Luktura gaismu izstarojošās virsmas zemākā punkta attālums līdz ceļa virsmai nedrīkst būt mazāks par 350mm un lielāks par 1500mm.

Piezīme: Ja transportlīdzekļa konstrukcijas īpatnību dēļ tas nav iespējams, tad maksimāli pieļaujamo uzstādīšanas augstumu var palielināt līdz 2100mm;

- automobiļiem un to piekabēm jābūt diviem (motocikliem - vienam) sarkanu gaismu izsarojošiem pakaļējiem gabarītlukturiem, kas izvietoti simetriski attiecībā pret transportlīdzekļa garenasi tā, lai attālums no sānu gabarītu punkta, kurš atrodas vistālāk no transportldzekļa garenass, līdz tuvākajam luktura gaismu izstarojošās virsmas punktam nebūtu lielāks par 400mm.

Attālums starp abu lukturu gaismu izstarojošo virsmu tuvākajiem punktiem nedrīkst būt mazāks par 600mm.

Piezīme: Šo attālumu var samazināt līdz 400mm, ja transportlīdzekļa platums ir mazāks par 1300mm.

Luktura gaismu izstarojošās virsmas zemākā punkta attālums līdz atbalsta virsmai nedrīkst būt mazāks par 350mm un lielāks par 1500mm.

Piezīme: Ja transportlīdzekļa konstrukcijas īpatnību dēļ tas nav iespējams, tad maksimāli pieļaujamo uzstādīšanas augstumu var palielināt līdz 2100mm;

- visiem transportlīdzekļiem, kuru garums pārsniedz 6m (piekabēm šis garums tiek noteikts kopā ar sakabes iekārtu) un kuri izgatavoti pēc 1995.gada 1.janvāra (izņemot kravas automobiļus-šasijas, kuriem nav kravas tilpnes vai platformas) no abām pusēm jābūt aprīkotiem ar dzeltenu krāsas gaismu izstarojošiem sānu gabarītlukturiem, kuriem jābūt izvietotiem tā, lai attālums no ceļa virsmas līdz tuvākajam luktura gaismu izstarojošās virsmas punktam nebūtu mazāks par 250mm un nebūtu lielāks par 1500mm.

Piezīme: Ja transportlīdzekļa konstrukcijas īpatnību dēļ tas nav iespējams, tad maksimāli pieļaujamo uzstādīšanas augstumu var palielināt līdz 2100mm;

Vienam no sānu gabarītlukturiem jābūt izvietotam transportlīdzekļa vidējā trešdaļā. Pie tam pirmajam sānu gabarītlukturim (skaitot no transportlīdzekļa priekšas) jābūt izvietotam ne tālāk par 3m no transportlīdzekļa priekšējo gabarītu tālākā punkta (piekabēm šeit jāņem vērā sakabes iekārtas garums).

Attālums starp diviem sānu gabarītlukturiem nedrīkst pārsniegt 3m.

Piezīme: Ja transportlīdzekļa konstrukcijas īpatnību dēļ tas nav iespējams, tad šo attālumu var palielināt līdz 4m.

Attālums no pēdējā sānu gabarītluktura (skaitot no transportlīdzekļa priekšas) līdz transportlīdzekļa pakaļējo gabarītu tālakajam punktam nedrīkst būt lielāks par 1m;

- ja transportlīdzekļa platums pārsniedz 1,80m, tad vēlams, bet, ja pārsniedz 2,10m, tad oligāti jābūt uzstādītiem diviem baltu gaismu izstarojošiem kontūrgaismas lukturiem transportlīdzekļa priekšā un diviem sarkanu gaismu izstarojošiem kontūrgaismas lukturiem transportlīdzekļa aizmugurē.

Tiem jābūt izvietotiem simetriski attiecībā pret transportlīdzekļa garenasi, pēc iespējas tuvāk transportlīdzekļa sānu gabarītu tālākajam punktam (šis nosacījums tiek uzskatīts par izpildītu, ja šis attālums nav lielāks par 400mm) un pēc iespējas augstāk no ceļa virsmas."

11. Izteikt 3.daļas 2.grupas 211.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"211.1. Jābūt sekojošas krāsas un formas atstarotājiem:

- diviem pakaļējiem trīsstūra formas atstarotājiem sarkanā krāsā - visām piekabēm;

- diviem (motocikliem - vienam) pakaļējiem citas formas atstarotājiem sarkanā krāsā - visiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem;

- diviem priekšējiem atstarotājiem baltā krāsā - visām piekabēm;

- sānu atstarotājiem dzeltenā krāsā - visiem transportlīdzekļiem, kuru garums ir lielāks par 6m un kuri izgatavoti pēc 1995.gada 1.janvāra (pārējiem transportlīdzekļiem uzstādīšana ir ieteicama, bet nav obligāta)."

12. Izteikt 3.daļas 2.grupas 211.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"Novietojums:

- jāatbilst transportlīdzekļa izgatavotājuzņēmuma prasībām;

- pakaļējiem atstarotājiem jābūt uzstādītiem simetriski attiecībā pret transportlīdzekļa garenasi tā, lai attālums no transportlīdzekļa sānu gabarītu punkta, kurš ir vistālāk attālināts no transportlīdzekļa garenass, līdz atstarotāja atstarojošās virsmas tuvākajam punktam nebūtu lielāks par 400mm.

Attālumam starp atstarotāju atstarojošo virsmu tuvākajiem punktiem nedrīkst būt lielāks par 600mm.

Piezīme: Šo attālumu var samazināt līdz 400mm, ja transportlīdzekļa platums ir mazāks par 1300mm.

Attālums no ceļa virsmas līdz atstarotāja atstarojošās virsmas zemākajam punktam nedrīkst būt mazāks par 250mm un ne lielāks par 900mm.

Piezīme: Ja transportlīdzekļa konstrukcijas īpatnību dēļ tas nav iespējams, tad šo attālumu var palielināt līdz 1500mm.

Pakaļējo atstarotāju (izņemot trisstūrveida) atsatrojošai virsmai var būt kopējas daļas ar jebkuru citu pakaļējo gaismas ierīci.

- priekšējiem atstarotājiem jābūt izvietotiem simetriski attiecībā pret transportlīdzekļa garenasi tā, lai attālums no transportlīdzekļa sānu gabarītu punkta, kurš ir vistālāk attālināts no transportlīdzekļa garenass, līdz atstarotāja atstarojošās virsmas tuvākajam punktam automobiļiem nebūtu lielāks par 400mm, bet piekabēm - ne lielāks par 150mm.

Attālumam starp atstarotāju atstarojošo virsmu tuvākajiem punktiem nedrīkst būt lielāks par 600mm.

Piezīme: Šo attālumu var samazināt līdz 400mm, ja transportlīdzekļa platums ir mazāks par 1300mm.

Attālums no ceļa virsmas līdz atstarotāja atstarojošās virsmas zemākajam punktam nedrīkst būt mazāks par 250mm un ne lielāks par 900mm.

Piezīme: Ja transportlīdzekļa konstrukcijas īpatnību dēļ tas nav iespējams, tad šo attālumu var palielināt līdz 1500mm.

Priekšējo atstarotāju atsatrojošai virsmai var būt kopējas daļas ar jebkuru citu priekšējo gaismas ierīci.

- sānu atstarotājiem abās transportlīdzekļa pusēs jābūt izvietotiem tā, lai attālums no ceļa virsmas līdz atstarotāja atstarojošās virsmas zemākajam punktam nebūtu mazāks par 250mm un nebūtu lielāks par 900mm.

Piezīme: Ja transportlīdzekļa konstrukcijas īpatnību dēļ tas nav iespējams, tad maksimāli pieļaujamo uzstādīšanas augstumu var palielināt līdz 1500mm;

Vienam no sānu atstarotājiem jābūt izvietotam transportlīdzekļa vidējā trešdaļā. Pie tam pirmajam sānu atstarotājam (skaitot no transportlīdzekļa priekšas) jābūt izvietotam ne tālāk par 3m no transportlīdzekļa priekšējo gabarītu tālākā punkta (piekabēm šeit jāņem vērā sakabes iekārtas garums).

Attālums starp diviem sānu atstarotājiem nedrīkst pārsniegt 3m.

Piezīme: Ja transportlīdzekļa konstrukcijas īpatnību dēļ tas nav iespējams, tad šo attālumu var palielināt līdz 4m.

Attālums no pēdējā sānu atstarotāja (skaitot no transportlīdzekļa priekšas) līdz transportlīdzekļa pakaļējo gabarītu tālakajam punktam nedrīkst būt lielāks par 1m (skat. 2.5.att.);

Sānu atstarotāju atsatrojošai virsmai var būt kopējas daļas ar jebkuru citu sānos izvietotu gaismas ierīci."

13. Izteikt 3.daļas 2.grupas 212.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"212.1. Skaits, krāsa, tips un novietojums:

- automobiļiem, kuru izgatavošana uzsākta pēc 1982.gada 1.janvāra, jābūt uzstādītiem vienam vai diviem atpakaļgaitas lukturiem, kuri uz aizmuguri izstaro baltas krāsas gaismu;

- lukturiem jābūt uzstādītiem automobiļa aizmugurē simetriski attiecībā pret tā garenasi tā, lai attālums no ceļa virsmas līdz luktura gaismu izstarojošās virsmas zemākajam punktam nebūtu mazāks par 250mm un nebūtu lielāks par 1200mm;

- lukturī drīkst uzstādīt atbilstoša tipa un jaudas spuldzes. To jauda nedrīkst būt lielāka par 35W.

14. Izteikt 3.daļas 2.grupas 212.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"Lukturiem jāieslēdzas, tikai ieslēdzot automobiļa vadību braukšanai atpakaļgaitā, ar nosacījumu, ka ierīce, kas nodrošina motora darbību vai izslēdz to, atrodas tādā stāvoklī, pie kura ir iespējama motora darbība.

Lukturi nedrīkst ieslēgties vai arī tiem ir jāizslēdzas, ja netiek izpildīts kaut viens no augstāk minētajiem nosacījumiem lukturu ieslēgšanai.

15. Izteikt 3.daļas 2.grupas 213.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"213.1. Pieļaujamais lukturu tips, skaits:

- atļauts uzstādīt priekšējos miglas lukturus atbilstoši 204.punkta prasībām, ja to jau nav paredzējis transportlīdzekļa izgatavotājuzņēmums:

- automobiļiem - divus simetriski attiecībā pret automobiļa garenasi;

- motocikliem - vienu;

- automobiļiem divlukturu sistēmas gadījumā atļauts uzstādīt divus tālās gaismas lukturus [R] atbilstoši 203.punkta prasībām. Kopējais tālās gaismas lukturu skaits nedrīkst būt lielāks par 4 vienībām;

Piezīme: Ja automobilis ir aprīkots ar četriem lukturiem, kuri izslēgtā stāvoklī ir daļēji vai pilnīgi nosegti (tas var tikt realizēts ar kustīga ietvara palīdzību vai citā atbilstošā veidā), drīkst uzstādīt divus papildus tālās gaismas lukturus. Tos drīkst izmantot tikai kā gaismas signalizāciju gaišā diennakts laikā, atbilstoši CSN prasībām.

- speciālo dienestu automobiļiem atļauts uzstādīt vienu baltas gaismas grozāmo lukturi (meklētājlukturi), kura jauda nepārsniedz 35W. To ieslēdzot, vienlaicīgi jāiedegas pakaļējiem gabarītlukturiem un numura zīmes apgaismojumam;

- uz sanitārā dienesta automobiļiem atļauts uzstādīt vienu īpašu lukturi transportlīdzekļa apzīmēšanai (balts lukturis ar uz tā attēlotu sarkanu krustu), kas izstaro gaismu tikai uz priekšu. Šis lukturis nedrīkst būt prožektortipa lukturis.

Aizliegts uzstādīt:

jebkādus prožektortipa ([P] kategorijas) lukturus, izņemot transportlīdzekļus, kuriem piešķirts operatīvo transportlīdzekļu statuss;

speciālās gaismas iekārtas, kuru uzstādīšanu valsts standarts LV 63:1996 paredz tikai tādiem transportlīdzekļiem, kuriem ir piešķirts operatīvā transportlīdzekļa statuss.

16. Papildināt 3.daļas 2.grupu ar jaunu 214.punktu šādā redakcijā:

"214. Sakabes ierīces kontaktligzda / kontaktdalša:

214.1. Vilcēja sakabes ierīcei jābūt aprīkotai ar speciālu, šim nolūkam paredzētu kontakstligzdu, bet piekabes sakabes ierīcei ar atbilstošu kontaktdakšu, kas paredzēta piekabes gaismas ierīču darbināšanai.

214.2. Sakabes ierīces kontaktligzdai un kontaktdakšai ir jābūt bez bojājumiem un jānodrošina piekabes gaismas ierīču darbība noteiktajā režīmā.

Kontaktligzdai un kontaktdakšai jāfiksējas savienotā stāvoklī. Nav pieļaujams šī savienojuma patvaļīgs pārrāvums."

17. Papildināt 3.daļas 4.grupas 418.1.apakšpunktu ar tekstu šādā redakcijā:

"Bremžu pārvada curulītēm jāatbilst transportlīdzekļa izgatavotājuzņēmuma prasībām."

18. Izteikt 3.daļas 4.grupas 421.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"421.1. Ekspluatācijai nav pieļaujamas šļūtenes ar mehāniskiem bojājumiem, korda atslāņošanos un plaisām. Bremžu pneimopēvada šļūtenes nedrīkst izmantot bremžu hidropārvados.

Bremžu šļūtenēm jāatbilst transportlīdzekļa izgatavotājuzņēmuma prasībām.".

19.Izteikt 3.daļas 4.grupas 421.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"421.2. Bremžu pārvada šļūteņu bojājumi, kas var izraisīt to pārrāvumu, ir bīstami ekspluatācijai.".

20. Papildināt 3.daļas 4.grupas 421.3.apakšpunktu aiz vārdiem "pretkorozijas vielām" ar vārdiem "un citiem pārklājumiem".

21. Papildināt 3.daļas 4.grupas 423.1.apakšpunktu ar tekstu šādā redakcijā:

"Bremžu kamerām un bremžu darba cilindriem jāatbilst transportlīdzekļa izgatavotājuzņēmuma prasībām."

22. Izteikt 3.daļas 5.grupas 502.1.apakšpunkta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Minimālais protektora zīmējuma augstums:

- vieglajiem automobiļiem, to piekabēm, kravas automobiļiem ar pilnu masu ne lielāku par 3,5t, to piekabēm (M1, N1, 01, 02 kategoriju transportlīdzekļiem) - 1,6mm;

- autobusiem (M2, M3 kategoriju transportlīdzekļiem) - 2,0mm;

- kravas automobiļiem ar pilnu masu lielāku par 3,5t, to piekabēm (N2, N3, O3, O4 kategoriju transportlīdzekļiem) - 1,0mm;

- motocikliem - 0,8mm."

23. Izteikt 3.daļas 12. grupu šādā redakcijā:

"Nr.12. GRUPA. TRANSPORTLĪDZEKĻI BĪSTAMU KRAVU PĀRVADĀJUMIEM

Sertifikāta saņemšanai par transportlīdzekļa atbilstību Eiropas valstu nolīguma par bīstamu kravu starptautiskiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) prasībām, papildus šo noteikumu 1.-8.grupas punktu prasībām, transportlīdzekļa tehniskajam stāvoklim un aprīkojumam jāatbilst 12.grupas punktu prasībām.

Sertifikāta saņemšanai par transportlīdzekļa atbilstību Latvijas Republikas noteikumu par bīstamu kravu pārvadājumiem ar autotransportu prasībām, papildus šo noteikumu 1.-8.grupas punktu prasībām, transportlīdzekļa tehniskajam stāvoklim un aprīkojumam jāatbilst 12.grupas punktu, izņemot 1201 punktu, prasībām.

1201. Izgatavotājuzņēmuma sertifikāts:

1201.1. Katram transportlīdzeklim (nevis tipam) lai saņemtu sertifikātu par transportlīdzekļa atbilstību Eiropas valstu nolīguma par bīstamu kravu starptautiskiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) prasībām, ir jābūt izgatavotāja vai izgatavotāja pilnvarota pārstāvja izsniegtam sertifikātam atbilstoši ADR marginālijai 221000, kas apliecina ka dotais transportlīdzeklis atkarībā no tipa, atbilst noteikumiem (marginālijām), kas sniegtas sekojošā tabulā.

Transportlīdzekļa tips atbilstoši
ADR marginālijai 220301(2)
TEHNISKIE PARAMETRI EX/ II EX/ III AT FL OX
220510 ELEKTRISKĀ IEKĀRTA
220511 - vadi X X X X
220512 - akumulatora masas slēdzis X X
220513 - akumulatori X X X
220514 - tahografi X X
220515 - pastāvīgi ieslēgtā iekārta X X
220516 - elektriskā iekārta aiz kabīnes X X
220520 BREMZES
220521 - pretbloķēšana X X X X
220522 - lēnināšana X X X X
220530 UGUNSDROŠĪBA
220531 - kabīne; materiāli X X
220531 - kabīne; termoizolācija
220532 - degvielas tvertne X X X X
220533 - motors X X X X
220534 - gāzu izplūdes sistēma X X X
220535 - lēninātāja bremzēšanas sistēma X X X X
220536 - paildus apsildīšana X X
220540 ĀTRUMA IEROBEŽOŠANA X X X X X

Piezīme: Transportlīdzekļu tipu apraksts atbilst ADR marginālijai 220301 (2).

EX/ I I II tipa transportlīdzekļi (11204. marginālija), kas paredzēti sprāgstvielu

un to izstrādājumu pārvadājumiem;

EX/ I I I III tipa transportlīdzekļi (11204. marginālija), kas paredzēti sprāgstvielu

un to izstrādājumu pārvadājumiem;

FL transportlīdzekļi,kas paredzēti šķidrumu ar uzliesmošanas temperatūru

ne augstāku par 610 C vai degošu gāzu pārvadājumiem piestiprinātās

un noņemamās cisternās vai tvertņu baterejas;

OX transportlīdzekļi, kas paredzēti 5.1. klases 2501. marginālijas 1 (a) vielu

pārvadājumiem piestiprinātās vai noņemamās cisternās vai tvertņu baterejās;

AT transportlīdzekļi, kas paredzēti bīstamo kravu pārvadājumiem

cisternkonteineros ar ietilpību lielāku par 3000 l, vai transportlīdzekļi,

kas neatbilst EX/I I, EX/ I I I, FL un OX tipa transportlīdzekļiem,

bet ir paredzēti bīstamu kravu pārvadājumiem piestiprinātās

un noņemamās cisternās vai tvertņu baterejās.

1202. Bīstamo iekārtu sertifikāts un atļauja:

1202.1. Transportlīdzekļu bīstamām iekārtām (autocisternām, transportlīdzekļu vienībām ar noņemamām cisternām un tvertņu baterijām u.c.) jābūt Labklājības ministrijas akreditētas un pilnvarotas juridiskas personas izsniegtam sertifikātam par transportlīdzekļa bīstamās iekārtas atbilstību attiecīgas klases bīstamu vielu pārvadājumiem.

1202.2. Transportlīdzekļa bīstamai iekārtai jābūt Labklājības ministrijas Valsts darba inspekcijas izsniegtai bīstamās iekārtas ekspluatācijas atļaujai.

1203. Informācijas un brīdinošās zīmes: (ADR marginālija 10500)

1203.1. Transportlīdzeklim jābūt divām oranžas krāsas gaismu atstarojošām pazīšanas zīmēm. Zīmes izmēri 300x400 mm. Zīmei jābūt ar ne vairāk kā 15 mm platu melnu apmali. Ja transportlīdzekļa izmēri un konstrukcija ir tāda, ka iespējamā virsmas platība nav pietiekoša šo zīmju piestiprināšanai, to izmērus var samazināt: 300x120 ar melno apmali līdz10 mm.

1203.2. Transportlīdzekļa priekšā un aizmugurē jābūt paredzētai vietai pazīšanas zīmju uzstādīšanai perpendikulāri transportlīdzeļīa garenasij. Pazīšanas zīmēm jāiekļaujas transportlīdzekļa gabarītizmēros, tās nedrīkst aizsegt Valsts reģistrācijas numura zīmes un ārējās apgaismošanas ierīces.

1204. Ugunsdzēšanas aparāts: (ADR marginālija 10240)

1204.1. Katram transportlīdzeklim jābūt vismaz vienam pārnēsājamam ugunsdzēšanas aparātam ar vismaz 2 kg sausa pulvera (vai tam ekvivalenta daudzuma citas uguni slāpējošas vielas) ietilpību, kurš būtu izmantojams degoša motora vai kabīnes dzēšanai. Ja transportlīdzeklim ir patstāvīgs automātisks vai viegli iedarbināms ugunsdzēšanas aparāts, kurš paredzēts degoša motora dzēšanai, tad pārnēsājamo aparātu šim nolūkam var nelietot.

Papildus minētajam aparātam jābūt vismaz vienam pārnēsājamam ugunsdzēšanas aparātam ar vismaz 6 kg sausa pulvera ( vai tam ekvivalenta daudzuma citas uguni slāpējošas vielas) ietilpību, kurš būtu izmantojamas degošu riepu, bremžu vai kravas dzēšanai. Transportlīdzekļi, kuru pilna masa mazāka par 3,5 tonnām, drīkst būt apgādāti ar ugunsdzēšanas aparātu, kura ietilpģba nav mazāka par 2 kg sausa pulvera.

Transportlīdzeklī esošajiem ugunsdzēšanas aparātiem jābūt uzpildģtiem ar tādiem reaktīviem, kas augstas temperatūras iedarbībā neizdalītu indīgas gāzes vadītāja kabīnē.

1204.2. Visiem ugunsdzēšanas aparātiem jābūt noplombētiem, kas pierāda, ka tie nav lietoti. Turklāt tiem jābūt kompetentas institūcijas atzītai tipveida zīmei, kurā norādīts nākošās pārbaudes datums.

1205. Signāllukturi:

1205.1. Transportlīdzeklis jāapgādā ar diviem rūpnieciski ražotiem mirgojošiem oranžas krāsas signāllukturiem, kurus izmanto automobilim stāvot ceļa malā tumsas vai sliktas redzamības apstākļos.

1205.2. Lukturiem jādarbojas neatkarīgi no transportlīdzekļa eletriskās sistēmas patstāvīgā vai mirgojošā režīmā. To darbība nedrīkst būt par kravas aizdegšanās cēloni.

1206. Atgāzu izplūdes sistēma:

1206.1. Atgāzu izplūdes sistēmai, kā arī gāzu izplūdes caurulrulei jābūt virzītai un aizsargātai tā, lai nerastos nekādas briesmas sasildīt vai aizdedzināt kravu. Izplūdes sistēmas daļām, kas atrodas tieši zem degvielas tvertnes, jābūt vismaz 100 mm attālumā no tās vai jābūt izolētām ar siltumizolācijas starpliku.

1206.2. Transportlīdzekļiem, kuri paredzēti 1.klases bīstamo vielu (eksplozīvu vielu vai to izstrādājumu) pārvadāšanai (EX/II, EX/III tipa transportlīdzekļiem), gāzu izplūdes sistēmai jābūt novietotai kravas telpas priekšējās sienas priekšā vai atdalītai no tās ar ugunsizturīgu un siltumizolējošu ekrānu. Šadā gadījumā gāzu izplūdes caurules izvadam jābūt izvadītam ārpus transportlīdzekļa.

1207. Degvielas tvertne:

1207.1. Degvielas tvertnei jābūt novietotai tā, lai sadursmju gadījumā tā būtu pēc iespējas vairāk aizsargāta. Sūces gadījumā degvielai jānonāk zemē, nenonākot saskarē ar transportlīdzekļa vai kravas karstām daļām.

1207.2. Benzīna degvielas iepildīšanas atverei jābūt aprīkotai ar efektīvu liesmu slāpētāju. Aizvērtā stāvoklī tai jābūt hermetiski noslēgtai.

1208. Šasija un virsbūve:

1208.1. Transportlīdzekļu, kuri paredzēti 1.klases bīstamo vielu (sprāgstvielu un to izstrādājumu) pārvadāšanai (EX/II, EX/III tipa transportlīdzekļu), kravas telpai jābūt slēgtai vai pārklātai .

1208.2. Pārklājam jābūt izgatavotam no ūdensnecaurlaidīga un grūti aizdedzināma materiāla.

Pārklājam jābūt nostiprinātam un ar speciālu ierīci nofiksētam tā, lai tas nosegtu kravas telpu no visām pusēm ar pārlaidumu ne mazāku kā 20 cm pār transportlīdzekļa bortu malām.

1209. Elektroiekārta:

1209.1. Transportlīdzekļu elektroiekārtas nominālais spriegums nedrīkst pārsniegt 24 V. Vadu šķērsgriezuma laukumam jābūt pietiekoši lielam, lai novērstu to pārkaršanu. Vadiem jābūt atbilstoši izolētiem.

1209.2. Visām elektriskām ķēdēm jābūt aizsargātām ar kūstošiem vai automātiskiem drošinātājiem. Tas neattiecas uz šādām elektriskajām ķēdēm:

- no akumulatora uz motora aukstās palaišanas un apturēšanas sistēmu;

- no akumulatora uz ģeneratoru;

- no akumulatora uz drošinātāja kārbu;

- no akumulatora uz starteri.

Šīm augstāk uzskaitītajām neaizsargātajām elektriskajām ķēdēm jābūt pēc iespējas īsākām.

1209.3. Elektroinstalācija:

1209.3.1. Visai elektroinstalācijai jābūt izveidotai un aizsargātai tā, lai transportlīdzekļa normālas ekspluatācijas apstākļos nerastos aizdegšanās vai īssavienojums, kā arī lai šāda iespēja būtu minimāla sadursmes vai bojājuma gadījumā.

1209.3.2. Kabeļiem jābūt droši novietotiem un piestiprinātiem tā, lai tie būtu aizsargāti no mehāniskiem bojājumiem.

1209.4.. Riteņu asu pacelšanas mehanisma elektriskajai iekārtai jābūt ierīkotai šasijas ārpusē cieši noslēgtā apvalkā.

1209.5. Tilpnēm, kurās paredzēts pārvadāt šķidrumus ar uzliesmošanas temperatūru 61 C vai zemāku vai viegli uzliesmojošas gāzes, ir jābūt sazemētām ar transportlīdzekļa rāmi. Šim savienojumam jābūt ar atbilstošu marķējumu.

1209.6. Akumulators un tā pievadi:

1209.6.1. Akumulatora masas slēdzim eletrisko ķēžu atslēgšanai jāatrodas pēc iespējas tuvāk akumulatoram. Vienai no masas slēdža darbības vadības ierīcēm jāatrodas vadītāja kabīnē, bet otrai - ārpus tās. Šīm ierīcēm jābūt attiecīgi apzīmētām un viegli sasniedzamām. Vadības ierīcei autovadītāja kabīnē jābūt novietotai tā, lai vadītājs, sēdēdams sēdeklī, varētu to sasniegt. Tai jābūt aizsargātai no netīšas iedarbības.

1209.6.2. Ir jābūt iespējai atslēgt akumulatoru motora darbības laikā, neizraisot sprieguma paaugstināšanos. Slēdža darbība nedrīkst izraisīt aizdegšanās briesmas sprādzienbīstamā vidē.

1209.6.3. Kabeļu savienojumam ar akumulatora masas slēdzi jābūt atbistoši izolčtam. Šo noteikumu var neievērot, ja savienojumi atrodās apvalkā, piemēram akumulatora kastē. Šādā gadījumā ir pietiekoši aizsargāt savienojumus no īsslēguma, piemēram ar gumijas uzgali.

1209.6.4. Akumulatora spailēm jābūt elektriski izolētām vai noslēgtām izolējošā akumulatora kastē.

1209.6.5. Ja akumulators nav novietots zem motora pārsega, tad akumulatora kastei jābūt ar ventilāciju.

1209.7. Kravas telpas apgaismojumam nedrīkst lietot spuldzes ar uzskrūvējamu apvalku. Putekļainā un sprādzienbīstamā vidē spuldzēm jābūt aizsargātām hermētiski noslēgtā apvalkā. Kravas telpas apgaismes iekārtu ieslēgšanas - izslēgšanas iekārtām jāatrodas ārpus kravas telpas.

1210. Ugunsdrošība:

1210.1. Transportlīdzekļiem, kuri paredzēti 1.klases bīstamo vielu (eksplozīvu vielu vai to izstrādājumu) pārvadāšanai (EX/ II vai EX/ III tipa transportlīdzekļiem), autovadītāja kabīnes konstrukcijā jāizmanto tikai nedegoši vai grūti degoši materiāli.

Šie noteikumi uzskatāmi par izpildītiem, ja tādām kabīnes sastāvdaļām kā sēdekļu spilveniem, drošības jostām, priekšējam oderējumam, atveramam jumtam, roku balstiem, visiem dekoratīviem apšuvumiem (ieskaitot priekšējo, aimugures, durvju un sānu apšuvumus), nodalījumu plauktiņiem, galvas atbalstiem, grīdas pārsegiem, saulessargiem, aizskariem, stūres statnes pārsegiem, matraču pārklājiem un visiem citiem iekšējās apdares elementiem, tajā skaitā polsterējumam un sadursmes gadījumā triecienu slāpējošiem elementiem, izmantoto materiālu paraugu degšanas ātrums nepārsniedz 100 mm/min.

1210.2. Transportlīdzekļiem, kuri paredzēti 1.klases bīstamo vielu (eksplozīvu vielu vai to izstrādājumu) pārvadāšanai (EX/ II vai EX/ III tipa transportlīdzekļiem) un kuru autovadītāja kabīne nav izgatavota no grūti degošiem materiāliem, aiz kabīnes jābūt ierīkotam metāla vai cita piemērota materiāla vairogam. Tā platumam jāatbilst kabīnes platumam. Attālumam starp virsbūvi un kabīni vai vairogu jābūt ne mazākam kā 15 cm.

Visiem logiem kabīnes aizmugurē vai vairogā jābūt hermetiski slēgtiem un izgatavotiem no ugunsizturīga stikla ar ugunsizturīgu rāmi.

1210.3. Transportlīdzekļa motoram jābūt aprīkotam un novietotam tā, lai nerastos nekādas briesmas sasildīt vai aizdedzināt kravu.

Transportlīdzekļu, kuri paredzēti 1.klases bīstamo vielu (eksplozīvu vielu vai to izstrādājumu) pārvadāšanai (EX/ II vai EX/ III tipa transportlīdzekļiem), motoram jābūt novietotam kravas telpas priekšējās sienas priekšā. Tomēr to var novietot arī zem kravas telpas, nodrošinot tādu izpildījumu, ka motora siltums nekādā veidā, pat lokāli, neiedarbojas uz kravu.

1210.4. Kabīnes papildus apsildīšanas ierīcei jābūt pietiekami drošai no ugunsdrošības viedokļa. Tai jābūt novietotai aizsargsienas (kabīnes aizmugurējās sienas) priekšpusē, pēc iespējas tālāk no tās un pēc iespējas augstāk (vismaz 80 cm augstumā) no ceļa virsmas. Apsildīšanas ierīcei jābūt apgādātai ar ierīcēm, kas aizsargā jebkuru objektu no nākšanas saskarē ar tās karstajām daļām vai gāzu izplūdes cauruli.

1211. Cisterna - stiprinājums:

1211.1. Cisternas stiprinājumam jāatbilst transportlīdzekļa izgatavotājuzņēmuma prasībām. Ja ir veikta transportlīdzekļa pārbūve un uzstādīta cisterna, tad cisternas stiprinājumam jāatbilst tā transportlīdzekļa izgatavotājuzņēmuma prasībām, kuram cisterna bija rūpnieciski uzstādīta vai paredzēta uzstādīt.

1211.2. Stiprinājuma elementiem nedrīkst būt lūzumi, plaisas, deformācijas, kā arī ievērojami korozijas bojājumi, kas var ietekmēt savienojumu drošību.

1211.3. Vītņu savienojumiem jābūt atbilstoši nospriegotiem, kniedētiem savienojumiem nedrīkst būt bojājumi, metinātiem savienojumiem nedrīkst būt plaisas vai lūzumi.

24. Pārejas noteikumos skaitīus "605.1., 605.2." aizstāt ar skaitļiem "105.5., 605.1.".

2.pielikums

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Satiksmes ministrija Veids: pavēle Numurs: 111Pieņemts: 23.12.1996.Stājas spēkā: 02.01.1997.Zaudē spēku: 01.03.2000.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 24, 21.01.1997.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
41975
02.01.1997
2554
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva