Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2004. gada 20. janvāra noteikumus Nr. 35 "Noteikumi par Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstiem".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 29 

Rīgā 1997.gada 14.janvārī  (prot. nr.4 10.§)
Noteikumi par Veselības ministrijas uzraudzībā esošo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstiem

(Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 28.10.2003. noteikumiem Nr. 596)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību" 3.panta otro daļu
(MK 28.03.2000. noteikumu Nr. 118 redakcijā)

1. Šie noteikumi nosaka narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru iedalījumu Veselības ministrijas uzraudzībā esošo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstos (turpmāk - saraksti).

(Grozīts ar MK 28.10.2003. noteikumiem Nr. 596)

2. Sarakstos (1.-4.pielikums) ir iekļautas narkotiskās un psihotropās vielas un zāles, kā arī prekursori ar starptautiski nepatentētiem nosaukumiem vai, ja tādu nav, ar ķīmiskajiem nosaukumiem.

3. Normatīvajos aktos noteiktie kontroles pasākumi attiecināmi arī uz sarakstos iekļauto vielu izomēriem, esteriem, ēteriem un sāļiem, ieskaitot izomēru, esteru un ēteru sāļus, kā arī uz zālēm, kas satur sarakstos iekļautās vielas, ja normatīvajos aktos nav noteikti izņēmumi.

4. Sarakstos iekļauto vielu un zāļu sinonīmu skaidrojumu, kā arī ķīmijas terminoloģijas skaidrojumu sniedz Veselības ministrija pēc rakstiska pieprasījuma tiesībaizsardzības, robežapsardzes un muitas institūcijām.

(Grozīts ar MK 28.10.2003. noteikumiem Nr. 596)

Ministru prezidents A.Šķēle

Labklājības ministrs V.Makarovs
1.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 14.janvāra noteikumiem nr.29

(Pielikums grozīts ar MK 28.03.2000. noteikumiem Nr. 118; MK 28.10.2003. noteikumiem Nr. 596)

Veselības ministrijas uzraudzībā esošo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru

I saraksts (Aizliegtās sevišķi bīstamās narkotiskās vielas un tām pielīdzinātās psihotropās vielas)

1. Vielas, kas klasificētas atbilstoši 1961.gada 30.marta Vienotās konvencijas par narkotiskajām vielām IV sarakstam un grozījumiem, kas izdarīti saskaņā ar 1972.gada Protokolu par grozījumiem 1961.gada 30.marta Vienotajā konvencijā par narkotiskajām vielām:

1.1. acetorfīns;

1.2. acetil-alfa-metilfentanils;

1.3. alfacetilmetadols;

1.4. alfa-metilfentanils;

1.5. beta-hidroksifentanils;

1.6. beta-hidroksi-3-metilfentanils;

1.7. desomorfīns;

1.8. etorfīns;

1.9. heroīns;

1.10. jēlopijs;

1.11. kanabiss;

1.12. kanabisa sveķi;

1.13. ketobemidons;

1.14. kokas krūma lapas;

1.15. magoņu salmi;

1.16. magoņu salmu ekstrakts (koncentrāts);

1.17. 3-metilfentanils;

1.18. 3-metiltiofentanils;

1.19. MPPP;

1.20. para-fluorofentanils;

1.21. PEPAP;

1.22. tiofentanils.

2. Vielas, kas klasificētas atbilstoši 1971.gada 21.februāra Konvencijas par psihotropām vielām I sarakstam:

2.1. brolamfetamīns;

2.2. DET;

2.3. DMA;

2.4. DMHP;

2.5. DMT;

2.6. DOET;

2.7. efedras augs;

2.8. eticiklidīns;

2.9. katinons;

2.10. (+)- lizergīds;

2.11. MDMA;

2.12. meskalīns;

2.13. 4-metilaminorekss;

2.14. metkatinons, metilkatinons (efedrons);

2.15. MMDA;

2.16. N-etil MDA;

2.17. N-hidroksi MDA;

2.18. paraheksils;

2.19. PMA;

2.20. psilocīns, psilotsīns;

2.21. psilocibīns;

2.22. roliciklidīns;

2.23. STP, DOM;

2.24. tenamfetamīns (MDA);

2.25. tenociklidīns;

2.26. tetrahidrokannabinols;

2.27. TMA;

2.28. etriptamīns.

3. Vielas, kas klasificētas atbilstoši 1971.gada 21.februāra Konvencijas par psihotropām vielām II sarakstam:

3.1. amfetamīns;

3.2. deksamfetamīns;

3.3. fenetillīns;

3.4. levamfetamīns;

3.5. metamfetamīns;

3.6. metamfetamīns racemāts;

3.7. levometamfetamīns;

3.8. 4-metiltioamfetamīns.

4. Viela, kas klasificēta atbilstoši 1971.gada 21.februāra Konvencijas par psihotropām vielām III sarakstam, - katīns.

5. Vielas, kas klasificētas atbilstoši 1971.gada 21.februāra Konvencijas par psihotropām vielām IV sarakstam:

5.1. etilamfetamīns;

5.2. fenproporekss;

5.3. fentermīns;

5.4. mefenorekss.

Labklājības ministrs V.Makarovs
2.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 14.janvāra noteikumiem nr.29

(Pielikums grozīts ar MK 28.03.2000. noteikumiem Nr. 118; MK 28.10.2003. noteikumiem Nr. 596)

Veselības ministrijas uzraudzībā esošo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru II saraksts

(Ļoti bīstamas narkotiskās vielas un tām pielīdzinātās psihotropās vielas, kuras atļauts izmantot medicīniskiem un zinātniskiem mērķiem)

1. Vielas, kas klasificētas atbilstoši 1961.gada 30.marta Vienotās konvencijas par narkotiskajām vielām I sarakstam un grozījumiem, kas izdarīti saskaņā ar 1972.gada Protokolu par grozījumiem 1961.gada 30.marta Vienotajā konvencijā par narkotiskajām vielām:

1.1. acetildihidrokodeīns;

1.2. acetilmetadols;

1.3. alfentanils;

1.4. allilprodīns;

1.5. alfameprodīns;

1.6. alfametadols;

1.7. alfa-metiltiofentanils;

1.8. alfaprodīns;

1.9. anileridīns;

1.10. benzetidīns;

1.11. benzilmorfīns;

1.12. betacetilmetadols;

1.13. betameprodīns;

1.14. betametadols;

1.15. betaprodīns;

1.16. bezitramīds;

1.17. dekstromoramīds;

1.18. dekstropropoksifēns;

1.19. diampromīds;

1.20. dietiltiambutēns;

1.21. difenoksīns;

1.22. dihidrokodeīns;

1.23. dihidromorfīns;

1.24. dimenoksadols;

1.25. dimefeptanols;

1.26. dimetiltiambutēns;

1.27. dioksafetilbutirāts;

1.28. difenoksilāts;

1.29. dipipanons;

1.30. drotebanols;

1.31. ekgonīns un atvasinājumi;

1.32. etilmetiltiambutēns;

1.33. etilmorfīns;

1.34. etokseridīns;

1.35. etonitazēns;

1.36. fenadoksons;

1.37. fenampromīds;

1.38. fenazocīns;

1.39. fenomorfāns;

1.40. fenoperidīns;

1.41. fentanils;

1.42. folkodīns;

1.43. furetidīns;

1.44. hidrokodons;

1.45. hidromorfinols;

1.46. hidromorfons;

1.47. hidroksipetidīns;

1.48. izometadons;

1.49. klonitazēns;

1.50. kodeīns;

1.51. kodoksīms;

1.52. kokaīns;

1.53. levofenacilmorfāns;

1.54. levometorfāns;

1.55. levomoramīds;

1.56. levorfanols;

1.57. metadons;

1.58. metadona starpprodukts;

1.59. metazocīns;

1.60. metildezorfīns;

1.61. metildihidromorfīns;

1.62. metopons;

1.63. moramīda starpprodukts;

1.64. morferidīns;

1.65. morfīns;

1.66. morfīna metobromīds;

1.67. morfīna-N-oksīds;

1.68. mirofīns;

1.69. nikokodīns;

1.70. nikodikodīns;

1.71. nikomorfīns;

1.72. noracimetadols;

1.73. norkodeīns;

1.74. norlevorfanols;

1.75. normetadons;

1.76. normorfīns;

1.77. norpipanons;

1.78. oksikodons;

1.79. oksimorfons;

1.80. opijs;

1.81. petidīns;

1.82. petidīna starpprodukts A;

1.83. petidīna starpprodukts B;

1.84. petidīna starpprodukts C;

1.85. piminodīns;

1.86. piritramīds;

1.87. proheptazīns;

1.88. properidīns;

1.89. propirāms;

1.90. racemetorfāns;

1.91. racemoramīds;

1.92. racemorfāns;

1.93. sufentanils;

1.94. tebakons;

1.95. tebaīns;

1.96. tilidīns;

1.97. trimeperidīns;

1.98. dihidroetorfīns;

1.99. remifentanils.

2. Vielas, kas klasificētas atbilstoši 1971.gada 21.februāra Konvencijas par psihotropām vielām II sarakstam:

2.1. cipeprols;

2.2. fenciklidīns;

2.3. fenmetrazīns;

2.4. meklokvalons;

2.5. metakvalons;

2.6. metilfenidāts;

2.7. sekobarbitāls;

2.8. dronabinols.

3. Vielas, kas klasificētas atbilstoši 1971.gada 21.februāra Konvencijas par psihotropām vielām III sarakstam:

3.1. amobarbitāls;

3.2. buprenorfīns;

3.3. butalbitāls;

3.4. ciklobarbitāls;

3.5. flunitrazepāms;

3.6. glutetimīds;

3.7. pentazocīns;

3.8. pentobarbitāls;

3.9. heksobarbitāls.

Labklājības ministrs V.Makarovs
3.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 14.janvāra noteikumiem nr.29

(Pielikums grozīts ar MK 28.03.2000. noteikumiem Nr. 118; MK 28.10.2003. noteikumiem Nr. 596)

Veselības ministrijas uzraudzībā esošo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru III saraksts

(Bīstamas psihotropās vielas, kuras var tikt izmantotas ļaunprātīgos nolūkos)

Vielas, kas klasificētas atbilstoši 1971.gada 21.februāra Konvencijas par psihotropām vielām IV sarakstam:

1. Allobarbitāls

2. Alprazolams

3. Amfepramons

4. Aminorekss

5. Barbitāls

6. Benzfetamīns

7. Bromazepāms

8. Brotizolams

9. Butobarbitāls

10. Cefedrīns

11. Triheksifenidils

12. Delorazepāms

13. Diazepāms

14. Efedrīns

15. Estazolams

16. Ethlorvinols

17. Etinamāts

18. Etilloflazepāts

19. Fenatīns

20. Fenazepāms

21. Fenkamfamīns

22. Fendimetrazīns

23. Fenobarbitāls

24. Fludiazepāms

25. Flurazepāms

26. Tofizopāms

27. Halazepāms

28. Haloksazolams

29. Hlordiazepoksīds

30. Kamazepāms

31. Ketazolams

32. Klobazāms

33. Kloksazolāms

34. Klonazepāms

35. Klorazepāts

36. Klotiazepāms

37. Lefetamīns

38. Litija oksibutirāts

39. Loprazolāms

40. Lorazepāms

41. Lormetazepāms

42. Mazindols

43. Mebikars

44. Medazepāms

45. Meprobamāts

46. Metilfenobarbitāls

47. Metiprilons

48. Mezokarbs

49. Midazolāms

50. Nātrija oksibutirāts

51. Nimetazepāms

52. Nitrazepāms

53. Nordazepāms

54. Oksazepāms

55. Oksazolāms

56. Pemolīns

57. Pinazepāms

58. Pipradrols

59. Pirovalerons

60. Prazepāms

61. Pseidoefedrīns

62. Sekbutabarbitāls

63. Propanidīds

64. Temazepāms

65. Tetrazepāms

66. Triazolāms

67. Vinilbitāls

68. Zopiklons

Labklājības ministrs V.Makarovs
4.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 14.janvāra noteikumiem nr.29

(Pielikums grozīts ar MK 28.03.2000. noteikumiem Nr. 118; MK 28.10.2003. noteikumiem Nr. 596)

Veselības ministrijas uzraudzībā esošo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru IV saraksts

(Prekursori — vielas, kas var tikt izmantotas nelegālai narkotisko vai psihotropo vielu izgatavošanai)

Vielas, kas klasificētas atbilstoši 1988.gada 19.decembra Konvencijai pret narkotiku un psihotropo vielu nelegālu apgrozījumu:

1. Pirmās kategorijas prekursori:

1.1. N-acetilantranilskābe;

1.2. ergometrīns;

1.3. ergotamīns;

1.4. 1-fenil-2-propanons;

1.5. izosafrols;

1.6. lizergīnskābe;

1.7. 3,4-metilēndioksi-fenil-2-propanons;

1.8. piperonāls;

1.9. safrols;

1.10. N-fenetil-4-anilīnopiridīnija sāļi;

1.11. N-fenetil-4-anilīnopiperidīns;

1.12. 4-anilīnopiridīns.

2. Otrās kategorijas prekursori:

2.1. acetanhidrīds;

2.2. antranilskābe;

2.3. feniletiķskābe;

2.4. g-butirolaktons;

2.5. piperidīns;

2.6. 4-metiltiobenzaldehīds;

2.7. 4-metiltiofeniletiķskābe.

3. Trešās kategorijas prekursori:

3.1. acetons;

3.2. etilēteris;

3.3. kālija permanganāts;

3.4. metiletilketons (MEK);

3.5. sālsskābe;

3.6. sērskābe;

3.7. toluols.

Labklājības ministrs V.Makarovs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Veselības ministrijas uzraudzībā esošo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 29Pieņemts: 14.01.1997.Stājas spēkā: 18.01.1997.Zaudē spēku: 23.07.2003.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 23, 17.01.1997.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
41932
{"selected":{"value":"28.11.2003","content":"<font class='s-1'>28.11.2003.-22.07.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"28.11.2003","iso_value":"2003\/11\/28","content":"<font class='s-1'>28.11.2003.-22.07.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2000","iso_value":"2000\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2000.-27.11.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.01.1997","iso_value":"1997\/01\/18","content":"<font class='s-1'>18.01.1997.-31.03.2000.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
28.11.2003
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"