Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi "Likumā par budžetu un finansu vadību"

Izdarīt "Likumā par budžetu un finansu vadību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 8.nr.) šādus grozījumus:

1. I nodaļā "Likumā lietotie termini":

papildināt nodaļu pēc termina "Budžeta izpildītāji" skaidrojuma ar termina "Budžeta programma" skaidrojumu šādā redakcijā:

"Budžeta programma - tādu savstarpēji saistītu pasākumu vai pakalpojumu programma, kuri orientēti uz kopēju mērķi vai arī cieši saistītiem mērķiem. Budžeta programma var būt sadalīta apakšprogrammās.";

izslēgt terminu "Dotācijas" un tā skaidrojumu;

papildināt nodaļu pēc termina "Dividendes" skaidrojuma ar termina "Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem" skaidrojumu šādā redakcijā:

"Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem - līdzekļi, kurus valsts budžeta institūcijas vai pašvaldības saņem no centralizētā kārtībā valsts budžeta ieņēmumos iemaksātiem nodokļiem, nodevām un citiem maksājumiem ar norādītu (iezīmētu) mērķi vai bez tā.";

papildināt nodaļu pirms termina "Ieņēmumi" skaidrojuma ar termina "Finansēšanas plāns" skaidrojumu šādā redakcijā:

"Finansēšanas plāns - šajā likumā noteiktajā kārtībā sastādīts budžeta institūcijas vai pasākuma ieņēmumu un izdevumu sadalījums, kas ļauj saņemt Valsts kases asignējumu.";

aizstāt termina "Ieņēmumi" skaidrojumā vārdus "dotācijas un dāvinājumus naudā vai natūrā (ar uzskaiti naudā) un aizņēmumus budžeta deficīta finansēšanai" ar vārdiem "ziedojumus un dāvinājumus naudā vai natūrā (ar uzskaiti naudā)".

2. 5.pantā:

izteikt ceturtās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) ziedojumiem un dāvinājumiem naudā vai natūrā (ar uzskaiti naudā);";

izslēgt ceturtās daļas 3.punktu.

3. 8.pantā:

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) ja valsts, pašvaldība vai noteikta budžeta institūcija (izpildītājs) ir saņēmusi ziedojumu vai dāvinājumu ar norādītu mērķi vai bez tā;";

izslēgt pirmās daļas 3.punktu.

4. Papildināt 9.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Valsts budžeta institūciju ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un citus ieņēmumus, kas pārsniedz gadskārtējā valsts budžeta likumā galvenajiem budžeta izpildītājiem noteiktos apjomus, ar finansu ministra atļauju var novirzīt budžeta izdevumu papildu finansēšanai."

5. Izteikt 10.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Saeimas lēmumos, kuru pieņemšana saistīta ar budžetā neparedzētiem izdevumiem, atbilstoši Satversmes 66. panta otrajai daļai jāparedz arī līdzekļi, ar kuriem segt šos izdevumus. Kārtību, kādā tiek pieņemts gadskārtējais valsts budžeta likums vai tiek izdarīti grozījumi tajā, kā arī tiek pieņemti citi likumi, kas paredz budžetā papildu izdevumus vai izmaiņas ieņēmumos, nosaka Saeimas kārtības rullis. Likumā paredzētajos gadījumos finansu ministrs iesniedz atsauksmi par iesniegtajiem likumprojektiem ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no attiecīgā likumprojekta saņemšanas dienas."

6. Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

"11.pants. Klasifikācija

Finansu ministrs nosaka valsts budžeta ieņēmumu un izdevumu finansēšanas un valsts parāda uzskaites klasifikāciju, kas nodrošina budžeta līdzekļu izlietošanas kontroli un dod iespēju veikt nepieciešamo analīzi atbilstoši administratīvajām, funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām."

7. Izslēgt 22.panta otrās daļas 3.punktu.

8. Izteikt 24.pantu šādā redakcijā:

"24.pants. Izdevumi, kurus paredz likums

(1) Valsts budžeta izpildītāji var izdarīt valsts budžeta izdevumus vai uzņemties saistības tikai to finansēšanas plānos noteikto asignējumu ietvaros, kurus izsniedz Valsts kase ar finansu ministra pilnvaru.

(2) Vienīgi Valsts kase var piešķirt asignējumus tādiem izdevumiem vai pilnvarām nākotnes saistībām, kas noteiktas apropriācijas kārtībā saskaņā ar likumu, pamatojoties uz finansu ministra noteiktajā kārtībā izstrādātiem finansēšanas plāniem.

(3) Tikai finansu ministra noteiktajā kārtībā Valsts kasē reģistrētas budžeta izpildītāju saistības ir atzīstamas par valsts saistībām."

9. Izteikt 27.pantu šādā redakcijā:

"27.pants. Kontu slēgšana

Ik gadu 31.decembrī, saimnieciskajam gadam beidzoties, Valsts kase slēdz visus kārtējā saimnieciskajā gadā atvērtos kontus, lai sastādītu gada pārskatu. Gada beigās budžeta iestāžu kontos esošo līdzekļu atlikumi, kuri radušies no ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem, ja šo ieņēmumu atlikums nepārsniedz gada laikā faktiski saņemto līdzekļu apmēru, paliek iestāžu rīcībā un var tikt izlietoti nākamā gada izdevumu finansēšanai. Speciālā budžeta kontus atver nākamajā saimnieciskajā gadā, ieskaitot tajos visus atlikumus no iepriekšējā gada."

10. Izteikt 29.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts kase kārto oficiālo finansu uzskaiti, reģistrējot visus valsts budžeta norēķinus, aktīvus, pasīvus un saistības."

11. Papildināt 30.panta pirmo daļu pēc vārdiem "budžeta izpildi" ar vārdiem "arī ziņojumus par lietu nodošanu un pieņemšanu, mainoties budžeta institūcijas vadītājam".

12. Aizstāt 32. panta otrajā daļā vārdus "saskaņā ar likumu "Par 1923.gada 2.augusta likuma "Par Valsts kontroli" atjaunošanu"" ar vārdiem "saskaņā ar likumu "Par Valsts kontroli"".

13. Papildināt 36.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Budžeta institūciju vadītājiem nav tiesību iestādes personā saņemt aizdevumus un slēgt līzinga līgumus ar kredītiestādēm vai citām institūcijām bez saskaņošanas ar finansu ministru."

14. Izteikt 43.pantu šādā redakcijā:

"43.pants. Pašvaldību finansu uzskaite

(1) Finansu ministrs nosaka pašvaldībām vienotu budžeta ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas un parādu uzskaites klasifikāciju, kā arī izvirza noteikumus budžeta pārskatu sastādīšanai.

(2) Visas pašvaldību finansiālās darbības atbilstoši Valsts kases norādījumiem tiek reģistrētas oficiālajā pašvaldību finansu uzskaitē. Sastādāmie pārskati tiek iesniegti likumos, Valsts kases instrukcijās un rīkojumos noteiktajā kārtībā."

15. Aizstāt 44.panta ceturtajā daļā vārdu "subsīdiju" ar vārdu "mērķdotāciju".

16. Izteikt 45.pantu šādā redakcijā:

"45.pants. Pašvaldību aizņēmumi

(1) Lai saglabātu vispārējo ekonomisko līdzsvaru un nodrošinātu vienotu valsts finansiālo politiku, gadskārtējā valsts budžeta likumā atsevišķi tiek noteikti pašvaldību aizņēmumu un garantiju apjomi.

(2) Pašvaldībām jānodrošina pilnīga aizņēmumu un garantiju uzskaite un pārskatu sastādīšana atbilstoši Valsts kases instrukcijām un rīkojumiem.

(3) Ja pašvaldības nenodrošina aizņēmumu līgumos fiksēto saistību savlaicīgu izpildi, Valsts kasei ir tiesības norakstīt līdzekļus no pašvaldību budžeta."

17. 47.pantā:

izteikt otrās daļas pirmo rindkopu šādā redakcijā:

"(2) Lai segtu budžetam radušos zaudējumus, Valsts kase var ieskaitīt summas pamatbudžeta ieņēmumos, uzlikt administratīvos sodus vainīgajām personām, atsaukt vai apturēt asignējumus, ja:";

papildināt otro daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) budžeta iestādes vadītājs ir pārkāpis šā likuma 24.panta nosacījumus un uzņēmies saistības, pārsniedzot Valsts kases sniegto asignējumu.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja likumā noteiktās pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondam pienākošās summas pašvaldības savlaicīgi vai pilnā apmērā nav ieskaitījušas fonda kontā, Valsts kase atbilstoši likumā noteiktajām tiesībām tās var norakstīt no attiecīgās pašvaldības budžeta konta."

18. Aizstāt visā likuma tekstā vārdus "ikgadējais valsts budžets" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "gadskārtējais valsts budžets" (attiecīgā locījumā).

Pārejas noteikums

"Likuma par budžetu un finansu vadību" 47.pantā izdarītie grozījumi attiecībā uz Valsts kasei paredzētajām tiesībām piemērot administratīvos sodus stājas spēkā vienlaikus ar atbilstošiem grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā.

Likums Saeimā pieņemts 1996.gada 25.novembrī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1996.gada 6.decembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi "Likumā par budžetu un finansu vadību" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 25.11.1996.Stājas spēkā: 20.12.1996.Tēma: Bankas, finanses, budžets; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 211, 06.12.1996.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 24, 27.12.1996.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Citi saistītie dokumenti
41434
20.12.1996
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)